Aktualności
Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

We wtorek, 1 września, w Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej odbyło się oficjalne otwarcie nowego roku szkolnego. Po uroczystej Mszy Św. uczniowie udali się do szkoły, by tam wziąść udział w apelu, kóty zapoczontkował nowy semestr.

W tegorocznych uroczystościach wziął udział Jan Pączek - starosta przemyski, który w wystąpieniu, skierowanym do młodzieży życzył wszystkim sukcesów w nauce i wytrwałości w dążeniu do ideałów.

Pani Dyrektor Elżbieta Głodowska zachęcała uczniów do wytężonej pracy i życzyła wszystkim, a zwłaszcza uczniom klas pierwszych, sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym. Po przemówieniu Pani Dyrektor i ślubowaniu klas pierwszych, uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami.

Dożynki Powiatowe 2015 w Kalwarii Pacławskiej

Kalwaria Pacławska w gminie Fredropol była - po raz pierwszy w historii Powiatu Przemyskiego – miejscem tradycyjnych Dożynek Powiatowych. Dożynki rozpoczęto mszą świętą dziękczynną za owoce rolniczego trudu.

Później, przed frontonem franciszkańskiego kościoła, wysłuchano koncertu Harcerskiej Orkiestry Dętej z Żurawicy. 

Oficjalne otwarcie dożynek nastąpiło na estradzie usytuowanej na kalwaryjskim polu namiotowym. Przybyłych licznie gości przywitali gospodarze dożynek – starosta przemyski Jan Pączek i wójt gminy Fredropol – Mariusz Śnieżek. Następnie Maria Jakubowska –przewodnicząca Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego, przedstawiła starostów dożynek, którymi byli wyróżniający się rolnicy z gminy Fredropol – Barbara Segiet i Rafał Pelc. 
 
W początkowej części dożynek uhonorowano grupę zasłużonych osób. I tak, - Medal „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymali: 
1. Jamrozy Michał –  sołtys i radny Barycza, Gm. Stubno, 
2. Kubas Kazimierz – sołtys Jaksmanice, Gm. Medyka,
3. Jan Wanat – Wola Krzywiecka,  Gm.Krzywcza,
4. Mariusz Śnieżek – wójt gminy Fredropol, Gm. Fredropol,
5. Kowalczyk Janusz – Ujkowice , Gm. Przemyśl,
6. Kostkiewicz Zenon – Ciemiężowice,  Gm. Orły,
7. Władysław Styczyński – Stubienko, Gm. Stubno,
8. Bolesław Niemiec – Drohojów, Gm. Orły,
9. Małgorzata Daraż – Sierakośce, Gm. Fredropol,
10. Włodzimierz Suchorzepka – Rybotycze, Gm. Fredropol.
 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski odczytał uchwałę  o przyznaniu odznak „Zasłużony dla Powiatu Przemyskiego”. W Kalwarii Pacławskiej otrzymali je: 
1. Janusz Wiesław Szabaga
2. Franciszek Ryzner
3. Maria Lucyna Jureczko
4. Tadeusz Kądziołka
5. Stanisław Bańcarz
6. Marek Chodań
7. Zbigniew Bojko
8. Płk. Piotr Patla
9. Sergiej Kira
10. Adam Szumełda
11. Michał Martowicz
12. Andrzej Atamańczuk
13. O. Gwardian Piotr Reizner
 
 
 
 

Wręczono też Honorową Odznakę Podkarpackiej Izby Rolniczej im. Św. Izydora Oracza, która trafiła do: 
1. Maria Janowska
2. Danuta Armata
3. Małgorzata Dachnowicz
4. Jerzy Góralewicz
5. Tadeusz Bobek
6. Stefan Brożyna
7. Janusz Hołyszko
8. Ryszard Gołębiowski
9. Aleksander Dźwierzyński
10. Rafał Pelc
11. Marek Iwasieczk
 
 

Estrada była też miejscem prezentacji wieńców przygotowanych przez poszczególne gminy oraz okolicznościowych popisów wokalnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Część artystyczną dożynek rozpoczął występ Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej „Trójczyce”, później kolejno występowali: kapela strażacka „Czy się wali czy się pali”, przemyski zespół szantowy „Port Przemyśl”, formacja taneczna „A – Z”, i wreszcie – jako gwiazda wieczoru – kapela „Pieczarki”. Imprezę zakończył pokaz ogni sztucznych i zabawa z występami zespołu „Lawers” z Radymna.  
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Mały zwierzyniec i szczypta abstrakcji
Mały zwierzyniec i szczypta abstrakcji to efekt  IV Pleneru Rzeźby w Parku Lubomirskich w Przemyślu zorganizowanego w drugiej połowie sierpnia przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską. Patronat nad tą imprezą objął Starosta Przemyski Jan Pączek. 
 
 
Udział wzięło czterech rzeźbiarzy, którzy mieli do dyspozycji pnie topoli i lipy. Z tego materiału wyczarowali oni mały zwierzyniec. I tak:  Zbigniew Gaweł wykonał rzeźbę psa; Jacek Wydrzyński - „Magicznego kota”; Leszek Matysiak - „Super Ślimaka”, natomiast,Tomasz Bielański (komisarz pleneru) skoncentrował się na  rzeźbie abstrakcyjnej pt. „Na zakrętach życia”. 
 
 
Wszystkie prace wzbogacą stałą plenerową galerią rzeźb w przemyskim Parku Lubomirskich. Szczupłość środków nie pozwoliła na poszerzenie listy tegorocznych uczestników. Tomasz Bielańskim ma jednak nadzieję, że w następnych latach uda się znaleźć kolejnych sprzymierzeńców i plenerowy dorobek będzie pomnażany.
 
 
Dożynki Powiatowe 2015

 

XVII przegląd "Folkowa Nuta"

Zaproszenie:

pobierz w załaczniku

Wielki Odpust Kalwaryjski

 

15 sierpnia zakończył się Wielki Odpust Kalwaryjski w Kalwarii Pacławskiej. To największe na Podkarpaciu Sanktuarium Maryjne odwiedziły rzesze pielgrzymów, nie tylko z południowo – wschodniej Polski, ale także z innych regionów kraju i zza granicy.

Ważnym elementem odpustu była Msza św. odprawiona na galerii franciszkańskiej świątyni, koncelebrowana pod przewodnictwem abp. Józefa Michalika – Metropolity Przemyskiego.

W tej mszy wzięło udział wielu przedstawicieli władz centralnych, wojewódzkich i powiatowych, parlamentarzyści, samorządowcy i wierni z licznych podkarpackich parafii. Nie zabrakło delegacji Powiatu Przemyskiego ze starostą Janem Paczkiem na czele.

Otwarcie wodnego placu zabaw

14 sierpnia oficjalnie otwarto w Przemyślu wodny plac zabaw, będący  realizacją pierwszego etapu planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Przemyślu”.

Uroczystość ta zgromadziła licznych włodarzy województwa, miasta i powiatu, a także parlamentarzystów i działaczy społecznych. Jednym z uczestników był starosta przemyski Jan Pączek.

 

120-lecie powstania Stronnictwa Ludowego
 
W niedzielę 9 sierpnia w Rzeszowie politycy PSL i sympatycy ruchu ludowego złożyli kwiaty pod tablicą na budynku (obecnie jest to siedziba Teatru im. Wandy Siemaszkowej), w którym 120 lat temu odbyło się zebranie założycielskie Stronnictwa Ludowego.
 
 
W uroczystości tej uczestniczył starosta przemyski Jan Pączek. Szef klubu parlamentarnego PSL Jan Bury– przemawiając do zebranych - zwrócił uwagę na doniosłość tej rocznicy, dowodząc, iż  to od tego wydarzenia datuje się historia polityczna ruchu ludowego w Polsce.
 
 
Stronnictwo Ludowe zostało powołane 28 lipca 1895 r. w Rzeszowie przed wyborami do sejmu galicyjskiego i parlamentu austriackiego. Jan Bury zaznaczył, że choć nie było wówczas na mapie Polski, jest to jedna z najważniejszych dat dla naszego kraju. 
 
Powstaje "Ilustrowany przewodnik po Galicji"
 
W dniach 26 – 28 lipca kręcono w Przemyślu zdjęcia do filmu o Przemyślu realizowanego w ramach 5-odcinkowego cyklu TVP Regionalna pt.: „Ilustrowany przewodnik po Galicji”. Inspiracją tego przedsięwzięcia jest przewodnik turystyczny, wydany przed przeszło stu laty przez znanego krajoznawcę Mieczysława Orłowicza. Gospodarzem telewizyjnego cyklu jest znany dziennikarz i artysta kabaretowy Artur Andrus, zaś reżyserem Tomasz Paulukiewicz. Oprócz Przemyśla w programie widzowie zobaczą również: Tarnobrzeg, Mielec, Krosno i Rzeszów.
 
 
Ekipa telewizyjna kręciła w Przemyślu w różnych miejscach. Artur Andrus odwiedził m.in.: przemyski Dworzec Główny, Pracownię Ludwisarską Jana Felczyńskiego, Muzeum Dzwonów i Fajek, kościół i klasztor oo. Franciszkanów. Był również na forcie Borek oraz w restauracji CK Monarchia, zaś pracę zakończono na Zniesieniu przy wyciągu narciarsko – saneczkowym. Jednym z rozmówców Artura Andrusa był przemyślanin Zdzisław Szeliga, pracownik naszego starostwa.
 
 
ORLIK POLSKA 2015 w Nienadowej
Niezmiernie nam miło poinformować, że w dniu dzisiejszym, została podpisana umowa na organizację Finałów Województwa Podkarpackiego z Gminą Dubiecko.
Rozgrywki finałowe w tym województwie toczyć się będą o Puchar Wójta Gminy Dubiecko, p. mgr.Wiesława Bembenka.

Koordynatorem wojewódzkim Orlik Polska 2015 został p. Marcin Majda – prezes UPKS „Fredro” w Nienadowej.

Gmina Dubiecko przeprowadzi również :
I Etap Gminny w terminie 26 lipca 2015
II Etap Powiatowy w terminie 1 sierpnia 2015

FINAŁ WOJEWÓDZKI ORLIK POLSKA 2015 zostanie rozegrany w dniu 29 sierpnia 2015

kontakt do koordynatora wojewódzkiego (podkarpackie) :
Marcin Majda
tel. 608 015 548
e-mail : festyn@go2.pl
 
Wspólna sesja w Birczy
28 lipca 2015 r. w Hali Sportowej w Birczy odbyła się wspólna sesja Rady Powiatu Przemyskiego i Rady Gminy Bircza.
 
 
Główny wątek sesji dotyczył dokumentu pod nazwą „Plany zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000”. Temat ten jest bardzo bliski mieszkańcom gminy Bircza oraz kilku innych gmin naszego powiatu, obawiających się że restrykcyjne przepisy ekologiczne znacznie utrudnią im życie.
 
 
W sesji, oprócz samorządowców gminnych i powiatowych uczestniczyli również wójtowie, leśnicy oraz mieszkańcy gminy Bircza. Nie zabrakło posłów (Mieczysława Kasprzaka, Marka Rząsy i Piotra Tomańskiego), przybył też podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Piotr Otawski.
 
 
Dyskusja była bardzo emocjonalna, wypowiadali się zarówno radni, jak i zaproszeni goście oraz sami mieszkańcy. Za pocieszający uznać można fakt, że Piotr Otawski zapewnił zgromadzonych, że dokument wywołujący takie emocje i obawy jest dopiero we wstępnej fazie opracowywania, że nic nie zostało jeszcze rozstrzygnięte i nadal trwały będą konsultacje.
 
 
Obradowali myśliwi
26 lipca w sali konferencyjnej krasiczyńskiego zamku odbył IV Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Przemyślu. Przyjęto sprawozdanie za dotychczasową kadencję i wybrano nową 15-osobową Okręgową Radę Łowiecką w Przemyślu. Przewodniczącym rady został ponownie Adam Chmielewski, wiceprzewodniczącym – Janusz Barowicz zaś sekretarzem - Józef Otulak. Obradom przysłuchiwał się jako gość zjazdu wicestarosta przemyski Marek Kudła.
 
Polonijny Sejmik Olimpijski w Arłamowie
25 lipca w Hotelu Arłamów odbyło się uroczyste otwarcie XXXIII Światowego Polonijnego Sejmiku Olimpijskiego. W sejmiku wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli Polonii z różnych kontynentów. Sejmik (w którym uczestniczył również wicestarosta przemyski Marek Kudła) był doskonałą okazją do promocji zarówno Arłamowa jak i całego naszego regionu.
 
Akcja "Rusz książką"
W sobotę 25 lipca na przemyskim Rynku każdy kto tylko chciał mógł dostać za darmo książkę. Przez kilka godzin (aż do wyczerpania wszystkich zapasów) trwała bowiem akcja „Rusz książką”. Inicjatorem tej – propagującej tradycyjne czytelnictwo -  akcji jest pochodzący z Przemyśla Wojciech Grabowski, pisarz i reżyser (m.in. autor osadzonego w realiach przemyskich zbioru opowiadań „Człowiek – motocykl”), który przyjechał do Przemyśla wraz z Pauliną Pikiewicz. Oboje czuwali nad darmową dystrybucją książek z  bagażnika „Book Trucka” ozdobionego symboliczną kukłą Zaczytanego.
 
 
Choć rozdali cały zapas książek to również zostali przez przemyślan obdarowani książkami do kolejnych  akcji. Jednym z ofiarodawców był starosta przemyski Jan Pączek, który przekazał – za pośrednictwem pracowników Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji – zestaw publikacji dotyczących naszej „małej ojczyzny”. Wojciech Grabowski stwierdził, że będą one znakomitym materiałem do akcji „Rusz książką” we Wrocławiu, gdzie mieszka wiele osób emocjonalnie związanych z historyczną Ziemią Przemyską.
 
Kolejowe modernizacje

Polska kolej zmienia swoje oblicze. Przekonali się o tym uczestnicy prezentacji zorganizowanej 21 lipca na trzecim peronie Dworca Głównego w Przemyślu. Wyraźne zmiany odczują przede wszystkim podróżni kursujący najdłuższą trasą PKP Intercity w Polsce: Przemyśl – Rzeszów – Kraków – Katowice – Wrocław – Poznań – Szczecin. Jak stwierdził Jacek Leonkiewicz, prezes PKP Intercity, dzięki inwestycji sięgającej prawie 600 milionów złotych podróżni będą mieli okazję podróżować nowoczesnym, wygodnym i bezpiecznym taborem, zmodernizowanym przez trzy polskie firmy. Oby tylko coraz więcej podróżnych odwiedzało nasz region – powiedział uczestniczący w prezentacji Starosta Przemyski Jan Pączek.

Obradowali sołtysi

18 lipca br. odbyło się w Rokszycach (gmina Krasiczyn) Statutowe Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego. Podczas spotkania – które prowadziła prezes stowarzyszenia Maria Jakubowska – omawiano najważniejsze tematy nurtujące polskie rolnictwo i społeczność wiejską. Miłym akcentem było wręczenie zasłużonym osobom Medali św. Izydora Oracza. Otrzymali je: Krystyna Gołębiowska - sołtys wsi Stanisławczyk, Kazimierz Kubas - sołtys wsi Jaksmanice, Józef Hyliński - sołtys wsi Jawornik Ruski, Franciszek Dudycz - sołtys wsi Skopów i Zenon Kostkiewicz - sołtys wsi Ciemięrzowice. Serdeczne gratulacje uhonorowanym przekazał uczestniczący w zebraniu Starosta Przemyski Jan Pączek.

 

Święto Policji

15 lipca br. w sali widowiskowej Centrum Kulturalnego w Przemyślu odbyły się uroczyste obchody Święta Policji. Poprzedziła je Msza Święta w intencji przemyskich policjantów odprawiona w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego. W obecności zaproszonych gości (wśród których nie zabrakło włodarzy powiatu – starosty Jana Pączka i wicestarosty Marka Kudły) funkcjonariusze i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu otrzymali odznaczenia resortowe oraz nominacje na wyższe stopnie. Starosta Jan Pączek wręczył insp. dr Krzysztofowi Pobucie - Komendantowi Miejskiemu Policji list gratulacyjny skierowany do wszystkich przemyskich policjantów.

 
Rzeźbiarskie Plenery

Już po raz czwarty w sierpniu br. spotkają się artyści rzeźbiarze na Plenerze Rzeźby organizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską na terenie Parku Lubomirskich w Przemyślu. Plonem trzech poprzednich edycji jest m.in. kolekcja rzeźb plenerowych eksponowanych na terenie parku. Inicjatorem tego artystycznego przedsięwzięcia jest Tomasz Bielański, pracownik PWSW, z wykształcenia – artysta rzeźbiarz. Posiada on bogaty dorobek twórczy; brał udział w licznych wystawach, plenerach i sympozjach w kraju i za granicą.

Od lat promuje nasz powiat w świecie czego dowodem są nagrody i wyróżnienia zdobywane m.in.: na Litwie, Słowacji, w Szwajcarii, Chinach czy Turcji. W 2013 roku otrzymał on złoty medal na Worldwiede Woodcarving
w Pekinie, natomiast w tym roku duże uznanie zdobyła jego rzeźba wykonana podczas sympozjum w Eskisehir
w Turcji zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Drewna (na zdjęciach).

Miejmy nadzieję, że bogaty plon przyniesie sierpniowy plener w Przemyślu nad którym patronat objął Starosta Przemyski.

I Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego
Dnia 18 czerwca 2015 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbył sięI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego.Organizatorami kongresu był Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz komitet w składzie:
przewodniczący – dr hab. prof. UR Wacław Wierzbieniec 
sekretarz - Joanna  Elżbieta Potaczek
członkowie: Zofia Domino, dr Dariusz Fudali, Szymon Jakubowski, Zofia Kostka – Bieńkowska, dr hab. prof. UR Szczepan Kozak, dr Małgorzata Kutrzeba, Jakub Pawłowski, dr Paweł Róg, dr Andrzej Stankiewicz
 
 
 
W przedsięwzięciu udział wzięło ponad 50 organizacji pozarządowych z całego Podkarpacia. Kongres był okazją do zaprezentowania prowadzonej przez nie działalności, wymiany doświadczeń oraz wypracowania wspólnych założeń na przyszłość co do integracji stowarzyszeń, wspólnych działań, dążeń i rozwiązywania nurtujących te organizacje problemów.
 
 
 
Celem Kongresu była również możliwość nabycia wiedzy i kompetencji z zakresu praw autorskich, praw wydawniczych, metodologi prowadzenia badań historycznych, możliwości pozyskiwania funduszy na działalność statutową. Ponadto był  on okazją do promocji dziedzictwa kulturowo-historycznego Podkarpacia oraz zwrócenia uwagi na pamięć historyczną, jako podstawę kształtowania postaw patriotycznych i istotny łącznik przeszłości z współczesnością.
 
 
 
Podczas przedsięwzięcia, każde z uczestniczących w Kongresie stowarzyszeń miało możliwość zaprezentowania swojego dorobku, poprzez stoiska, prezentacje multimedialne, musztry paradne, pokazy gimnastyczne czy koncerty. W kwestii merytorycznej podczas prezentowanych referatów, reprezentanci stowarzyszeń mogli nabyć wiedzę i zapoznać się z rozwiązaniami nurtujących ich problemów. Wspólna wymiana poglądów dała obraz działalności tych organizacji oraz perspektywy wspólnej pracy w przyszłości. Dewiza integracji stała się nieodzownym czynnikiem przyszłych dążeń zmierzających do kreowania Małych Ojczyzn, a co za tym idzie intensywnego rozwoju Podkarpacia.
 
 
 
W ramach Kongresu wydany został biuletyn informacyjny o stowarzyszeniach regionalnych, które wzięły udział w Kongresie działających na terenie Województwa Podkarpackiego i prowadzonej przez nie działalności.
 
 
 
I Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego zapoczątkował pewien proces integracji tych organizacji na płaszczyźnie wspólnej organizacji przedsięwzięć, pozyskiwania funduszy czy współpracy z samorządami. Duże zainteresowanie Kongresem sprawiło, że będzie on przedsięwzięciem cyklicznym skupiającym coraz więcej organizacji pozarządowych z terenu Podkarpacia.
IV Festiwal Ziemi Przemyskiej oraz IX Święto Pieroga
 
 
5 lipca na stadionie w Krównikach odbył się IV Festiwal Ziemi Przemyskiej - Pokaz Dorobku Kulturalnego Gmin Powiatu Przemyskiego oraz IX Święto Pieroga w Gminie Przemyśl, organizowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu, Gminę Przemyśl zaś współorganizatorem było Starostwo Powiatowe w Przemyślu.
 
 
 
Każda z zaproszonych gmin zaprezentowała swój program artystyczny, stoisko z jadłem regionalnym oraz stoisko z rękodziełem artystycznym, które podlegały ocenie jury, w którym zasiedli Krystyna Trojanowska – folklorysta, Michał Lichota – muzyk, Piotr Worosz – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Przemyskiego. 
 
 
 
W ramach  Święta Pieroga w Gminie Przemyśl. Dwuosobowe drużyny z sołectw Gminy Przemyśl, dwuosobowe drużyny z sołectw Gminy Przemyśl wystartowały w konkursie lepienia pierogów na czas. Uczestniczki łącznie wykonały ponad 1000 pierogów a wśród nich najlepsze okazały się Panie reprezentujące sołectwo Witoszyńce lepiąc ich ponad 160. Na drugim miejscu uplasowały się  Panie z sołectwa Łętownia, natomiast trzecie miejsce zajęły Panie z sołectwa Ostrów.
 
 
 
 
 
 
Natomiast w ramach IV Festiwalu Ziemi Przemyskiej jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:  nagrodę Grand Prix za najlepsze całościowe zaprezentowanie się gminy otrzymała Gmina Fredropol. Za najlepszy program artystyczny pierwsze miejsce przyznano Gminie Krasiczyn. Gminia Stubno dostała nagrodę za najlepszą prezentację rękodzieła artystycznego, zaś Gmina Dubiecko zdobyła pierwszą nagrodę za najlepsze przygotowanie stoiska kulinarnego. Ponadto jury nagrodziło pozostałe gminy za najciekawszy element przygotowanej prezentacji:
- Gminie Orły za chleb ziołowy ze smalcem „Sołtysa”,
- Gminie Przemyśl za propozycję podania dwóch potraw: tradycyjnej „Gołąbki  w liściach z winogron” i nowoczesnej „Udka w sakiewkach”.
Jury przyznało nagrodę specjalną Julii Bilińskiej – solistce z Szkoły Podstawowej w Olszanach.
 
 
 
W trakcie imprezy organizowano liczne zabawy dla dzieci i dorosłych a na scenie można było podziwiać dorobek artystyczny gmin. Na wielu stoiskach można było zakosztować lokalnych i bardzo wykwintnych potraw, którymi zachwyciłby się niejeden smakosz. Wielką i niecodzienną atrakcją okazał się sprzęt wojskowy – czołg T72M2, który zaprezentowali nam oficerowie z I Batalionu Czołgów w Żurawicy.
Całość zakończył występ gwiazdy wieczoru - Gosi Andrzejewicz, po którym najwytrwalsi mogli bawić się przy muzyce zespołu Iluzer.
 
 
 
Strona 39 z 63
««   19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone