Strona główna » Sprawy mieszkańców » Sprawy związane z ochroną środowiska, leśnictwem i rolnictwem » Wyrażenie opinii o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenie jego zakresu
Wyrażenie opinii o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenie jego zakresu

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 

pokój nr 82-84 (II p.)
tel. /16/ 678 50 54 (w. 283)

 

Naczelnik Wydziału - Zbigniew Kaszycki

pokój nr 82 (II p.)
tel. /16/ 678 25 83, 678 50 54 (w. 282)

 


 

Podstawa prawna:

- art. 51 ust. 1 pkt.2, ust. 3 pkt 1 art.52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.),

- art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) w związku z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.),

 

Dokumenty i warunki niezbędne do załatwienia sprawy:

I. W a r u n k i     o g ó l n e

- O wyrażenie opinii występuje organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wójt, burmistrz, prezydent).

- Wyrażenie opinii następuje w drodze postanowienia.

 

II. W n i o s e k

We wniosku organ powinien zawrzeć jedynie żądanie wyrażenia opinii na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organ występujący o uzgodnienie przedkłada:

• Wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz informacje zawierające dane określone w art. 49 ust. 3, tj.:

1. rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia,

2. powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną,

3. rodzaj technologii,

4. ewentualne warianty przedsięwzięcia,

5. przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów, paliw oraz energii,

6. rozwiązania chroniące środowisko,

7. rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

8. możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko,

9. obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

 

Opłata skarbowa:

Wniosek o wyrażenie opinii na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wymaga uiszczenia opłat skarbowych.

 

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kpa - do 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Składanie odwołań od decyzji:

Zażalenia na postanowienie należy składać drogą pocztową lub w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pokój 60, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl - w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie należy adresować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Kalendarz 2019
Sierpień
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone