Aktualności
ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

Boże Narodzenie to szczególny czas, który napełnia nas
pokojem, radością, ciepłem oraz nadzieją na lepsze jutro.
Niech te Święta spędzane w rodzinnym gronie
będą również okazją do refleksji
nad cudem jakim jest ludzkie życie
- największy dar jaki otrzymuje każdy z nas.
Niech Nowy Rok 2011 spełni wszystkie zamierzenia
i oczekiwania oraz pomoże nam osiągnąć stawiane sobie cele.

 

Jan Pączek - Starosta Przemyski
Ryszard Adamski - Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego
Marek Kudła - Wicestarosta Przemyski

Uroczysta Sesja Rady Powiatu Przemyskiego

W dniu 22 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyła się uroczysta Sesja Rady Powiatu Przemyskiego.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. Biskup Adam Szal, przedstawiciele władz samorządowych miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego, posłowie, przedstawiciele służb mundurowych, jednostek organizacyjnych powiatu oraz delegacje z Ukrainy.

 

 

Jak co roku uroczystą sesję uświetnił swoim występem Szkolny Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej - „Trójczyce”. Wspólne kolędowanie, życzenia i dzielenie się opłatkiem – wprowadziło zgromadzonych we wspaniałą Bożonarodzeniową atmosferę.

NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA CHOINKOWA

Dnia 16 grudnia br. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyło sie rozstrygnięcie konkursu na  NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ . Imprezę honorowym patronatem objął Starosta  Przemyski, Prezydenta Miasta Przemyśla a patronat medialny: Eska, Życie Podkarpackie, Toya.

W dniu 9 grudnia 2010 r. Komisja oceniała 753 prace, które wykonało 654 dzieci.
W konkursie wzięły udział dzieci z 54 placówek szkolno-wychowawczych z Przemyśla i okolic.:

- Przedszkola: nr 2, 3, 11, 12, 13, 15, 19, 20, Sióstr Felicjanek w Przemyślu ,
Przedszkole w Żurawicy – łącznie 10

- Placówka Całodobowa SOSW nr 1, SOSW nr 1, Zespół Szkół Muzycznych,
Świetlica Wzrastanie Przemyśl, Świetlica Wzrastanie Radymno, NSP nr 1 im. Heleny Modrzejewskiej, SP nr 4, 5, 6, 7, 11, 14, 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu – łącznie - 15

- Szkoły Podstawowe: Babice, Bachów, Bircza, Buszkowice, Drohojów, Dubiecko, Fredropol, Hucisko Nienadowskie, Huta Brzuska, Krasiczyn, Krzywcza, Lipa, Nehrybka, Nienadowa, Niziny, Olszany, Orły, Ostrów, Ruszelczyce, Siedliska, Sierakośce, Sufczyna,Torki, Trójczyce, - łącznie - 24

- Gimnazjum nr 1, 3, 7, Salezjańskie, SOSW w nr 1 w Przemyślu,
Gimnazjum w Birczy, Fredropolu, - łącznie 7.

Prace były oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
- przedszkola,
- klasy I – III szkoły podstawowej,
- klasy IV - VI szkoły podstawowej,
- gimnazjum. 
Po obejrzeniu prac Komisja wyłoniła 37 dzieci przyznając im nagrody
i wyróżnienia.

  Każdy z uczestników konkursu otrzymał dyplom a osoby wyróżnione nagrody.
Nagrody dla uczestników ufundowali:


1. Jan Pączek – Starosta Przemyski
2. Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla
3. Teresa Bystrzycka
4. Stanisław Radyk - Notariusz
5. Bogdan Szymanik (BOSZ)
6. Janusz Bator Zakład usługowo-produkcyjny „MONTEL-BR” S.C.
7. Przemysław Włodek - Lasy Państwowe
8. Jacek Rybienik Kwiaciarnia Ager
9. Mariusz Jerzy Olbromski Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej


Zanim wręczono nagrody odbyło się wspólne kolędowanie zainicjowane przez młodzież z Placówki Całodobowej Specjalnego Ośrodka Szkolono – Wychowawczego a świąteczny charakter imprezy podkreślił występ dzieci z Przedszkola nr 3 w Przemyślu, które wystawiły Jasełka.

ROZWIAZANIE POWIATOWEGO KONKURSU PN. "Stroik świąteczny"

W dniu 21 grudnia 2010 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom i uczestnikom powiatowego konkursu pn. ,,Stroik świąteczny”. Organizatorem konkursu był Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu. Uczestników powitał i wręczył nagrody Jerzy Góralewicz – Sekretarz powiatu przemyskiego. W konkursie udział wzięło 26 uczniów z klas IV – VI szkół podstawowych powiatu przemyskiego z Babic, Reczpola, Ruszelczyc, Orłów, Orzechowiec, Ostrowa, Nehrybki i Torek. Laureaci oraz uczestnicy konkursu wraz ze swoimi opiekunami mieli możliwość obejrzenia wszystkich stroików, które wpłynęły na konkurs.

 

 

W konkursie nagrody otrzymali:
I nagroda ex aequo – Klaudia Kucaj, kl. V SP Orły i Patrycja Łukaczyk – kl. V, SP Orzechowce,
II nagroda – Kamil Grzegorzak – kl. IV SP Ruszelczyce
III nagroda – Karolina Haręzga – kl. V, SP Nehrybka,

Wyróżnienia otrzymali:
Patrycja Burdziak – kl. VI, SP Babice,
Wiktoria Baran – kl. IV, SP w Torkach,
Dawid Szpytman – kl. VI, SP Reczpol,
Krystian Linda – kl. VI, SP Ruszelczyce,

Pozostali uczestnicy konkursu również otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy a nauczyciele – opiekunowie podziękowania.

Szczególne podziękowania Organizatorzy konkursu składają nauczycielom – opiekunom za zaangażowanie i przygotowanie swoich uczniów do udziału w konkursie:

Paniom: Annie Majdzie, Beacie Wąsowicz, Joannie Bednarz, Bronisławie Buś, Renacie Pelc, Ewie Gawczyńskiej, Annie Bobrowicz, Teresie Nyrce, Teresie Głowacz i Agacie Wiśniowskiej.

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w oresie zimowym.

 

Komunikat.pdf

KAMPANIA "BIAŁA WSTĄŻKA"

KAMPANIA "BIAŁEJ WSTĄŻKI"

MĘŻCZYŹNI PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET    

 

 

„Twoja niemoc – rodzi przemoc”

Kampania ,,Białej Wstążki” została stworzona przez mężczyzn i jest głównie adresowana do nich. Rozpoczęła się ona w 1991 r. w Kanadzie, gdzie w ciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tys. mężczyzn w tym kraju założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcami przemocy wobec kobiet i będą reagować, widząc przemoc. Akcja była wyrazem protestu przeciwko "masakrze w Montrealu”.

 

Kampania zmierza do włączenia mężczyzn w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. 

Kampania trwa od 25 listopada do 6 grudnia. Daty te odnoszą się m.in. do rocznicy śmierci sióstr Mirabal oraz rocznicy wspomnianej masakry w Montrealu. W tym okresie organizatorzy kampanii zachęcają mężczyzn aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. Zwracają się też z prośbą do wszystkich znaczących osób, aby zechciały swoim autorytetem wesprzeć tę akcję.

 

Z kart historii...
Patria, Minerva i Maria Teresa Mirabal były aktywistkami politycznymi i symbolem oporu Dominikany przeciwko dyktaturze Trujillo. Były często aresztowane za swą działalność w obronie demokracji i praworządności. 25 listopada 1960 roku siostry Mirabal zostały zamordowane przez tajną policję w pobliżu Rufino de la Cruz, dokąd przyjechały by odwiedzić swych aresztowanych mężów. Zbrodnia ta poruszyła cały naród i przyśpieszyła upadek dyktatury Trujillo. Dzień 25 listopada, upamiętniający życie i śmierć sióstr Mirabal został uznany przez ONZ w roku 1999 za Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet.

 

W dniu 6 grudnia 1989 roku 25 – letni mężczyzna Marc Lepine wszedł do budynku Politechniki Uniwersytetu w Montrealu niosąc automat kaliber 223. Strzelając zabił 14 kobiet i ranił 13 innych osób: 9 kobiet i 4 mężczyzn. Oświadczył, iż uczynił to, ponieważ uznał za niewłaściwe, by kobiety kończyły studia techniczne, gdyż zabierają miejsca mężczyznom. Zanim popełnił samobójstwo zostawił list w którym zamieścił listę 19 najbardziej znienawidzonych przez niego kobiet. W roku 1991 Rząd Kanady ogłosił 6 grudnia Narodowym Dniem Pamięci i Działania w obliczu Przemocy Wobec Kobiet. Odtąd co roku mężczyźni i chłopcy są zachęcani do noszenia białej wstążki pomiędzy 25 listopada a 6 grudnia.

Akcja ta obecnie prowadzona jest w 55 krajach.

  

 W dniu 28 października 2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Pl. Dominikański 3
odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w ramach konkursu plastycznego
na plakat ilustrujący hasło Kampanii „Biała Wstążka 2010” pt. „TWOJA NIEMOC – RODZI PRZEMOC”
Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych i uczniów
z gimnazjum z terenu Powiatu Przemyskiego i Miasta Przemyśla.

 

PROTOKÓŁ.doc

I SESJA IV KADENCJI RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO

1 grudnia br. nowa Rada Powiatu Przemyskiego IV kadencji spotkała się po raz pierwszy na uroczystej sesji. Radni złożyli ślubowanie i przystąpili do wyboru Przewodniczącego Rady, którym został Ryszard Adamski oraz Wiceprzewodniczących - Władysława Maciupę i Jana Semków. Następnie decyzją Rady Powiatu stanowisko Starosty Przemyskiego, uzyskując poparcie wszystkich radnych będzie ponownie piastował Jan Pączek zaś funkcję Wicestarosty także jednogłośnie objął Marek Kudła.

 

 

Radni IV kadencji Powiatu Przemyskiego:
Ryszard Adamski
Józef Zubik
Jan Pączek
Marek kudła
Renata Muszak
Ryszard Gołębiowski
Krystyna Mac
Kazimierz Kapłon
Krzysztof Kołodziejczyk
Władysław Maciupa
Krzysztof Majcher
Wacław Pawłowski
Witold Szumełda
Julian Sieradzki
Józef Piotrowski
Adam Kamiński
Jan Semków
Zbigniew Blecharczyk
Henryk Sowa

Konsultacje

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU PRZEMYSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2011 ROKU

 

POBIERZ

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PRZEMYSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2011 ROKU

 

POBIERZ

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY W PRZEMYŚLU

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY W PRZEMYŚLU
PN. „W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH”
PATRONAT: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Patronat honorowy: Prezydent Miasta Przemyśla, Starosta Przemyski
Patronat medialny: Życie Podkarpackie, Nowiny

Organizatorzy:
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Przemyślu, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu, Urząd Miejski w Przemyślu, Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Urząd Marszałkowski w Rzeszowie – Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Przemyślu, Starostwo Powiatowe - Punkt Informacyjny „Europe Direct” w Przemyślu, Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, O/Z w Przemyślu.

PRZEMYŚL 18-22 PAŹDZIERNIK 2010

 

POBIERZ PROGRAM

24.09.2010 r. uroczyste wręczenie Odznaczeń za Długoletnią Służbę

24 września br. na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbyła się uroczystość, podczas której Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta w asyście Wiesława Jurkiewicza - Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla wręczył kilkadziesiąt odznaczeń państwowych, przyznanych przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złote Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę. 

 

 

Laury zostały przyznane działaczom i pracownikom Stowarzyszeń społeczno-kulturalnych jak i pracownikom samorządowym m.in. Starostwa Powiatowego w Przemyślu.

 

 

W krótkim programie artystycznym przed zgromadzonymi w sali teatralnej na Zamku Kazimierzowskim wystąpili uczniowie z Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Malawskiego w Przemyślu, zespół i soliści z Klubu Garnizonowego oraz Szkoła Tańca „A-Z”.

Promocja albumu "Barwy Ziemi Przemyskiej"

13 września na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbyła się promocja albumu „Barwy Ziemi Przemyskiej” autorstwa Zdzisława Szeligi (tekst) i Waldka Sosnowskiego (fotografie) wydanego przez Starostwo Powiatowe, a współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

 

 

Licznie przybyłych gości przywitała Renata Nowakowska - Dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, na którą wpływ miało bez wątpienia miejsce - reprezentacyjna sala kominkowa Zamku Kazimierzowskiego. O historii zamku i jego niegdysiejszych gospodarzach – starostach przemyskich mówił Lucjan Fac, historyk, nauczyciel I LO w Przemyślu Promocję albumu urozmaiciła wystawa fotografii, którą przybyli goście mogli podziwiać w trakcie imprezy. Autorzy albumu Zdzisław Szeliga oraz Waldemar Sosnowski mówili o pomyśle stworzenia publikacji, innej niż wszystkie dotychczasowe. Zachęcali również zgromadzonych do wpisu w pamiątkowym egzemplarzu albumu, który krążył po sali. Jako pierwsi uczynili to: Starosta Przemyski - Jan Pączek i Wiceprezydent Przemyśla - Dariusz Iwaneczko.

Fotografie albumu „Barwy Ziemi Przemyskiej” ukazują piękno naszej „Małej Ojczyzny”. W krótkim wstępie autorstwa Zdzisława Szeligi opisane są dzieje rozległej niegdyś, historycznej ziemi przemyskiej, począwszy od pierwszych wzmianek a skończywszy na czasach współczesnych. Album podzielono na pięć części: Barwy Ziemi Przemyskiej;Od tysiąca lat Przemyśl; Z konieczności i wyboru – twierdza; Perły, perełki, osobliwości; Skarb tej ziemi - przyroda. Warto przewertować strony albumu i zobaczyć perfekcyjnie uchwycony w obiektywie Waldka Sosnowskiego ten niewielki skrawek naszego prastarego dziedzictwa - ziemi przemyskiej.

Album „Barwy Ziemi Przemyskiej” będzie można nabyć w przemyskich księgarniach.

Dożynki Powiatowe w Krasiczynie

5 września 2010 na zamku w Krasiczynie odbyły się Dożynki Powiatowe zorganizowane przez Radę i Zarząd Powiatu Przemyskiego, Radę i Wójta Gminy Krasiczyn oraz Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Przemyskiego. Uroczystości dożynkowe rozpoczęła polowa Msza Święta na zamkowym dziedzińcu.

Oficjalnego otwarcia dożynek dokonali: Jan Pączek - starosta przemyski, Jerzy Kowalski – wójt gminy Krasiczyn, Maria Jakubowska – prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego oraz Janusz Czarski- dyrektor Zamku w Krasiczynie. Swoją obecnością dożynki uświetnili m.in.: wojewoda podkarpacki - Mirosław Karapyta, wicemarszałek Sejmiku Województwa Podkarpackiego - Stanisław Bajda, posłowie na Sejm RP: Mieczysław Kasprzak, Wojciech Pomajda, Marek Rząsa, Piotr Tomański, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego - Andrzej Matusiewicz, przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego - Antonii Blecharczyk, radni powiatu przemyskiego, wójtowie gmin oraz zaproszeni goście.

 

 

Honory starostów dożynek pełnili: Monika Winiarska – sołtys wsi Krzaczkowa oraz Andrzej Borsuk – sołtys Olszan. W trakcie uroczystości wojewoda Mirosław Karapyta wraz posłem Mieczysławem Kasprzakiem wyróżnili odznaczeniami „Zasłużony dla rolnictwa”: Zbigniewa Żaka – wójta gminy Fredropol, Janusza Słabickiego – wójta gminy Stubno, Janusza Szabagę – wójta gminy Żurawica, Witolda Szpytmana - wójta gminy Krzywcza oraz Ryszarda Adamskiego – sekretarza gminy Medyka.

Podczas całej imprezy towarzyszył zebranym na dziedzińcu zamkowym deszcz, który nieco zmoczył przybyłych, ale nie zepsuł panującej tam gorącej atmosfery. Nie można było narzekać na brak atrakcji. Okazale prezentowały się stoiska wystawców w krużgankach oraz na placu nieopodal zamku, gdzie m.in. odbywały się liczne konkursy i zabawy dla dzieci prowadzone przez panie ze Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta. W części artystycznej na scenie wystąpili m.in.: Szkolny Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej „Trójczyce”, zespół wokalny “Supełek” z Gminnego Ośrodka Kultury w Krasiczynie, zespół wokalny “Promyk” ze Szkoły Podstawowej w Olszanach, Harcerska Orkiestra Dęta z Żurawicy, Szkoła Tańca „A-Z” z Przemyśla oraz zespół taneczny z Gródka (Ukraina).

III Samorządowe Spotkania Przygraniczne

W Ustrzykach Dolnych odbyły się 4 września III Samorządowe Spotkania Przygraniczne. Na miejscowym stadionie rywalizowało pięć reprezentacji samorządowców; dwie z Polski (Powiat Przemyski i Powiat Bieszczadzki) oraz trzy z Ukrainy (rejony: Stary Sambor, Mościska i Pustomyty). Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych. Dwie poprzednie edycje organizowali – Powiat Przemyski (w Medyce) oraz Rejon Pustomyty.

 

 

W Ustrzykach rywalizowano w dwóch konkurencjach – siatkówce i piłce nożnej.

W turnieju piłki nożnej wszystkie cztery mecze drużyny Powiatu Przemyskiego zakończyły się bezbramkowymi remisami. Bramkarz tej drużyny – Wiesław Czekierda („w cywilu” naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Przemyślu) uznany został najlepszym zawodnikiem turnieju.

W turnieju siatkówki drużyna Powiatu Przemyskiego wygrała wszystkie mecze (z Powiatem Bieszczadzkim 2 – 1, z Starym Samborem 2 – 1, z Pustomytami 2-0, z Mościskami 2 – 0) zajmując bezapelacyjnie pierwsze miejsce.
Po podliczeniu wszystkich („dużych” i „małych”) punktów okazało się, że rywalizacja w III Samorządowych Spotkaniach Przygranicznych zakończyła się następująco:
I miejsce – Powiat Bieszczadzki
II miejsce Powiat Przemyski
III miejsce Rejon Mościska
IV miejsce Rejon Stary Sambor
V miejsce Rejon Pustomyty

Starosta Powiatu Bieszczadzkiego Krzysztof Gąsior wręczył kapitanom drużyn puchary i dyplomy. Dodatkowo starosta Rejonu Pustomyty Jarosław Drobot wyróżnił pamiątkowymi pucharami reprezentację Powiatu Bieszczadzkiego za zwycięstwo w imprezie oraz reprezentację Powiatu Przemyskiego za najlepszy doping.

Powiat przemyski stawia na drogi

2 września odbyła się kolejna (czwarta już w tym roku) uroczystość oddania do użytku kolejnego fragmentu dróg powiatowych. Właściwie są to dwa odcinki (Radymno – Walawa – Przemyśl: 15 km oraz Orły – Niziny: 2 km), stąd przecinano symboliczne wstęgi w dwóch miejscach. 

Gospodarzem uroczystości był starosta przemyski Jan Pączek; oprócz niego wstęgi przecinali m.in.: wojewoda podkarpacki Mirosław Karapyta, poseł Marek Rząsa, wójtowie i przewodniczący rad z gmin; Orły i Żurawica.

 

 

 

Oto informacja o tej inwestycji przygotowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu.

Przedmiotem projektu była: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1820 R Radymno – Walawa – Przemyśl i 2108 R Orły – Niziny” o łącznej długości 17 km, realizowana w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011.

Wartość zadania wg. kosztorysu inwestorskiego wynosiła 6 035 914,97zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
„ Budowa Dróg i Mostów – Józef Babiś” której wartość wynosiła 4 376 550,47zł.

W ramach zadania zostały wykonane następujące prace:
- roboty rozbiórkowe na kwotę 8 509,50zł
- odwodnienie poprzez oczyszczenie i wyprofilowanie rowów w ilości 10000mb na kwotę 67 024,65zł
- wybudowano zatoki autobusowe w ilości 5szt. na kwotę 177 711,30zł
- przebudowano zatoki autobusowe w ilości 4szt. na kwotę 99 270,18zł
- wybudowano parking w Bolestraszycach o powierzchni 300m² na kwotę 23 424,00zł
- przebudowano istniejące przepusty w ilości 3szt na kwotę 33 747,29zł
- wykonano podbudowę z kruszywa łamanego w o powierzchni 4500m² na kwotę 114 192,00zł
- wykonano pobocza z kruszywa łamanego o powierzchni 21383m² oraz nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej o powierzchni 82225m² na łączną kwotę 3 852 671,55zł

Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w następujący sposób:
- wkład własny Powiatu Przemyskiego wynosił 1 099 872,71zł co stanowiło25,13% wartości zadania
- wkład Gminy Orły wynosił 474 855,73zł co stanowiło 10,85% wartości zadania
- wkład Gminy Żurawica wynosił 626 722,03zł co stanowiło 14,32% wartości zadania
- pozostała część środków pochodziła z dotacji celowej budżetu państwa i wynosiła 2 175 100,00zł co stanowiło 49,70% wartości zadania.

KONKURS FOTOGRAFICZNY pt. “Osiągnięcia europejskie w moim regionie”

 

Punkt Informacyjny „Europe Direct” w Przemyślu  przy Starostwie Powiatowym w Przemyślu
zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym ukazującym zmiany w regionie, jakie wystąpiły w efekcie realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Celem Konkursu jest zachęcenie fotografujących do dokumentowania życia swojej „małej ojczyzny”  w świetle  zmian po integracji europejskiej, zauważanych przez  mieszkańców Ziemi Przemyskiej.
Oczekujemy na zdjęcia rejestrujące przemiany nieustająco zachodzące po przystąpieniu Polski do 

Unii Europejskiej

w pejzażu miejskim i na wsi, w architekturze, w przestrzeni publicznej, środowisku naturalnym.

Prace należy składać w terminie do 30 września 2010 roku
pod adresem:
Punkt Informacyjny „Europe Direct”,
Starostwo Powiatowe w Przemyślu, 37 – 700 Przemyśl, pl. Dominikański 3,  pok. nr 66, II piętro

Nagrody:
I miejsce – cyfrowy aparat fotograficzny,
II miejsce – odtwarzacz DVD,
III miejsce – MP4.

Szczegółowych informacji udziela Punkt Informacyjny „Europe Direct”, Starostwo Powiatowe w Przemyślu,

37 – 700 Przemyśl, pl. Dominikański 3,  pok. nr 66, II piętro, tel. 16 678 50 54 w.266, 

w którym można odebrać Regulamin Konkursu i kartę zgłoszeń.
Można je też pobrać elektronicznie ze strony internetowej
www.europe-direct.powiat.przemysl.pl.

KOMUNIKAT

Starosta Przemyski uprzejmie informuje, że w dniu 10.09.2010 r. (piątek) wystąpi brak możliwości dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją, wyrejestrowaniem pojazdów oraz odbiorem dowodów rejestracyjnych.

W tym dniu odbędzie się wymiana urządzeń na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

Starosta Przemyski
Jan Pączek

DOŻYNKI POWIATOWE

Rada i Zarząd Powiatu Przemyskiego,
Rada i Wójt Gminy Krasiczyn
oraz Stowarzyszenie Sołtysów
Powiatu Przemyskiego

zapraszają na

DOŻYNKI POWIATOWE

które odbędą się w Krasiczynie
5 września 2010 r. (niedziela) -
WSTĘP WOLNY

 

PROGRAM:

13.00 - uroczysta Msza Święta Dożynkowa
14.00 - uroczystości dożynkowe 
         - wystąpienia okolicznościowe, 
         - prezentacja wieńców dożynkowych
16.00  - występy artystyczne w wykonaniu:
          Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej “TRÓJCZYCE”,
          Szkoły Tańca Towarzyskiego A-Z z Przemyśla,
          Harcerskiej Orkiestry Dętej z Żurawicy,
          Zespołu Wokalnego “SUPEŁEK” z Gminnego Ośrodka Kultury w Krasiczynie,
          Zespołu Wokalnego “PROMYK” ze Szkoły Podstawowej w Olszanach,
          GOŚĆ SPECJALNY - KABARET - Tenor Art. Czesław Jakubiec
W programie także: pokaz mody ślubnej (Salon Mody Ślubnej Gaja),
konkursy i zabawy dla dzieci.
20.00 - zabawa

 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
- całodniowy piknik,
- konkurs wiedzy o Unii Europejskiej
- atrakcje dla dzieci (zjeżdżalnie, karuzela, zamki dmuchane, samochodziki),
- zabawy i konkursy plastyczne dla dzieci,
- lody, wata cukrowa, popcorn, baloniki,
- wystawy, prezentacje, degustacje i wiele innych atrakcji.

Konkurs Ministra Środowiska Zostań "Liderem Polskiej Ekologii"

Minister Środowiska Andrzej Kraszewski zaprasza do wzięcia udziału w 13 edycji Konkursu  „Lider Polskiej Ekologii”. Konkurs daje możliwość uhonorowania i promowania jednostek, które przyjęły za podstawę swej działalności zasadę zrównoważonego rozwoju i przyczyniają się do zachowania oraz poprawy stanu środowiska naszego kraju. Zadaniem Konkursu jest upowszechnianie pozytywnych wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych dzięki działaniom na polu ochrony środowiska. Termin nadsyłania wniosków upływa 31 października 2010 r.

Instrukcja przygotowania wniosku konkursowego oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.liderpolskiejekologii.pl

MĘDZYNARODOWY OBÓZ DLA MŁODZIEŻY

Wizyta wiceministra Zdzisława Gawlika

30 czerwca 2010 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyło się spotkanie z ministrem skarbu państwa Zdzisławem Gawlikiem. W spotkaniu (zorganizowanym z inicjatywy posłów Platformy Obywatelskiej – Zbigniewa Rynasiewicza i Piotra Tomańskiego oraz Ryszarda Cząstki – przewodniczącego Konwentu Wójtów Powiatu Przemyskiego) uczestniczyli wójtowie, przedstawiciele przedsiębiorców naszego regionu, władze Powiatu Przemyskiego oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Przemyśla. Głównym zagadnieniem poruszanym w wystąpieniach i dyskusji była sprawa utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej na terenie gminy Orły, co byłoby szansą i bodźcem prorozwojowym dla całego regionu przemyskiego.

 


Wiceminister Zdzisław Gawlik
podczas spotkania w przemyskim starostwie.

Strona 35 z 39
««   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2016 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone