Aktualności
Zaproszenie na konkurs fotograficzny

 

Do pobrania:

REGULAMIN

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa 2015

 Skromniej niż w latach poprzednich przebiegały Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa - Granica 480 Malhowice – Niżankowice. 13 września przez cały dzień uruchomione było tymczasowe przejście graniczne przez które można było się udać do Niżankowic, gdzie odbywały się uroczystości modlitewne.

 Mszę świętą w intencji pokoju na Ukrainie i za poległych w wojnie na wschodzie odprawiono w rzymskokatolickim Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej Opatrzności.

 Później, na niżankowickim rynku przed figurą Matki Boskiej, duchowni trzech obrządków – rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i prawosławnego modlili się wspólnie za poległych na Ukrainie. Modlono się również przed tablicą na której umieszczono konterfekty bohaterów – członków „niebiańskiej sotni”. Nie zabrakło również oficjalnych przemówień, a wśród mówców był Starosta Przemyski Jan Pączek oraz Starosta Rejonu Starosamborskiego Orest Bąk. 
 
 
 
 
 
 W ciągu dnia służby graniczne odprawiły 2861 osób. Wszyscy życzyli sobie aby jak najszybciej powróciła pierwotna formuła, czyli dwudniowa zabawa z estradą na pasie granicznym.
 
 
Ogłoszenie o naborze kandydatów do PRDPP

 

 

 W celu pobrania załącznika kliknij pobierz

Pielgrzymka honorowych krwiodawców

XIV Podkarpacka Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi w Sanktuarium Maryjnym w Kalwarii Pacławskiej zgromadziła rzesze nie tylko krwiodawców, ale także ich rodzin i sprzymierzeńców tego ruchu z całego województwa podkarpackiego. Mszę św. koncelebrował biskup Adam Szal, który podziękował społecznikom za ich zaangażowanie i nieustający trud w ratowaniu ludzkiegozdrowia i życia. Honorowym krwiodawcom podziękował również i pogratulował szlachetnych osiągnięć wicestarosta przemyski Marek Kudła.

W trakcie mszy odbyła się uroczystość uhonorowania znanego działacza i popularyzatora krwiodawstwa Zdzisława Wójcika „Suwerennym Orderem św. Maksymiliana Marii Kolbe”. Zdzisław Wójcik propaguje ideę krwiodawstwa od przeszło 30 lat i jest inicjatorem założenia ponad stu klubów honorowych krwiodawców.

 
Od lewej: Tadeusz Kudyba - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, udekorowany Zdzisław Wójcik i Marek Kudła - Wicestarosta Przemyski.
Ćwierćwiecze przemyskiej Straży Miejskiej

4 września br. w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego przemyska Straż Miejska świętowała swoje 25-lecie. Była to okazja do podsumowań działalności tej formacji w minionym ćwierćwieczu oraz do wręczenia strażnikom miejskim nagród i awansów. 

Szczególny wymiar miało nadanie tytułu Honorowego Strażnika Miasta Przemyśla profesorowi dr hab. Markowi Bojarskiemu, wybitnemu prawnikowi, rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego, rodowitemu przemyślaninowi, który swoją naukową i prawniczą karierę zapoczątkował przed laty maturą w II Liceum Ogólnokształcącym na Zasaniu. 

Na ręce komendanta Straży Miejskiej Jana Geneji podziękowania za dotychczasową służbę całej przemyskiej formacji złożyli m.in.: Prezydent Przemyśla Robert Choma, Komendant Miejski Policji Krzysztof Pobuta oraz Wicestarosta Marek Kudła.

 
Formularz ofertowy dla programu zdrowotnego

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłosił otwarty konkurs na realizatora programu profilaktycznego dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego pn. „Zapobieganie zakażeniom HCV na lata 2015-2016” Szczegóły dostępne w BIP Powiatu.

 

Załącznik:

Formularz ofertowy

Powiatowe Ćwiczenia Obronne
W dniu 04.09.2015r na terenie powiatu przemyskiego w miejscowości Hermanowice odbyły się Powiatowe Ćwiczenia Obronne nt: „Zgranie powiatowego i gminnych organów kierowania oraz ich ogniw wykonawczych 
w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”.
 
 
 
 
Celem ćwiczenia było sprawdzenie przygotowania wydzielonych Zespołów organów administracji samorządowej do sprawnego przekazywania zadań (sygnałów), oraz funkcjonowania i działania w każdych warunkach pory roku i doby, a także doskonalenie współpracy i współdziałania różnych organów administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi.
 
 
 
 
 
W ćwiczeniu udział wzięli: Urzędy Gmin powiatu przemyskiego, Komenda Miejska Policji w Przemyślu, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, Placówka Straży Granicznej w Hermanowicach, Paramedyk, Ochotnicza Straż Pożarna z Ujkowic, V Batalion Strzelców Podhalańskich z Przemyśla, Negocjatorzy,  pracownicy Operatora Gazociągów „GAZ-SYSTEM” S.A. – Oddział w Tarnowie. 
 
 
Rocznica wybuchu wojny
 
W dniu 1 września br. miały miejsce obchody upamiętniające 76. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Bazylice Archikatedralnej w intencji ofiar tamtego okresu.
 
 
 
Głowna część uroczystości miała miejsce na Cmentarzu Wojskowym przy grobie Nieznanego Żołnierza. Udział w nich wzięli samorządowcy, kombatanci, harcerze, Kompania Honorowa Wojska Polskiego, poczty sztandarowe oraz orkiestra.
 
 
 
Po wystąpieniach samorządowców odczytano apel poległych, oddano salwę honorową, a także złożono wieńce i kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

We wtorek, 1 września, w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej odbyło się oficjalne otwarcie nowego roku szkolnego. Po uroczystej Mszy Św. uczniowie udali się do szkoły, by tam wziąść udział w apelu, kóty zapoczontkował nowy semestr.

W tegorocznych uroczystościach wziął udział Jan Pączek - starosta przemyski, który w wystąpieniu, skierowanym do młodzieży życzył wszystkim sukcesów w nauce i wytrwałości w dążeniu do ideałów.

Pani Dyrektor Elżbieta Głodowska zachęcała uczniów do wytężonej pracy i życzyła wszystkim, a zwłaszcza uczniom klas pierwszych, sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym. Po przemówieniu Pani Dyrektor i ślubowaniu klas pierwszych, uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami.

Dożynki Powiatowe 2015 w Kalwarii Pacławskiej

Kalwaria Pacławska w gminie Fredropol była - po raz pierwszy w historii Powiatu Przemyskiego – miejscem tradycyjnych Dożynek Powiatowych. Dożynki rozpoczęto mszą świętą dziękczynną za owoce rolniczego trudu.

Później, przed frontonem franciszkańskiego kościoła, wysłuchano koncertu Harcerskiej Orkiestry Dętej z Żurawicy. 

Oficjalne otwarcie dożynek nastąpiło na estradzie usytuowanej na kalwaryjskim polu namiotowym. Przybyłych licznie gości przywitali gospodarze dożynek – starosta przemyski Jan Pączek i wójt gminy Fredropol – Mariusz Śnieżek. Następnie Maria Jakubowska –przewodnicząca Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego, przedstawiła starostów dożynek, którymi byli wyróżniający się rolnicy z gminy Fredropol – Barbara Segiet i Rafał Pelc. 
 
W początkowej części dożynek uhonorowano grupę zasłużonych osób. I tak, - Medal „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymali: 
1. Jamrozy Michał –  sołtys i radny Barycza, Gm. Stubno, 
2. Kubas Kazimierz – sołtys Jaksmanice, Gm. Medyka,
3. Jan Wanat – Wola Krzywiecka,  Gm.Krzywcza,
4. Mariusz Śnieżek – wójt gminy Fredropol, Gm. Fredropol,
5. Kowalczyk Janusz – Ujkowice , Gm. Przemyśl,
6. Kostkiewicz Zenon – Ciemiężowice,  Gm. Orły,
7. Władysław Styczyński – Stubienko, Gm. Stubno,
8. Bolesław Niemiec – Drohojów, Gm. Orły,
9. Małgorzata Daraż – Sierakośce, Gm. Fredropol,
10. Włodzimierz Suchorzepka – Rybotycze, Gm. Fredropol.
 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski odczytał uchwałę  o przyznaniu odznak „Zasłużony dla Powiatu Przemyskiego”. W Kalwarii Pacławskiej otrzymali je: 
1. Janusz Wiesław Szabaga
2. Franciszek Ryzner
3. Maria Lucyna Jureczko
4. Tadeusz Kądziołka
5. Stanisław Bańcarz
6. Marek Chodań
7. Zbigniew Bojko
8. Płk. Piotr Patla
9. Sergiej Kira
10. Adam Szumełda
11. Michał Martowicz
12. Andrzej Atamańczuk
13. O. Gwardian Piotr Reizner
 
 
 
 

Wręczono też Honorową Odznakę Podkarpackiej Izby Rolniczej im. Św. Izydora Oracza, która trafiła do: 
1. Maria Janowska
2. Danuta Armata
3. Małgorzata Dachnowicz
4. Jerzy Góralewicz
5. Tadeusz Bobek
6. Stefan Brożyna
7. Janusz Hołyszko
8. Ryszard Gołębiowski
9. Aleksander Dźwierzyński
10. Rafał Pelc
11. Marek Iwasieczk
 
 

Estrada była też miejscem prezentacji wieńców przygotowanych przez poszczególne gminy oraz okolicznościowych popisów wokalnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Część artystyczną dożynek rozpoczął występ Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej „Trójczyce”, później kolejno występowali: kapela strażacka „Czy się wali czy się pali”, przemyski zespół szantowy „Port Przemyśl”, formacja taneczna „A – Z”, i wreszcie – jako gwiazda wieczoru – kapela „Pieczarki”. Imprezę zakończył pokaz ogni sztucznych i zabawa z występami zespołu „Lawers” z Radymna.  
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Mały zwierzyniec i szczypta abstrakcji
Mały zwierzyniec i szczypta abstrakcji to efekt  IV Pleneru Rzeźby w Parku Lubomirskich w Przemyślu zorganizowanego w drugiej połowie sierpnia przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską. Patronat nad tą imprezą objął Starosta Przemyski Jan Pączek. 
 
 
Udział wzięło czterech rzeźbiarzy, którzy mieli do dyspozycji pnie topoli i lipy. Z tego materiału wyczarowali oni mały zwierzyniec. I tak:  Zbigniew Gaweł wykonał rzeźbę psa; Jacek Wydrzyński - „Magicznego kota”; Leszek Matysiak - „Super Ślimaka”, natomiast,Tomasz Bielański (komisarz pleneru) skoncentrował się na  rzeźbie abstrakcyjnej pt. „Na zakrętach życia”. 
 
 
Wszystkie prace wzbogacą stałą plenerową galerią rzeźb w przemyskim Parku Lubomirskich. Szczupłość środków nie pozwoliła na poszerzenie listy tegorocznych uczestników. Tomasz Bielańskim ma jednak nadzieję, że w następnych latach uda się znaleźć kolejnych sprzymierzeńców i plenerowy dorobek będzie pomnażany.
 
 
Dożynki Powiatowe 2015

 

XVII przegląd "Folkowa Nuta"

Zaproszenie:

pobierz w załaczniku

Wielki Odpust Kalwaryjski

 

15 sierpnia zakończył się Wielki Odpust Kalwaryjski w Kalwarii Pacławskiej. To największe na Podkarpaciu Sanktuarium Maryjne odwiedziły rzesze pielgrzymów, nie tylko z południowo – wschodniej Polski, ale także z innych regionów kraju i zza granicy.

Ważnym elementem odpustu była Msza św. odprawiona na galerii franciszkańskiej świątyni, koncelebrowana pod przewodnictwem abp. Józefa Michalika – Metropolity Przemyskiego.

W tej mszy wzięło udział wielu przedstawicieli władz centralnych, wojewódzkich i powiatowych, parlamentarzyści, samorządowcy i wierni z licznych podkarpackich parafii. Nie zabrakło delegacji Powiatu Przemyskiego ze starostą Janem Paczkiem na czele.

Otwarcie wodnego placu zabaw

14 sierpnia oficjalnie otwarto w Przemyślu wodny plac zabaw, będący  realizacją pierwszego etapu planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Przemyślu”.

Uroczystość ta zgromadziła licznych włodarzy województwa, miasta i powiatu, a także parlamentarzystów i działaczy społecznych. Jednym z uczestników był starosta przemyski Jan Pączek.

 

120-lecie powstania Stronnictwa Ludowego
 
W niedzielę 9 sierpnia w Rzeszowie politycy PSL i sympatycy ruchu ludowego złożyli kwiaty pod tablicą na budynku (obecnie jest to siedziba Teatru im. Wandy Siemaszkowej), w którym 120 lat temu odbyło się zebranie założycielskie Stronnictwa Ludowego.
 
 
W uroczystości tej uczestniczył starosta przemyski Jan Pączek. Szef klubu parlamentarnego PSL Jan Bury– przemawiając do zebranych - zwrócił uwagę na doniosłość tej rocznicy, dowodząc, iż  to od tego wydarzenia datuje się historia polityczna ruchu ludowego w Polsce.
 
 
Stronnictwo Ludowe zostało powołane 28 lipca 1895 r. w Rzeszowie przed wyborami do sejmu galicyjskiego i parlamentu austriackiego. Jan Bury zaznaczył, że choć nie było wówczas na mapie Polski, jest to jedna z najważniejszych dat dla naszego kraju. 
 
Powstaje "Ilustrowany przewodnik po Galicji"
 
W dniach 26 – 28 lipca kręcono w Przemyślu zdjęcia do filmu o Przemyślu realizowanego w ramach 5-odcinkowego cyklu TVP Regionalna pt.: „Ilustrowany przewodnik po Galicji”. Inspiracją tego przedsięwzięcia jest przewodnik turystyczny, wydany przed przeszło stu laty przez znanego krajoznawcę Mieczysława Orłowicza. Gospodarzem telewizyjnego cyklu jest znany dziennikarz i artysta kabaretowy Artur Andrus, zaś reżyserem Tomasz Paulukiewicz. Oprócz Przemyśla w programie widzowie zobaczą również: Tarnobrzeg, Mielec, Krosno i Rzeszów.
 
 
Ekipa telewizyjna kręciła w Przemyślu w różnych miejscach. Artur Andrus odwiedził m.in.: przemyski Dworzec Główny, Pracownię Ludwisarską Jana Felczyńskiego, Muzeum Dzwonów i Fajek, kościół i klasztor oo. Franciszkanów. Był również na forcie Borek oraz w restauracji CK Monarchia, zaś pracę zakończono na Zniesieniu przy wyciągu narciarsko – saneczkowym. Jednym z rozmówców Artura Andrusa był przemyślanin Zdzisław Szeliga, pracownik naszego starostwa.
 
 
ORLIK POLSKA 2015 w Nienadowej
Niezmiernie nam miło poinformować, że w dniu dzisiejszym, została podpisana umowa na organizację Finałów Województwa Podkarpackiego z Gminą Dubiecko.
Rozgrywki finałowe w tym województwie toczyć się będą o Puchar Wójta Gminy Dubiecko, p. mgr.Wiesława Bembenka.

Koordynatorem wojewódzkim Orlik Polska 2015 został p. Marcin Majda – prezes UPKS „Fredro” w Nienadowej.

Gmina Dubiecko przeprowadzi również :
I Etap Gminny w terminie 26 lipca 2015
II Etap Powiatowy w terminie 1 sierpnia 2015

FINAŁ WOJEWÓDZKI ORLIK POLSKA 2015 zostanie rozegrany w dniu 29 sierpnia 2015

kontakt do koordynatora wojewódzkiego (podkarpackie) :
Marcin Majda
tel. 608 015 548
e-mail : festyn@go2.pl
 
Wspólna sesja w Birczy
28 lipca 2015 r. w Hali Sportowej w Birczy odbyła się wspólna sesja Rady Powiatu Przemyskiego i Rady Gminy Bircza.
 
 
Główny wątek sesji dotyczył dokumentu pod nazwą „Plany zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000”. Temat ten jest bardzo bliski mieszkańcom gminy Bircza oraz kilku innych gmin naszego powiatu, obawiających się że restrykcyjne przepisy ekologiczne znacznie utrudnią im życie.
 
 
W sesji, oprócz samorządowców gminnych i powiatowych uczestniczyli również wójtowie, leśnicy oraz mieszkańcy gminy Bircza. Nie zabrakło posłów (Mieczysława Kasprzaka, Marka Rząsy i Piotra Tomańskiego), przybył też podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Piotr Otawski.
 
 
Dyskusja była bardzo emocjonalna, wypowiadali się zarówno radni, jak i zaproszeni goście oraz sami mieszkańcy. Za pocieszający uznać można fakt, że Piotr Otawski zapewnił zgromadzonych, że dokument wywołujący takie emocje i obawy jest dopiero we wstępnej fazie opracowywania, że nic nie zostało jeszcze rozstrzygnięte i nadal trwały będą konsultacje.
 
 
Obradowali myśliwi
26 lipca w sali konferencyjnej krasiczyńskiego zamku odbył IV Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Przemyślu. Przyjęto sprawozdanie za dotychczasową kadencję i wybrano nową 15-osobową Okręgową Radę Łowiecką w Przemyślu. Przewodniczącym rady został ponownie Adam Chmielewski, wiceprzewodniczącym – Janusz Barowicz zaś sekretarzem - Józef Otulak. Obradom przysłuchiwał się jako gość zjazdu wicestarosta przemyski Marek Kudła.
 
Strona 33 z 57
««   13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone