Aktualności
PUCHAR STAROSTY 2013

IV MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY

23 i 24 listopada br. pod patronatem Starosty Przemyskiego Jana Pączka oraz Wójta Gminy Krasiczyn Jerzego Kowalskiego odbył się IV Międzynarodowy Turniej Szachowy WIEŻA. Organizatorami turnieju byli: Sportowo – Kulturalny Klub Szachowy w Przemyślu, Gimnazjum im. kard. A.S. Sapiehy w Krasiczynie, Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu, zaś wspierającymi partnerami Gmina Krasiczyn, Starostwo Powiatowe w Przemyślu oraz 5 Batalion Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. 

 


Na liście startowej znalazło łącznie 70 uczestników z Polskich i Ukrainy. Pojedynki szachowe rozegrano w tempie 30 minut dla zawodnika, systemem szwajcarskim i rundowym - po 9 rund dla każdej z poszczególnych grup tj. seniorów, juniorów, juniorek oraz grup opiekunów i rodziców. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwał duet sędziowski w składzie: Maciej Karasiński i Jerzy Kuzio.  Zawodników i organizatorów wspierała liczna grupa wolontariuszy złożona z uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Krasiczynie, członków SKKS/MDK w Przemyślu: Krzysztof Mazur, Agnieszka Gdula, Aneta Demko, Adam i Elżbieta Pańczuk, Ewa Paniewicz, Ewelina Mardosiewicz, Magdalena Błachut, Marek Kuźmiek, Patrycja Rożek, Klaudia Olszańska, Paulina Majchrowicz, Mateusz Sura, Paulina Wrotny, Aneta Bałata,Gabriela Milczanowska, Magdalena Prokopska, Karolina Łuczyszyn, Justyna Jajkowska, Beata Kazienko, Aleksandra Barszcz, Magdalena Lisowiec, Dagmara Draganowska, Dominika Łuszyczszyn.

 

 

Zawody odbyły się w miłej atmosferze, w duchu sportowej rywalizacji. Po dwudniowych rozgrywkach wyłoniono komplet zwycięzców w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych:

 

Grupa OPEN

I miejsce – Nazar Ustianovich
II miejsce – Daniel Lusio
III miejsce – Hubert Janzer

 

Grupa Juniorek

I miejsce – Justyna Jeżak
II miejsce – Justyna Łukasiewicz
III miejsce – Aleksandra Ligęza

 

Grupa Juniorów do lat 9

I miejsce – Paweł Borek
II miejsce – Mikołaj Chudy
III miejsce – Grzegorz Dolanowski

 

Grupa Juniorów do lat 12

I miejsce – Mateusz Rzeszutek
II miejsce – Filip Przyczyna
III miejsce – Grzegorz Pańczuk

 

Grupa Juniorów do lat 17

I miejsce – Maciej Rządło
II miejsce – Marcin Molenda
III miejsce - Karol Wolczyk

 

Grupa Juniorów Gminy Krasiczyn

I miejsce – Grzegorz Chruszcz
II miejsce – Kacper Wronty
III miejsce - Dominik Marcinkiewicz

 

Każdy uczestnik Turnieju o Wieżę otrzymał pamiątkowy upominek a zwycięzcy cenne nagrody które wręczyli Piotr Worosz Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu oraz Bożena Karpiuk Dyrektor Gimnazjum im. kard. A.S. Sapiehy z Krasiczyna. 

 

PAMIĘCI OFIAR WIELKIEGO GŁODU

23 listopada br. odbywały się w Przemyślu „Centralne uroczystości 80 rocznicy Wielkiego Głodu w latach 1932 – 1933 na Ukrainie”. W Pałacu Biskupów Greckokatolickich otwarto wystawę oraz zorganizowano międzynarodową konferencję. Odbyła się tez panachyda  za ofiary głodu i stalinowskich  represji politycznych, a także odsłonięto pomnik Ofiar Wielkiego Głodu usytuowany tuż obok Soboru Archikatedralnego. Starostę przemyskiego reprezentował na tych uroczystościach Piotr Worosz, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji.

 

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

22 listopada w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbył się dzień Pracownika Socjalnego. Zgromadził wszystkich  pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W uroczystości uczestniczyli  m.in. Władysław Maciupa Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, Józef Zubik Radny Powiatu Przemyskiego, Piotr Hryniszyn dyrektor SOW dla OPR w Korytnikach, Zofia Ważna-Lisowiec dyrektor DPS w Huwnikach, Siostra Zofia Łebedowicz dyrektor Ekumenicznego DPS w Prałkowcach, oraz ksiądz Sylwester Szwajca dyrektor DD w Prałkowcach.

 

 

Starosta Przemyski Jan Pączek, wszystkim zgromadzonym złożył najserdeczniejsze życzenia. Podziękował również za codzienny trud i poświecenie jakie związane jest z zawodem pracownika socjalnego.

 

 

Uroczystość stała się okazją do uhonorowania nagrodą specjalną Jolanty Jabłońskiej dyrektora PCPR w Przemyślu. Podczas uroczystości głos zabrali również zaproszeni goście, natomiast piękną oprawę muzyczną przygotował zespół z Klubu Garnizonowego V Batalionu Strzelców Podhalańskich.

 

ZŁOTE GODY W MEDYCE

22 listopada 2013 r. w Urzędzie Gminy Medyka odbyła się uroczystość 50 lecia pożycia małżeńskiego. Jubileuszowe pary dostały listy gratulacyjne od Starosty Przemyskiego Jana Pączka i Przewodniczącego Rady Powiatu Ryszarda Adamskiego.

Siedem par, które 50 lat temu stanęły na ślubnym kobiercu są dziś przykładem nieustającego, wzajemnego zrozumienia, uczciwości i niegasnącej miłości. Życzymy Państwu 100 lat!

11 LISTOPADA - Z PRZEMYŚLA DO RUDOŁOWIC

Ciekawą formę obchodów Święta Niepodległości zaproponowało w tym roku Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu wspólnie z Akademią Zdrowego Stylu Życia „Kuźnia”, Stowarzyszeniem „Aktywna Jedenastka” z Przemyśla oraz Stowarzyszeniem Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic (Gmina Róźwienica, powiat jarosławski). Inicjatywa ta realizowana w ramach projektu Pro Carpatii i finansowana z PO FIO miała na celu zintegrowanie społeczeństwa lokalnego dwóch powiatów: przemyskiego i jarosławskiego.

W ramach inicjatywy samodzielnie wykonano 1250 kotylionów oraz opracowano i wydrukowano 1500 śpiewników pieśni patriotycznych.

Po wspólnym uczestnictwie we mszy św. sprawowanej za Ojczyznę w Archikatedrze ruszono pochodem na przemyski rynek, gdzie aktorzy Amatorskiego Teatru „Fredreum” przedstawili krótka scenkę Odzyskania Niepodległości w Przemyślu, na balkonie kamienicy nr 5 - przygotowaną przez inicjatorów projektu.

 


 

Następnie uczestnicy pochodu przemaszerowali od popiersia Józefa Piłsudskiego do Pomnika Orląt Przemyskich, oddając hołd obrońcom niepodległości Polski – wiązankami kwiatów.

Po zakończonych uroczystościach państwowych w Przemyślu 52 osobowa grupa uczestników projektu udała się na dworzec kolejowy PKP w Przemyślu, by z pieśnią na ustach dotrzeć do Jarosławia.

  

Stamtąd uczestnicy uroczystości udali się do Rudołowic, gdzie po oficjalnym powitaniu organizatorzy przygotowali dla uczestników liczne atrakcje. Świętowana w ten sposób 95 rocznica odzyskania niepodległości dostarczyła wszystkim uczestnikom niezapomnianych przeżyć, wzruszeń i radości.

Powyższa inicjatywa stała się okazją do nauki patriotyzmu, wzorcem pielęgnowania ojczystej tradycji oraz przykładem integrowania się, nawet tak oddalonych od siebie środowisk lokalnych.

 

REWITALIZACJA PRZY ULICY GRODZKIEJ

15 listopada br odbyła się uroczystość zakończenia inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu”. Wszyscy obecni mogli się przekonać o tym jak wypiękniało bezpośrednie sąsiedztwo gmachu Starostwa Powiatowego (a przy okazji odnowiona została południowa elewacja starostwa). W zrewitalizowanym byłym klasztorze dominikanek (pozostającym w pamięci większości przemyślan jako siedziba „Klubu Garnizonowego”) mieścić się będzie Przemyska Biblioteka Publiczna, choć na  przenosiny z dawnej synagogi przy ul. Słowackiego przyjdzie poczekać jeszcze kilka miesięcy. Będący gospodarzem tej uroczystości prezydent Przemyśla Robert Choma poinformował, iż zakres rzeczowy inwestycji obejmował prace projektowe i budowlane w budynku głównym, dobudówce, a także tzw. Bramie Rycerskiej oraz zagospodarowanie otaczającego terenu. Inwestycja za przeszło 10 milionów złotych, została zrealizowana na podstawie podpisanej w dniu 30 grudnia 2011 r. umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja kompleksu powojskowego przy ul. Grodzkiej w Przemyślu” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII „Spójność wewnątrzregionalna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Obecny na tej uroczystości starosta przemyski Jan Pączek pogratulował udanego przedsięwzięcia i mógł się cieszyć wraz z innymi, że Przemyślowi przybył nowy, piękny obiekt.

 

INWESTYCJE ARCHIDIECEZJALNE

13 listopada br. w sali widowiskowej Archidiecezjalnego Domu Katolickiego „Roma” (dawne kino „Roma”) przy ul. Grodzkiej w Przemyślu odbyła się uroczystość zakończenia trzech inwestycji realizowanych przez Archidiecezję Przemyską. Owe inwestycje przeprowadzono w: kompleksie klasztornym przy ul. ks. Popiełuszki, Collegium Marianum przy ul. bpa Pelczara oraz w budynku „Romy”. Na ręce księdza Metropolity Przemyskiego arcybiskupa Józefa Michalika, który poświęcił nowododane obiekty,  gratulacje złożyli m.in.: starosta przemyski Jan Pączek i prezydent Przemyśla Robert Choma.

 

PIĘKNY JUBILEUSZ

Starosta przemyski Jan Pączek, wraz z wójtem Gminy Orły Bogusławem Słubickim oraz przedstawicielami Urzędu Gminy obchodzili  wyjątkowy Jubileusz Pani  Bronisławy Badowicz, która 11 listopada 2013 roku świętowała swoje 100 urodziny. Uroczystość setnych urodzin stała się okazją do złożenia życzeń szanownej Jubilatce, otrzymała również listy gratulacyjne, upominki oraz mnóstwo kwiatów. Na co dzień Pani Bronisława może liczyć na pomoc rodziny, która opiekuje się nią z niezwykłym oddaniem. W swoim życiu Pani Bronisława widziała wiele krzywd i zła, jednak do dzisiaj zachowała pogodę ducha i zasłużyła sobie na szacunek i uznanie wielu osób. Drogiej jubilatce jak i jej rodzinie życzymy zdrowia i wielu lat życia pełnego radości.

95 ROCZNICA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

11 listopada 2013 roku odbyły się uroczystości 95 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego dnia starosta przemyski Jan Pączek, wicestarosta Marek Kudła oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Semków złożyli kwiaty pod pomnikiem w Żurawicy.

 

 

Przemyskie obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się mszą świętą w przemyskiej Katedrze, w intencji Ojczyzny z udziałem, pocztów sztandarowych, kompanii honorowej Wojska Polskiego, chóru „Magnificat” i mieszkańców miasta. Po zakończeniu celebry uczestnicy uroczystości przy dźwiękach orkiestry wojskowej, udali się pod popiersie Józefa Piłsudskiego przy ulicy Wodnej oraz pod pamiątkową tablicę przy Wyb. Marsz. Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacja Powiatu Przemyskiego w osobach starosty Jana Pączka, wicestarosty Marka Kudły, oraz przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego Ryszarda Adamskiego, złożyła wiązanki okolicznościowe. Dalsza cześć uroczystości miała miejsce na placu przy Pomniku Orląt Przemyskich, gdzie odbył się ceremoniał wojskowy. Na uroczystości święta niepodległości licznie przybyli mieszkańcy miasta i powiatu przemyskiego, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji pozarządowych i delegacji przemyskich przedsiębiorstw. Po odczytaniu Apelu Poległych i salwie honorowej przybyłe delegacje z miasta i powiatu złożyły wieńce i wiązanki kwiatów w hołdzie uczestnikom walk o niepodległość Polski.

 

  

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

W dniach 24, 25 października 2013r , Starosta Przemyski Jan Pączek wraz z Pełnomocnikiem ds. Współpracy ze Służbami, Strażami i Inspekcjami – Agnieszką Cynowską – Poradą, wzięli udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej nt: „ Podmioty Ratownicze w systemie bezpieczeństwa państwa” w Sanoku. Przedsięwzięcie to organizowane było pod  honorowym patronatem Wojewody Podkarpackiego oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
 

"W SPORCIE-SIŁA" - TURNIEJ W MEDYCE

W dniu 26.10.2013r. w hali sportowej w Medyce odbył się turniej badmintonowy dla dzieci i młodzieży pt. „W sporcie – siła”. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Starosty Przemyskiego Jana Pączka oraz Wójta Gminy Medyka Marka Iwasieczko. Na starcie zawodów stanęło 52 zawodników i zawodniczek z powiatu przemyskiego w większości z dwóch klubów sportowych UMKS Dubiecko i UKS Jagiellonka Medyka. Turniej został rozegrany w trzech kategoriach wiekowych U-11, U-13, U-16  w grach pojedynczych.

Po bardzo zaciętej rywalizacji i ogromnych emocjach wyniki przedstawiają się następująco :

U -11 dziewczęta : 1 miejsce Oliwia Serafin, 2 m-ce Karolina Panycz, 3 m-ce Julia Rusinowska wszyscy / UKS Jagiellonka Medyka/.
U- 11 chłopcy : 1 m-ce Mateusz Spławiński /UMKS Dubiecko/, 2 m-ce Maciej Niemiec /UKS Jagiellonka Medyka/ 3 m-ce Kacper Bytner /UKS Jagiellonka Medyka/
U 13 chłopcy : 1 m-ce Furmański Bartosz, 2 m-ce Serafin Kacper, 3 m-ce Damian Chudzio wszyscy UKS Jagiellonka Medyka
U 13 dziewczyny Kat.I
1 m-ce Dudziak Aleksandra /UMKS Dubiecko/, 2 m-ce Sara Kaczmarzy, 3 m-ce Ewelina Czerwińska UKS Jagiellonka Medyka

 

Kat. II

 

1 m-ce    Amelia Bukowińska    2. m-ce Łosiewicz Klaudia    3 m-ce Staniszewska Zuzanna wszystkie UMKS Dubiecko
U 16 dziewczyny
1    m-ce Klaudia Bukowińska, 2 m-ce Aleksandra Dudziak / UMKS Dubiecko /, 3 m-ce Klaudia Wilk UKS Jagiellonka Medyka
 

 

U -16 chłopcy

1 m-ce    Spławiński Kamil 2 m-ce Dudziak Artur    3 m-ce Nowak Radosław  UMKS Dubiecko

Organizator turnieju UKS Jagiellonka Medyka składa serdeczne podziękowania Staroście Przemyskiemu Janowi Pączek za ufundowanie medali i dyplomów oraz Wójtowi Gminy Medyka Markowi Iwasieczko za pomoc w organizacji turnieju.
W dn. 9.11.2013r. organizowany jest turniej pt. Badminton Amator CUP dla dorosłych amatorów lotki zgłoszenia UKSJagiellonkaMedyka@wp.pl.

 

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

W dniu 26 września w całej Europie obchodzony jest Europejski Dzień Języków. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszanach oraz Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie już po raz kolejny przyłączyły się do obchodów tego święta. Mottem imprezy było hasło: „ Razem odkryjmy Europę”. W tym dniu nauczyciele obu szkół zorganizowali wspólne warsztaty językowe.

 

    

 

Uczniowie klas młodszych przygotowali krótkie prezentacje na temat kilku krajów Unii Europejskiej, mieli też możliwość sprawdzenie swojej wiedzy w różnych quizach i grach. Uczniowie klas I-III wzięli również udział w konkursie plastycznym na flagę kraju europejskiego.

Uczniowie klas IV-VI wzięli udział w prezentacji multimedialnej „Razem odkryjmy Europę”, nowo nabytą wiedzę mogli wykorzystać w quizie, który odbył się w kolejnym etapie warsztatów. Następnie uczniowie wzięli udział w konkursie „Do jakiego kraju należy ta flaga?”, poprawne odpowiedzi w części konkursowej nagradzane była małym upominkiem. Kulminacyjnym punktem warsztatów był udział w grze interaktywnej z wykorzystaniem Internetu pt. „Odkryjmy Europę”. Każdy uczestnik zwycięskiej drużyny otrzymał pakiet gadżetów promujących Powiat Przemyski.

 

   

 

Honorowy patronat nad XII Europejskim Dniem Języków objął Starosta Przemyski Pan Jan Pączek, który nie tylko podniósł rangę XII Europejskiego Dnia Języków, ale równocześnie chcąc podkreślić ważność idei przyświecającej hasłu „Razem odkryjmy Europę” dla wszystkich uczniów uczestniczących w grach, zabawach i quizach ufundował upominki, za które organizatorzy, w imieniu uczniów i rodziców serdecznie dziękują.

XII Europejski Dzień Języków cieszył się wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony uczniów. Wszyscy uczestnicy warsztatów mieli ogromną frajdę ze wspólnej zabawy i nauki.

SZKOLNY JUBILEUSZ

13 października 2013 świętowano Jubileusz 60-lecia funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Bolestraszycach. Uroczystość  stała  się okazją spotkania nie tylko byłych absolwentów czy nauczycieli, ale również dała możliwość prezentacji młodych uczniowskich talentów. Patronem szkoły jest Piotr Michałowski, najwybitniejszy polski malarz doby romantyzmu , który przez  pewien czas mieszkał i tworzył w Bolestraszycach. Postać ta inspiruje uczniów do twórczej aktywności. Na ręce dyrektor szkoły Renaty Haśkiewicz – Kudły złożono wiele gratulacji i podziękowań. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli Powiatu Przemyskiego. Gratulacje składali starosta Jan Pączek i wicestarosta Marek Kudła.

 

WYRÓŻNIENI PEDAGODZY

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Przemyski uhonorował nagrodami wyróżniających się pedagogów.  W tym roku otrzymali je: Alicja Atak - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku.; Krzysztof Kiełbasa -  kierownik Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół  im. A Fredry w Nienadowej (w imieniu starosty Jana Pączka nagrody wręczał Piotr Worosz, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji) oraz Anna Ostrowska  – psycholog, logopeda z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej  Dla Powiatu Przemyskiego, która odebrała nagrodę z rąk starosty Jana Pączka.

 

     

 

 

      

 

 

    

 

 

  

INICJATYWA USTANOWIENIA 11 LIPCA DNIEM PAMIĘCI MĘCZEŃSTWA KRESOWIAN?

Starosta Przemyski w imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, utworzonego w celu przygotowania obywatelskiego projektu ustawy w sprawie uczczenia ofiar masowych mordów na Wołyniu i ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian, zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Powiatu Przemyskiego o włączenie się w prace tego Komitetu poprzez składanie podpisów na listach popierających projekt ustawy. By ten projekt ustawy mógł trafić pod obrady Parlamentu musi uzyskać minimum 100 tysięcy ważnych podpisów popierających projekt. W związku z tym konieczne jest zaangażowanie wszystkich ludzi, którzy poprą projekt, przekażą informację o inicjatywie innym osobom i będą zachęcać do jej poparcia.

Przywrócenie prawdy historycznej o tragedii Polaków i innych narodowości na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej to spełnienie obowiązku żyjących wobec niewinnie pomordowanej społeczności polskiej.

Zaangażowanie Państwa osobiste, a także innych osób, którym zależy na uczczeniu niewinnie pomordowanej ludności polskiej, pozwoli na pozytywne i oczekiwane zakończenie podjętej inicjatywy.

Punkt zbierania podpisów obywateli, którzy udzielają poparcia dla projektu ustawy w sprawie ustanowienia dnia 11lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. W Starostwie podpisy zbierane są w punkcie informacyjnym przy wejściu głównym w holu.

Projekt ustawy znajdą Państwo tutaj
Wykaz obywateli udzielających poparcia jest tutaj

JUBILEUSZ NA UKRAINIE - DYWOSTRUNY

W sobotę 25.09.2013 we Lwowie odbył się koncert jubileuszowy z okazji 15- lecia  powstania  Narodowego Ukraińskiego Zespołu Bandurzystek Dywostruny. Delegacja Powiatu Przemyskiego w osobach  Starosty Przemyskiego Jana Pączka i Sekretarza Powiatu Jerzego Goralewicza miała okazję uczestniczyć w tym  doniosłym wydarzeniu. Należy zaznaczyć, iż zespół powstał w 1998 roku  i do dnia dzisiejszego na swoim koncie posiada wiele sukcesów artystycznych. Koncert jubileuszowy po raz kolejny stał się okazją  do prezentacji niezwykłego talentu muzycznego bandurzystek, które aktywnie występują w całej Europie biorąc udział w konkursach i międzynarodowych festiwalach  m.in „Srebrne Struny” (Tarnopol 2000 ) oraz na międzynarodowym festiwalu w Moskwie w 2008 uzyskując nagrodę Grand prix.


      
   

Repertuar zespołu  „DYWOSTRUNY” to utwory ukraińskich kompozytorów -klasyków, utwory kultury narodowej tworzące programy tematyczne: „ Ukraińskie Boże Narodzenie”, „Łesia Ukrainka”, „Taras Szewczenko”, „Ukraińskie pieśni narodowe” i inne. Prezentowany program artystyczny w pełni popularyzuje ukraińską kulturę i poezję narodową wśród młodego pokolenia.

Będąc w Polsce zespól ten niejednokrotnie  występował  na uroczystościach  i imprezach organizowanych przez Powiat Przemyski wykonując również polskie utwory, czym zaskarbił sobie przyjaźń i uznanie widowni.

 

KONFERENCJA STAROSTY DS. OBRONNYCH

W dniu 2 października o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyła się konferencja Starosty do spraw obronnych. Udział w niej wzięli Wójtowie Gmin Powiatu Przemyskiego, przedstawiciele Służb, Inspekcji i Straży jak również naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Przemyślu. 

 

    

ĆWICZENIA OBRONY CYWILNEJ W POWIECIE PRZEMYSKIM

W dniach 25.09.2013 , 26.09.2013 odbyły się Powiatowe ćwiczenia obrony cywilnej na terenie powiatu przemyskiego pt:„Koordynacja i kierowanie działaniami oc podczas prowadzenia akcji ratunkowych w przypadku wystąpienia zagrożeń ludzi i środowiska naturalnego, wywołanymi siłami przyrody i innymi katastrofami”.

Udział w nich wzięli: Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Birczy, Dubiecku, Krzywczy, Powiatowe Centrum Zarządzania  Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Przemyślu, obsady służby dyżurnej Wójta Gminy Bircza, Dubiecko, Krzywcza– 50 % obsady, drużyna wykrywania zagrożeń –  50% obsady, drużyny wykrywania i alarmowania w Gminie Bircza, Dubiecko, Krzywcza– 50 %  obsady, punkty alarmowe 50 % obsady   na terenie gmin biorących udział w ćwiczeniu, drużyna PCK w Przemyślu– 60% obsady, Komenda Miejska PSP  w Przemyślu , Komenda Miejska Policji w Przemyślu , Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: OSP Bircza, Dubiecko, Krzywcza, Nadleśnictwo Bircza, Gimnazjum w Nienadowej,   Szkoła Medyczna,  Pogotowie ratunkowe.

Miejscem przeprowadzenia ćwiczenia były:

  • epizod 1 – Nadleśnictwo Bircza – z radarów znika niewielka awionetka przewożąca kilka osób. Po bezskutecznych próbach nawiązania łączności z załogą samolotu pracownicy lotniska informują o zaistniałej sytuacji Policję i Straż Pożarną wskazując ostatnie miejsce maszyny. Rozpoczyna się akcja poszukiwawcza. Liczba poszkodowanych około 5 – 8 osób w różnym wieku.
  • epizod 2 –  pożar w Gimnazjum w Nienadowej– prowadzenie akacji ratowniczej (gaszenie pożaru) ewakuacja poszkodowanych uczniów.

 

 

OGŁOSZENIE STAROSTY PRZEMYSKIEGO

Starosta Premyski ogłasza konsultacje  Programu Współpracy Powiatu Przemyskiego  z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku.

Aby zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia kliknij tutaj.

Całościowy Program Współpracy Powiatu Przemyskiego  na 2014 rok znajdziesz tutaj.

Strona 40 z 54
««   14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone