Aktualności
XX Spotkanie Zespołów Muzykujacych "Folkowa Nuta"

II Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej służb mundurowych - TWIERDZA PRZEMYŚL 2018

W dniach 1-2 września  (sobota-niedziela) w Przemyślu odbędą się  II Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej służb mundurowych – TWIERDZA PRZEMYŚL 2018.  Organizatorami mistrzostw są Regiony IPA:  Bieszczadzki SG i Przemyski  oraz Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG BiOSG i Zarząd Wojewódzki NSZZP w Rzeszowie. W mistrzostwach udział biorą reprezentacje poszczególnych służb.  Rozgrywki turniejowe odbywać się będą od godz. 9-tej  na „boiskach do siatkówki plażowej przy kładce”- Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego. Gośćmi honorowymi Mistrzostw będą zawodnicy „Złotej drużyny Wagnera” oraz znani komentatorzy sportowi TV POLSAT.

Honorowym Patronatem mistrzostwa objęli:
- Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej – Pan Jacek KASPRZYK
- Marszałek Województwa Podkarpackiego – Pan Władysław  ORTYL
- Prezydent Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Pan Fryderyk OREPUK
- Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie -  inspektor  Henryk MOSKWA
- Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej – płk SG Robert ROGOZ
- Prezydent Przemyśla – Pan Robert CHOMA
- Starosta Przemyski – Pan Jan PĄCZEK

PROGRAM TURNIEJU
1.09.2018 r.
- godz. 8:30 – 8:45  –  potwierdzenie uczestnictwa zespołów, sprawdzenie dokumentów potwierdzających służbę/pracę w służbach mundurowych
- godz. 8:45 – 9:00 – ustalenie systemu gry, losowanie
- godz. 9:00  – uroczyste otwarcie zawodów , minuta ciszy dla uczczenia wszystkich, którzy zginęli podczas II wojny światowej,
- godz. 9:15 – 18.00 – mecze eliminacyjne,

2.09.2018 r.
- godz. 09.30- 18.00 - mecze eliminacyjne i finałowe
- ok. godz. 18.15 – 18.45 uroczyste zakończenie, wręczenie pucharów, dyplomów, upominków oraz pamiątkowych medali dla każdej drużyny.

 

Regulamin

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Wojewódzkie Obchody Święta Policji

18 lipca 2018 r. odbyły się w Przemyślu Wojewódzkie Obchody Święta Policji pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego. Tegoroczne obchody zainaugurowała msza św. w intencji podkarpackich policjantów odprawiona w przemyskiej rzymskokatolickiej Bazylice Archikatedralnej przez Arcybiskupa Metropolitę Adama Szala.
Główna część uroczystości odbywała się na przemyskim Rynku gdzie uroczyście wciągnięto na maszt biało-czerwoną flagę, a zastępca Komendanta Głównego Policji nadisnp. Andrzej Szymczyk przyjął meldunek od dowódcy uroczystości. Święto było także okazją do uhonorowania wyróżniających się policjantów, a także wręczenia awansów na wyższy stopień.
Po wręczeniu nagród i odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście, składając życzenia wszystkim policjantom, pracownikom policji i ich rodzinom. W imieniu władz wojewódzkich wystąpili: Wicewojewoda Podkarpacki - Lucyna Podhalicz oraz Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego – Piotr Pilch. Nie zabrakło głosu Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy, natomiast nasz powiat reprezentowali: Starosta Przemyski – Jan Pączek z Wicestarostą Markiem Kudłą oraz Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego - Ryszard Adamski.
Wojewódzkie Obchody Święta Policji zakończyła uroczysta defilada kompanii honorowych: Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich oraz Państwowej Straży Pożarnej, z towarzyszeniem Orkiestry Reprezentacyjnej Policji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

75 rocznica Zbrodni Wołyńskiej

Z inicjatywy prezydenta miasta Przemyśla w dniu 11 lipca br. odbyły się w Przemyślu uroczystości upamiętniające ofiary, dokonanej przed 75 laty, Zbrodni Wołyńskiej. Dzień 11 lipca 1943 roku stanowił apogeum mordów dokonywanych na Polakach i mieszkańcach innych narodowości na dawnych polskich Kresach Rzeczypospolitej, a przede wszystkim na Wołyniu, dokonanych przez oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii.
Punktualnie o godz. 12 rozległ się w Przemyślu głos syren ku czci pomordowanych, a przy Rondzie Ofiar Wołynia zapalono symboliczne znicze , odmówiono modlitwę i oddano hołd pomordowanym.
Kolejnym ważnym punktem uroczystości była Msza Święta w kościele O.O. Karmelitów Bosych z udziałem pocztów sztandarowych w intencji wszystkich ofiar zbrodni wołyńskiej oraz ich oprawców.
Następnie przy symbolicznym Grobie Wołyńskim, znajdującym się na przemyskim Cmentarzu Wojskowym, złożono wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze.
Wśród osób oddających cześć pomordowanym nie zabrakło m.in.: posła na sejm RP Andrzeja Matusiewicza, wicewojewody podkarpackiego – Lucyny Podhalicz, starosty przemyskiego - Jana Pączka, wicestarosty przemyskiego – Marka Kudły, przewodniczącego rady powiatu przemyskiego – Ryszarda Adamskiego oraz innych przedstawicieli samorządów, służb mundurowych i organizacji społecznych. Obecni byli także kombatanci oraz członkowie Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów.

 

 

 

 

 

Fot. A. Czereba

Informacja o zakończeniu naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Przemyska Giełda Staroci

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Obchody 100 - lecia odzyskania Niepodległości w Kuźminie

W sobotę 30 czerwca 2018 roku w Kuźminie odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia, wybudowanej w centralnym punkcie miejscowości obok remizy strażackiej, kapliczki z rzeźbioną figurą Św. Floriana patrona strażaków. Uroczystość, w której udział wzięli: władze samorządowe Gminy Bircza Pan Wojciech Bobowski – Przewodniczący Rady Gminy Bircza i Pan Grzegorz Gągola – Wójt Gminy Bircza, przedstawiciel Powiatu Przemyskiego – Sekretarz Jerzy Góralewicz, który jednocześnie pełni funkcję skarbnika Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przemyślu i Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Birczy, Zarząd i strażacy OSP w Kuźminie, licznie zgromadzeni parafianie Parafii Kuźmina oraz okolicznych miejscowości i zaproszeni goście, była częścią gminnych obchodów 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Kapliczkę zaprojektował Pan Stanisław Ćwian, a wykonawcami prac konstrukcyjno-budowlanych byli Panowie Henryk Januszczak i Tomasz Tomaszewski, natomiast wykonawcami rzeźbionej figury Św. Floriana do tej kapliczki byli Panowie Jan Kusina i Marian Woźniak. Kapliczkę poświęcił proboszcz Parafii Kuźmina ks. Wiesław Tomczyk podkreślając ogromne znaczenie tego symbolu wiary i patriotyzmu ufundowanego przez strażaków z OSP w Kuźminie jako wotum dziękczynne na 100 – lecie Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę.

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego - PRZEDŁUŻONY TERMIN

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

20 czerwca 2018 roku odbyła się XLIX Sesja Rady Powiatu Przemyskiego V Kadencji. Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok, wraz ze sprawozdaniem finansowym, oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Przemyskiego.
Skarbnik Powiatu - Agnieszka Paryga przedstawiła pełne dane dotyczące budżetu za rok 2017 oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ogółem w 2017 roku osiągnięto dochody w wysokości 50.830.411,36 zł, co stanowi 105,12 proc. wielkości planowanej. Dochody majątkowe wyniosły 2.737.087,64 zł, czyli 72, 97 proc. wielkości planowanej.
Natomiast wydatki budżetowe to 44.959.275,09 zł, co stanowi 93,11 proc. wielkości planowanej. Wydatki majątkowe wyniosły 9.179.232,32 zł, czyli 95,32 proc. wielkości planowanej.
W trakcie dyskusji jako pierwszy głos zabrał Józef Zubik Przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej, który sukces powiatowych finansów określił mianem systematycznego „pączkownia budżetu”. W imieniu radnych klubu PiS głos zabrała Radna Powiatu Bożena Ryczan, która zasugerowała poprawę współpracy między klubami w Radzie i zaznaczyła, że będzie głosowała za przyjęciem absolutorium. Gratulacje złożył również Wiceprzewodniczący Rady Władysław Maciupa, podkreślając że inwestycje były zrealizowane przy bardzo racjonalnym wydatkowaniu środków i stąd powstała nadwyżka budżetowa.
Starosta Przemyski Jan Pączek wyeksponował udział naczelników, dyrektorów i pracowników powiatowych jednostek w realizacji budżetu oraz projektów unijnych. Do podziękowań i gratulacji przyłączył się również Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Adamski  dziękując dodatkowo wójtom gmin z terenu powiatu przemyskiego za współpracę przy realizacji inwestycji drogowych, po czym odczytał projekt uchwały o udzieleniu Zarządowi Powiatu Przemyskiego absolutorium. 
Absolutorium zostało przyjęte jednogłośnie, co nie było żadnym zaskoczeniem, a raczej kontynuacją kilkuletniej tradycji. W imieniu wójtów głos zabrał Wiesław Bembenek, który podziękował zarządowi za współpracę i wspaniałe wyniki budżetowe. Osobne podziękowania otrzymała Elżbieta Głodowska - Dyrektor Zespołu Szkół w Nienadowej za wzorowe prowadzenie placówki. Jednym z ostatnich punktów obrad było podjęcie uchwały o obniżce pensji Starosty Przemyskiego wynikające ze zmian ustawowych wprowadzonych przez rząd. Obniżkę przegłosowano, choć większość radnych wstrzymała się od głosu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Samorządowe Spotkania Przygraniczne 2018

16 czerwca br. w Pustomytach  na Ukrainie odbyły się Samorządowe Spotkania Przygraniczne, które zainaugurowała Pani Halyna Hyczka - Przewodnicząca Rady Rejonowej w Pustomytach wraz z zaproszonymi gośćmi ,w tym Starostą Przemyskim Janem Pączkiem. Do Pustomyt przyjechało 8 drużyn, w tym trzy z Polski, by rywalizować w turnieju piłki nożnej i siatkowej.
W rywalizacji w piłce nożnej pierwsze miejsce zajęła drużyna z Pustomyt, tocząc w finale niezwykle zacięty bój z drużyną z Mościsk, która to ostatecznie uległa i zajęła drugie miejsce. Na podium znalazł się również Powiat Lubelski. O pierwsze miejsce w turnieju piłki siatkowej starły się reprezentacje Pustomyt i Mościk. Pewnym wygraną w dwóch setach drużyna z Pustomyst zapewniła sobie zwycięstwo w turnieju.
Z trybun drużyna Powiatu Przemyskiego była wspierana przez Starostę Przemyskiego Jana Pączka, Sekretarza Powiatu Przemyskiego Jerzego Góralewicza, Ryszarda Gołębiowskiego oraz  delegację ze Starostwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powitanie Lata w Villi Bolestraszyce

Przy pięknej słonecznej pogodzie, 10 czerwca br. po raz drugi odbyło się Powitanie Lata w Villi  Bolestraszyce. Od godz. 16:00  na scenie można było posłuchać występów zespołów z Przemyśla:  młodzieżowy zespół działający przy Zespole Szkół Muzycznych im. A. Malawskiego – REVOLT oraz wszystkim już  dobrze znani bluesowi Simple Music Team. Zaproszonych gości oraz licznie zgromadzoną publiczność  przywitali podczas uroczystego otwarcia imprezy Starosta Przemyski Jan Pączek, Wójt Gminy Żurawica Krzysztof Składowski oraz przedstawiciele Państwa Barbary i Wiesława Kieryk właścicieli Villi Bolestraszyce.  O godz. 18:00 na scenie zagościli tancerze ze
Szkoły Tańca A-Z z Przemyśla, którzy swoim pokazem układów tanecznych, a potem nauką tańca dla publiczności przygotowali grunt pod dalszą taneczną zabawę, przy muzyce i animacjach grupy Disco Polo Show.
W końcu o godz. 21:00 nadszedł czas na Gwiazdę wieczoru, czyli zespół EXAITED, przy którym bardzo dobrze bawili się zarówno młodsi i starsi uczestnicy imprezy. Po koncercie gwiazdy na scenę powrócili w dobrych humorach Panowie z zespołu Disco Polo Show wraz ze swoimi tancerzami, a po nich na scenie pojawił się zespół ILUZER, z którym dyskoteka trwała do białego rana.

Wszystkim uczestnikom imprezy dziękujmy za liczne przybycie, mamy nadzieję, że Powitanie Lata w Bolestraszycach na długo pozostanie w Waszej pamięci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona 11 z 62
««   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone