Aktualności
I Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego
Dnia 18 czerwca 2015 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbył sięI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego.Organizatorami kongresu był Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz komitet w składzie:
przewodniczący – dr hab. prof. UR Wacław Wierzbieniec 
sekretarz - Joanna  Elżbieta Potaczek
członkowie: Zofia Domino, dr Dariusz Fudali, Szymon Jakubowski, Zofia Kostka – Bieńkowska, dr hab. prof. UR Szczepan Kozak, dr Małgorzata Kutrzeba, Jakub Pawłowski, dr Paweł Róg, dr Andrzej Stankiewicz
 
 
 
W przedsięwzięciu udział wzięło ponad 50 organizacji pozarządowych z całego Podkarpacia. Kongres był okazją do zaprezentowania prowadzonej przez nie działalności, wymiany doświadczeń oraz wypracowania wspólnych założeń na przyszłość co do integracji stowarzyszeń, wspólnych działań, dążeń i rozwiązywania nurtujących te organizacje problemów.
 
 
 
Celem Kongresu była również możliwość nabycia wiedzy i kompetencji z zakresu praw autorskich, praw wydawniczych, metodologi prowadzenia badań historycznych, możliwości pozyskiwania funduszy na działalność statutową. Ponadto był  on okazją do promocji dziedzictwa kulturowo-historycznego Podkarpacia oraz zwrócenia uwagi na pamięć historyczną, jako podstawę kształtowania postaw patriotycznych i istotny łącznik przeszłości z współczesnością.
 
 
 
Podczas przedsięwzięcia, każde z uczestniczących w Kongresie stowarzyszeń miało możliwość zaprezentowania swojego dorobku, poprzez stoiska, prezentacje multimedialne, musztry paradne, pokazy gimnastyczne czy koncerty. W kwestii merytorycznej podczas prezentowanych referatów, reprezentanci stowarzyszeń mogli nabyć wiedzę i zapoznać się z rozwiązaniami nurtujących ich problemów. Wspólna wymiana poglądów dała obraz działalności tych organizacji oraz perspektywy wspólnej pracy w przyszłości. Dewiza integracji stała się nieodzownym czynnikiem przyszłych dążeń zmierzających do kreowania Małych Ojczyzn, a co za tym idzie intensywnego rozwoju Podkarpacia.
 
 
 
W ramach Kongresu wydany został biuletyn informacyjny o stowarzyszeniach regionalnych, które wzięły udział w Kongresie działających na terenie Województwa Podkarpackiego i prowadzonej przez nie działalności.
 
 
 
I Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego zapoczątkował pewien proces integracji tych organizacji na płaszczyźnie wspólnej organizacji przedsięwzięć, pozyskiwania funduszy czy współpracy z samorządami. Duże zainteresowanie Kongresem sprawiło, że będzie on przedsięwzięciem cyklicznym skupiającym coraz więcej organizacji pozarządowych z terenu Podkarpacia.
IV Festiwal Ziemi Przemyskiej oraz IX Święto Pieroga
 
 
5 lipca na stadionie w Krównikach odbył się IV Festiwal Ziemi Przemyskiej - Pokaz Dorobku Kulturalnego Gmin Powiatu Przemyskiego oraz IX Święto Pieroga w Gminie Przemyśl, organizowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu, Gminę Przemyśl zaś współorganizatorem było Starostwo Powiatowe w Przemyślu.
 
 
 
Każda z zaproszonych gmin zaprezentowała swój program artystyczny, stoisko z jadłem regionalnym oraz stoisko z rękodziełem artystycznym, które podlegały ocenie jury, w którym zasiedli Krystyna Trojanowska – folklorysta, Michał Lichota – muzyk, Piotr Worosz – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Przemyskiego. 
 
 
 
W ramach  Święta Pieroga w Gminie Przemyśl. Dwuosobowe drużyny z sołectw Gminy Przemyśl, dwuosobowe drużyny z sołectw Gminy Przemyśl wystartowały w konkursie lepienia pierogów na czas. Uczestniczki łącznie wykonały ponad 1000 pierogów a wśród nich najlepsze okazały się Panie reprezentujące sołectwo Witoszyńce lepiąc ich ponad 160. Na drugim miejscu uplasowały się  Panie z sołectwa Łętownia, natomiast trzecie miejsce zajęły Panie z sołectwa Ostrów.
 
 
 
 
 
 
Natomiast w ramach IV Festiwalu Ziemi Przemyskiej jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:  nagrodę Grand Prix za najlepsze całościowe zaprezentowanie się gminy otrzymała Gmina Fredropol. Za najlepszy program artystyczny pierwsze miejsce przyznano Gminie Krasiczyn. Gminia Stubno dostała nagrodę za najlepszą prezentację rękodzieła artystycznego, zaś Gmina Dubiecko zdobyła pierwszą nagrodę za najlepsze przygotowanie stoiska kulinarnego. Ponadto jury nagrodziło pozostałe gminy za najciekawszy element przygotowanej prezentacji:
- Gminie Orły za chleb ziołowy ze smalcem „Sołtysa”,
- Gminie Przemyśl za propozycję podania dwóch potraw: tradycyjnej „Gołąbki  w liściach z winogron” i nowoczesnej „Udka w sakiewkach”.
Jury przyznało nagrodę specjalną Julii Bilińskiej – solistce z Szkoły Podstawowej w Olszanach.
 
 
 
W trakcie imprezy organizowano liczne zabawy dla dzieci i dorosłych a na scenie można było podziwiać dorobek artystyczny gmin. Na wielu stoiskach można było zakosztować lokalnych i bardzo wykwintnych potraw, którymi zachwyciłby się niejeden smakosz. Wielką i niecodzienną atrakcją okazał się sprzęt wojskowy – czołg T72M2, który zaprezentowali nam oficerowie z I Batalionu Czołgów w Żurawicy.
Całość zakończył występ gwiazdy wieczoru - Gosi Andrzejewicz, po którym najwytrwalsi mogli bawić się przy muzyce zespołu Iluzer.
 
 
 
4. Festiwal Ziemi Przemyskiej

 

Formularz ofertowy dla programu zdrowotnego

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłosił drugi otwarty konkurs na realizatora programu profilaktycznego dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego pn. „Zapobieganie zakażeniom HCV na lata 2015-2016” Szczegóły dostępne w BIP Powiatu.

 

Załącznik:

Formularz ofertowy

Pomóżmy uczniom z Kaszyc!

Uczniowie 5 klasy Szkoły Podstawowej w Kaszycach zwracają się z prośbą o wsparcie realizowanego przez nich projektu crowdfundingowego. Ma on na celu zbiórkę pieniędzy na sfinansowanie wycieczki edukacyjnej, która miała odbyć się z okazji Dnia Dziecka, jednak z powodu braku pieniędzy, została przesunięta na wrzesień. Przy okazji dzięki zaistniałej sytuacji uczniowie zapoznają się w ten sposób z zasadami finansowania społecznego.

                Sprawmy im dzień dziecka!

 
Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem:

 
XIII Gala Myśliwska w Krasiczynie

Zdjęcie udostępnione przez redaktora gazety Życie Podkarpackie - Mariusza Godosa

28 czerwca br. odbyła się w krasiczyńskim zamku XIII Gala Myśliwska. W bogatym programie imprezy nie zabrakło m.in.: prezentacji psów myśliwskich, pokazu ptaków drapieżnych, a także występu Zespołu Reprezentacyjnego Muzyki Myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego pod kierownictwem Mieczysława Leśniczaka.

Zdjęcie udostępnione przez redaktora gazety Życie Podkarpackie - Mariusza Godosa

Były też konkursy dla najmłodszych i rodzinny piknik. Galę rozpoczęła jednak tradycyjnaHubertowska Msza Święta. Następnie podczas części oficjalnej młodzi „rekruci” złożyli ślubowanie myśliwskie, wręczone zostały łowieckie odznaczenia oraz ogłoszono wyniki konkursu na najlepszą kronikę koła łowieckiego. Wśród odznaczonych Krzyżem Zasługi Łowieckiej znalazł się Władysław Maciupa, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego. Gośćmi Myśliwskiej Gali byli również  starosta przemyski - Jan Pączek i wicestarosta przemyski - Marek Kudła.

 

 

 

Laury od marszałka

26 czerwca wręczono w Rzeszowie Nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wśród laureatów znalazł się – na wniosek starosty przemyskiego Jana Pączka – artysta plastyk Marian Szajda z Przemyśla, absolwent Wydziału Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, autor wielu pomników, płaskorzeźb, plakiet i medali.

Otrzymał on nagrodę indywidualną za całokształt działalności artystycznej. Na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego nagrodę otrzymał również profesor Jerzy Piórecki, założyciel i pierwszy dyrektor Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

Nagrody wręczali: wicemarszałek Wojciech Buczak i przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego Anna Schmidt-Rodziewicz. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

 
Wiedeń w Krakowie, Kraków w Wiedniu

Bardzo dobrze zaprezentowali się reprezentanci naszego regionu w trzeciej edycji konkursu „Wiedeń w Krakowie, Kraków w Wiedniu”, organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Ideą konkursu jest przybliżenie – w plastycznej formie - dziedzictwa kulturowego z czasów dawnej monarchii Habsburgów, w której znaczącą rolę (oprócz dominującego Wiednia) odgrywał właśnie Kraków. Na konkurs nadesłano 120 prac. Kapituła konkursowa, której w tym roku przewodniczył znany aktor Jan Nowicki, przyznała nagrody i wyróżnienia. Wśród wyróżnionych znalazł się przemyślanin Waldemar Kremer, a dyplom i nagrodę wręczył mu starosta przemyski Jan Pączek.

Mocnym akcentem zaznaczyła swoją obecność w konkursie Szkoła Podstawowa w Krasiczynie. Wyróżnienia otrzymały aż cztery uczennice: Wioletta Januś, Brygida Nowakowska, Agnieszka Szymaszek i Weronika Śmigielska, którym dyplomy i nagrody wręczył w Krasiczynie Piotr Worosz – naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji. Dyplom trafił także do ich nauczycielki języka niemieckiego - Katarzyny Kubas.

Konkurs kontynuowany będzie w latach przyszłych, jak zapewniła inicjatorka tego przedsięwzięcia - Magda Wisiecka, pochodząca z podprzemyskiejStarzawy lektorka języka niemieckiego na tamtejszym uniwersytecie. Wśród honorowych patronów konkursu jeststarosta Jan Pączek, a także wiele znanych osób ze świata nauki i sztuki, m.in. profesorowie Norman Davies, Andrzej Zoll, Jerzy Hausner czy austriacki pisarz Martin Pollack.
 
 
Konkurs wiedzy samochodowej

W dniu 1.06 br w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbył się „Konkurs Wiedzy Samochodowej”. Udział w tym konkursie wzięli także uczniowie Zespołu Szkół im. A. Fredry z klasy III technikum pojazdów samochodowych: Arkadiusz Tomaszewski, Mateusz Wrotny i Radosław Wywrót. Klasę II zasadniczej szkoły zawodowej reprezentowali: Mateusz Smoliński, Radosław Pempek i Piotr Przepaśniak. Uczniowie technikum uplasowali się na I miejscu, zaś uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej zajęli II miejsce na podium. Zwycięscom gratulujemy!

Delegacja z Ukrainy

22 i 23 czerwca br. na terenie powiatu przemyskiego gościła delegacja ukraińska z województwa Iwano – Frankowskiego. Delegację przyjął Jan Pączek – StarostaPrzemyski i Jerzy Góralewicz – Sekretarz Powiatu. Delegacja w składzie: Maria Zub – szef delegacji, Lesia Burdiak – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej regionu Iwano – Frankowskiego, Ihor Stelmashcuk – Dyrektor Delyatynskoho domu dla osób starszych w Iwano – Frankowsku oraz Oksana Galyga – menadżer projektu przybyła z inicjatywy Ukraińsko – Polskiego Stowarzyszenia „JEDNOŚĆ”. 

Goście zapoznali się z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach i spotkali się z dyrekcją i pracownikami, którzy podzielili się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami zdobytymi w trakcie praktyki. Kolejnym miejscem do którego udali się goście był Zespół klasztorny „Kalwaria Pacławska”. Zwiedzali także miasto Przemyśl.

W kolejnym dniu udział w spotkaniu z ukraińskimi gośćmi wziął Pan Dariusz Tracz – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Delegacja zwiedzała również Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Pomocy w Korytnikach oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Z działalnością WTZ delegację zapoznał dyrektor Andrzej Berestecki. Następnie udali się do Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach. Goście z Iwano – Frankowska byli pod wielkim wrażeniem zarówno malowniczego miejsca w jakim znajduje się ośrodek, jak również zaangażowania w niesieniu pomocy charytatywnej, socjalnej, medycznej oraz rehabilitacyjnej. 

Podczas tych dwóch dni pobytu goście mieli okazję zapoznać się z naszym doświadczeniem i wiedzą na temat sposobów polepszenia sytuacji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, by móc to wykorzystać na rodzimym gruncie. 

 
Warsztaty na temat Strategii Rozwoju Powiatu Przemyskiego do 2020 r.

W dniu 23 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu  odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące nowej strategii dla Powiatu Przemyskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele powiatowych instytucji i organizacji oraz gmin. Mieli oni możliwość zapoznania się z prezentacją wstępnej, roboczej wersji diagnozy stanu społeczno-gospodarczego powiatu oraz zgłaszania uwag i opinii do dokumentu.

 W drugiej części spotkania omówiona została terminologia używana w procesie budowania strategii. Uczestnicy spotkania zostali poproszeni o wypełnienie ankiet, zawierających pytania na temat hierarchizacji problemów i słabych stron powiatu oraz celów i zadań ważnych dla jego rozwoju. Na przygotowanych formularzach zgłaszali również propozycje wizji, misji, celów strategicznych i operacyjnych, które powinny znaleźć się w strategii. Zebrane wnioski i opinie będą służyć do opracowania wstępnej wersji Strategii Rozwoju Powiatu Przemyskiego do 2020 r. Zostanie ona zaprezentowana na drugim warsztatowym spotkaniu konsultacyjnym we wrześniu 2015 r.

 

Prezentacja poniżej:

- pojęcia używane w strategii

- Strategia Rozwoju Powiatu Przemyskiego do 2020

III Turniej Piłki Nożnej Samorządowców Powiatu Przemyskiego
20 czerwca 2015 r. na kompleksie boisk ORLIK w Nienadowej odbyły się Mistrzostwa Powiatu Przemyskiego w Piłce Nożnej Pracowników Samorządowych. Udział wzięły następujące drużyny: Bircza, Dubiecko, Krzywcza, Medyka i Orły.  
                                               Gmina Bircza                                                                                                Gmina Dubiecko
                   
 
 
Gmina Krzywcza
 
 
Gmina Medyka                                                                                                           Gmina Orły
                          
 
 
Otwarcia turnieju dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego – Ryszard Adamski oraz Wójt Gminy Dubiecko – Wiesław Bembenek. Turniej był prowadzony przez sędziów - Pawła Pawlusa i Łukasza Olecha.  
 
 
Po losowaniu rozpoczęły się rozgrywki systemem każdy z każdym. W pierwszym meczu spotkały się drużyny
z Medyki i Birczy - 2:0.
 
 
Rywalizacja piłkarzy o puchar i miejsca na podium była bardzo emocjonująca. Miała także miejsce ostra ale sportowa rywalizacja, dzięki czemu zawody odbyły się bez konieczności interwencji pomocy medycznej, choć niektóre sceny z akcji mogły dawać ku temu powody.
 
 
 
 
Wspaniałe parady bramkarskie nie zawsze przynosiły pożądane efekty i wtedy drużyna przeciwników zdobywała punkty. 
 
 
 
 
Drużyny które nie znalazły sie na podum otrzymały pamiątkowe dyplomy, które wręczył starosta przemyski.
 
 
 
 
Zdobywcy III miejsca - Gmina Krzywcza:
 
 
II miejsce zajęła niezwykle waleczna drużyna z Gminy Medyka:
 
 
I miejsce - Gmina Dubiecko:
 
 
 
Najleprzym strzelcem turnieju został zawodnik z Gminy Dubiecko - Mateusz Koczenasz, który we wszystkich meczach strzelił 8 bramek.    
 
 
Szczególne podziękowania Organizatorzy Mistrzostw Powiatu Przemyskiego w Piłce Nożnej Pracowników Samorządowych kierują do Przewodniczącego Rady Powiatu - Ryszarda Adamskiego oraz Zdzisława Tereszczaka - ojców tej wspaniałej imprezy.
"Miejsce Przyjazne Rowerzystom" - nabór podmiotów

Szanowni Państwo,

W imieniu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, będącej partnerem wykonawczym projektu "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - Promocja" mamy przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu od dnia 15 czerwca br. naboru podmiotów zainteresowanych uzyskaniem statusu "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo. Nabór będzie trwał od 15 czerwca do 15 lipca.

www.greenvelo.pl

 

Załaczniki poniżej:

- informacja o akcji

- ogłoszenie o naborze 

- regulamin współpracy

- wykaz gmin ojętych naborem

- zaproszenie na spotkanie informacyjne

 

 
VIII Szaradziarskie Mistrzostwa Przemyśla

Przemyski Klub Szaradzistów „Przemek” oraz Centrum Kulturalne w Przemyślu zapraszają na VIII Szaradziarskie Mistrzostwa Przemyśla, które odbędą się 27- 28 czerwca 2015 r

 

.

Konkurs
Szanowni Państwo,

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Radio Zet i Telewizja Polska Program 1 organizują akcję informacyjną „Europa to my”, poświęconą wykorzystaniu funduszy europejskich z perspektywy finansowej 2007-2013. Elementem tej akcji jest ogólnopolski konkurs „Europa to my” polegający na przesyłaniu zgłoszeń prezentujących zmiany, jakie nastąpiły w całej Polsce dzięki projektom dofinansowanym ze środków unijnych. Konkurs przewiduje atrakcyjne nagrody nie tylko dla osób przesyłających zgłoszenia, ale również dla miejscowości, z której pochodzi projekt zaprezentowany w zwycięskim zgłoszeniu. Nagrodą tą będzie zorganizowany 30 sierpnia br. Ogólnopolski Dzień Funduszy Europejskich z atrakcjami i wystawcami z całej Polski (prezentowane będą głównie projekty finałowe) zakończony wielkim koncertem z udziałem gwiazd polskiej muzyki m.in Edyty Górniak, Afromental, Margaret, Moniki Kuszyńskiej, Donatana i Cleo oraz Formacji Nieżywych Schabuff. Co ważne, koncert będzie transmitowany na żywo w TVP1. Dodatkowo miejscowość ta otrzyma 5 hot-spotów z darmowym rocznym wi-fi dla mieszkańców. Oprócz nagrody opisanej powyżej, w 20 miejscowościach, z których pochodzić będą najlepsze zgłoszenia, zrealizowane zostaną programy telewizyjne, które wyemituje TVP 1. Miejsca te będą również promowane na antenie Radia Zet. Programy telewizyjne i radiowe będą doskonałą okazją do zaprezentowania zmian, jakie nastąpiły dzięki wykorzystaniu środków unijnych, a tym samym do promocji projektów oraz miejscowości i jej okolic, w których zostały zrealizowane. Osoba, która wyśle zwycięskie zgłoszenie wygra również nagrodę indywidualną, jaką jest podróż po krajach Unii Europejskiej. Zachęcamy Państwa do promocji akcji i rozpropagowania informacji o konkursie „Europa to my” wśród przedstawicieli lokalnej społeczności lub osób korzystających z realizowanych przez Państwa projektów, którzy mogą wziąć udział w konkursie i wygrać nagrody dla swojej miejscowości. Na potrzeby promocji akcji przygotowano i dołączono do niniejszego maila propozycję treści informacji, którą można wykorzystać na stronie internetowej. Dodatkowo na stronie www.europatomy.eu w zakładce „Materiały promocyjne” zamieszczono m.in. projekt graficzny plakatu oraz ulotki, które można powielać i dystrybuować w Państwa miejscowości lub wśród osób korzystających z realizowanych przez Państwa projektów. Uwaga: zgłoszenia konkursowe zbierane są w dwóch etapach. Pierwsze zgłoszenia można przesyłać do 22 czerwca. Spośród nich Kapituła konkursu wybierze pierwszych 10 finalistów. Drugi etap nadsyłania zgłoszeń zakończy się 3 lipca.

Zapraszamy serdecznie do włączenia się do akcji!
 

 

Dodatkowe informacje znajdą Państwo w załaczniku poniżej:

Europa to my

 

40 lat Arboretum w Bolestraszycach
 
11 czerwca br. Arboretum w Bolestraszycach świętowało 40-lecie swojej działalności. W ciągu tego czasu udało się stworzyć ogromną kolekcję roślin, drzew, krzewów i kwiatów. Z okazji tego święta Biskup Adam Szal odprawił mszę świętą w kaplicy znajdującej się na terenie arboretum, zaś po niej dokonano oficjalnego otwarcia kolekcji pnączy i bylin. W trakcie uroczystości można było zwiedzać wystawę autorstwa Zbigniewa Juszczyka. 
 
 
 
Gospodarz Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach - dyrektor Narcyz Piórecki przedstawił historię utworzenia ogrodu botanicznego oraz sposób w jaki rozwijała się jego działalność. W jubileuszowych uroczystościach wzięli udział także Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, prof. dr hab. Jerzy Piórecki - założyciel arboretum oraz Marek Kudła - Wicestarosta Przemyski.
 
 
OGŁOSZENIE

 

 

Załączniki do ogłoszenia do pobrania pod linkiem:

pobierz załącznik  ogłoszenia starosty

Lato z książką

13 czerwca, w ramach – organizowanej już po raz dziewiąty – cyklicznej imprezy „Bieszczadzkie lato z książką”, gościła w Przemyślu grupa znanych polskich pisarzy i publicystów. Spotkania autorskie, połączone z kiermaszem książek Wydawnictwa Bosz, odbywały się w gmachu Przemyskiej Biblioteki Publicznej. Jedno ze spotkań, z Markiem Krajewskim z Wrocławia, autorem bestsellerowych powieści kryminalnych, przetłumaczonych na 20 języków, poprowadził Zdzisław Szeliga – pracownik naszego starostwa. Po spotkaniu Marek Krajewski otrzymał na pamiątkę fajkę z herbem Powiatu Przemyskiego, wyprodukowaną w Pracowni Fajek Bróg Zbigniewa Bednarczyka.

 

Najmłodsi Mistrzowie Ortografii i Matematyki

W dniu 10 czerwca 2015 roku w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu odbyło się podsumowanie konkursów o zasięgu powiatowym, które wyłoniły powiatowego Mistrza Ortografii i Mistrza Matematyki. W godzinach rannych odbył się finał  XIII „Spotkań Ortograficznych”, gdzie uczniowie klas trzecich szkół podstawowych powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla rywalizowali o tytuł mistrzowski. W pierwszym etapie tego konkursu uczestniczyło 216 uczniów z dziewięciu gmin (Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica) oraz siedmiu szkół przemyskich. Na II etapie - 13 maja w Birczy spotkało się 42 laureatów konkursów gminnych  i szkolnych. Do finału zakwalifikowało się 20 uczniów ze szkół w Stubnie, Orzechowcach, Wyszatycach, Nizinach, Medyce, Torkach, Ujkowicach, Drohobyczce, oraz przemyskich SP-4, SP-5, SP-11, SP-15, SP-16 i SP- Muzycznej. Podczas finałowych zmagań zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii zdobyła Anna Polna – uczennica ze Stubna, przygotowana do konkursu przez panią Elżbietę Musiał. Tytuł wicemistrza zdobył Konrad Ams z SP-4 w Przemyślu – uczeń pani Agnieszki Michalskiej. Trzecie  miejsce zajęli Adam Górniak z przemyskiej SP-15– uczeń Alicji Treli oraz Filip Kijanka z SP w Nizinach – uczeń Elżbiety Kazieczko. Uroczyste podsumowanie tegorocznych Spotkań Ortograficznych zaszczycili goście, od lat wspierający tę inicjatywę: Piotr Worosz – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu oraz Pani Alina Dąbek – menadżer regionalny Wydawnictwa MAC Edukacja.

Pan Piotr Worosz wręczył zwycięzcom konkursu nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz pogratulował i podziękował nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu. Jury wyraziło uznanie dla wspaniałej znajomości ortografii przez wszystkich finalistów i wysoko oceniło poziom tegorocznego konkursu. Uczniowie po trudach pisania i osładzającym ten trud słodkim poczęstunku, czas oczekiwania na wyniki konkursu wypełnili wizytą w Kole Łowieckim w Przemyślu. 

Natomiast „I Spotkania Matematyczne” odbyły się w ZSzOI 23 kwietnia i z zadaniami matematycznymi zmagało się 42 trzecioklasistów wyłonionych spośród 206 uczniów  z sześciu szkół przemyskich oraz z ośmiu gmin (Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Przemyśl, Stubno, Żurawica). Komisja konkursowa przyznała tytuł mistrza Aleksandrowi Zarębińskiemu z SP-Muzycznej – uczniowi Pani Andżeliki Słodyczko, tytuł wicemistrza Natalii Hayder z ZSzOI – uczennicy Pani Anety Hadam oraz dwa wyróżnienia dla Zofii Maćkowiak z SP Muzycznej – uczennicy Pani Andżeliki Słodyczko, a także Miłosza Podwyszyńskiego z SP- Przedmieście Dubieckie – ucznia Pani Elżbiety Pilch. Zaproszeni Goście wyrazili swoje uznanie i podziękowania za dotychczasową działalność i popularyzację poprawności ortograficznej i matematycznej logiki wśród uczniów klas młodszych. Pan Piotr Worosz podziękował za wieloletnią działalność paniom Alicji Dobosz i Marcie Kostce - organizatorom konkursu ortograficznego, a także paniom Anecie Hadam i Agnieszce Ziębie za podjęcie się organizacji bliźniaczego konkursu w zakresie matematyki.
Formularz ofertowy dla programu zdrowotnego

Zarząd Powiatu Przemyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizatora programu profilaktycznego dla mieszkańców Powiatu Przemyskiego pn; "Zapobieganie zakażeniom HCV" na lata 2015-2016. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce "Ogłoszenia i Konkursy". Poniżej zamieszczamy link do formularza ofertowego:

 

Załacznik:

Formularz ofertowy

Strona 36 z 59
««   16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone