Strona główna » Sprawy mieszkańców » Sprawy związane z ochroną środowiska, leśnictwem i rolnictwem » Wydawanie decyzji o dopuszczeniu reproduktora do rozrodu naturalnego w punkcie kopulacyjnym
Wydawanie decyzji o dopuszczeniu reproduktora do rozrodu naturalnego w punkcie kopulacyjnym

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 

pokój nr 82-84 (II p.)
tel. /0 16/ 678 50 54 (w. 283)

 

Naczelnik Wydziału - Zbigniew Kaszycki

pokój nr 82 (II p.)
tel. /0 16/ 678 25 83, 678 50 54 (w. 282)

 


 

Podstawa prawna:

- art. 23 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207 poz. 1762 z późn. zm.),

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia punktu kopulacyjnego (Dz. U. Nr 156 poz.1638),

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 111 poz. 1177.

 

Dokumenty i warunki niezbędne do załatwienia sprawy:

- wniosek o dopuszczenie reproduktora do rozrodu /sporządzony odręcznie/,

Do wniosku należy załączyć: zaświadczenie potwierdzające wpis reproduktora do księgi albo rejestru lub świadectwo pochodzenia reproduktora, świadectwo zdrowia, opinia podmiotu prowadzącego księgę lub rejestr o użytkowaniu tego reproduktora w punkcie kopulacyjnym.

 

Opłata skarbowa:

Zgodnie ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635) wydanie decyzji o dopuszczeniu reproduktora do rozrodu naturalnego w punkcie kopulacyjnym nie podlega opłacie skarbowej.

 

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kpa do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

 

Składanie odwołań od decyzji:

Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pokój 60, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl - w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie należy adresować do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty przemyskiego.

 

Kalendarz 2019
Listopad
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone