Aktualności
Finał konkursu plastycznego w Krasiczynie

W dniu 19.10.2015 r. w Szkole Podstawowej w Krasiczynie miał miejsce finał konkursu plastycznego na flagę kraju należącego do Unii Europejskiej, który odbył się w ramach XIV Europejskiego Dnia Języków. Celem tego przedsięwzięcia było rozpropagowanie idei proeuropejskich, zapoznanie się z symbolami innych krajów należących do UE, jak również promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy. 

Konkurs odbył się pod patronatem Starosty Przemyskiego Jana Pączka, który pogratulował najmłodszym uczestnikom konkursu osiągnięć oraz wręczył wspaniałe upominki zwycięzcom konkursu a także drobne pamiątki pozostałym uczestnikom.

 

 

Zaproszenie na warsztaty dotyczące Strategii Powiatu Przemyskiego
Dzień Edukacji Narodowej
"Za naukę, za trud jaki jest wkładany, przeogromny bukiet życzeń Wam składamy"
 
"Nauczyciel prowadzi za rękę, otwiera umysł, dotyka serca, kształtuje przyszłość"
 
To tegoroczne hasła, które towarzyszyły akademiom z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku oraz w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej.
 
 
 
 
W uroczystościach uczestniczyła cała społeczność szkolna i zaproszeni goście, a wśród nich Wicestarosta Przemyski Marek Kudła. W części oficjalnej wicestarosta podziękował pedagogom za trud, pracę i zaangażowanie w wychowaniu młodych pokoleń, a także złożył serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.
Występy uczniów rozpoczęły część artystyczną programu, podczas którego uczniowie złożyli życzenia nauczycielom oraz wręczyli im kwiaty.
 
 
 
Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Przemyślu

15 października odbyła się inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. koncelebrowaną pod przewodnictwem J.E. Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika w Bazylice Archikatedralnej. Po zakończonej mszy zebrani udali się do budynku uczelni, by tam kontynuować dalszą część obchodów. 


Inauguracja została poprzedzona odśpiewaniem hymnu państwowego, następnie swoje przemówienie wygłosił J.M. Rektor PWSW dra hab. inż. Krzysztof Knapik, w którym powitał przybyłych gości oraz skierował kilka słów do zebranych. W trakcie uroczystości Jerzy Góralewicz – Sekretarz Powiatu Przemyskiego  reprezentujący Powiat Przemyski odczytał list starosty przemyskiego Jana Pączka skierowany do uczelnianej społeczności. Następnie miał miejsce akt immatrykulacji przedstawicieli I roku studiów. Dalej odbył się wykład inauguracyjny pt. „Najwszechstronniejsza ze sztuk?” wygłoszony przez prof. nadzw. dra hab. Wiesława Grzegorczyka.  

W międzyczasie zaproszeni goście i studenci mogli zwiedzać wystawę publikacji uczelnianych. Zaś cała akademia uwieńczona została rautem w Kolegium Technicznym PWSW. 

 
Otwarcie drogi powiatowej Kaszyce - Orły

W dniu 9.10. br. oddana została do użytku, całkowicie przebudowana droga powiatowa Kaszyce – Orły. Stanowi ona ważny element regionalnego systemu transportowego dróg powiatowych i dochodzących do niej dróg gminnych. Przebudowa drogi wpłynie na poprawę transportu regionalnego oraz ułatwi dostęp do położonych bezpośrednio przy niej terenów rolniczych i turystycznych. Inwestycja ma również wpływ na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego, bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół. Koszt całej inwestycji wyniósł 2 602 094,21 zł, a wkład z budżetu powiatu to 1 005 434,21 zł.

Uroczystego otwarcia drogi dokonali: Jan Pączek - starosta przemyski, Bogusław Słabicki - Wójt Gminy Orły, Rafał Kumek - Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Janusz Hołyszko - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu oraz przedstawiciel głównego wykonawcy PBI Infrastruktura – prezes Ryszard Hadała. 

 
XII Ogólnopolska Konferencja Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta

W dniach 1 - 4 listopada Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta zorganizowało XII Ogólnopolską Konferencję poświęconą nowoczesnym technologiom informacyjno-komunikacyjnym. Patronat honorowy objął starosta przemyski Jan Pączek, który wraz z wicestarostą Markiem Kudłą uczestniczył w uroczystym otwarciu konferencji. Animatorzy pedagogiki C. Freineta przez swoją różnorodną działalność propagują wśród dzieci między innymi aktywność sportową i kulturalną.

Co roku organizowana jest olimpiada sportowa o zasięgu powiatowym pod hasłem „Igrzyska Radości - Zdrowie Przyszłości”. Tegoroczna edycja odbyła się w Zespole Szkół w Nehrybce. W olimpiadzie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy: Przemyśl, Żurawica, Medyka, Orły oraz miasta Przemyśla. Nagrody ufundował starosta przemyski.

 
Najlepszy sołtys roku 2015

6 października br. w redakcji „Życia Podkarpackiego” wręczono nagrody laureatom plebiscytu „Najlepsi sołtysi roku 2015”. W zorganizowanym przez tę redakcję plebiscycie wzięło udział niemal 400 sołtysów  z czterech powiatów: przemyskiego, przeworskiego, jarosławskiego i lubaczowskiego. Najwięcej głosów (2306) otrzymał Piotr Wywót, sołtys Huciska Nienadowskiego, gmina Dubiecko. W innych powiatach byłego województwa przemyskiego zwyciężali: Beata Majdan z Dąbkowa, gmina Lubaczów, powiat lubaczowski; Małgorzata Hałajko z Mokrej, gmina Roźwienica, powiat jarosławski i Adam Jarosz z Rozbórza, gmina Przeworsk, powiat przeworski.

Najlepszemu sołtysowi powiatu przemyskiego zwycięski puchar wręczył Artur Wilgucki, redaktor naczelny „Życia Podkarpackiego, zaś nagrodę – wicestarosta przemyski Marek Kudła.

 

 

Konferencja Animatorów Pedagogiki C. Freineta
W dniach od 1. do 4. października odbywała się w Przemyślu XII Ogólnopolska Konferencja Animatorów Pedagogiki C. Freineta zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta Grupa Regionalna Przemyśl, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu oraz Fundacje Generator Inspiracji. Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Starosta Przemyski Jan Pączek i Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.
 
 
Przez cztery dni kilkadziesiąt osób z całej polski, wraz z kilkuosobową grupą animatorów z Finlandii, dyskutowało, słuchało wykładów oraz uczestniczyło w warsztatach przybliżających nowatorskie koncepcje słynnego francuskiego pedagoga Celestyna Freineta. Goście z kraju i zagranicy mieli też okazję poznać piękno Przemyśla i okolic oraz uczestniczyć w wycieczce do Lwowa, zakończonej spektaklem w Operze Lwowskiej. Konferencję zainaugurowało wystąpienie Starosty Przemyskiego Jana Pączka, a wszyscy zebrani w gmachu Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej mogli też oglądać popisy uczniów Szkoły Podstawowej w Bolestraszycach.
 
 
I Mistrzostwa Powiatu Przemyskiego w Badmintonie

W dniu 03.10.2015r. w medyckiej hali sportowej odbyły się I Mistrzostwa Powiatu Przemyskiego w Badmintonie. Honorowym patronatem impreza została objęta przez Starostę Przemyskiego Jana Pączka oraz Wójta Gminy Medyka Marka Iwasieczko. Do udziału w imprezie zgłosiło się 72 zawodników i zawodniczek z terenu Powiatu Przemyskiego, którzy wystartowali w 11 kategoriach, rozgrywając 132 mecze na sześciu kortach badmintonowych.

Wyniki : 

Kategoria Żak dziew. : 1m. Woźniak Aleksandra, 2m. Pawluś Marcelina, 3m. Kniaź Andżelika.

Kategoria Żak chłop.: 1m. Harapiński Mikołaj, 2m. Szczurek Tomasz, 3m. Pietnica Jakub, Woźniak Dominik

Kategoria MM dziew. : 1m. Bukowińska Amelia, 2m. Wołk Martyna, 3m. Toś Julia.

Kategoria MM chłop. : 1m. Spławiński Mateusz, 2m. Serwański Gracjan, 3m. Harapiński Filip.

Kategoria M dziew. : 1m. Dudziak Izabela, 2m. Pawlus Ewelina, 3m. Pakosz Wiktoria.

Kategoria M chłop. : 1m. Krupczak Patryk, 2m. Pawlus Kamil, 3m. Dacyk Jakub.

Kategoria JM dziew. : 1m. Bukowińska Klaudia, 2m. Kordek Klaudia, 3m. Szklarczyk Martyna.

Kategorie dorosłych :

Kat. I  1m.  Spławiński Kamil, 2m. Bukowiński Krystian, 3m. Płoszczyński Jerzy

Kat. II 1m.  Humeniuk Maciej, 2m. Sabramowicz Darek, 3m. Podgórski Marek

Kat. III 1m.  Szczurek Tomasz, 2m. Tyszczak Rafał , 3m. Tatarski Sławomir

Gra mieszana ;

1m. Spławiński Kamil / Pakosz Wiktoria , 2m. Bukowińska Klaudia i Krystian, 3m. Podgórski Marek / Cichocka Walentyna, Kordek Klaudia / Humeniuk Maciej.

Organizatorami mistrzostw był Uczniowski Klub Sportowy Jagiellonka w Medyce. Zdaniem sędziego zawodów Tomasza Kordka rosnąca popularność gry w badmintona sprawi, że impreza o randze Mistrzostw Powiatu na stałe wpisze się w kalendarz sportowy naszego regionu.

Zapraszamy na X Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Nasz Wspólny Świat" 2015
Głosujmy na wieniec z Babic!
 
Wieniec dożynkowy przygotowany przez panie z KGW Babice zajął I miejsce w etapie regionalnym Ogólnopolskiego Konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. Obecnie walczy w gronie 47 innych wieńców z całej Polski o zwycięstwo na etapie ogólnopolskim.
 
O zwycięstwie w etapie ogólnopolskim decydują głosy (tzw. kłosy) oddane na prtalu:
 
 
Aby móc zagłosować należy się zarejestrować, a następnie po zalogowaniu oddać głos na wybrany wieniec. Gminę Krzywcza oraz cały Powiat Przemyski reprezentuje wieniec KGW z Babic i prosimy o  oddanie głosu na ten właśnie wieniec. Głosowanie trwa do 21 października 2015 r. Zaangażujcie wszystkich swoich znajomych, gdyż nasze panie mają szansę wygrać!
 
 
 
Startują pierwsze centra obsługi
 
1 września Administracja Podatkowa uruchamia centra obsługi. To nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miejscach na terenie całego kraju. Ponadto w centrach, oprócz spraw podatkowych, będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy. Także od 1 września mikroprzędsiębiorca w centrach obsługi, będzie mógł skorzystać z pomocy asystenta podatnika.

W województwie podkarpackim centrum obsługi uruchomione zostanie 1 września br. w Drugim Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 18, gdzie również pilotażowo zostanie uruchomione stanowisko asystenta podatnika dla mikroprzedsiębiorców, dla których w sprawach podatku dochodowego właściwym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie.

Dotychczas podatnik mógł załatwiać sprawy tylko w swoim urzędzie skarbowym, w zależności od miejsca zamieszkania lub siedziby. Było to szczególnie uciążliwe dla tych, którzy pracują lub studiują z dala od domu. Uzyskanie np. zaświadczenia wymagało nawet kilkusetkilometrowej podróży. Od września, wystarczy wizyta w jednym z 50 centrów obsługi.
 
 
W centrach obsługi pracownicy Administracji Podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, informować podatników o ich prawach i obowiązkach.

Centra ułatwią przedsiębiorcom, szczególnie tym najmniejszym, dostęp do usług Administracji podatkowej, Służby Celnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz spraw realizowanych dotychczas przez urzędy skarbowe przedsiębiorcy będą mogli m.in.:

    złożyć deklaracje uproszczone z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U od samochodów osobowych lub uzyskać potwierdzenie zapłaty akcyzy,
    złożyć dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe )
 

W centrach obsługi podatnicy będą mogli także pilotażowo skorzystać z pomocy asystenta podatnika.
 
 
Obsługa podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą przez asystenta podatnika obejmować będzie przede wszystkim udzielanie informacji w zakresie wypełniania deklaracji podatkowych (także składanych elektronicznie), udzielanie pomocy i wsparcia w konkretnych sprawach podatnika, przekazywanie informacji na temat przepisów prawa podatkowego (a w tym uprawnień przysługujących podatnikom).

Ponadto, asystent podatnika będzie udzielał informacji spoza zakresu działania urzędu skarbowego – dotyczących ubezpieczeń społecznych czy też podatku akcyzowego. Czynności wykonywane przez asystenta podatnika nie będą stanowiły doradztwa podatkowego.

Asystent podatnika wyznaczany jest na wniosek podatnika. Asystent podatnika będzie realizował swoje zadania przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wydania podatnikowi potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej.
 


 

Odznaka dla dyrektora
XII sesja Rady Powiatu Przemyskiego była okazją do udekorowania Rafała Kumek, dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odznaką honorową „Zasłużony dla Powiatu Przemyskiego”.
 
 
 
Odznakę wręczyli: Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski i Starosta Przemyski Jan Pączek. Dziękując za to wyróżnienie dyrektor Kumek podkreślał dobrą współpracę z samorządami Powiatu Przemyskiego i docenił aktywność samorządowców naszego powiatu w pozyskiwaniu środków na przedsięwzięcia inwestycyjne.
 
VII Powiatowy Konkurs Papieski

Zachęcamy do wzięcia udziału w VII Powiatowym Konkursie Papieskiem pod hasłem: "Jan Paweł II - Patron Rodziny.

 

Regulamin poniżej:

REGULAMIN

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o konsultacjach Programu Współpracy Powiatu Przemyskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

- ogłoszenie

- projekt uchwały

- projekt programu współpracy

Przemyski Bieg Uliczny "Przemyska Dycha"

 W dniu 20 września br. na Przemyskim Rynku rozpoczął się bieg uliczny „Przemyska Dycha”. Na dystans 10 km III edycji „Przemyskiej Dychy” zgłosiło się ponad 700 biegaczy, w tym zawodnicy z całej Polski oraz Ukrainy, a także 15 niepełnosprawnych na wózkach. Wśród biegaczy nie brakło również przedstawiciela Powiatu Przemyskiego; a był nim Janusz Hołyszko - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, który znalazł się w czołówce osób przekraczających metę.

 

W 76 rocznicę sowieckiej napaści na Polskę

17 września, w 76 rocznicę sowieckiej napaści na Polskę, odbyły się w Przemyślu uroczystości patriotyczne, zapoczątkowane  Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej odprawionej w intencji ofiar tej agresji oraz zmarłych i żyjących Sybiraków. Dzień ten obchodzony jest bowiemrównocześnie jako Dzień Sybiraka. Po mszyprzemieszczono się na Cmentarz Wojskowy, gdzie przy Grobie Katyńskim, Grobie Nieznanego Żołnierza, kwaterze Żołnierzy AK i w innych miejscach pamięci złożono wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze. W uroczystościach tych wzięli udział włodarze Powiatu Przemyskiego: starosta Jan Pączek i wicestarosta Marek Kudła.

Powiatowe Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych
13 września br., w niedzielę w gminie Orły miały miejsce VIII Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Przemyskiego. Honorowy Patronat nad zawodami objął starosta przemyski Jan Pączek, który był również obecny podczas zawodów wraz z Markiem Kudłą wicestarostą przemyskim. 
 
 
Udział w zawodach wzięły jednostki pożarnicze ze wszystkich gmin powiatu. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach - ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza z przeszkodami, a dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w konkurencjach - rozwinięcie bojowe i bieg sztafetowy z przeszkodami.
 
 
 
 
Kolejność czołowych miejsc w grupach w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco:

Klasyfikacja generalna „grupa A”
1. miejsce OSP Bolestraszyce   
2. miejsce OSP Wyszatyce  
3. miejsce OSP Ujkowice 
4. miejsce OSP Niziny 
5. miejsce OSP Bircza  
6. miejsce OSP Dubiecko  
7. miejsce OSP Stubno  
8. miejsce OSP Hureczko  
9. miejsce OSP Reczpol  dyskwalifikacja
10. nie dopuszczono do zawodów  OSP Krasiczyn
11. nie dopuszczono do zawodów  OSP Kniażyce
 


 
Klasyfikacja generalna „grupa C”
1. miejsce OSP Kniażyce  
2. miejsce OSP Kupiatycze  
3. miejsce OSP Niziny  
4. miejsce OSP Ujkowice  
5. miejsce OSP Reczpol  
6. miejsce OSP Wyszatyce 

Klasyfikacja generalna Grupa MDP „Dziewcząt”:
1. miejsce  OSP Niziny 

Klasyfikacja generalna Grupa MDP „Chłopcy”:
1. miejsce OSP Niziny  
2. miejsce OSP Bolestraszyce 
 
 
 
Festiwal Derenia w Bolestraszycach

W niedzielę, 13 września, w Arboretum Bolestraszycach odbył się po raz czwarty Festiwal Derenia, który przyciągnął tłumy odwiedzających. W śród nich znaleźli się Jan Pączek starosta przemyski oraz Marek Kudła wicestarosta przemyski.

W trakcie imprezy miała miejsce prezentacja wystawców, sprzedaż sadzonek oraz degustacja produktów regionalnych. Odbyła się również konferencja naukowa pt. Dereń i inne mniej znane rośliny jadalne, prowadzona przez prof. dr hab. Svitlanę Klymenko, dr hab. inż. Alicję Kucharską i magistra Krzysztofa Zielińskiego. Ostatnim punktem festiwalu było zwiedzanie kolekcji pomologicznej.

 

Zaproszenie - badminton

 

W załączniku:

REGULAMIN

Strona 32 z 57
««   12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone