Strona główna » Sprawy mieszkańców » Komunikacja » Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdów z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdów z nową numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia

Wydział Komunikacji i Dróg

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 

II piętro pokój nr 104-105, tel. (16) 678-50-54 w. 204, 205

 

Kasa czynna od poniedziałku do piątku do godz. 15.00

e-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl

 


 

Wymagane dokumenty

Wypełniony (wniosek) oraz:

 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 • tablica(e) rejestracyjna - podlegająca wymianie w przypadku jej zniszczenia,
 • zaświadczenie z policji potwierdzające fakt zgłoszenia utraty tablic(y) rejestracyjnych, w przypadku kradzieży tych tablic(y),
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, w przypadku zagubienia tablic(y) rejestracyjnych przez właściciela, określające okoliczności utraty tablic(y),
 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych,
 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

 

Dokumenty wymagane przy odbiorze

Dowód osobisty, pozwolenie czasowe, ważne ubezpieczenie OC.

Dokumenty należy odebrać w Wydziale Komunikacji i Dróg II piętro Starostwa Powiatowego w Przemyślu Plac Dominikański 3 (okienko - obok pokoju 103).

 

Pod linkiem: info-car/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html można sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest już gotowy do odbioru.

 

Termin i sposób załatwienia

Wydanie nowych tablic rejestracyjnych z nową numeracją (związane jest z obowiązkiem wymiany dowodu rejestracyjnego) następuje w drodze decyzji administracyjnej, z tym, że w przypadkach takich, po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, wydając nowe tablice i zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe , które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny.

Od decyzji odmawiającej wymiany tablic rejestracyjnych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Przemyskiego.

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U.Nr 186, poz.1322 z 2007 r. z późn.zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U.Nr 137, poz.968 z 2007 r. z późn.zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U.Nr 133, poz. 1122 z 2002 r. z późn.zm.).

 

Opłaty

Opłatę uiszcza się w kasie - II piętro pokój 77
czynna od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.00
wtorek od godz. 8.00 do 15.00

 

 • w wysokości 185,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 183,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) - w przypadku samochodów osobowych i ciężarowych,
 • w wysokości 126,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 125,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,
 • w wysokości 116,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 115,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motorowerów,
 • ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł (od jednego stosunku pełnomocnictwa).

 

 

 

Kalendarz 2019
Lipiec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone