Aktualności
Przemyska Giełda Staroci

Zaproszenie na XX Sejmik Folklorystyczny

Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Konkurs 'Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość'

X edycja konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich

Miło nam poinformować, że Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła jubileuszową X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

plakat informacyjny o konkursie

regulamin

karta zgłoszenia

Pamięć o zamordowanych na Kresach

W niedzielę 11 marca 2018  w kościele pw. Św. Trójcy w Przemyślu uczczono pamięć ofiar mordu dokonanego w lutym 1944 roku na polskich mieszkańcach Huty Pieniackiej i Korościatyna przez członków OUN-UPA i SS „Galizien".
Po Mszy św. w intencji pomordowanych i ich rodzin składano kwiaty, zapalano znicze i modlono się przy tablicy wmurowanej w klasztorny mur poświęconej martyrologii  Polaków na dawnych polskich Kresach. W uroczystości wzięli udział m.in.: Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, który odczytał list o Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, samorządowcy – Starosta Przemyski Jan Pączek, Wiceprezydent Przemyśla Janusz Hamryszczak, kombatanci, kresowiacy, wojskowi, harcerze i mieszkańcy miasta.
Organizatorem uroczystości byli: Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów im. Ks. Bronisława Mireckiego w Przemyślu, Przemyskie Rodziny Kresowe, a także miejscowy Klub Inteligencji Katolickiej.

 

 

 

 

 

 

 

Wkrótce gruntowna przebudowa dróg

9 marca w Starostwie Powiatowym uroczyście podpisano umowę na gruntowną modernizację trzech dróg w Medyce, Żurawicy i Duńkowiczkach (gmina Orły). Łącznie w tych trzech miejscowościach remont obejmie 8,5 km dróg oraz 14 tys. 657 metrów kwadratowych chodników. Koszt wszystkich prac przekracza 12 mln zł. Prawie 10 milionów złotych to dofinansowanie ze środków unijnych, natomiast pozostała część w 70 procentach finansowana jest z budżetu powiatu, a w 30 procentach z budżetu gmin.
Najwięcej dróg zostanie wyremontowanych w Żurawicy. To 4,83 km drogi powiatowej biegnącej od skrzyżowania z drogą krajową do Żurawicy Rozrządowej. Oprócz nawierzchni, na całej długości przebudowane zostaną też chodniki, a na przejściu dla pieszych obok szkoły pojawią się aktywne znaki drogowe. Nowy kształt otrzyma też rondo obok kościoła.
W Medyce wyremontowana zostanie droga Medyka – Chałupki Medyckie na długości 2,42 km. oraz pojawi się też ścieżka rowerowa. Projekt zakłada również przebudowę mostu w Medyce, przy czym ruch zostanie utrzymany, ponieważ umowa przewiduje stworzenie obok tymczasowej przeprawy. Poza tym w Medyce i Żurawicy zmodernizowanych zostanie 14 zatok autobusowych. Natomiast w Duńkowiczkach w gminie Orły wyremontowanych zostanie 1250 metrów drogi od drogi krajowej do kolejowej rampy przeładunkowej. Remonty prowadzone będą w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Pomysłodawcą wdrożenia tego projektu w naszym powiecie jest Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski.
W uroczystym podpisywaniu umów wzięli m. in. udział: Starosta Przemyski Jan Pączek, Wójt Gminy Medyka Marek Iwasieczko, Krzysztof Składowski Wójt Gminy Żurawica, Jan Janusz Sekretarz Gminy Orły, Dyrektor rzeszowskiego oddziału firmy Strabag Maciej Łukaszek, Ryszard Hadała Prezes Zarządu PBI INFRASTRUKTURA, Paweł Woźnica Dyrektor Techniczny PBI, Janusz Hołyszko Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu oraz Ariel Wielgosz z Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu. Remonty rozpoczną się najprawdopodobniej po świętach wielkanocnych, a termin zakończenia został wyznaczony na 16 listopada 2018 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 marca 2018 r. Nina Nowak - koncert z okazji Dnia Kobiet

Drugim z czterech koncertów jakie Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK przygotowało w bieżącym roku z okazji Dnia Kobiet był występ solistki Filharmonii Narodowej Teatru Wielkiego i Opery Narodowej w Wiedniu Niny Nowak. Okolicznościowy koncert wypełniły najpiękniejsze arie operowe, operetkowe, muzyka filmowa oraz największe przeboje polskie i zagraniczne. Dopełnieniem artystycznego, zamkowego klimatu był występ tancerzy z przemyskiej Szkoły Tańca „A-Z”.

Poza naturalnymi dla tego miejsca walorami artystycznymi, w tym dniu na zamkowej scenie odbyła się również mała uroczystość. Rozpoczęła się od okazjonalnych życzeń skierowanych do świętujących tego dnia Pań. Słowa uznania i wszelkich serdeczności piękniejszej części ludzkości złożył Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch oraz Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma. Kolejnym punktem tej oficjalnej części wieczoru było wręczenie odznaczenia „Zasłużony dla powiatu przemyskiego”, otrzymał je prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek Ordynator II Kliniki Kardiologii Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W akcie tym wzięli udział Starosta Przemyski Jan Pączek, Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski oraz Honorowa Prezes Stowarzyszenia Metalowych Serc w Przemyślu lek. med. kardiolog Alicja Pietruszka-Zasadny. Tego wieczoru na Zamku Kazimierzowskim obecny był również Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak. 

Muzyczno-taneczny, z nutami formalno-urzędowymi wieczór na Zamku Kazimierzowskim prowadził Jaromir Barański.

fot. Tomasz Beliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamięć o pacyfikacji w Kaszycach

7 marca w Kaszycach (gmina Orły) uczczono pamięć o ofiarach krwawej pacyfikacji sprzed 75 lat. W niedzielę 7 marca 1943 roku oddział ukraińskich policjantów i nacjonalistów pod niemieckim dowództwem zastrzelił 119 mieszkańców wsi - w tym kobiety i dzieci. Powodem tej brutalnej pacyfikacji był wyjątkowy  patriotyzm mieszkańców wsi  i ich zaangażowanie w ruch oporu. Pamięć o tragicznej niedzieli jest ciągle żywa i przekazywana z pokolenia na pokolenie, tym bardziej, że oprócz mordu w Kaszycach, niemal w tym samym czasie wymordowano ponad sto osób w sąsiednich wioskach.
Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą w miejscowym Kościele Parafialnym, a następnie mieszkańcy Kaszyc, zaproszeni goście oraz przedstawiciele władz samorządowych przeszli procesyjnie na cmentarz, na którym w hołdzie pomordowanym złożono wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze. W imieniu samorządu Powiatu Przemyskiego wieniec złożył Starosta Przemyski Jan Pączek.

 

 

 

 

Pożegnanie ze sztandarem

7 marca w auli Komendy Policji w Przemyślu odbyła się uroczysta zbiórka w trakcie której ze sztandarem przemyskiej policyjnej jednostki pożegnał się jej dotychczasowy komendant insp. Wojciech Kiełtyka. W uroczystości wzięli m.in. udział włodarze miasta i powiatu: Prezydent Przemyśla Robert Choma i Starosta Przemyski Jan Pączek, a także szefowie współpracujących z Policją służb, inspekcji i straży i zaproszeni goście.
Dziękując za pełnioną przez ustępującego komendanta służbę starosta Jan Pączek stwierdził, że utrzymywana od lat właściwa relacja pomiędzy samorządami a policją, ma niebagatelny wpływ na poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców miasta i powiatu.
 Obecny na tej uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie mł. insp. Henryk Moskwa mówił o przemianach pokoleniowych w szeregach podkarpackiej policji, podkreślając zasługi ustępującego komendanta Oznajmił również, iż delegował do czasowego pełnienia służby w przemyskiej jednostce i sprawowania obowiązków na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu - nadkom. Piotra Mazura.

 

8 MARCA DZIEŃ KOBIET

X TURNIEJ "MŁODYCH"

Konkurs na Pisankę Wielkanocną

Floriany 2018 - Zgłoście swoją OSP

Warszawa, dnia 22-02-2018 r.

 

Prestiżowa statuetka
i atrakcyjne nagrody dla strażaków-ochotników
w II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2018

 

 

 

Przed nami ostatnie dni na przesłanie projektu, który weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych i Samorządów FLORIANY 2018. Prestiżowa statuetka Strażackiego Oscara oraz atrakcyjne nagrody mogą trafić właśnie do Twojej OSP.

 

Zgłoszenie należy przesłać do północy 28 lutego 2018 r.

(decyduje data stempla pocztowego)

 

Jeśli Twoja OSP ma na swoim koncie społecznie pożyteczne projekty i inicjatywy, które zrealizowaliście dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa i jakości życia w Waszych małych Ojczyznach, zgłoście najciekawsze z nich do udziału w Ogólnopolskim Konkursie FLORIANY. Wśród zgłoszeń nie może zabraknąć właśnie Twojej OSP!

 

Projekty nagradzane są w dwóch grupach:

                                I.            Realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie

                              II.            Realizowane przez OSP wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami oraz innymi podmiotami).

 

Spośród nadesłanych inicjatyw Kapituła Konkursowa wskaże nominowanych do nagrody, a podczas Gali wręczenia FLORIANÓW ogłosi zwycięzców, którzy otrzymają prestiżową statuetkę oraz atrakcyjne nagrody.

W tegorocznej, drugiej już edycji konkursu, w kapitule zasiadają: Waldemar Pawlak, Jurek Owsiak, Czesław Lang, Grzegorz Molewski, prof. Artur Krajewski, gen. brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz, Andrzej Malinowski, Władysław Tabasz oraz Dorota Pardecka.

 

Dwanaście kategorii, w ramach których będą oceniane inicjatywy zgłoszone do II edycji Konkursu FLORIANY to:

I.          Infrastruktura

II.         Bezpieczeństwo

III.        Ochrona środowiska i ekologia

IV.        Estetyka przestrzeni publicznej

V.         Edukacja

VI.        Sport, rekreacja i turystyka

VII.       Kultura i tradycja

VIII.      Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

IX.        Innowacje oraz integracja cyfrowa

X.         Współpraca zagraniczna

XI.        Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca

XII.       Kategoria specjalna – "Ratujemy i Uczymy Ratować"

 

Jednostki najaktywniej działające w ramach Programu "RUR" zostaną nagrodzone przez Jurka Owsiaka i Fundację WOŚP podczas Gali wręczenia FLORIANÓW.

 

 

Konkurs zorganizowany jest przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz redakcję miesięcznika "Strażak". Skierowany jest do Ochotniczych Straży Pożarnych, samorządów i lokalnych społeczności. Ma dwa podstawowe cele: promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych inicjatyw.

 

W pierwszej edycji FLORIANÓW spośród 375 projektów, które napłynęły ze wszystkich województw, Kapituła Konkursu nominowała do nagrody aż 57 inicjatyw i wyłoniła spośród nich 21 zdobywców FLORIANÓW 2017.

 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i opisu zrealizowanego projektu zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie www.floriany.pl oraz przesłanie wraz z dokumentacją do końca lutego 2018 r. na adres:

Miesięcznik "Strażak", ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: "FLORIANY".

 

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

 

Wszelkie szczegóły, regulamin Konkursu oraz stosowne formularze do pobrania znajdują się na stronie www.floriany.pl w zakładce KONKURS.

 

Kontakt:

tel. +48 22 509-50-76

info@floriany.pl

www.facebook.com/KonkursFloriany/

 

 

 

 

Nina Mirgos-Kilanowska

Rzecznik Prasowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej


 

Dzień Przewodnika Turystycznego

„Boso ale w sandałach” – pod tym hasłem obchodzono 21 lutego br.  w Przemyślu Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. Organizatorem tej dorocznej imprezy było Koło Przewodników Turystycznych, działające w Polskim Towarzystwie Turystyczno – Krajoznawczym, Oddział im. Mieczysława Orłowicza w Przemyślu, a honorowy patronat objęli: Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla oraz Jan Pączek – Starosta Przemyski.
Kilkudziesięciu przewodników przez kilka godzin oprowadzało po karmelitańskich obiektach liczne grupy zaciekawionych osób w każdym wieku, od najmłodszych po seniorów. Oprócz zwiedzania kościelnych wnętrz, krypt grobowych można się też było zapoznać z osobliwościami karmelitańskich klasztorów, docierając do miejsc na co dzień dla postronnych niedostępnych. Zwieńczeniem „dnia przewodnika” była Msza Św. w kościele Karmelitów Bosych w intencji przewodników i ich rodzin oraz występ kwartetu skrzypcowego Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu „Le Quattro Stagioni” pod przewodnictwem Magdaleny Betleji.

 

 

 

 

 


 

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW JPK_VAT

 

Statuetki "DAR SERCA" - rozdane

W sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w dniu 19 lutego 2018 r. odbyła się konferencja "Międzyinstytucjonalne działania pomocowe - w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadkom oraz osobom im najbliższym". To już IV Wojewódzka Konferencja, inaugurująca Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Podczas konferencji, podobnie jak przed rokiem, Galicyjska Kapituła uhonorowało statuetkami „Dar Serca” osoby szczególnie zaangażowane w pomoc pokrzywdzonym przestępstwem. Projekt Statuetki „DAR SERCA” wykonali: Zbigniew Mierzwa i Joanna Krajnik. Statuetka wykonana jest z brązu dzwonnego o wadze ok. 3, 5 kg.
„Wiernym Synom i Córkom Rzeczypospolitej Polskiej za nieustraszoną i wierną służbę
w ochronie pokrzywdzonego, przed ludzką zawiścią i występkiem, agresją i naruszaniem praw drugiego człowieka, za profesjonalizm płynący z głębi serca w niesieniu pomocy i za właściwe reagowanie na wszelkie formy dyskryminacji i za aktywną postawę godną uwagi i naśladowania w służbie Bogu i ludziom.”
Wśród wyróżnionych byli między innymi parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele służb oraz reprezentanci organizacji pomocowych z terenu województwa podkarpackiego. Statuetkę „Dar Serca" otrzymał również Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach – Pan Piotr Hryniszyn. Statuetki wręczył członek Zarządu Województwa Podkarpackiego – Pan Piotr Pilch wraz z Prezesem Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny – Panem Zbigniewem Mierzwą.

 

 

 

 

NOWA OFERTA POŻYCZEK UNIJNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z WOJ. PODKARPACKIEGO

 

POŻYCZKA STANDARDOWA – dla wszystkich MŚP z woj. podkarpackiego

Podstawowe warunki udzielania wsparcia:

• kwota pożyczki do 120 000 złotych

• na warunkach korzystniejszych niż rynkowe - 1,85%

• okres spłaty: do 60 miesięcy

• karencja w spłacie: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki albo 3 miesiące w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty

• brak prowizji za udzielenie pożyczki

• przeznaczenie pożyczki m.in.: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, kapitał obrotowy

• wkład własny MŚP nie jest wymagany.

„Instrument Finansowy - Pożyczka Standardowa jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

 

 

POŻYCZKA  Z PROJEKTU „PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA – TURYSTYKA” – dla przedsiębiorców działających w branży turystycznej i okołoturystycznej

Podstawowe parametry produktu:
kwota pożyczki do 500 000,00 zł,
• okres spłaty: do 5 lat z możliwością karencji w spłacie pożyczki do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia,
• oprocentowanie stałe: 2,15 %,
• wymagany udział własny MŚP w realizowanym przedsięwzięciu w wysokości 20%.
Dodatkowe preferencje przewidziane dla firm w fazie start-up (tj. działających na rynku do 2 lat) oraz obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo,
• oprocentowanie stałe: 0,925%,
• brak wymaganego udziału własnego.

„Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Inwestycji i Rozwoju”.

 

 

Informacje na temat projektów i ich zasad:

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu – Pośrednik Finansowy w województwie podkarpackim.

ul. Chopina 18, 39-300 Mielec

Zespół Funduszu Pożyczkowego:

Tel. 17/ 788 18 65

17/ 788 18 59

17/ 788 18 62

17/ 788 18 65

17/ 788 18 61

 

Zapraszamy na  naszą stronę internetową www.marr.com.pl do zakładki Pożyczki, gdzie można zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi pożyczki oraz pobrać dokumenty

Zmiana czasu pracy Starostaw Powiatowego w Przemyślu

Uprzejmie informujemy Państwa, że zgodnie z zarządzeniem Nr. 7/2018 z dnia 8 luty 2018r., od dnia 27.02 br. począwszy we wszystkie wtorki, Urząd Starostwa Powiatowego w Przemyślu będzie czynny jak w pozostałe dni tygodnia od 7:30 do 15:30.

Nagrody w Plebiscycie Eskulap 2017

8 lutego br. w Filharmonii Podkarpackiej już po raz siedemnasty odbył się Plebiscyt Eskulap, podczas którego rozdane zostały statuetki dla najlepszych, według pacjentów, lekarzy. Na liście nominowanych w tym roku znalazło się kilka tysięcy lekarzy i dentystów z całego regionu.
W kategorii lekarz rodzinny laureatką została Zofia Jasińska z Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.
W kategorii lekarz specjalista najwięcej głosów i statuetkę Eskulapa zdobył urolog z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie - Łukasz Futyma.
Za najlepszego lekarza dentystę została nagrodzona  Olga Lorenc z Posady Górnej.
Nagrodę za szczególne osiągnięcia w dziedzinie medycyny otrzymał hematolog Andrzej Pluta, ordynator hematologii onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie.
Wyróżniono też oddział chirurgii naczyniowej przemyskiego Szpitala Wojewódzkiego i młodych lekarzy z Podkarpacia. Nagrodę  odbierał dr Piotr Stabiszewski. W imieniu Starosty Przemyskiego Jana Pączka gratulacje składał Sekretarz Powiatu Jerzy Góralewicz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Konkurs Wielkanocny - Zapraszamy

 

 

 

 

 

 

 

W naszym urzędzie zapłacisz kartą i telefonem

W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem. Starostwo Powiatowe w Przemyślu uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS oraz WebPOS Paybynet.
Program jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która pełni rolę koordynatora Programu oraz wspiera finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie.
Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie jest odpowiedzią na oczekiwania klientów. Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla urzędu przełoży się na usprawnienie prac całej instytucji. 

Strona 16 z 63
««   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone