Strona główna » Komunikacja » Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu
Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu

Wydział Komunikacji i Dróg

 

Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
wtorek od 8.00 do 16.00

 

II piętro pokój nr 100, tel. (16) 678 50 54 wew. 300

 

Kasa czynna od poniedziałku do piątku do godz. 15.00

e-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl

 


 

Dokumenty:

Projekt organizacji ruchu.

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

1. Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy.

2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skale 1:2 000 lub szkic bez skali) zawierający:

a. Lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu

b. parametry geometrii drogi

3. Program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną,

4. Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inny zmienny elementów mające wpływ na ruch drogowy,

5. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień, przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zwierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego o zrealizowaniu etapu robót,

6. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze,

7. Nazwisko i podpis projektanta.

W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzenie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego.

 

Projekt uproszczony powinien zawierać:

1. Opis techniczny zawierający charakterystykę robót,

2. Powtarzalny schemat umieszczania na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

3. Sposób rozmieszczania i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących robotę lub czynności wykonywane na drodze w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.

 

Kalendarz 2018
Luty
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone