Aktualności
Zapalono znicze wywiezionym

W 78. rocznicę pierwszej masowej sowieckiej deportacji Polaków na „nieludzką ziemię” w Przemyślu uczczono pamięć o tej tragedii. Rozpoczęto Mszą świętą w kościele pw. Świętej Trójcy w intencji Sybiraków i ich rodzin. W trakcie nabożeństwa nastąpiło uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Władysława Bukowińskiego – „apostoła Kazachstanu”, który od 11 lutego br. jest patronem przemyskiego oddziału Związku Sybiraków. Po zakończeniu Mszy świętej złożono wieńce i kwiaty przed tablicą pamięci na przyklasztornym murze.
Kolejnym akcentem upamiętniającym ofiary sowieckich deportacji było zapalenie symbolicznych zniczy przy rampie kolejowej na Bakończycach, skąd przed laty wywieziono w bydlęcych wagonach tysiące przemyślan i mieszkańców innych miejscowości. Znicze zapalili m.in. przedstawiciele przemyskich samorządów: Wicestarosta Przemyski Marek Kudła i  Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak. W niedzielnych uroczystościach udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, Sybiracy i ich potomkowie, oraz przedstawiciele organizacji społecznych, harcerze i liczni mieszkańcy Przemyśla i okolic.

 

 

 

 

 

 

Giełda

Projekt "Być Kobietą"

Przewodnicy z certyfikatem

26 stycznia 2018 r. w siedzibie Oddziału PTTK w Przemyślu 18 adeptów przewodnictwa krajoznawczego otrzymało certyfikaty i odznaki przewodnickie. Uroczystość ta była ostatnim akordem szkolenia „Przewodnik Terenowy – Powiat Przemyski”. Organizatorzy szkolenia Leszek Melsztyński i Jerzy Tkaczyk pogratulowali uczestnikom i podziękowali wszystkim, którzy wsparli organizację szkolenia.
Starosta Przemyski Jan Pączek użyczył organizatorom prawo do umieszczania herbu Powiatu Przemyskiego na certyfikatach i odznakach przewodnickich. Natomiast projekt odznaki wykonali sami organizatorzy. Miejmy nadzieję, że nowa grupa wyedukowanych przewodników PTTK walnie przyczyni się do promocji naszego powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX Przegląd Kolędniczy DPS w Huwnikach

W dniu 25 stycznia 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach odbył się XIX Przegląd Kolędniczy Domów Pomocy Społecznej. Jak corocznie do Huwnik zjechało wiele grup kolędniczych z całego województwa podkarpackiego. W tym roku przyjechało ich 11. Przed konkursem odbyła się uroczysta msza święta, a następnie poszczególne zespoły przedstawiły swoje programy. Jak zwykle było wesoło, kolorowo i z wielkim zaangażowaniem. Po przeglądzie wszystkim uczestnikom Starosta Przemyski Jan Pączek wraz z Dyrektor DPS Panią Zofią Ważną – Lisowiec wręczyli okolicznościowe upominki. Przegląd Kolędniczy to ważna sprawa szczególnie dla pensjonariuszy tych domów Pomocy Społecznej. Mają bowiem okazję do zaprezentowania swoich umiejętności i talentów. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę organizatorów, a przede wszystkim Pani Dyrektor Zofii Ważny – Lisowiec, która kontynuuje tę wspaniałą tradycję rozpoczętą 19 lat temu. Wśród wielu zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Starosty Przemyskiego Jana Pączka, Wicestarosty Marka Kudły, Pani Skarbnik Agnieszki Parygi, Radnych Rady Powiatu Przemyskiego, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wielu innych osób z całego Podkarpacia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za walkę o niepodległość Ziemi Przemyskiej - konkurs historyczny

VIII Europejski Salon Sukcesu

 20 stycznia w Sali Balowej Restauracji Marko w Przemyślu odbył się „VIII Europejski Salon Sukcesu” połączony z bożonarodzeniowym „Opłatkiem Wielokulturowym”. Uroczyste spotkanie opłatkowe było zorganizowane pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla – Roberta Chomy oraz Starosty Przemyskiego – Jana Pączka.

Wśród zaproszonych gości byli hierarchowie z Przemyśla: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Eugeniusz Popowicz – Metropolita Przemysko-Warszawski Kościoła Greckokatolickiego i Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Adam Szal – Metropolita Przemyski. Obecni byli również ks. mitrat Bogdan Stepan – proboszcz Soboru św. Jana Chrzciciela w Przemyślu, przedstawiciel Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce – ks. ppłk Jerzy Mokrauz – dziekan Wojsk Specjalnych, jednocześnie proboszcz prawosławnej parafii w Przemyślu oraz Łukasz Jastrzębski – sekretarz abp. Adama Szala.
Podczas tegorocznych uroczystości Kapituła Salonu Sukcesu uhonorowała statuetką: LAUR ZIEMI PRZEMYSKIEJ arcybiskupa i metropolitę Eugeniusza Popowicza i arcybiskupa metropolitę Adama Szala oraz przedstawiciela Kościoła Prawosławnego ks. ppłk Jerzego Mokrauza,za szczególne zasługi na rzecz dialogu, pojednania i współpracy społeczności zamieszkujących na terenie Ziemi Przemyskiej. Podczas spotkania złożyli życzenia świąteczne, udzielili błogosławieństwa wszystkim obecnym.
Wśród uczestników świątecznego spotkania byli gospodarze miasta Przemyśla, Starostwa Powiatowego w Przemyślu oraz parlamentarzyści regionu. Po przemówieniach okolicznościowych wszyscy uczestnicy mieli okazję złożyć sobie wzajemnie życzenia noworoczne.
 
 
 
 
 
 
Jordan - Uroczystość Chrztu Pańskiego 19 styczeń 2018

19 stycznia br.grekokatolicy oraz prawosławni obchodzą jedno z dwunastu najważniejszych świąt w roku liturgicznym kalendarza juliańskiego - uroczystość Chrztu Pańskiego.

Święto to, obchodzone jest na pamiątkę chrztu Chrystusa w rzece Jordan.
Uroczystości w Przemyślu rozpoczęły się mszą świętą w soborze archikatedralnym pw. św. Jana Chrzciciela, której przewodniczył metropolita przemysko-warszawskiego obrządku greckokatolickiego arcybiskup Eugeniusz Popowicz. Po nabożeństwie, wierni oraz zaproszeni goście wyruszyli w procesji nad brzeg Sanu. Tam odbyła się główna część uroczystości - symboliczne poświęcenie wody. 
W obchodach Święta Chrztu Pańskiego w Przemyślu, udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych oraz powiatu, a także duchowni rzymskokatoliccy. Podczas uroczystości obecni byli między innymi: Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak, Starosta Przemyski Jan Pączek, Ksiądz Arcybiskup Adam Szal metropolita przemyski  oraz  Ksiądz Mieczysław Rusin - proboszcz parafii archikatedralnej.
 
 
 
 
 
 
 
Victor Polish Junior - Przemyśl - 2018

 

 

 W przemyskiej hali sportowej rozpoczęła się największa w Europie impreza badmintonowa – Victor Polish Junior – Przemyśl’ 2018.

O godzinie 14.00 nastąpiło uroczyste, oficjalne otwarcie imprezy, w którym wzięli udział m.in. Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, Wojewoda Podkarpacki Piotr Pilch, Jan Paczek Starosta Przemyski, Marek Kudła Wicestarosta Przemyski, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, jego zastępcy – Grzegorz Hayder i Janusz Hamryszczak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Adam Łoziński i Robert Bal, Prezes Polskiego Związku Badmintona Marek Zawadka, a także partnerzy turnieju, sponsorzy i zaproszeni goście.

 

KONWENT WÓJTÓW POWIATU PRZEMYSKIEGO

 W dniu 18 stycznie br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbył się kolejny Konwent Wójtów Powiatu Przemyskiego. Spotkaniu przewodniczył Pan Tadeusz Bobek – Wójt Gminy Krasiczyn. Obecny był również starosta przemyski Jan Pączek oraz Jerzy Góralewicz – sekretarz Powiatu Przemyskiego. Pierwszym punktem spotkania było przedstawienie przez Pana Macieja Szymańskiego – dyrektora oddziału PFRON w Rzeszowie możliwości korzystania ze środków PFRON, następnie omówiono sytuację na rynku pracy w Przemyślu i Powiecie Przemyskim oraz dofinansowania aktywnych form likwidacji bezrobocia, które przedstawiła Pani Iwona Kurcz – Krawiec dyrektor PUP w Przemyślu. Kolejnym poruszanym tematem były zmiany w prawie budowlanym i zmiany w ustawie Prawo wodne. Następnie dr Sławomir Solecki – Prorektor ds. rozwoju współpracy przedstawił  kierunki rozwoju współpracy PWSW w Przemyślu z samorządowcami Powiatu Przemyskiego. Ostatnim punktem spotkania było przedstawienie koncepcji wspólnego opracowania mapy planszowej Powiatu Przemyskiego. 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega:
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/2
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność (cz. urz.): od godz. 17:00 dnia 18.01.2018 do godz. 14:00 dnia 19.01.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 100 km/h, południowego skręcającego na zachodni. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Łukasz Harasimowicz
Godzina i data wydania godz. 07:15 dnia 18.01.2018

Pamięci Abpa dr Ignacego Tokarczuka

 29 grudnia 2017r. w piątą rocznicę śmierci ks. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w przemyskiej Katedrze odbyła się  Msza św.  koncelebrowana pod przewodnictwem  ks. Abpa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego. W Mszy św. uczestniczyły osoby dla których Abp Ignacy Tokarczuk był bardzo bliskim, szczególnie zasłużonym  i cenionym duchowym przywódcą. Obecne były poczty sztandarowe Solidarności, Kolejarzy, Rolników i Technikum Nr 8, którego Abp był patronem, a także członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej, którego Arcybiskup był członkiem honorowym. Po Mszy św. złożono kwiaty, zapalono znicze i modlono się  przy grobie Arcybiskupa.

Kolejna Msza św. w Bazylice Archikatedralnej  w intencji Ks.Abpa Ignacego Tokarczuka odbyła się 13.01.2018r.  Była to msza na inaugurację „Roku Pamięci Arcybiskupa dr Ignacego Tokarczuka w 100 Rocznicę Urodzin”.  Po Mszy św. i modlitwie przy grobie odbyła się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej  Konferencja naukowa poświęcona pamięci Ks. Abp. Ignacego Tokarczuka.  Obecny na Mszy św., a potem na konferencji Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński przypomniał , że uchwałą  Sejmu RP, Rok 2018 poświęcony jest  pamięci Ks. Abp. Ignacego Tokarczuka. 
 
Fotografia: Stanisław Szarzyński

 
 
 
 
 
 

 

WAŻNA INFORMACJA - Przewodnik dla osób z zaburzeniami psychicznymi
SPOTKANIE OPŁATKOWE Z SYBIRAKAMI

14 stycznia przemyscy Sybiracy zasiedli przy wigilijnym stole.

Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się Mszą św. odprawioną w kościele pw. Św. Józefa w Przemyślu.
Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Przemyślu uświetniły spotkanie opłatkowe jasełkami połączonymi ze śpiewaniem kolęd. Pani Teresa Paryna przemyska poetka, Pan Tadeusz Szczerbaty aktor teatru "Fredreum" i Pani Maria Wielgosz Sybiraczka - swoimi wierszami o Bożym Narodzeniu stworzyli wigilijny nastrój. 
Na spotkanie opłatkowe przybyło ponad 100 osób, w tym także Wicestarosta Przemyski Marek Kudła.
Fotografie Marian Boczar. 
 
 
 
 
fot. Marian Boczar 
 
NOWE INWESTYCJE DROGOWE W POWIECIE

 Podejmowane od lat starania o uzyskanie dodatkowych środków na inwestycje realizowane na terenie naszego powiatu raz po raz odnoszą skutek. Potwierdzeniem tego jest otrzymana niedawno wiadomość, iż w ramach unijnego Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020 wkrótce rozpocząć się będą mogły prace przy zadaniu obejmującym przebudowę trzech dróg powiatowych w obrębie Gmin – Przemyśl i Medyka, tj.: nr 2119R Hurko-Jaksmanice, 2120R Krówniki-Jaksmanice, i 2121R Przemyśl-Łuczyce-Rożubowice. 

W ramach przebudowy zostaną poszerzone jezdnie do parametrów zgodnych z rozporządzeniem, czyli do 5,5 m (warstwy ścieralnej), położone zostaną chodniki z betonowymi obrzeżami w miejscowościach Siedliska, Jaksmanice i Krówniki. Przebudowane zostanie rondo w miejscowości Krówniki, a także przepusty wzdłuż drogi. Wybudowane zostaną również zatoki autobusowe, oraz umocnione pobocza. Przedmiotowe drogi łączą się z drogą krajową 28 i obwodnicą miasta Przemyśla, która z kolei łączy się z drogą wojewódzką prowadzącą do planowanego przejścia granicznego w punkcie granicznym 480 między Malhowicami a Niżankowicami. Na powyższy cel w ramach projektu Powiat Przemyski uzyska ok. 2 mln Euro z instytucji wdrażającej. To na pewno będą dobrze wydane i zainwestowane pieniądze unijne.
 
NOWY MOST W STUBNIE

 Tuż przed świętami Bożego Narodzenia mieszkańcy Stubna otrzymali wspaniały, świąteczny prezent, bowiem 15 grudnia 2017 roku oddano do użytku przebudowany, nowy most w ciągu drogi powiatowej nr 1823R Stubno-Kalników-Korczowa. Inwestycja niemała, całkowity jej koszt wyniósł ponad 1,2 mln zł. Jednakże wspomnieć w tym miejscu należy o Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, które dołożyło w formie dotacji na ten cel 544 500 zł. Przebudowany most posiada teraz nawierzchnię odporną na koleinowanie z warstwą ścieralną bitumiczną, odwodnienie grawitacyjne tzn. spadki podłużne i poprzeczne do kratek ściekowych, dostosowane do obowiązujących standardów szerokości pasów ruchu – tj.: jezdnia 3 m, chodnik jednostronny o szerokości 2 m, prawo stronne pobocze gruntowe szerokości 1 m. Nośność obiektu kl. B wg. PN-85/S-10030 wynosi 40 ton. Zadanie wykonała Inżynieria Rzeszów.

Odbiór miał charakter kameralny, w końcu to prezent świąteczny. Odbioru dokonali przedstawiciele powiatu na czele ze Starostą Przemyskim Janem Pączkiem i Przewodniczącym Rady Powiatu Przemyskiego Ryszardem Adamskim. Obecni byli: Wójt Gminy Stubno Janusz Słabicki, przedstawiciele wykonawcy z Naczelnym Inżynierem Budów, Członkiem Zarządu „Inżynierii” Rzeszów Grzegorzem Królem, oraz pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu z Dyrektorem Januszem Hołyszko, a także projektanci obiektu.
To kolejna, jedna z wielu prowadzonych przez Powiat Przemyski inwestycji, ale jakże ważna i potrzebna dla mieszkańców Stubna.
 
Betlejemskie Światełko Pokoju

Zapoczątkowanej w 2007 roku transgranicznej tradycji stało się zadość. 5 stycznia 2017 br. w miejscu planowanego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice, odbyła się uroczystość przekazania przez polskich harcerzy symbolicznego Betlejemskiego Światełka Pokoju ukraińskim płastunom. Akcja ta od dwumastu lat organizowana jest przez zaprzyjaźnione samorządy z obu stron polsko – ukraińskiej granicy, czyli Powiat Przemyski i Rejon Starosamborski.
Na uroczystość tuż przy pasie granicznym przybyli zarówno przedstawiciele samorządów, jak i służb mundurowych, a przede wszystkim harcerze, młodzież i okoliczni mieszkańcy. Władze przygranicznych samorządów reprezentowali: starosta przemyski - Jan Pączek  oraz Tatiana Terlecka - starosta Rejonu Starosamborskiego.
Wśród uczestników uroczystości obecni byli m.in.: posłowie RP – Andrzej Matusiewicz, Mieczysław Kasprzak i Marek Rząsa, prezydent Przemyśla – Robert Choma, wicewojewoda podkarpacki – Piotr Pilch, a imprezę prowadził sekretarz powiatu - Jerzy Góralewicz. Starosta Jan Pączek odczytał list od marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego. Minutą ciszy oraz modlitwą uczczono pamięć zmarłego w ubiegłym roku współorganizatora tej inicjatywy Wołodymyra Horbowego.
W tym słonecznym dniu nie zabrakło wspólnego kolędowania, przekazywania życzeń i upominków, a przede wszystkim dzielenia się opłatkiem i prosforą, poświęconymi przez kapłanów obrządku rzymskiego i greckokatolickiego.
Tradycyjnym zwyczajem harcerze i płastuny utworzyli wspólny krąg. Wyrażano też nadzieję, że już niebawem doczekamy się w tym miejscu przejścia granicznego z prawdziwego zdarzenia.

 


 

Promocja w Mucznem

30 grudnia w Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem odbyło się spotkanie autorskie i prezentacja najnowszej książki Kornelii Golombek promującej walory krajoznawcze województwa podkarpackiego. Autorka wyemigrowała z Polski do Niemiec jako nastolatka, a obecnie jest wykładowcą Uniwersytetu w Dusseldorfie specjalizującą się w międzykulturowej edukacji dorosłych i psychologii komunikacji. Kilkadziesiąt razy odwiedzała nasz region w efekcie czego powstały dwie książki propagujące województwo podkarpackie w niemieckich kręgach kulturowych – wcześniejsza „Region z duszą” oraz najnowsza „W krainie żubra górskiego i serdeczności”. W obu publikacjach rozwinięte są liczne wątki związane z Przemyślem i naszym powiatem. W trakcie spotkania, którego gospodarzem był Jan Mazur, nadleśniczy Nadleśnictwa Stuposiany, autorka otrzymała podziękowania od Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Marii Kurowskiej, wręczono jej także list gratulacyjny od Starosty Przemyskiego Jana Pączka.

 

Uchwalono budżet powiatu

Tuż po opłatkowym spotkaniu radni Powiatu Przemyskiego udali się do starostwa na ostatnią w tym roku sesję. Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Przemyskiego na rok 2018. Projekt budżetu nie wzbudził kontrowersji i – podobnie jak i rok wcześniej - został przyjęty jednomyślnie. Radni podkreślali, iż – niezależnie od poglądów i rozmaitych opcji politycznych – wszystkich łączy dobro powiatu i troska o jego mieszkańców.  Podstawowe parametry budżetowe to: dochody w kwocie 57.618.446 złotych oraz wydatki – 59.067.249 złotych. Warto dodać, że budżet znacznie przewyższa ten z roku poprzedniego.


Opłatkowe spotkanie

28 grudnia 2017 r. w sali Przemyskiej Biblioteki Publicznej odbyło się tradycyjne doroczne spotkanie opłatkowe. Gospodarzami byli: Prezydent Miasta Przemyśla – Robert Choma oraz Starosta Przemyski – Jan Pączek, którzy przywitali gości, podsumowali miniony rok  oraz złożyli życzenia świąteczno-noworoczne. Wśród tegorocznych gości byli m.in.: parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej oraz służb mundurowych, dyrektorzy podległych samorządom jednostek oraz działacze społeczni, a także goście z zagranicy. Świątecznego błogosławieństwa udzielił zgromadzonym: Arcybiskup Adam Szal - Metropolita Przemyski oraz abp Arcybiskup Eugeniusz Popowicz - Metropolita Przemysko – Warszawski obrządku greckokatolickiego. Po dokonanym przez obu hierarchów poświęceniu wszyscy dzielili się opłatkami, składając sobie życzenia.
Świąteczne spotkanie uświetniła „żywa szopka” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Przemyśl”. Podczas spotkania Jan Geneja - Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu udekorowany został Złotym Medalem za Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, a wręczonym przez Wicewojewodę Podkarpackiego Piotra Pilcha. Niespodzianka czekała też włodarzy miasta i powiatu – Robert Choma i Jan Pączek otrzymali bowiem z rąk Piotra Hryniszyna, Dyrektora Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach symboliczne statuetki ‘”SUPER SOW-ik 2017” stanowiące podsumowanie tegorocznej kampanii”Biała Wstążka”.

 

Strona 17 z 63
««   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone