Strona główna » Komunikacja » Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu
Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu

Wydział Komunikacji i Dróg

 

Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 

II piętro pokój nr 100, tel. (16) 678 50 54 wew. 300

 

Kasa czynna od poniedziałku do piątku do godz. 15.00

e-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl

 


 

Dokumenty:

Projekt organizacji ruchu.

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

1. Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy.

2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skale 1:2 000 lub szkic bez skali) zawierający:

a. Lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu

b. parametry geometrii drogi

3. Program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną,

4. Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inny zmienny elementów mające wpływ na ruch drogowy,

5. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień, przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zwierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego o zrealizowaniu etapu robót,

6. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze,

7. Nazwisko i podpis projektanta.

W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzenie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego.

 

Projekt uproszczony powinien zawierać:

1. Opis techniczny zawierający charakterystykę robót,

2. Powtarzalny schemat umieszczania na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

3. Sposób rozmieszczania i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących robotę lub czynności wykonywane na drodze w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.

 

Kalendarz 2019
Lipiec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone