Strona główna » Sprawy mieszkańców » Sprawy związane z ochroną środowiska, leśnictwem i rolnictwem » Uzgodnienie w zakresie ochrony środowiska na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Uzgodnienie w zakresie ochrony środowiska na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 

pokój nr 82-84 (II p.)
tel. /16/ 678 50 54 (w. 284)

 

Naczelnik Wydziału - Zbigniew Kaszycki

pokój nr 82 (II p.)
tel. /16/ 678 25 83, 678 50 54 (w. 282)

 


 

Podstawa prawna:

- art. 48 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art.52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.),

- art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) w związku z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.),

 

Dokumenty i warunki niezbędne do załatwienia sprawy:

I. W a r u n k i    o g ó l n e

O uzgodnienie występuje organ samorządowy wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (wójt, burmistrz, prezydent).
Uzgodnienie następuje w drodze postanowienia.

 

II. W n i o s e k

We wniosku organ powinien zawrzeć jedynie żądanie dokonania uzgodnienia na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organ występujący o uzgodnienie przedkłada:

1. Wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli ten plan został uchwalony,

3. Raport o oddziaływaniu na środowisko spełniający wymogi art. 52 w/w ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

Opłata skarbowa:

Wniosek o uzgodnienie na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wymaga uiszczenia opłat skarbowych.

 

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kpa - do 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Składanie odwołań od decyzji:

Zażalenia na postanowienie należy składać drogą pocztową lub w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pokój 60, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl - w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie należy adresować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Uwagi:

Opracowany dla potrzeb uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach raport o oddziaływaniu na środowisko winien jednoznacznie wskazywać czy projektowana instalacja spełniać będzie obowiązujące standardy emisyjne i standardy jakości środowiska.
Raport o oddziaływaniu na środowisko winien w sposób czytelny określać niezbędne warunki, które powinny zostać uwzględnione w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

 

Kalendarz 2019
Listopad
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone