Aktualności
Odnowienie partnerstwa Powiat Przemyski - Powiat Saarpfalz

Ważnym akcentem XL sesji Rady Powiatu Przemyskiego w dniu 1 września 2017 roku było uroczyste podpisanie dokumentu odnowienia partnerstwa pomiędzy Powiatem Przemyskim a Powiatem Saarpfalz z Kraju Saary w Niemczech. Współpraca pomiędzy zaprzyjaźnionymi samorządami trwa już od 9 lat, obejmując m.in. takie dziedziny jak: edukacja, wymiana młodzieży, turystyka i rekreacja czy ochrona środowiska. W planach są jeszcze działania integracyjne na gruncie przedsiębiorczości i działalności gospodarczej.
Dokument odnawiający partnerstwo podpisali: Starosta Przemyski – Jan Pączek i Starosta Powiatu Saarpfalz – Dr Theophil Gallo w asyście Przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego Ryszarda Adamskiego, radnych naszego powiatu oraz członków delegacji niemieckiej.


 

78. rocznica wybuchu II wojny światowej w Przemyślu

Symboliczny Grób Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Wojskowym w Przemyślu jest miejscem, gdzie tradycyjnie gromadzą się ludzie aby przypominać o różnych, często tragicznych, kartach naszej historii.
1 września br. przy tym pomniku zgromadzili się m.in.: kombatanci, parlamentarzyści, samorządowcy, środowiskowe delegacje, poczty sztandarowe służb mundurowych, stowarzyszeń i organizacji oraz młodzież szkolna i harcerze. Kulminacyjnym punktem uroczystości było złożenie wieńców i kwiatów, co – w imieniu włodarzy powiatu i miasta – uczynili: Wicestarosta Przemyski – Marek Kudła oraz Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla - Grzegorz Hayder.

Fot.: Anna Fortuna
 

Fot.: Anna Fortuna

Fot.: Anna Fortuna

W 37- lecie powstania "Solidarności"

31 sierpnia br. NSZZ „Solidarność" Region „Ziemia Przemyska" obchodził 37. rocznicę powstania. Obchody rozpoczęto mszą świętą w Kościele Świętej Trójcy w Przemyślu, w intencji Ojczyzny oraz członków NSZZ „Solidarność". Następnie złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę – patrona „Solidarności" i udano się - w towarzystwie pocztów sztandarowych „Solidarności" - na Kamienny Most gdzie, przy tablicy uwieczniającej wydarzenia sprzed 37 lat, kontynuowano uroczystość.
W obchodach udział wzięli weterani i działacze „Solidarności" z przewodniczącym Regionu „Ziemia Przemyska" Szymonem Wawrzyszko, posłowie na Sejm RP: Andrzej Matusiewicz oraz Anna Schmidt-Rodziewicz, włodarze powiatu i miasta - Starosta Przemyski - Jan Pączek i Prezydent Miasta Przemyśla - Robert Choma oraz mieszkańcy miasta.


Fot.: Agata Czereba


Fot.: Agata Czereba

Fot.: Agata Czereba

Fot.: Agata Czereba

Spartakiada 2017

31 sierpnia 2017 r. pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach zorganizowali XIII Spartakiadę Sportową Domów Pomocy Społecznej w Huwnikach. W tegorocznych rozgrywkach uczestniczyło 10 Domów z woj. Podkarpackiego.
W wydarzeniu wzięły udział domy pomocy społecznej z: Rudy Różanieckiej, Moczar, Przeworska, Jarosławia, Krosna, Przemyśla, Sośnicy, Moszczan oraz z Huwnik.
Rozegrano zawody w wielu sportowych konkurencjach, a nagrody zwycięzcom wręczyli Starosta Przemyski – Jan Pączek, Wicestarosta Przemyski – Marek Kudła oraz Wicewojewoda Podkarpacki - Piotr Pilch.


KONKURS KULINARNY - ATRAKCYJNE NAGRODY - ZAPRASZAMY

Konkurs „NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO – POTRAWY REGIONALNE REGIONU PRZEMYSKIEGO 2017” jest organizowany w ramach operacji "Smaczny koniec lata" realizowanej w ramach PLANU DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 PLAN OPERACYJNY NA LATA 2016-2017

Środki na jego realizacje pochodza z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestujaca w obszary wiejskie.

Głównym celem operacji jest aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich a przez to identyfikacja i promocja produktów i potraw Powiatu Przemyskiego, osadzonych w tradycji Ziemi Przemyskiej, wytwarzanych od lat tymi samymi metodami i według tych samych receptur.

Czas trwania konkursu - od 21 lipca do 15 września 2017 roku. Termin nadsyłania lub osobistego dostarczenia karty zgłoszeniowo-konkursowej na adres organizatora upływa z dniem 15 września 2017 roku - decyduje data stempla pocztowego.
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

z dopiskiem "Konkurs Smaczny Koniec Lata",

lub na adres mail promocja@powiat.przemysl.pl, albo osobiście w pokoju 66 do dnia 15.09.2017 do godziny 15.30. 

 

 

DO POBRANIA:

- REGULAMIN KONKURSU Z KARTĄ ZGŁOSZENIA

- ZAŁĄCZNIK NR 1

OGŁOSZENIE

INFORMACJA O LOKALIZACJI PUNKTÓW UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

DOŻYNKI GMINNE W KRZYWCZY 2017

We wszystkich gminach naszego powiatu odbywają się tradycyjne uroczystości dożynkowe, m.in. 20 sierpnia br. świętowano w Krzywczy, gdzie gospodarzami byli: Wójt Gminy Krzywcza - Wacław Pawłowski i proboszcz miejscowej parafii rzymskokatolickiej ks. Janusz Wilusz.

Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości udali się na plac „Pod Grzybkiem”, gdzie odbyły się tradycyjne obrzędy dożynkowe, a także zaprezentowały się lokalne zespoły artystyczne – „Gloria” z Babic, „Piganeczki” z Pigan oraz „Bachórzanie” z Bachórza. Impreza zakończyła się zabawą taneczną z zespołem „Lexner”. Włodarze Powiatu Przemyskiego reprezentowani byli przez Przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego - Ryszarda Adamskiego i Wicestarostę Przemyskiego - Marka Kudłę.

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

14 sierpnia (w przeddzień oficjalnego święta) uroczyście obchodzono w Przemyślu Święto Wojska Polskiego, wprowadzone w życie ustawą Sejmu RP z 30 lipca 1992 roku na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, którą stoczono z bolszewikami w 1920 roku. Po Mszy Świętej odprawionej w przemyskiej Archikatedrze przez arcybiskupa Adama Szala żołnierze przemaszerowali na przemyski Rynek, gdzie obywały się oficjalne uroczystości z udziałem parlamentarzystów, samorządowców, zaproszonych gości oraz mieszkańców miasta. Nie mogło zabraknąć włodarzy miasta i powiatu na czele z Prezydentem Miasta Przemyśla Robertem Chomą i Starostą Przemyskim Janem Pączkiem. Odegrano Hymn Państwowy, podniesiono Flagę Państwową oraz oddano salwę honorową. Obchody były również okazją do wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie wojskowe. Zwieńczeniem uroczystości była widowiskowa defilada pododdziałów.

 

 

Zaproszenie na DOŻYNKI 2017

XIX SpotkaniaZespołów Muzycznych "Folkowa Nuta"

6 sierpnia 2017 w Babicach odbyły się XIX Spotkania Zespołów Muzykujących „Folkowa Nuta” zorganizowane przez Gminę Krzywcza oraz Powiat Przemyski. W tej tradycyjnej imprezie wzięło udział wiele urozmaiconych grup artystycznych (chóry, kapele rodzinne, ludowe, strażackie i podwórkowe). Licznie zgromadzona publiczność miała ponadto okazję do zapoznania się z rękodziełem ludowym, popróbować swojskiego jadła autorstwa miejscowych gospodyń, a także poznać tajniki sztuki garncarskiej. Nie zabrakło też stoiska Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct z Przemyśla. Imprezę zakończono pokazem ognisk sztucznych i zabawą taneczną.

Półwiecze OSP w Reczpolu

30 lipca br, w Reczpolu świętowano jubileusz półwiecza działalności miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą odprawioną w Kościele Filialnym pw. Świętego Jana Pawła II. Następnie uczestnicy przemaszerowali – w asyście Orkiestry Dętej OSP z Medyki – na plac przy Szkole Podstawowej, gdzie kontynuowano obchody. Ważnym akcentem było poświęcenie i wręczenie reczpolskim ochotnikom sztandaru. W uroczystościach wzięło udział liczne grono osób, w tym parlamentarzyści (posłowie Mieczysław Kasprzak i Marek Rząsa) samorządowcy (z Prezydentem Miasta Przemyśla Robertem Chomą i Wicestarostą Przemyskim Markiem Kudłą), działacze społeczni i mieszkańcy gminy. Jubileusz zakończyła wspólna zabawa taneczna.


Zapraszamy do wypełnienia ankiety

TURYŚCI, WĘDROWCY! ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY NA TEMAT WĘDROWANIA. Przekazane przez Was opinie  pomogą w przygotowaniu przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, nowego produktu turystycznego pn. WĘDROWANIE BEZ PLECAKA


                                                           Ankieta zawarta w linku poniżej:

                   ANKIETA WĘDROWANIEBadanie jest przeprowadzane na zlecenie Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w ramach projektu pod nazwą _„Wędrowanie bez plecaka – wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza”_ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Kondolencje

Uwaga - konkurs fotograficzny!
Przemyska Giełda Staroci

Kondolencje

Panu
Mirosławowi Majkowskiemu

 

Prezesowi
Przemyskiego Stowarzyszenia
Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K.


wyrazy głębokiego współczucia,
zrozumienia i duchowego wsparcia

z powodu śmierci

OJCA

składa

Starosta Przemyski
Jan Pączek

Zaproszenie

Obchody Święta Policji

Msza św. odprawiona 30 lipca  w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Przemyślu w intencji przemyskiej Policji była zwieńczeniem tegorocznych  obchodów Święta Policji.
Kilka dni wcześniej w przemyskim Centrum Kulturalnym odbyła się uroczysta zbiórka, w trakcie której 63 funkcjonariuszy mianowano na wyższe stopnie policyjne, zaś Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Pobuta wręczył nagrody i wyróżnienia najlepszym dzielnicowym. Komendant podziękował także wszystkim funkcjonariuszom za wzorową służbę na rzecz lokalnego bezpieczeństwa oraz złożył życzenia dla rodzin policjantów i pracowników Policji.
Uroczysta zbiórka była też okazją do wręczenia statuetek Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu oraz „Pucharów dla wspierających misję przemyskiej policji”. Z rąk Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Wojciecha Kiełtyki symboliczną statuetkę „Niedźwiedzia Przemyskiej Policji” z numerem 19 otrzymał Wicestarosta Przemyski - Marek Kudła, zaś Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego -  Ryszard Adamski uhonorowany został specjalną plakietą.

fot. KMP Przemyśl

fot.: KMP Przemyśl

fot.: KMP Przemyśl

fot.: KMP Przemyśl

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Strona 17 z 59
««   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone