Strona główna » Sprawy mieszkańców » Wydział Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich » Sprawy związane z budownictwem » Zatwierdzanie projektu budowlanego
Zatwierdzanie projektu budowlanego

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

 godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 

pokój nr 79 (II p.)
(obsługa gmin: Bircza, Dubiecko, Fredropol i Przemyśl)
tel. /16/ 678 50 54 (w. 279)

pokój nr 79A (II p.)
(obsługa gmin: Medyka, Orły, Stubno, Żurawica)
tel. /16/ 678 50 54 (w. 376)

pokój nr 80 (II p.)
(obsługa gmin: Krasiczyn, Krzywcza)
tel. /16/ 678 50 54 (w. 280)

 

Naczelnik Wydziału - pokój nr 81 (II p.), tel. /16/ 678 50 54 (w. 281)

 


 

Potrzebne dokumenty:

- wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórki (pobierz wniosek).

- wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (pobierz wzór).

- informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) (pobierz wniosek)

 - oświadczenie art. 127a KPA - zrzeczenie się prawado odwołania zmienione (pobierz wniosek).

 

Opłaty:

Od pozwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego:

 1. na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
  a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej inna niż rolnicza i leśna:
     - za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1 zł,
     - nie więcej niż - 539 zł
  b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł,
  c) innego budynku - 48 zł,
  d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł,
  e) budowli związanych z produkcja rolną - 112 zł,
  f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2143 zł,
  g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych o długości do 1 kilometra - 105 zł,
  h) innych budowli - 155 zł,
  i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł.

  W razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
   
 2. na rozbudowę, przebudowę, nadbudowę, odbudowę obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych - 50 % stawek określonych w pkt. 1
 3. 3. na rozbiórkę obiektu budowlanego - 36 zł.

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1044 z późniejszymi zmianami), podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej.

Kalendarz 2019
Czerwiec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone