Aktualności
XIV Sejmik Folklorystyczny

 

20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą tak nas malują

23.03.20l2r w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pod hasłem: ,,20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą tak nas malują”. 

 

 

Uczestników powitał i wręczył nagrody Pan Marek Kudła Wicestarosta Przemyski. Szczególne podziękowania skierowane były w stronę nauczycieli - opiekunów za zaangażowanie i przygotowanie swoich uczniów do udziału w konkursie.

TRENING AKCJI KURIERSKIEJ

22.03.2012r na terenie Powiatu Przemyskiego odbył się trening akcji kurierskiej. Uczestnikami treningu byli: Starostwo Powiatowe - Obsada Akcji Kurierskiej, Urzędy Gmin Powiatu Przemyskiego - Obsada Akcji Kurierskiej. Trening polegała na sprawdzeniu obiegu informacji w systemie meldunkowym z gminami, natomiast praktyczne uruchomienie akcji kurierskiej odbyło się w relacji Starostwo Powiatowe - Urząd Gminy Żurawica, gdzie wystąpiły utrudnienia, które polegały na blokadzie wejścia do Urzędu Gminy w Żurawicy przez agresywnych kibiców i podpaleniu samochodu. W treningu również brali udział zaproszeni goście: Szef WSzW w Rzeszowie, Zastępca Szefa WSzW w Rzeszowie, Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień, Wojskowi Komendanci Uzupełnień, Zastępcy Wojskowych Komendantów Uzupełnień: Jarosław, Jasło, Nisko, Mielec, Rzeszów, Sanok.

DZIEŃ KOBIET

8 marca Starosta Jan Pączek, Wicestarosta Marek Kudła oraz Sekretarz Jerzy Góralewicz w imieniu męskiej kardy Starostwa Powiatowego w Przemyślu uczcili Dzień Kobiet.

 

 

Pan Starosta przywitał Panie zgromadzone w sali konferencyjnej serdecznymi życzeniami, każda z Pań obdarowana została symbolicznym kwiatkiem.

 

Jubileusz biblioteki

6 marca w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 60-lecia tej placówki.

 

 

W gronie licznie przybyłych na tę uroczystość gości był wicestarosta Marek Kudła, który pogratulował dyrekcji i pracownikom tej placówki oraz wręczył okolicznościowy list od starosty Jana Pączka.

Dzielny posterunkowy

Posterunkowy Witold Młot odbierał 5 marca gratulacje i podziękowania za uratowanie od śmierci dwóch młodych mieszkańców Przemyśla, pod którymi załamał się lód na Sanie.

 

 

W imieniu starosty przemyskiego list gratulacyjny wraz z upominkiem wręczył dzielnemu funkcjonariuszowi wicestarosta Marek Kudła.

Nowi wicekomendanci

1 marca podkarpacki komendant wojewódzki policji insp. Zdzisław Stopczyk wręczył nominacje nowym zastępcom komendanta miejskiego policji w Przemyślu.

 

 

Otrzymali je: podinspektor Wojciech Kiełtyka oraz nadkomisarz Mariusz Rabka.

 

 

W uroczystości tej uczestniczył starosta Jan Pączek, który uhonorował obu funkcjonariuszy okolicznościowymi pismami.

PROJEKT PARASOLOWY - Powiat Przemyski - Rejon Mościska

2.03.2012 r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się spotkanie dot. Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

 

 

Współpraca - na szlaku do Euro 2012

23-24 lutego 2012 r. we Lwowie odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów, polityków i ludzi biznesu z Przemyśla, Stalowej Woli i Lwowa. Organizatorami cyklu konferencji pod nazwą „Współpraca – na szlaku do Euro 2012" byty stowarzyszenia: Przemyski Konwent Społeczno - Gospodarczy oraz Lwowska Kongregacja Kupiecka. 

 

 

Wsparcie poprzez aktywny udział polskiej delegacji udzielili: posłowie Renata Butrym i Marek Rząsa oraz Starosta Przemyski Jan Pączek. W szerokiej delegacji ludzi biznesu uczestniczyli m.in. Roma Stępka prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Przemyślu oraz Jan Piszak- prezes Przemyskiego Konwentu Społeczno - Gospodarczego. Konwencja spotkania to rozmowa o problemach rozwoju transgranicznego obu gospodarek lokalnych w regionach lwowskim i przemyskim, wspólnych pomysłach na rozwój regionu w której aktywnie i na bieżąco uczestniczyli przedstawiciele władz obu regionów.

 

 

Tym razem myślą przewodnią była próba wypracowania wspólnych możliwości inwestycji proekologicznych po obu stronach granicy. W celu dalszego kontowania i konkretyzowania rozpoczętych rozmów strony postanowiły przygotować projekt powołania wspólnej Galicyjskiej Izby Przemysłowo Handlowej jako podmiotu ukierunkowanego na rozwój terenów pogranicza i dokonywania wspólnych działań biznesowych. Według projektu założycielami Izby były stowarzyszenia z Podkarpacia i okręgu lwowskiego; członkami honorowymi zaś przedstawiciele władz samorządowych z obu województw.

 

 

Na zakończenie, delegacja polska złożyła kwiaty na grobach Orląt Lwowskich.

Życzenia i wzruszenia

27 lutego uroczyście w Starostwie Powiatowym uroczyście pożegnano, odchodzącą na emeryturę, Bogusławę Fac pełniącą dotychczas funkcję Geodety Powiatowego oraz naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu.

 

 

Gratulacjom i życzeniom i wzruszeniom nie było końca. Pani Bogusława otrzymała m.in. listy dziękczynne i podarunki od przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego Ryszarda Adamskiego, starosty Jana Pączka, od współpracowników oraz od licznie przybyłej na tę uroczystość geodezyjnej braci z całego województwa podkarpackiego.

Współpraca transgraniczna

27 lutego w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie podczas którego omawiano wspólne przedsięwzięcia jakie podejmowane będą w latach 2012 – 2013 przez Powiat Przemyski, Rejon Starosamborski na Ukrainie oraz Miasto Przemyśl.

 

 

Uściślono wiele kwestii zapisanych w przygotowywanym protokole wykonawczym do umowy o współpracy pomiędzy Powiatem Przemyskim a Regonem Starosamborskim. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: starosta Jan Pączek, przewodniczący Rady Rejonowej w Starym Samborze - Wołodymyr Horbowyj, a prezydenta Przemyśla reprezentowała Henryka Kaszycka – Paniw – sekretarz Miasta Przemyśla.

Jubileusz przewodników turystycznych

Jubileusz 60-lecia Przewodnictwa Przemyskiego świętowali 25 lutego członkowie Koła Przewodników Turystycznych Oddziału PTTK.

 

 

Podczas spotkania w jednej z sal trasy podziemnej w budynku Urzędu Miejskiego spotkali się przewodnicy różnych pokoleń oraz goście i sympatycy z różnych stron kraju oraz z zagranicy. Przemyscy przewodnicy uhonorowani zostali okolicznościowym pismem starosty Jana Pączka.

Ora et labora

Ora et labora (módl się i pracuj) – pod tym hasłem członkowie Koła Przewodników Turystycznych PTTK w Przemyślu zorganizowali 21 lutego obchody Światowego Dnia Przewodnika Turystycznego. Tym razem mieszkańcy Przemyśla zwiedzali kościół Św. Trójcy i opactwo sióstr Benedyktynek.

 

 

Tłumy zwiedzających miały okazję zobaczyć klasztorne miejsca na co dzień niedostępne dla postronnych, spróbować klasztornych potraw, obejrzeć inscenizację teatralną, wysłuchać koncertu, a także uczestniczyć w aukcji staroci czy warsztatach benedyktyńskich. Patronat nad impreza objęli: Prezydent Miasta Przemyśla i Starosta Przemyski.

Wielokulturowość i tolerancja

Wielokulturowość, tolerancja i historia Europy Środkowo – Wschodniej to zagadnienia omawiane 17 lutego br. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej podczas spotkania z udziałem grupy słowackich naukowców i ekspertów zajmujących się problematyką środkowoeuropejską zorganizowanego w ramach projektu finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszechradzki. Szczególnym gościem był prof. Rudolf Chmel – wicepremier Słowacji.

 


Wicepremier Słowacji Rudolf Chmel (w środku) wraz z uczestnikami spotkania

 

Ze strony polskiej uczestnikami spotkania byli redaktorzy „Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego”. Kwartalnik ten współpracuje z partnerskimi pismami z Czech, Węgier i Słowacji. Ostatnio w dwóch kolejnych numerach słowackiego periodyku „OS – Obywatelskie Społeczeństwo” ukazały się dwa artykuły Zdzisława Szeligi dotyczące Ziemi Przemyskiej w przekładzie Milicy Novakovej.

PROŚBA

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W PRZEMYŚLU informuje, że na stronie www.psouu-przemysl.pl/ mogą Państwo pobrać bezpłatny program do rozliczania deklaracji podatkowych za rok 2011. Program został napisany na zamówienie PSOUU Koło w Przemyślu celem zebrania środków z 1% podatku, które usprawnią funkcjonowanie w/w placówki.

Pamięć o Sybirakach

72 rocznicę deportacji na Sybir uczczono w Przemyślu Mszą Świętą odprawioną w kościele Świętej Trójcy, a także modlitwą i złożeniem kwiatów przy tablicy Sybiraków umieszczonej w przyklasztornym murze.

 

 

Uczestnicy tej uroczystości – wśród których nie zabrakło starosty Jana Pączka - zapalili też symboliczne znicze na rampie kolejowej w Bakończycach, skąd przed laty Sowieci wywozili mieszkańców Przemyśla i okolic na „Nieludzką Ziemię”.

 

PODPISANIE PROTOKOŁU WYKONAWCZEGO

Starosta Przemyski Jan Pączek podpisał protokół wykonawczy z Przewodniczącym Administracji Rejonowej w Gródku, Obwód Lwowski Jurijem Wizniakiem do Umowy o Współpracy Transgranicznej Między Powiatem Przemyskim i Rejonem Gródek na rok 2012 - 2013.

 

 

Wizyta Konsula Generalnego RP ze Lwowa

Starosta Jan Pączek spotkał się 7 lutego br. z Jarosławem Drozdem – Ambasadorem Tytularnym i Konsulem Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie. Podczas spotkania w starostwie (w którym uczestniczył również konsul Piotr Matusiak) omawiano przede wszystkim sprawy dotyczące: małego ruchu granicznego, wydawania wiz dla obywateli Ukrainy oraz przygotowań do sprawnej i bezpiecznej komunikacji podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej „Euro 2012”.

 

 

Ambasador Drozd interesował się również zagadnieniami związanymi ze współpracą powiatu przemyskiego z partnerskim rejonami z obwodu lwowskiego – Mościskami, Gródkiem, Pustomytami oraz Starym Samborem.

KONCERT NOWOROCZNY

29 stycznia 2012 roku w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Kaszycach (gmina Orły) odbył się koncert noworoczny pod hasłem „To dla Ciebie Jezusku”, w którym wystąpili: Szkolny Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej "Trójczyce" oraz Zespół Folklorystyczny z Gródka (Ukraina).

 

„Tańce Ziemi Rzeszowskiej”, „Tańce Kaszubskie”, „Suita Łowicka”, „Tańce Beskidu Żywieckiego” w wykonaniu „Trójczyc” oraz taneczne i wokalne popisy artystów z Gródka zostały nagrodzone głośnymi brawami przez zaproszonych gości i licznie zgromadzoną publiczność.

 

 

Podczas koncertu młodzież miała okazję nie tylko do nawiązania kontaktów i przyjaźni, ale również do lepszego poznania kultury i dorobku folklorystycznego obu regionów, była to znakomita okazja do wymiany doświadczeń, a przede wszystkim do wspólnego kolędowania.

 

Powiatowy budżet

Uchwalenie budżetu na rok 2012 było najważniejszym punktem obrad podczas XVI sesji Rady Powiatu Przemyskiego. 25 stycznia 2012 roku radni podjęli w tej sprawie jednogłośną decyzję. Tegoroczny budżet tym różni się od poprzednich, że po raz pierwszy od wielu lat dochody przewyższają wydatki, czyli – mówiąc potocznie - jest to budżet „na plusie”.

 


Radni powiatu przemyskiego uchwalają tegoroczny budżet

Strona 39 z 47
««   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone