Aktualności
Sejmik Folklorystyczny w Reczpolu

2 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Reczpolu odbyła się dziewiętnasta edycja Sejmiku Folklorystycznego związanego z obchodami Świąt Wielkanocnych, zorganizowanego przez Gminę Krzywcza we współpracy z Powiatem Przemyskim oraz Publiczną Szkołą Podstawową w Reczpolu.

Podczas sejmiku można było wysłuchać chóru "Gloria" z Babic, mającego w repertuarze zestaw pieśni pasyjnych, zaś uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Reczpolu zaprezentowali okolicznościowy montaż słowno - muzyczny. 

Dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających cieszył się kiermasz wielkanocny oraz wystawy pokonkursowe. Na sejmiku nie zabrakło także przedstawicieli samorządowych władz powiatowych i gminnych. Gminę Krzywcza reprezentował Wójt - Wacław Pawłowski, zaś powiat - Starosta Przemyski Jan Pączek oraz Wicestarosta Przemyski Marek Kudła. 

Rozstrzygnięto również konkursy wielkanocne, a zwycięzców nagrodzono wspaniałymi upominkami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wenanty Katarzyniec patronem mostu

31 marca 2017 r. w Huwnikach odbyła się uroczystość nadania imienia Ojca Wenantego Katarzyńca nowemu mostowi rzece Wiar, oddanego do użytku w grudniu ub. roku. Inwestycja ta ma ważne znaczenie nie tylko dla mieszkańców okolicznych wsi, ale także dla tysięcy pielgrzymów, którzy rokrocznie przybywają do Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej. 

Aktu nadania imienia dokonał Metropolita Przemyski Arcybiskup Adam Szal, zaś kustosz kalwaryjskiego o. Krzysztof Hura przybliżył zebranym postać Czcigodnego Sługi Bożego który zmarł w Kalwarii Pacławskiej w marcu 1921 roku i tutaj został pochowany.

Wierni zgromadzeni na moście wspólnie odmówili modlitwę franciszkańską, a Starosta Przemyski Jan Pączek wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Przemyskiego Ryszardem Adamskim odczytali akt zawierzenia pątników Czcigodnemu Słudze Bożemu Wenantemu Katarzyńcowi. Wśród zaproszonych gości była także Maria Kurowska Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

Po odsłonięciu na moście pamiątkowej tablicy wszyscy udali się dróżkami kalwaryjskimi do grobu zakonnika, aby modlić się o jego rychłą beatyfikację. W tym czasie rozważali stacje drogi krzyżowej Pana Jezusa, przeplatane myślami o. Wenantego.

Budowa mostu kosztowała ponad 3 miliony sto tysięcy złotych. Połowa kwoty pokrył Powiat Przemyski zaś druga połowa pochodzi z rezerwy Budżetu Państwa. W tej kwocie udało się również zabezpieczyć przed osuwaniem brzeg rzeki Wiar.

Zdjęcia pochodzą ze strony Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA” : www.przemyska.pl

Zdjęcia pochodzą ze strony Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA” : www.przemyska.pl

Zdjęcia pochodzą ze strony Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA” : www.przemyska.pl

Zdjęcia pochodzą ze strony Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA” : www.przemyska.pl

Zdjęcia pochodzą ze strony Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA” : www.przemyska.pl

Zdjęcia pochodzą ze strony Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA” : www.przemyska.pl

Zdjęcia pochodzą ze strony Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA” : www.przemyska.pl

Zdjęcia pochodzą ze strony Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA” : www.przemyska.pl

Zdjęcia pochodzą ze strony Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA” : www.przemyska.pl

Zdjęcia pochodzą ze strony Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA” : www.przemyska.pl

 
Zdjęcia pochodzą ze strony Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA” : www.przemyska.pl
 
 
Zdjęcia pochodzą ze strony Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA” : www.przemyska.pl
 
 
 
Zdjęcia pochodzą ze strony Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA” : www.przemyska.pl
 

 

Podpisanie umów z kołami łowieckimi

30 marca br. Starosta Przemyski Jan Pączek podpisał z przedstawicielami 6 kół łowieckich umowy na wydzierżawienie polnych obwodów łowieckich na okres od 1.04.2017r do 31.03. 2027.

Podpisanie kolejnych umów na dzierżawę polnych obwodów łowieckich położonych na terenie powiatu przemyskiego stało się okazją do podsumowania dotychczasowej działalności kół łowieckich, która jest prowadzona nie tylko w oparciu o ustawę Prawo Łowieckie, ale również w oparciu o roczne plany łowieckie czy też wieloletnie łowieckie plany hodowlane sporządzane przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie po uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim i Marszałkiem Województwa Podkarpackiego.

Istotnym zadaniem spoczywającym na kołach łowieckich, szczególnie z punktu widzenia rolników, jest szacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzynę łowną oraz wypłata odszkodowań.

Umowy na dzierżawę polnych obwodów łowieckich położonych na terenie powiatu przemyskiego podpisane zostały po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Podkarpackiej Izby Rolniczej oraz wójtów i burmistrzów poszczególnych gmin.

Na terenie powiatu przemyskiego funkcjonuje 7 polnych obwodów łowieckich, dzierżawi je 6 kół łowieckich: 

Koło Łowieckie „RYŚ”pk 121,

KołoŁowieckie „PONOWA” pk 143,

Koło Łowieckie „PASZKOT” pk 144,

Koło Łowieckie „ŻBIK” pk 145,

Koło Łowieckie „PONOWA” pk 148,

Koło Łowieckie „DZIK” pk 164,

Koło Łowieckie „MIŚ” pk 162.

Starosta Przemyski Jan Pączek w krótkim przemów podziękował wszystkim przedstawicielom kół łowieckich za pracę i zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska i regulacje gatunków. 

 
Wywiad ze Starostą Przemyskim Janem Pączkiem

Zapraszamy do udziału!

 

Ruszyła kampania "Stop pożarom traw"!

Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione. O skuteczności profilaktyki świadczą statystki – w 2015 r. doszło do ponad 82 tys. pożarów traw, natomiast w ubiegłym roku było ich już o ponad połowę mniej, bo 36 tys. – powiedział Jarosław Zieliński, wiceszef MSWiA podczas briefingu prasowego inaugurującego kampanię.

www.stoppozaromtraw.pl

 

Zaproszenie na XIX Sejmik Folklorystyczny

 

Komunikat końcowy Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej

18 marca 2017r., w hali sportowej w Medyce odbył się Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Amatorów. Zwyciężyła reprezentacja gminy Krzywcza, II miejsce zajęła reprezentacja gminy Krasiczyn. Zwycięzcy otrzymali puchary Starosty Przemyskiego oraz pamiątkowe dyplomy.

Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał Ryszard Adamski – Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego zaś puchary i dyplomy wręczył Marek Iwasieczko – Wójt Gminy Medyka

Organizatorem turnieju był Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu przy współpracy z Urzędem Gminy w Medyce.

 
Informacja ważna dla rolników

 

Do pobrania:

- plakat

Promesy dla podkarpackich samorządów

22,5 mln zł trafi do podkarpackich samorządów na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz na zabezpieczenie osuwisk. 7 marca br. Wojewoda Ewa Leniart wręczyła samorządowcom promesy wydane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i będą przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej oraz uszkodzonej lub zniszczonej w wyniku działania osuwisk w latach 2010-2016.

Wsparcie na odbudowę infrastruktury (tzw. powodziówki) w kwocie prawie 10 mln zł otrzymało 6 powiatów, tj. powiat: jasielski, lubaczowski, sanocki, strzyżowski, dębicki oraz przemyski. Są to zadania priorytetowe dla województwa podkarpackiego, mające znaczenie ponadlokalne. Powiat Przemyski uzyskał promesę w wysokości 2,1 mln zł m.in. na realizację budowy odcinka drogi: Bircza - Huwniki - granica państwa. Promesę odbierał z rąk Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego - Marek Kudła Wicestarosta Przemyski. 

W ramach środków na zabezpieczenie osuwisk jednostki otrzymały wsparcie w kwocie ponad 12,5 mln zł na realizację 17 zadań, zarówno na wykonanie prac właściwych, jak i opracowanie wymaganych dokumentacji.

 

57 Ogólnopolski Rajd "Twierdza Przemyśl"

 

74 rocznica Pacyfikacji Kaszyc

7 marca br. obchodzono 74 rocznicę Pacyfikacji Kaszyc. Jak co roku upamiętniono wymordowanie mieszkańców wsi przez niemieckich okupantów. 

Uroczystości rozpoczęły sie Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Kaszycach. Młodzież szkolna przedstawiła program słowno-muzyczny o charakterze patriotycznym, następnie mieszkańcy Kaszyc, zaproszeni goście i przedstawiciele władz samorządowych, przeszli na cmentarz, by wspólnie pomodlić się przy zbiorowej mogile oraz złożyli wieńce, kwiaty i znicze. W uroczystościach wziął także udział Starostwa Przemyski – Jan Pączek. 

 
 
IV ZJAZD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP WOJ. PODKARPACKIEGO

04 marca 2017 r. w Hotelu „ŁAŃCUT” w Łańcucie odbył się IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Podkarpackiego podsumowujący działalność władz wojewódzkich za lata 2012-2016. Hasłem przewodnim tegorocznego zjazdu było: „W jedności siła”. W Zjeździe uczestniczyło 67 delegatów oddziałów powiatowych. Wśród gości honorowych byli: Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego, Posłowie na Sejm RP – Zbigniew Chmielowiec – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków, Krystyna Skowrońska – Wiceprzewodnicząca Zespołu, Mieczysław Kasprzak i Jerzy Paul – członkowie Zespołu, Piotr Pilch – Wicewojewoda Podkarpacki, Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Andrzej Babiec, Kapelan Krajowy Strażaków – st. bryg. Ks. Jan Krynicki, Małopolski Kapelan Strażaków mł. bryg. Ks. Władysław Kulig, Starosta Łańcucki – Adam Krzysztoń, nadbrygadier Bogdan Kuliga, Jerzy Góralewicz – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Birczy, Sekretarz Powiatu Przemyskiego oraz wielu innych zacnych gości.

W czasie Zjazdu Wicewojewoda Podkarpacki - Piotr Pilch w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polski odznaczył wyróżniających się strażaków OSP odznaczeniami państwowymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem Zasługi. 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP za lata 2012-2016 złożył dotychczasowy Prezes ZOW ZOSP RP Druh Janusz Konieczny, które pod interesującej dyskusji i wystąpieniach gości honorowych zostało przyjęte przez delegatów jednomyślnie. 

Delegaci Zjazdu przyjęli Program działania Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. podkarpackiego na lata 2017-2021.

Życzenia

 

Zapraszamy do udziału!

 

Zapraszamy do udziału w konkursach:

na najładniejszą pisankę,
na tradycyjną palmę dużą,
na babę i mazurka wielkanocnego.
 
Konkursy swoim zasięgiem obejmują Powiat Przemyski.
W załączeniu regulaminy oraz karty zgłoszeń do konkursów.
Ponadto zapraszamy rękodzielników, artystów, organizacje typu koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, szkoły do wystawienia swoich prac na kiermaszu wielkanocnym, który zostanie zorganizowany podczas Sejmiku Folklorystycznego związanego z obchodami Świąt Wielkanocnych w Reczpolu 2 kwietnia br. W załączeniu karta zgłoszenia udziału w kiermaszu wielkanocnym.
 
Do pobrania: 
Konkurs na Pisankę wielkanocną

 

Link do strony:

www.ck.przemysl.pl

 

 

Brązowa Odznaka

Na wniosek DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO w Przemyślu, Pana ppłk mgr Artura Białego, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro – Zarządzeniem nr 2/0/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. nadał BRĄZOWĄ ODNZAKĘ – „Za zasługi w pracy penitencjarnej” Panu Piotrowi Hryniszynowi – Dyrektorowi Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy  w Rodzinie w Korytnikach. Wręczenie odznaki nastąpiło w dniu 15 lutego br. w Zakładzie Karnym w Przemyślu w czasie uroczystości wręczenia awansów i nagród funkcjonariuszom Służby Więziennej ZK  w Przemyślu. „Nagroda” jest owocem długoletniej współpracy (od 2008 r.) na rzecz pracy terapeutycznej i korekcyjno – edukacyjnej z osobami osadzonymi – odbywającymi karę pozbawienia wolności związaną z przestępstwami przeciwko rodzinie (w tym stosowania przemocy w rodzinie) oraz innych działań ukierunkowanych na readaptację społeczną osadzonych. 

 

Program
Zachęcamy do głosowania

Zachęcamy do głosowania na dęba „Józefa" z parku w Wiśniowej w konkursie Europejskie Drzewo Roku 2017

W Konkursie Europejskie Drzewo Roku 2017 jako jedyny reprezentant naszego kraju startuje Dąb „Józef" z Wiśniowej, który zdobył tytuł Drzewa Roku 2016 w Polsce. Zwycięzca finału europejskiego konkursu zostanie wyłoniony w głosowaniu internetowym, które trwa na stronie www.treeoftheyear.org od 1. do 28. lutego br. Głosowanie jest bezpłatne i każdy może oddać swój głos. Zachęcamy do zagłosowania na naszego Dęba Józefa!

Konkurs Europejskie Drzewo Roku został zapoczątkowany w 2011 r. jako rozwinięcie konkursu Drzewo Roku, który w Republice Czeskiej organizuje Czeska Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. W finale konkursu europejskiego biorą udział zwycięzcy etapów krajowych. Celem Konkursu Europejskie Drzewo Roku jest zwrócenie uwagi na ciekawe stare drzewa, jako ważne elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, które powinniśmy cenić i chronić. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony podczas lutowego głosowania na stronie internetowej www.treeoftheyear.org. Obecnie w konkursie startuje po jednym drzewie z 16 europejskich państw.

Nasz kraj reprezentuje Dąb „Józef" z Wiśniowej, który zdobył tytuł Drzewa Roku 2016 w Polsce. Dąb posiada niezwykłą historię, która jest ściśle związana z miejscem w którym rośnie. A jest nim urokliwy park dworski w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej. W czasie II wojny światowej dąb był schronieniem dla rodziny żydowskiej. Wizerunek drzewa widniał również na przedwojennym banknocie stuzłotowym. Obecnie Dąb Józef podziwiany jest przez uczestników licznych wycieczek, jest także obiektem fotograficznym i malarskim.

77 rocznica wywózki Polaków na Sybir

Dla upamiętnienia sowieckiej deportacji Polaków na Sybir sprzed 77 laty, w Przemyślu odbyły się dwudniowe uroczystości pod hasłem "Zapal znicz wywiezionym". Organizatorami obchodów byli: Związek Sybiraków w Przemyślu, Związek Sybiraków III RP w Przemyślu, Urząd Miejski w Przemyślu oraz Związek Strzelecki "Strzelec", Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K.

11 lutego br. - w pierwszym dniu obchodów na nieczynnej rampie kolejowej w Bakończycach zapalono znicze oraz wspominano sybiracką gehennę i konieczność utrwalenia pamięci o tamtych wydarzeniach. Drugiego dnia w niedzielę uczestnicy obchodów modlili się na Mszy św. w intencji Sybiraków w kościele p.w. S. Trójcy, zaś po mszy tradycyjnie złożono kwiaty i zapalono znicze w arkadii klasztornego muru. Następnie uczestnicy udali się pod pomnik Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia, gdzie również oddali hołd Sybirakom i ofiarom stalinowskiego reżimu. 

Wśród uczestników nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, obecni byli m. im.: Wicestarosta Przemyski Marek Kudła oraz Wiceprezydent Przemyśla Grzegorz Hyder. 

 
Strona 25 z 63
««   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone