Aktualności
Partnerska współpraca bez zmian

W wyniku niedawnych wyborów samorządowych  na Ukrainie dokonano zmian personalnych w wielu rejonach tego kraju. Zdaniem starosty przemyskiego Jana Pączka nie wpłynie to zbytnio na dotychczasową współpracę Powiatu Przemyskiego z partnerskimi rejonami zza naszej wschodniej granicy.

Potwierdzeniem tej opinii była niedawna wizyta delegacji naszego powiatu (ze starostą Janem Pączkiem i przewodniczącym Rady Powiatu Przemyskiego Ryszardem Adamskim na czele) w Pustomytach i wzięcie udziału w inauguracyjnej sesji miejscowej Rady Rejonowej. Nową przewodniczącą pustomyckiej Rady jest Halina Hyczka. W trakcie obrad obie strony zadeklarowały chęć kontynuowania i rozwijania współpracy. Dyskutowano również  możliwościach podejmowania konkretnych przedsięwzięć, zwłaszcza w oparciu o wspólne  europejskie projekty.

Spotkanie z przedstawicielami Pustomyt

 

Podobna aura towarzyszyła wizycie nowych władz samorządowych Rejonu Starosamborskiego w naszym starostwie. Nasi sąsiedzi – którym przewodziła przewodnicząca Rady Rejonowej w Starym Samborze Tatiana Terlecka - wyrazili gotowość utrzymania stosunków dobrosąsiedzkich i rozwijania współpracy w wielu dziedzinach.

Spotkanie z przedstawicielami Starego Sambora

 
Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r"

 

Dni Honorowego Krwiodawstwa

W dniu 01 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się spotkanie z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa. Spotkaniu przewodniczyli Mieczysław Gibała Prezes Oddziału Ratownictwa PCK w Przemyślu, Marceli Kuca Prezes Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK, Dariusz Łaba Sekretarz Miasta Przemyśla oraz Marek Kudła Wicestarosta Przemyski. 

W trakcie spotkania referaty okolicznościowe przedstawili zaproszeni goście  zaś oprawę artystyczną zapewnił Chór Młodzieżowy „Amantis Cantare”, pod batutą Piotra Szelążka, działający w Gimnazjum nr 5 im. Św. Jana Kantego w Przemyślu.

Wszystkim honorowym krwiodawcom wręczone zostały pamiątkowe dyplomy za bezinteresowną pomoc potrzebującym. I za to, szczególne podziękowania złożył Marceli Kuca Prezes Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK. 

 

Zapraszamy do udziału

 

Akcja Szlachetna Paczka

 

Zakończona akcja

 

Dzień Pracownika Socjalnego

23 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Dzień ten obchodzony jest na mocy zapisu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jako święto wszystkich pracowników służb społecznych, a zwłaszcza pracowników socjalnych. 

W tegorocznym spotkaniu uczestniczyli pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu oraz przedstawiciele jednostek pomocy społecznej z terenu Powiatu Przemyskiego. Władze powiatu reprezentowali: Ryszard Adamski - Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego,Jan Pączek -Starosta Przemyskioraz Wicestarosta Marek Kudła, którzy podziękowali wszystkim pracownikom za pracę i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka i duże zaangażowanie w wykonywaną pracę. Oprawę artystyczną zapewnił zespół z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach.

Jubileuszowy koncert w 40-lecie "Trójczyc"

Szkolny Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej „Trójczyce” świętuje swoje 40-lecie. 21 listopada br. w Wiejskim Domu Kultury w Trójczycach odbył się uroczysty koncert jubileuszowy.Popisy najmłodszych i nieco starszych artystów „czterdziestolatka” przeplatane były występami zaproszonych gości – młodych tancerzy i śpiewaków z miejscowości Sarospatakna Węgrzech.

Po przeszło dwugodzinnym koncercie przyszedł czas na dekoracje, podziękowania, gratulacje i wspomnienia. Wśród publiczności nie zabrakło wielu znamienitych gości;obecni byli min: wojewoda podkarpacki – Małgorzata Chomycz-Śmigielska oraz poseł Mieczysław Kasprzak. 

Założycielka i długoletnia kierowniczka zespołu, Renata Nemeczek – Budzyńska,  została uhonorowana przez starostę przemyskiego Jana Pączka (który jest równocześnie prezesem, powołanego w 2000 roku, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej „Trójczyce”). O jubilatce nie zapomniała również wojewoda Małgorzata Chomycz – Śmigielska, wręczając Renacie Nemeczek – Budzyńskiej odznakę honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

fot.: tvpodkarpacka.pl

W minionym czterdziestoleciu zespół „Trójczyce” zebrał liczne laury podczas występów zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach Europy. Od zarania swego istnienia zespół kultywuje tradycje folklorystyczne nie tylko naszego regionu, realizując swoją główną ideę - „Ocalić i pokazać to, co piękne i wartościowe, co wyrosło z naszych korzeni na polskiej ziemi”.

 
 
Ostatnie pożegnanie

 

Akcja "Kresowy Mikołaj"

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

 

 

Do pobrania:

- ogłoszenie

- załącznik

Ogólnopolska konferencja w Kielcach

W dniach 17 – 18 listopada br. w Kielcach miało miejsce IV posiedzenie Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów „Polska – państwa nordyckie. Samorządowy wymiar współpracy międzynarodowej”. W kongresie wziął udział Jan Pączek starosta przemyski.

Tytuł konferencji został zainspirowany relacjami polsko – nordyckimi oraz związkami województwa świętokrzyskiego z tematyką nordycką.  

Tegoroczna konferencja skupiła się wokół dwóch zasadniczych tematów: sukcesu samorządności polskiej w kontekście roli samorządów w obszarze współpracy zagranicznej 

w związku z ogłoszeniem przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem Samorządności oraz wokół możliwości rozwoju współpracy polsko-nordyckiej w kontekście dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej na świecie. 

Konferencja jest jedynym tego typu wydarzeniem w Polsce, organizowanym corocznie 

w innym regionie Polski, a stanowiącym platformę współpracy wertykalnej wszystkich poziomów samorządów w Polsce, jak również forum kooperacji samorządów z rządem. 

 
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego
Dnia 19 listopada br. w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się niezwykła uroczystość wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Odznakami zostali uhonorowani podkarpaccy samorządowcy oraz osoby zasłużone w pracy na rzecz samorządu terytorialnego. Wśród nominowanych znalazł się także Jan Pączek starosta przemyski, który odebrał z rąk Pani Wojewody Podkarpackiej pamiątkowy medal. 
 
 
 
OGŁOSZENIE
Święto Niepodległości

Kulminacją tegorocznych obchodów Święta Niepodległości Polski w naszym regionie była uroczystość przy Pomniku Orląt Przemyskich. Wcześniej w Bazylice Archikatedralnej odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych, kompanii honorowej Wojska Polskiego, orkiestry i chóru ”Magnificat”. W trakcie przemarszu z archikatedry złożono także  kwiaty przy pomniku i tablicy poświęconych marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. 

Wśród uczestników tych uroczystości zorganizowanych przez Prezydenta Miasta Przemyśla, Radę Miejską w Przemyślu i Dowództwo Garnizonu Przemyśl nie zabrakło starosty przemyskiego Jana Pączka i wicestarosty Marka Kudły. Całość zakończyła się wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych.

Tegoroczne Święto Niepodległości było okazją do podjęcia rozmaitych patriotycznych inicjatyw. Zarówno w Przemyślu, jak i w wielu miejscowościach Powiatu Przemyskiego odbywały się liczne koncerty, spotkania oraz imprezy rekreacyjne, takie jak np. rajd pieszy „Śladami walk o Przemyśl w 1918 roku”.

 

Dom Polski we Lwowie

6 listopada br. we Lwowie odbyła sie ceremonia wmurowania Aktu Erekcyjnego pod Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego - Dom Polski we Lwowie. 

fot. W. Wołczyk

Uroczystości rozpoczęły się o 10 rano w Katedrze Lwowskiej uroczystą mszą świętą, którą celebrował biskup Leon Mały. Następnie goście zebrali się na miejscu, w którym stanie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego – Dom Polski. Na uroczystości przybyli m.in. minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna, szef gabinetu prezydenta minister Adam Kwiatkowski, mer Lwowa AndrijSadowyj, ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin i jego następca Marcin Wojciechowski, konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd i jego następca Wiesław Mazur, prezes Związku Ukraińców w Polsce Piotr Tyma, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Emil Legowicz, prezes zarządu Stowarzyszenia Wspólnota Polska Longin Komołowski, rzecznik MSZ Ukrainy Mariana Beca, Starosta Powiatu Przemyskiego Jan Pączek oraz wielu przedstawicieli władz lokalnych z Ukrainy i Polski oraz najważniejsi goście – Polacy ze Lwowa.
 
 
 
Minister Schetyna w swoim przemówieniu stwierdził, iż Dom Polski we Lwowie jest wspólnym sukcesem wielu instytucji. Natomiast wsparcie dla Polaków ziemi lwowskiej to przedmiot naszej ponadpartyjnej troski. 
Dom Polski, którego budowa została zatwierdzona przez MSZ, ma być nowoczesną instytucją realizującą wiele zadań i celów. Najważniejszymi z nich będzie wspieranie i rozwój środowiska we Lwowie, a także promocja języka polskiego, kultury polskiej oraz sukcesu Polski po 1989 roku. 
 
fot. W. Wolczyk
 
W Akcie Erekcyjnym znalazły sie słowa podkreślające wielokulturowy charakter miasta: "Lwów przez wieki był miastem ludzi mądrych, odpowiedzialnych i duchowych z ich wspólnego dorobku, będącego owocem tolerancji współpracy i i współistnienia wielu kultur (…). To dzięki nim, w otwartym dialogu, rodziły się nowe  idee, kształtowały prądy artystyczne i filozoficzne,  powstawały szkoły naukowe, które ze Lwowa promieniowały na świat. Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego – Dom Polski we Lwowie jest wznoszony z wolą kontynuowania tej tradycji historycznej (…)”.
 
fot. W. Wołczyk
 
Prace budowlane prowadzone będą przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków MSZ. Budowa ośrodka ma potrwać według wstępnych szacunków około 2-3 lat.
 
Spoczęli w Mościskach po 76 latach
4 listopada 2015 roku na rzymskokatolickim cmentarzu w Mościskach na Ukrainie, zaledwie 17 km od granicy z Polską, odbyła się szczególna uroczystość. W tym dniu uroczyście pochowano szczątki przeszło stu żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w trakcie walk z Niemcami o Lwów we wrześniu 1939 roku. 
 
fot. M. Majkowski
 
Przez 76 lat szczątki te leżały w przypadkowych mogiłach na polach, w lasach, w okolicznych wsiach i miastach Zachodniej Ukrainy, najczęściej w okolicach Jaworowa, Mościsk, Sambora i Starego Sambora i Brzuchowic. Tylko nielicznych żołnierzy udało się zidentyfikować po tzw. nieśmiertelnikach.
 
fot. J. Szwic
 
Poszukiwania żołnierzy września 1939 r. na zachodniej Ukrainie trwają od dwóch lat w ramach projektu „Strażnicy Narodowej Pamięci”, realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja we współpracy z konsulatem RP we Lwowie, Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i przy udziale środowisk polskich na Ukrainie.
 
fot. M. Majkowski
 
Uroczystości pogrzebowe w Mościskach rozpoczęto mszą świętą w miejscowym kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela, której przewodniczył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Po eucharystii procesja wyruszyła na cmentarz, gdzie nastąpił uroczysty pochówek ofiar. W pogrzebie uczestniczyli duchowni obu katolickich obrządków, przedstawiciele władz polskich i ukraińskich, polskich środowisk kresowych oraz Polacy zamieszkali na Ukrainie. Nie zabrakło reprezentacyjnego pododdziału Wojska Polskiego oraz grup polskich rekonstruktorów historycznych, w tym członków Przemyskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej ”X D.O.K.”.
 
fot. M. Majkowski
 
Władze Rzeczpospolitej Polskiej reprezentował wiceminister obrony narodowej  - Maciej Jankowski, byli polscy i ukraińscy parlamentarzyści, zaś polski samorząd reprezentowała liczna delegacja Powiatu Przemyskiego ze starostą Janem Pączkiem, wicestarostą - Markiem Kudłą i sekretarzem - Jerzym Góralewiczem oraz Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Przemyskiego - Janem Semkowem.
 
fot. J. Szwic
 
Wojenna nekropolia w Mościskach będzie rozbudowywana. W przyszłości spoczną tutaj kolejniżołnierze, których miejsca pochówku uda się odnaleźć. Zdaniem sekretarza Rady Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzeja Krzysztofa Kunerta we wrześniu 1939 roku tylko w walkach o Lwów zginęło około 1500 żołnierzy Wojska Polskiego.
 
fot. J. Szwic
 
Konkurs pn.: "Stroik Bożonarodzeniowy"

 

Poniżej w załączniku regulamin konkursu:

- regulamin

Babicki wieniec najpiękniejszy w Polsce

Na początku września br. Koło Gospodyń Wiejskich Babice gmina Krzywcza zgłosiło wieniec dożynkowy w Ogólnopolskim Konkursie "Na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy". 

Konkurs składał się z 2 etapów: regionalnego i ogólnopolskiego. Komisja konkursowa na etapie regionalnym wyłoniła 3 najlepsze prace. Laureat z pierwszego miejsca awansował do etapu ogólnopolskiego. 

W naszym regionie obejmującym teren dawnego województwa podkarpackiego (tj. obecny powiat przemyski, przeworski, jarosławski, lubaczowski) pierwsze miejsce zdobył wieniec przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Babicach. 

W gronie 47 wieńców z całej Polski walczył on o zwycięstwo. O wygranej zdecydowały głosy internautów (tzw. kłosy) gromadzone na portalu www.konkurs.mojekgw.pl przez okres od 1 października do 21 października br. 22 października ogłoszono oficjalnie wyniki. 

Pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" otrzymał wieniec Koła Gospodyń Wiejskich z Babic. Tak więc zdaniem głosujących babicki wieniec dożynkowy reprezentujący obecnie już całe Podkarpacie to najpiękniejszy wieniec w całej Polsce!

Zwycięzcy otrzymali Złotą Nagrodę - wycieczkę do Rzymu z wizytą na grobie Papieża św. Jana Pawła II w Watykanie dla 5 członków koła.

Wyniki konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.mojekgw.pl.

Międzynarodowa Konferencja w Mościskach

W dniu 19.10.2015 r. w Mościskach odbyła się Międzynarodowa Konferencja pn.: „Wspólna Polityka Oświatowa”. Udział w niej wzięli Jan Pączek Starosta Przemyski, Marek Kudła Wicestarosta Przemyski oraz dyrektorowie szkół powiatu przemyskiego i dyrektorowie szkół z rejonu w Mościskach, a także Naczelnik Oświaty Obwodu Lwowskiego pani Switłana Knyszyk – organizator konferencji. 

Ukraina przygotowuje się do reform na gruncie oświaty, w związku z tym na konferencji poruszano tematy dotyczące dobrych praktyk stosowanych w naszych szkołach i szkołach ukraińskich. Przedstawiono również warunki finansowania szkół i sposobu organizacji oświaty. Uczestnicy konferencji porównywali szkolnictwo w Ukrainie i Polsce, w aspekcie poszukiwania dobrych rozwiązań. Korzystanie z bogatych doświadczeń polskich samorządowców w tej dziedzinie, z pewnością pozwoli ukraińskim samorządowcom uniknąć błędów i problemów związanych z reformą oświaty. 

Strona 31 z 57
««   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone