Aktualności
TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW

20 sierpnia br. starosta Jan Pączek wsparł doroczną akcję Caritas Diecezji Przemyskiej pod hasłem „Tornister pełen uśmiechów” przekazując na ręce księdza dyrektora Artura Jańca zestawy do wyprawek szkolnych, które trafiły do dzieci i młodzieży w ramach wyrównywania szans edukacyjnych.

 

 

Część wyprawek przekazana została w trakcie pikniku na przemyskim rynku, inne bezpośrednio do Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas.

DOŻYNKI POWIATOWE 2014

Stulecie walk o Twierdzę Przemyśl

W dniach 18–20 lipca 2014 obchodzono w Przemyślu i na terenie Powiatu Przemyskiego setną rocznicę wybuchu pierwszej wojny światowej. Wśród licznie przybyłych delegacji z Austrii, Węgier, Niemiec, Włoch i Ukrainy nie zabrakło przedstawicieli zaprzyjaźnionego z Powiatem Przemyskim Województwa Heves z wojewodą Robertem Szabo na czele.

 

 

Goście z Węgier wraz ze starostą Janem Pączkiem i przewodniczącym Rady Powiatu Przemyskiego Ryszardem Adamskim uczestniczyli w ekumenicznej modlitwie przy Krzyżu Zawierzenia na Zniesieniu oraz składali wieńce na licznych cmentarzach wojennych w Przemyślu, a także na odrestaurowanym cmentarzu Strzelców Kajzerskich w Brylińcach.

 

W hołdzie ofiarom zbrodni wołyńskiej

11 lipca 2014 na Cmentarzu Wojskowym w Przemyślu odbyły się uroczystości poświęcone ofiarom mordów dokonanych w 1943 roku na przez ukraińskich nacjonalistów na polskich mieszkańcach Wołynia.

 

 

Przy symbolicznym Grobie Wołyńskim złożono wieńce i zapalono znicze. W uroczystościach wzięła udział delegacja samorządu Powiatu Przemyskiego ze starostą Janem Pączkiem i przewodniczącym Rady Powiatu Przemyskiego Ryszardem Adamskim.

FESTIWAL ZIEMI PRZEMYSKIEJ W KRASICZYNIE

6 lipca 2014  na dziedzińcu krasiczyńskiego zamku odbyła się trzecia edycja Festiwalu Ziemi Przemyskiej, będącego dorocznym pokazem dorobku kulturalnego gmin powiatu przemyskiego. Organizatorem imprezy było Centrum Kulturalne w Przemyślu we współpracy z Gminą Krasiczyn, zaś honorowy patronat objął Starosta Przemyski. Zgodnie z regulaminem każda z gmin Powiatu Przemyskiego zaprezentowała półgodzinny program artystyczny oraz stoiska z jadłem regionalnym i rękodziełem. Propozycje te oceniało jury, które przyznało następujące nagrody:

 

Gmina Krasiczyn – Grand Prix za całokształt dorobku kulturalnego i najlepsze zaprezentowanie się publiczności

Gmina Fredropol – nagroda za najlepszy program artystyczny

Gmina Stubno – nagroda za prezentacje rękodzieła artystycznego

Gmina Bircza – nagroda za najlepsze stoisko kulinarne.

 

Ponadto wyróżniono: gminę Dubiecko (za najlepszą oprawę wizualną stoiska  kulinarnego), gminę Medyka (za czerpanie z różnorodnych źródeł muzyki), gminę Orły (za prezentacje taneczne), gminę Przemyśl (za prezentacje warsztatu garncarskiego jako przykład ginących zawodów) oraz gminę Żurawica (za walory smakowe prezentowanych potraw).

Festiwal zakończył się występem piosenkarki Shazzy – gwiazdy wieczoru.

 

II Turniej Piłki Nożnej Samorządowców Powiatu Przemyskiego

5 lipca br. na kompleksie boisk sportowych Orlik przy Zespole Szkół im. A. Fredry w Nienadowej, odbył się II Turniej Piłki Nożnej Samorządowców Powiatu Przemyskiego o Puchar Starosty Przemyskiego. W rozgrywkach wzięły udział reprezentacje z pięciu gmin:

 

Gminy Bircza Gminy Dubiecko

 


Gminy Krasiczyn

 

Gminy Medyka Gminy Krzywcza

 

Po zagorzałym i uczciwym pojedynku

 

 

zwyciężyła reprezentacja Gminy Dubiecko, 2 miejsce zajęła reprezentacja Gminy Medyka, zaś na 3 miejscu uplasowała się drużyna z Gminy Bircza.

 

 

Zwycięzcy oraz zdobywcy miejsc 2 i 3 otrzymali puchary Starosty Przemyskiego oraz pamiątkowe dyplomy. Najlepszym strzelcem turnieju został zawodnik z Gminy Dubiecko Jakub Sochacki.

 

3. FESTIWAL ZIEMI PRZEMYSKIEJ

LAUR OD MARSZAŁKA

Redaktor Jan Miszczak odebrał 26 czerwca br. z rąk marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności publicystycznej i liczne działania kulturotwórcze. Wnioskodawcą tej nagrody był starosta przemyski Jan Pączek. Redaktor Miszczak był nie tylko laureatem, ale również i współprowadzącym imprezę w rzeszowskim Wojewódzkim Domu Kultury w trakcie której wręczano nagrody.

 

 

Oprócz niego uhonorowano też innych przemyślan. Indywidualnie – Barbarę Płocicę oraz Magdalenę Skubisz, zaś nagrody zbiorowe przypadły - Towarzystwu Dramatycznemu im. Aleksandra Fredry „Fredreum” oraz Klubowi Plastyka Nieprofesjonalnego przy Centrum Kulturalnym.

DZWONY PODOLA W PRZEMYŚLU

20 czerwca 2014 odbył się w Przemyślu koncert kijowskiego zespołu „Dzwony Podola”. Przy szczelnie wypełnionej sali Ukraińskiego Domu Ludowego goście z Kijowa zaprezentowali urozmaicony repertuar narodowych pieśni naszych wschodnich sąsiadów. Chór „Dzwony Podola” przybył do Polski na zaproszenie starosty przemyskiego Jana Pączka.

 

 

Z Przemyśla muzycy udali się w dalszą trasę, koncertując w innych miastach, m.in. w Krakowie i Alwerni. Prowadzący przemyski koncert Roman Ilkiw podziękował władzom samorządowym Powiatu Przemyskiego za dotychczasową współpracę i wsparcie ukraińskich inicjatyw kulturalnych. Wręczył też staroście Janowi Pączkowi dyplom uznania od Ministra Kultury Ukrainy.

TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ

 

PANACHYDA W CIENIU MAJDANU

Wątki związane z obecną niestabilną sytuacją na Ukrainie  obecne były podczas dorocznej panachydy w Pikulicach. 15 czerwca 2014 modlono się i składano kwiaty na Ukraińskim Cmentarzu Wojennym w Przemyślu – Pikulicach gdzie spoczywają żołnierze Ukraińskiej Armii Ludowej oraz Ukraińskiej Halickiej Armii.

 

 

Wśród przybyłych licznie osób reprezentujących społeczność ukraińską nie zabrakło też przedstawicieli samorządowych władz Przemyśla i Powiatu Przemyskiego. Wieńce na mogile złożyli m.in.: prezydent Przemyśla Robert Choma, a w imieniu starosty Jana Pączka – Piotr Worosz, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji.

STULECIE CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

14 czerwca 2014 uroczyście obchodzono w Przemyślu stulecie Czynu Niepodległościowego. Organizatorami obchodów byli: Wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl i Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, a także Związek Strzelecki „Strzelec” i Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.

 

 

Pierwsza część uroczystości, z udziałem licznych drużyn „Strzelca” oraz Harcerskiej Orkiestry Dętej Hufca Ziemi Przemyskiej z Żurawicy odbyła się na Placu Niepodległości, skąd wyruszono przed gmach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, gdzie złożono kwiaty przy tablicy Związku Walki Czynnej, którą odsłonił 17 czerwca 2008 roku Prezydent RP Lech Kaczyński. Następnie odsłonięto, wmurowaną w muzealny gmach, tablicę poświęconą ofiarom katastrofy smoleńskiej. W imieniu władz Powiatu Przemyskiego kwiaty złożył Starosta Przemyski Jan Pączek.

 

SESJA ABSOLUTORYJNA

W dniu 4 czerwca 2014 roku odbyła się XLVII Sesja Rady Powiatu Przemyskiego, której najważniejszym punktem było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Przemyskiego za rok 2013.

 

 

 

Głosowanie odbyło się w dość zgodnej atmosferze uznania dla dotychczasowej pracy Zarządu czego dowodem było jednogłośne głosowanie za udzieleniem absolutorium wszystkich zgromadzonych na sali radnych.

III Powiatowy Konkurs - W krainie bajki i baśni

10 czerwca 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasiczynie odbyła się III edycja powiatowego konkursu pt. „W krainie bajki i baśni” którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Krasiczynie i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszanach. Honorowy patronat nad konkursem, jak co roku objął Pan Starosta Przemyski. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 52 uczestników na scenie w kategorii teatr jednego aktora i piosenka, oraz 250 uczestników w plastyce z 17 szkół i placówek kultury powiatu przemyskiego. 

 

 

Główne cele, które przyświecały organizatorom konkursu to rozbudzenie zainteresowań bajką i baśnią wśród uczniów oraz rozwijanie ich zdolności teatralnych, wokalnych i plastycznych. Oczywiście cel został osiągnięty. Na scenie oglądaliśmy przeróżne postacie z bajek, był „Kot w butach”, kilka czarownic, macocha i sympatyczna Pipi. Wysłuchaliśmy wiele pięknych historii bajkowych wyśpiewanych przez młodych wykonawców. Natomiast prace plastyczne to cała kolorowa, bajkowa magia.

 

 

Popisy aktorskie i wokalne na scenie oceniała komisja artystyczna , p. Zofia Kolasa inst. teatralny MOK Jarosław i p. Jacek Marcińczak muzyk z CK Przemyśl. Najlepsi wykonawcy ,laureaci głównych miejsc i wyróżnień otrzymali ciekawe nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodycze oraz zostali zaproszeni do zwiedzania z przewodnikiem pięknego krasiczyńskiego zamku. 

 

 

Nagrody otrzymali:

W pierwszej grupie wiekowej 5-10 lat, w kat. teatr jednego aktora:

I miejsce - Karolina Rojek z SP w Żurawicy
II miejsce Kornelia Kozioł z GOK Krasiczyn 
III miejsce Szymon Ścibor z SP Olszany,

wyróżnienie otrzymali Filip Opacki z SP Żurawica, Wiktoria Majcher i Szymon Łocha z SP Olszany.

 

W kat. piosenka

I miejsce - Milena Lenecka z GOK Krasiczyn, 
II miejsce - Weronika Sawicka z SP Olszany ,
ex III miejsce Wiktoria Suchorzepka z SP w Lipie i Sylwester Lambora z SP Krasiczyn.

 

W drugiej grupie wiekowej 10-13 lat, w kat. teatr jednego aktora: 

I miejsce Martyna Foryś z GOK Krasiczyn, 
II miejsce Wiktoria Śikoń z SP Olszany ,
III miejsce Aleksandra Pacławska z SP w Lipie.

Wyróżnienia otrzymali, Monika Kowalczyk z SP w Lipie, Karolina Kozioł z GOK Krasiczyn 

 

W kat. piosenka

ex I miejsce otrzymali Wiktoria Kurasz SP Krasiczyn, Justyna Milczanowska SP Olszany,
II miejsce Gabriela Szal SP Krasiczyn ,
ex III miejsce Julia Bilińska i Karolina Łannik SP Olszany,

wyróżnienie otrzymała Aleksandra Kozioł z SP Olszany.

 

W trzeciej grupie wiekowej 14-16 lat, w kat. teatr jednego aktora:

I miejsce Magdalena Wróbel z Zespołu Szkół w Grochowcach , 
II miejsce Zuzanna Cebeńko z Gimnazjum w Birczy ,
III miejsce Sabina Koterbicka z Gimnazjum w Krasiczynie ,

 

w kat. piosenka Jury nie przyznało miejsc, wyróżnienie otrzymała Aleksandra Rutkowska z Gimnazjum w Birczy.

 

TANECZNE ABECADŁO

 

XII finał "Spotkań Ortograficznych"

W dniu 4 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół w Birczy odbył się już po raz  XII  finał  „Spotkań Ortograficznych” dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla o tytuł „MISTRZA ORTOGRAFII” pod honorowym patronatem Starosty Przemyskiego Pana Jana Pączka. Organizatorkami tego konkursu są Panie Alicja Dobosz i Marta Kostka. 

 

 

W pierwszym etapie konkursu uczestniczyło 321 uczniów z 9 gmin i 7 szkół przemyskich. Do  drugiego etapu zostało  zakwalifikowanych 48 uczniów.  Odbył się on 14 maja 2014 r. w ZSzOI w Przemyślu. Etap ten wyłonił 20 finalistów – uczniów ze szkół w Birczy, Dubiecku, Kuźminie, Medyce, Stubnie,  Torkach i Trójczycach oraz w Przemyślu: SP-4, SP-6, SP-11, SP-15, SP-16 i SP-Muzycznej. Uczniowie pisali niełatwe dyktando oraz uzupełnili 100 luk w teście naszpikowanym trudnościami ortograficznymi. Laureaci udowodnili, że są najlepsi w powiecie wśród swoich rówieśników.

Zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii zdobyła Martyna Hajduk z SP nr 4 w Przemyślu. Miejsce II zajęły: Kamila Szpunar z SP w Stubnie i Aleksandra Sowa z ZS w Birczy. Miejsce III zdobyły  Karolina Grządziel i Katarzyna Grządziel z SP w Torkach.  Wyróżnienie otrzymała Dominika Dymon z SP w  Dubiecku. 

Nagrody i dyplomy zwycięzcom konkursu wręczył Pan Piotr Worosz - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji. Nagrodę dla Mistrza – aparat fotograficzny oraz albumy dla zdobywców II miejsca ufundowało Starostwo Powiatowe w Przemyślu, a nagrody  dla zdobywców III miejsca  oraz wyróżnienie ufundował Wydział Edukacji Urzędu Miasta Przemyśla. Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy za udział oraz nagrody książkowe od  Pani Aliny Dąbek – menadżera regionalnego Wydawnictwa MAC.

Nauczycielom  przygotowującym uczniów do konkursu dyplomy wręczył wizytator  Oddzaiłu KO w Przemyślu Pan Bartosz Szymański.

Jak co roku, dyplomy dla uczniów i nauczycieli przygotowało Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

 

 

W pracach komisji konkursowej uczestniczyły: Dorota Mazurek, Danuta Wojdylak, Halina Kasprzyk, Elżbieta Musiał, Elżbieta Malec, Stanisława Okołowicz i Małgorzata Mazur - Włodek. Jury wyraziło uznanie dla wysokiego poziomu konkursu.

Uczestnicy  XII finału Spotkań Ortograficznych  zostali bardzo miło przyjęci przez gospodarza konkursu Panią Martę Kostkę. Finaliści zjedli smaczną pizzę, a zaproszeni Goście i nauczyciele przy kawie i ciastku mieli okazję podzielić się wrażeniami z konkursu. Pan Wojciech Bobowski – Przewodniczący Rady Gminy w Birczy   podziękował  wszystkim za wieloletnią działalność i popularyzację poprawności ortograficznej wśród uczniów. Konkurs cieszy się niesłabnącą popularnością i na stałe wpisał się do kalendarza imprez oświatowych organizowanych na szczeblu powiatowym.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SAMORZĄDOWCÓW
DYPLOMY DLA DZIAŁACZY KULTURY

23 maja br. w krasiczyńskim zamku odbyły się Regionalne Obchody Dnia Działacza Kultury zorganizowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu, Wójta Gminy Krasiczyn oraz miejscowy Gminny Ośrodek Kultury. Uroczystość ta była okazją do uhonorowania wyróżniających się działaczy oraz pracowników zajmujących się upowszechnianiem kultury.

 

 

Otrzymali oni listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, natomiast Starosta Przemyski Jan Pączek wyróżnił dyplomami uznania 16 osób z terenu powiatu przemyskiego.

I TARGI PRACY PWSW

 

Debata z udziałem ministra

19 maja br. w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej odbyła się debata pod hasłem „Rok 2014 rokiem młodych na rynku pracy”. Gościem honorowym był Władysław Kosiniak - Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej, a w debacie tej uczestniczyli również: Jan Pączek - Starosta Przemyski, prof. Krzysztof Knapik - Rektor PWSW, Magdalena Andrzejak-Klecha - Komendant Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Iwona Kurcz-Krawiec - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

 

 

Minister Kosiniak - Kamysz zapowiedział duże zmiany w sposobie prowadzenia polityki pracy, dla której priorytetem w 2014 roku ma być pomoc w znalezieniu zatrudnienia zarówno przez osoby młode, jak i te po pięćdziesiątym roku życia, a także apelował, by studenci efektywnie wykorzystywali okres studiowania, zdobywali praktyczne umiejętności. Zaznaczył, że dyplom ukończenia studiów wyższych nie powinien oznaczać zakończenia edukacji, gdyż „cała Europa uczy się przez całe życie". 

 

 

W trakcie debaty i po jej zakończeniu studenci mieli okazję porozmawiać z najmłodszym ministrem w polskim rządzie. Natomiast przedstawiciele władz przemyskiej uczelni zaprezentowali gościom nową bazę naukowo-dydaktyczną.

 

Strona 35 z 52
««   12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone