Aktualności
Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbył się Dzień Pracownika Socjalnego. W uroczystości uczestniczyli m.in. pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Jan Pączek Starosta Przemyski, Marek Kudła Wicestarosta Przemyski, Agnieszka Paryga Skarbnik Powiatu Przemyskiego, Piotr Hryniszyn Dyrektor SOW dla OPR w Korytnikach, Kierownicy GOPSów oraz ksiądz Sylwester Szwajca dyrektor DD w Prałkowcach.

 

 

Starosta Przemyski Jan Pączek, wszystkim zgromadzonym złożył najserdeczniejsze życzenia. Podziękował również za codzienny trud i poświecenie jakie związane jest z zawodem pracownika socjalnego. Podczas uroczystości gościnnie wystąpił z pokazem tanecznym Zespół A-Z.

 

Nowy most w Sufczynie

14 listopada oddano do użytku przebudowany most w miejscowości Sufczyna, na rzece Stupnica. Przebudowa tego mostu była realizowana w ciągu drogi powiatowej nr 1777R Pruchnik - Nienadowa - Bircza. Wartość zadania to 1 799 999 zł, z czego dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej wyniosło 908 200 zł. Pozostałe środki to wkład własny, na który fundusze przeznaczył Powiat Przemyski, Nadleśnictwo Bircza, Nadleśnictwo Dynów, Nadleśnictwo Krasiczyn. Uroczystego otwarcia dokonali m.in.: Jan Pączek - Starosta Przemyski, Piotr Kruk z Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, Zbigniew Kopczak - Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza oraz Grzegorz Małetka - ekspert Biura Usług Inżynierskich z Halinowa.

 

Ostatnia sesja kadencji 2010-2014

Ostatnia w tej kadencji 52. Sesja Rady Powiatu Przemyskiego nie miała czysto kurtuazyjnego charakteru. 13 listopada radni powiatowi podjęli kilka istotnych uchwał, dotyczących m.in. spraw budżetowych oraz programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015. Nie zabrakło też osobistych podsumowań i wzajemnych podziękowań. Zarówno przewodniczący rady Ryszard Adamski, jak i starosta Jan Pączek dziękowali wszystkim radnym za czteroletni wspólny trud dla dobra powiatu. Słowa podziękowania przekazał także poseł Marek Rząsa. Wszyscy podkreślali, że w radzie nie odczuwano podziałów politycznych, dzięki czemu praca nad procedowaniem uchwał przebiegała sprawnie.

 

Nowa droga na Arłamów

W dniu 12 listopada br. miało miejsce uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej nr 2089R Arłamów – Makowa. Przecięcia wstęgi dokonali Starosta Przemyski Jan Pączek, Wójt Gminy Fredropol Mariusz Śnieżek oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu Janusz Hołyszko. Wartość robót stanowiła prawie 4 mln zł z czego blisko połowa (49,99 %)  była dotowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Wkład własny wyniósł 50,01 %. Były to środki Powiatu Przemyskiego oraz partnerów: Hotel Arłamów, Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz Nadleśnictwo Bircza.

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Obchody święta 11 listopada rozpoczęły się o godzinie 9.00 mszą świętą w Kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Żurawicy, przy oprawie Harcerskiej Orkiestry Dętej z Żurawicy. Po mszy odbył się wspólny przemarsz pod pomnik z udziałem Kompani Honorowej I Batalionu Czołgów w Żurawicy. W uroczystości wzięli udział: Jan Pączek Starosta Przemyski, Marek Kudła Wicestarosta Przemyski, Marek Rząsa Poseł RP, ppłk Wiesław Szczepankiewicz dowódca 1 Batalionu Czołgów 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, asp. sztab. Jerzy Kruczek komendant komisariatu w Żurawicy, Witold Dudek Komendant Gminny Związku OSP RP, Zdzisław Zup Dyrektor Banku Spółdzielczego w Żurawicy, Tadeusz Baran - Prezes Spółdzielni Samopomoc Chłopska, Zofia Rudkowska prezes Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia koła w Przemyślu , delegacja Związku Emerytów i Rencistów Koła Gminnego w Żurawicy, delegacja Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Ziemi Przemyskiej, delegacja Stowarzyszenia Razem jest łatwiej z Żurawicy, dyrektorzy szkół, sołtysi oraz mieszkańcy Powiatu Przemyskiego. Jan Semków – Dyrektor Gimnazjum im. 2 Pułku Pancernego w Żurawicy oraz kierownik artystyczny Harcerskiej Orkiestry Dętej Hufca Ziemi Przemyskiej za swoją długoletnią działalność został wyróżniony Odznaką Zasłużonego dla Kultury Polskiej”. Po uroczystym apelu pod pomnikiem złożono wiązanki kwiatów.

 

 

W tym dniu Starosta Przemyski Jan Pączek wziął również udział w obchodach Dni Niepodległości zorganizowanych w Szkole Podstawowej w Małkowicach. Część artystyczna odbyła się w sali sportowej. Na występach obecni byli także: Janusz Szabaga - Wójt Gminy Żurawica, radni, pracownicy gminy, nauczyciele, członkowie rady rodziców, rodzice uczniów, pracownicy szkoły oraz młodzież szkolna.

 

 

W obchodach Dnia Niepodległości w Przemyślu, które rozpoczęła Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej w intencji Ojczyzny wzięli również udział Wicestarosta Przemyski Marek Kudła i Przewodniczący Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski. W trakcie przemarszu przez miasto, delegacje złożyły kwiaty przy popiersiu i tablicy poświęconych Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. A następnie uroczystości przeniosły się przed pomnik Orląt Przemyskich. Tam złożono kwiaty honorując pamięć poległych. Następnie organizatorzy zaprosili wszystkich mieszkańców do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych.

 

Wizyta Ministra Administracji i Cyfryzacji w Przemyślu

3 listopada 2014 r. gościł w Przemyślu Minister Administracji i Cyfryzacji Andrzej Halicki. Głównym celem wizyty było spotkanie w Domu Narodowym z przedstawicielami mniejszości ukraińskiej. W spotkaniu uczestniczyli również Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, Piotr Tomański Poseł RP i Starosta Przemyski Jan Pączek. Minister wyraził obawy dotyczące incydentów gloryfikacji UPA i jednocześnie podkreślił, że należy się temu mądrze przeciwstawiać nie eskalując niepotrzebnie napięcia. Wyraził przekonanie, że możliwe jest pojednanie polsko-ukraińskie na wzór pojednania polsko-niemieckiego. Jednocześnie zapowiedział dalsze wspieranie remontu Domu Narodowego. Dotychczas na ten cel przekazano już ponad 2 mln zł z budżetu państwowego. Warto bowiem przywrócić dawny blask wspaniałemu budynkowi.

 

Projekt "Pełnosprawny wyborca"

W związku z realizacją projektu „Pełnosprawny wyborca”, którego celem jest rozpowszechnienie informacji o uprawnieniach w głosowaniu osób starszych i z niepełnosprawnościami (takich, jak głosowanie przez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne, za pomocą nakładki w alfabecie Braille’a) oraz badanie dostępności gminy dla tych osób (przystosowanie architektoniczne, dostęp do informacji publicznej), Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przygotowała w pełni dostępny Informator Wyborczy, będący kompendium wiedzy na temat udogodnień w głosowaniu wyżej wspomnianych grup wyborców. Informator został przygotowany także w wersji uproszczonej, przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz w Polskim Języku Migowym dla osób z niepełnosprawnością słuchową: www.pelnosprawnywyborca.firr.org.pl/.

Razem bezpieczniej
Otwarcie wyremontowanego odcinka drogi powiatowej Kniażyce - Hermanowice

27.10.br. w Hermanowicach w obecności władz powiatowych i gminnych dokonano oficjalnego otwarcia wyremontowanego odcinka drogi powiatowej Kniażyce-Hermanowice. 

 

 

 

Zmodernizowany odcinek 2,044 km objęto przebudową w ramach zadania: Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych. Na wzmiankowanej trasie wykonano podbudowę i pobocza z kruszywa łamanego a nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej. Całkowity koszt inwestycji pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 2095R Kniażyce – Hermanowice km 3+747-4+297, 5+903-6+547, 7+797-8+647” wyniósł 537 405,46 zł.

 

Konferencja w ramach Światowego Programu Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi

 28 października 2014r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyła się konferencja w ramach Światowego Programu „Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi”. Prelegentami wtorkowej konferencji byli: dr n.med. Maciej Kuligowski - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii, który mówił o prawdach i mitach dotyczących Schizofrenii, Edyta Witkowska - Mazurek Przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, mówiła na temat „Oceny występowania chorób psychicznych wśród mieszkańców m.in. Powiatu Przemyskiego w świetle wydanych orzeczeń przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności”, natomiast lek. med. Agnieszka Pelczarska Jaruga, lek. med. Jacek Barket omawiali „Charakterystykę występowania chorób psychicznych wraz z dostępnymi formami ich leczenia w ujęciu Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy i innych ZOZów”, Beata Ochenduszka – Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Przemyślu zapoznała zgromadzonych z „Sytuacją na lokalnym rynku pracy osób z zaburzeniami psychicznymi i możliwości pomocy w statystykach Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu”,a Jolanta Jabłońska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu przedstawiła „Formy świadczonej opieki i wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 

 

"Świętymi Bądźcie!"

16 października w Zespole Szkół w Drohojowie obchodzono uroczystości XIV Dnia Papieskiego oraz Dnia Patrona. Z tej okazji już po raz szósty zorganizowano Powiatowy Konkurs Papieski, pod hasłem: „Świętymi Bądźcie!” nad którym honorowy patronat objęli i ufundowali nagrody: Starosta Przemyski Jan Pączek oraz Wójt Gminy Orły Bogusław Słabicki. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Do szkoły przybyli reprezentanci dziesięciu placówek z terenu powiatu przemyskiego. Uczniowie z klas IV – VI oraz I –III gimnazjum konkurowali ze sobą w dwóch kategoriach: recytatorskiej i poezji śpiewanej.  Obradom jury przewodniczył znany poeta przemyski Mateusz Pieniążek, a pomagali mu: mgr Beata Grabas, nauczyciel muzyki oraz ks. Mieczysław Bizior, proboszcz parafii z Kraczkowej.

Poziom przesłuchań był niezwykle wysoki, co podkreślali zarówno przybyli goście, jak i jurorzy. W kategorii recytatorskiej klas IV –VI laur zwycięstwa przypadł: Kornelii Stasile ze Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Trójczycach (I miejsce), Oliwii Polnej z Zespołu Szkół w Kalnikowie (II miejsce) oraz Łukaszowi Łoginie, również ze szkoły w Kalnikowie (III miejsce), wyróżnienie otrzymała -Joanna Świetlicka. Wśród gimnazjalistów najlepszymi recytatorkami okazały się: reprezentantka gimnazjum w Drohojowie – Izabela Stasiła (I miejsce), Weronika Benedyk z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowcach (II miejsce) oraz Karolina Kurpyta (III miejsce) także uczennica gimnazjum w Drohojowie. Wyróżnieniem uhonorowano Patrycję Sokołowską z Gimnazjum nr 1 im. ks. prał. płk. T. Dłubacza w Birczy.

 

 

W kategorii poezji śpiewanej dla uczniów klas IV – VI nagrody przyznano: Natalii Puk z Orzechowiec (I miejsce), Alicji Kalawskiej z Kalnikowa (II miejsce), (III miejsce) Amelii Grabas – Kalawskiej z Kalnikowa oraz Gabrieli Płocicy ze Szkoły Podstawowej im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Małkowicach (wyróżnienie). Z kolei gimnazjaliści, którzy wyśpiewali nagrody dla siebie to: Wiktoria Gaweł (I miejsce), Aleksandra Kostkiewicz (II miejsce), Gabriela Kielar z Birczy (III miejsce) oraz Paweł Statkiewicz, reprezentant Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach (wyróżnienie).

W czasie ich trwania obrad Jury młodzież wystąpiła przed zgromadzonymi z programem artystycznym pt. „Przegrałem, bo źle wybrałem”, ukazującym konsekwencje dokonywania niewłaściwych wyborów moralnych, życiowych i przybliżającym nauczanie Jana Pawła II, a zwłaszcza wezwanie do świętości, które jest niezwykle trudnym zadaniem, jakie stawia przed nami Ewangelia. 

To niecodzienne spotkanie, w bardzo przyjaznej, a zarazem podniosłej atmosferze, było dla młodzieży  lekcją patriotyzmu, kultury żywego słowa, szacunku do polskiej mowy, dziedzictwa literackiego i kulturowego oraz promowania pozytywnych wzorców i wartości, przede wszystkim tych w wymiarze duchowym. Warto kontynuować tę tradycję, zwłaszcza, że cieszy się ona niezmiennym powodzeniem, zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli, którzy tak chętnie i z wielką pasją przygotowują dzieci i młodzież do konkursu.

REGULAMIN KONKURSU POWIATOWEGO PN. "STROIK BOŻONARODZENIOWY"
MINISTER MAREK SAWICKI NA PODKARPACIU

17 października w Starostwie Powiatowym w Przeworsku odbyło się spotkanie samorządowców z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim.

 

 

Spotkanie poświęcone było istotnym i aktualnym problemom wsi i rolników. Rozmawiano m.in. o sprawach scalania gruntów rolnych, odrolnieniu gruntów, szkód łowieckich itp. W spotkaniu tym uczestniczył również Starosta Przemyski Jan Pączek, który w bezpośrednich rozmowach z ministrem przedstawił problemy nurtujące rolników z Powiatu Przemyskiego.

XI Powiatowa Olimpiada Sportowa pod hasłem "Igrzyska Radości-zdrowiem przyszłości"

4 października 2014r. w Szkole Podstawowej w Orłach odbyła się już po raz jedenasty Powiatowa Olimpiada Sportowa pod hasłem „Igrzyska Radości-zdrowiem przyszłości” dla klas I-III, organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta – Grupa Przemyśl.

 

 

Przy pięknej, słonecznej pogodzie, licznej grupie widzów i zaproszonych gości, swoje możliwości prezentowało dwanaście 6-osobowych zespołów z różnych szkół powiatu przemyskiegoi miasta Przemyśla. W szkołach biorących udział w olimpiadzie działają tzw. klasy freinetowskie, które wystawiły swoje drużyny:

Gmina Przemyśl – SP Nehrybka p. Ada Dorociak i p. Edyta Norejko

Gmina Medyka – SP Leszno p. Janina Nowińska

Gmina Stubno – SP Stubno p. Elżbieta Musiał

Gmina Orły – SP Orły p. Małgorzata Kulawska 

Gmina Żurawica – SP Wyszatyce p. Halina Kamińska

SP 4 Przemyśl – p. Beata Chodorowska-Mytnik i p. Bogusława Kuciel

SP 14 Przemyśl – p. Anna Charatonik

 

 

Gościnnie udział wzięły również zespoły klasowe gospodarzy z wychowawcami. Olimpiada rozpoczęła się prezentacją zespołów oraz odśpiewaniem hymnu, ułożonego specjalnie na tę okazję. Po części oficjalnej odbyły się konkurencje zespołowe: skoki na piłce, dodawanie skoków, bieg z pałeczką sztafetową i bieg z przekładaniem szarfy. A potem konkurencja indywidualna – mini maraton. Emocje były ogromne – radość z wygranej i łzy porażki.

 

 

Na koniec ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Wszystkie dzieci otrzymały piękne medale i dyplomy uczestnictwa. Najlepsi zaś dodatkowo nagrody, których sponsorami byli Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Poseł na Sejm RP Piotr Tomański, Poseł na Sejm RP Marek Rząsa, Piekarnia Ochenduszko.

OGŁOSZENIE
ZŁOTE I ŻELAZNE GODY W GMINIE MEDYKA

2 października br. w Urzędzie Gminy Medyka miała miejsce uroczystość z okazji 50 - lecia trwania związku małżeńskiego trzynastu par oraz żelazne gody małżonków z 65-letnim pożyciem z terenu Gminy Medyka.

 

 

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie z rąk Wójta Gminy Medyka Marka Iwasieczko otrzymali:

 • Figiela Mieczysław i Dorota /Siedliska
 • Foremski Antoni i Katarzyna /Medyka 
 • Klimkowski Władysław i Bronisława /Torki 
 • Podolak Zenon i Emilia /Hurko 
 • Smolak Włodzimierz i Krystyna /Medyka 
 • Sokołanko Włodzimierz i Elżbieta /Leszno 
 • Szczygielski Piotr i Janina /Medyka
 • Walczyszewski Andrzej i Jadwiga /Hurko 
 • Wilk Stanisław i Kazimiera /Hureczko 
 • Wołk Stefan i Józefa /Medyka
 • Wójcik Adolfi Bogusława /Medyka 
 • Zawałeń Bazyli i Anna /Hurko 
 • Moskal Władysław i Janina /Torki 

 

para 65 lecie małżeństwa

 • Hołub Bolesław i Stefania /Medyka

 

Kluby Sportowe Orange

 

Jubileusz setnych urodzin

W gronie najbliższej rodziny świętowała jubileusz setnych urodzin Pani Jadwiga Węgrzyn podopieczna Zakładu Opieki Leczniczej w Przemyślu. Podczas uroczystości dostojnej jubilatce towarzyszył Jan Pączek Starosta Powiatu Przemyskiego, który złożył życzenia i gratulacje.

 

 

Obecni byli również Robert Choma Prezydent Miasta oraz Marek Iwasieczko Wójt Gminy Medyka na terenie której większość życia spędziła Pani Jadwiga. 

 

100. rocznica wysiedlenia i spalenia wsi Wyszatyce

Obchodzona w niedzielę w Wyszatycach - Gmina Żurawica -  setna rocznica wysiedlenia mieszkańców oraz spalenia całej wsi podczas I wojny światowej została uczczona uroczystą Mszą św. której przewodniczył biskup pomocniczy Stanisław Jamrozek. Po mszy uroczystości kontynuowano na cmentarzu gdzie odsłonięty został pomnik upamiętniający wywózkę a delegacje wraz z Janem Pączkiem Starostą Przemyskim i Ryszardem Adamskim Przewodniczącym Rady Powiatu Przemyskiego złożyły kwiaty.

 

 

W  1914 r. wojska austriackie, chcąc oczyścić teren wokół Twierdzy Przemyśl i zabrać wojskom rosyjskim możliwość schronienia, niszczyły zabudowania okalające twierdzę. Wyszatyce zostały doszczętnie spalone, a ludność wywieziono do Chocenia.

Na terenie dzisiejszych Czech ogółem osiedlonych zostało 22 tysiące ludzi. Mieszkali w barakach, ale starali się organizować normalne życie, mieli zakłady rzemieślnicze, kościół i szkołę. Warunki zaczęły się poprawiać w połowie 1915 r. Mimo to, jedna trzecia przebywających tam osób, nie przeżyła wysiedlenia, w tym 3300 dzieci. 

75. Rocznica Walk Obronnych w Borownicy

14.09.2014 r. odbyły się obchody 75. Rocznicy Walk Obronnych w Borownicy. W uroczystości udział wzięli najbliżsi krewni płk. dypl. Beniamina Piotra Kotarby, kombatanci, parlamentarzyści, władze wojewódzkie, powiatowe i gminne, przedstawiciele wojska, ochotniczej straży pożarnej, straży granicznej, delegacje szkół wraz z młodzieżą szkolną, pracownicy lasów państwowych, członkowie organizacji pozarządowych, mieszkańcy Borownicy oraz okolicznych miejscowości.

 

 

Rozpoczęcie uroczystości poprzedziło wystawienie wart honorowych przez żołnierzy 1 Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej im. płk Beniamina Kotarby, Harcerzy z Hufca Ziemi Przemyskiej przy krzyżu i obelisku na Wzgórzu nad  "Czarnym Potokiem", przy pomniku pomordowanych mieszkańców Borownicy oraz na cmentarzu na grobie płk. Beniamina Piotra Kotarby. 

 

 

Podczas uroczystości poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze a Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Zgrupowanie Żmija – Warszawa 44”, odtworzyła wydarzenia wrześniowe.

Strona 37 z 55
««   15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone