Aktualności
"Przedsiębiorczość jest kobieca"

 

DOŻYNKI POWIATOWE 2016

 

Dożynki Archidiecezjalne w Polańczyku

Pod hasłem „Do Matki Miłosierdzia”- 28 sierpnia br. w amfiteatrze w Polańczyku (gmina Solina) odbyły się XXXIII Dożynki Archidiecezji Przemyskiej i XVI Województwa Podkarpackiego zorganizowane przez Duszpasterstwo Rolników Archidiecezji Przemyskiej, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Gminę Solina i Parafię NMP Królowej Polski w Polańczyku. 

Obchody dożynkowe rozpoczęły się od przyjęcia delegacji z wieńcami i chlebem przybyłych z licznych parafii Archidiecezji Przemyskiej oraz gmin i powiatów Województwa Podkarpackiego. Następnie J.E. Ksiądz Arcybiskup Adam Szal Metropolita Przemyski odprawił Mszę Św. dziękczynną za zebrane plony oraz poświęcił wszystkie wieńce dożynkowe.

Kolejnym punktem dożynek były estradowe występy zespołów artystycznych, zabawy dla dzieci, jarmark osobliwości, agwiazdą wieczoru była Halina Frąckowiak. 

Wśród wieńczarzy z całego Podkarpacia była również delegacja z Wyszatyc, reprezentująca Powiat Przemyski, wspierana przez Starostę Przemyskiego Jana Pączka. 

 
Turniej

W dniach 22 - 23 sierpnia br. drużyna z Birczy reprezentowała Powiat Przemyski na 20 jubileuszowym turnieju ROMYK CUP. W turnieju udział wzięło 16 zespołów z czego dwa zespoły z Polski. Oprócz Powiatu Przemyskiego Polskę reprezentowała drużyna z Rymanowa. Drużyna składająca się chłopaków z Birczy należała do najmłodszych ze wszystkich ekip biorących udział w turnieju, a wspierana była przez Sekretarza Powiatu Przemyskiego Jerzego Góralewicza.

Drużyny zgłoszone w rozgrywkach podzielone zostały na 4 grupy. Grupa A i B grały na stadionie w Starym Samborze natomiast drużyny z grup C i D rywalizowały w Dobromilu. Reprezentacja Naszego Powiatu grała w grupie A wraz z Kijowem, Starym Samborem i Drohobyczem. Remis z Kijowem i zwycięstwo z Drohobyczem nie pozwoliły na to by drużyna z Birczy awansowała do półfinału gdzie zapewniony udział miała tylko pierwsza drużyna z grupy. Jednakże na pochwałę zasługuje wspaniały duch i wola walki. Reprezentacja gminy Bircza choć nie wyszła z grupy to zaprezentowała wysoki poziom gry i postawę fair play. 

 

Forum w Chyrowie

W dniach 20 - 21 sierpnia w Chyrowie na Ukrainie odbyło się międzynarodowe forum dotyczące spraw związanych z reformowaniem samorządów na Ukrainie oraz pomocy udzielanej w tym zakresie przez międzynarodowe agencje. Dyskutowano m.in. o możliwościach pozyskiwania funduszy, o perspektywach zmian i zagrożeniach oraz współpracy na rozmaitych szczeblach władzy rządowej i samorządowej.

Na chyrowskim forum licznie reprezentowana była samorządowa reprezentacja Województwa Podkarpackiego. Wśród podkarpackich starostów nie zabrakło włodarza naszego powiatu – starosty Jana Pączka, który podzielił się doświadczeniami wieloletniej współpracy z samorządami Obwodu Lwowskiego.

 

Festiwal Slajdów Podróżniczych
Informacja

 

 

Akcja

Krajowa Izba Kominiarzy Oddział w Tarnowie przystąpiła do akcji „Zaproś Kominiarza” zainicjowanej w marcu 2016 podczas Forum Wentylacja w Warszawie.

Kominiarz tylko wtedy może przynieść szczęście, jeżeli zostanie zaproszony do domu, mieszkania, wyczyści oraz sprawdzi przewody kominowe.

Dlatego Oddział Regionalny Małopolsko-Podkarpacki,  postanowił z przesłaniem „Zaproś kominiarza” dotrzeć do wszystkich mieszkańców regionu.

W specjalnych listach skierowanych do władz lokalnych czytamy między innymi:

„Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Prawidłowo wykonany komin, z certyfikowanych materiałów, regularnie i właściwie konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia.

Aby tak właśnie było, należy systematycznie, zgodnie z przepisami, czyścić przewody kominowe od palenisk opalanych paliwem stałym (węglem, drewnem) co 3 miesiące, gazem lub olejem co 6 miesięcy, a przewody wentylacyjne raz w roku. Prace te powinien wykonywać wykwalifikowany kominiarz.

Kontrola przewodów kominowych to kolejny, niezwykle istotny element bezpiecznego użytkowania kominów. Powinna zostać przeprowadzona co najmniej raz w roku przez mistrza kominiarskiego."

Dla zdrowia mieszkańców i ich dobrego samopoczucia potrzebne jest czyste powietrze i sprawne kominy. A taki stan osiągniemy poprzez terminowe wykonywanie powyższych usług kominiarskich.

Listy zostały wysłane:

Na terenie województwa Małopolskiego do:

 -Prezydentów miast 4 listy

– Burmistrzów Miasta 58 listów

– Starostów 19 listów

– Wójtów Gminy 119

Na terenie województwa Podkarpackiego do:

– Prezydentów miast 6 listów

– Burmistrzów Miasta 38 listów

– Starostów 20 listów

– Wójtów Gminy 106 listów

Łącznie na obszarze dwóch województw do władz samorządowych wysłano 370 listów

Ponadto będą się ukazywały reklamy w kolejnych edycjach następujących czasopism lokalnych:

„Głos Dębicki”, „Głos Mielecki”, „Głos Tarnowski”, „Głos Brzeski”, „Głos Bocheński”, „Głos Proszowicki”.

Ważnym elementem przekazu jest emisja spotów reklamujących usługi kominiarskie w Telewizji Regionalnej na Podkarpaciu.


                                       Dla zdrowia Twojej rodziny

                                       Potrzebne jest czyste powietrze i sprawne kominy.

                                       Szczęście samo się nie zdarza;

                                       Zatem zaproś kominiarza!


Prezes Oddziału

Wiesław Zabawa

 

Krajowa Izba Kominiarzy

Oddział Regionalny Małopolsko-Podkarpacki,

33-100 Tarnów, ul Ujejskiego 24,

telefon 531-650-650

 

 


Do pobrania:

- katalog

- informacje

Święto Wojska Polskiego

Tradycyjne Święto Wojska Polskiego obchodzono na przemyskim Rynku 12 sierpnia br. Uroczystość -przygotowana przez dowództwo 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich, 1 Batalionu Czołgów z Żurawicy i Prezydenta Miasta Przemyśla – poprzedziła Msza Święta w Kościele Garnizonowym przy ul. Słowackiego.

Na Rynku odegrano natomiast  Hymn Państwowy, po czym nastąpiło podniesienie Flagi Państwowej, odczytanie Apelu Pamięci oraz oddanie salwy honorowej.

Wyróżniającym się w służbie żołnierzom wręczono nominacje na wyższy stopień oraz nagrody i wyróżnienia. W obchodach uczestniczyli, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych (z wicestarostą Markiem Kudłą i wiceprezydentem Przemyśla Grzegorzem Hayderem), zaproszeni goście oraz mieszkańcy Przemyśla.

Zaproszenie

Akcja "I Bieszczadzka Siekierezada"

Akcja odkrzaczania odbędzie się w terminie 22-25 września 2016 roku. Prace będą wykonywane przez wolontariuszy i nadzorowane przez pracowników PKP. Przewidywana liczba uczestników to ok. 150 osób. Planowana lokalizacja bazy wyjściowej dla uczestników to Pikulice PKP lub Nehrybka wraz z zapleczem kuchennym. Zamiarem akcji jest przeprowadzenie odkrzaczania torów na szerokości około 3 metrów od osi torów wraz z stacjami Pikulice, Hermanowice, Malhowice w celu uczynienia z nich atrakcji turystycznej oraz w przyszłości powrotu na te tory transportu kolejowego. Akcja ta ma pełne poparcie władz PKP.

 

Otwarcie Muzeum Aleksandra Fredry w Rudkach

15 lipca 2016 r. (w 140. rocznicę śmierci największego polskiego komediopisarza) odbyła się uroczystość poświęcenia i otwarcia Muzeum Aleksandra Fredry w Rudkach (rejon samborski, obwód lwowski na Ukrainie).

Aleksander Fredro (1793 –1876) urodził się w Surochowie niedaleko Jarosławia ale jego rodzina przeprowadziła się wkrótce do Beńkowej Wiszni koło Rudek. Został pochowany w rodzinnej krypcie znajdującej się w miejscowym kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

Sanktuarium Matki Bożej Rudeckiej za czasów komunistycznych zostało zamienione na magazyn, a groby rodu Fredrów zdewastowano. Dopiero po upadku ZSRR sytuacja się zmieniła i miejsce to zaczęło powracać do zbiorowej pamięci. Odrestaurowano kościół wraz z kryptą Fredrów.

Otwarcie i poświęcenie muzeum poprzedziła Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Metropolity Lwowskiego ks. abp. Mieczysława Mokrzyckiego, który objął honorowy patronat nad tą inicjatywą.

W uroczystości tej uczestniczyli m.in.: konsul generalny RP we Lwowie Wiesław Mazur, przedstawiciele środowisk kultury z Ukrainy i Polski, liczni Polacy zamieszkujący w obwodzie lwowskim, a także reprezentacja samorządowców naszego powiatu z Janem Pączkiem – Starostą Przemyskim i Ryszardem Adamskim – Przewodniczącym Rady Powiatu Przemyskiego na czele. Nie zabrakło występu aktorów najstarszego w Polsce teatru amatorskiego „Fredreum” z Przemyśla, którzy zaprezentowali fragmenty utworów Aleksandra Fredry.

Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki zaznaczył, że muzeum powstało, aby zachować od zapomnienia spuściznę życiową Aleksandra Fredry. Poświęcając to miejsce powiedział: "Nie jest to muzeum wielkie, ani nie jest w stanie przedstawić w pełni życia, dziedzica tych ziem, dorobku literackiego, jaki pozostawił po sobie. Jest jednak w stanie zapoczątkować drogę pamięci historycznej na jaką zasługuje Aleksander Fredro”.

VII Turniej Siatkówki Plażowej Służb Mundurowych

 

 

Do pobrania:

REGULAMIN

Filmowcy w "Salis Soglio"

Fort „Salis Soglio” w Siedliskach był niedawno miejscem kręcenia scen do teledysku z udziałem Raya Wilson – jednego z najwybitniejszych wokalistów z Wielkiej Brytanii, który w 1996 roku zastąpił Phila Collinsa w legendarnym zespole Genesis.

Ray Wilson od 8 lat mieszka Polsce ale koncertuje w wielu krajach Europy i świata. We wrześniu ub. roku dał znakomity koncert na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu. 

Jak twierdzi Krzysztof Bienkiewicz z firmy Sightsphere, realizującej ten teledysk, Ray Wilson jest zachwycony Przemyślem i Ziemią Przemyską, stad decyzja aby część ujęć do teledysku zrealizować na naszym terenie. Na forcie w Siedliskach nagrywano m.in. sceny z udziałem ośmioletniego Mikołaja. Całość produkcji owiana jest na razie tajemnicą. Teledysk promować będzie nową płytę Roya Wilsona, która ukaże się jesienią. 

 
W 73. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej

11 lipca br. odbyły się w Przemyślu uroczystości upamiętniające 73. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej. Dzień 11 lipca 1943 roku stanowił apogeum mordów dokonywanych na Polakach i mieszkańcach innych narodowości na dawnych polskich Kresach Wschodnich, a przede wszystkim na Wołyniu. 

Przy symbolicznym Grobie Wołyńskim, znajdującym się na przemyskim Cmentarzu Wojskowym, złożono wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze. Inicjatorem tej uroczystości był Prezydent Miasta Przemyśla -  Robert Choma, a wśród osób oddających cześć pomordowanym nie zabrakło m.in.: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Marii Kurowskiej i Starosty Przemyskiego – Jana Pączka. Obecni byli kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych i organizacji społecznych.

W tym samym dniu pamięć o ofiarach Zbrodni Wołyńskiej uczczono także opuszczeniem – znajdującej się przed Urzędem Miejskim - flagi państwowej do połowy masztu przy dźwiękach syren alarmowych oraz złożeniem wieńców i kwiatów przy rondzie Ofiar Wołynia.

120-lecie OSP w Wyszatycach

10 lipca 2016 roku w Wyszatycach odbyły się uroczystości 120-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w tej miejscowości. Jubileusz rozpoczęto od przemarszu strażaków wraz z Orkiestrą Dętą do kościoła parafialnego, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji strażaków. 

Następnie uczestnicy uroczystości i zebrani goście przeszli na stadion LKS Grom Wyszatyce gdzie wręczano zasłużonym strażackim społecznikom odznaczenia i dyplomy. Nie obyło się bez okolicznościowych przemówień oraz wbijania gwoździ na tablicy pamiątkowej. 

Jeden z gwoździ przybił Starosta Przemyski Jan Pączek, który złożył gratulacje członkom, sympatykom i sprzymierzeńcom całej lokalnej strażackiej społeczności oraz podziękował za ofiarną służbę, wierność tradycji i nieustającą gotowość niesienia pomocy potrzebującym.

 
IV Festiwal Smaków Wyszehradzkich - Huwniki

10 lipca br. w Huwnikach odbyła się czwarta edycja Festiwalu Smaków Wyszehradzkich. Gmina Fredropol zaprosiła do zaprezentowania i promocji swoich przysmaków partnerów z zaprzyjaźnionych gmin: Ohradzany na Słowacji, Samotisky z Czech, Pusztadobos z Wegier, oraz gościnnie gminę Sokilniki z Ukrainy. Główną ideą tej międzynarodowej imprezy jest przybliżanie nie tylko kulinariów, ale przede wszystkim kultury i sztuki państw Grupy Wyszehradzkiej. W Huwnikach prezentowane było nie tylko jadło regionalne, ale również rękodzieło artystyczne, zaś dla najmłodszych uczestników pikniku organizowane były gry i zabawy. Jako gwiazda wieczoru wystąpił zespół „After Party”, a impreza zakończyła się zabawą taneczną i pokazem ogni sztucznych.

Wśród uczestników tegorocznej edycji festiwalu nie zabrakło Starosty Przemyskiego Jana Pączka i Przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego Ryszarda Adamskiego.

 
Mistrzostwa piłkarskie samorządowców

2 lipca br. na boisku Orlika w Nienadowej odbyła się kolejna edycja Mistrzostw Powiatu Przemyskiego w Piłce Nożnej Pracowników Samorządowych. Do udziału w tegorocznych rozgrywkach zgłosiły się zespoły z: Dubiecka, Birczy, Medyki, Orłów i Stubna. 

Po uroczystym otwarciu turnieju przez Przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego – Ryszarda Adamskiego, Wójta Gminy Dubiecko - Wiesława Bembenka oraz Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego Edukacji, Kultury i Promocji - Piotra Worosza zawodnicy rozpoczęli sportowe zmagania.

Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”. Ostatecznie o wyniku zaciętej rywalizacji zadecydowały skrupulatnie podliczone punkty i bramki. Zwyciężyła drużyna z Medyki, przed Orłami, Dubieckiem, Birczą i Stubnem. Najlepsze zespoły otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy, które wręczał Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego - Ryszard Adamski wraz z Wicestarostą Powiatu Przemyskiego –Markiem Kudłą.

Natomiast Wójt Gminy Dubiecko - Wiesław Bembenek przyznał nagrodę dla najlepszego strzelca tegorocznych mistrzostw, którym został, zdobywca siedmiu bramek, Jakub Sochacki, reprezentujący drużynę z Dubiecka.

 

 

Rocznica mordu w Solankach Dobromilskich

Marszałkowski laur dla Wioski Fantasy

Twórcy Wioski Fantasy w Kuńkowcach – będącej projektem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Przemyskiej, zostali uhonorowani Doroczną Nagrodą Zarządu Województwa Podkarpackiego. Wnioskodawcą nagrody był Starosta Przemyski Jan Pączek. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 28 czerwca br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

Zarząd województwa przyznał nagrody w kategoriach indywidualnych: 8 osób otrzymało je za całokształt działalności, a 7 osób za szczególne osiągnięcia. W kategorii zbiorowej zarząd województwa przyznał 11 nagród - w tym 3 za całokształt pracy oraz 8 za szczególne osiągnięcia. 

Wioska Fantasy to inicjatywa grupy młodych zapaleńców, którzy w 2010 roku rozpoczęli budowę klimatycznego miejsca, stylizowanego na średniowieczną osadę. Młodzi ludzie pogłębiają tu swoją wiedzę historyczno – literacką i rozwijają wyobraźnię. W osadzie organizowane są warsztaty i zajęcia tematyczne, a także spotkania z pisarzami (głównie z nurtu fantasy) oraz koncerty muzyczne i widowiska teatralne, nawiązujące przede wszystkim do dawnej obrzędowości.

Wioska Fantasy służy także jako naturalna scenografia do filmów. Ambitni pasjonaci ciągle szukają sposobów aby rozbudować wioskę, wprowadzając coraz to nowe elementy. Wioska spełnia istotną rolę integrującą lokalną społeczność i przyciągającą rzesze zwiedzających z kraju i zagranicy.

Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego odebrali, z rąk wicemarszałka Bogdana Romaniuka: Władysław Maciupa - wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego oraz Remigiusz Maciupa- „spiritus movens” całego przedsięwzięcia.

Na zakończenie gali wystąpiła Orkiestra Szałamaistek i Zespół Mażoretek „Incanto” z Rzeszowa, będący również laureatem nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Strona 25 z 57
««   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone