Aktualności
Sesja budżetowa z Orzechowiakami

Uchwalenie budżetu na rok 2015 było najważniejszym punktem obrad IV sesji Rady Powiatu Przemyskiego. Uchwałę tę 16 radnych podjęło jednogłośnie. Najważniejsze parametry budżetu to dochody, określone na 38.048.130 zł. oraz wydatki - 39.256.300 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 1.172,170 zł pokryty będzie z długoterminowego kredytu bankowego.

 

 

Z inwestycji jakie realizowane będą w roku bieżącym warto wymienić przykładowo: powiatowy odcinek, realizowanego przy znacznym unijnym wsparciu, ogólnopolskiego projektu Trasy Rowerowe Polski Wschodniej (wkład własny powiatu to 2.560.4467 zł), a także inwestycje drogowe.

 

 

Miłym akcentem na zakończenie sesji był występ zespołu i kapeli „Orzechowiacy” z Orzechowiec. Swoje muzyczne i wokalne umiejętności zaprezentowało kilka pokoleń „Orzechowiaków”, potwierdzając swój talent i kulturotwórczą pasję.

Przegląd kolędniczy w Huwnikach

28 stycznia w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach odbył się XVI Przegląd Twórczości Kolędniczej. Po mszy świętej odprawionej w miejscowej kaplicy  na scenie prezentowali się pensjonariusze domów pomocy społecznej z Rudy Różanieckiej, Krosna, Moczarów, Sośnicy, Jarosławia, Przemyśla, Moszczanów, Huwnik, Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Przeworsku, Zgromadzenia Braci Albertynów w Przemyślu.

 

 

 

Wśród publiczności oklaskującej występy nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, w tym starosty przemyskiego Jana Pączka, który pogratulował wykonawcom i podziękował opiekunom za ich trud podtrzymania kolędniczych tradycji.

Święto Jordanu w Przemyślu

Święto Objawienie Pańskiego, zwane popularnie Jordanem, jako że upamiętnia chrzest Jezusa Chrystusa w rzece Jordan, obchodzono 19 stycznia 2015 roku w Przemyślu.

 

 

 

Po Liturgii Pontyfikalnej w soborze pw. Św. Jana Chrzciciela odprawionej pod przewodnictwem arcybiskupa Jana Martyniaka – Metropolity Przemysko – Warszawskiego procesjonalnie udano się nad San, gdzie odbył się obrzęd poświęcenia wody. Oprócz grekokatolików w uroczystościach wzięli również wierni obrządku rzymskiego. Nie zabrakło włodarzy powiatu i miasta –starosty przemyskiego Jana Pączka i prezydenta Roberta Chomy.

 

Komisjia Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

W dniu 12 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego, któremu przewodniczyli Starosta Przemyski Jan Pączek oraz Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.

 

 

W komisji wzięli udział także: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, Z-ca Komendanta Miejskiego Policji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych oraz Komendant Straży Ochrony Kolei.

 

 

Celem Komisji była ocena realizacji zadań za 2014 r. oraz przedstawienie priorytetów na 2015 r. 

Śpiewające Dzwony Podola

Zaimprowizowanym koncertem w sali narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu 12 stycznia br. zakończyło się kolejne polskie tournée chóru „Dzwony Podola” z Kijowa.

 

 

Powracający na Ukrainę kijowscy muzycy koncertowali wcześniej w kilku miastach (m.in. w kościele Mariackim w Krakowie).

 

 

W trakcie przemyskiego występu artyści zaprezentowali zarówno utwory z klasycznego repertuaru jak i kilka kolęd. Wręczyli również staroście Janowi Pączkowi dyplom za dotychczasową współpracę i okazywaną życzliwość.

 

Spotkanie samorządowców

9 stycznia 2015 roku w starostwie odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów Gmin Powiatu Przemyskiego.

 

 

Starosta Jan Pączek przedstawił zebranym (wśród których byli nowo wybrani wójtowie) urzędników kierujących wydziałami starostwa, a także zaproponował model współpracy na całą rozpoczynającą się kadencję. Omówił także zadania inwestycyjne zrealizowane na terenie powiatu w kadencji 2010–2014 oraz plany inwestycyjne na rok 2015.

 

 

Ponadto sytuację na lokalnym rynku pracy scharakteryzowała Iwona Kurcz – Krawiec – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu. W dalszej części spotkania obradowali w swoim gronie wójtowie, którzy wybrali nowego przewodniczącego Konwentu Wójtów Gmin Powiatu Przemyskiego, Został nim Tadeusz Bobek – wójt Gminy Krasiczyn.

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PRZEMYSKIEGO

Informujemy, że od 12.01.2015 r. Starostwo Powiatowe w Przemyślu
uruchomiło terminal płatniczy, który umożliwi płacenie opłat administracyjnych
za pomocą kart płatniczych każdego typu. 


Takie rozwiązanie obejmuje opłaty związane ze wszystkimi czynnościami realizowanymi
w Wydziale Komunikacji i Dróg w związku z rejestrowaniem pojazdu lub wydaniem prawa jazdy.


Realizacja opłaty za pomocą karty płatniczej jest obciążona prowizją, którą ponosi klient w wysokości 2,00 zł.
Prowizja będzie pobierana przez operatora.

PRZEKAZANIE BETLEJEMSKIEGO ŚWIATEŁKA POKOJU

30 grudnia 2014 r. w miejscu planowanego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice odbyło się już po raz siódmy uroczyste przekazanie „Betlejemskiego Światełka Pokoju” przedstawicielom władz partnerskich Rejonów na Ukrainie oraz ukraińskim harcerzom - przez władze Powiatu Przemyskiego oraz Komendę Hufca Ziemi Przemyskiej.

 

 

W uroczystości udział wzięli Marek Rząsa Poseł na Sejm RP oraz Mieczysław Kasprzak Poseł RP, Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, Radni Powiatu Przemyskiego, Wójtowie Gmin Powiatu Przemyskiego, Komendanci i Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, delegacje ze Straży Pożarnej i Policji, a także mieszkańcy Powiatu Przemyskiego i Niżankowic.

Jerzy Góralewicz – Sekretarz Powiatu Przemyskiego przywitał wszystkich gości, kilka ciepłych słów i życzeń wszystkim zebranym przekazali Jan Pączek – Starosta Przemyski oraz  Orest Bonk – Starosta Rejonu Stary Sambor.

 

 

 

Po wspólnym kolędowaniu i przekazaniu „Betlejemskiego Światełka” ksiądz Stanisław Czenczek oraz kapłani obrządku greckokatolickiego poświęcili opłatki i prosforę. Po czym wszyscy nawzajem składali sobie życzenia i łamali się opłatkiem.

 

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

Betlejemskie Światełko Pokoju

22 grudnia br. na przemyskim Rynku odbyła się ceremonia przekazania Betlejemskiego Światełka Pokoju. Harcerska akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju została zapoczątkowana w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF).

Tegorocznej edycji towarzyszy hasło: „Pokój jest w nas”. Głównymi bohaterami tej uroczystości byli harcerze Hufca Ziemi Przemyskiej, którzy uczestniczą w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Nie zabrakło włodarzy miasta i powiatu z prezydentem Robertem Chomą i wicestarostą Markiem Kudłą na czele. W wydarzeniu udział wzięli także parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych, harcerze, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Miasta i Powiatu.

SPOTKANIE OPŁATKOWE

22 grudnia br. w Przemyskiej Biblioteki Publicznej odbyło się wspólne spotkanie opłatkowe zorganizowane przez samorządy: Powiatu Przemyskiego i Miasta Przemyśla.

 

 

Przybyłych powitali wspólnie gospodarze opłatkowej uroczystości Jan Pączek Starosta Powiatu Przemyskiego oraz Robert Choma Prezydent Miasta, którzy dziękując za obecność złożyli świąteczno-noworoczne życzenia.

 

 

Wśród zaproszonych gości byli m.in. parlamentarzyści, samorządowcy (w tym - radni Rady Miejskiej i Rady Powiatu Przemyskiego), przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy podległych samorządom jednostek, działacze społeczni. Nie zabrakło osób duchownych, a świątecznego błogosławieństwa zebranym udzielił ksiądz arcybiskup Józef Michalik Metropolita Przemyski.

 

 

Spotkanie uświetnił swoim występem Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej - „Trójczyce”. Wspólne kolędowanie, życzenia i dzielenie się opłatkiem – wprowadziło zgromadzonych we wspaniałą Bożonarodzeniową atmosferę.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STROIK ŚWIĄTECZNY

W dniu 19 grudnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu na stroik świąteczny dla klas I – III i IV – VI szkół podstawowych z terenu Powiatu Przemyskiego organizowanego przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu. Uczestników powitał i wręczył nagrody Jan Pączek – Starosta Powiatu Przemyskiego. 

 

 

Komisja konkursowa po dokonaniu analizy 72 prac postanowiła przyznać nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce, wyróżnić 8 prac oraz nagrodzić pozostałych uczestników konkursu za udział w tym przedsięwzięciu.

 

Decyzją Komisji nagrody otrzymują następujące osoby:

Kategoria I-III

I nagroda –  Nikola Franków 
II nagroda – Hanna Wąsacz
III nagroda –  Malwina Kucaj

Komisja konkursowa w kategorii I-III postanowiła przyznać 3 wyróżnienia: 

Maja Szuban
Lena Buryło
Maja Droń

 

Kategoria IV-VI

I nagroda – Patryk Grab
II nagroda – Dominika Sikora
III nagroda – Julia Pacanowska 

Komisja konkursowa w kategorii IV-VI postanowiła przyznać 5 wyróżnień: 

Klaudia Dykas
Karolina Cielniak
Wiktoria Paśkiewicz
Kinga Baran
Gabriela Kucaj

 

 

Na uwagę zasłużyły także prace najmłodszych uczestników konkursu Bartosza Marka, Piotra Segelina, Łukasza Sowy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy a nauczyciele - opiekunowie podziękowania.

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

4-5 grudnia starosta przemyski Jan Pączek wraz z delegacją uczestniczył na Ukrainie w konferencji zamykającej mikroprojekt pn. Opracowanie narzędzi współpracy transgranicznej na podstawie wspólnego dziedzictwa kulturowego rejonu Mościckiego obwodu lwowskiego oraz powiatu przemyskiego województwa podkarpackiego w ramach parasolowego projektu nr IPBU.03.02.00-18-826/12 „Promocja wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturalnego Polski i Ukrainy – „Twierdzy Przemyśl”.

 

 

Na spotkaniu omawiane były m.in. tematy dotyczące możliwości rozwoju i promocji turystyki przygranicznej, nowych perspektywach współpracy.

 

Turniej Szachowy o Puchar Starosty Przemyskiego

14 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbył się Turniej Szachowy o Puchar Starosty Przemyskiego.

 

s-kksprzemysl.pl

 

"Fundusze Europejskie na lata 2014-2020"
Podkarpacka Izba Gospodarcza, zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej projekt „Kampania informacyjno-promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP”, na której zaprezentowana zostanie oferta usług PIG dla przedsiębiorców oraz seminarium pn. „Fundusze Europejskie na lata 2014-2020”.
 
PIERWSZA SESJA W NOWEJ KADENCJI

28 listopada 2014 roku odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu Przemyskiego.

 

 

Początkowo obrady prowadził (w imieniu radnego – seniora Ryszarda Gołębiowskiego) Jan Semków.

 

 

Radni otrzymali z rąk sędziego Janusza Kazienko - Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Przemyślu oficjalne zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie.

 

 

Pierwszym merytorycznym punktem obrad był wybór przewodniczącego rady. 

 

 

Został nim po raz kolejny Ryszard Adamski, który dorzucił do porządku obrad kilka dodatkowych punktów, umożliwiając tym samym wybór powiatowych władz kadencji 2014–2018.

 

 

Wiceprzewodniczącymi rady zostali zaś: Jan Semków i Władysław Maciupa. Ostatecznie, przy braku głosów przeciwnych, wybrano Jana Pączka na starostę przemyskiego, Marka Kudłę na wicestarostę, zaś członkami zarządu (oprócz starosty i wicestarosty) zostali: Ryszard Gołębiowski, Henryk Sowa i Zbigniew Blecharczyk.

 

 

Uchwały Rady Powiatu Przemyskiego

KAMPANIA

24 listopada br. na Rynku Starego Miasta odbył się happening przed Urzędem Miasta oraz pod budynkiem Starostwa Powiatowego ”Biała Wstążka”. Kampania "Biała Wstążka"  zrodziła się w Kanadzie w 1999 r.  Ma na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

 

 

W związku z tą międzynarodową akcją, skierowaną do mężczyzn zorganizowano także uroczysty pochód ulicami Starego Miasta w którym udział wzięli Starosta Przemyski Jan Pączek, Wicestarosta Przemyski Marek Kudła,  Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, Poseł na Sejm RP Marek Rząsa, Wojciech Błachowicz, wolontariusze oraz dzieci i młodzież z przemyskich szkół (SP Nr 11, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, I LO, CKZiU Nr 2, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 3).

 

Przewodnicy PTTK na przemyskich szlakach

W dniach 22–23 listopada br. w Przemyślu i okolicach przebywała kilkudziesięcioosobowa grupa przewodników turystycznych PTTK z całego województwa podkarpackiego. Środowiskowe spotkanie rozpoczęło się w Starostwie Powiatowym czyli dawnym klasztorze dominikanów.

 

 

Przewodnicy mieli okazję zwiedzić zabytkowe barokowe malowidła znajdujące się w parterowej części poklasztornego budynku, by później, w trzech grupach, wyruszyć szlakiem przemyskich osobliwości i zabytków architektury. Natomiast drugi dzień poświęcony był Twierdzy Przemyśl i wędrówce po wybranych fortach.

 

Podziemia archikatedry otwarte

20 listopada br. uroczyście otwarto, pieczołowicie odrestaurowane, podziemia przemyskiej archikatedry rzymskokatolickiej.

 

 

Udostępnienie podziemi połączone było z otwarciem stałej wystawy: „Nekropolia biskupów przemyskich i osób świeckich”, na której eksponowane są trumny, akcesoria pogrzebowe, stroje oraz inne są cenne pamiątki wydobyte podczas kilkuletnich prac rewaloryzatorskich i pieczołowicie odrestaurowane. W uroczystości tej uczestniczyli m.in.: arcybiskup Józef Michalik – metropolita przemyski, Władysław Ortyl – marszałek województwa podkarpackiego, włodarze miasta i powiatu z prezydentem Robertem Chomą i starostą Janem Pączkiem. Podziemia są otwarte dla zwiedzających od wtorku do soboty w godzinach od 9 do 16.

 

BADMINTON AMATOR ERKE CUP - MEDYKA

22.11.2014 r. w hali sportowej w Medyce pod Honorowym Patronatem Starosty Przemyskiego odbył się turniej badmintonowy pod nazwą Badminton Amator Erke Cup. Do turnieju zgłosiło się ponad 70 zawodników z : Rzeszowa, Jarosławia, Lubaczowa, Dubiecka, Przemyśla i Medyki, którzy rywalizowali w 11 kategoriach rozgrywkowych. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Wójt Gminy Medyka Marek Iwasieczko.

 

 

Organizatorami turnieju były dwa kluby: UKS Jagiellonka Medyka oraz UKS Aktywna Piątka Przemyśl. Podczas turnieju dla najmłodszych uczestników zorganizowany został konkurs rysunkowy pod tytułem” Badminton w moich oczach”. Jury w składzie Zastępca Prezydenta Przemyśla Grzegorz Hayder, Prezes Podkarpackiego Związku Badmintona Dariusz Stańko, Sekretarz UKS Jagiellonki Medyka Dorota Świerk oraz przedstawiciel rodziców Pan Waldemar Hryniszyn wybrało trzy najlepsze prace. Uroczystego wręczenia nagród dokonał Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder.

 

 

Po rozegranych 148 meczach na siedmiu kortach zostali wyłonieni zwycięscy poszczególnych kategorii:

Kat.: Żacy dziewczyn

 1. Serafin Oliwia
 2. Rusinowska Julia
 3. Toś Julia

 

Kat.: MM dziewczyn

 1. Bukowińska Amelia
 2. Kikiela Gabriela

 

Kat.: M dziewczyn

 1. Dudziak Izabela
 2. Pawlus Wiktoria
 3. Kaczmarzyk Sara

 

Kat.: JM dziewczyn

 1. Bukowińska Klaudia
 2. Dudziak Aleksandra
 3. Niemiec Aleksndra

 

Kat. MM chłopcy

 1. Spławiński Mateusz
 2. Serafin Kacper
 3. Chudzio Damian

 

Kat.: M chłopcy

 1. Kordek Patryk
 2. Kordek Jakub
 3. Furmański Bartosz

 

Kat.: JM chłopcy

 1. Świerk Rafał
 2. Bienia Michał
 3. Kordek Patryk

 

Kat.: Amator Poczatkujący Kobiety:

 1. Jagustyn Małgorzata
 2. Mroczek Bożena
 3. Pawlikowska Joanna

 

Kat.: Amator Poczatkujący Mężczyzn:

 1. Mroczek Przemysław
 2. Buszkiewicz Grzegorz
 3. Kikiela Tomasz

 

Kat.: Amator zaawansowany Mężczyzn:

 1. Legendy Tomasz
 2. Gawłowski Piotr
 3. Płoszczyński Jerzy

 

Kat.: Gry Podwójne Mężczyzn:

 1. Legendy Tomasz, Burlikowski Andrzej
 2. Gawłowski Piotr, Płoszczyński Jerzy
 3. Mazur Mariusz, Humeniuk Maciej, Warnecki Mariusz, Gozdzwoń Grzegorz

 

Strona 36 z 55
««   15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone