Strona główna » Urząd Starostwa » Przewodnik po Starostwie (wydziały i zespoły) » Pełnomocnik ds. Współpracy ze Służbami, Strażami i Inspekcjami
Pełnomocnik ds. Współpracy ze Służbami, Strażami i Inspekcjami

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Ul. Plac Dominikański 3

37 – 700 Przemyśl

godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
wtorek od 8.00 do 16.00
 

W godzinach pracy urzędowania funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – pod numerem telefonu /16/ 678 60 79,  natomiast po godzinach pracy urzędowania oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, na podstawie podpisanego porozumienia Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego znajduję się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu – pod numerem telefonu /16/ 676 46 00.  

 

Pełnomocnik Starosty ds. Współpracy ze Służbami, Strażami i Inspekcjami  
– mgr Małgorzata Chomycz-Śmigielska

 

Pokój nr 98 (II p.),

Tel/Fax: /16/ 678 60 79

Kom: 600-318-567

 

pokój nr 99 (II piętro) – Inspektor mgr Agnieszka Cynowska – Porada

Tel: /16/678 50 54 wew: 298

 

Zadania realizowane przez Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności odbywają się w następującym zakresie:

 

Do zakresu ogólnego realizowanych zadań przez Biuro należy:

1.Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

2. Organizowanie i prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju i obrona cywilna.

3. Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.

4. Ochrona informacji niejawnych w Urzędzie Starostwa.

5. ochrona danych osobowych w Urzędzie Starostwa.

 

Do zakresu szczegółowego realizowanych zadań przez Biuro należą:

1. Opracowywanie i aktualizowanie Planu zarządzania Kryzysowego Powiatu Przemyskiego oraz współpraca w tym zakresie ze Służbami, Strażami i Inspekcjami.

2. Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji działań oraz zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK).

3. Prowadzenie niezbędnych baz danych dla potrzeb zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych.

4. Obsługa merytoryczno – organizacyjna Centrum Zarządzania Kryzysowego.

5. Współpraca z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

6. Planowanie i realizowanie zadań stałej gotowości obronnej państwa oraz zadań związanych z osiąganiem gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i czasu wojny na terenie powiatu.

7. Organizowanie i wykonywanie zadań w trybie Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej.

8. Planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej.

9. Nadzorowanie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń.

10. Nadzór nad współpracą cywilno – wojskową administracji cywilnej w ramach HNS, tworzenie baz danych.

11. Obsługa i zabezpieczenie funkcjonowania (wspólnej z miastem Przemyśl) Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

12. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia.

13. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji w Starostwie.

14. Bezpośredni nadzór nad obiegiem materiałów niejawnych.

15. Nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych w Starostwie.

16. Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

Kalendarz 2017
Wrzesień
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2017 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone