Aktualności
Święto Konstytucji 3 Maja


Apel wojskowy na Wzgórzu Zamku Kazimierzowskiego

 

223 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczczono w Przemyślu Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej w intencji Ojczyzny z udziałem Kompanii Honorowej WP, Orkiestry, Chóru Magnificat i pocztów sztandarowych. Dalsza część uroczystości odbywała się na Wzgórzu Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu, gdzie po uroczystym apelu i odśpiewaniu Hymnu Państwowego składano kwiaty i wieńce przy obelisku upamiętniającym podpisanie aktu konstytucji.  Uczniowie I klasy II Liceum Ogólnokształcącego podobnie jak rok wcześniej złożyli uroczystą przysięgę Strzelecką. 

 


Starosta Przemyski Jan Pączek składa uroczysty wieniec

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja przy pomniku Orląt Przemyskich uroczyście – w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego – wciągnięto na maszt białoczerwoną flagę.  Organizatorami obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej byli: Prezydent Miasta Przemyśla, Rada Miejska w Przemyślu oraz Dowództwo Garnizonu Przemyśl. Ważnym punktem obchodów było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamięci generała Mieczysława Boruty - Spiechowicza na ścianie willi „Zofiówka”, w której w latach międzywojennych mieszkał generał. Wśród uczestników tej uroczystości – oprócz Prezydenta Przemyśla Roberta Chomy i wiceprezydenta Wojciecha Błachowicza – nie zabrakło wicestarosty Powiatu Przemyskiego Pana Marka Kudły.

 

Trzy koncerty

Trzy koncerty (dwa w Przemyślu i jeden w Dubiecku) dała w dniach 1 – 3 maja grupa muzyków (Antoni Pilch, Julia Doszna, Zuzanna Plichówna i Kapela Brodów) realizując projekt pod nazwą „Pieśni Słonne” propagujący autentyczny folklor muzyczny z okolic Dubiecka, a w szczególności twórczość nieżyjących już miejscowych muzyków – Władysława Piroga i Wojciecha Pilcha. Wykonywano również utwory spisane w XIX wieku przez Oskara Kolberga w tomie „Przemyskie”. Organizatorem tego przedsięwzięcia była Fundacja Lutnia Staropolska, przy wsparciu m.in. samorządów miasta i powiatu przemyskiego oraz gminy Dubiecko.

 


Koncert na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu

Kraina upartych niepogód

W sierpniu 2012 roku na łamach czasopisma samorządowego „Ziemia Przemyska” ukazał się artykuł o pracy doktorskiej Andrzeja Gliwy zakończony refleksją – czy aby uda się tę cenną i obszerną dysertację wydać w formie książkowej. Udało się. Edytorem (liczącej ponad 1100 stron) pozycji jest przemyskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 1 maja na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbyła się promocja książki „Kraina upartych niepogód. Zniszczenia wojenne na obszarze ziemi przemyskiej w XVII wieku”. Dodatkową atrakcją promocji była okolicznościowa wystawa obrazów Timura Karima (Tatara zamieszkałego na terenie powiatu przemyskiego) ilustrujących tatarskie napady na ziemię przemyską w XVII wieku. Andrzej Gliwa uhonorowany został listem gratulacyjnym starosty przemyskiego Jana Pączka.

 


Od prawej: Andrzej Gliwa, Lucjan Fac (prowadzący spotkanie) i Timur Karim

Konferencja na temat możliwości pozyskania środków unijnych w latach 2014-2020

W dniu 29 kwietnia 2014 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu miała miejsce konferencja na temat możliwości pozyskania środków unijnych w latach 2014-2020 na rozwój przedsiębiorczości i ochronę środowiska. Współorganizatorami byli Poseł na Sejm RP Pan Mieczysław Kasprzak oraz Kapituła Europejskiego Salonu Sukcesu w Przemyślu.

 

 

Konferencję otworzył Pan Starosta Jan Pączek występujący w roli gospodarza. W obradach uczestniczył także Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma. Swoje referaty poza Panem Posłem Mieczysławem Kasprzakiem wygłosili Pani Bożena Kasprzak – Lublińska – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, Pan Sławomir Majman – Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S. A. w Warszawie oraz Pan Ryszard Ochwat – Dyrektor Biura Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Konferencja cieszyła się sporym zainteresowaniem słuchaczy, którzy mieli możliwość dyskusji i zadawania pytań w dalszej części spotkania. Na koniec odbyła się konferencja prasowa, na której to dziennikarze mogli przeprowadzić wywiady z wcześniej występującymi referentami.

DZIEŃ SŁOWACKI

JARMARK TURYSTYCZNY-DZIEŃ SŁOWACKI

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

KWIETNA NIEDZIELA

13 kwietnia, w Niedzielę Palmową w Klubie „Piwnice CK” w Przemyślu, tradycyjnie już po raz XV odbyła się „Kwietna Niedziela” – Jarmark Rękodzieła Ludowego. Wydarzenie cieszy się każdego roku niesłabnącą popularnością. Piwnice CK, zamieniają się tego dnia w gwarny i wesoły jarmark, który licznie odwiedzają zarówno ludowi twórcy, którzy prezentują swoje rękodzieło, jak i zwiedzający, którzy oprócz podziwiania tradycyjnego rzemiosła, z chęcią zakupują ludowe dekoracje, aby w niepowtarzalny sposób upiększyć swe wielkanocne stoły i koszyki. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Powiatu Przemyskiego, Jan Pączek.

Tego roku, na 14 stoiskach przygotowanych przez CK, swoje prace prezentowali twórcy z czterech powiatów terenu Pogranicza Nadsańskiego. Dzięki temu, można było dostrzec zróżnicowanie zdobień i detali stosowanych w rękodziele poszczególnych miejscowości. Elementem, który najczęściej gościł u poszczególnych wystawców, był najbardziej oczywisty atrybut Świąt Wielkanocnych – pisanka. Jednak każde jajko było niepowtarzalne, co zagwarantowało użycie zróżnicowanych technik. Można było podziwiać i zakupić farbowane naturalnymi surowcami pisanki zdobione techniką drapaną, wykonywane metodą batikową, czy też jajka „ubrane” w koronkowe koszulki – frywolitki. Szczególny podziw wśród odwiedzających wzbudzały jajka ozdobione misternie wyklejonymi wzorami i motywami wykonanymi z nici, bibuły, lub wstążek oraz ażurowe wydmuszki. Ciekawe i nowatorskie było też użycie do zdobień typowych, wiosennych roślin – bazi. Oprócz pisanek, na stoiskach można było obejrzeć warsztat pracy twórców: wyplatanie wiklinowych koszyków, czy szydełkowanie kunsztownych serwet. Tworzywem często i chętnie wykorzystywanym przez twórców, była także bibuła, z której wykonane były najpopularniejsze wiosenne kwiaty. Na Jarmarku, nie zabrakło też haftu krzyżykowego – były nim zdobione świąteczne kartki. Oryginalnie prezentowało się również stoisko w całości poświęcone drewnianej płaskorzeźbie i rzeźbie.

Warto podkreślić, że jarmark dostarczył wrażeń nie tylko dla oka. Zespół „Krzeczowiczanki” z Krzeczowic (Gmina Kańczuga) zadbał o odpowiednią oprawę wydarzenia. Zwiedzający mogli zakosztować przygotowane przez nich tradycyjne dla Wielkanocy w tym regionie potrawy – żurek na prawdziwym zakwasie, oraz domowe wędliny podawane z chrzanem i słodką, drożdżową bułką. Ponadto „Krzeczowiczanki” uświetniły też „Kwietną Niedzielę” swoim występem muzycznym. W oryginalnych, ludowych strojach Zespół wykonał a capella pieśni charakterystyczne dla okresu wielkopostnego: „Jak Nam tu Nastała ta Kwietna Niedziela”, „Gdy Miły Jezus Był w Betaniji” oraz „Jest Wysoka Drabina”. Końcowym akcentem nawiązującym już do Zmartwychwstania Pańskiego, była pieśń „Otrzyjcie Już Łzy Płaczący”.

Podczas Jarmarku, również po raz piętnasty został rozstrzygnięty konkurs na pisankę wielkanocną, w którym jury niezmiennie kierowało się dwiema zasadami – ścisłym nawiązaniem do tradycji wykonywania oraz samodzielnym przygotowaniem, na każdym etapie tworzenia.

XXXVII Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Dnia 11 kwietnia 2014 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyły się XXXVII Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.  

 

 

W konkursie udział wzięły dzieci i młodzież według następujących grup wiekowych:

Grupa I (szkoły podstawowe)
Grupa II ( gimnazja)
Grupa III ( szkoły ponadgimnazjalne)

 

W wyniku rozgrywek finałowych zwyciężyli:

I grupa (szkoły podstawowe)

1. Roksana Zając - SP w Nizinach - 2 pkt
2. Galanty Tomasz - SP w Sufczynie - 1 pkt
3. Stawarz Weronika - SP w Łętowni - 1 pkt (po dogr.)

 

 

II grupa (gimnazja)

1. Maculak Kamila - Gimnazjum w Birczy - 3 pkt
2. Drozd Aneta - Gimnazjum w Orłach - 2,7 pkt
3..Maciejowski Tomasz - Gimnazjum w Hermanowicach - 2,5 pkt

 

 

III grupa (szkoły ponadgimnazjalne)

1. Kazieczko Kamil - I LO w Przemyślu - 3 pkt
2. Wiśniowski Andrzej - Technikum nr 4 w P-ślu - 1 pkt
3. Kostecki Michał - I LO w Przemyślu - 0,5 pkt

KONKURS WIELKANOCNY

Dnia 8 kwietnia 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbył się Konkurs Wielkanocny organizowany przez LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”. 

Celem Konkursu jest wyłonienie i promowanie lokalnego dziedzictwa kulinarnego oraz tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

W konkursie uczestniczyło osiem Kół Gospodyń z terenu LGD:

  1. Stowarzyszenie Gospody ń Wiejskich w Hucie Brzuskiej
  2. Świetlica wiejska w Lesznie
  3. Świetlica Wiejska w Torkach
  4. Gminne Centrum Kulturalne w Medyce
  5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kosienice
  6. Koło Gospodyń Wiejskich w Kniażycach
  7. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Torki „NIE TYLKO DLA SIEBIE”
  8. Stowarzyszenie Kulturalne „JAWOR”.

 

 

Oceny potraw dokonała komisja konkursowa w składzie:

1. Gerard Szczygieł – Przewodniczący
2. Grażyna Poczynek – Członek Zarządu LGD
3. Agnieszka Mościszko – pracownik ODR w Przemyślu.

 

Wyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie Kulturalne „JAWOR” w Pikulicach. Wszyscy uczestnicy za udział otrzymali cenne nagrody.

DNI OTWARTE

 

III Międzynarodowy Turniej Siatkówki o Puchar Starosty Lubelskiego

W ostatni weekend marca w Niemcach (Powiat Lubelski) odbył się III Międzynarodowy Turniej Siatkówki o Puchar Starosty Lubelskiego. W zawodach uczestniczyło 12 zespołów, reprezentujących firmy i samorządy z powiatów lubelskiego i przemyskiego oraz dwóch zaprzyjaźnionych rejonów z Ukrainy. Patronatem sportowym imprezy był jeden z najlepszych klubów siatkarskich w Polsce "Jastrzębski Węgiel", a wśród patronów honorowych byli Marszałek Województwa Lubelskiego, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie i Wójt Gminy Niemce.

 

 

Turniej odbywał się w czterech grupach systemem "każdy z każdym". Po dwie najlepsze drużyny awansowały do ćwierćfinałów. Na tym etapie rywalizację zakończyła m.in., reprezentacja Powiatu Lubelskiego, która uległa zespołowi z Powiatu Przemyskiego.

W półfinałach TKKF "Skarbek" Bogdanka przegrała z ekipą z ukraińskiego Rejonu Korzec w Obwodzie Rówieńskim, a Rejon Pustomyty pokonał Powiat Przemyski. W ukraińskim finale turnieju Pustomyty wygrały z Korcem, a mecz o trzecie miejsce zakończył się zwycięstwem "Bogdanki". Reprezentacja Powiatu Lubelskiego, ze starostą Pawłem Pikulą w składzie, ostatecznie zajęła miejsca 5 - 8. Oprócz już wymienionych grup, w zawodach wzięły udział także zespoły Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, gmin Bychawa, Głusk, Niemce i Wólka, Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wokół Lublina" oraz firmy "Perła Browary Lubelskie".

Zwycięscy oraz zdobywcy 2 i 3 miejsca odebrali puchary, a dodatkową nagrodę dla najsympatyczniejszej drużyny otrzymał zespół Powiatu Przemyskiego. 

SEJMIK FOLKLORYSTYCZNY

 

Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

W 2007 r. Parlamenty Polski i Węgier postanowiły, że 23 marca będzie oficjalnym Dniem Przyjaźni Polsko–Węgierskiej. Święto organizowane jest naprzemiennie w jednym z miast Polski i Węgier, a gospodarzem tegorocznej edycji było miasto Eger.

Kontaktom polsko–węgierskim został poświęcony cały tydzień między 15 a 23 marca, a wśród polskich propozycji znalazły się m.in. wystawa prac naszych artystów żyjących na Węgrzech „Alla Polacca”, pokazy polskich filmów, w tym filmu „Wałęsa – człowiek nadziei”, Wieczór Chopinowski, występy zespołów muzycznych i wiele innych ciekawych wydarzeń skierowanych do szerokiego grona odbiorców. 

 

 

W dniu 21 marca o godzinie 16:00 delegacja z powiatu przemyskiego spotkała się w budynku Urzędu Wojewódzkiego Heves z Wojewodą Robertem Sabo, a następnie wzięła udział w koncercie charytatywnym w miejscowości Gyongyos.

 

 

 

W dniu 22 marca o godzinie 9:30 odbyła się msza św. w Bazylice w języku polskim i węgierskim z udziałem Prezydenta Polski pana Bronisława Komorowskiego i Prezydenta Węgier pana Jánosa Ádera. Po mszy św. prezydenci obu Państw w Muzeum Zamkowym im. Istvána Dobó dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej, upamiętniającej przyjęcie przez Węgrów polskich uchodźców w czasie II wojny światowej, po czym zaprezentowały się polskie i węgierskie grupy rekonstrukcji historycznej. O godzinie 12:00 odbyło się spotkanie w teatrze im. Gézy Gárdonyiego, na którym prezydenci Węgier i Polski wygłosili przemówienie i została przekazana burmistrzowi Katowic flaga obchodów Dnia Przyjaźni Polsko – Węgierskiej. Na uroczystości wystąpiły zespół muzyki ludowej „Gajdos Népzenei Együttes” oraz zespół tańca ludowego „Lajtha László Néptáncegyüttes” a o godzinie 19:00 odbył się wieczór przyjaźni w hotelu Eger. 

Lekarz Roku 2013

22 marca br. w Piwnicy Artystycznej pod Niedźwiadkiem w Przemyślu odbyła się gala wieńcząca plebiscyt „Lekarz Roku 2013”, którego organizatorem był tygodnik „Gazeta Przemyska”. Najlepszych lekarzy jak i placówki medyczne z terenu Przemyśla i powiatu wybierali pacjenci w głosowaniu esemesowym. Jednym z patronów honorowych plebiscytu był starosta przemyski Jan Pączek, natomiast dyplomy i upominki dla laureatów z tereny powiatu przemyskiego wręczał wicestarosta Marek Kudła.

 

 

Oto pełna lista laureatów plebiscytu „Lekarz Roku 2013”:
 
NAJLEPSZY LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZEMYŚLU
1 miejsce - Małgorzata Gofryk
2 miejsce - Jolanta Krużel
3 miejsce - Wiesław Dudzik
 
NAJLEPSZY LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W POWIECIE PRZEMYSKIM
1 miejsce - Tomasz Śliwiński Stubno
2 miejsce - Maria Leszczyńska Maćkowice
3 miejsce - Lucyna Brzyska-Fynyk Kormanice
 
NAJLEPSZY LEKARZ SPECJALISTA
1 miejsce - Wiesław Morawski
2 miejsce - Marek Orfin
3 miejsce - Andrzej Szpiech
 
NAJLEPSZY LEKARZ STOMATOLOG
1 miejsce - Małgorzata Kęnska
2 miejsce - Norbert Świrk
3 miejsce - Magdalena Fudali-Walczak
 
NAJLEPSZA PLACÓWKA MEDYCZNA W PRZEMYŚLU
1 miejsce - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Danmed" s.c. Danuta Pyzik, Krystyna Baran
2 miejsce - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Podkarpackie Centrum Zdrowia Psychicznego" s.c. Jacek Barket, Maciej Kuligowski
3 miejsce - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CITODENT" s.c. Małgorzata i Łukasz Kęnska
 
NAJLEPSZA PLACÓWKA MEDYCZNA W POWIECIE PRZEMYSKIM
1 miejsce - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA MEDYK LUCYNA BRZYSKA FYNYK KORMANICE
2 miejsce - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRAKTYKA w Stubnie Tomasz Śliwiński spółka partnerska lekarzy
3 miejsce - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ASKLEPIOS w Birczy Wojciech Tomaka spółka cywilna
OGŁOSZENIE
"ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU"

 

ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU!

 

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,

we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, zaprasza na

 

Przemyską Akcję Rejestracji Potencjalnych Dawców Szpiku 

27.03.2014 r., w godzinach 9.00 – 15.00,

w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

 

tel. kontaktowy: 16 677 54 37

 

 Jeżeli masz 18-50 lat i jesteś zdrowy, dołącz do grona Dawców Szpiku.

Możesz uratować czyjeś życie!

 

Rekrutacja chętnych polega na wypełnieniu krótkiego kwestionariusza (potrzebny będzie dowód tożsamości i numer PESEL) oraz oddaniu niewielkiej ilości krwi.

 

Nie trzeba być na czczo.

Osobom pracującym i uczącym się zostaną wystawione usprawiedliwienia.

"BIAŁA SOBOTA"
POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET I MĘŻCZYZN

22 marca br. w hali sportowej w Medyce odbył się Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn o Puchar Starosty Przemyskiego.

 

 

W rozgrywkach wzięły udział drużyny z gmin Powiatu Przemyskiego tj.: Gminy Krzywcza, Gminy Bircza, Gminy Fredropol, Gminy Przemyśl, Gminy Medyka, Gminy Żurawica. Po zaciętym pojedynku zwyciężyła reprezentacja Gminy Krzywcza, 2 miejsce zajęła reprezentacja Gminy Żurawica, zaś na 3 miejscu uplasowała się drużyna z Gminy Bircza. 

 

 

Marek Iwasieczko Wójt Gminy Medyka wraz z Piotrem Woroszem Naczelnikiem Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji wręczyli puchary Starosty Przemyskiego zdobywcom 1, 2,3 miejsca. Za postawę fair play reprezentacja gminy Fredropol wyróżniona została pucharem ufundowanym przez Wójta Gminy Medyka.

Strona 35 z 51
««   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone