Aktualności
Samorządowe Spotkania Przygraniczne

10 czerwca br. na „orliku” u przy Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej odbyła się kolejna edycja Samorządowych Spotkań Przygranicznych zorganizowanych przez przemyskie Starostwo Powiatowe.
Do Nienadowej przyjechało jedenaście drużyn – sześć rywalizowało w piłce nożnej, zaś pięć w piłce siatkowej. Jak co roku w zmaganiach sportowych uczestniczyli zawodnicy nie tylko z Polski, ale też z Ukrainy. W tym roku w spotkaniach wzięły udział reprezentacje czterech samorządów z Ukrainy (Mościska, Pustomyty, Gródek i Stary Sambor) oraz Powiat Bieszczadzki i Powiat Przemyski.
Rywalizację w piłce nożnej wygrała drużyna z Powiatu Przemyskiego, przed Mościskami i Pustomytami, natomiast w siatkówce zwyciężyły Mościska przed Powiat Przemyski. 
Warto dodać, że tytuł Najlepszego Bramkarza otrzymał Adam Domaradzki, tytuł „Króla Strzelców” Łukasz Pawłowski, zaś za postawę Fair Play otrzymała drużyna reprezentowana przez Powiat Bieszczadzki.
W zmaganiach siatkarskich za postawę Fair Play została odznaczona reprezentantka drużyny z  Mościsk – Natalia Rożak.
Na trybunach drużyna naszego powiatu z była wspierana przez Starostę Przemyskiego Jana Pączka, Wicestarostę Przemyskiego Marka Kudłę, Sekretarza Powiatu Przemyskiego Jerzego Góralewicza, Przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego Ryszarda Adamskiego oraz Radnego Powiatu Przemyskiego Henryka Sowę.

 

 

 

 

 

Partnerska współpraca

W dniach 29 maja – 1 czerwca na terenie powiatu Saarpfalz w niemieckim Kraju Saary gościła delegacja Powiatu Przemyskiego w składzie: Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski, Starosta Przemyski Jan Pączek, Wicestarosta Przemyski Marek Kudła. Wizyta ta była realizacją jednego z punktów porozumienia o współpracy pomiędzy zaprzyjaźnionymi samorządami.
Przedstawiciele naszego powiatu mieli m.in. okazję zwiedzić wzorcowe gospodarstwo rolne, zapoznać się z lokalnymi inicjatywami ekologicznymi oraz produkcją energii ze źródeł odnawialnych, a także uczestniczyli w uroczystości zorganizowanej z okazji 60-tych urodzin starosty powiatu Saarpfalz Dr. Theophila Gallo.
W trakcie spotkań z niemieckimi samorządowcami omawiano propozycje kolejnych wspólnych przedsięwzięć, związanych ze współpracą głównie w dziedzinie kultury, oświaty, ekologii, turystyki.

Powiatowe Święto Ludowe

5 czerwca br. w Nienadowej (gmina Dubiecko) odbyło się Powiatowe Święto Ludowe, w trakcie którego przywoływano rocznicową pamięć o Wielkim Strajku Chłopskim z 1937 roku, w którym szczególną rolę odegrali mieszkańcy wsi naszego regionu. Strajk ten – w odróżnieniu od wcześniejszych strajków o podłożu ekonomicznym – był inicjatywą polityczną, wyrazem siły politycznej chłopów, domagających się demokratyzacji w państwie.
Powiatowe uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Kościele Parafialnym w Nienadowej Dolnej. Następnie kontynuowano świąteczny program przy okolicznościowym pomniku.
Uczestnicy święta - wśród których był Starosta Przemyski Jan Pączek – dzielili się refleksjami o rocznicowych wydarzeniach sprzed osiemdziesięciu lat i wnioskach jakie z tej historycznej lekcji mogą być wykorzystane współcześnie. Refleksjom tym towarzyszyły występy artystyczne uczniów z Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej.

TRWA NABÓR DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

WKU w Jarosławiu przyjmuje wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej (TSW).

Ochotnicy zainteresowani powołaniem do Terytorialnej Służby Wojskowej, posiadający adres stałego zameldowania w powiecie jarosławskim, przemyskim, lubaczowskim, przeworskim oraz na terenie miasta Przemyśla proszeni są o składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami.
Szczegóły dotyczące zasad naboru znajdują się w zakładce:

<<procedura powołania, niezbędne dokumenty>>

UWAGA:
Informacja dotyczy także osób, które wyraziły akces wstąpienia do WOT w formie złożonych ankiet. Złożona ankieta nie jest dokumentem uprawniającym do uruchomienia procedury rekrutacyjnej /stanowi dokument uzupełniający/.

 

Zapraszamy na kolejną edycję "Samorządowych spotkań przygranicznych"

ZAPRASZAMY NA POWITANIE LATA!!!!

Zaproszenie do udziału w warsztatach
Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszy referent.
 

XIII Powiatowa Olimpiada Sportowa pod hasłem

          27 maja 2017 r.  w Szkole Podstawowej w Stubnie odbyła się cykliczna impreza sportowa dla klas I-III, organizowana przez  Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki  Celestyna Freineta – Grupa Regionalna Przemyśl.  Przy pięknej, słonecznej pogodzie, licznej grupie widzów i zaproszonych gości, swoje możliwości prezentowały  6-osobowe zespoły  z różnych szkół powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla. W szkołach biorących udział w olimpiadzie działają tzw. klasy freinetowskie, które wystawiły swoje drużyny:
Gmina Medyka -  SP Leszno p. Janina Nowińska
Gmina Orły – SP Orły p. Małgorzata Kulawska
Gmina Przemyśl – SP  Nehrybka  p. Ada Dorociak i p. Edyta Norejko
SP 14 Przemyśl – p. Anna Charatonik
Gmina Stubno – SP Stubno p. Elżbieta Musiał
Gmina  Żurawica – SP Wyszatyce p. Halina Kamińska 
Gościnnie udział wzięły zespoły klasowe gospodarzy  z wychowawcami.
    Igrzyska rozpoczęły się prezentacją zespołów i  odśpiewaniem hymnu, ułożonego specjalnie na tę okazję. Hymn zaintonowały uczennice klasy II ,które przygotowała p. Elżbieta Musiał. Następnie oficjalnie otworzył igrzyska i przywitał wszystkich młodych sportowców Dyrektor ZS w Stubnie  Daniel Zielenkiewicz. Wszystkie osoby, które od lat zajmowały się organizacją igrzysk otrzymały szczególne podziękowania.
Po części oficjalnej odbyła się pierwsza konkurencja indywidualna – mini maraton.  Dzieci startowały w swoich grupach wiekowych, osobno chłopcy i dziewczynki. Emocje były ogromne - radość z wygranej i łzy porażki.  A potem już konkurencje zespołowe: bieg w workach, dodawanie skoków, bieg z pałeczką sztafetową i bieg z przekładaniem szarfy. Mimo iż sędziowie skrupulatnie zapisywali wyniki i sędzia główny p. Grzegorz Tokarz ogłaszał zajęte miejsca, wszystkie dzieci biorące udział w igrzyskach otrzymały piękne medale, dyplomy uczestnictwa oraz nagrody. Puchary, medale i dyplomy jak co roku ufundował Starosta Przemyski, zaś ich wręczenia dokonał Wicestarosta Przemyski - Marek Kudła. Sponsorami byli również: właścicielka cukierni U ZOSI PANI Marta Dykiel, właściciele stubieńskiego oddziału sklepu LEVIATAN  państwo Barbara Daniel Worosz. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwał pan doktor J. Kulawski. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przebieg olimpiady serdecznie dziękujemy.

Ogród szkolny - ,,Przyrodnicze obserwatorium"

17 maja br. w Zespole Szkół w Nehrybce został otwarty ogród, który realizowany jest z projektu: Ogród szkolny - ,,Przyrodnicze obserwatorium”. W otwarciu uczestniczył Starosta Przemyski – Jan Pączek.
W ramach projektu na terenie ogrodu posadzono rośliny chronione, miododajne, przyjazne dla zwierząt. Umieszczono karmniki, budki lęgowe, które zostały wykonane przez uczniów. W centralnej części została postawiona profesjonalne klatka meteorologiczna, dzięki której przez cały rok będą prowadzone systematyczne obserwacje i pomiary. W ogrodzie znajduje się ,,zielona klasa”, która daje możliwość nauki na świeżym powietrzu. Ponadto utworzono dla uczniów ścieżki sensoryczne. Chodzenie po takiej ścieżce rozwija motorykę, równowagę i koordynację ruchową, wrażenia dotykowe. Ponadto stymuluje receptory znajdujące się w stopach, a co najważniejsze pozwala dziecku rozwinąć wyobraźnię dotykową. W ogrodzie nie mogło zabraknąć kompostownika. Pozwoli wprowadzać uczniów w tematykę gospodarki odpadami, zbiórki selektywnej i recyklingu odpadami organicznymi. W prace w ogrodzie zaangażowali się uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz liczni przyjaciele szkoły. Również Starosta Przemyski wsparł piękną inicjatywę osobiście sadząc drzewo.


II Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków do Dębowca

Po raz drugi strażacy zawodowych i ochotniczych jednostek straży pożarnych, weterani służby pożarniczej oraz działacze związkowi przybyli wspólnie na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu koło Jasła, by podziękować za wstawiennictwo i opiekę podczas prowadzonych na co dzień działań ratowniczo-gaśniczych. Spotkanie stało się okazją do uhonorowania osób, które swoją działalnością społeczną przyczyniają się do umacniania wizerunku ochotniczego pożarnictwa.

Wśród uhonorowanych byli także: Marek Kudła - Wicestarosta Przemyski oraz Jerzy Góralewicz - Sekretarz Powiatu Przemyskiego.

 

Manewry forteczne

Fort ocalał, ludzie również, choć huku i zamieszania było co niemiara. A ponadto uczestnicy tej operacji wyszli z fortu usatysfakcjonowani.
27 maja na forcie w Duńkowiczkach odbyła się - zorganizowana przez Powiat Przemyski i Gminę Orły - impreza pod hasłem: „Inforteca”, zapowiadana jako manewry forteczne.
Na wystawionej na fortecznym dziedzińcu estradzie wystąpił Zespół z Klubu Wojskowego 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich oraz Orkiestra Dęta Hufca Ziemi Przemyskiej z Żurawicy. Publiczność bawili też popularni aktorzy z serialu „Ranczo” występujący pod szyldem Kabaretu „Ławeczka”. Gwiazdą wieczoru był przemyski zespół szantowy Port Przemyśl, zaś zabawę forteczną umilał zespół Hello. Zabawa zakończyła się efektownym pokazem pirotechnicznym czyli wysadzeniem fortu.
Uczestnicy manewrów, niezależnie od wieku, skorzystać mogli z wielu atrakcji, takich jak wesołe miasteczko dla dzieci, paintball, jazda konna, a także można było zrobić sobie fikuśne zdjęcie w gratisowej fotobudce oraz zwiedzić fort wraz z przewodnikiem. Koloryt epoki przypominali członkowie Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej "X D.O.K.", „patrolujący” fort w historycznych strojach.

 

 

 

Umowa o Współpracy Transgranicznej

25 maja 2017 r. został podpisany Protokół Wykonawczy do Umowy o Współpracy Transgranicznej między Powiatem Przemyskim a Starosamborską Radą Rejonową (Ukraina) Zgodnie z Umową, strony w protokole określiły szczegóły wspólnych przedsięwzięć planowanych na najbliższy okres kalendarzowy 2017 - 2018.
Zakres zadań oraz treści Protokołu uzgodniono z Starostą Przemyskim - Janem Pączkiem, Przewodniczącym Rady Powiatu Przemyskiego – Ryszardem Adamskim oraz Przewodniczącym Rady Rejonowej w Starym Samborze (Obwód Lwowski) Pani Tatianą Terletską, Przewodniczącym Starosamborskiej Administracji Rejonowej Oretem Bonkiem.
Strony umowy przyjęły do realizacji w latach 2017 – 2018 działania z zakresu pisania i realizacji wspólnych projektów unijnych, edukacji, kultury, sportu oraz turystyki.


"BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK"

21 maja br. w Brzeżawie odbyło się święto Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Bircza. Miejsce to zostało wybrane nie przypadkiem, bowiem w tej miejscowości znajduje się pięknie odnowiona, zabytkowa świątynia, w której przechowywane są relikwie świętych męczenników: Floriana i Stanisława biskupa. Kościół ten został zbudowany w 1843 roku jako cerkiew grekokatolicka. Po II wojnie światowej przeszedł on na własność parafii Leszczawa Dolna. W 1950 roku ówczesny sufragan przemyski biskup Wojciech Tomaka konsekrował ołtarz i przekazał relikwie świętych Floriana i Stanisława. Od 1970 roku Brzeżawa przynależy do wówczas nowopowstałej parafii Lipa. Świątynia ta staraniem mieszkańców przeszła gruntowany remont i stanowi zabytkową perłę na szlaku kościołów drewnianych. Rok temu wraz z zakończeniem prac remontowych relikwie świętych zostały wyeksponowane i objęte opieką oraz kultem mieszkańców a szczególnie strażaków.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w kościele pw. św. Michała Archanioła w Brzeżawie. Nabożeństwu przewodniczył ks. prałat Stanisław Kot – proboszcz parafii Bircza i dziekan dekanatu birczańskiego wraz z ks. Prałatem Mieczysławem Rusinem – proboszczem parafii Archikatedralnej w Przemyślu, dziekanem i archiprezbiterem przemyskim oraz ks. Ryszardem Płatkiem – proboszczem parafii Lipa. Ks. Mieczysław Rusin, który jest jednocześnie kapelanem strażaków podkreślił w homilii wartość służby jaką pełnią na co dzień strażacy ze świadectwem wiary, dla której zarówno święty Florian jak i święty Stanisław oddali swoje życie.
Spośród władz samorządowych w uroczystościach brali również udział: Wicestarosta Marek Kudła, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Janusz Hołyszko, przedstawiciele władz gminy Bircza – Wójt Gminy Bircza Grzegorz Gągola oraz Starostwa Powiatowego w Przemyślu Starosta Przemyski Jan Pączek. Drugą część stanowiło przyznanie odznaczeń zasłużonym strażakom i agapa. Całość przygotowali druhowie: Jerzy Góralewicz– sekretarz Zarządu Powiatu w Przemyślu, prezes Zarządu Gminnego OSP w Birczy i Andrzej Atamańczuk – komendant OSP w Birczy oraz strażacy z OSP Brzeżawa.

Lwowska majówka 2017

20 maja 2017 r. w Brzuchowicach odbyła się majówka Polaków ze Lwowa i Ziemi Lwowskiej. Jak co roku odbyła się na terenie Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Lwowskiej.
Różne polskie organizacje prezentowały swój dorobek. Odbywały się również, warsztaty wokalno-estradowe, zajęcia plastyczne, zabawy, konkursy, gry sportowe oraz kiermasz.
Tegoroczna majówka została wsparta przez Pana Rafała Wolskiego Konsula Generalnego RP we Lwowie, a także działaczy i wolontariuszy Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, „Rodziny Rodzin”, Asocjacji Polskich Przedsiębiorców obwodu Lwowskiego, Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Związku Polaków „Orła Białego”, Kulturalno-Oświatowego Centrum im. Kornela Makuszyńskiego, Lwowski Klub Sportowy „Pogoń” Lwów.
Wśród wielu oficjeli zaproszonych na majówkę do Lwowa był również Jan Pączek Starosta Przemyski oraz Marek Kudła Wicestarosta Przemyski.

 

"Zmień swoje przyzwyczajenia"

 

Święto Straży Granicznej

22 maja br. na przemyskim Rynku obchodzono XXVI rocznicę powołania w Polsce Straży Granicznej. W uroczystościach uczestniczyli Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej generał SG Tomasz Praga, którzy podziękowali "pogranicznikom" za służbę w ochronie polskich i zewnętrznych granic Unii Europejskiej.
Tuż przed rozpoczęciem uroczystości marszałek Kuchciński, wraz z generałem Pragą oraz Komendantem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Robertem Rogozem byli gośćmi Starosty Przemyskiego Jana Pączka. Następnie udali się na Rynek, gdzie rozpoczął się uroczysty apel z udziałem zarówno „pograniczników” jak i przedstawicieli innych służb mundurowych – Wojska Polskiego, Policji, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej.
W trakcie apelu liczna grupa funkcjonariuszy Straży Granicznej otrzymała odznaczenia państwowe i resortowe, a także akty mianowani na wyższy stopień. Na zakończenie odbyła się defilada pododdziałów oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

 

V Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej

17 maja br. w Zespole Szkół w Orzechowcach odbył się V Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej Sing Sing. Patronat objęło Starostwo Powiatowe, które było głównym sponsorem konkursu, a organizatorem dyrektor szkoły i nauczyciel języka angielskiego Monika Choma - Wzorek. Wśród uczestników wokalnych zmagań znaleźli się uczniowie ze szkół Gminy Żurawica, Orły wraz z opiekunami. Oficjalnego wręczeni nagród dokonali: Starosta Przemyski Jan Pączek, Skarbnik Powiatu Agnieszka Paryga i Dyrektora Szkoły a zarazem Radna Powiatu Przemyskiego Bożena Ryczan. Zapraszając młodzież do udziału w przyszłorocznym konkursie Starosta wyraził głębokie uznanie dla muzycznych talentów. 
W grupie solistów wyróżniono następujące osoby;
I miejsce - Natalia Puk -SP Orzechowce
II miejsce - Karol Jasiński - SP Żurawica
III miejsce - Hania Wąsacz - SP Niziny
W kategorii "zespół wokalny"
I miejsce - duet Martyna Prymaszko i Gabriela Jasińska (SP Orzechowce)
II miejsce - duet Maja Szuban i Amelia Malicka (SP Buszkowice)

Jubileuszowa XV edycja konkursu "Spotkania Ortograficzne"

Pomimo wszechobecnych technologicznych rozwiązań pomagających nam bezbłędnie, ortograficznie pisać i sprawnie wykonywać matematyczne obliczenia, są wśród nas ludzie, młodzi i starsi, dla których wymienione umiejętności są bardzo ważne. Od piętnastu lat kolejni, wspaniali trzecioklasiści spotykają się, aby walczyć o zaszczytne tytuły Mistrza Ortografii i Mistrza Matematyki. I tak w dniu 17 maja 2017 roku w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu uroczyście zakończyła się jubileuszowa XV edycja konkursu „Spotkania Ortograficzne” dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla pod honorowym patronatem Starosty Przemyskiego Pana Jana Pączka, a bliźniaczy konkurs – „III Spotkania Matematyczne” odbył się 20 kwietnia bieżącego roku.

„Spotkania Ortograficzne” są najstarszym, cyklicznym konkursem w powiecie przemyskim, adresowanym do uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Inicjatorkami konkursu są panie: Alicja Dobosz – dyrektor ZSzOI w Przemyślu i Marta Kostka – wicedyrektor ZS w Birczy.

W pierwszym etapie tegorocznego konkursu uczestniczyło łącznie 318 uczniów z dziesięciu gmin (Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica) i pięciu szkół przemyskich (SP nr 4, SP nr 5, SP nr 6, SP nr 15, SP nr 16 w ZSzOI). Drugi etap miał miejsce w Zespole Szkół w Birczy w dniu 27 kwietnia 2017 r., a spotkało się na nim 43 laureatów konkursów gminnych i szkolnych.

Do trzeciego, finałowego etapu XV Spotkań Ortograficznych zostało zakwalifikowanych 17 uczniów ze szkół podstawowych nr 4, nr 6, nr 15, nr 16 w Przemyślu oraz Buszkowicach,  Dubiecku, Huwnikach, Łętowni, Ostrowie, Stubnie, Torkach, Trójczycach, Żurawicy.
W rywalizacji o mistrzowski tytuł łatwo nie było. „Żarząca jarzeniówka,  hart ducha druha” – to przykłady ortograficznych pułapek, z którymi zmagali się finaliści. Uczestnicy tegorocznej edycji konkursu zaprezentowali niezwykle wysoki i wyrównany poziom umiejętności.


Pierwszy raz w historii piętnastoletniego konkursu ortograficznego i trzyletniego konkursu matematycznego laury zgarnęła ta sama osoba. Zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii oraz Mistrza Matematyki zdobyła Marta Sadowska – uczennica ZS w Ostrowie, przygotowana do konkursu przez panią Bożenę Żołnierz. 
Tytuł Wicemistrza Ortografii uzyskała Natalia Szczurek ze SP w Buszkowicach, której wychowawcą jest pani Katarzyna Gradowska-Wiernusz.
Trzecie miejsce na „ortograficznym podium” zajął Maksymilian Smyk – uczeń pani Elżbiety Adamskiej z ZS w Stubnie.

Wszyscy finaliści nagrodzeni zostali dyplomami, upominkami od Starostwa Powiatowego w Przemyślu i książkami od Wydawnictwa MAC. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Starostwo i Wydział Edukacji UM w Przemyślu. Podziękowaniami uhonorowani zostali również nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu.

Uroczyste podsumowanie tegorocznych Spotkań Ortograficznych zaszczycili swoją obecnością mili goście: pan Piotr Worosz – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pani Bernadeta Jasińska - Kierownik Oddziału KO w Przemyślu, pani Anna Skawińska - Inspektor Wydziału  Edukacji UM w Przemyślu, pani Alina Dąbek – Dyrektor Regionalny Wydawnictwa MAC Edukacja.
Goście dali wyraz szczerego wsparcia dla idei obu powiatowych konkursów, a podczas podsumowującej gali przypadła im rola wręczania nagród i dyplomów.

Jak przystało na wspaniały jubileusz „Spotkań Ortograficznych” były miłe wspomnienia i wiele gorących podziękowań. Organizatorki przekazały podziękowania za wieloletni patronat nad konkursem dla Starosty Przemyskiego pana Jana Pączka. Za wieloletnią współpracę podziękowały pani Bernadecie Jasińskiej i na jej ręce pani Janinie Mielnikiewicz, pani Elżbiecie Tarnawskiej – Naczelnikowi Wydziału Edukacji UM w Przemyślu oraz panu Piotrowi Woroszowi i pani Alinie Dąbek.

Za wieloletnią, rzetelną pracę w komisjach konkursowych podziękowania otrzymały panie: Elżbieta Musiał, Elżbieta Malec, Dorota Mazurek, Danuta Wojdylak, Aneta Rudnicka i Agnieszka Zięba.
Organizatorkom jubileuszowego konkursu ortograficznego listy gratulacyjne od Starosty Przemyskiego wręczył pan Piotr Worosz.

Bezpośrednio po podsumowaniu działań na niwie ortografii, wręczono nagrody zwycięzcom Spotkań Matematycznych, które trzy lata temu zainicjowały i z pasją organizują nauczycielki ZSzOI – pani Aneta Hadam i pani Agnieszka Zięba. Atrakcyjne nagrody odebrała wspomniana już podwójna mistrzyni – Marta Sadowska oraz dwóch „Wicemistrzów Matematyki”: Damian Skoczylas przygotowany przez nauczycielkę SP w Ujkowicach – panią Dorotę Kozłę, Maja Radochońska przygotowana przez nauczycielkę SP w Buszkowicach – panią Katarzynę Gradowską-Wiernusz. Wyróżnienia przyznano dwóm uczniom SP nr 4 w Przemyślu: Markowi Drobeńko przygotowanemu przez panią Dianę Wolańską oraz Szymonowi Harasimowiczowi przygotowanemu do konkursu przez panią Justynę Nowak.

Nagrody dla uczestników „Spotkań Matematycznych” ufundowało Starostwo Powiatowe, Wydział Edukacji UM w Przemyślu, Nadleśnictwo Krasiczyn oraz Wydawnictwo Nowa Era.

Szacowni zaproszeni goście docenili sukcesy uczniów i podkreślali rangę obu konkursów. Wyrażali swoje uznanie dla pracy nauczycieli oraz dla wytrwałości i niesłabnącego zapału organizatorów konkursów. Akcentowali, że „naukowe spotkania trzecioklasistów” na stałe wpisały się do kalendarza imprez oświatowych organizowanych na szczeblu powiatowym.

 

Finał II Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej

10 uczniów z 6 szkół gminy i powiatu przemyskiego walczyło o zwycięstwo w II Powiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej. Test, który przygotowali organizatorzy sprawdzał nie tylko wiedzę polityczną, społeczną, ale i kulturalną oraz ciekawostki.
Tegorocznym laureatem został Sławomir Mokrzycki z Gimnazjum w Stubnie, był bezkonkurencyjny. II miejsce zajął Michał Stadnik z Gimnazjum z Hermanowic. Po emocjonującej dogrywce na III miejscu uplasował się uczeń z Gimnazjum w Ostrowie - Krzysztof Kłos.
Na zakończenie konkursu głos zabrał Jan Pączek - Starosta Przemyski, który pogratulował wiedzy uczestnikom zmagań i wraz z współorganizatorami wręczył nagrody i upominki.
W tym dniu podsumowano również wyniki konkursu plastycznego dla uczniów szkoły podstawowej "Podróż po Europie". Laureatom konkursu i autorom wyróżnionych prac wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Laureaci:
I miejsce Aleksandra Drymajło - SP w Nehrybce
II miejsce Kinga Barnuś - SP w Łętowni
III miejsce Jakub Pawłucki - SP w Nehrybce
Wyróżnienia:
Lilianna Grabka - SP w Nehrybce
Zuzanna Pelc - SP w Nehrybce
Aleksandra Mnich - SP w Nehrybce

Gratulujemy zwycięzcom!!!
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku konkurs również będzie się cieszył dużym zainteresowaniem i już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich gimnazjalistów!


Strona 17 z 57
««   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone