Aktualności
W Hołdzie Bohaterskim Żołnierzom

27 czerwca br. w Kniażycach uczczono pamięć poległych żołnierzy WP i pomordowanej przez ukraińskich nacjonalistów spod znaku OUN - UPA ludności cywilnej. Uroczystość została poprzedzona Mszą Świętą, którą celebrował ks. Tadeusz Isakowicz Zaleski z Krakowa. 

Następnie miały miejsce okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości, podczas których przytoczono rys historyczny okoliczności śmierci żołnierzy i mieszkańców Kniażyc. Kolejnym ważnym elementem wydarzenia było odsłonięcie i poświęcenie tablic przy kapliczce - pomniku na placu kościelnym. 

W uroczystościach, oprócz licznej grupy mieszkańców Kniażyc, udział wzięli przedstawiciele władz centralnych i samorządowych. Wśród zaproszonych gości był także Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski. 

 
Forum Rozwoju Regionalnego w Truskawcu

W dniach 25 - 26czerwca br. w Truskawcu na Ukrainie odbyło się Forum Rozwoju Regionalnego, zorganizowane przez Lwowską Radę Obwodową, Fundację „Wschodnia Europa” i USAID Ukraina. Wśród zaproszonych gości z Polski byli m.in. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, poseł Bogdan Rzońca, Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin oraz przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, a wśród nich Starosta Przemyski Jan Pączek. 

Głównym tematem poruszanym na tegorocznym Forum była współpraca regionalna i transgraniczna. Uczestnicy konferencji dyskutowali m.in. o współpracy samorządów z parlamentami na tej płaszczyźnie oraz wskazywano na zdobyte doświadczenia na polu polityki regionalnej i rozwoju społeczno – gospodarczego wspólnot lokalnych i samorządów.

Starosta Jan Pączek podzielił się z zebranymi swoimi doświadczeniami o współpracy lokalnych samorządów z administracją rządową i innymi podmiotami  podejmowanymi w ostatnich latach na terenie naszego powiatu.

 
Pomnik poświęcony Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia

22 czerwca br. odbyła się w Przemyślu uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego Zesłańcom Sybiru i Ofiarom Katynia.Pomnik stanąłprzy Wybrzeżu Marszałka Piłsudskiego, między jednym z bunkrów tzw. linii Mołotowa, a kładką pieszo-rowerową. Autorem jest miejscowy artysta rzeźbiarz Adam Szajda. Inicjatorami powstania tego monumentu byli przedstawiciele przemyskiego oddziału Związku Sybiraków, przemyskiego oddziału Związku Sybiraków III RP oraz Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w rzymskokatolickiej Bazylice Archikatedralnej w intencji zesłańców Sybiru i ofiar Katynia z udziałem licznych  pocztów sztandarowych i orkiestry 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. 

Następnie przemaszerowano do miejsca uroczystości, gdzie dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi. Wstęgę na pomniku przecinali przedstawiciele Sybiraków i  Rodzin Katyńskich oraz prezydent miasta Robert Choma. W trakcie dwugodzinnej uroczystości nie zabrakło przemówień, listów gratulacyjnych i wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym przy realizacji tego projektu.

Aktu poświęcenia pomnika dokonał metropolita przemyski ksiądz arcybiskup Adam Szal. Wieńce i kwiaty przy pomniku składały liczne delegacje, w tym delegacja samorządowców naszego powiatu z wicestarostą Markiem Kudłą.

 
ZAPROSZENIE

 

Pamięć o Żydach z przemyskiego getta

17 czerwca odbyła się uroczystość związana z zakończeniem prac renowacyjnych pomnika poświęconego Żydom z getta przemyskiego, zamordowanym przez hitlerowców w latach1942 – 1943. 

Pomnik ten (w formie memorialnej tablicy) ustawiono w 1956 roku przy ścianie straceń za budynkiem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Kopernika w Przemyślu. Miejsce to zostało odnowione z inicjatywy przemyślanina Janusza Galiczyńskiego, przy pomocy osadzonych w sąsiednim Zakładzie Karnym. 

Pamięć o pomordowanych w tym miejscu przemyskich Żydach uczczono wspólną ekumeniczną modlitwą prowadzoną przez duchownych pięciu wyznań: judaizmu, rzymskokatolickiego, greckokatolickiego, prawosławnego i Kościoła zielonoświątkowców.

Honorowy patronat nad uroczystością objął Zakład Historii i Kultury Żydów Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. O Holokauście przemyskich Żydów i sposobach upamiętnienia tej tragicznej karty historii mówili m.in.: poseł Andrzej Matusiewicz, prof. Wacław Wierzbieniec oraz Starosta Przemyski Jan Pączek.

 
XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Finał XXXIX Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej był zwieńczeniem poprzednich, wieloetapowych eliminacji. Ostatecznie w Krasiczynie, o najwyższe laury, rywalizowało grono uczniów w trzech kategoriach wiekowych. Rywalizacja była zacięta i bardzo wyrównana, a jury miało sporo pracy zanim wyłoniło najlepszych. 

Oto oni: w pierwszej grupie wiekowe j(szkoła podstawowa) zwyciężył Konrad Kozdrański przed Aleksandrą Malczyńską i Norbertem Tłusty; w drugiej grupie wiekowej (gimnazjum) pierwsza trójka to - Kamil Krauz, Cezary Sagan i Rafał Kleszcz; natomiast wtrzeciej grupie wiekowej (szkoły ponadgimnazjalne) - Marcin Zięba, Adrian Lasek i Konrad Filipiak.

Przy rozdaniu nagród był również obecny Wicestarosta Przemyski Marek Kudła, który pogratulował wszystkim uczestnikom turnieju za wysoki poziom wiedzy, a zwycięzcom wręczył pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

 
 
 
Anakonda

11 czerwca 2016 Starosta Przemyski Jan Pączek uczestniczył w Regionalnych Ćwiczeniach Obronnych "ANAKONDA - 16". W ramach ćwiczeń zostały przeprowadzone dwa epizody praktyczne. W miejscowości Trzcianiec został zaprezentowany sposób prowadzenia działań antyterrorystycznych w środowisku konfliktu hybrydowego, natomiast w miejscowości Solina odbyły się działania ochronno - obronne etatowymi siłami ochronnymi na obiekcie infrastruktury krytycznej. Istotą scenariusza ćwiczeń był udział organizacji proobronych występujących w roli planowych do utworzenia pododdziałów wojsk obrony narodowej.

 
Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej

11 czerwca 2016 roku odbył się Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej o puchar Starosty Powiatu Pustomyty. Trzy drużyny z Polski i trzy z Ukrainy rywalizowały w dwóch halach w miejscowości Solonka. Nasza drużyna znalazła się w grupie z doskonałymi drużynami z Ukrainy – Pustomyty i Pasieki Zubrzyckie. Mecze ujawniły bardzo wyrównany poziom. Gra była zacięta a różnice punktowe bardzo małe. Nie udało się nam niestety dostać do finału, w którym pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Solonki. Jednakże najważniejsze, ze rywalizacja odbywała się w duchu fair play i wzajemnej przyjaźni.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I Podkarpacka Giełda Projektów

17 czerwca Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza na Podkarpacką Giełdę Projektów. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie w województwie, będące przestrzenią do spotkania, integracji, dyskusji i inspiracji dla animatorów kultury, edukatorów kulturowych, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na polu kulturalnym, edukacyjnym, artystycznym i społecznym, wszelkiego typu instytucji kultury, szkół i placówek oświatowych.

Wydarzenie skierowane jest dla osób, które zrealizowały na Podkarpaciu ciekawy projekt/inicjatywę z zakresu szeroko rozumianej edukacji kulturowej i chcą go zaprezentować podczas spotkania wśród szerszego grona osób. Udział w Giełdzie jest też dobrą okazją dla tych osób, które chcą poznać środowisko animatorów i edukatorów kulturowych w województwie, posłuchać o ich działaniach, zainspirować się a być może również nawiązać współpracę.

Najbardziej dociekliwi uczestnicy Giełdy będą mogli indywidualnie porozmawiać z autorami prezentowanych projektów przy sesjach stolikowych.

Oprócz prezentacji projektów, podczas spotkania odbędzie się panel dyskusyjny, na którym zostanie poruszony temat kondycji edukacji kulturowej w województwie. W panelu udział wezmą zaproszeni goście, liczymy też na głosy wszystkich uczestników spotkania podczas dyskusji.

Udział w Giełdzie jest bezpłatny. Bardziej szczegółowy plan wydarzenia pojawi się niebawem.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w Giełdzie znajduje się na stronie internetowej Centrum Kulturalnego: http://ck.przemysl.pl/ck/centrum-kulturalne-w-przemyslu-regionalnym-operatorem-programu-bardzo-mloda-kultura!.html

Facebook: https://www.facebook.com/events/1077546658973880/1q

Podkarpacka Giełda Projektów organizowana jest w ramach projektu Podkarpacka Edukacja Kulturowa dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016 – 2018.

 
Sesja absolutoryjna

8 czerwca br. odbyła się XXI sesja Rady Powiatu Przemyskiego V kadencji 2014-2018. Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski otworzył obrady. Przyjęto protokół z poprzedniej sesji Rady Powiatu oraz porządek obrad. 

Kolejnym ważnym punktem było przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za ostatni okres, które złożył Przewodniczący Zarządu Jan Pączek. 

Przyjęto również sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Przemyskiego, przedstawiono opinię Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Prezentacji tych danych dokonała Skarbnik Powiatu Przemyskiego Agnieszka Paryga. 

Kluczowym etapem obrad było przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Przemyskiego za 2015 rok. Niespodzianek nie było, jak w roku poprzednim, tak i w tym, absolutorium przegłosowano prawie jednomyślnie.  

 
Przygraniczne Spotkania Samorządowe

6 maja w Mościskach już, po raz kolejny, samorządowcy z zaprzyjaźnionych przygranicznych powiatów Polski i Ukrainy spotkali się na imprezie pod nazwą „Przygraniczne Spotkania Samorządowe”. Ta doroczna impreza zapoczątkowana została w 2008 roku w Medyce. Od tego czasu spotkania odbywają się na przemian, raz w Polsce, raz na Ukrainie. Dominującym nurtem jest rywalizacja sportowo – rekreacyjna w dwóch dyscyplinach: piłce nożnej i siatkówce. Nie brak też inicjatyw integrujących przygraniczne samorządy, jak np. forum wymiany doświadczeń.

W tym roku do rywalizacji przystąpiły reprezentacje pięciu samorządów z Ukrainy (Mościska, Pustomyty, Gródek, Sambor i Stary Sambor) oraz Powiat Przemyski (tym razem zabrakło samorządowców z Ustrzyk Dolnych). Rywalizację w piłce nożnej wygrały Mościska przed Medyką i Pustomytami, natomiast w siatkówce zwyciężyły Mościska przed Powiatem Przemyskim i Pustomytami.

Warto dodać, że naszą drużynę wspierali na trybunach Starosta Przemyski Jan Pączek, Wicestarosta Przemyski Marek Kudła, Sekretarz Powiatu Jerzy Góralewicz i Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski. 

Poniżej zobaczyć można naszą fotorelację z imprezy.

 

 

Dzień Samorządu Terytorialnego

3 czerwca br. w Rzeszowie obchodzono Dzień Samorządu Terytorialnego. Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w intencji podkarpackich samorządowców w Kościele Farnym, którą celebrował bp Jan Wątroba. W obchodach udział wzięła delegacja z Powiatu Przemyskiego ze Starosta Przemyskim Janem Pączkiem na czele.

fot.: www.rzeszow.uw.gov.pl

Po Eucharystii uczestnicy obchodów wspólnie przemaszerowali ulicami Rzeszowa do Wojewódzkiego Domu Kultury. Licznie zgromadzonych na sali przedstawicieli duchowieństwa, parlamentarzystów, członków administracji rządowej, szefów służb mundurowych oraz samorządowców przywitał Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.
 
 
W kolejnej części przystąpiono do wręczania nagród i wyróżnień. Rozstrzygnięto m.in. XVI edycję nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych dla najzdolniejszej młodzieży Podkarpacia, XVI edycję Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.
 
 
 
 
 
Uroczystość uświetnił koncert „Potęga dźwięku” w wykonaniu Gabrieli Pięty, której towarzyszyła Orkiestra Smyczkowa Prywatnej i Państwowej Szkoły Muzycznej w Jaśle pod batutą Pawła Oszajcy. 
 
 
Samorządowcy u Prezydenta RP

31 maja br. w Warszawie obchodzono Dni Samorządu Terytorialnego i z tej okazji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami samorządu terytorialnego z całego kraju. Zaproszeni goście licznie przybyli do Pałacu Prezydenckiego, by wziąć udział w tak ważnym wydarzeniu. Wśród zaproszonych gości by także Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski. 

Podczas spotkania Prezydent RP Andrzej Duda wręczył samorządowcom odznaczenia państwowe „za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznejpodejmowanej z pożytkiem dla kraju”. Prezydent podkreślił również, że: „Praca samorządowca to działalność, która wymaga serca, to przede wszystkim służba”. 

Dzień Samorządu Terytorialnego ustanowiony został przez Sejm RP, aby upamiętnić pierwsze wybory samorządowe w Polsce, które odbyły się 1990 roku i rocznicę 10-lecia odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.  

Bal maturalny w Mościskach

28 maja 2016 roku w Ogólnokształcącej Szkole Średniej nr 3 im. Królowej Jadwigi w Mościskach, z polskim językiem nauczania, odbył się bal maturalny tegorocznych absolwentów. Zgodnie z tradycją rozpoczęto od Mszy św. odprawionej w miejscowym kościele rzymskokatolickim w intencjimaturzystów.

Następnie uczniowie wraz z pedagogami i zaproszonymi, gośćmi składali kwiaty przy figurze Matki Boskiej, pomniku Tarasa Szewczenki oraz pomniku Jana Pawła II. Pochód młodzieży uświetniła Strażacka Orkiestra Dęta z Medyki.

Bal rozpoczęto tradycyjnym polonezem, a swoją obecnością  uroczystość tę zaszczycili m.in.: przedstawiciele władz administracyjnych z Polski i Ukrainy, działacze polskich stowarzyszeń na Ukrainie czy polscy dyplomaci. Na zaproszeniem dyrektorki szkoły Teresy Teterycz przybyła delegacja Powiatu Przemyskiego ze Starostą Przemyskim Janem Pączkiem.

Mistrzostwa Powiatu Przemyskiego w piłce nożnej pracowników Samorządowych

 

Serdecznie zapraszamy na Mistrzostwa Powiatu Przemyskiego w piłce nożnej pracowników samorządowych, które odbędą się 2 lipca 2016 na kompleksach boisk Orlik w Nienadowej i Dubiecku. Regulamin mistrzostw do pobrania poniżej. 

 

W załączniku:

- Regulamin

Piknik rodzinny

29 maja br. w Leszczawie Dolnej odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej wraz ze Szkołą Podstawową im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Leszczawie Dolnej. Rodzinna majówka zgromadziła w plenerze wielu uczestników, którzy wykorzystali tę okazję do wspólnej zabawy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym, zaś po niej otwarcia festiwalu dokonała Dyrektor SP w Leszczawie Dolnej Pani Bożena Mielnikiewiecz. W programie imprezy znalazł się występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej pn.: "Grunt to rodzina", pokaz taneczny szkoły tanecznej "A-Z" z Przemyśla oraz występ zespołu piosenki i ruchu "Pyza" z Albigowej. Gwiazdą wieczoru tegorocznego pikniku rodzinnego był zespół disco polo "Classic", który porwał uczestników do tańca. 

Piknik rodzinny był wspaniałą okazją do zbiórki pieniędzy na zakup pomocy szkolnych oraz budowę boiska. Wśród zaproszonych gości pojawili się Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk dr Piotr Patla, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. dr Krzysztof Pobuta oraz Komendant Miejski Policji w Przemyślu mł. insp. Wojciech Kiełtyka. Na festiwalu nie zabrakło też Sekretarza Powiatu Przemyskiego Jerzego Góralewicza. 

Mistrz Ortografii 2016

 W dniu 19 maja 2016 r. w Zespole Szkół w Birczy odbył się XIV finał  „Spotkań Ortograficznych” dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla o tytuł „MISTRZA ORTOGRAFII” pod honorowym patronatem Starosty Przemyskiego Pana Jana Pączka.

W pierwszym etapie tego  konkursu uczestniczyło 213 uczniów z 10 gmin (Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica) i 6 szkół przemyskich (SP nr 4, SP nr 5, SP nr 6, SP nr 15, SP nr 16, ZPSM). Drugi etap spotkań odbył się  w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu w dniu 28 kwietnia 2016 r. Spotkało się na nim 47 laureatów konkursów  gminnych i  szkolnych. Do trzeciego etapu – finału XIV Spotkań Ortograficznych – zostało zakwalifikowanych 17 uczniów ze szkół podstawowych nr 4, nr 15, nr 16 i ZPSM w  Przemyślu oraz Birczy,  Buszkowicach, Dubiecku, Medyce, Ostrowie, Żohatynie, Żurawicy (SP nr 2). 
 
W rywalizacji o tytuł mistrzowski łatwo nie było. Uczniowie musieli się wykazać naprawdę dużą znajomością zasad poprawnej pisowni. „Zachwycający haft, klomb żonkili, róż, rusz,  …” – to tylko niektóre „ pułapki ortograficzne” z którymi zmagali się finaliści.

Zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii otrzymał Bartosz Ptak – uczeń SP nr 2 w Żurawicy, przygotowany do konkursu przez panią Elżbietę Perczyk. Tytuł wicemistrza zdobyła Milena Szozda, a trzecie miejsce zajęła: Agata Bielech. Obie dziewczynki są uczennicami szkoły w Buszkowicach, a do konkursu  przygotowywała je pani Teresa Fac.
Wyróżnienie otrzymał Łukasz Bielec, uczeń pani Krystyny Babiś ze SP w Dubiecku. 
 
Uroczyste podsumowanie tegorocznych Spotkań Ortograficznych zaszczycili goście: pan Wojciech Bobowski – Przewodniczący Rady Gminy w Birczy, pan Piotr Worosz – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu, od lat wspierający tę inicjatywę oraz pani Alina Dąbek – dyrektor regionalny Wydawnictwa MAC Edukacja. 
 
 
Pan Piotr Worosz wręczył  dyplomy uczestnikom oraz nagrodę dla Mistrza Ortografii ufundowaną przez Starostwo Powiatowe – wspaniały tablet.  Do licznych pochwał pod adresem finalistów  dołączył  słodycze.
 
 
 
Pan Worosz pogratulował i podziękował także nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu. Pozostali laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Wydział  Edukacji w Przemyślu oraz organizatorki. Wręczył je pan Wojciech Bobowski, który złożył również podziękowania i gratulacje nauczycielom.  Przewodniczący Rady Gminy w Birczy z wielką estymą odniósł się do pracy nauczycieli, pochwalił sukcesy uczniów i  podkreślił ważność konkursu. Pani Alina Dąbek – współpracująca z organizatorkami konkursu od jedenastu lat, przekazała dla wszystkich uczestników konkursu nagrody książkowe , a także ciekawe lektury dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu oraz pań, które co roku sprawdzają prace uczniów.

Dyplomy dla uczniów i nauczycieli, jak co roku, przygotowało Starostwo Powiatowe.
 

W pracach komisji konkursowej uczestniczyły panie: Elżbieta Musiał, Dorota Mazurek, Danuta Wojdylak, Stanisława Okołowicz, Anna Dudek.  Jury wyraziło uznanie dla wspaniałej znajomości zasad ortograficznych finalistów Spotkań oraz bardzo wysokiego poziomu konkursu.
Czas oczekiwania na wyniki konkursu  uczniowie wypełnili wizytą w Nadleśnictwie Bircza, gdzie uczestniczyli w ciekawych zajęciach przeprowadzonych przez pana Pawła Deca.

Goście konkursu wyrazili swoje uznanie i podziękowali organizatorom XIV Spotkań Ortograficznych paniom Alicji Dobosz i Marcie Kostce za wieloletnią działalność i popularyzację poprawności ortograficznej wśród uczniów. Konkurs cieszy się od lat niesłabnącą popularnością i na stałe wpisał się do kalendarza imprez oświatowych organizowanych na szczeblu powiatowym.
 
Turniej tańca Medyka 2016

 W sobotę 21 maja Hala sportowa w Medyce wypełniła się pasjonatami i miłośnikami tańca. Szkoła Tańca "A-Z" Aleksandry Sołgi i Przemyska Fundacja Rozwoju Tańca wraz Wójtem Gminy Medyka - Markiem Iwasieczko zorganizowały kolejny, już VIII Turniej Tańca Towarzyskiego i Salsy "Taneczne abecadło..." rozgrywany O Puchar Wójta Gminy Medyka. Patronat  nad turniejem, jak co roku objął Starosta Przemyski - Jan Pączek.

Po uroczystym otwarciu turnieju , którego dokonał Pan Piotr Worosz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji,  rozpoczęły się taneczne rozgrywki sportowe. Na parkiecie królowały tańce towarzyskie i salsa; prezentowali się młodsi tancerze początkujący i starsi, bardziej  zaawansowani posiadający już sportowe klasy taneczne...
 
 

Dodatkową atrakcją były pokazy utytułowanych, mistrzowskich tanecznych grup artystycznych (Formacja Taneczna "A-Z" i "Azetki"), duetów i solistów ... było kolorowo, gorąco i bardzo tanecznie ....
 

Organizatorom imprezy udało się ponownie zrealizować podstawową ideę swojej działalności -  "zaszczepianie tanecznej pasji" wśród szerokiej rzeszy młodych ludzi; Z pozytywnym skutkiem, bo aż ok. 150 tancerzy uczestniczących w turnieju tańczyło z wielkim zaangażowaniem i radością... Wszyscy spisali się na medal bez względu na wiek i poziom taneczny, i ci którzy lubią tańce towarzyskie i ci którzy kochają salsę...

 
Pani Aleksandra Sołga Dyrektor Szkoły Tańca "A-Z" złożyła gratulacje dla wszystkich uczestników i trenerów oraz podziękowania dla współorganizatorów na ręce Pana Marka Iwasieczko Wójta Gminy Medyka i Pana Jana Pączka Starosty Przemyskiego, a także dla działaczy i Rodziców z Przemyskiej Fundacji Rozwoju Tańca na ręce Pana Roberta Sarnowskiego Prezesa Fundacji. Szczególne podziękowania dla sponsorów: Sopro Polska Sp.z o.o. , Hotel "FACPOL", Cukiernia "U Zosi", "EDECOR STUDIO".

Było super - o tym doskonale wiedzą wszyscy oglądający, a dla pozostałych osób, które nie mogły być na tym turnieju Szkoła Tańca "A-Z" przygotowuje już kolejne wydarzenia taneczne  ("Taneczny Piknik" - 3 czerwca oraz Przemyską Galę Taneczną XVII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego - 1 października), na  które już serdecznie zaprasza.
XXXIX Przegląd Teatrzyków Dziecięcych

W dniu 24 maja 2016 roku w Birczy odbył się XXXIX Przegląd Teatrzyków Dziecięcych pn. „Tropem Jasia i Małgosi”. Organizatorem Przeglądu był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy we współpracy z Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Wszystkich gości, aktorów, opiekunów oraz całą widownię przywitała Pani Anna Kozanecka - Dyrektor GOK,SiT. XXXIX Przegląd otworzyła Pani Jadwiga Haber- Słowińska Sekretarz Gminy Bircza, która w imieniu Pana Grzegorza Gągoli Wójta Gminy Bircza złożyła podziękowania opiekunom grup teatralnych, reżyserom, scenografom oraz rodzicom za zaangażowanie w tworzenie pięknego dzieła i krzewienia w młodym pokoleniu miłości do sztuki. Podczas przerwy wystąpiła grupa taneczna „Dancing Queens” z Zespołu Szkół w Birczy, którą przygotowała Pani Julietta Wróbel. W tegorocznym Przeglądzie udział wzięło 8 teatrzyków żywego planu. Rada Konsultacyjna w składzie: Jolanta Nord- aktorka, lalkarka, Wiceprezes Towarzystwa Kultury Teatralnej w Rzeszowie, Krystyna Knapek- aktorka, Prezes Zarządu Towarzystwa Dramatycznego im. Aleksandra Fredry „FREDREUM” w Przemyślu, Kinga Ziobro- Działo- plastyczka z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie przyznały następujące miejsca:

• I Nagroda dla Teatrzyku „Supełek” grupa młodsza z Gminnego Ośrodka Kultury w Krasiczynie za spektakl pt. „Brzydkie kaczątko”

• Druga I Nagroda dla Teatrzyku „Supełek” grupa starsza z Gminnego Ośrodka Kultury w Krasiczynie za spektakl pt. „Dobry diabełek”

• II Nagroda dla Teatrzyku „Wesoła gromadka” z Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach za spektakl pt. „Dobra to chatka, gdzie mieszka matka”

• III Nagroda dla Teatrzyku „Wesołe Skrzaty” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bachórcu za przedstawienie „Baśniowy ambaras”

• Wyróżnienie dla Teatrzyku „Młodzi i Radośni” z Publicznego Gimnazjum w Boratynie za spektakl „ Pchła Szachrajka”.


Sponsorem i fundatorem nagród XXXVIX Przeglądu Teatrzyków było m.in. Starostwo Powiatowe w Przemyślu, którego reprezentantem podczas rozdania nagórd był Sekretarz Powiatu Pan Jerzy Góralewicz. 

 
Bomba w starostwie

O godzinie 13:15 ogłoszono alarm. W jednym z pomieszczeń starostwa znaleziono podejrzany pakunek. Czyżby bomba?! W takiej sytuacji trzeba dmuchać na zimne. 

Z budynku starostwa natychmiast wyprowadzono zdezorientowanych pracowników oraz wszystkich – równie zdezorientowanych - interesantów. Funkcjonariusze Straży Miejskiej zamknęli ruch na pl. Dominikańskim, policja zabezpieczyła gmach urzędu, zaś strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przystąpili do realizacji procedury ratowniczej. 

Przeszukano cały urząd, uruchomiono specjalistyczny hydrauliczny wysięgnik, podłączono hydranty na wypadek pożaru. Tajemniczy ładunek został przetransportowany w bezpieczne miejsce. Wszyscy odetchnęli z ulgą. Urzędnicy wrócili do pracy, petenci mogli kontynuować załatwianie urzędowych spraw; słowem - wszystko wróciło do normy.

Na szczęście przez cały czas ratowniczej akcji nikt, ani przez moment nie był narażony na niebezpieczeństwo. Były to bowiem  jedynie ćwiczenia i sprawdzanie procedur na wypadek prawdziwego zagrożenia.

 
Strona 26 z 57
««   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone