Aktualności
Dzień samorządowca na Ukrainie

W dniu 7 grudnia br. na Ukrainie obchodzono Dzień Samorządu Terytorialnego. Podczas 17 Sesji Rady Rejonowej w Pustomytach nagrodzono wyróżniających się pracowników samorządowych.

Obecni na uroczystej sesji byli radni Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, radni rejonowi, przewodniczący okolicznych rad rejonowych, przedstawiciele Pustomyckiej Rady Administracji Państwowej. Nie zabrakło też samorządowców z Polski.

W trakcie sesji Wicestarosta Przemyski - Marek Kudła życzył wszystkim osobom, które pracowały i pracują na rzecz lokalnych społeczności Rejonu Putomyty oraz wszystkim pracownikom samorządowym zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym oraz satysfakcji  z pracy zawodowej.

W podziękowaniu za wieloletnią współpracę między naszymi powiatami na ręce wicestarosty złożony został przez Halinę Hyczkę – Przewodniczącą Rady Rejonowej w Pustomytach okolicznościowy grawerton.

 

 
Mikołajki w Birczy

6 grudnia 2016 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Birczy odbył się XIX Piłkarski Powiatowy Turniej Mikołajkowy dla dzieci. Turniej zorganizowany przez UKS "ŻAKI" Bircza, Powiatowy Szkolny Zawiązek Sportowy przy udziale Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Birczy przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych urodzonych po 2005 roku. 

Łącznie w rywalizacji wzięło udział 8 drużyn, które rozegrały mecze w dwóch grupach  w systemie "każdy z każdym", a następnie w zależności od zajmowanego miejsca w grupie, drużyny walczyły w fazie finałowej.

W finale zaś zwyciężyła drużyna UKS "Żaki" Bircza pokonując po rzutach karnych UKS "Olimp" Stubno. Dalsze miejsca zajęły kolejno: SP Buszkowice, SP Dubiecko, SP Huwniki, SP Krasiczyn, SP Babice, UKS "APOLLO" Sufczyna. Trenerzy przyznali również nagrody dla najlepszych zawodników turnieju. Najlepszym strzelcem okazał się Norbert Pempuś (Stubno), najlepszym wśród bramkarzy Miłosz Młynarski (Krasiczyn),  a najlepszym zawodnikiem turnieju wybrany został Szymon Napora (UKS "Żaki" Bircza). Nagrody zawodnikom wręczyli: Pan Antoni Szałyga Radny Powiatu Przemyskiego, Pani Czesława Pankiewicz Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy oraz Pan Andrzej Dzodz przedstawiciel Urzędu Gminy w Birczy.

11 Jubileusz 15-lecia PWSP w Przemyślu

28 listopada br. odbyły się uroczystości jubileuszu 15-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Wśród zaproszonych gości byli: Marszałek Sejmu - Marek Kuchciński, przewodnicy szwedzkiego parlamentu (Riksdagu) Urban Ahlina oraz Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Aleksander Bobko. Władze lokalne reprezentowali Sekretarz Powiatu Przemyskiego – Jerzy Góralewicz, Prezydent Miasta Przemyśla – Robert Choma oraz Wiceprezydenci Miasta Przemyśla – Janusz Hamryszczak i Grzegorz Hayder, a także przedstawiciele służb działających na terenie powiatu przemyskiego. 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu powstała w 2001 r. (początkowo pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa). Kształci ponad tysiąc studentów na 13 kierunkach - zarówno humanistycznych, jak i technicznych. Główna siedziba uczelni usytuowana jest w Pałacu Lubomirskich.

 
Podsumowanie XV Powiatowego Konkursu na Ilustracje do utworów Agaty Widzowskiej - Pasiak

W dniu 26 listopada 2016 roku w Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbyło się podsumowanie XV Powiatowego Konkursu Plastycznego na Ilustracje do utworów Agaty Widzowskiej – Pasiak z udziałem samej autorki. Połączone ono było z otwarciem wystawy prac nagrodzonych i wyróżnionych. Na konkurs wpłynęło 185 prac. Jury w składzie:

Henryk Lasko – artysta plastyk

Maria Wodnicka – Kierownik Działu dla Dzieci i Młodzieży PBP

Marta Pawłowska – pracownik Działu dla Dzieci i Młodzieży PBP

Postanowiło przyznać 18 nagród i 23 wyróżnienia.

Uczestnicy mieli okazję spotkać się z panią Agatą Widzowską – Pasiak, autorką książek dla dzieci. Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych ufundowane zostały przez Powiat Przemyski i wręczone przez Panią Agatę Widzowską – Pasiak, Panią Monikę Paczkowską – przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Przemyślu oraz Pana Andrzeja Skibniewskiego – zastępcę Dyrektora PBP.

Zawody strzeleckie i spartakiada

W dniach 16-19 listopada br. Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” oraz Zarząd Przemyskiego Klubu Sportu zorganizował cykl zawodów sportowych pod patronatem Starosty Przemyskiego - Jana Pączka, który również ufundował nagrody dla zwycięzców. W pierwszej turze odbył się Ogólnopolski Turniej w Strzelectwie Laserowym „Puchar Podkarpacia”, zaś w ostatnim dniu o Puchar Polski w Strzelectwie Laserowym. Zawody rozegrane zostały w kategorii –  pistolet, karabin i dwubój osobno dla kobiet i mężczyzn. Puchar Podkarpacia zdobyli zawodnicy z najlepszym wynikiem uzyskanym w dwuboju. Najlepszym zawodnikom wręczone zostały puchary, medale, dyplomy i upominki rzeczowe.


Wyniki turniejów od I – III miejsca

KLASYFIKACJA PISTOLET –  KOBIETY

I miejsce MYŚLIWIEC Krystyna – PODKARPACIE Przemyśl                     

II miejsce WALCZUK Alicja – HETMAN Lublin                                           

III miejsce BOSEK Ewa – ŁUCZNICZKA Bydgoszcz                                    

KLASYFIKACJA KARABIN –  KOBIETY

I miejsce WALCZUK Alicja – HETMAN Lublin                                            

II miejsce BOSEK Ewa – ŁUCZNICZKA Bydgoszcz                                     

III miejsce MYŚLIWIEC Krystyna – PODKARPACIE Przemyśl                   

KLASYFIKACJA DWUBÓJ – KOBIETY

I miejsce MYŚLIWIEC Krystyna -  PODKARPACIE Przemyśl                     

II miejsce WALCZUK Alicja – HETMAN Lublin                                           

III miejsce BOSEK Ewa – ŁUCZNICZKA Bydgoszcz                                    

KLASYFIKACJA PISTOLET – MĘŻCZYŹNI

I miejsce OCHAŁEK Jan – PODKARPACIE Przemyśl                                  

II miejsce PASZYNA Krzysztof – PODKARPACIE Przemyśl                       

III miejsce SKRZYPIEC Tomasz – HETMAN Lublin                                     

KLASYFIKACJA KARABIN – MĘŻCZYŹNI

I miejsce OCHAŁEK Jan – PODKARPACIE Przemyśl                                    

II miejsce SKRZYPIEC TOMASZ – HETMAN Lublin                                    

III miejsce PASZYNA Krzysztof – PODKARPACIE Przemyśl                       

KLASYFIKACJA DWUBÓJ –  MĘŻCZYŹNI     

I miejsce OCHAŁEK Jan – PODKARPACIE Przemyśl                                   

II miejsce PASZYNA Krzysztof – PODKARPACIE Przemyśl                         

III miejsce SKRZYPIEC Tomasz – HETMAN Lublin   


W dniach 17 – 20 listopada br. w hotelu „Albatros”, oraz w Ośrodku Rehabilitacji Społecznej Klubu w Przemyślu odbyła się XI Wojewódzka Impreza Sportowo – Integracyjna. W ramach Spartakiady zostały rozegrane następujące turnieje: szachy, warcaby stupolowe, wioślarstwo na ergometrze, bowling oraz showdown.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami, dyplomami i upominkami rzeczowymi, wręczonymi przez Wicestarostę Przemyskiego – Marka Kudłę. 

Wyniki z poszczególnych dyscyplin od I – III miejsca

SZACHY

I miejsce SZCZUREK Antoni

II miejsce BIAŁAS Stanisław

III miejsce OBERC Ryszard

WARCABY

I miejsce WALAT Ryszard

II miejsce POLINIEWICZ Helena

III miejsce SITASZ Władysław

WIOŚLARSTWO NA ERGOMETRZE

I miejsce WÓJCIK Natalia

II miejsce STANKIEWICZ Renata

III miejsce TOPA Anna

SHOWDOWN – KOBIETY

I miejsce ĆWIEK Ewa

II miejsce WÓJCIK Natalia

III miejsce ROJAN Wioletta

SHOWDOWN – MĘŻCZYŹNI

I miejsce KNAŹ Przemysław

II miejsce SZYDŁO Grzegorz

III miejsce KUŹNIAR Daniel

BOWLING – KOBIETY

I miejsce ŁUCZYSZYN Barbara

II miejsce MATUSZEK Natalia

III miejsce NOWAK Anna

BOWLING – MĘŻCZYŹNI

I miejsce SZKUDLAREK Mariusz

II miejsce DYNDA Piotr

III miejsce SABAJ Mieczysław

Sejmowa komisja infrastruktury w Krasiczynie

23 listopada w Krasiczynie odbyło się wyjazdowe posiedzenie sejmowej komisji infrastruktury z udziałem ministrów infrastruktury Polski i Ukrainy oraz marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego. Na spotkaniu rozmawiano m.in. o budowie przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice.

Przewodniczący komisji infrastruktury Bogdan Rzońca podkreślił, że bez dobrej infrastruktury drogowej i kolejowej nie ma dobrych kontaktów gospodarczych.Zaznaczył, że planowane przejście składałoby się z jednego budynku, gdzie służby graniczne obu krajów odprawiałyby podróżnych wspólnie.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmundzka-Szarek, obecnie trwają prace związane z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego przejścia, a w roku 2017 zostanie opracowana dokumentacja techniczna. Rzecznika zaznaczyła, że do powstania przejścia konieczna jest poprawa infrastruktury drogowej po stronie ukraińskiej. Jeśli tak się stanie przejście mogłoby zostać wybudowane do roku 2019.W posiedzeniu komisji udział wzięli również Wicestarosta Przemyski – Marek Kudła. 

 
Podsumowanie I Bieszczadzkiej Siekierezady Kolejowej

21 listopada odbyło się podsumowanie I Bieszczadzkiej Siekierezady Kolejowej. W wyniku tej inicjatywy oczyszczono odcinek 7,5 km torowiska odcinka - od Przemyśla do Malhowic.

Konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu dotychczasowych działań we wspomnianej akcji odbyła się w byłej sali restauracyjnej przemyskiego Dworca  PKP. Karol Gajdzik i Wacław Majka- organizatorzy Pierwszej Bieszczadzkiej Siekierezady Kolejowej przedstawili dokonania w zakresie przywrócenia kolejowej dostępności komunikacyjnej południowo - wschodniej części Podkarpacia. Dodatkowo uczestnicy spotkania, w tym także Sekretarz Powiatu Przemyskiego – Jerzy Góralewicz, mieli okazję zobaczyć podziemia przemyskiego Dworca kolejowego, następnieudali się specjalnym składem ze stacji Przemyśl Główny linią 102 przez Pikulice, Hermanowice do Malhowic, do granicy z Ukrainą. 

Żurawickie przedszkolaki w starostwie

Dziecięcy gwar rozlegał się 22 listopada po korytarzach i niektórych salach starostwa. W tym dniu bowiem odwiedziła nasz urząd czterdziestoosobowa grupa dzieci z Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Żurawicy. Celem tej wyprawy było zwiedzanie pokonkursowej wystawy prac plastycznych „Herb Żurawicy”. Zanim przedszkolaki miały okazję zobaczyć wykonane przez siebie prace spotkały się z wicestarostą Markiem Kudłą, który wręczył  im upominki, a w rewanżu dzieciaki zaśpiewały patriotyczne piosenki.

Po opuszczeniu sali obrad, w której odbywają się sesje Rady Powiatu Przemyskiego, udano się na plac przed starostwem, gdzie wiele emocji wzbudziły spiżowe figury koni i jeźdźców, a także – znajdujące się opodal – piesek z Dobrym Wojakiem Szwejkiem oraz niedźwiedzica z małymi niedźwiadkami w kręgu rynkowej fontanny.

 

 

Konwent Powiatów w Brzozowie

21 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Brzozowie odbył się Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego. Dotyczył on reformy oświaty oraz planowanych zmian w funkcjonowaniu służby zdrowia. 

W czasie spotkania, w którym wzięli udział: Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart, posłowie Krystyna Wróblewska i Kazimierz Moskal – członkowie sejmowej komisji edukacji oraz podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch, przedstawiono informacje o zmianach, które zostaną przeprowadzone w ramach reformy edukacji. Gospodarzem spotkania był Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, zaś wśród uczestników spotkania był także Wicestarosta Przemyski – Marek Kudła. 

 
 
 
25 lat Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG przy Bieszczadzkim OSG

19 listopada br. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu obchodził w tym roku 25 rocznicę powstania.

Uroczystości rozpoczęto Mszą Św. w  Kościele Garnizonowym w Przemyślu w intencji członków związku. Zaś na Zamku Kazimierzowskim odbyła się główna cześć uroczystości podczas której wręczono pamiątkowe medale 25-lecia powstania NSZZFSG, które otrzymało 175 osób.

Wśród zaproszonych gości był Komendant BiOSG płk SG dr Piotra Patla, członkowie Zarządu Głównego, przedstawiciele władz samorządowych w tym także Wicestarosta Przemyski – Marek Kudła oraz instytucji i służb współpracujących ze związkiem.

Kongres 590

17 listopada br. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce koło Rzeszowa odbyła się  pierwsza część „Kongresu 590” skierowanego do polskich przedsiębiorców. Wzięło w nim udział około 2 tys. gości, a wśród nich był także Starosta Przemyski – Jan Pączek. Inauguracji kongresu dokonał Prezydent RP Andrzej Duda, który wyraził swoje zadowolenie 

z pozytywnej więzi jaka wytworzyła się między administracją a biznesem oraz zachęcił do promowania polskich produktów. 

Swoje wystąpienie podczas Kongresu miała również Premier RP Beata Szydło, która zwróciła uwagę na czynnik ludzki  jako najlepszy kapitał dla rozwoju  polskiej gospodarki. 

Podczas czwartkowej Gali Andrzej Duda wręczył nagrody laureatom XIV edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w sześciu kategoriach: Lider Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Narodowy Sukces, Międzynarodowy Sukces, Odpowiedzialny Biznes, Start-up PL (kategoria specjalna), Badania + Rozwój (kategoria specjalna).

W kategorii „Lider Małych Średnich i Przedsiebiorstw” laureatem została firma ML System z Zaczernia koło Rzeszowa. W drugiej kategorii „Nagrodę Gospodarczą” – fabryk naczep Wielton. W kategorii „Międzynarodowy Sukces”  statuetkę otrzymała firma Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych (WISS) z Bielska Białej. „Odpowiedzialny Biznes” to kolejna kategoria w której laureatem zostały Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych. Najlepszym polski „Start-upem” został działający w branży druku Zortrax.W ostatniej kategorii „Badania + Rozwój” najlepszy okazał się OncoArendiTherapeutics z Łodzi - firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu i komercjalizacji nowych leków. 

Nagrodę indywidualną Prezydent RP przekazał Januszowi Filipiakowi z firmy Comarch. 

 

Dzień Pracownika Socjalnego w DPS Huwniki

15 listopada br. delegacja w składzie: Starosta Przemyski – Jan Pączek, Wicestarosta Przemyski – Marek Kudła, Sekretarz Powiatu Przemyskiego – Jerzy Góralewicz oraz Radni Powiatu Przemyskiego: Ryszard Gołębiowski, Zbigniew Blecharczyk i Henryk Sowa uczestniczyła w „Dniu Pracownika Socjalnego” zorganizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach. 

Spotkaniu przewodniczyła dyrektor DPS Zofia Ważna-Lisowiec. W trakcie uroczystości starosta Jan Pączek wręczył imienne podziękowania wszystkim pracownikom, a także życzył wytrwałości i satysfakcji z pełnionej pracy. 

 
 
Unihokej dziewcząt i chłopców

4 i 9 listopada br. w Gimnazjum w Żurawicy odbyły zawody powiatowe w unihokeju rozgrywane w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – Gimnazjada. W zawodach -organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy „Pancerni” z Żurawicy, Starostwo Powiatowe w Przemyślu i miejscowe Gimnazjum - wzięło udział 12 zespołów (po sześć w kategorii chłopców i dziewcząt).

Oto końcowa klasyfikacja zaciętej rywalizacji pomiędzy drużynami dziewcząt:

1. Gimnazjum Kalników – awans do ½ finału wojewódzkiego

2. Gimnazjum Żurawica – awans do ½ finału wojewódzkiego

3. Gimnazjum Orły

4. Gimnazjum Maćkowice

5. Gimnazjum Ujkowice

6. Gimnazjum Stubno 

 

Puchary oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Starostę Przemyskiego wręczali:
Starosta Przemyski - Jan Pączek, Dyrektor Gimnazjum im. 2 Pułku Pancernego w Żurawicy - Jan Semków oraz przedstawiciel UKS „Pancerni” Żurawica - Rafał Korczyński,

Równie zacięte i emocjonujące zawody wśród chłopców zakończyły się następującą tabelą:

 

1. Gimnazjum Żurawica – awans do ½ finału wojewódzkiego

2. Gimnazjum Maćkowice– awans do ½ finału wojewódzkiego

3. Gimnazjum Drohojów

4. Gimnazjum Stubno

5. Gimnazjum Kalników

6. Gimnazjum Orły

 

Puchary i dyplomy dla zwycięskich drużyn wręczył Wicestarosta Przemyski - Marek Kudła.

 
Koncert "Bilet do Lwowa"

W dniu 3 grudnia, o godzinie 17:00, na Zamku w Krasiczynie odbędzie się koncert „Bilet do Lwowa” poświęcony legendarnej pieśniarce emigracyjnej Renacie Bogdańskiej-Anders połączony z promocją książki oraz pokazem filmu dokumentalnego.

Wyśpiewana wolność

10 listopada br. w Gimnazjum im. kard. A. S. Sapiehy w Krasiczynie uczczono najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem   w 1918 roku niepodległości. 

Z tej okazji odbyła się akademia przygotowana przez uczniów gimnazjum. Na apelu przypomniano ważne wydarzenia historyczne i śpiewano pieśni patriotyczne. Pieśni i słowa wierszy przypomniały wszystkim uczestnikom spotkanie trudną drogę Polski do niepodległości.

Wszyscy zgromadzeni uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście mogli przyłączyć się do wspólnego śpiewania pieśni, które towarzyszyły naszym przodkom w drodze ku wolności. Śpiewającym towarzyszył Wicestarosta Przemyski – Marek Kudła. 

Uroczysty apel

10 listopada br. w Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu miał miejsce uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W trakcie apelu zostały wręczone awanse na wyższe stopnie we wszystkich korpusach Straży Granicznej. Z tej okazji funkcjonariuszom wręczono również odznaczenia i wyróżnia okolicznościowe. 

Dla uświetnienie obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości, goście mieli również okazję wysłuchania pieśni patriotycznych w wykonaniu laureatów I Dziecięcego Festiwalu „Piosenki w Mundurze”.

 

Wśród zaproszonych na tę uroczystość gości był Wicestarosta Przemyski - Marek Kudła, który podziękował funkcjonariuszom za sumienną i rzetelną pracę na rzecz mieszkańców powiatu przemyskiego. 

fot.: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl

fot.: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl

fot.: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl

fot.: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl

 
Święto Niepodległości Polski w Przemyślu i Powiecie Przemyskim

11 listopada na terenie Przemyśla i Powiatu Przemyskiego uroczyście obchodzono Święto Niepodległości Polski. W Przemyślu obchody rozpoczęto Mszą Św. w intencji Ojczyzny z udziałem, pocztów sztandarowych, kompanii honorowej Wojska Polskiego, Salezjańskiej Orkiestry Dętej i chóru „Magnificat”. Po Mszy Świętej zorganizowano przemarsz pod Pomnik Orląt Przemyskich, gdzie odbyła się uroczystość patriotyczna świętująca 98 rocznicę odzyskania niepodległości. Odśpiewano hymn państwowy, wciągnięto flagę na maszt. Po okolicznościowych wystąpieniach odbył się apel poległych, oddano salwę honorową oraz składano u stóp pomnika wieńce i kwiaty. Wśród uczestników byli także Sekretarz Powiatu Przemyskiego - Jerzy Góralewicz, Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji – Piotr Worosz oraz Radny Powiatu Przemyskiego - Krzysztof Kołodziejczyk.

W Żurawicy również upamiętniono tę ważną datę. W hołdzie złożonym ojczyźnie i poległym odprawiono Mszę Świętą w miejscowym Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP. Dalsze uroczystości, według podobnego scenariusza, odbywały się przy  pomniku. Powiat przemyski był reprezentowany przez Wicestarostę Przemyskiego – Marka Kudłę, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego - Jana Semkowa oraz Radnych Powiatu Przemyskiego: Bożenę Ryczan i Jana Janusza.  

fot.: www.zurawica.pl

fot.: www.zurawica.pl

fot.: www.zurawica.pl

Podobny charakter miały  obchody zorganizowane w Gminie Bircza, gdzie także zapalono znicze oraz złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem w Rynku w Birczy, a następnie uczestnicy obchodów wzięli udział we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w Kościele p.w. Św. Stanisława Kostki w Birczy. W uroczystości wziął udział Sekretarz Powiatu Przemyskiego - Jerzy Góralewicz. 

fot.: www.bircza.pl

W Gminie Medyka Święto Niepodległości Polski połączone było z obchodami 90–lecia powstania Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej OSP w Medyce. Obchody rozpoczęła koncelebrowana Msza św. w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Medyce. Uchwałą Rady Powiatu Przemyskiego odznaki honorowe „Zasłużony dla Powiatu Przemyskiego” otrzymała Orkiestra Dęta przy OSP w Medyce oraz Stefan Penkowski – Kapelmistrz Orkiestry Dętej, które wręczyli Starosta Przemyski – Jan Pączek wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Przemyskiego – Ryszardem Adamskim oraz Radnym Powiatu Przemyskiego - Kazimierzem Kapłonem.

 

 

ODSZEDŁ KRZYSZTOF DOMINIAK

Krzysztof Dominiak z Markiem Kondratem w "Pizzeri Galicyjskiej" fot.: Norbert Ziętal

10 listopada br. odszedł od nas niespodziewanie, przeżywszy 60 lat, Krzysztof Dominiak, „człowiek – orkiestra”, łączący prowadzenie najstarszej w Przemyślu „Pizzerii Galicyjskiej” z rozlicznymi pasjami rozsławiającymi Przemyśl i Ziemię Przemyską. Przyjaciel wielu znanych osób, głównie artystów, reżyserów, aktorów, sportowców. Bardzo aktywny, optymistyczny i życzliwy, zawsze chętnie włączający się w najrozmaitsze społeczne przedsięwzięcia. 

Rodzinie i licznemu gronu przyjaciół Krzysztofa wyrazy serdecznego współczucia, zrozumienia i wsparcia składa

                                                                                                                      Jan Pączek

                                                                                                                Starosta Przemyski

                                                                                                               wraz z pracownikami

                                                                                                    Starostwa Powiatowego w Przemyślu

 

 
TELEWIZYJNA PREMIERA

 

Najlepszy Sołtys Roku 2016

4 listopada br. w redakcji „Życia Podkarpackiego” odbył się finał (organizowanego już po raz piąty) konkursu – plebiscytu pod hasłem -Najlepszy Sołtys Roku 2016. 

W trwającym od września konkursie wzięło udział prawie 400 sołtysów z czterech powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego. Do finałowej rozgrywki zakwalifikowano 19 sołtysów z powiatu przemyskiego, 11 z jarosławskiego, 9 z przeworskiego i 5 z lubaczowskiego.

Ostatecznie, po podliczeniu wszystkich głosów, zwycięzcą konkursu okazał się reprezentant powiatu przemyskiego, Dariusz Kinasz, sołtys wsi Wapowce (gmina Przemyśl) – 1222 głosów. Nagrodzono również najlepszych sołtysów z pozostałych powiatów byłego województwa przemyskiego. I tak, w powiecie jarosławskim zwyciężyła Danuta Kopeć, sołtys wsi Wietlin (gmina Laszki); w powiecie przeworskim – Łukasz Pieniążek, sołtys wsi Dębów (gmina  Gać), zaś w powiecie lubaczowskim – Marian Pachołek, sołtys Dachnowa (gmina Cieszanów).

Laureatów uhonorowali – redaktor naczelny „Życia Podkarpackiego Artur Wilgucki oraz przedstawiciele samorządów powiatowych. Dariusz Kinasz odebrał nagrodę i gratulacje od Starosty Przemyskiego Jana Pączka. Uczestnicy finałowej uroczystości podkreślali, że funkcja sołtysa jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania lokalnych społeczności i konkurs ten będzie kontynuowany.

 
Strona 27 z 63
««   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone