Strona główna » Sprawy mieszkańców » Komunikacja » Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewoźnika drogowego
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewoźnika drogowego

Wydział Komunikacji i Dróg

 

Plac Dominikański 3

37-700 Przemyśl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

II piętro pokój nr 100 tel. ( 16 ) 6785054 wew. 300

 

kasa czynna od poniedziałku do piątku do godz. 15.00

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 


 

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz:

1. Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie.

2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem albo osoby uprawnionej na podstawie umowy zał. nr 1 i 2

3. Dokument potwierdzający spełnienie warunku o którym mowa w art. 7 rozporządzenia nr 1071/2009 WE z dnia 21 października 2009r. ( Dz. Urz. L300 z 14.11.2009r. ) tj. posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej  zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. W tym celu przedsiębiorca wykazuje poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę roczne sprawozdanie finansowe lub w drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo.

9000 EURO na pierwszy pojazd samochodowy,

5000 EURO na każdy następny pojazd samochodowy

4. Oświadczenie o posiadaniu bazy zał. nr 3

5. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców zał. nr 4

6. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, albo oświadczenie o dobrej reputacji zał. nr 5.

7. Wykaz pojazdów zał. nr 6.

8. Dowód wpłaty za wydanie zezwolenia i wypisu.

Opłaty

Za wydanie zezwolenia  i wypisu z licencji opłaty są wg rozporządzenia ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych ( Dz. U. z 2013r.  poz. 916 ).

 

 

Kalendarz 2019
Kwiecień
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone