Aktualności
Powiatowe Eliminacje Piłki Siatkowej Mężczyzn

28 lutego br. w sali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Krzywczy odbyły się Powiatowe Eliminacje Piłki Siatkowej Mężczyzn, organizowane przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu oraz Wójta Gminy Krzywcza. Akces do rozgrywek złożyły reprezentacje następujących gmin: Birczy, Krzywczy, Krasiczyna, Medyki, Fredropola, Orłów, Stubna i Żurawicy.

Po zaciętym pojedynku zwyciężyła reprezentacja gminy Stubno, 2 miejsce zajęła reprezentacja gminy Krzywcza, zaś na 3 miejscu uplasowała się drużyna z Medyki. Zwycięzcy oraz zdobywcy miejsc 2 i 3 otrzymali puchary Starosty Przemyskiego, które wręczył Pan Wacław Pawłowski - Członek Zarządu Powiatu Przemyskiego.

Za postawę fair play uhonorowana została pucharem ufundowanym przez Wójta Gminy Krzywcza - Pana Witolda Szpytmana, drużyna z Gminy Bircza. Wszystkie uczestniczące w Turnieju drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Otwarcie biura Europe Direct

W dniu 28.02.2009r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się Seminarium pt. "Jak lepiej wykorzystać polską obecność w Unii Europejskiej?" – połączone z uroczystym otwarciem Punktu Informacyjnego Europe Direct. Otwierając Punkt Europe Direct Starosta Przemyski Jan Pączek mówił jak ważne jest to wydarzenie dla mieszkańców naszego powiatu, całego regionu. „Komisja Europejska wybrała nas do prowadzenia tego punktu z pośród bardzo wielu chętnych przyznając złożonemu przez nas wnioskowi wysoką ocenę” – podkreślił J. Pączek.

W seminarium wzięli udział zaproszeni goście m.in. przedstawiciele władz samorządowych powiatu i miasta Przemyśla, organizacji pozarządowych, dyrektorzy szkół. Zgromadzeni wysłuchali wykładu Dominika Łazarza – Dyrektora Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie pt.: „Przegląd programów operacyjnych na lata 2007-2013 (NSRO). Źródła informacji i pomocy przy tworzeniu i realizacji projektów”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 omówił Adam Janusz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Zaś dyrektor biura Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Zapałowskiego przedstawił informacje na temat Parlamentu Europejskiego, przygotowań do wyborów do PE oraz zaprezentował, na czym polega i jak wygląda praca europosła.

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granicy Powiatu Przemyskiego

Starosta Przemyski informuje wszystkich mieszkańców Powiatu Przemyskiego, iż realizując uchwałę Nr XXIX/185/2009 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30 stycznia 2009 r., w dniach od 24.02.2009 r. do 02.03.2009 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w przedmiocie zmiany granicy gmin naruszającej granice powiatu, polegającej na włączeniu do miasta Przemyśla:

  • obszaru sołectwa Kruhel Wielki z gminy Krasiczyn,
  • obszaru sołectwa Hurko i obszaru sołectwa Hureczko z gminy Medyka,
  • obszaru sołectwa Nehrybka i obszaru sołectwa Krówniki z gminy Przemyśl

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie głównej, klikając baner KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIANY GRANIC POWIATU PRZEMYSKIEGO. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia tej podstrony gdzie obejrzeć można mapę zmian i pobrać ankietę.

"W Żłóbku Nadzieja"

W dniu 25 stycznia 2009 roku w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Trójczycach (gmina Orły) odbył się koncert noworoczny pod hasłem "W Żłóbku Nadzieja" w którym wystąpili: Szkolny Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej "Trójczyce" pod kierunkiem Pani Renaty Budzyńskiej oraz Chór ze Szkoły Muzycznej z Obroszyn (Ukraina), którym kieruje Pani Halyna Hadzetska.

„Hej kolęda kolęda”, „Tańce górali spiskich”, „Tańce i zabawy śląskie” w wykonaniu „Trójczyc” oraz taneczne i wokalne występy młodych artystów ze Szkoły Muzycznej z Obroszyn wzbudziły niezwykłe wrażenie wśród zaproszonych gości i zgromadzonej publiczności.

Gospodarzem koncertu był prezes Stowarzyszenia Przyjaciół „Trójczyc” Jan Pączek (zarazem starosta przemyski). Podczas pobytu i spotkań młodzież miała okazję nie tylko do nawiązania kontaktów i przyjaźni, ale również do lepszego poznania kultury i dorobku folklorystycznego obu regionów, była to znakomita okazja do wymiany poglądów, a przede wszystkim do wspólnego kolędowania.

Drogi ponad podziałami

Razem można więcej – ta prosta, wręcz banalna zasada, nie zawsze bywa stosowana w praktyce, a szkoda bo efekty zazwyczaj można wówczas osiągać lepsze. Prawdę tę wzięli sobie do serca samorządowcy powiatu przemyskiego i to zarówno ci na szczeblu gminy, jak i powiatu, podejmując wspólne działania aby poprawić stan lokalnych dróg.

Co prawda utrzymanie i modernizacja sieci dróg powiatowych leży w gestii powiatu, ale z dróg tych korzystają wszyscy, najczęściej zaś mieszkańcy gmin. Stąd koncepcja wspólnych przedsięwzięć, realizowanych i finansowanych wspólnie przez samorządy powiatu i gmin.

- W minionym roku zasada ta była konsekwentnie realizowana – mówi Janusz Hołyszko, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – na remonty dysponujemy kwotą przeszło 3,5 miliona, zaś na inwestycje drogowe przeszło 2,5 miliona złotych. W obu segmentach połowa tych funduszy pochodzi z budżetu powiatu, a połowa to dofinansowanie gmin. Dzięki temu zwiększyliśmy znacznie nasze możliwości, mamy lepszą pozycję w staraniach o środki z zewnątrz i możemy realizować więcej zadań. Zdaję też sobie sprawę z faktu, że społeczne oczekiwania są znacznie większe niż nasze możliwości, niemniej postęp jest zauważalny. Przeszło 30 kilometrów dróg, jakie w tym roku udało się zmodernizować to dobry wynik, najlepszy od lat…

Drogi w trudnym, podgórskim terenie narażone są na destrukcyjne działanie sił natury. W grudniu 2007 roku zakończono, wycenione na 2,4 mln złotych, prace przy likwidacji sporego osuwiska w Sufczynie na trasie Nienadowa – Bircza również, w Skopowie i Drohobyczce. Były to kosztowne, wycenione na przeszło 2 mln złotych inwestycje, jednak większość środków pochodzi ze Skarbu Państwa. Zeszłoroczne powodzie szczególnie dały się we znaki w dolinie Wiaru, który jest rzeką górską, a więc dość kapryśną. Wylały też niektóre niewielkie potoki, czyniąc wiele szkód w infrastrukturze drogowej. Około 1,4 mln złotych przeznaczono na naprawy zniszczonych dróg: Bircza – Huwniki – granica państwa oraz Makowa – Arłamów.

Z innych realizowanych w tym roku ważniejszych zadań wymienić można kilka inwestycji koncentrujących się na przebudowie dróg powiatowych: Aksmanice – Nowosiółki Dydyńskie (wartość prawie 350 tys. zł), Radymno – Walawa – Przemyśl (480 tys. zł), droga Krzywcza – Prom – Olszany na odcinku Chołwice – Mielnów (515 tys. zł). Węgierka – Średnia – Krzywcza (625 tys. Zł) czy Iskań – Jawornik Ruski (425 tys. zł).

Rok 2008 okazuje się w sumie rokiem rekordowym. Na remonty, inwestycje i utrzymanie dróg wydano około 14 mln złotych. Rok wcześniej wydatkowano około 6 milionów.

Wszystko wskazuje na to, że w roku bieżącym na drogach powiatowych będzie wiele się działo. Wnioski złożone do RPO Województwa Podkarpackiego uzyskały pozytywną ocenę i zakwalifikowały się do dofinansowania. Wniosek na drogę nr 1818 R Radymno - Medyka zakwalifikował się z 1 miejsca natomiast wniosek na drogę nr 2042 R Wara – Stara Bircza z 24 miejsca. Wartość obydwu wniosków opiewa na kowtę ok. 18,5 mln zł. Przebudowanych zostanie blisko 37 km dróg. Również w ramach Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. Schetynówek) 1 wniosek uzyskał pozytywną ocenę zajmując 4 miejsce na liście rankingowej. Wniosek złożono na przebudowę drogi 1777 R Pruchnik – Nienadowa – Bircza na odcinku Nienadowa – Bircza, wartość wniosku ok. 6 mln zł. zaś przebudową zostanie objętych blisko 29 km drłóg. We wszystkich tych przedsięwzięciach udział biorą samorządy Gminne tj. Gmina Medyka, Stubno, Bircza i Dubiecko.

Ponadto kontynuowane będą prace na drogach, realizowane wespół z samorządami Gminnymi jak również będziemy w dalszym ciągu zabiegać o środki z zewnątrz w chwili gdy tylko nadarzy się okazja.

Punkt informacyjny EUROPE DIRECT
Punkt Informacyjny „EUROPE DIRECT”
w Przemyślu
Starostwo Powiatowe
Pl. Dominikański 3
37-700 Przemyśl
II piętro, pok. nr 66
Tel. 016 678 50 54 w. 266 i 285
Fax: 016 678 27 60
Punkt czynny:
w poniedziałki-piątki w godz. 7.30-15.30
we wtorki w godz.8.00 – 16.00

 

Z dniem 1 stycznia 2009 r. Powiatowy Punkt Informacji Europejskiej przy Starostwie Powiatowym w Przemyślu został przekształcony w Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT w Przemyślu. Starostwo Powiatowe w Przemyślu otrzymało dotację na jego prowadzenie od Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Przedstawicielstwo w ramach konkursu wyłoniło instytucje, gdzie będą funkcjonowały punkty informacyjne sieci EUROPE DIRECT w latach 2009-2012. Tym samym od  stycznia 2009 r. powiat przemyski  dołączył do grona regionów, w których funkcjonują Punkty Informacyjne EUROPE DIRECT.

Głównym zadaniem Punktu jest zapewnienie łatwego dostępu do informacji, porad, sugestii i pomocy w odpowiedzi na pytania dotyczące polityk Unii Europejskiej, jej programów czy inicjatyw, w szczególności w obszarach, które mają bezpośredni wpływ na życie mieszkańców regionu. Punkt prowadzić będzie działania informacyjno – szkoleniowo - doradcze, w sposób dostosowany do lokalnych potrzeb. W punkcie można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania Unii i jej polityki oraz dotrzeć do praktycznych informacji na wiele tematów, a szczególności dotyczących dostępnych funduszy europejskich i zasad korzystania z nich przez różnych beneficjentów. Z usług Punktu mogą korzystać wszystkie osoby i instytucje zainteresowane tematyką europejską.

Powiat przemyski na półmetku kadencji

Półmetek czteroletniej kadencji to dobry czas na krótkie podsumowanie. Coś już zostało zrobione, jest też jeszcze czas aby kontynuować to co zaczęto. Starosta przemyski Jan Pączek, zapytany o priorytety i najważniejsze dokonania ostatnich dwóch lat wymienia trzy tematy drogi, sprawę długu po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej oraz rozwój współpracy transgranicznej i międzynarodowej.

 

Wspólny problem - drogi

Samo tylko przyjęcie założenia, że poprawa stanu dróg powiatowych jest sprawą priorytetową niewiele by dało przy nader skromnym budżecie, jakim dysponuje powiat przemyski (w gestii którego znajduje się 483 km dróg). Dlatego też władze powiatu wystąpiły do gmin z propozycją podjęcia wspólnych działań w tym zakresie. Do realizacji drogowych inwestycji finansowanych po połowie przez budżet powiatu i budżety poszczególnych gmin, przystąpiły praktycznie wszystkie gminne samorządy, „dorzucając" w tym roku do powiatowej puli przeszło 3 min złotych. Dzięki temu znacznie zwiększyły się możliwości starania o dodatkowe fundusze. W sumie na remonty i inwestycje drogowe w 2008 roku wydano około 14 min złotych. To znacznie więcej niż w latach poprzednich, a plany mierzone złożonymi wnioskami są jeszcze ambitniejsze. M.in. złożono wnioski do Regionalnego Systemu Operacyjnego   Województwa Podkarpackiego na przebudowę dróg: Radymno, Medyka oraz Wara - Stara Bircza o wartości kosztorysowej przeszło 18 min złotych.
- Cieszę się, że znaleźliśmy wsparcie ze strony gmin, że sprawy te potraktowane zostały po gospodarsku, ponad politycznymi podziałami. Ludzi nie interesuje jaki status ma dana droga, tylko czy można po niej wygodnie i bezpiecznie jeździć. Koncepcja współpracy sprawdziła się w praktyce i będzie kontynuowana – podkreśla starosta Jan Pączek.

 

Prawie po długu

Podjęta we wrześniu 2001 roku decyzja o postawieniu w stan likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej skutkowała przejęciem przez powiat przemyski sporych zobowiązań wobec wierzycieli likwidowanej jednostki (co warte podkreślenia, zlokalizowanej głównie na terenie miasta Przemyśla, a więc poza terenem powiatu przemyskiego). Przez kilka lat próbowano zmagać się z tym problemem, spłacając cząstkowo długi, negocjując z wierzycielami, parokrotnie przesuwając termin ostatecznej likwidacji. Borykano się przy tym z problemem lawinowo rosnących odsetek. Byli pracownicy SP ZOZ domagali się wypłaty należności przychodząc grupowo na sesje Rady Powiatu, a także organizując pikiety i inne formy protestu. Na koniec 2006 roku dług po SP ZOZ wynosił przeszło 8 min złotych.

W 2007 roku zdecydowano ostatecznie zakończyć likwidację. Spłacono w tymże roku prawie 4,3 min złotych, zaś w roku 2008 prawie 1,2 miliona. Spore oszczędności uzyskano w wyniku indywidualnych negocjacji z wierzycielami. Obecnie do spłaty pozostało jeszcze około 1,8 min złotych. Są to głównie zobowiązania wobec: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Izby Skarbowej i Szpitala Wojewódzkiego, a terminy spłaty objęto specjalnym porozumieniem. Decyzja o zakończeniu likwidacji była odważna acz ryzykowna, obawiano się, że przejęcie tych zobowiązań przez powiat ograniczy możliwości inwestycyjne samorządu. Na szczęście tak się nie stało, a współudział gmin w inwestycjach drogowych jeszcze te możliwości zwiększył.

 

Współpraca międzynarodowa

Powiat przemyski podpisał umowy o współpracy z samorządami kilku krajów: Ukrainy (Żółkiew, Brody, Mościska, Stary Sambor i od niedawna Pustomyty), Węgier (Heves), Słowacji (Humenne). Od lat uczestniczy również w najrozmaitszych projektach międzynarodowych realizowanych pod egidą Unii Europejskiej.

W ostatnim okresie zintensyfiko­wane zostały kontakty z przygranicznymi obwodami samorządowymi zza wschodniej granicy. Mając przed sobą perspektywę organizacji przez Polskę i Ukrainę turnieju „Euro 2012", warto już teraz występować z lokalnymi inicjatywami, które mogą uzyskać wsparcie finansowe z unijnych programów. Obiecująco przedstawia się też perspektywa rychłego podpisania porozumienia z kolejnym partnerem, tym razem niemieckim samorządem powiatem Homburg w Kraju Saary. Niezależnie od kontaktów samorządowych na bieżąco realizowane są też liczne projekty międzynarodowe współfinansowane ze środków unijnych m.in. w 2007 roku uruchomiono w przemyskim starostwie Transgraniczny Punkt Informacji Europejskiej „Euro - Kontakt". Swoistą kontynuacją tej inicjatywy jest uruchomiony w tym roku - punkt informacyjny sieci „Europe Direct". Wymienić też warto inne międzynarodowe przedsięwzięcia, takie jak chociażby: udział w projekcie dotyczącym zabytkowej architektury militarnej (koordynatorem jest strona węgierska z Komarom) czy projekcie mającym pomóc ludziom starszym z demencją (koordynowanym przez francuskie stowarzyszenie „Cefras" z Nantes), a także projekcie dotyczącym odnawialnych źródeł energii.

Trzy wzmiankowane wątki tylko fragmentarycznie przybliżają powiat przemyski, który choć do bogatych nie należy, to jednak funkcjonuje nie gorzej od tych znacznie zasobniejszych.

Betlejemskie Światełko Pokoju

„Nieśmy płomień braterstwa” to hasło rozbrzmiewało podczas tegorocznej uroczystości przekazania Betlejemskiego Światełka Pokoju w przeddzień prawosławnych i greckokatolickich Świąt Bożego Narodzenia. Władze Powiatu Przemyskiego wspólnie z harcerzami Hufca Ziemi Przemyskiej Związku Harcerstwa Polskiego w miejscu planowanej budowy polsko – ukraińskiego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice przekazały Betlejemskie Światełko Pokoju harcerzom z Ukrainy i delagacji Powiatu Starosamborskiego. Tym samym zapoczątkowana została nowa lokalna, transgraniczna tradycja. Uczestnicy uroczystości odśpiewali kolędy polskie i ukraińskie, o idei „Światełka Betlejemskiego” mówiła harcmistrz Jadwiga Turek – Komendantka Hufca Ziemi Przemyskiej ZHP. Kapłani – rzymskokatolicki i greckokatolicki poświęcili opłatki i prosforę, którymi podzielili się zarówno samorządowcy, jak i harcerze, młodzież szkolna i funkcjonariusze służb granicznych życząc sobie aby ta granica łączyła a nie dzieliła oba narody, i aby jak najszybciej powstało przejście graniczne łączące Powiat Przemyski z Powiatem Starosamborskim.

W uroczystości udział wzięli Pan Antoni Blecharczyk - Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, Pan Jan Pączek - Starosta Przemyski, Pan Marek Kudła – Wicestarosta Przemyski, Pan Jerzy Góralewicz – Sekretarz Powiatu Przemyskiego, Pan Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla, płk Dominik Tracz – Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, ks. Stanisław Czenczek, Pan Mieczysław Kasprzak – Poseł RP, Pan Wołodymir Horbowy – Starosta Starosamborski. Harcerze z Polski i Ukrainy.

Świąteczne Życzenia Bożonarodzeniowe

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech nadchodzący Nowy 2009 Rok,
będzie dla nas wszystkich czasem 
spełnienia pragnień i marzeń,
niech upływa w atmosferze życzliwości 
i wzajemnego zrozumienia.

Jan Pączek - Starosta Przemyski
Antoni Blecharczyk - Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Kudła - Wicestarosta Przemyski

Uroczysta Sesja Rady Powiatu

W dniu 19 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyła się uroczysta Sesja Rady Powiatu Przemyskiego.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Biskup Marian Rojek, przedstawiciele władz samorządowych miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego, służb mundurowych, jednostek organizacyjnych powiatu.

Jak co roku uroczystą sesję uświetnił swoim występem Szkolny Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej - „Trójczyce”. Wspólne kolędowanie, życzenia i dzielenie się opłatkiem – wprowadziło zgromadzonych we wspaniałą Bożonarodzeniową atmosferę.
 

Rozstrzygnięcie powiatowych konkursów plastycznych

III POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ i PLASTYCZNY KONKURS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

 

17 grudnia b.r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się rozstrzygnięcie organizowanych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji dwóch konkursów plastycznych dla Szkół Podstawowych III Powiatowego konkursu na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową i konkursu „Moja mała ojczyzna” połączone z pokonkursową wystawą prac uczniów.

Nadesłano blisko 160 prac. Jury postanowiło przyznać następujące miejsca:

• w konkursie na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową:
I miejsce otrzymała Julia Orowicz uczennica Szkoły Podstawowej w Orzechowcach
II miejsce otrzymała Patrycja Laskowska uczennica Zespołu Szkół w Birczy
III miejsce otrzymała Małgorzata Blecharczyk uczennica Szkoły Podstawowej w Żurawicy

Komisja wyróżniła również prace następujących osób: Patryka Dykasa ucznia SP w Orzechowcach, Edyty Materlak SP w Orzechowcach, Nikoli Środek SP w Buszkowicach, Anety Bałaty SP w Orzechowcach, Pauliny Karszyń SP nr 16 w Przemyślu

• w konkursie „Moja mała ojczyzna” wygrali następujący uczniowie:
I miejsce otrzymała Dominika Kalnikowska uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Orzechowcach
II miejsce otrzymała Klaudia Kucaj uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawla II w Orzechowcach
III miejsce otrzymała Justyna Półchłopek uczennica Szkoły Podstawowej w Buszkowicach

Osobami wyróżnionymi są: Sabina Koterbicka uczennica SP w Olszanach, Marlena Polak uczennica SP w Lesznie, Bartek Gala uczeń SP nr 2 w Żurawicy, Ewelina Kic uczennica SP w Ujkowicach, Anna Warzecha uczennica SP im. Władysława Jagiełły w Medyce.

III konkurs plastyczny - "ŚWIĄTECZNA KARTKA BOŻONARODZENIOWA"

REGULAMIN
III POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 

Organizator:
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu

Cele konkursu:

  • utrwalenie i przechowywanie ponadczasowych tradycji kulturowych poprzez znak graficzny,
  • wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych, rodzinnych,próba zachęcenia uczniów do osobistego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia i refleksji nad sensem świętowania,
  • popularyzacja plastycznej twórczości uczniowskiej,
  • pobudzenie wyobraźni i wyzwolenie ekspresji uczniów.

 

Tematyka:
Kartka Świąteczna – obrzędy, zwyczaje oraz symbole związane z misterium Świąt Bożego Narodzenia i szczególna atmosfera im towarzysząca.

Technika:
Kredka – ołówkowa (wymiary prac w formacie A5).
Uwaga: Nie należy wykorzystywać błyszczących materiałów zdobiących.

Warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych powiatu przemyskiego. Każda szkoła może dostarczyć 3 prace po wcześniejszej weryfikacji.

Opis prac:
Prace powinny być opisane na odwrocie, drukowanym pismem: Autor (pełne imię i nazwisko), wiek, klasa, placówka (pełna nazwa i adres oraz telefon, fax., e-mail), imię i nazwisko, telefon kontaktowy nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana.

Termin i miejsce nadsyłania prac:
Prace należy nadesłać lub składać osobiście do dnia 10 grudnia 2008 r. (środa) na adres: Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji, Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /II piętro, pokój nr 91, 87/ z dopiskiem: „Kartka Świąteczna”.

Ogłoszenie wyników:
Wręczenie nagród odbędzie się dnia 17 grudnia 2008 /środa/ o godz. 10.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Pl. Dominikański 3, II piętro, sala nr 62.

Nagrody:
Dla zdobywców miejsc I – III przewidziane są nagrody rzeczowe.
Prace nagrodzone i wyróżnione otrzymają ponadto dyplomy.

Postanowienia końcowe:
Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę. Organizator nie zwraca prac. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

Informacje pod numerem telefonu (016) 678-50-54 w. 291 lub 285

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

Konkurs plastyczny

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH KLAS IV-VIPOWIATU PRZEMYSKIEGO
"POWIAT PRZEMYSKI – MOJA MAŁA OJCZYZNA"

 

Organizator:
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu.

Cele konkursu:
Celem konkursu jest kształtowanie i wzmacnianie więzi uczniów z ich małą ojczyzną, poprzez wzbudzenie zainteresowania młodych ludzi dziedzictwem kulturowym i naturalnym powiatu przemyskiego – jego walorami krajobrazowymi, historycznymi i turystycznymi. Chcemy, by młodzi ludzie zobaczyli w swojej okolicy wyjątkowość krajobrazu, przyrody, ciekawą architekturę i spróbowali utrwalić w pracy plastycznej swoje doświadczanie urody ich małej ojczyzny.

Tematyka konkursu:
Tematem konkursu jest powiat przemyski, jego walory przyrodniczo – krajobrazowe, turystyczne, dziedzictwo kulturowe, historyczne.

Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI z terenu powiatu przemyskiego.

Warunki uczestnictwa:
Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę w formacie A4 lub A3 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.). Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres i telefon szkoły oraz imię, nazwisko oraz tel. Kontaktowy nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.  Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska we wszelkich materiałach promocyjnych wydawanych przez Organizatora.

Termin i miejsce nadsyłania prac:
Prace należy nadesłać lub składać osobiście do dnia 28 listopada 2008 r. (piątek) na adres: Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji, Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /II piętro, pokój nr 91/ 87, z dopiskiem: „Powiat Przemyski – moja mała ojczyzna””.

Ogłoszenie wyników:
Wręczenie nagród połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się dnia 5 grudnia 2008 r. o godz. 10.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Pl. Dominikański 3 II piętro sala nr 62.

Nagrody:
Zdobywcy I – III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. Prace nagrodzone i wyróżnione otrzymają dyplomy. W grudniu 2008 roku prace uczestników konkursu "Powiat przemyski – moja mała ojczyzna" zostaną pokazane na Ukrainie w rejonach partnerskich powiatu przemyskiego.

Postanowienia końcowe:
Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę. Organizator nie zwraca prac. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

Informacje pod numerem telefonu (016) 678-50-54 w. 291 lub 285

Serdecznie zapraszamy udziału!

Odeszła nasza koleżanka

"(...) chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć
kochamy wciąż za mało i stale za późno (...)"
                                          cyt. (J.T.)


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 listopada 2008 r. 
po długich cierpieniach odeszła do wieczności nasza koleżanka 
BASIA SOBUŚ
Wspaniała koleżanka, sumienny pracownik, człowiek wielkiego serca.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
                                      
                                                 Koleżanki i koledzy ze Starostwa

III Powiatowy Konkurs Fotograficzny

8 października b.r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego oraz wystawa prac pt.”Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Pogórza Przemyskiego”, organizowanego przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji, przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Nadesłano blisko 300 prac. Jury postanowiło przyznać następujące miejsca:
I miejsce i nagrodę w postaci kamery za zdjęcie pt. “Rzeka” otrzymał Andrzej Zbrożek
II miejsce i nagrodę – odtwarzacz DVD za zdjęcie pt.“Łuczyce 4” otrzymała Katarzyna Włoch
III miejsce i nagrodę – elektroniczną ramkę na zdjęcia za fotografię pt.”Poranne mgły snują się doliną Sanu” otrzymał Robert Kaszycki.

 

Komisja wyróżniła również prace następujących osób:

Paulina Olechowska za zdjęcie pt.”Zimowy krajobraz”
Piotr Rudek za zdjęcie pt.”Tajemnice twierdzy Przemysl 2”
Andrzej Szałyga za zdjecie pt.” W lustrzanym odbiciu”
Paweł Gruntowicz za zdjęcie pt. “Przejście na rzece Wiar”
Sandra Skwarko za zdjęcie pt. “ Widok na zamek w Krasiczynie”

Wwśród najmłodszych uczestników komisja postanowiła przyznać dodatkową nagrodę – odtwarzacz MP 3 – Karolinie Drel za zdjęcie pt. “Okno na świat”.
Dyplomy i nagrody wręczone zostały uczestnikom konkursu przez Pana Jana Pączka – Starostę Przemyskiego oraz Pana Mariusza Króla – Wiceprezesa Zarządu WFOŚiGW.

VI Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Starosty Przemyskiego

5.10.2008 r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbył się VI Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Starosty Przemyskiego. Wzięło w nim udział 24 zawodników z różnych stron Polski i nie tylko. Udział wziął również szachista z Włoch – Pan Marco Rasero (1 z lewej). W zmaganiach na szachownicy uczestniczył także Pan Mariusz Król – Radny Powiatu Przemyskiego.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał, jak co roku, Pan Wilhelm Dańczak.

Rozgrywki zakończyły się późnym popołudniem. Wręczenia dyplomów i nagród dokonał Pan Marek Kudła - Wicestarosta Przemyski.

I miejsce zdobył Pan Adam Leja, II miejsce Pan Marek Lusio, a na III uplasował się Pan Łukasz Mazurek. Finalistom serdecznie gratulujemy a pozostałym zawodnikom życzymy sukcesów w następnych rozgrywkach. Niebawem, bowiem już początkiem listopada przeprowadzony zostanie kolejny turniej – „O złotą wieżę”.
Serdecznie zapraszamy.

 

 Tabela wyników

 

M-ce

Nr

Tyt.

Nazwisko Imię

Klub

Pkt.

MBch.

Bch.

1

1

I

Leja, Adam

ZELMER Rzeszów

8.0

36.00

46.50

2

7

II

Lusio, Marek

LKS Kosienice

6.5

37.50

45.50

3

10

III

Mazurek, Łukasz

SKKS P-śl

6.0

36.50

46.50

4

5

II

Pańczak, Tomasz

Polonia Przemyśl

6.0

36.50

45.50

5

11

I

Lach, Dariusz

Polonia Przemyśl

6.0

35.50

47.50

6

9

II

WaLczak, Konrad

Polonia Przemyśl

5.5

36.00

48.00

7

12

II

Buczek, Józef

LKS Ujkowice

5.5

35.50

44.00

8

20

III

Lusio, Daniel

LKS Kosienice

5.5

27.00

34.50

9

6

I

Wajda, Mariusz

Polonia Przemyśl

5.0

39.50

51.50

10

23

 

Lach, Mateusz

Polonia Przemyśl

5.0

34.50

44.50

11

15

II

Twardy, Józef

LKS Ujkowice

5.0

32.50

41.00

12

13

II

Janzer, Hubert

SKKS P-śl

5.0

31.00

41.00

13

3

I

Lach, Ireneusz

LKS Kosienice

4.5

39.50

51.50

14

4

I

Lusio, Stanisław

LKS Kosienice

4.0

35.00

47.00

15

14

II

Ujma, Czesław

PODKARPACIE P-śl

4.0

31.00

39.00

16

8

II

Dec, Karzimierz

LKS Kańczuga

4.0

30.50

38.50

17

2

I+

Krol, Mariusz

PODKARPACIE P-śl

4.0

27.00

32.50

18

18

III

Kondrak, Zbigniew

LKS Ujkowice

4.0

27.00

32.00

19

16

III

Wilgosz, Aleksander

LKS Kosienice

4.0

26.50

32.50

20

21

III

Bieniasz, Wiesław

Lancut

4.0

26.50

32.00

21

17

III

Sumiec, Michał

SKKS P-śl

2.5

26.50

32.50

22

22

 

Rasero, Marko

ITALIA

2.0

28.00

34.00

23

24

 

Depciuch, Dawid

LKS Ujkowice

2.0

26.00

31.50

24

19

III

Inglot, Marian

Podkarpacie Przemyśl

0.0

24.50

33.00

60-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku

27 września 2008 r. odbyły się w Dubiecku uroczystości jubileuszu 60-lecia liceum, połączone z nadaniem szkole imienia Ignacego Krasickiego. Na miejscowym stadionie zgromadzili się licznie absolwenci szkoły i zaproszeni goście. Wszyscy otrzymali pamiątkowe znaczki oraz specjalnie na tę uroczystość napisaną monografię szkoły.

Obchody jubileuszowe rozpoczęto mszą św. odprawioną przez księży-absolwentów i proboszcza miejscowej parafii – ks. Prałata Ryszarda Panka. Później nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy, ufundowanej przez Komitet Organizacyjny Jubileuszu Szkoły.

Odsłonięcia tablicy dokonali: pani Helena Czyżowska – absolwentka z roku 1953, później nauczyciel i dyrektor tej szkoły, pani Zofia Jasińska – długoletnia nauczycielka i dyrektorka szkoły, pan Marcin hrabia z Siecina Krasicki – przedstawiciel rodu Krasickich oraz pan Antoni Blecharczyk – Przewodniczący Rady Powiatu.

Otwarcia zjazdu dokonała Zofia Jasińska, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, a następnie zabrała głos pani dyrektor Alicja Atak, która powitała przybyłych gości. Szczególnie serdecznie powitała najstarszych uczestników zjazdu – absolwentów rocznika 1952, 1953. Wręczenie kwiatów przez aktualnych uczniów liceum było bardzo wzruszającą sceną.

Następnie pani dyrektor przedstawiła historię szkoły oraz prace związane z nadaniem imienia Ignacego Krasickiego naszemu liceum. Wybór patrona potwierdza, że jesteśmy dumni z tego, że czołowy poeta oświecenia jest dubiecczaninem, o którym pamiętamy.

O odczytanie aktu nadania imienia szkole poproszony został Przewodniczący Rady Powiatu – pan Antoni Blecharczyk.

Następnie głos zabrali goście oraz absolwenci szkoły. – cieszę się, że zostałem zaproszony i mogę uczestniczyć w tak podniosłej uroczystości – powiedział potomek rodu, Marcin hrabia z Siecina Krasicki. Kolejni mówcy – pan Andrzej Zapałowski, poseł do parlamentu europejskiego, pan Piotr Tomański, poseł na sejm RP; Pan Stanisław Bajda, marszałek Województwa podkarpackiego, pan Jan Pączek, Starosta Przemyski, pan Zbigniew Blecharczyk, Wójt Gminy Dubiecko oraz Janina Wojtowska, wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – składali gratulacje pani dyrektor oraz Komitetowi Organizacyjnemu Jubileuszu, a także życzenia, aby dubiecka szkoła się rozwijała i przygotowywała młode pokolenie do odważnego pokonywania coraz to nowych wyzwań, do zdobywania i osiągania szczytnych, zamierzonych celów, a postać tak wybitnego patrona niech odgrywa inspirującą rolę zarówno w codziennym postępowaniu, jak i osiąganiu ambitnych celów życiowych.

 Po części oficjalnej uczniowie liceum zaprezentowali program artystyczny. Hasłem przewodnim montażu słowno-muzycznego były słowa piosenki „żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam.” Zarówno teksty utworów poetyckich, jak i piosenek dotyczyły człowieka i jego kondycji we współczesnym świecie.

W drugiej części programu, szkolny kabaret przedstawił inscenizację kilku bajek Ignacego Krasickiego „I piękny morał wypłynął z tego, że trzeba przywary zwalczać nasze...”

Wspólny obiad, a później spotkania w klasach sprzyjały wspomnieniom, refleksjom, a opowieściom nie było końca.

Mamy nadzieję, że dzień ten na długo zapadnie w pamięci wszystkim uczestnikom dubieckich uroczystości, a odnowione kontakty przetrwają każdą próbę czasu.

 

Teresa Czyżowska

I Samorządowe Spotkania Przygraniczne w Medyce

6 wrzesnia b.r. na stadionie w Medyce odbyły się I Samorządowe Spotkania Przygraniczne z udziałem samorządowców z Ukrainy i Powiatu Bieszczadzkiego, w ramach których rozegrano mecze piłki siatkowej i piłki nożnej.

Organizatorami turnieju byli: Starosta Przemyski oraz Wójt Gminy Medyka.

W rozgrywkach uczestniczyły drużyny z Powiatu Przemyskiego, Powiatu Bieszczadzkiego, Rejonu Stary Sambor oraz Rejonu Pustomyty, walcząc o Puchar Starosty Przemyskiego. Otwarcia dokonali: Jan Pączek - Starosta Przemyski i Marek Iwasieczko - Wójt Gminy Medyka.

Na boisku piłkarskim górowała reprezentacja Powiatu Przemyskiego, która w ostatecznym wyniku zajęła I miejsce. 
Natomiast w turnieju piłki siatkowej najlepsza okazała się drużyna Powiatu Bieszczadzkiego zdobywając czołową lokatę.

Starosta Bieszczadzki - Krzysztof Gąsior ufundował dodatkowo puchar dla drużyny fair play, który powędrował do Starego Sambora.

Poszczególne drużyny złożone były z pracowników samorządowych. Spotkania w Medyce to kontynuacja współpracy Powiatu Przemyskiego z Rejonami na Ukrainie i odbyły się w prawdziwie przyjaznej atmosferze, choć podczas rozgrywek nie zabrakło emocji i sportowej rywalizacji.

Imprezę udało się sprawnie zorganizować dzięki pomocy Pana Ryszarda Adamskiego - Sekretarza Gminy Medyka i przy wsparciu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.
Uroczyste otwarcie uświetniła Orkiestra Dęta z Medyki, a smaczny poczęstunek po rywalizacjach przygotowały Panie z Koła Gospodyń Medyckich.rzemyskiego.

Terminarz powiatowych zawodów sportowych 2008-2009

Terminarz zawodów sportowych w roku szkolnym 2008/2009

 GIMNAZJADA

 

Dyscyplina

Gospodarz

Termin

Odpowiedzialny

telefon

Indywidualne LA

Bircza

01.10.2008

Mielnikiewicz Lucjan

Haszczyn Zbigniew

504-173-801

672-52-32 Hala

672-07-04 dom

Indywidualne biegi przełajowe

Krasiczyn

01.10.08

Termin rezerwowy

03.10.2008

Kuźmiek Marek

609-662-811

Sztafetowe biegi przełajowe

Krasiczyn

09.10.2008

Kuźmiek Marek

609-662-811

Indywidualne biegi przełajowe

”Bieg Orła”

Orły

12.10.2008

Maciej Milan

Stelmach Piotr

518-829-782

Szachy

Krasiczyn

20.10.2008

Kuźmiek Marek

609-662-811

Tenis stołowy

Bircza

30.10.2008

Mielnikiewicz Lucjan

Haszczyn Zbigniew

504-173-801

672-52-32 Hala

672-07-04 dom

Unihokej dziewcząt

Żurawica

04.11.2008

Korczyński Rafał

605-538-255

Unihokej chłopców

Żurawica

07.11.2008

Korczyński Rafał

605-538-255

Koszykówka dziewcząt

Stubno

13.11.2008

Zieleńkiewicz Daniel

607-333-043

Koszykówka chłopców

Orły

20.11.2008

Maciej Milan

Stelmach Piotr

518-829-782

 

Pozostałe dyscypliny ujęte w kalendarzu WPSZS w Rzeszowie – zgłoszenia do udziału składać bezpośrednio do WPSZS w Rzeszowie 
• Wszystkie zawody rozpoczynają się o godzinie 900 , przyjazd ekip 830, w sprawach organizacyjnych dzwonić do gospodarza zawodów,
• W zawodach powiatowych startują mistrzowie gmin, którzy zobowiązani są do przedłożenia protokołu z zawodów gminnych na zawodach powiatowych,
• Warunkiem dopuszczenia ekip do zawodów są: lista startowa zawodników potwierdzona pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora szkoły, oraz ważne legitymacje szkolne

 

Terminarz zawodów sportowych w roku szkolnym 2007/2008

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

 

Dyscyplina

Gospodarz

Termin

Odpowiedzialny

telefon

Indywidualne LA

Bircza

02.10.2008

Mielnikiewicz Lucjan

Haszczyn Zbigniew

504-173-801

672-52-32 Hala

672-07-04 dom

Indywidualne biegi przełajowe

Krasiczyn

01.10.2008

Termin rezerwowy

03.10.2008

Kuźmiek Marek

609-662-811

Szachy

Krasiczyn

21.10.2008

Kuźmiek Marek

609-662-811

Sztafetowe biegi przełajowe

Krasiczyn

09.10.2008

Kuźmiek Marek

609-662-811

Indywidualne biegi przełajowe

”Bieg Orła”

Orły

12.10.2008

Maciej Milan

Stelmach Piotr

518-829-782

Mini-Piłka ręczna chłopców

Żurawica

20.10.2008

Sielska Bernadeta

512-463-488

Mini-Piłka ręczna dziewcząt

Orły

24.10.2008

Grinn Stanisław

Stelmach Piotr

664-414-221

Mini-unihokej dziewcząt

Żurawica

05.11.2008

Sielska Bernadeta

512-463-488

Mini-unihokej chłopców

Żurawica

06.11.2008

Sielska Bernadeta

512-463-488

Mini-Piłka nożna

„Turniej mikołajkowy”

Zgłoszenia do 30.11.2008 do organizatora zawodów

Bircza

04.12.2008

Mielnikiewicz Lucjan

Haszczyn Zbigniew

504-173-801

672-52-32 Hala

672-07-04 dom

 

• Pozostałe dyscypliny ujęte w kalendarzu WPSZS w Rzeszowie – zgłoszenia do udziału składać bezpośrednio do WPSZS w Rzeszowie
• Wszystkie zawody rozpoczynają się o godzinie 900 , przyjazd ekip 830, w sprawach organizacyjnych /brak pogody/dzwonić do gospodarza zawodów,
• W zawodach powiatowych startują mistrzowie gmin, którzy zobowiązani są do przedłożenia protokołu z zawodów gminnych na zawodach powiatowych,
• Warunkiem dopuszczenia ekip do zawodów są: lista startowa zawodników potwierdzona pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora szkoły, oraz ważne legitymacje uczniów.

Gminni organizatorzy sportu:
1. Gmina Bircza - Haszczyn Zbigniew, tel. 672-52-32/hala/, 672-07-04 dom
2. Gmina Dubiecko – Blecharczyk Piotr, tel. 668-125-03
3. Gmina Fredropol – Gajewski Mariusz, tel. 606-118-131
4. Gmina Krasiczyn – Kuźmiek Marek – tel. 609-662-811
5. Gmina Krzywcza - Chruścicka Małgorzata - tel.(0-16) 675-50-71
6. Gmina Medyka – Winnicka-Kulaszka Janina, tel.dom. (0-16) 6780277
7. Gmina Orły – Stelmach Piotr, tel. 518-829-782
8. Gmina Przemyśl – Krucan Józef /ZS Ujkowice/ tel.dom.670-33-93, kom.600-940-853
9. Gmina Stubno – Zieleńkiewicz Daniel, 607-333-043
10. Gmina Żurawica – Korczyński Rafał, 605-538-255

Adresy mailowe:
Chaszczyn Zbigniew chaz1@wp.pl SP Bircza
Mielnikiewicz Lucjan  mielnikiewicz@wp.pl Gimnazjum Bircza
Sabramowicz Dariusz sabram@interia.pl Gimnazjum Medyka
Korczyński Rafał ukspancerni@interia.pl Gimnazjum Żurawica

Kalendarz zawodów gminnych:
Indywidualne biegi przełajowe – „Cała Polska Biega” 28.10.2008r. g.11.00 Gimnazjum Żurawica 10.30 zbiórka
11.10.2008 Mini piłka ręczna – Żurawica
18.10.2008 Szachy – Kosienice – Igrzyska i Gimnazjada
24.10.2008 Koszykówka dziewcząt Gimnazjada, 9.00 Żurawica
25.10.2008 Tenis stołowy – Gimnazjada Maćkowice
15.11.2008 Koszykówka chłopcy - Żurawica

I Międzynarodowy Turniej Piłkarski Oldbojów SAMORZĄDY kontra STOWARZYSZENIA

6 lipca b.r. na stadionie "Juvenia" przy ulicy Dworskiego odbył się I Międzynarodowy Turniej Piłkarski Oldbojów SAMORZĄDY kontra STOWARZYSZENIA pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla.

Organizatorami meczu byli Młodzieżowy Klub Sportowy "Niedźwiadek" oraz Przemyska Kongregacja Kupiecka. W turnieju zagrali przedstawiciele Samorządu miasta Przemyśla, Samorządu Powiatu Przemyskiego,  MKS "Niedźwiadek - Motor", Kongregacja Kupiecka, Centrofarb Przemyśl i Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Kazanów".

Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:
I miejsce Centrofarb Przemyśl
II miejsce Samorząd miasta Przemyśla
III miejsce Samorząd Powiatu Przemyskiego

Organizatorzy  zapewnili liczne atrakcje, a wśród nich m. in.: grupa muzyczna” "ROTACJA”, skutery, przejazdy bryczką, kucyki, KAPELA „PRZEMYSKIE NIEDŹWIADKI”, paintball, zamek dmuchany, zespoły muzyczne z MDK, Szkoła Tańca A-Z.

Strona 37 z 39
««   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2016 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone