Strona główna » Sprawy mieszkańców » Komunikacja » Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji na wniosek komendanta wojewódzkiego policji
Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji na wniosek komendanta wojewódzkiego policji

Wydział Komunikacji i Dróg

Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
 

II piętro pokój 100, tel. 16 678 50 54 w. 300

 

strona internetowa: www.powiat.przemysl.pl
e-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl 

 


 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zwrot prawa jazdy,

2. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

3. Do okazania dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu.

 

Termin i sposób załatwienia:

Osobom tym organ generuje Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), który jest konieczny do przystąpienia do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje kierowcy w WORD.

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu zostanie wydana decyzja o cofnięciu uprawnień w związku z utratą kwalifikacji i w takiej sytuacji profil będzie generowany powtórnie.

Po zaliczeniu egzaminu kontrolnego organ dokonuje weryfikacji danych i po dokonaniu stosownych opłat tj.

  • opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości: 10 zł
  • opłata ewidencyjna: 0.50 zł

 

Wwydaje prawo jazdy znajdujące się w depozycie.

W przypadku konieczności zmiany danych zawartych w dokumencie po dokonaniu opłat:

  • 100 zł za wydanie prawa jazdy
  • 0,50 zł opłata ewidencyjna

 

Organ w terminie 2 dni składa zamówienie na nowy dokument w PWPW w Warszawie.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu który decyzję wydał.

 

Opłaty:

a) opłatę uiszcza się w kasie II piętro pokój 77
(czynna od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00, wtorek 8.00-15.00)

b) lub na rachunek bankowy nr 75 1930 1318 2740 0701 5854 0002

 

Uwagi:

• wniosek o wydanie prawa jazdy nalezy drukować dwustronnie, wybierając najlepszą jakośc druku, przy ustawieniu jak njamniejszego marginesu i zachowaniu pelnego nasycenia czerni. W przypadku wpisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne bedzie ponowne jego złożenie na druku dostepnym w tut. Urzedzie Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

• informacja na temat tego, czy druk prawa jazdy jest juz gotowy do odbioru w tut. Urzędzie można sprawdzić na stronie www.kierowca.pwpw.pl podając imię, nazwisko i nr pesel.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267),

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. .U. z 2006r. Nr 108 poz. 908 z późn.zm.),

3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.),

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1998r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1137 z późn.zm.),

4.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U.z 2012 poz. 1005),

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83),

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 kwietnia 2012 w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. poz. 447).

 

Kalendarz 2019
Lipiec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone