Aktualności
Absolutorium dla Zarządu

Najważniejszym punktem obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Przemyskiego, w dniu 6 czerwca 2013 roku, było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Przemyskiego za rok 2012. Ożywionej dyskusji nie było, zarząd otrzymał od radnych solidną porcję pochwał.

 


Radni jednogłośnie głosują za udzieleniem absolutorium.

 

Za udzieleniem absolutorium głosowali wszyscy, obecni na sali, radni. Nieco wcześniej, również jednogłośnie, przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2012. Miłym akcentem sesji było udekorowanie starosty Jana Pączka - Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” przyznanym przez Ministra Obrony Narodowej.

 


Mjr Robert Kuca, zastępca komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu,
dekoruje starostę Jana Pączka Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”

BIAŁA KSIĘGA

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP to efekt dwuletniej pracy prawie 200 ekspertów, prowadzonej na polecenie Prezydenta RP w ramach Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. W przedsięwzięcie zaangażowani byli m.in. przedstawiciele niezależnych ośrodków analitycznych, uczelni oraz struktur rządowych.

W skali Polski to pionierskie opracowanie. Po raz pierwszy w jednym dokumencie spójnie przedstawiony i oceniony został cały system bezpieczeństwa państwa – obejmujący sferę obronną, społeczną i gospodarczą. Ukazuje ona również wzajemne relacje i zależności pomiędzy tymi elementami.

W publikacji można znaleźć odpowiedzi na pytania: Jaki jest dziś stan bezpieczeństwa Polski i jakie są nasze interesy narodowe w tej dziedzinie? Jakich zmian w środowisku bezpieczeństwa możemy oczekiwać w nadchodzących latach i jaka powinna być strategia działania Polski w tych zmieniających się warunkach? I wreszcie – jak przygotować potrzebne do tego siły i środki, czyli szeroko rozumiany system bezpieczeństwa państwa.

Biała Księga jest adresowana do wszystkich: organów władzy rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, instytucji analitycznych, młodzieży i środowisk akademickich, a także każdego obywatela z osobna. To spełnienie obowiązku rzetelnego informowania społeczeństwa o sprawach bezpieczeństwa Polski i Polaków. Główną rolą Białej Księgi jest upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie i krzewienie wiadomości społecznej w tej dziedzinie – w myśl idei, że bezcennym kapitałem każdego nowoczesnego państwa są obywatele rozumiejący jego potrzeby, w tym tę żywotną, jaką jest troska o wspólne bezpieczeństwo.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.spbn.gov.pl – zapraszam do odwiedzenia jej i podzielenia się z nami swoimi refleksjami

Informacja dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej

 Informacja dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej.

 informacja o projekcie.doc

 

e-BOK w PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Karpacki Oddział Handlowy w Tarnowie, spełniając oczekiwania swoich Klientów uruchomiło bezpłatną aplikację internetową - Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta „e-BOK” wraz z usługą „eko-faktura”.

Aplikacja e-BOK jest dostępna przez 24 godz./dobę pod adresem internetowym: www.ebok.pgnig.pl. Korzystając z e-BOK Klienci mają możliwość sprawdzania historii zużycia paliwa gazowego, monitorowania salda na rachunku rozliczeniowym, terminu płatności, podawania stanu gazomierza, opłacania faktur za pobrane paliwo gazowe, zmiany danych kontaktowych, wyjaśniania wątpliwości i zgłaszania reklamacji, a w przypadku wyboru usługi „eko-faktura” również podglądu wygenerowanych faktur. Usługa „eko-faktura” polegająca na zastąpieniu faktur tradycyjnych w formie papierowej fakturami w formie elektronicznej, umożliwia natychmiastowe dostarczenie faktury do Klienta tuż po jej wystawieniu, bez zwłoki związanej z wysłaniem jej w postaci tradycyjnego listu. Zachęcamy Naszych Klientów do rejestrowania się w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta PGNIG.

Święto Konstytucji 3 Maja

222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczczono w Przemyślu Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej w intencji Ojczyzny z udziałem Kompanii Honorowej WP, Orkiestry, Chóru Magnificat i pocztów sztandarowych. Dalsza część uroczystości odbywała się na Wzgórzu Zamkowym, gdzie składano kwiaty i wieńce przy pamiątkowym obelisku. Nowym akcentem tegorocznego święta było złożenie przyrzeczenia strzeleckiego przez uczniów I klasy II Liceum Ogólnokształcącego.

 

 

Starosta Powiatu Przemyskiego Jan Pączek i Wicestarosta Marek Kudła składają kwiaty przy kamieniu upamiętniającym uchwalenie Konstytucji 3 Maja

Eliminacje Powiatowe XIV Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego

Dnia 27 kwietnia br. w sali gimnastycznej Gimnazjum w Krzywczy odbyły się eliminacje powiatowe XIV Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego. Organizatorem eliminacji powiatowych był Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowe w Przemyślu zaś współorganizatorem Wójt Gminy Krzywcza – Pan Witold Szpytman. Do rozgrywek zgłosili się zawodnicy z gmin Powiatu Przemyskiego ok. 60 uczestników. Po uroczystym otwarciu eliminacji powiatowych Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego dokonanym przez Piotra Worosza – Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji rozpoczęły się mecze eliminacyjne.

Do finału wojewódzkiego w Rzeszowie zakwalifikowali się zdobywcy I i II miejsca w każdej z kategorii wiekowych Zwycięzcy otrzymali statuetki ufundowane przez Starostę Przemyskiego – Pana Jana Pączka, laureaci I – III miejsca pamiątkowe dyplomy. Zwycięzca w kat. mężczyzn 56 lat został nagrodzony pucharem ufundowanym przez Wójta Gminy Krzywcza – pana Witolda Szpytmana.

KONDOLENCJE

 Panu Janowi Pączkowi

Staroście Przemyskiemu

wyrazy głębokiego współczucia, 
zrozumienia i duchowego wsparcia


z powodu śmierci

OJCA

składają

Rada i Zarząd Powiatu Przemyskiego
oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego w Przemyślu
Finały Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej Amatorów

6 marca br. w hali sportowej w Medyce odbył się Finały Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej Amatorów o Puchar Starosty Przemyskiego.

 

W rozgrywkach wzięli udział zwycięscy półfinałów powiatowych z gmin: Bircza, Krzywcza, Fredropol, Orły.

 

 

Po zagorzałym i uczciwym pojedynku zwyciężyła reprezentacja gminy Bircza, 2 miejsce zajęła reprezentacja gminy Fredropol, zaś na 3 miejscu uplasowała się drużyna z gminy Krzywcza.

 

 

Zwycięzcy oraz zdobywcy miejsc 2 i 3 otrzymali puchary Starosty Przemyskiego, zaś za postawę fair play została nagrodzona reprezentacja gminy Orły.

 

 

Wszystkie uczestniczące w Turnieju drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.

II Międzynarodowym Turnieju Siatkówki o Puchar Starosty Lubelskiego

Dziesięć zespołów wzięło udział w tegorocznym II Międzynarodowym Turnieju Siatkówki o Puchar Starosty Lubelskiego. Zawody z udziałem reprezentacji samorządów w tym z Powiatu Przemyskiego, firm i instytucji z Polski, i Ukrainy, odbyły się w miniony weekend w Niemcach pod Lublinem.

 

 

Po oficjalnym otwarciu Turnieju drużyny udały się na dwie hale, aby wyłonić niedzielnych półfinalistów. W grupie "A" zagrały reprezentacje gmin Bychawa i Niemce, powiatu przemyskiego, a także Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i ukraińskiego Rejonu Korzec. W grupie "B" rywalizowały zespoły z gminy Wólka, Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Powiatu Lubelskiego, a także Rejonu Pustomyty na Ukrainie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Zwycięzcą grupy A okazała się Komenda Wojewódzka Policji z Lublinie., drugie miejsce zajął ukraiński Rejonu Korzec. W grupie B z pierwsze miejsce zajął Rejon Pustomyty zaś drugie miejsce przypadło Powiatowi Lubelskiemu.

Drugi dzień turnieju miał charakter bardzo ostrej i emocjonującej rywalizacji. Półfinały wyłoniły finalistów Turnieju, którymi okazały się ekipy z Rejonu Korzec z Ukrainy oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

 

 

O trzecie miejsce zawzięcie walczyły ekipy Powiatu Lubelskiego z zaprzyjaźnionym Rejonem Pustomyty z Ukrainy. Gościnnym okazali się gospodarze Turnieju czyli Powiat Lubelski, który uległ kolegom z Ukrainy dwa do jednego.

Finał przyniósł również wiele emocji, pierwszego seta wygrała Komenda Wojewódzka Policji, w drugiej partii górą był Rejon Korzec. Po zaciętym tie breaku lepszym okazał zespół Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Ostateczne wyniki:

I miejsce zajęła drużyna KWP w Lublinie
II miejsce zajęła drużyna Rejon Korzec Ukraina
III miejsce zajęła drużyna Rejon Pustomyty – Ukraina
IV miejsce zajęła drużyna Powiatu Lubelskiego

"Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu"

W dniu 19 marca 2013r o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”.

 

 

Decyzją komisji konkursowej do II etapu konkursu zakwalifikowano prace poniżej wymienionych uczestników:

W I grupie wiekowej

I miejsce zajęła Sara Radochońska – Szkoła Podstawowa w Grochowcach
II miejsce zajęła Magdalena Cebeńko – Szkoła Podstawowa w Birczy
III miejsce zajął Patryk Pankiewicz - Szkoła Podstawowa w Birczy

Wyróżnienie:

Liliana Grabka – Szkoła Podstawowa w Nehrybce
Michał Partyka – Szkoła Podstawowa w Buszkowicach

W II grupie wiekowej

I miejsce zajął Wojciech Bardziński – Szkoła Podstawowa w Grochowcach
II miejsce zajęła Aleksandra Górka - Szkoła Podstawowa w Grochowcach
III miejsce zajęła Gabriela Szybiak – Publiczne Gimnazjum w Nienadowej

Wyróżnienie:

Kamila Kocaj – Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dubieckim
Miłosz Sura - Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dubieckim

W III grupie wiekowej

I miejsce zajęła Wiktoria Prajzner – Gimnazjum w Grochowcach
II miejsce zajęła Ewa Lechowicz – Publiczne Gimnazjum w Birczy
III miejsce zajęła Aleksandra Pelc - Gimnazjum w Grochowcach

Wyróżnienie:

Kamila Maculak – Publiczne Gimnazjum w Birczy
Bernadetta Fedyk – Gimnazjum w Grochowcach

W IV grupie wiekowej

I miejsce zajęła Joanna Szmyd – Środowiskowy Dom Samopomocy w Birczy
II miejsce zajęła Jolanta Mikoś - Środowiskowy Dom Samopomocy w Birczy
III miejsce zajął Piotr Kud - Środowiskowy Dom Samopomocy w Birczy

XIV JARMARK RĘKODZIEŁA LUDOWEGO

Plebiscyt "Lekarz Roku 2012"

9 marca br. rozstrzygnięto plebiscyt „Lekarz Roku 2012” zorganizowany przez tygodnik „Gazeta Przemyska”. Patronat honorowy nad tym plebiscytem objęli: wojewoda podkarpacka Małgorzata Chomycz - Śmigielska, marszałek województwa podkarpackiego Mirosław Karapyta, prezydent Przemyśla Robert Choma, starosta przemyski Jan Pączek oraz wójtowie okolicznych gmin.

 

 

Zwycięzcami plebiscytu z terenu powiatu przemyskiego zostali: Lucyna Brzyska – Fynyk z Kormanic w kategorii: lekarz specjalista pierwszego kontaktu oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Asklepios” z Birczy w kategorii: placówka medyczna. Laureaci, oprócz regulaminowych laurów, otrzymali upominki i listy gratulacyjne od starosty Jana Pączka, które wręczył Piotr Worosz – naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury ni Promocji.

BEZPŁATNE ZAJĘCIA dla osób 50+

Konkurs

Ogłoszono zasady drugiej edycji konkursu „Wiedeń w Krakowie, Kraków we Wiedniu” organizowanego przez Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W tym roku poszerzono konkursową formułę; konkursowe motto nie posiada ograniczeń jedynie do dwóch wzmiankowanych miast, ale terytorialnie obejmuje obszar całej dawnej Galicji. Stąd też wśród patronów honorowych konkursu (obok m.in.: prof. Normana Daviesa, prof. Andrzeja Zolla czy pisarza Martina Pollacka) znalazł się również starosta przemyski Jan Pączek. Szczegóły konkursu w zamieszczonym obok plakacie.

 

Kondolencje

Panu Markowi Iwasieczko
Wójtowi Gminy Medyka
i całej Jego Rodzinie


wyrazy serdecznego współczucia i zrozumienia
z powodu śmierci
Ojca Włodzimierza Iwasieczko
składają

Rada i Zarząd Powiatu Przemyskiego

Wyrazy współczucia

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Wojciecha Inglota

Twórcy firmy INGLOT Cosmetics,
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu i Radnego III kadencji
Honorowego Konsula Ukrainy w Przemyślu,Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego i szczerego współczucia
składają
Rada i Zarząd Powiatu Przemyskiego
oraz Pracownicy Starostwa

 

Turystyczne "rozrywki magnackie"

21 lutego br. obchodzono w Przemyślu Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego zorganizowany przez miejscowe Koło Przewodników Turystycznych PTTK pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla i Starosty Przemyskiego.

 


Starosta Jan Pączek przemawia podczas oficjalnego otwarcia imprezy.

 

Tym razem głównym wątkiem imprezy były „rozrywki magnackie” serwowane licznie przybyłej publiczności w dawnym pałacu Lubomirskich na Bakończycach (będącym obecnie siedzibą Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej).

 


„Rozrywki magnackie” przed pałacem Lubomirskich.

  

Przez kilka godzin można było wziąć udział w licznych pokazach, grach terenowych, zwiedzić pałac, obejrzeć wystawy i degustować potrawy przygotowane przez kulinarnych mistrzów z Zamku w Dubiecku oraz wysłuchać koncertu operetkowego.

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA OSÓB 50+

Wizyta w Powiecie Saarpfalz

3 - 6.02.2013 r. w ramach Projektu Comenius Regio „Uczenie się przez całe życie” delegacja z Powiatu Przemyskiego spotkała się z partnerami z Powiatu Saarpfalz w Niemczech. Myślą przewodnią wizyty była „Współpraca polsko-niemiecka na rzecz zwiększenia konkurencyjności szkolnictwa ponadgimnazjalnego”; „Lepsza szkoła”.

 

 

Delegacja uczestniczyła nie tylko w spotkaniach roboczych, na których omawiano tematy dotyczące szkolnictwa, ale także brała udział w wizytach studyjnych w szkołach partnerskich.

 

 

Pobyt w Kraju Saary był okazją do podzielenia się doświadczeniem zawodowym na płaszczyźnie międzynarodowej, a także służył wzmocnieniu europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie.

 


Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski wręcza medal
ZASŁUŻONY DLA POWIATU PRZEMYSKIEGO Hansowi Bollingerowi

UWAGA WŚCIEKLIZNA

Strona 29 z 41
««   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2016 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone