Aktualności
Uwaga - konkurs fotograficzny!
Przemyska Giełda Staroci

Kondolencje

Panu
Mirosławowi Majkowskiemu

 

Prezesowi
Przemyskiego Stowarzyszenia
Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K.


wyrazy głębokiego współczucia,
zrozumienia i duchowego wsparcia

z powodu śmierci

OJCA

składa

Starosta Przemyski
Jan Pączek

Zaproszenie

Obchody Święta Policji

Msza św. odprawiona 30 lipca  w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Przemyślu w intencji przemyskiej Policji była zwieńczeniem tegorocznych  obchodów Święta Policji.
Kilka dni wcześniej w przemyskim Centrum Kulturalnym odbyła się uroczysta zbiórka, w trakcie której 63 funkcjonariuszy mianowano na wyższe stopnie policyjne, zaś Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Pobuta wręczył nagrody i wyróżnienia najlepszym dzielnicowym. Komendant podziękował także wszystkim funkcjonariuszom za wzorową służbę na rzecz lokalnego bezpieczeństwa oraz złożył życzenia dla rodzin policjantów i pracowników Policji.
Uroczysta zbiórka była też okazją do wręczenia statuetek Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu oraz „Pucharów dla wspierających misję przemyskiej policji”. Z rąk Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Wojciecha Kiełtyki symboliczną statuetkę „Niedźwiedzia Przemyskiej Policji” z numerem 19 otrzymał Wicestarosta Przemyski - Marek Kudła, zaś Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego -  Ryszard Adamski uhonorowany został specjalną plakietą.

fot. KMP Przemyśl

fot.: KMP Przemyśl

fot.: KMP Przemyśl

fot.: KMP Przemyśl

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Konkurs EKO MODELZapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu EKO MODEL organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

Jest to konkurs modelarski polegający na wykonaniu modelu EKO instalacji dla domu jedno- lub wielorodzinnego. Zadaniem w tej edycji, jest przedstawienie przydomowej oczyszczalni ścieków. Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych twórczością modelarską, którym bliskie są tematy ekologiczne.

Udział w konkursie polega na samodzielnym lub grupowym wykonaniu modelu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla domu jedno- lub wielorodzinnego.

Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych twórczością modelarską, którym bliskie są tematy ekologiczne.

Zgłoszone do konkursu modele zostaną ocenione przez komisję składającą się z modelarzy, ekologów Banku Ochrony Środowiska i Fundacji BOŚ.

Przewidziane są nagrody główne oraz liczne wyróżnienia o łącznej wartości 14 tysięcy złotych.

Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2017 roku, zapisy trwają do 30 września 2017 r., na modele czekamy do 30 listopada 2017 r.

Patronem konkursu jest Bank Ochrony Środowiska.

Wszystkie przydatne informacje o konkursie mozna znaleźć pod adresem: ekomodel.fundacjabos.pl

 

ARR zaprasza do rejestracji produktów regionalnych - "Polska smakuje"

Agencja Rynku Rolnego - w ramach prowadzonej kampanii „Polska smakuje" - uruchomiła stronę internetową www.polskasmakuje.pl oraz w niedługim czasie uruchomi aplikację mobilną Polska Smakuje.
Zachęcamy Firmy oraz Producentów produktów regionalnych i ekologicznych do zarejestrowania się na stronie www.polskasmakuje.pl. na której będzie można prezentować swoje produkty. Dzięki temu konsumenci uzyskają wiedzę o nich i o miejscach w których można je nabyć.

Chcemy zbudować platformę komunikacji pomiędzy producentami polskiej żywności, a konsumentami, którzy taką żywność cenią i jej poszukują. Wszystkich podróżujących latem po kraju będziemy zachęcać do szukania polskich lokalnych specjalności i tym samym -do korzystania z aplikacji. Hasło „Polska smakuje", będzie promowane wszędzie, gdzie będą turyści: na trasie koncertowej Lata z Radiem (to aż 20 pikników), w pociągach, na trasach turystycznych, na lotnisku w Warszawie, a także na wybranych stacjach benzynowych.

Na konto „Polska smakuje" rejestracji mogą dokonać następujące podmioty:

- użytkownik (klient),

- firma - spełniająca co najmniej jeden z warunków przedstawianych w rejestracji,
- producent rolny prowadzący sprzedaż bezpośrednią w rozumieniu Ustawy.

Rejestrację dokonujemy:

www.polskasmakuje.pl » Zaloguj » Zarejestruj się » REJESTRACJA DLA PRODUCENTÓW.

Do zarejestrowania w Aplikacji niezbędne jest posiadanie przez Wystawcę konta E-mail. Producent dokonuje rejestracji samodzielnie. Rejestracja wymaga podania w ramach formularza rejestracyjnego danych oznaczonych jako obowiązkowe i potwierdzenia przez Wystawcę, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz, że akceptuje jego postanowienia. Po wypełnieniu i akceptacji formularza rejestracyjnego, następuje potwierdzenie rejestracji przez Wystawcę na podanym w formularzy rejestracyjnym E-mailu. Weryfikacja i zatwierdzenie Wystawcy dokonywana jest przez Administratora niezwłocznie (do 2 dni roboczych) od wypełnienia formularza rejestracyjnego przez Wystawcę.

Szczegóły na stronie internetowej: https://www.polskasmakuje.pl/regulamin/

Dzialania kierowane są w pierwszej kolejności do wytwórców produktów certyfikowanych w ramach krajowych i unijnych systemów jakości, lokalnych producentów mających w swojej ofercie wyroby regionalne, rolników, którzy wytwarzają w swoich gospodarstwach produkty żywnościowe, a także innych podmiotów produkujących zdrową, w niewielkim stopniu przetworzoną żywność.

Założenie profilu na portalu www.polskasmakuje.pl oraz prezentacja własnej oferty za jego pośrednictwem nie będzie się wiązała z żadnymi opłatami.

110-lecie OSP w Przedmieściu Dubieckim

16 lipca 2017 r. w Przedmieściu Dubieckim w gminie Dubiecko obchodzono jubileusz 110-lecia działalności miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.
Uroczystości rozpoczęto Mszą św. polową w intencji strażaków, ich rodzin oraz zmarłych druhów. Dalsza część uroczystości odbyła się przed budynkiem OSP w Przedmieściu Dubieckim. Sztandar miejscowej jednostki OSP został odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP – najwyższym odznaczeniem strażackim w Polsce – oraz odznaką „Zasłużony dla Powiatu Przemyskiego”. Ceremonia uhonorowania zasłużonych strażaków była bardzo rozbudowana. Druh Witold Kazienko – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Przemyślu wręczał zasłużonym osobom oznaki strażackie, natomiast Wicestarosta Przemyski – Marek Kudła oraz Radni Powiatu Przemyskiego – Zbigniew Blecharczyk i Henryk Sowa uhonorowali odznakami za zasługi dla powiatu. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta działająca przy OSP Dylągówka pod batutą druha Krzysztofa Ogorzelca.
Wśród zaproszonych gości byli również: Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie - bryg. Daniel Dryniak, Komendant Miejski PSP w Przemyślu - bryg. Adam Sosnowski, Sekretarz Powiatu Przemyskiego – Jerzy Góralewicz, Wójt Gminy Dubiecko – Wiesław Bembenek oraz Prezes HDK PCK „Płomyk” - Zdzisław Wójcik.

 

UWAGA - KONKURS!!!

Konkurs „NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO – POTRAWY REGIONALNE REGIONU PRZEMYSKIEGO 2017” jest organizowany w ramach operacji "Smaczny koniec lata" realizowanej w ramach PLANU DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 PLAN OPERACYJNY NA LATA 2016-2017

Środki na jego realizacje pochodza z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestujaca w obszary wiejskie.

Głównym celem operacji jest aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich a przez to identyfikacja i promocja produktów i potraw Powiatu Przemyskiego, osadzonych w tradycji Ziemi Przemyskiej, wytwarzanych od lat tymi samymi metodami i według tych samych receptur.

Czas trwania konkursu - od 21 lipca do 15 września 2017 roku. Termin nadsyłania lub osobistego dostarczenia karty zgłoszeniowo-konkursowej na adres organizatora upływa z dniem 15 września 2017 roku - decyduje data stempla pocztowego.
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

z dopiskiem "Konkurs Smaczny Koniec Lata",

lub na adres mail promocja@powiat.przemysl.pl, albo osobiście w pokoju 66 do dnia 15.09.2017 do godziny 15.30. 

 

 

DO POBRANIA:

- REGULAMIN KONKURSU Z KARTĄ ZGŁOSZENIA

- ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Przemyska Giełda Staroci

Projekt -

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dalszym ciągu dostępne są środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Pożyczki na start”, Działanie 6.2 PO KL. Obecnie projekt jest w okresie monitorowania i w dalszym ciągu udzielane są pożyczki na preferencyjnych zasadach.
Pożyczka skierowana jest dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego, które ukończyły 18 rok życia. Z pożyczki mogą skorzystać także osoby pracujące.

Maksymalna wysokość pożyczki: 50 ooo PLN
Preferencyjne oprocentowanie: 2% w stosunku rocznym
Maksymalny okres spłaty: 60 miesięcy

Podkarpackie Forum Transportu i Logistyki

W dniach 29-30 czerwca br. w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu obradowało Podkarpackie Forum Transportu i Logistyki. Forum zgromadziło blisko dwustu uczestników, wśród których znaleźli się zarówno przedstawiciele środowiska naukowego (lubelskiego, krakowskiego, rzeszowskiego, kijowskiego, przemyskiego), jak i samorządowego oraz biznesowego.
Patronat honorowy nad imprezą sprawowali: Marszałek Sejmu RP - Marek Kuchciński, Minister Infrastruktury i Budownictwa - Andrzej Adamczyk oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego - Władysław Ortyl.
W trakcie forum odbyło się siedem tematycznych sesji oraz dwie wizyty studyjne (w tym przejazd drezyną po linii kolejowej 102 do Malhowic). Wysłuchano także wystąpień włodarzy Powiatu Przemyskiego. Pierwszego dnia Wicestarosta Przemyski Marek Kudła mówił o „Znaczeniu infrastruktury transportowej i przejść granicznych oraz współpracy transgranicznej dla rozwoju powiatu przemyskiego”, natomiast w drugim Starosta Przemyski Jan Pączek przedstawił  „Rozwój inwestycji drogowych i mostowych w powiecie przemyskim”.
Podsumowujący forum Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma oraz Rektor PWSW dr Paweł Trefler podkreślali duże znaczenie wydarzenia, które winno być przyczynkiem do dalszych działań zmierzających do wykorzystania potencjału transportowego naszego regionu.


Zawody sportowe

1 lipca 2017 r. na boisku Orlik w Nienadowej rozegrany został po raz piąty Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Samorządowców. Choć pogoda nie dopisała, to jednak nie zniechęciła zawodników do podjęcia rywalizacji na murawie. W tegorocznych zmaganiach wzięły udział drużyny z: Dubiecka, Birczy, Medyki i Krzywczy.
Mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”. Po oficjalnym otwarciu  turnieju emocje piłkarskie rosły z meczu na mecz, a rzęsisty deszcz nie studził emocji piłkarzy. W tym roku pierwsze miejsce zajęła drużyna z Medyki. Na drugim miejscu uplasowała się Gmina Dubiecko, zaś za nimi Bircza. Drużyną Fair Play została drużyna z Krzywczy. Wójt Gminy Dubiecko – Wiesław Bembenek ufundował puchar dla najlepszego strzelca, którym został Przemysław Kocyłło z reprezentacji Gminy Medyka.
Po rozdaniu pucharów i dyplomów Wicestarosta Przemyski – Marek Kudła, Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego – Ryszard Adamski oraz Radny Powiatu Przemyskiego – Henryk Sowa podziękowali za sportową walkę i pogratulowali zwycięskim drużynom, wyrazili również podziw dla hartu ducha w sportowej rywalizacji. 

]


Żurawicka "Familiada"

25 czerwca 2017 r. na boisku sportowym w Buszkowiczkach, odbyła się doroczna „Familiada” - rodzinny piknik organizowany w pierwszą niedzielę wakacji, pod patronatem Wójta Gminy Żurawica Krzysztofa Składowskiego. Wśród uczestników wydarzenia był także Wicestarosta Przemyski Marek Kudła, który podziękował za zaproszenie i wyraził poparcie dla tego typu inicjatyw. 
Organizatorami pikniku byli: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw POMÓŻMY SOBIE oraz Gmina Żurawica.
Obok tradycyjnie rozgrywanych już "familiadowych konkurencji" odbyły się występy wokalno-taneczne oraz zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin nocnych.


fot.:www.zurawica.pl

fot.:www.zurawica.pl

fot.:www.zurawica.pl

fot.:www.zurawica.pl

fot.:www.zurawica.pl

fot.:www.zurawica.pl

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku odbyło się zakończenie roku szkolnego. Uroczystość zaszczycili goście w osobach Wicestarosty Przemyskiego - Marka Kudły, Radnych Powiatu Przemyskiego – Zbigniewa Blecharczyka i Henryka Sowy oraz Wójta Gminy Dubiecko – Wiesława Bembenka.
Uroczystości rozpoczęto Mszą Św. następnie uczniowie wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi udali się do Kresowego Domu Sztuki w Dubiecku, gdzie kontynuowano akademię. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w obecności całej społeczności szkolnej pożegnano Panią Dyrektor – Alicję Atak, która z dniem 1 września 2017 odchodzi na emeryturę. Wicestarosta Przemyski Marek Kudła wyraził wdzięczność osobie, która przez wiele lat swojej nauczycielskiej pracy służyła zawsze innym ludziom i była matką wielu pokoleń wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im. I. Krasickiego w Dubiecku. 

I Mistrzostwa Polski w Siatkówce Plażowej Służb Mundurowych

 

Do pobrania:

- regulamin

Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl

Gmina Miejska Przemyśl w partnerstwie z Powiatem Przemyskim oraz Gminą Przemyśl rozpoczęła realizację projektu pn. Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie podpisano 12 kwietnia 2017 r.
 
Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców MOF Przemyśl poprzez poprawę dostępu do niskoemisyjnego transportu publicznego.
 
Całkowita wartość projektu: 28 926 245,39 PLN
Wartość dofinansowania: 19 772 481,04 PLN
 
Zakres rzeczowy Gminy Miejskiej Przemyśl:
1. Zakup 15 szt. autobusów 12 metrowych, w tym 13 szt. zasilanych ON oraz 2 szt. zasilanych CNG.
Autobusy spełniające normę emisji spalin EURO VI będą wykorzystywane na liniach prowadzonych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu.
2. Zakup wyposażenia do autobusów – 40 kompletów dla autobusów nowych i pozostających w taborze.
Wyposażenie obejmuje system informacji pasażerskiej, kasowniki, system monitoringu wizyjnego. Dodatkowo planuje się montaż system zliczania pasażerów w 2 autobusach oraz system zajezdniowy (oprogramowanie dyspozytorskie i wyposażenie dodatkowe).
3. Rozbudowa odcinka ul. Wysockiego długości 1 199,69 mb od km 3+360,00 do km 4+559,69 (odcinek do granicy miasta w kierunku miejscowości Ujkowice).
Rozbudowa obejmuje poszerzenie istniejącej jezdni z 5,0m do 7,0m, wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, budowę chodników, ścieżki rowerowej oraz zatok autobusowych. Na całej długości przewidziano budowę oświetlenia drogowego oraz odwodnienie poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Zakres robót obejmuje również przebudowę i zabezpieczenie pozostałej infrastruktury (sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, gazociągi, urządzenia elektroenergetyczne i sieci teletechniczne) kolidującej z projektowaną rozbudową odcinka ul. Wysockiego.
4. Zakup i budowa 12 szt. wiat przystankowych na terenie miasta w tym:
        4 wiat przystankowych 2-modułowych (długość 3,0m, wys. Max. 2,5m, szer. 1,0m)
       • przystanek nr 86 Sielecka I - kier. Centrum (budowa nowej wiaty),
       • przystanek nr 87 Młynarska (budowa nowej wiaty),
       • przystanek nr 91 Lwowska - Most - kier. Centrum (budowa nowej wiaty),
       • przystanek nr 116 Pasteura - kier. Centrum (budowa nowej wiaty).
        7 wiat przystankowych 3-modułowych (długość 4,0m, wys. Max. 2,5m, szer. 1,0m)
       • przystanek nr 6A Monte Cassino - Wiadukt - kier. Szpital (budowa nowej wiaty),
       • przystanek nr 83 Sielecka - Topolowa (wymiana istniejącej wiaty),
       • przystanek nr 96 Lwowska - Droga Hurecka (budowa nowej wiaty),
       • przystanek nr 98 Lwowska - Hureczko (wymiana istniejącej wiaty),
       • przystanek nr 108 Bakończycka - Szkoła (budowa nowej wiaty),
       • przystanek nr 117 Topolowa - WORD - kier. Centrum (wymiana istniejącej wiaty),
       • przystanek nr 118 Topolowa - Budowlanych - kier. Centrum (budowa nowej wiaty).
        1 wiaty 4-modułowej (długość 5,2m, wys. Max. 2,5m, szer. 1,4m)
       • przystanek nr 121 Monte Cassino - Szpital Wojewódzki (wymiana istniejącej wiaty).
Całkowita wartość: 26 883 067,00 PLN
Dofinansowanie: 18 035 779,45 PLN
 
Zakres rzeczowy Powiatu Przemyskiego:
1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2102R długości 2 560,00 mb od km 1+380,00 do 3+940,00 (odcinek od granicy miasta do miejscowości Ujkowice).
Poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości 5,5m, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na całej długości, pobocza z kruszywa łamanego. W m. Ujkowice planuje się przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2102R z drogą powiatową nr 2101R Maćkowice - Orzechowce na rondo, przebudowę istniejącej zatoki autobusowej, budowę chodników dla pieszych, przebudowę istniejącego przepustu, odmulenie istniejących rowów oraz przepustów.
Całkowita wartość: 1 201 500,00 PLN
Dofinansowanie: 1 021 274,97 PLN
 
Zakres rzeczowy Gminy Przemyśl:
1. Przebudowa 6 zatok autobusowych (Krówniki 1 szt., Łuczyce 2 szt., Hermanowice 2 szt., Grochowce 1 szt.) oraz 2 pętli autobusowych (Rożubowice 1 szt., Stanisławczyk 1 szt.).
Zatoki autobusowe będą usytuowane w poszerzeniu jezdni umożliwiającym bezpieczne zatrzymanie się pojazdów poza pasem ruchu w celu wymiany pasażerów komunikacji zbiorowej. Jezdnia zatoki autobusowej oraz peron będą wykonane z kostki brukowej betonowej. W zakresie pętli autobusowych jezdnia służąca do zmiany kierunku ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej oraz peron będą również wykonane z kostki brukowej betonowej. Dodatkowo w miejscowości Rożubowice bezpośrednio przy pętli autobusowej zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi z masy bitumicznej o długości 76,66 mb. Na każdej pętli oraz zatoce zostaną umieszczone wiaty przystankowe.
Całkowita wartość: 841 678,39 PLN
Dofinansowanie: 715 426,62 PLN
 
W wyniku realizacji projektu przewiduje się zmniejszenie emisji ekwiwalentu CO2 do powietrza o 174,20 tony/rok. Szacowany spadek emisji PM10 wyniesie 146,38 kg/rok. Ponadto poprawi się stan techniczny środków komunikacji publicznej oraz infrastruktury komunikacyjnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl.
 
Zakończenie realizacji projektu zaplanowano w IV kwartale 2018 r.
Święta Królowa Jadwiga patronką Szkoły Podstawowej w Stubnie

16 czerwca br. Szkole Podstawowej, należącej do Zespołu Szkół w Stubnie, nadano imię Świętej Jadwigi Królowej, co było ukoronowaniem wieloletnich starań o szkolnego patrona.
Uroczystość zainaugurowała msza św. w kościele parafialnym w Stubnie koncelebrowana przez Metropolitę Przemyskiego ks. abp Adama Szala. W eucharystii wzięli udział: liczni zaproszeni goście, poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół im. św. Jadwigi, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. Pierwszą część uroczystości zakończył przemarsz orszaku z „Królową Jadwigą” i orkiestrą dętą.
W drugiej części odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową, a dyrektor szkoły - Daniel Zielenkiewicz zaprezentował nowy sztandar Szkoły Podstawowej w Stubnie, w którego drzewce zaproszeni goście wbijali pamiątkowe gwoździe. Wśród gości byli liczni parlamentarzyści, osoby duchowne, samorządowcy, pedagodzy oraz lokalna społeczność. Starosta Przemyski Jan Pączek przekazał na ręce dyrektora list gratulacyjny i zestaw publikacji do szkolnej biblioteki. Istotnym akcentem tej uroczystości było przedstawienie pt. „Jadwiga królową pokoleń”. Święto zakończono szkolnym piknikiem.


Kondolencje

Strona 16 z 57
««   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone