Aktualności
Mistrzowie ortografii

Przeszło 360 uczniów klas trzecich ze szkół podstawowych wszystkich gmin powiatu przemyskiego oraz miasta Przemyśla przystąpiło do rywalizacji w piątej edycji dorocznych "Spotkań Ortograficznych". Przez pierwszy etap konkursu przeszło 98 uczniów, spośród których wyłoniono finałową dwudziestkę.

Finał odbył się 17 maja w Zespole Szkół w Birczy. Ostatecznie tytuł Mistrza Ortografii V "Spotkań Ortograficznych" zdobyła Oliwia Gefert, uczennica Szkoły Podstawowej w Wyszatycach (nauczyciel - Zofia Hemon), zaś wicemistrzem została Małgorzata Babiarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu (nauczyciel - Grażyna Szamla). Dalsze miejsca zajęli: trzecie - Barbara Ostrowska (SP 16 w Przemyślu, nauczyciel - Teresa Galikowska - Tobiasz); czwarte - Patryk Mikitka (SP w Medyce, nauczyciel - Ewa Kotyla); piąte Paulina Ustianowska (SP Buszkowice, nauczyciel - Teresa Fac) i Jakub Jaciów (SP 16 w Przemyślu, nauczyciel - Agnieszka Zięba).

Nagrodę główną (ufundowaną przez Starostę Przemyskiego) wręczył zwyciężczyni wicestarosta Jan Raba.

Pomysłodawcami i organizatorami konkursu byli pedagodzy ze szkół podstawowych w Birczy i Dubiecku oraz przemyskiej "szesnastki". Patronat nad imprezą objął starosta przemyski Jan Pączek.

 


Uczniowie klas III rywalizują
o tytuł Mistrza Ortografii.
Fot. Archiwum.

Powiatowy Konkurs Plastyczny na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu organizuje II edycję Powiatowego Konkursu Plastycznego na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową, adresowanego do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych znajdujących się na terenie powiatu przemyskiego.

Tematyka Konkursu dotyczy obrzędów, zwyczajów oraz symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i towarzyszącą im szczególną atmosferą. Każda szkoła może dostarczyć 3 prace po wcześniejszej weryfikacji. Prace należy nadesłać lub składać osobiście do dnia 3 grudnia 2007 roku na adres: Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji, Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Pl. Dominikański 3, 37 - 700 Przemyśl /II piętro, pokój nr 91, 87/ z dopiskiem: "Kartka Świąteczna". Szczegóły Konkursu znajdują się w Regulaminie. (pobierz)

Nagrody:
I miejsce - odtwarzacz DVD
II miejsce - odtwarzacz MP4
III miejsce - odtwarzacz MP3

Prace nagrodzone i wyróżnione otrzymają ponadto dyplomy.
Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w w/w przedsięwzięciu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pt.: "Piękno Powiatu Przemyskiego"

Uprzejmie informujemy, że w Starostwie Powiatowym w Przemyślu zakończyła się II edycja konkursu dla fotoamatorów pt.: "Piękno Powiatu Przemyskiego". Konkurs miał na celu ukazanie piękna pogórza przemyskiego, odkrycie na nowo osobliwości przyrody, zapomnianych zabytków architektury i urokliwych zakątków Ziemi Przemyskiej.

Na Konkurs wpłynęły prace 14 wykonawców. Wszystkie z nich odpowiadały kryteriom przedstawionym w regulaminie.
Po dokonaniu oceny prac jury postanowiło przyznać nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce, oraz wyróżnić 5 uczestników konkursu.

Decyzją jury nagrody otrzymały następujące osoby:

I nagroda - Drukarka fotograficzna - Dorota Kwaśna za zdjęcie nr 7 "BARWY NIEBA" Wola Krzywiecka
II nagroda - Odtwarzacz DVD - Bogusława Janowska za zdjęcie nr 7 "REZERWAT BRODUSZURKI 1"
III nagroda - Odtwarzacz MP 4 - Maciej Kuligowski za zdjęcie nr 4 "ZAKOLE SANU" Krasiczyn

Wyróżnienia - kupony na wykonanie 30 odbitek - otrzymali:

1. Anna Pragłowska za zdjęcie nr 6 "STAW W PARKU KRASICZYŃSKIM"
2. Paulina Olechowska za zdjęcie nr 9 "CICHA WODA BRZEGI RWIE"
3. Remigiusz Kwieciński za zdjęcie nr 3 "JESIEŃ NAD SANEM"
4. Ewa Horbaczek za zdjęcie nr 2 "KAPLICA PRZY DRODZE Z GRUSZOWEJ DO HUWNIK"
5. Kamil Baryła za zdjęcie nr 9 "WIAR PÓŹNYM LATEM ZA POSADĄ RYBOTYCKĄ"

18 października odbyło się otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem przez Starostę Przemyskiego Pana Jana Pączka nagród laureatom.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy.

 


Rozstrzygnięcie konkursu. Fot.: Z. Szeliga

 


Barwy Nieba. Fot.: Dorota Kwaśna

Na Tanecznej Tęczy Marzeń

Szkolny Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej "Trójczyce"
przystąpił do programu
"Na Tanecznej Tęczy Marzeń"
prowadzonego w ramach projektu
Wyrównywania Szans Edukacyjnych.

 

Program realizowany jest w Trójczycach w Gminie Orły.

Celem programu jest:

 

  • Rozbudzanie, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich, tańcem, folklorem, zachowaniem kultury- polskiej i dziedzictwa narodowego, kreowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicami kraju, kształtowanie dobrych relacji między członkami grup folklorystycznych podczas przeglądów, koncertów, festiwali.
  • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień humanistycznych, dziennikarskich poprzez poznawanie różnych form wypowiedzi, doskonalenie sprawności językowej, podnoszenie poziomu orografii.
  • Prezentowanie efektów pracy w wydawanej gazetce zespołowej "Majdaneczek". Przygotowanie do wykonywania zawodu dziennikarza.
  • Wspieranie rozwoju własnych zainteresowań, zachęcenie do podejmowania aktywności edukacyjnej w nauce języka angielskiego, znoszenie bariery językowej.
  • Statutowym celem działania stowarzyszenia jest propagowanie i kultywowanie tradycji i folkloru regionu Ziemi Przemyskiej oraz innych regionów Polski poprzez rozwój szeroko pojętej kultury tanecznej, muzycznej i wokalnej.

 

Realizacja celów programu przewidziana jest w formie zajęć pozaszkolnych, które odbywać się będą w czasie wolnym uczniów tj. w czasie wakacji, w soboty i popołudnia niektórych dni tygodnia.
Warsztaty z zakresu tańca ludowego, baletu i warsztaty dziennikarskie są kontynuacją dotychczasowych działań zespołu. W ramach realizacji programu oferta zajęć pozaszkolnych rozszerzona została o kółko języka angielskiego. Uczestniczący w zajęciach tancerze będą mogli doskonalić znajomość j. angielskiego, a także praktyczne posługiwanie tym językiem.
Sprawdzeniem efektywności będzie umiejętność nawiązania kontaktów z tancerzami z Serbii, Turcji w czasie pobytu na festiwalach.
Żeby osiągnąć ten cel stowarzyszenie działa na rzecz Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej "Trójczyce", zabiega o środki finansowe na potrzeby zespołu, upowszechnia folklor, kulturę ludową, organizuje koncerty, przeglądy itp. nawiązuje kontakty, współdziała z innymi organizacjami i instytucjami w dziedzinie kultury.


Program realizowany jest przez:

 

  • warsztaty taneczne - taniec ludowy
  • warsztaty taneczne - balet
  • kółko j. angielskiego
  • warsztaty dziennikarskie

 

Programem objętych jest 48 osób - członków zespołu.

 

Święto Niepodległości 2007

Powiatowe i gminne uroczystości z okazji Święta Niepodległości, zorganizowane w Birczy, rozpoczęto od zapalenia zniczy oraz złożenia wieńców i kwiatów na grobach poległych żołnierzy, spoczywających na Cmentarzu Komunalnym w Birczy. Następnie, po Apelu Poległych, w asyście orkiestry dętej OSP z Walawy, uczestnicy uroczystości przeszli z cmentarza do kościoła, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta.

Kolejnym punktem obchodów była okolicznościowa akademia w Gminnym Ośrodku Kultury. Na wstępie Józef Żydownik - Wójt Gminy Bircza w imieniu organizatorów tj. Rady i Zarządu Powiatu Przemyskiego oraz Rady i Zarządu Gminy Bircza powitał uczestników, w tym: parlamentarzystów, przedstawicieli samorządu województwa podkarpackiego, radnych powiatowych, przedstawicieli jednostek wojskowych, kombatantów, a także przedstawicieli instytucji wspierających powiat przemyski i gminę Bircza. Następnie odbyła się część artystyczna przygotowana przez nauczycieli i uczniów Gimnazjum nr 1 w Birczy.

Jednym z najważniejszych punktów programu było nadanie Piotrowi Aleksandrowi Krukowi, dyrektorowi Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Bircza", w dowód uznania za szczególne zaangażowanie w pozyskiwaniu środków finansowych na rzecz swojej "małej ojczyzny". Pan Kruk jest bardzo zaangażowany w pozyskiwanie pomocy finansowej m.in. na remonty dróg gminnych i powiatowych, kościoła parafialnego w Birczy, świetlicy w Hucie Brzuskiej. Wspiera też finansowo i rzeczowo birczański Klub Sportowy "Leśnik", GOK w Birczy oraz działalność Letniego Ośrodka Wypoczynkowego Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Łomnej.

Władze powiatowe, reprezentowane przez przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego - Antoniego Blecharczyka, wicestarostę Pana Marka Kudłę oraz sekretarza powiatu - Jerzego Góralewicza dodatkowo uhonorowały Piotra A. Kruka pamiątkową grawerką za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej powiatu przemyskiego oraz działalność na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.

 


Delegacja Powiatu Przemyskiego.
Od prawej: Antoni Blecharczyk - Przewodniczący Rady Powiatu,
Marek Kudła - Wicestarosta Przemyski,
Jerzy Góralewicz - Sekretarz Powiatu.
Fot. Józef Piotrowski

 

* * * * *

 

W przeddzień obchodów Święta Niepodległości, 10 listopada br., w hali sportowej w Birczy odbyły się zawody strzeleckie w strzelaniu z karabinka sportowego.

Indywidualnie pierwsze miejsce zajął Roman Droździak, zdobywając puchar Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie. Drugi był Zdzisław Czyżyk, zaś trzeci - Bartłomiej Siewarga.

W kategorii zawodników młodszych, pierwsze miejsce zajął Jakub Droździak. Czołowi strzelcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
W godzinach popołudniowych w hali sportowej "Pilawa" w Birczy odbył się turniej piłki siatkowej o Puchar Starosty Przemyskiego, w którym wzięło udział 3 zespoły reprezentujące gminy: Bircza, Fredropol i Stubno. Zwyciężyli gospodarze zdobywając puchar; drugie miejsce zajęła reprezentacja Stubna, a trzecie - Fredropola.

Dodatkową atrakcją było otwarcie w Biurze Informacji Turystycznej w Birczy wystawy fotograficznej Piotra Kruka pt. "Słoneczny Półwysep Chorwacja".

 


Honorowy Obywatel Birczy Piotr Kruk.
Fot. Piotr Worosz

Strona 39 z 39
««   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2016 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone