Aktualności
Życzenia

 

 

Rozstrzygnięcie "Konkursu na Stroik Bożonarodzeniowy"

W dniu 18 grudnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się uroczyste podsumowanie 10. edycji Powiatowego Konkursu na Stroik Bożonarodzeniowy. Na konkurs wpłynęło 51 prac wykonanych przez dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu powiatu przemyskiego. Wręczenia nagród zwycięzcom oraz uczestnikom konkursu oraz podziękowań dla nauczycieli – opiekunów dokonał Starosta Przemyski – Jan Pączek. 

Zwycięzcami konkursu zostali:

Kategoria: Przedszkola

I miejsce – Niepubliczne Przedszkole ,,Chatka Skrzatka” w Krównikach

II miejsce - Samorządowe Przedszkole w Dubiecku

III miejsce – Przedszkole Samorządowe w Birczy


Kategoria: Oddziały Przedszkolne:

I miejsce – Oddział Przedszkolny przy SP w Dubiecku

II miejsce – Oddział Przedszkolny przy SP w Trójczycach

III miejsce – Oliwia Dziura Oddział Przedszkolny przy SP w Nizinach


Kategoria I-III

I nagroda –  Piotr Segelin – SP w Birczy 

II nagroda – Maja Droń – SP w Siedliskach

III nagroda –  praca zbiorowa: Jakub Chwasta, Szymon Kiełbalski, Sebastian Kiełbalski, Karolina Kapłon – SP w Walawie

Wyróżnieniami nagrodzeni zostali:  Karolina Strychacz, Karol Kiełbalski, Ilona Minorowicz, Oliwia Adamska, Nikola Franków, Anna Król. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy a nauczyciele – opiekunowie podziękowania.

 
Opłatek w "Mojej Rodzinie"

17 grudnia w Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Prałkowcach, prowadzonym przez księży Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, odbyło się spotkanie opłatkowe. Nie zabrakło występów artystycznych przygotowanych przez wychowanków, był też czas wzajemnego składania życzeń i dzielenia się opłatkiem. Władze samorządowe reprezentowali włodarze naszego powiatu: starosta Jan Pączek i przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego – Ryszard Adamski oraz wójt Gminy Krasiczyn Tadeusz Bobek.

 

 
Bożonarodzeniowa szopka na starościańskim dziedzińcu

12 grudnia br. na dziedzińcu naszego starostwa (czyli na wirydarzu niegdysiejszego klasztoru Dominikanów) odbył się I Międzynarodowy Konkurs Szopki Bożonarodzeniowej, zorganizowany przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Integracja” wespół ze Starostwem Powiatowym w Przemyślu oraz Klasztorem Ojców Franciszkanów.

Do konkursu zgłoszono około 50 szopek z Polski, Węgier, Ukrainy i Słowacji. Wyobraźnia twórców przerosła wszelkie oczekiwania widzów, jak również jury, które zmagało się z nie lada problemem by wyłonić zwycięzców. Pośród tradycyjnych szopek z drewna można było podziwiać także prace wykonane z wikliny, wosku, porcelany, jak również pierników czy chleba.

 

Dzięki tym dziełom dziedziniec naszego starostwa zamienił się  w świat bajki. W trakcie imprezy można było również degustować smakowitości wykonane przez koła gospodyń wiejskich, jak również zakupić świąteczne ozdoby na jarmarku. 

W trakcie kilkugodzinnej prezentacji nie zabrakło też tzw. „żywej szopki”, odgrywanej przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach.

Wśród zwiedzających byli m.in.: biskup Adam Szal i ks. prałat Mieczysław Rusin oraz starosta Jan Pączek i wicestarosta Marek Kudła, którzy z podziwem i uznaniem docenili prace artystów.

Wszystkie szopki przeniesiono uroczyście do kościoła Franciszkanów, gdzie ogłoszono wyniki konkursu.

Głównym laureatem konkursu została Katarzyna Grabka – wykonawczyni szopki ceramicznej.

Drugą nagrodę zdobył Krzysztof Śliwka, zaś trzecią ex aequo – Wiesław Burek i Bogusław Iwanowski. Wyróżniono też nagrodami rzeczowymi Annę Barnuś, Piotra Sęka orazOrbanneBaloghKatalin z Węgier.

Podczas podsumowującego imprezę rozdawania nagród zarówno starosta Jan Pączek, jak i Jan Nowakowski, prezesStowarzyszeniaSpołeczno – Kulturalnego „Integracja” podkreślali, że tegoroczna inicjatywa jest początkiem nowej, lokalnej tradycji Bożonarodzeniowej i będzie kontynuowana w latach przyszłych.

Partnerska współpraca bez zmian

W wyniku niedawnych wyborów samorządowych  na Ukrainie dokonano zmian personalnych w wielu rejonach tego kraju. Zdaniem starosty przemyskiego Jana Pączka nie wpłynie to zbytnio na dotychczasową współpracę Powiatu Przemyskiego z partnerskimi rejonami zza naszej wschodniej granicy.

Potwierdzeniem tej opinii była niedawna wizyta delegacji naszego powiatu (ze starostą Janem Pączkiem i przewodniczącym Rady Powiatu Przemyskiego Ryszardem Adamskim na czele) w Pustomytach i wzięcie udziału w inauguracyjnej sesji miejscowej Rady Rejonowej. Nową przewodniczącą pustomyckiej Rady jest Halina Hyczka. W trakcie obrad obie strony zadeklarowały chęć kontynuowania i rozwijania współpracy. Dyskutowano również  możliwościach podejmowania konkretnych przedsięwzięć, zwłaszcza w oparciu o wspólne  europejskie projekty.

Spotkanie z przedstawicielami Pustomyt

 

Podobna aura towarzyszyła wizycie nowych władz samorządowych Rejonu Starosamborskiego w naszym starostwie. Nasi sąsiedzi – którym przewodziła przewodnicząca Rady Rejonowej w Starym Samborze Tatiana Terlecka - wyrazili gotowość utrzymania stosunków dobrosąsiedzkich i rozwijania współpracy w wielu dziedzinach.

Spotkanie z przedstawicielami Starego Sambora

 
Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r"

 

Dni Honorowego Krwiodawstwa

W dniu 01 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się spotkanie z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa. Spotkaniu przewodniczyli Mieczysław Gibała Prezes Oddziału Ratownictwa PCK w Przemyślu, Marceli Kuca Prezes Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK, Dariusz Łaba Sekretarz Miasta Przemyśla oraz Marek Kudła Wicestarosta Przemyski. 

W trakcie spotkania referaty okolicznościowe przedstawili zaproszeni goście  zaś oprawę artystyczną zapewnił Chór Młodzieżowy „Amantis Cantare”, pod batutą Piotra Szelążka, działający w Gimnazjum nr 5 im. Św. Jana Kantego w Przemyślu.

Wszystkim honorowym krwiodawcom wręczone zostały pamiątkowe dyplomy za bezinteresowną pomoc potrzebującym. I za to, szczególne podziękowania złożył Marceli Kuca Prezes Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK. 

 

Zapraszamy do udziału

 

Akcja Szlachetna Paczka

 

Zakończona akcja

 

Dzień Pracownika Socjalnego

23 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Dzień ten obchodzony jest na mocy zapisu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jako święto wszystkich pracowników służb społecznych, a zwłaszcza pracowników socjalnych. 

W tegorocznym spotkaniu uczestniczyli pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu oraz przedstawiciele jednostek pomocy społecznej z terenu Powiatu Przemyskiego. Władze powiatu reprezentowali: Ryszard Adamski - Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego,Jan Pączek -Starosta Przemyskioraz Wicestarosta Marek Kudła, którzy podziękowali wszystkim pracownikom za pracę i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka i duże zaangażowanie w wykonywaną pracę. Oprawę artystyczną zapewnił zespół z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach.

Jubileuszowy koncert w 40-lecie "Trójczyc"

Szkolny Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej „Trójczyce” świętuje swoje 40-lecie. 21 listopada br. w Wiejskim Domu Kultury w Trójczycach odbył się uroczysty koncert jubileuszowy.Popisy najmłodszych i nieco starszych artystów „czterdziestolatka” przeplatane były występami zaproszonych gości – młodych tancerzy i śpiewaków z miejscowości Sarospatakna Węgrzech.

Po przeszło dwugodzinnym koncercie przyszedł czas na dekoracje, podziękowania, gratulacje i wspomnienia. Wśród publiczności nie zabrakło wielu znamienitych gości;obecni byli min: wojewoda podkarpacki – Małgorzata Chomycz-Śmigielska oraz poseł Mieczysław Kasprzak. 

Założycielka i długoletnia kierowniczka zespołu, Renata Nemeczek – Budzyńska,  została uhonorowana przez starostę przemyskiego Jana Pączka (który jest równocześnie prezesem, powołanego w 2000 roku, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej „Trójczyce”). O jubilatce nie zapomniała również wojewoda Małgorzata Chomycz – Śmigielska, wręczając Renacie Nemeczek – Budzyńskiej odznakę honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”, przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

fot.: tvpodkarpacka.pl

W minionym czterdziestoleciu zespół „Trójczyce” zebrał liczne laury podczas występów zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach Europy. Od zarania swego istnienia zespół kultywuje tradycje folklorystyczne nie tylko naszego regionu, realizując swoją główną ideę - „Ocalić i pokazać to, co piękne i wartościowe, co wyrosło z naszych korzeni na polskiej ziemi”.

 
 
Ostatnie pożegnanie

 

Akcja "Kresowy Mikołaj"

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

 

 

Do pobrania:

- ogłoszenie

- załącznik

Ogólnopolska konferencja w Kielcach

W dniach 17 – 18 listopada br. w Kielcach miało miejsce IV posiedzenie Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów „Polska – państwa nordyckie. Samorządowy wymiar współpracy międzynarodowej”. W kongresie wziął udział Jan Pączek starosta przemyski.

Tytuł konferencji został zainspirowany relacjami polsko – nordyckimi oraz związkami województwa świętokrzyskiego z tematyką nordycką.  

Tegoroczna konferencja skupiła się wokół dwóch zasadniczych tematów: sukcesu samorządności polskiej w kontekście roli samorządów w obszarze współpracy zagranicznej 

w związku z ogłoszeniem przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem Samorządności oraz wokół możliwości rozwoju współpracy polsko-nordyckiej w kontekście dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej na świecie. 

Konferencja jest jedynym tego typu wydarzeniem w Polsce, organizowanym corocznie 

w innym regionie Polski, a stanowiącym platformę współpracy wertykalnej wszystkich poziomów samorządów w Polsce, jak również forum kooperacji samorządów z rządem. 

 
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego
Dnia 19 listopada br. w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się niezwykła uroczystość wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Odznakami zostali uhonorowani podkarpaccy samorządowcy oraz osoby zasłużone w pracy na rzecz samorządu terytorialnego. Wśród nominowanych znalazł się także Jan Pączek starosta przemyski, który odebrał z rąk Pani Wojewody Podkarpackiej pamiątkowy medal. 
 
 
 
OGŁOSZENIE
Święto Niepodległości

Kulminacją tegorocznych obchodów Święta Niepodległości Polski w naszym regionie była uroczystość przy Pomniku Orląt Przemyskich. Wcześniej w Bazylice Archikatedralnej odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych, kompanii honorowej Wojska Polskiego, orkiestry i chóru ”Magnificat”. W trakcie przemarszu z archikatedry złożono także  kwiaty przy pomniku i tablicy poświęconych marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. 

Wśród uczestników tych uroczystości zorganizowanych przez Prezydenta Miasta Przemyśla, Radę Miejską w Przemyślu i Dowództwo Garnizonu Przemyśl nie zabrakło starosty przemyskiego Jana Pączka i wicestarosty Marka Kudły. Całość zakończyła się wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych.

Tegoroczne Święto Niepodległości było okazją do podjęcia rozmaitych patriotycznych inicjatyw. Zarówno w Przemyślu, jak i w wielu miejscowościach Powiatu Przemyskiego odbywały się liczne koncerty, spotkania oraz imprezy rekreacyjne, takie jak np. rajd pieszy „Śladami walk o Przemyśl w 1918 roku”.

 

Dom Polski we Lwowie

6 listopada br. we Lwowie odbyła sie ceremonia wmurowania Aktu Erekcyjnego pod Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego - Dom Polski we Lwowie. 

fot. W. Wołczyk

Uroczystości rozpoczęły się o 10 rano w Katedrze Lwowskiej uroczystą mszą świętą, którą celebrował biskup Leon Mały. Następnie goście zebrali się na miejscu, w którym stanie Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego – Dom Polski. Na uroczystości przybyli m.in. minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna, szef gabinetu prezydenta minister Adam Kwiatkowski, mer Lwowa AndrijSadowyj, ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin i jego następca Marcin Wojciechowski, konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd i jego następca Wiesław Mazur, prezes Związku Ukraińców w Polsce Piotr Tyma, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia Chmielowa, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Emil Legowicz, prezes zarządu Stowarzyszenia Wspólnota Polska Longin Komołowski, rzecznik MSZ Ukrainy Mariana Beca, Starosta Powiatu Przemyskiego Jan Pączek oraz wielu przedstawicieli władz lokalnych z Ukrainy i Polski oraz najważniejsi goście – Polacy ze Lwowa.
 
 
 
Minister Schetyna w swoim przemówieniu stwierdził, iż Dom Polski we Lwowie jest wspólnym sukcesem wielu instytucji. Natomiast wsparcie dla Polaków ziemi lwowskiej to przedmiot naszej ponadpartyjnej troski. 
Dom Polski, którego budowa została zatwierdzona przez MSZ, ma być nowoczesną instytucją realizującą wiele zadań i celów. Najważniejszymi z nich będzie wspieranie i rozwój środowiska we Lwowie, a także promocja języka polskiego, kultury polskiej oraz sukcesu Polski po 1989 roku. 
 
fot. W. Wolczyk
 
W Akcie Erekcyjnym znalazły sie słowa podkreślające wielokulturowy charakter miasta: "Lwów przez wieki był miastem ludzi mądrych, odpowiedzialnych i duchowych z ich wspólnego dorobku, będącego owocem tolerancji współpracy i i współistnienia wielu kultur (…). To dzięki nim, w otwartym dialogu, rodziły się nowe  idee, kształtowały prądy artystyczne i filozoficzne,  powstawały szkoły naukowe, które ze Lwowa promieniowały na świat. Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego – Dom Polski we Lwowie jest wznoszony z wolą kontynuowania tej tradycji historycznej (…)”.
 
fot. W. Wołczyk
 
Prace budowlane prowadzone będą przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków MSZ. Budowa ośrodka ma potrwać według wstępnych szacunków około 2-3 lat.
 
Strona 38 z 65
««   18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone