Aktualności
Finał II Dziecięcego Festiwalu Piosenki w Mundurze - Przemyśl 2017

8 listopada br. na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbył się Koncert Laureatów II Dziecięcego Festiwalu Piosenki w Mundurze – Przemyśl 2017. Otwarcia festiwalu dokonali: Piotr Pilch - Wicewojewoda Podkarpacki, Dariusz Iwaneczko - Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie oraz szefowie instytucji organizujących wydarzenie -Dyrektor CKiN Zamek Renata Nowakowska, Starosta Przemyski Jan Pączek, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma oraz zastępca  Komendanta BiOSG płk SG Marek Głuszczak.
W tym roku do udziału w festiwalu zgłosiło się 70 szkół z Podkarpacia, łącznie ok. 400 uczestników.
Uczestnicy mogli zaprezentować się w dwóch kategoriach: soliści i zespoły wokalne oraz wokalno–instrumentalne w dwóch kat. wiekowych 6-9 lat i 10-12 lat.
„Kryształowy Miś” to główna nagroda o jaką walczyli uczestnicy konkursu, ale nie tylko, ponieważ nagród było wiele, a wśród nich tablety, sprzęt audio, aparaty fotograficzne, mikrofony bezprzewodowe, telefony komórkowe itp., zaś każdy uczestnik został obdarowany upominkiem ufundowanym przez organizatorów i sponsorów festiwalu.
Do II etapu zakwalifikowało się 70 uczestników z 28 szkół (11 zespołów i 17 solistów).

W kat. soliści w grupie wiekowej I-IV klasy szkoły podstawowej, pierwszej miejsce zajęła Aurelia Modra z SP nr 1 w Pruchniku, drugie Natalia Krysa z SP w Małej, a trzecie Amelia Nachman z ZS w Birczy.

W grupie wiekowej klasa V szkoły podstawowej zwyciężyła Martyna Stec z SP nr 1 w Pruchniku. Kolejne miejsca zajęli: Konrad Kujda z SP w Górze Ropczyckiej i Weronika Chmura z SP w Woli Wielkiej.

W kat. grupy wokalno-instrumentalne w grupie wiekowej I-IV pierwszą nagrodę otrzymał zespół "Uśmiech" z SP Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu, a drugą gromada zuchowa "Przyjazne Ogniki" z SP w Horyńcu Zdroju. W gronie klas V triumfował zespół wokalny "Kamerton" z SP w Łańcucie przed zespołem "Po-Ziomki" z SP w Horyńcu Zdroju i zespołem "Chabrowe Dziewczyny" z SP w Komańczy.

 

Uwaga - Konkurs Powiatowy

Załaczniki:

- regulamin cz1

- regulamin cz2

- karta zgłoszenia

 

 

 

70-lecie Szkoły Podstawowej we Fredropolu

W środę 18 października 2017 r. odbyła się niezwykła uroczystość – 70-lecie Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry we Fredropolu. Po mszy świętej w Kościele parafialnym w Kormanicach, nastąpiła cześć artystyczna w szkole, poprzedzona przemówieniami, wspomnieniami i gratulacjami. Wśród obecnych gości byli między innymi: Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, Poseł na Sejm RP Marek Rząsa (były nauczyciel Szkoły Podstawowej we Fredropolu), Wicestarosta Przemyski Marek Kudła, przedstawicielka Posła na Sejm RP Wojciecha Bakuna, przedstawiciele władz gminnych, przedstawiciele Straży Granicznej oraz Policji, najstarsza uczennica szkoły - Pani Jarosława Kotula, a także wielu innych zaproszonych gości. W części artystycznej prócz przedstawienia historii szkoły były też śpiewy i tańce. Dzięki eksponatom udostępnionym przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej można było przenieść się w czasie i zobaczyć jak kiedyś wyglądała szkoła. W jednej z klas przeprowadzono unikatową lekcję muzealną, przygotowaną przez pracowników Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Szkoła we Fredropolu powstała w 1947 roku. Liczyła wtedy 4 klasy, do których uczęszczało 39 uczniów z Kormanic i Fredropola. Jej pierwszym kierownikiem, a zarazem jedynym nauczycielem była Pani Helena Kawa. Od początku istnienia placówki funkcję kierowników i dyrektorów pełniło 12 osób. W dniu 1 czerwca 2014 roku szkole nadano imię Aleksandra Fredro. Na koniec zaproszeni goście posadzili Drzewa Pamięci.

OGŁOSZENIE O NABORZE

 Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone

w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.

„Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawne w 2018 r.”
w Powiecie Przemyskim

 

PLIKI DO POBRANIA

- OGŁOSZENIE O NABORZE

- FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA

2. Dziecięcy Festiwal Piosenki w Mundurze

Giełda

Dzień Edukacji Narodowej w LO Dubiecko

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Liceum Ogólnokształcącym w Dubiecku odbyła się uroczysta akademia, na którą przybyli zaproszeni goście w osobach: Marek Kudła - Wicestarosta Przemyski, Jolanta Zawada i Lucyna Bal – należące do Rady Rodziców przy LO w Dubiecku, oraz Alicja Atak, Teresa Czyżowska, Danuta Wcisło, Teresa Grzegorzak, Bogusława Buchowska - byli nauczyciele szkoły. Uroczystość rozpoczęła Dyrektor LO Agnieszka Tereszczak, która złożyła wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia z okazji dzisiejszego święta. Następnie pogratulowała panu Mateuszowi Balowi otrzymania nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz wręczyła nagrody Dyrektora Szkoły paniom: Karolinie Daraż oraz Agnieszce Lenczyk.
Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy drugiej pod kierunkiem pani Marty Jaremy. Na koniec głos zabrali: Wicestarosta Przemyski i przedstawicielki Rady Rodziców, składając wszystkim nauczycielom życzenia oraz symboliczne wiązanki kwiatów.

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn; „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.”

Załączniki:

- uchwała

- ogłoszenie

- załacznik nr 1

- załącznik nr 2

- załącznik nr 3

ZIEMIA PRZEMYSKA SMACZNY ZAKĄTEK

IX POWIATOWY KONKURS PAPIESKI POD HASŁEM "IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ"

16 października w Szkole Podstawowej w Drohojowie odbył się IX Powiatowy Konkurs Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Honorowy patronat nad uroczystością objęli Starosta Przemyski - Jan Pączek oraz Wójt Gminy Orły - Bogusław Słabicki. 
Uczniowie z wielu szkół powiatu przemyskiego rywalizowali ze sobą w trzech kategoriach. Jury w składzie: Krystyna Maresch – Knapek, Ewelina Kasperska, Ks. Robert Ryba, Edyta Hunc, Renata Pelc, Elżbieta  Polenik – miało nie lada problem z wyłonieniem zwycięzców. Poziom prezentacji był bardzo wysoki. Wyniki konkursy prezentują się następująco:


Kategoria wokalna, grupa wiekowa kl. IV – VI:
I miejsce – Ksawery Szydłowski – SP w Trójczycach
II miejsce – Gracjan Gładysz – SP Kaszycach
III miejsce – Aleksandra Kościak – SP w Nizinach
Wyróżnienie – Milena Gorczyca – SP w Orzechowcach
Kategoria wokalna, grupa wiekowa kl. VII, II i III gimnazjum:
I miejsce – Wiktoria Kurpyta – SP w Krasiczynie
II miejsce – Natlia Puk – SP w Orzechowcach
III miejsce – Eryka Woźniak – Gimnazjum w Drohojowie
Wyróżnienie – Martyna Burchała – ZS w Grochowcach
Kategoria recytatorska, grupa wiekowa kl. IV – VI:
I miejsce – Gabriela Kłoskowska – SP w Kaszycach
II miejsce – Martyna Badowicz – SP w Kaszycach
III miejsce – Julia Zaworska – SP w Nizinach
Wyróżnienie – Magdalena Hajduk – SP w Trójczycach
Kategoria recytatorska, grupa wiekowa kl. VII,II i III gimnazjum:
I miejsce – Kornelia Stasiła – Gimnazjum w Drohojowie
II miejsce – Martyna Prymaszko – ZS w Orzechowcach
III miejsce – Gabriela Jasińska – ZS w Orzechowcach
Wyróżnienie – Magdalena Golec – Gimnazjum w Drohojowie
Kategoria plastyczna, grupa wiekowa kl. IV – VI:
I miejsce – Natalia Sałuka – SP w Trójczycach
II miejsce – Antoni Łocha – SP w Olszanach
III miejsce – Gabriela Woźniak – SP w Małkowicach
Wyróżnienie – Weronika Bardzińska  - SP w Grochowcach,
Emilia Wielgosz – SP w Trójczycach
Kategoria plastyczna, grupa wiekowa kl. VII,II i III gimnazjum:
I miejsce – Kinga Kościak – SP w Orłach
II miejsce – Kacper Cyrnek – Gimnazjum w Grochowcach
III miejsce –  Wiktoria Pawłowska – SP w Orłach
Wyróżnienie –  Wiktoria Balandyk – SP w Kalnikowie,
Julia Jakubiec – SP w Grochowcach


 

Powiatowe ćwiczenia

20 października 2017 r. na terenie Gminy Wiejskiej Przemyśl w miejscowościach Ostrów – Żwirownia, oraz Wapowce odbyły się Powiatowe Ćwiczenia Zarządzania Kryzysowego - „Koordynacja i kierowanie działaniami podczas prowadzenia akcji ratunkowych w przypadku wystąpienia zagrożeń ludzi i środowiska naturalnego, wywołanymi siłami przyrody i innymi katastrofami”.
Ćwiczenie składało się z dwóch epizodów:
1. Ostrów / żwirownia - w wyniku ulewnego i nagłego opadu deszczu podtopienia i zalania - ewakuacja mieszkańców, zabezpieczenie przed dalszym zalewaniem, akcja ratownicza.
2. Wapowce – zgubienie się wycieczki w lesie – akcja poszukiwawcza
Celem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania powiatowych służb, inspekcji, straży, sił zbrojnych RP oraz służb cywilnych z poziomu gminy i powiatu odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe.
W ćwiczeniu udział wzięli: Komenda Miejska PSP, Komenda Miejska Policji, 5 Batalion Strzelców Podhalańskich, OSP Ujkowice, OSP Krasiczyn, OSP Wapowce, Nadleśnictwo Krasiczyn, Paramedyk, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Przemyślu, Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Przemyślu.

Święto 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich

13 października br. swoje Święto obchodził 5. Batalion Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy. Dzień wcześniej odprawiono mszę św. w intencji żołnierzy i pracowników 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w przemyskiej Archikatedrze. W piątek na rynku przemyskim odbył się uroczysty apel z defiladą, podczas którego wręczono wyróżnienia oraz odczytano okolicznościowe rozkazy.
Uroczystość zaszczycili między innymi parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta i powiatu – w tym Wicestarosta Przemyski – Marek Kudła oraz dowódcy służb mundurowych.

https://przemysl.pl/48055/swieto-5-batalionu-strzelcow-podhalanskich-zdjecia.html

https://przemysl.pl/48055/swieto-5-batalionu-strzelcow-podhalanskich-zdjecia.html

https://przemysl.pl/48055/swieto-5-batalionu-strzelcow-podhalanskich-zdjecia.html

27 lat Straży Miejskiej w Przemyślu

6 października br. Straż Miejska w Przemyślu obchodziła 27-lecie swojego istnienia. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Następnie uroczystość kontynuowano na  Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu.
Prócz świętujących funkcjonariusz, na uroczystość przybyli także zaproszeni goście, a wśród nich parlamentarzyści, szefowie służb mundurowych i organizacji które współpracują z przemyskimi służbami, Wicestarosta Przemyski – Marek Kudła oraz Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.
W trakcie uroczystości miało miejsce odznaczenie wielu funkcjonariuszy, którzy nie tylko tworzyli przemyską jednostkę w 1991 r., ale pracują w niej do dnia dzisiejszego.
Listy gratulacyjne z okazji 25-lecia pracy w Straży Miejskiej w Przemyślu otrzymali: Stanisław Buczyński, Stanisław Marmura i Robert Pudysz.
Ponadto grupę funkcjonariuszy awansowano na wyższe stopnie oraz wręczono podziękowania wyróżniającym się pracownikom.

fot. G. Karnas

fot.: G. Karnas

Rzeźby w magicznym Parku Lubomirskich

Przybywa rzeźb w Parku Lubomirskich przy Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. To efekt dorocznych plenerów rzeźbiarskich organizowanych dzięki społecznikowskiej aktywności, przy logistycznym wsparciu PWSW oraz pomocy życzliwych sponsorów.
Plenery te zainicjował przed sześciu laty  Tomasz Bielański, rzeźbiarz i animator kultury, zatrudniony w przemyskiej uczelni. Oprócz niego, trzon rzeźbiarskiej, plenerowej ekipy stanowią: Zbigniew Gaweł z Przemyśla, Leszek Matysiak z Ostrowa oraz Jacek Wydrzyński z Rybotycz. Wszyscy oni specjalizują się w twórczości rzeźbiarskiej w drewnie.
Podczas tegorocznego, wrześniowego pleneru dzielna czwórka wzbogaciła parkową kolekcję o pięć kolejnych rzeźb. Realizacja tegorocznej edycji była możliwa dzięki poparciu Starosty Przemyskiego, który objął honorowy patronat nad imprezą, a także Fundacji Książąt Lubomirskich. Rzecz jasna nie mogło też zabraknąć lokalnych sponsorów.
Twórcza pasja i poczucie społecznikowskiej misji  tak niewielkiej grupy osób sprawiają, że zabytkowy Park Lubomirskich nabiera nowego, magicznego wymiaru, uatrakcyjniając to historyczne miejsce i zachęcając widzów do twórczej refleksji.

 

Kondolencje

 

Wizyta Ministra MSWiA Mariusza Błaszczaka

4 października 2017 r. szef MSWiA Mariusz Błaszczak przekazał przemyskim strażakom nowy budynek garażowy, z myjnią i warsztatem. Na Placu Świętego Floriana odbyło się uroczyste otwarcie. Obiekt został wybudowany z budżetów Wojewody Podkarpackiego, Powiatu Przemyskiego oraz miasta Przemyśla w ramach „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”.

Uroczystość otwarcia rozpoczął szef MSWiA Mariusz Błaszczak wręczając symboliczne klucze do nowego budynku bryg. Adamowi Sosnowskiemu - Komendantowi Miejskiemu PSP w Przemyślu w obecności m.in. Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządowych – wśród nich Wicestarosty Przemyskiego Marka Kudły oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego Ryszarda Adamskiego, Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy i Komendantów Służb Mundurowych.

W trakcie ceremonii minister udekorował medalami 70 podkarpackich strażaków i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej m.in. za długoletnią  służbę.

fot.:www.podkarpacie.straz.pl/2017/10/04/uroczysty-apel-w-km-psp-w-przemyslu

fot.:www.podkarpacie.straz.pl/2017/10/04/uroczysty-apel-w-km-psp-w-przemyslu

fot.:www.podkarpacie.straz.pl/2017/10/04/uroczysty-apel-w-km-psp-w-przemyslu

fot.:www.podkarpacie.straz.pl/2017/10/04/uroczysty-apel-w-km-psp-w-przemyslu

fot.:www.podkarpacie.straz.pl/2017/10/04/uroczysty-apel-w-km-psp-w-przemyslu

OGŁOSZENIE STAROSTY o konsultacjach Programu Współpracy Powiatu Przemyskiego z organizacjami porządkowymi w 2018 roku
Przemyska Giełda Staroci

UWAGA - Zmiany w zasadach opłacania składek na ZUS

Zmiany w zasadach opłacania składek na ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 stycznia 2018 r zmieni się sposób opłacania składek do ZUS. Nie będzie kilku wpłat na różne rachunki bankowe, zostanie wprowadzony jeden rachunek składkowy, na który będziecie Państwo opłacać wszystkie składki na:
•    ubezpieczenia społeczne,
•    ubezpieczenie zdrowotne,
•    Fundusz Pracy,
•    Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
•    Fundusz Emerytur Pomostowych
Od 1 października
Informację o numerze rachunku składkowego wysyłane będą listem poleconym. Wysyłka listów rozpocznie się 1 października 2017 r.
Ważne!
Jeśli do końca grudnia 2017 roku nie dotrą informacje o numerze rachunku – otrzymacie go Państwo w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00).
Gdy przedsiębiorca będzie miał długi składkowe, to wpłata na indywidualny numer rachunku składkowego pokryje najstarszą należność. Może to spowodować zadłużenie za bieżący okres co wpłynie m.in. na prawo do zasiłku chorobowego.

Bezpłatne szkolenia
Oddział ZUS w Rzeszowie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach poświęconych „e-składce”. Szkolenia przeznaczone są dla:
- przedsiębiorców,
- osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej;
- podmiotów wspierających płatników,
którzy chcą się dowiedzieć więcej o zmianach dotyczących opłacania składek.
W PRZEMYŚLU szkolenia odbywają się w każdą środę (do 13.XII) w godz. 9-11 w siedzibie ZUS
– ul. Brodzińskiego 6 sala 118 (1p). Informacje i zapisy na szkolenia: nr tel. 16 670 49 94 wew. 333, e-mail: szkolenia.przemysl@zus.pl.
Więcej informacji o e-Składce: http://www.zus.pl/eskladka

Apel o pomoc

W związku ze skutkami nawałnic jakie dotknęły znaczną część naszego kraju, przekazujemy apel o pomoc dla powiatów i miast na prawach powiatu.


Strona 18 z 62
««   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone