Strona główna » Sprawy mieszkańców » Sprawy związane z ochroną środowiska, leśnictwem i rolnictwem » Zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów
Zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 

pokój nr 83 (II p.)
tel. /16/ 678 50 54 (w. 283)

pokój nr 83a (II p.)
tel. /16/ 678 50 54 (w. 284)

pokój nr 84 (II p.)
tel. /16/ 678 50 54 (w. 250)

 

Naczelnik Wydziału - Zbigniew Kaszycki

pokój nr 82 (II p.)
tel. /16/ 678 25 83, 678 50 54 (w. 282)

 


 

Podstawa prawna:

art. 53 ust. 2, art. 53 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.).

 

Dokumenty i warunki niezbędne do załatwienia sprawy:

W n i o s e k

¤ zgodnie z art. 53. Ust. 2. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.), wniosek o zatwierdzenie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów powinien zawierać:

1. Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby wnioskodawcy oraz zarządzającego składowiskiem odpadów, jeżeli są to różne podmioty, oraz adres składowiska odpadów,

2. Określenie typu składowiska odpadów,

3. Określenie, czy na tym składowisku, jeżeli nie jest to składowisko odpadów niebezpiecznych, zostały wydzielone części, na których mają być składowane określone rodzaje odpadów niebezpiecznych,

4. Rodzaje odpadów przeznaczonych do składowania na tym składowisku,

5. Wskazanie kwalifikacji kierownika i pracowników składowiska odpadów,

6. Wyszczególnienie urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składowiska odpadów (np. Kompaktor, spychacz, waga, brodzik dezynfekcyjny, środki transportu),

7. Wyszczególnienie aparatury kontrolno-pomiarowej wraz ze schematem rozmieszczenia punktów pomiarowych,

8. Określenie sposobu składowania poszczególnych rodzajów odpadów,

9. Określenie rodzaju i grubości stosowanej warstwy izolacyjnej,

10. Określenie godzin otwarcia składowiska odpadów,

11. Określenie sposobu zabezpieczenia składowiska odpadów przed dostępem osób nieuprawnionych,

12. Określenie procedury przyjęcia odpadów na składowisko odpadów,

13. Określenie sposobów i częstotliwości prowadzonych badań,

14. Określenie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej eksploatacji składowiska odpadów.

 

Opłata skarbowa:

wniosek - 5 zł.
załącznik do wniosku - 0,50 zł / każdy/.

 

Termin załatwienia sprawy:

zgodnie z Kpa do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

 

Składanie odwołań od decyzji:

pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pokój nr 60, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl - w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wraz z opłatą skarbową w wysokości 5 zł. należy adresować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Uwagi:

Starosta jest obowiązany za zgodą strony, na rzecz której decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli wyrazi ona zgodę na przyjęcie wszystkich warunków zawartych w tej decyzji.

 

Kalendarz 2019
Sierpień
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone