Aktualności
Przekazanie gruntu pod budowę przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice

W dniu 9 września 2014 roku Wójt Gminy Przemyśl Witold Kowalski przekazał grunt pod budowę infrastruktury nowego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Przemyskiego Jana Pączka. Ma ono powstać w ciągu najbliższych lat, a jest to możliwe dzięki działaniom oddolnym. Starostwo Powiatowe w Przemyślu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz z Urzędem Miasta Przemyśl już od 4 lat poprzez organizację Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa Granica 480 zabiegało o usytuowanie przejścia w tym miejscu. Udzielając wywiadu dla TV Podkarpackiej Starosta Przemyski podkreślił, że to dopiero początek inwestycji, która potrwa min 2 lata. 

 

Konferencja - Polska i Ukraina po 2014 roku

W dniach 11- 12 września 2014 roku w Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa: „Polska i Ukraina po 2014 roku". Innowacyjność w relacjach międzynarodowych: szkolnictwo wyższe, społeczeństwo obywatelskie, współpraca trans graniczna”.  Jeden z paneli – prowadzony przez marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla - poświęcony był sprawom samorządowym.

 

 

O doświadczeniach wynikających ze współpracy powiatu przemyskiego z samorządami ukraińskimi obwodu lwowskiego mówił starosta przemyski Jan Pączek. Wśród uczestników konferencji był również prezydent Przemyśla Robert Choma, a także goście z Polski, Ukrainy, Rosji i Białorusi.

 

Granica 480

7 września w miejscu planowanego polsko – ukraińskiego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice uruchomiona  została odprawa graniczna. Tymczasowe przejście, przy słupie granicznym 480 zostało otwarte w związku z obchodami Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa "Granica 480”. W tym roku, z uwagi na napiętą sytuację na Ukrainie, zrezygnowano z rozrywkowej części imprezy.

W kościele pw. Świętej Trójcy w Niżankowicach odbyła się Msza Św. za ofiary konfliktu na Ukrainie. Następnie modlitwę kontynuowano wraz z wiernymi kościoła greckokatolickiego na niżankowickim rynku.

 

 

DOŻYNKI POWIATOWE

31 sierpnia 2014 w Wyszatycach odbyły się Dożynki Powiatowe zorganizowane przez Radę i Zarząd Powiatu Przemyskiego, Radę i Wójta Gminy Żurawica oraz Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Przemyskiego. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się Mszą Świętą. Po nabożeństwie nastąpiło poświęcenie i prezentacja wieńców dożynkowych oraz dzielenie się chlebem. Oficjalnego otwarcia dożynek dokonali: Jan Pączek - Starosta Przemyski, Janusz Szabaga - Wójt Gminy Żurawica, Maria Jakubowska – Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu.

 

 

Coroczną tradycją dożynek jest  wręczanie odznaczeń „Zasłużeni dla Rolnictwa”. Odznaczenia te wręczyli Poseł RP Mieczysław Kasprzak, Marek Rząsa, Piotr Tomański, Senator RP Andrzej Matusiewicz  następującym osobom: Stanisławowi Drymajło, Franciszkowi Dudyczowi, Krystynie Szmuc, Władysławowi Styczyńskiemu. Odznakę honorową „Zasłużony dla Powiatu Przemyskiego” z rąk Ryszarda Adamskiego - Przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego i Starosty Przemyskiego – Jana Paczka otrzymali: Lubomira Michałuszko, Andrzej Matusiewicz, Mieczysław Kasprzak, Marian Szeliga, Czesław Mazurek, Zdzisław Wrotniak, Ks. Stanisław Siuzdak. Chwilę potem nastąpiła jeszcze jedna podniosła uroczystość wręczenia z rąk płk. Henryka Burdona Orderów Komadorii Janowi Pączkowi, Markowi Kudle i Januszowi Hołyszce.

 

 

Po części oficjalnej prawdziwą atrakcją imprezy były wystąpienia artystyczne w wykonaniu Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej, Harcerskiej Orkiestry Dętej Hufca Ziemi Przemyskiej z Żurawicy, Grupy Śpiewaczej Wyszatyczanie, Szkoły Tańca A-Z oraz gwiazdy wieczoru zespołu BIG DAY. Okazale prezentowały się stoiska Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przemyślu, KRUS-u, Ośrodka Doradztwa Rolniczego oddział Przemyśl, LGD, biżuterii, Związku Emerytów i Rencistów, Piekarni Marcel z Bolestraszyc, Mariana Szeligi, Marka Juchy, Szpitala Wojewódzkiego, OHP, Sołtysów Dożynek, Kół Gospodyń Wiejskich i oczywiście powiatowe stoisko promocyjne. Uwieńczeniem imprezy był pokaz sztucznych ogni. Liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów i serdeczna atmosfera sprawiły, że dożynkowa zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

 

TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW

20 sierpnia br. starosta Jan Pączek wsparł doroczną akcję Caritas Diecezji Przemyskiej pod hasłem „Tornister pełen uśmiechów” przekazując na ręce księdza dyrektora Artura Jańca zestawy do wyprawek szkolnych, które trafiły do dzieci i młodzieży w ramach wyrównywania szans edukacyjnych.

 

 

Część wyprawek przekazana została w trakcie pikniku na przemyskim rynku, inne bezpośrednio do Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas.

DOŻYNKI POWIATOWE 2014

Stulecie walk o Twierdzę Przemyśl

W dniach 18–20 lipca 2014 obchodzono w Przemyślu i na terenie Powiatu Przemyskiego setną rocznicę wybuchu pierwszej wojny światowej. Wśród licznie przybyłych delegacji z Austrii, Węgier, Niemiec, Włoch i Ukrainy nie zabrakło przedstawicieli zaprzyjaźnionego z Powiatem Przemyskim Województwa Heves z wojewodą Robertem Szabo na czele.

 

 

Goście z Węgier wraz ze starostą Janem Pączkiem i przewodniczącym Rady Powiatu Przemyskiego Ryszardem Adamskim uczestniczyli w ekumenicznej modlitwie przy Krzyżu Zawierzenia na Zniesieniu oraz składali wieńce na licznych cmentarzach wojennych w Przemyślu, a także na odrestaurowanym cmentarzu Strzelców Kajzerskich w Brylińcach.

 

W hołdzie ofiarom zbrodni wołyńskiej

11 lipca 2014 na Cmentarzu Wojskowym w Przemyślu odbyły się uroczystości poświęcone ofiarom mordów dokonanych w 1943 roku na przez ukraińskich nacjonalistów na polskich mieszkańcach Wołynia.

 

 

Przy symbolicznym Grobie Wołyńskim złożono wieńce i zapalono znicze. W uroczystościach wzięła udział delegacja samorządu Powiatu Przemyskiego ze starostą Janem Pączkiem i przewodniczącym Rady Powiatu Przemyskiego Ryszardem Adamskim.

FESTIWAL ZIEMI PRZEMYSKIEJ W KRASICZYNIE

6 lipca 2014  na dziedzińcu krasiczyńskiego zamku odbyła się trzecia edycja Festiwalu Ziemi Przemyskiej, będącego dorocznym pokazem dorobku kulturalnego gmin powiatu przemyskiego. Organizatorem imprezy było Centrum Kulturalne w Przemyślu we współpracy z Gminą Krasiczyn, zaś honorowy patronat objął Starosta Przemyski. Zgodnie z regulaminem każda z gmin Powiatu Przemyskiego zaprezentowała półgodzinny program artystyczny oraz stoiska z jadłem regionalnym i rękodziełem. Propozycje te oceniało jury, które przyznało następujące nagrody:

 

Gmina Krasiczyn – Grand Prix za całokształt dorobku kulturalnego i najlepsze zaprezentowanie się publiczności

Gmina Fredropol – nagroda za najlepszy program artystyczny

Gmina Stubno – nagroda za prezentacje rękodzieła artystycznego

Gmina Bircza – nagroda za najlepsze stoisko kulinarne.

 

Ponadto wyróżniono: gminę Dubiecko (za najlepszą oprawę wizualną stoiska  kulinarnego), gminę Medyka (za czerpanie z różnorodnych źródeł muzyki), gminę Orły (za prezentacje taneczne), gminę Przemyśl (za prezentacje warsztatu garncarskiego jako przykład ginących zawodów) oraz gminę Żurawica (za walory smakowe prezentowanych potraw).

Festiwal zakończył się występem piosenkarki Shazzy – gwiazdy wieczoru.

 

II Turniej Piłki Nożnej Samorządowców Powiatu Przemyskiego

5 lipca br. na kompleksie boisk sportowych Orlik przy Zespole Szkół im. A. Fredry w Nienadowej, odbył się II Turniej Piłki Nożnej Samorządowców Powiatu Przemyskiego o Puchar Starosty Przemyskiego. W rozgrywkach wzięły udział reprezentacje z pięciu gmin:

 

Gminy Bircza Gminy Dubiecko

 


Gminy Krasiczyn

 

Gminy Medyka Gminy Krzywcza

 

Po zagorzałym i uczciwym pojedynku

 

 

zwyciężyła reprezentacja Gminy Dubiecko, 2 miejsce zajęła reprezentacja Gminy Medyka, zaś na 3 miejscu uplasowała się drużyna z Gminy Bircza.

 

 

Zwycięzcy oraz zdobywcy miejsc 2 i 3 otrzymali puchary Starosty Przemyskiego oraz pamiątkowe dyplomy. Najlepszym strzelcem turnieju został zawodnik z Gminy Dubiecko Jakub Sochacki.

 

3. FESTIWAL ZIEMI PRZEMYSKIEJ

LAUR OD MARSZAŁKA

Redaktor Jan Miszczak odebrał 26 czerwca br. z rąk marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności publicystycznej i liczne działania kulturotwórcze. Wnioskodawcą tej nagrody był starosta przemyski Jan Pączek. Redaktor Miszczak był nie tylko laureatem, ale również i współprowadzącym imprezę w rzeszowskim Wojewódzkim Domu Kultury w trakcie której wręczano nagrody.

 

 

Oprócz niego uhonorowano też innych przemyślan. Indywidualnie – Barbarę Płocicę oraz Magdalenę Skubisz, zaś nagrody zbiorowe przypadły - Towarzystwu Dramatycznemu im. Aleksandra Fredry „Fredreum” oraz Klubowi Plastyka Nieprofesjonalnego przy Centrum Kulturalnym.

DZWONY PODOLA W PRZEMYŚLU

20 czerwca 2014 odbył się w Przemyślu koncert kijowskiego zespołu „Dzwony Podola”. Przy szczelnie wypełnionej sali Ukraińskiego Domu Ludowego goście z Kijowa zaprezentowali urozmaicony repertuar narodowych pieśni naszych wschodnich sąsiadów. Chór „Dzwony Podola” przybył do Polski na zaproszenie starosty przemyskiego Jana Pączka.

 

 

Z Przemyśla muzycy udali się w dalszą trasę, koncertując w innych miastach, m.in. w Krakowie i Alwerni. Prowadzący przemyski koncert Roman Ilkiw podziękował władzom samorządowym Powiatu Przemyskiego za dotychczasową współpracę i wsparcie ukraińskich inicjatyw kulturalnych. Wręczył też staroście Janowi Pączkowi dyplom uznania od Ministra Kultury Ukrainy.

TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ

 

PANACHYDA W CIENIU MAJDANU

Wątki związane z obecną niestabilną sytuacją na Ukrainie  obecne były podczas dorocznej panachydy w Pikulicach. 15 czerwca 2014 modlono się i składano kwiaty na Ukraińskim Cmentarzu Wojennym w Przemyślu – Pikulicach gdzie spoczywają żołnierze Ukraińskiej Armii Ludowej oraz Ukraińskiej Halickiej Armii.

 

 

Wśród przybyłych licznie osób reprezentujących społeczność ukraińską nie zabrakło też przedstawicieli samorządowych władz Przemyśla i Powiatu Przemyskiego. Wieńce na mogile złożyli m.in.: prezydent Przemyśla Robert Choma, a w imieniu starosty Jana Pączka – Piotr Worosz, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji.

STULECIE CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

14 czerwca 2014 uroczyście obchodzono w Przemyślu stulecie Czynu Niepodległościowego. Organizatorami obchodów byli: Wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl i Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, a także Związek Strzelecki „Strzelec” i Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.

 

 

Pierwsza część uroczystości, z udziałem licznych drużyn „Strzelca” oraz Harcerskiej Orkiestry Dętej Hufca Ziemi Przemyskiej z Żurawicy odbyła się na Placu Niepodległości, skąd wyruszono przed gmach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, gdzie złożono kwiaty przy tablicy Związku Walki Czynnej, którą odsłonił 17 czerwca 2008 roku Prezydent RP Lech Kaczyński. Następnie odsłonięto, wmurowaną w muzealny gmach, tablicę poświęconą ofiarom katastrofy smoleńskiej. W imieniu władz Powiatu Przemyskiego kwiaty złożył Starosta Przemyski Jan Pączek.

 

SESJA ABSOLUTORYJNA

W dniu 4 czerwca 2014 roku odbyła się XLVII Sesja Rady Powiatu Przemyskiego, której najważniejszym punktem było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Przemyskiego za rok 2013.

 

 

 

Głosowanie odbyło się w dość zgodnej atmosferze uznania dla dotychczasowej pracy Zarządu czego dowodem było jednogłośne głosowanie za udzieleniem absolutorium wszystkich zgromadzonych na sali radnych.

III Powiatowy Konkurs - W krainie bajki i baśni

10 czerwca 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasiczynie odbyła się III edycja powiatowego konkursu pt. „W krainie bajki i baśni” którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Krasiczynie i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszanach. Honorowy patronat nad konkursem, jak co roku objął Pan Starosta Przemyski. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 52 uczestników na scenie w kategorii teatr jednego aktora i piosenka, oraz 250 uczestników w plastyce z 17 szkół i placówek kultury powiatu przemyskiego. 

 

 

Główne cele, które przyświecały organizatorom konkursu to rozbudzenie zainteresowań bajką i baśnią wśród uczniów oraz rozwijanie ich zdolności teatralnych, wokalnych i plastycznych. Oczywiście cel został osiągnięty. Na scenie oglądaliśmy przeróżne postacie z bajek, był „Kot w butach”, kilka czarownic, macocha i sympatyczna Pipi. Wysłuchaliśmy wiele pięknych historii bajkowych wyśpiewanych przez młodych wykonawców. Natomiast prace plastyczne to cała kolorowa, bajkowa magia.

 

 

Popisy aktorskie i wokalne na scenie oceniała komisja artystyczna , p. Zofia Kolasa inst. teatralny MOK Jarosław i p. Jacek Marcińczak muzyk z CK Przemyśl. Najlepsi wykonawcy ,laureaci głównych miejsc i wyróżnień otrzymali ciekawe nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodycze oraz zostali zaproszeni do zwiedzania z przewodnikiem pięknego krasiczyńskiego zamku. 

 

 

Nagrody otrzymali:

W pierwszej grupie wiekowej 5-10 lat, w kat. teatr jednego aktora:

I miejsce - Karolina Rojek z SP w Żurawicy
II miejsce Kornelia Kozioł z GOK Krasiczyn 
III miejsce Szymon Ścibor z SP Olszany,

wyróżnienie otrzymali Filip Opacki z SP Żurawica, Wiktoria Majcher i Szymon Łocha z SP Olszany.

 

W kat. piosenka

I miejsce - Milena Lenecka z GOK Krasiczyn, 
II miejsce - Weronika Sawicka z SP Olszany ,
ex III miejsce Wiktoria Suchorzepka z SP w Lipie i Sylwester Lambora z SP Krasiczyn.

 

W drugiej grupie wiekowej 10-13 lat, w kat. teatr jednego aktora: 

I miejsce Martyna Foryś z GOK Krasiczyn, 
II miejsce Wiktoria Śikoń z SP Olszany ,
III miejsce Aleksandra Pacławska z SP w Lipie.

Wyróżnienia otrzymali, Monika Kowalczyk z SP w Lipie, Karolina Kozioł z GOK Krasiczyn 

 

W kat. piosenka

ex I miejsce otrzymali Wiktoria Kurasz SP Krasiczyn, Justyna Milczanowska SP Olszany,
II miejsce Gabriela Szal SP Krasiczyn ,
ex III miejsce Julia Bilińska i Karolina Łannik SP Olszany,

wyróżnienie otrzymała Aleksandra Kozioł z SP Olszany.

 

W trzeciej grupie wiekowej 14-16 lat, w kat. teatr jednego aktora:

I miejsce Magdalena Wróbel z Zespołu Szkół w Grochowcach , 
II miejsce Zuzanna Cebeńko z Gimnazjum w Birczy ,
III miejsce Sabina Koterbicka z Gimnazjum w Krasiczynie ,

 

w kat. piosenka Jury nie przyznało miejsc, wyróżnienie otrzymała Aleksandra Rutkowska z Gimnazjum w Birczy.

 

TANECZNE ABECADŁO

 

XII finał "Spotkań Ortograficznych"

W dniu 4 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół w Birczy odbył się już po raz  XII  finał  „Spotkań Ortograficznych” dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla o tytuł „MISTRZA ORTOGRAFII” pod honorowym patronatem Starosty Przemyskiego Pana Jana Pączka. Organizatorkami tego konkursu są Panie Alicja Dobosz i Marta Kostka. 

 

 

W pierwszym etapie konkursu uczestniczyło 321 uczniów z 9 gmin i 7 szkół przemyskich. Do  drugiego etapu zostało  zakwalifikowanych 48 uczniów.  Odbył się on 14 maja 2014 r. w ZSzOI w Przemyślu. Etap ten wyłonił 20 finalistów – uczniów ze szkół w Birczy, Dubiecku, Kuźminie, Medyce, Stubnie,  Torkach i Trójczycach oraz w Przemyślu: SP-4, SP-6, SP-11, SP-15, SP-16 i SP-Muzycznej. Uczniowie pisali niełatwe dyktando oraz uzupełnili 100 luk w teście naszpikowanym trudnościami ortograficznymi. Laureaci udowodnili, że są najlepsi w powiecie wśród swoich rówieśników.

Zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii zdobyła Martyna Hajduk z SP nr 4 w Przemyślu. Miejsce II zajęły: Kamila Szpunar z SP w Stubnie i Aleksandra Sowa z ZS w Birczy. Miejsce III zdobyły  Karolina Grządziel i Katarzyna Grządziel z SP w Torkach.  Wyróżnienie otrzymała Dominika Dymon z SP w  Dubiecku. 

Nagrody i dyplomy zwycięzcom konkursu wręczył Pan Piotr Worosz - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji. Nagrodę dla Mistrza – aparat fotograficzny oraz albumy dla zdobywców II miejsca ufundowało Starostwo Powiatowe w Przemyślu, a nagrody  dla zdobywców III miejsca  oraz wyróżnienie ufundował Wydział Edukacji Urzędu Miasta Przemyśla. Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy za udział oraz nagrody książkowe od  Pani Aliny Dąbek – menadżera regionalnego Wydawnictwa MAC.

Nauczycielom  przygotowującym uczniów do konkursu dyplomy wręczył wizytator  Oddzaiłu KO w Przemyślu Pan Bartosz Szymański.

Jak co roku, dyplomy dla uczniów i nauczycieli przygotowało Starostwo Powiatowe w Przemyślu.

 

 

W pracach komisji konkursowej uczestniczyły: Dorota Mazurek, Danuta Wojdylak, Halina Kasprzyk, Elżbieta Musiał, Elżbieta Malec, Stanisława Okołowicz i Małgorzata Mazur - Włodek. Jury wyraziło uznanie dla wysokiego poziomu konkursu.

Uczestnicy  XII finału Spotkań Ortograficznych  zostali bardzo miło przyjęci przez gospodarza konkursu Panią Martę Kostkę. Finaliści zjedli smaczną pizzę, a zaproszeni Goście i nauczyciele przy kawie i ciastku mieli okazję podzielić się wrażeniami z konkursu. Pan Wojciech Bobowski – Przewodniczący Rady Gminy w Birczy   podziękował  wszystkim za wieloletnią działalność i popularyzację poprawności ortograficznej wśród uczniów. Konkurs cieszy się niesłabnącą popularnością i na stałe wpisał się do kalendarza imprez oświatowych organizowanych na szczeblu powiatowym.

Strona 40 z 57
««   17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone