Strona główna » Sprawy mieszkańców » Komunikacja » Wtórnik tablic(y) rejestracyjnych (z zachowaniem numeracji) w skutek ich utraty lub zniszczenia
Wtórnik tablic(y) rejestracyjnych (z zachowaniem numeracji) w skutek ich utraty lub zniszczenia

Wydział Komunikacji i Dróg

Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 

II piętro, okienko obok pokoju 103, tel. (16) 678-50-54 w. 203

 

Kasa czynna od poniedziałku do piątku do godz. 15.00

e-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl

 


 

Wymagane dokumenty

Wypełniony (wniosek) oraz:

 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 • tablica(e) rejestracyjne,
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań w przypadku zagubienia tablic(y) rejestracyjnych,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • dowód tożsamości,
 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

 

Dokumenty wymagane przy odbiorze

 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablica(e) rejestracyjne,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • dowód tożsamości,
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę.

 

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu wniosku, tablice rejestracyjne są zamawiane u producenta. Realizacja zamówienia następuje przeważnie w przeciągu kilku kolejnych dni roboczych. Klient jest informowany każdorazowo o terminie odbioru po złożeniu wniosku.

Na okres realizacji zamówienia tablice(ę), dowód rejestracyjny i kartę pojazdu zdaje się w depozycie urzędu, a klient ma możliwość pobrać na ten okres tablice tymczasowe w celu korzystania z pojazdu.

Od decyzji odmawiającej wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U.Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U.Nr 133, poz. 1122 z 2002 r. z późn.zm.).

 

Opłaty

Opłatę uiszcza się w kasie - II piętro pokój 77
czynna od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.00
wtorek od godz. 8.00 do 15.00

 

Dla samochodów:

 • w wysokości 53,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) - w przypadku wtórnika jednej tablicy,
 • w wysokości 93,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 92,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) w przypadku wnioskowania o wydanie wtórnika dwóch tablic rejestracyjnych,

 

Dla motocykli, ciągników rolniczych, motocykli i pojazdów samochodowych innych oraz przyczep i naczep:

 • w wysokości 53,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 52,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł)

 

Dla motorowerów:

 • w wysokości 43,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 42,50 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł).

 

Ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł (od jednego stosunku pełnomocnictwa).

 

Kalendarz 2019
Lipiec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone