Strona główna » Sprawy mieszkańców » Sprawy związane z ochroną środowiska, leśnictwem i rolnictwem » Opiniowania projektów, studiów uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uzgadniania projektów decyzji administracyjnych w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
Opiniowania projektów, studiów uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uzgadniania projektów decyzji administracyjnych w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 

pokój nr 82-84 (II p.)
tel. /16/ 678 50 54 (w. 250)

 

Naczelnik Wydziału - Zbigniew Kaszycki

pokój nr 82 (II p.)
tel. /16/ 678 25 83, 678 50 54 (w. 282)

 


 

1. PODSTAWA PRAWNA:

ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2005r. Prawo ochrony środowiska (t.j z 2008r Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze zm.)

 

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydział Ochrony Środowiska Leśnictwa i Rolnictwa

Kontakt:
pokój 82-84
tel.: (16) 678-50 54 w. 250


3. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

wniosek /sporządzony odręcznie/ + projekt decyzji, projekt opiniowanego dokumentu.

 

4. OPŁATA SKARBOWA:

nie wymaga uiszczenia opłat skarbowych.

 

5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kpa - do 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

6. SKŁADANIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI:

Zażalenia na postanowienie należy składać drogą pocztową lub w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pokój 60 , Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl - w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie należy adresować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Kalendarz 2019
Listopad
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone