Aktualności
Obradowali sołtysi

23 kwietnia br. w Ośrodku Edukacyjnym „Sadaro” w Rokszycach odbyło się Statutowe Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego w trakcie którego podsumowano dokonania mijającej kadencji oraz dyskutowano o problemach społeczności wiejskiej naszego powiatu. Władze powiatu, reprezentowanie przez Ryszarda Adamskiego - przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego oraz wicestarostę Marka Kudłę-dziękowały sołtysom za ich społecznikowski trud. Odchodzącym członkom zarządu – Helenie Kasprzyk (gmina Orły), Stanisławowi Gajewskiemu (gmina Bircza) oraz Eugeniuszowi Borowiczowi (gmina Fredropol) - wręczono dyplomy od starosty przemyskiego Jana Pączka. Zwieńczeniem obrad były wybory przewodniczącego stowarzyszenia.Po raz kolejny została nim Maria Jakubowska – sołtys Grochowiec.

 
 
1050. Rocznica Chrztu Polski

20 kwietnia br. na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbyła się sesja naukowapt. „Chrzest Polski – motywy, czas i miejsce” zorganizowana przez Komitet Organizacyjny Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

W trakcie sesji licznie zgromadzeni słuchacze (wśród których nie zabrakło włodarzy naszego powiatu – starosty Jana Pączka i wicestarosty Marka Kudły) wysłuchała prelekcji związanych z polskim Jubileuszem. 

I tak dr Karol Kollinger, omawiał „Chrzest Polski w świetle źródeł z epoki”, następnie prof. dr hab. Ryszard Szczygieł – „Chrzest Mieszka I i jego następstwa dla dziejów Polski”. Po przerwie wysłuchano wykładu ks. prof. dr. hab. Józefa Wołczańskiego- „Geneza i rozwój struktur organizacyjnych metropolii halickiej (lwowskiej) od XIV w.” oraz referatu Andrzeja Jastrzębskiego, prezesa Akcji Katolickiej we Lwowie, pt.: „Początki duszpasterskiej działalności ks. Henryka Mosinga na tle przygotowań Kościoła w Polsce do obchodów Millenium Chrztu 1966”.

 
Konkurs "W trosce o nasze bezpieczeństwo"

19 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu rozstrzygnięto Powiatowy Etap XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rysunkowego pod hasłem: „ W trosce o nasze bezpieczeństwo”. Komisja konkursowa oceniła prace wykonane przez dzieci i młodzież z terenu naszego powiatu i wyłoniła laureatów, którym starosta Jan Pączek wręczył pamiątkowe dyplomy, nagrody i wyróżnienia.


Zwycięzcami konkursu zostali:

 

I grupa wiekowa (uczniowie klas I-III)

1. Filip Buryło – Szkoła Podstawowa w Buszkowicach

2. Aleksandra Śliwiak – Zespół Szkół w Krzywczy

3. Amelia Sobol – Szkoła Podstawowa w Krzywczy

4. Weronika Podwyszyńska – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Nienadowej

5. Natalia Kurasz – Szkoła Podstawowa w Ujkowicach

II grupa wiekowa ( uczniowie klas IV-VI)

1. Oskar Nuckowski – Szkoła Podstawowa w Buszkowicach

2. Jakub Kopeć - Szkoła Podstawowa w Buszkowicach

3. Edyta Wojdyło – Szkoła Podstawowa w Wyszatycach

4. Agata Kowalczyk - Szkoła Podstawowa w Buszkowicach

5. Patryk Przybylski – Szkoła Podstawowa w Orłach

III grupa wiekowa (uczniowie gimnazjum)

1. Hubert Karbowniczyn – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy

2. Patrycja Hendzel – Publiczne Gimnazjum w Dubiecku

3. Krzysztof Skotnicki – Zespół Szkół w Wyszatycach

4. Jakub Romankiewicz – Gimnazjum w Grochowcach

5. Aleksandra Łygan – Zespół Szkół w Wyszatycach

IV grupa wiekowa uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych

1. Marzena Halulko – Środowiskowy Dom Samopomocy w Birczy

2. Dariusz Taras - Środowiskowy Dom Samopomocy w Birczy

 3. Jolanta Mikoś - Środowiskowy Dom Samopomocy w Birczy

4. Tomasz Procyk - Środowiskowy Dom Samopomocy w Birczy


Wszystkim laureatom gratulujemy!

 
III Edycja Imprezy Biegowej "DYBAWKA BIEGA - LEŚNE PRZEŁAJE"

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w III EDYCJI IMPREZY BIEGOWEJ "DYBAWKA BIEGA - LEŚNE PRZEŁAJE", która odbędzie się 22.05.2016. Organizatorem jest Sołectwo Dybawka pod patronatem Wójta Gminy Krasiczyn. Obok biegu głównego na dystansie 7,5 km, odbędą się biegi dziecięce i młodzieżowe oraz bieg 3-osobowych sztafet rodzinnych. Przewidziana jest specjalna KATEGORIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KRASICZYN. Udział w biegu jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje o wszystkich biegach, regulamin oraz zapisy elektroniczne są dostępne na stronie internetowej:

https://dybawkabiega.wordpress.com 

oraz na profilu Facebook 

https://www.facebook.com/dybawkabiega 

 

Do pobrania: 

- informator, 

- regulamin, 

- trasa biegu.

 

Warto rozmawiać - wywiad ze Starostą Przemyskim Janem Pączkiem

XVII Podkarpacka Olimpiada Tenisa Stołowego

 

Do pobrania:

- Regulamin

Patriotyczna uroczystość w Borownicy

17 kwietnia br. w Borownicy (gm. Bircza) odbyły się uroczystości upamiętniające 71. rocznicę mordu dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów spod znaku UPA na mieszkańcach tej wsi. Przy pomniku ku pamięci pomordowanych wciągnięta została na maszt flaga RP, następnie orkiestra odegrała hymn państwowy, zaś pod pamiątkową tablicą spoczęły kwiaty i wieńce oraz zapłonęły znicze.

Pamięć ofiar uczcili przedstawiciele władz naszego powiatu: Jan Pączek - starosta przemyski, Marek Kudła - wicestarosta, Ryszard Adamski przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, a także Bożena Ryczan Radna Powiatu Przemyskiego. Wieniec złożyli również radni powiatowi z terenu gminy Bircza, byli to panowie: Zbigniew Urban, Józef Piotrowski i Antoni Szałyga. Starosta Przemyski i Wicestarosta Przemyski odznaczeni zostali Krzyżami Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej za „popularyzowanie i utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu”. Tym samym odznaczeniem został uhonorowany Zbigniew Urban radny Powiatu Przemyskiego. Natomiast za promocję i dbanie o miejsca pamięci poległych i pomordowanych odznaką za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odznaczony został Ryszard Adamski - przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego. 
 
 
 
 
Podczas uroczystości żołnierze 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla zaciągnęli honorową wartę przy pomniku, następnie uczestnicy uroczystości przeszli do miejscowego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie została odprawiona Msza św. w intencji pomordowanych, której przewodniczył miejscowy proboszcz ks. Antoni Moskal.  
 
 
 

 

200 lat Szkoły Średniej nr. 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie

We Lwowie świętowano 200. rocznicę powstania polskiej Szkoły Średniej im. św. Marii Magdaleny. Dorobek tej lwowskiej szkoły mierzyć należy nie tylko kategoriami czysto edukacyjnymi. Od założonej w 1818 roku Lwowskiej Szkoły Trywialnej przy kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny placówka ta przechodziła różne koleje losu. Brutalna historia często odciskała w tym miejscu swoje piętno. Pomimo tak licznych przeszkód szkoła przetrwała, przede wszystkim dzięki ludziom którzy wpajali młodym pokoleniom zarówno wiedzę, jak i zasady tolerancji oraz wzajemnego szacunku.

Szkoła Średnia Nr 10 jest ważnym elementem kultywowania rodzimych, polskich tradycji oraz mowy swoich przodków. Wierzę, że misja ta będzie z powodzeniem kontynuowana, a szkolne mury opuszczać będą kolejne pokolenia dobrze wykształconych, znających realia współczesnego świata, absolwentów.

W uroczystościach jubileuszu który odbył się we lwowskim teatrze wzięli udział absolwenci szkoły oraz goście z Polski i Ukrainy, m.in. wiceminister oświaty Marzenna Drab, wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski, podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch oraz starosta przemyski Jan Pączek. Podczas Mszy Świętej pod przewodnictwem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego poświęcony został nowy sztandar tej zasłużonej dla zachowania polskości placówki. Obchody uświetnił koncert galowy w Narodowym Ukraińskim Teatrze Dramatycznym im. M. Zańkowieckiej.

 
XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

15 kwietnia br. w Zespole Szkół w Stubnie odbył się XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Były to eliminacje szczebla powiatowego. 

Można pogratulować wychowawcom, którzy profesjonalnie przygotowali swoich podopiecznych do wspomnianego konkursu. Młodzież wykazała się ogromną wiedzą pożarniczą i zdolnościami. 

 

Dodatkową atrakcją w trakcie turnieju było zwiedzenie Stadniny Koni w Stubnie. 

Honorowy patronat nad turniejem objął Starosta Przemyski, zaś w komisji konkursowej zasiadł także Marek Kudła Wicestarosta Przemyski, który również był obecny przy rozdaniu nagród ufundowanych, jak co roku, przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu. 

Zwycięzcami tegorocznego turnieju zostali:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)

1. Łukasz Susiak – Szkoła Podstawowa w Leszczawie Dolnej

2. Jakub Dudek – Szkoła Podstawowa w Bolestraszycach

3. Karolina leja – Szkoła Podstawowa w Zadąbrowiu

II grupa wiekowa (gimnazja)

1. Roksana Zając – Gimnazjum w Orłach

2. Maciej Nessel – Zespół Szkół w Krzywczy

3. Gabriela Skotny – Gimnazjum w Orłach

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

1. Kamila Maculak – I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu

2. Damian Gaweł -  I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu

3. Klaudia Jodłowska - I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu

Wyjątkowe spotkanie

W dniu 15.04.2016 Starosta Przemyski Jan Pączek oraz Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski spotkali się z Panem Hansem Bollingerem przedstawicielem Powiatu Saarpfalz w Niemczech. W trakcie spotkania zostały omówione szczegóły zbliżającej się wizyty Starosty Przemyskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu w Niemczech z okazji Tygodnia Europy na specjalne zaproszenie Pana dr. Theophila Gallo Starosty Powiatu Saarpfalz. Omówiono też możliwości skorzystania z programów unijnych dedykowanych szkolnej młodzieży i nauczycielom z Polski i Niemiec. 

Starosta przedstawił również szczegóły wizyty delegacji nienieckiej w Polsce, która będzie miała miejsce 4 września br. podczas uroczystych dożynek powiatowych w Birczy. Pan Ryszard Adamski Przewodniczący Rady Powiatu podkreślił, iż będzie to wspaniała okazja do bliższego zapoznania się z kulturą i zwyczajami kultywowanymi w powiecie przemyskim oraz możliwością wymiany doświadczeń i spostrzeżeń na tym gruncie. 

 
Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza konkurs na koordynatora programu profilaktyki dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego pn; "Zapobieganie zakażeniom HCV na lata 2015-2016"

 Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej lub na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Przemyślu. 


Poniżej wzór formularza w wersji edytowalnej:
Konwent Wójtów

W dniu 11 kwietnia br. w sali narad urzędu Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyło się specjalne zebranie Konwentu Wójtów. Oficjalnego otwarcia dokonał Przewodniczący Konwentu Wójtów - Tadeusz Bobek. Głównym celem spotkania było zapoznanie się samorządowców z możliwościami uzyskania dodatkowych funduszy z projektów unijnych w perspektywie 2014-2020. Szczególny nacisk kładziono na projekty dla uczniów i nauczycieli szkół powiatu przemyskiego. Prezentacji możliwości projektowych dokonał przedstawiciel firmy Project Hub z Poznania. 

Oprócz Wójtów w spotkaniu uczestniczyli także Starosta Przemyski - Jan Pączek, Sekretarz Powiatu Przemyskiego - Jerzy Góralewicz, Przewodniczący Konwentu Społeczno – Gospodarczego – Jan Piszak oraz dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych powiatu przemyskiego. 

 
Konferencja oświatowa we Lwowie

8 kwietnia br. w Kuratorium Oświaty we Lwowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja pod hasłem: „Współczesne tendencje rozwoju międzynarodowej technicznej współpracy w celu reformowania oświaty Obwodu Lwowskiego”. W trakcie obrad SwitłanaKnyszyk- Zastępca Kuratora Oświaty Województwa Lwowskiego omawiała „Współczesne problemy i stan międzynarodowej technicznej pomocy w oświacie wojewódzkiej”.

Nie zabrakło też głosu przedstawicieli Powiatu Przemyskiego. Starosta Jan Pączek zapewnił zebranych o woli dalszego rozwijania współpracy pomiędzy lokalnymi samorządami z obu stron polsko-ukraińskiej granicy, zaś sekretarz Powiatu Przemyskiego - Jerzy Góralewicz omówił kompleks projektów realizowanych w ramach programu międzynarodowej transgranicznej współpracy Polska – Ukraina i Białoruś”. 

 
 
Po zakończonej Konferencji Oświatowej odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Władz Rejonu Gródek w sprawie planowanej współpracy na najbliższe miesiące bieżącego roku. 
 
 
Dar od "orkiestry" Owsiaka

5 kwietnia br. wZakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Przemyślu odbyło się  Rady Społecznej ZOL, któremu przewodniczył wicestarosta przemyski Marek Kudła. Oprócz bieżących spraw związanych z majątkiem, finansami i sprawozdaniami zakładu, jednym z istotnych punktów obrad było oficjalne przekazanie sprzętu medycznego, stanowiącego dar Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dar ten to: kilkadziesiąt specjalistycznych łóżek wraz z szafkami, krzesła do kąpieli pensjonariuszy oraz wózki inwalidzkie o łącznej wartości blisko 400 tys. zł.

 

Za tak znaczne polepszenie wyposażenia przemyskiej placówki wicestarosta Marek Kudła serdecznie podziękował osobom zaangażowanym w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I tak, specjalne podziękowania trafiły do Marka Rząsy - Posła RP oraz do Małgorzaty Stec –bardzo aktywnej, przemyskiej wolontariuszki WOŚP.

 
Projekt Podkarpacka Edukacja Kulturowa - spotkanie w CK w Przemyślu

 

 

Do pobrania:

- informacje

- karta zgłoszeniowa

Życzenia Świąteczne

 

Spotkanie

22 marca br. w rejonie Pustomyty w obwodzie lwowskim na Ukrainie odbyło się spotkanie robocze dotyczące możliwości aplikowania do programów unijnych. Spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele rejonu Pustomyty, powiatu lubelskiego i powiatu przemyskiego prowadziła Przewodnicząca Rady Rejonowej Pustomyt Pani Halina Hyczka.

Przedstawiciele szkół z samorządów uczestniczących w spotkaniu nawiązali stosunki partnerskie, które zaowocują wspólnymi ciekawymi projektami unijnymi. Rozważano kilka potencjalnych możliwości, jednakże najciekawszym wydawał się program Erasmus+, któremu poświęcono najwięcej uwagi. Powiat przemyski reprezentowali: Pan Jerzy Góralewicz Sekretarz Powiatu, Piotr Worosz Naczelnik Wydz. Rozw., Edukacji, Kultury i Promocji, Pani Agnieszka Tereszczak z Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku oraz Pan Adam Żurawski z Zespołu Szkół Zawodowych w Nienadowej. 

Kwietna Niedziela w Centrum Kulturalnym

Jak co roku 20 marca br. w piwnicach Centrum Kulturalnego odbył się XVII Jarmark Rękodzieła Ludowego „Kwietna Niedziela”, skupiający rzesze zainteresowanych. W trakcie jarmarku można było podziwiać rękodzieło artystyczne o tematyce wielkanocnej oraz uczestniczyć w warsztatach pracy twórczej. 

zdj.: http://www.ck.przemysl.pl/

zdj.: http://www.ck.przemysl.pl/

zdj.: http://www.ck.przemysl.pl/

Kolejnym ważnym punktem programu było rozstrzygnięcie X edycji Konkursu Plastycznego „Wielkanocne Tradycje”. Widzowie mogli też podziwiać sztukę teatralną przygotowaną przez Zespół Artystyczny z Bolestraszyc, który zaprezentował spektakl pn.: „Umęczon pod ponckim Piłatem”. Przedstawienie cieszyło się dużym uznaniem wśród obserwatorów, zaś sami artyści zaprezentowali wielki kunszt wykonawczy. 

zdj.: http://www.ck.przemysl.pl/

zdj.: http://www.ck.przemysl.pl/

W dalszej części jarmarku można było zwiedzać wystawę pokonkursową pisanek oraz zapoznać się z wynikami konkursu na pisankę. W jarmarku uczestniczył wicestarosta przemyski Marek Kudła, który gratulował autorom wielkanocnych prac oraz wręczał nagrody i wyróżnienia.

zdj.: http://www.ck.przemysl.pl/

zdj.: http://www.ck.przemysl.pl/

zdj.: http://www.ck.przemysl.pl/

Halowe Regionalne i Towarzyskie Zawody w Skokach Przez Przeszkody

Odradzają się niegdysiejsze, wspaniałe tradycje hippiczne Stubna. W niedzielę 20 marca br. w Stadnie Koni Stubno Oli i Michała Weresińskich odbył się finał rozgrywek z cyklu „Halowy Puchar Stubna” rozgrywany w ramach Halowych Regionalnych i Towarzyskich Zawodów w Skokach przez Przeszkody. Zmagania uczestników budziły wiele emocji wśród widzów. Zwycięzcą zawodów została Agnieszka Sojka z klubu SK Jaksmanice. Nagrody wręczał starosta przemyski Jan Pączek wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Ryszardem Adamskim.

 
I Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz EREM EXPO

W dniach 18-20 marca br. w Hali Sportowej w Przemyślu przy odbyły się I Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz EREM EXPO. Organizatorzy zadbali, by oferta była jak najbardziej przekrojowa, dlatego na zwiedzających czekało około pięćdziesięciu wystawców różnych branż - od budownictwa, po aranżację i wyposażenie wnętrz, pracownie projektowania i urządzania wnętrz i ogrodów. Obecni byli też deweloperzy oraz instytucje finansowe. Nie zabrakło również instytucji wspierających rozwój budownictwa. Podczas targów zaprezentowane zostały materiały, odpowiednio dopasowane do potrzeb systemy i technologie zwiększające komfort inwestora. Wśród uczestników pierwszej przemyskiej edycji targów byli również Starosta Przemyski Jan Pączek, Wicestarosta Marek Kudła oraz Przewodniczący Rady Powiatu  Ryszard Adamski. 

Strona 28 z 57
««   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone