Strona główna » Komunikacja » Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu
Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu

Wydział Komunikacji i Dróg

Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 

II piętro pokoje 103  tel. (16) 678-50-54  w. 203

 

Kasa czynna od poniedziałku do piątku do godz. 15.00

e-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl

 


 

Wymagane dokumenty

W celu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel pojazdu przedstawia (wniosek) oraz:

  • dowód rejestracyjny,
  • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
  • tablice rejestracyjne.

 

W celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu:

  • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
  • decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

 

Termin i sposób załatwienia

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów w drodze decyzji administracyjnej.

Od decyzji odmawiającej wycofania pojazdu z ruchu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:

- samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;
- ciągniki samochodowe;
- pojazdy specjalne;
- autobusy.

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U. z 2004r. Nr 285, poz. 2856 z późn. zm.).

 

Opłaty

Opłatę uiszcza się w kasie - II piętro pokój 77
czynna od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.00
wtorek od godz. 8.00 do 15.00

 

Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres:

  • 2 miesiąca - 80 zł,
  • od 3 do 12 miesiąca - 4zł,
  • od 13 do 24 miesiąca - 2 zł,
  • od 25 do 48 miesiąca - 0,25 zł

 

Ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł (od jednego stosunku pełnomocnictwa).

 

Kalendarz 2019
Lipiec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone