Aktualności
Nowy most na Sanie

9 czerwca 2015 roku ruszy budowa obiektu mostowego łączącego Krzywczę z Chyrzyną, szerzej – drogę krajową nr 28 (Zator – Medyka) z drogą wojewódzką nr 884 (Przemyśl – Domaradz). To jena z największych inwestycji ujętych w tegorocznym budżecie naszego powiatu.

W przekazaniu placu budowy uczestniczył Jan Pączek - Starosta Przemyski, Janusz Hołyszko - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu, Wacław Pawłowski - Wójt Gminy Krzywcza, przedstawiciele Zarządu Województwa Podkarpackiego – pracownicy PZDW w osobach P. Łukasz Andres i P. Andrzej Maciejko, biuro inżyniera kontraktu reprezentował P. Maciej Żuchowicz, natomiast głównego wykonawcę – firmę Eurovia reprezentował kierownik budowy P. Marcin Prejznar. Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" Obiekt mostowy nr 88_2 – Most na Sanie w Chyrzynie w ciągu drogi powiatowej nr 2083 R”. Choć plan pierwotny zakładał budowę kładki pieszo-rowerowej, to jednak dzięki decyzji Zarządu Powiatu Przemyskiego a później uchwały o przystąpieniu do realizacji inwestycji Rady Powiatu Przemyskiego, zdecydowano o rozszerzeniu zadania i przeznaczeniu na ten cel kwoty 2 560 000 zł jako koszty niekwalifikowane. Powstanie zatem obiekt mostowy o nośności do 40 ton. Wyasygnowanie tej kwoty z budżetu powiatu przemyskiego ułatwi zdecydowanie życie jego mieszkańcom, którzy będą mogli swobodnie przemieszczać się przez rzekę san zarówno samochodami osobowymi jak i maszynami rolniczymi.

Panachyda w rocznicę sojuszu
 
6 czerwca br. podjęto w Przemyślu inicjatywę przypomnienia mało znanej karty z historii - sojuszu zawartego w 1920 roku pomiędzy Józefem Piłsudskim a Semenem Petlurą. W 95-lecie podpisania tego sojuszu Przemyski Oddział Związku Ukraińców w Polsce wspólnie z Południowo – Wschodnim Instytutem Naukowym zorganizował międzynarodową konferencję z udziałem m. in.  potomków żołnierzy atamana Petlury. Podczas konferencji odczytano list od starosty przemyskiego Jana Pączka przypominający tę mało znaną kartę polsko – ukraińskiej współpracy.
 
 
Natomiast w niedzielę, 7 czerwca, na Ukraińskim Cmentarzu Wojennym w Przemyślu – Pikulicach (gdzie spoczywają żołnierze Ukraińskiej Armii Ludowej oraz Ukraińskiej Halickiej Armii) odbyła się tradycyjna panachyda. Wśród uczestników składających wieńce na żołnierskiej mogile był przedstawiciel Starosty Przemyskiejo Jana Pączka - Piotr Worosz - naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji. 
 
 
Czerwcowe spotkania
W dniach 5 – 7 czerwca zainaugurowano cykliczną imprezę pod hasłem „Czerwcowe spotkania w Przemyślu”. Pierwsza edycja związana była z – unaocznionymi w tytule – jubileuszami: „125-lecie Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu w 25 lecie polskiej samorządności”. W ramach tych „spotkań” 5 czerwca w przemyskim Archiwum Państwowym odbyła się konferencja naukowa poświęcona znaczeniu źródeł historycznych w badaniach nad regionalną historią, w której uczestniczył wicestarosta przemyski Marek Kudła.
 
 
Natomiast 6 czerwca na Zamku Kazimierzowskim świętowano 125 – lecie Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu. Wielu zasłużonych działaczy i sprzymierzeńców towarzystwa otrzymało w tym dniudyplomy i wyróżnienia. Zaprezentowano również okolicznościową publikację pt.: „Samorządność w ponadwiekowym stowarzyszeniu, mieście i powiecie przemyskim”, wydaną przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Przemyślu.
 
Taneczne abecadło - MEDYKA 2015
 
Z okazji Dnia Dziecka, w ramach programu „zaszczepiamy pasję…”, w sobotę 30 maja w hali sportowej w Medyce, pod patronatem Starosty Przemyskiego odbyły się Mistrzostwa Szkoły Tańca „A-Z” w Dance 4 Fans i Videoclip Dancing oraz VII Turniej Tańca Towarzyskiego, pt. „Taneczne abecadło…” o Puchar Wójta Gminy Medyka. 
 
 
Podczas rozgrywek sportowych oraz pokazów tanecznych, prezentowane były różnorodne formy tańca; poczynając od tańców towarzyskich, poprzez salsę, aż po tańce nowoczesne: hip hop i videoclip dancing. Startowali soliści, duety, małe grupy i duże formacje. W turnieju uczestniczyło ponad 180 tancerzy z Przemyśla i powiatu przemyskiego oraz gościnnie wystąpili tancerze z KTT „TAKT” - Chełm. Tancerze rywalizowali w 13 grupach zróżnicowanych ze względu na wiek i poziom zaawansowania oraz na rodzaj tańca; począwszy od stawiających pierwsze kroki taneczne, aż po turniejowe pary sportowe. 
 
 
Dla publiczności największa atrakcją okazały się tańce towarzyskie oraz zdobywająca coraz większą popularność gorąca salsa. Wśród dzieci i młodzieży wielkim zainteresowaniem cieszyły się choreografie videoclip dancing w rytmach hip hop’u  i dancehall w wykonaniu grup Dance 4 Fans. 
 
 
Dodatkową atrakcją był pokaz tanga, quickstepa i cha-chy w wyk. dorosłych tancerzy „A-Z” - pasjonatów tańca z grupy hobby pod charakterystyczną nazwą „39 i pół”. Ich udana prezentacja została nagrodzona  z ogromnym aplauzem publiczności. 
 
 
Zaproszenie na warsztaty strategiczne

Szanowni Państwo,


Pragnę uprzejmie poinformować, że została opracowana  Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Powiatu Przemyskiego, która jest częścią analityczną Strategii Rozwoju Powiatu Przemyskiego do 2020 r.  W związku z kontynuacją prac  nad przedmiotową Strategią,  pragnę uprzejmie zaprosić Państwa do udziału w warsztatach strategicznych, które odbędą się w dniu 23 czerwca 2015 r. (wtorek) w Sali konferencyjnej nr 62 (II p.) Starostwa Powiatowego w Przemyślu (pl. Dominikański 3). Początek o godz. 10.00.

Program warsztatów:
- prezentacja Diagnozy Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Powiatu    
   Przemyskiego
- wypracowanie analizy SWOT dla powiatu przemyskiego
-  określenie wizji rozwoju powiatu do 2020  r.
- opracowanie misji dla powiatu
- określenie priorytetów, celów strategicznych i operacyjnych

Z uwagi na dużą objętość Diagnozy, dokument ten nie jest drukowany, ale zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Przemyskiego: www.powiat.przemysl.pl, z którym można wcześniej  się  zapoznać w celu zgłaszania uwag i opinii podczas warsztatów. Umożliwi to również aktywny udział w wypracowaniu analizy SWOT i określaniu kierunków rozwojowych powiatu.  Równocześnie proszę uprzejmie o przygotowanie propozycji  priorytetów,  celów i zadań do ujęcia w Strategii Rozwoju Powiatu Przemyskiego do 2020 r., które będą przedmiotem dyskusji w czasie warsztatów.

Pragnę podkreślić duże znaczenie  Państwa udziału w warsztatach i  koniecznej współpracy jak najliczniejszego grona przedstawicieli instytucji i organizacji oraz społeczeństwa w wytyczaniu  strategicznych zamierzeń rozwojowych Powiatu Przemyskiego. 
Organizatorem warsztatów jest Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu, do którego należy zgłosić potwierdzenie udziału – tel. 16 678 50 54 w. 285,  266, e-mail: promocja@powiat.przemysl.pl.
 
Liczę na niezawodną obecność i aktywne zaangażowanie w tworzeniu planu rozwojowego dla naszego powiatu na najbliższe lata.
 
Starosta Przemyski
Jan Pączek
 
 
 
W celu pobrania załącznika kliknij link poniżej
:
 
Absolutorium
W środę 3 czerwca 2015 roku w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyła się VIII uroczysta sesja Rady Powiatu Przemyskiego. Po otwarciu obrad, stwierdzono ich prawomocność, przyjęto protokół z ostatniej sesji Rady Powiatu i przyjęto porządek obrad. Następnie Pan Jan Pączek – Starosta Przemyski wraz z Panem Ryszardem Adamskim – Przewodniczącym Rady Powiatu Przemyskiego wręczyli Pani Marii Jakubowskiej kwiaty i złożyli gratulacje za zdobycie tytułu „Sołtysa Roku 2014”.
 
 
 
Kolejnym punktem obrad było przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Przemyskiego. Szczególnym punktem posiedzenia rady było przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Przemyskiego za 2014 rok. W trakcie obrad została przedstawiona opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 
 
 
W imieniu Rady wystąpił Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Pan Władysław Maciupa, który podziękował i pogratulował Staroście oraz Zarządowi jak i całej Radzie za wykonanie budżetu w roku 2014. 
 
 
Pani Bożena Ryczan - radna powiatu, jeszcze przed oficjalnym głosowaniem udzieliła absolutorium w imieniu klubu PIS. Pan Zbigniew Urban - radny powiatu podziękował Zarządowi za 8 ostatnich lat dobrej współpracy kiedy pracował w Radzie Gminy Bircza.
 
 
 
Następnie przystąpiono do głównego punktu sesji - głosowania w którym jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu Przemyskiego.
 
 
Po przyznaniu absolutorium starosta podziękował radnym za zgodną współpracę i realizację budżetu. Podziękował również dyrektorom jednostek, naczelnikom i przedstawicielom gmin. 
Taka zgodność radnych już od wielu lat charakteryzuje jakość współpracy wszystkich radnych na rzecz i dla dobra mieszkańców powiatu przemyskiego.  
 
OGŁOSZENIE

 

 

 

 

Załączniki do ogłoszenia do pobrania pod linkiem:

pobierz załącznik  ogłoszenia starosty

 

 

Obchody 25-lecia samorządności

W ostatni majowy weekend (29-31 br) w Przemyślu odbywały się rocznicowe obchody związane z 25-leciem powstania odrodzonych samorządów. Mieszkańcy miasta, samorządowcy i zaproszeni goście mogli wziąść udział w panelu samorządowym, który odbył się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, ceremonialnej sesji Rady Miasta, paradzie i IV Pikniku Organizacji Pozarządowych.  

Korowód świętujących samorządowców, członków organizacji pozarządowych, zespołów artystycznych, dzieci i młodzieży, w którym także uczestniczył Jan Pączek - Starosta Przemyski, przeszli ulicami miasta. Na przemyskim Rynku można było zapoznać sie z działalnością organizacji pozarządowych, które prezentowały się na swoich stoiskach. Wsród organizacji pozarządowych - "Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Przemyślu" zorganizowało badania dla diabetyków, które zostały przeprowadzone dzięki wsparciu starosty przemyskiego - Jana Pączka. Całą uroczystość uświetlniały wystepy artystyczne zespołów działających przy samorządach i organizacjach pozarządowych.
150 lat Przemyskiej Straży Pożarnej
 
W sobotę 30 maja br. na przemyskim Rynku odbyły się uroczystości związane ze 150. rocznicą powołania zawodowej straży pożarnej w Przemyślu oraz Dniem Strażaka. W obchodach wzięły udział liczne reprezentacje i poczty sztandarowe służb mundurowych z Przemyśla i powiatu. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Gaci.
 
 
 
 
 
Jubileusz ten był wspaniałą okazją do uhonorowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, a także jej funkcjonariuszy. Również Starosta Przemyski – Jan Pączek - otrzymał z rąk nadbrygadiera Marka Kowalskiego, Zastępcy Komendanta Głównego PSP odznakę "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej". Z okazji 150-lecia zawodowej straży pożarnej w Przemyślu, została ufundowana okolicznościowa tablica pamiątkowa na której zaproszeni goście i przyjaciele przemyskich strażaków mieli okazję wbić okolicznościowe gwoździe, prócz Starosty Przemyskeigo - Jana Pączka okolicznościowe gwoździe również wbijali Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego - Ryszard Adamski oraz Wicestarosta Przemyski - Marek Kudła. 
 
 
 
Święto 1. Batalionu Czołgów z Żurawicy

W przepięknej scenerii renesansowego Zamku w Krasiczynie 29 maja br. odbyło się Święto 1 Batalionu Czołgów im. płk. Józefa Koczwary z Żurawicy. Wśród zaproszonych wielu  gości nie zabrakło przedstawicieli powiatu przemyskiego, wśród nich m.in. był Pan Marek Kudła - Wicestarosta Przemyski. Uroczystość rozpoczęła się apelem, a jednym z punktów tegorocznego święta był pokaz dynamiczny żołnierzy 1. Batalionu Czołgów w Żurawicy.

Żołnierze musieli wykonać napad na posterunek kontrolny terrorystów, który był usytuowany na moście zamkowym, celem obezwładnienia napastnika i przechwycenia jeńców. Mieli także zniszczyć most zamkowy jako ważny węzeł komunikacji terrorystów. 

W trakcie obchodów prezentowany był sprzęt wojskowy czołgistów, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Policji. Na estradzie do późnych godzin wieczornych odbywały się koncerty m.in. Orkiestry Wojskowej z Lublina, Harcerskiej Orkiestry Dętej Hufca Ziemi Przemyskiejz Żurawicy i zespołu Imperf.

Trasa rowerowa

Poniżej przedstawiamy link do strony internetowej "Green Velo Wschodni Szlak Rowerowy", na której znajdą państwo informacje dotyczące powstałych szlaków rowerowych jak równiez szlaków będących w budowie, dzieki którym zostanie połączonych pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Inwestycja ma na celu rozwój aktywnej turystyki w każdym z tych regionów. 

Link poniżej:

http://greenvelo.pl/

Maria Jakubowska - Sołtysem Roku 2014
26 maja br w gmachu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono wyniki finału konkursu "Sołtys Roku 2014". Tym razem zaszczytne miano "Sołtysa Roku" otrzymała Pani Maria Jakubowska, która od 25 lat jest sołtyską wsi Grochowce, koło Przemyśla oraz Przewodniczącą Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego.
Laureatka otrzymała pamiątkową statuetkę oraz serdeczne gratulacje od Jana Pączka - Starosty Przemyskiego i Marka Rząsy - Posła na Sejm RP jak również od wielu uczestników tegorocznej uroczystości. 
 
 
 
Korzystając z okazji pobytu na terenie Senatu, starosta przemyski - Jan Pączek spotkał się z Bogdanem Borusewiczem - Marszałkiem Senatu aby omówić ważne dla powiatu przemyskiego sprawy.  Podczas spotkania Jan Pączek wskazał na wiele problemów z którymi borykają się samorządy powiatowe i gminne. Szczególną uwagę zwrócono na problematykę oświatową i zdrowotną.
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY

Starosta Przemyski zawiadamia, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 28 kwietnia 2015 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: UAB-II-B4.6740.26.2015 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 2067 R Hucisko Nienadowskie - Dubiecko - Sielnica odcinek od km 10+591 do km 11+764 w miejscowości Wybrzeże

oraz

zawiadamia, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu Pl. Dominikański 3 z dnia 11 maja 2015., zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: UAB-II-E2.6740.13.2015 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą - Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - województwo podkarpackie w systemie "zaprojektuj i wybuduj", Obiekt mostowy nr 88_2 - Most na Sanie w Chyrzynie w ciągu drogi powiatowej nr 2083R.

pobierz załącznik:

obwieszczenie

Pieniądze na "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że prowadzony jest w trybie ciągłym nabór wniosków o udzielenie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II”. Obecnie maksymalna kwota pożyczki wynosi 81 097,80 zł.

Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II” uruchomiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. O pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się:
osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
absolwenci szkoły średniej lub uczelni wyższej, w okresie do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub   uzyskania tytułu zawodowego (wyłącznie osoby niezatrudnione oraz niewykonujące innej pracy zarobkowej),
studenci ostatniego roku studiów (wyłącznie osoby niezatrudnione oraz niewykonujące innej pracy zarobkowej).

Oprocentowanie pożyczek wynosi 0,44% w skali roku. Maksymalny okres spłaty pożyczki  to 7 lat.
W województwie podkarpackim ww. pożyczek udziela konsorcjum, w skład którego wchodzą dwie instytucje - Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu oraz Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych.
W realizację Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II” zaangażowana jest także Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która na mocy podpisanej umowy pełni rolę Instytucji Współpracującej z ww. Konsorcjum. Zadaniem PARR S.A. jest promocja programu, pomoc w przygotowywaniu wniosków o pożyczkę, a także asysta na etapie podpisywania umowy o pożyczkę (osoby ubiegające się o pożyczkę mogą podpisywać umowy na miejscu w siedzibie PARR S.A. w Przemyślu).
 
Więcej o programie na stronie www.pierwszybiznes.marr.com.pl lub bezpośrednio w Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Osoby zainteresowane pomocą w przygotowaniu wniosku o pożyczkę zapraszamy osobiście do siedziby Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (pokój nr 10, parter) lub poprzez kontakt telefoniczny (16) 676 09 85 wew. 2, www.parr.pl.
 
 
 
I Mistrzostwa Straży Granicznej w Koszykówce
www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl
 
W dniach 20 - 22.05 br. odbyły się I Mistrzostwa Straży Granicznej w Koszykówce. Do rywalizacji zgłosiło się 10 drużyn reprezentujących oddziały straży granicznej, ośrodki szkolenia oraz Komendę Główną SG. Turnej został rozegrany w Hali POSiR w Przemyślu. W finałowych meczach Podlaski Oddział Straży Granicznej pokonał Oddział Nadwiślański i ostatecznie zajął III miejsce. Natomiast w ścisłym finale do walki stanęli reprezentanci oddziałów: Bieszczadzkiego i Morskiego. Po zaciętym meczu na pierwszym miejscu uplasował się Bieszczadzki Oddział zaś drugie miejsce zajęła drużyna Morskiego. Najlepszym zawodnikiem został funkcjonariusz Bieszczadzkiego Oddziału mł. chor. SG Robert Galanty (Placówka SG w Medyce).
 
 
foto: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl
 
foto: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl
 
Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone pucharami, medalami, oraz upominkami rzeczowymi. Wręczenia nagród dokonali Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG - płk Piort Patla, Starosta Przemyski - Jan Pączek, Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu, Turystyki i Kultury Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Mariusz Zamirski oraz gość specjalny mistrzostw - koszykarka Agnieszka Szott-Hejmej. 
 
35-lecie samotnego rejsu kapitana Jaskuły

20 maja br. minęło równo 35 lat od dnia kiedy kapitan Henryk Jaskuła, po 344 dniach żeglugi, dotarł na jachcie „Dar Przemyśla” do macierzystego portu w Gdyni. Był to wielki wyczyn, gdyż kapitan jako pierwszy Polak (a trzeci w świecie) opłynął samotnie kulę ziemską bez zawijania do portów, wpisując się tym samym na trwałe w annały polskiego żeglarstwa. 

Z tej szczególnej okazji starosta przemyski Jan Pączek wystosował do dzielnego kapitana specjalny list z gratulacjami i wyrazami uznania, nie tylko za wybitne osiągnięcia żeglarskie i wytrwałość w dążeniu do celu ale przede wszystkim za głęboki patriotyzm, czego symbolem był radosny okrzyk Henryka Jaskuły, tuż po przycumowaniu do gdyńskiego nabrzeża – „Polsko kochana! Twój syn powrócił.”  

 
V Turniej Szachowy

26 kwietnia br odbył się w Dybawce V Turniej Szachowy „Nieopodal bunkra”. Patronat nad zawodami objął Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz Starosta Przemyski Jan Pączek. Jubileuszowy turniej szachowy został zorganizowany przez Sołtysa Dybawki Panią Beatę Bartkowiak przy udziale Sportowo-Kulturalnego Klubu Szachowego Przemyśl.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że już po raz piąty zorganizowano turniej szachowy, który jako jedyny w powiecie organizowany z inicjatywy sołtysa może się poszczycić tak długim cyklem. Celem zawodów była popularyzacja szachów wśród mieszkańców powiatu szczególnie wśród dzieci, młodzieży. Zawody odbyły się w miłej atmosferze, w duchu sportowej rywalizacji. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i nagrody. Wyróżnieni otrzymali pamiątkowe statuetki. 

Zwycięzcą turnieju został Czesław Ujma, drugie miejsce zdobył Janusz Matecha. Wśród juniorów pierwsze miejsce zajął Janek Borysławski (7l) - wychowanek S-KKS Przemyśl zajął też trzecie miejsce w całym turnieju. Najlepszym zawodnikiem w Gminie Krasiczyn został Mateusz Kurylak. Na wymienienie zasługuje też najstarszy zawodnik pan Jerzy Markowski - 84 lata, który bardzo dobrze sobie radził w śród innych uczestników.

 
 
Nagrody ufundowane przez Wicemarszałeka Sejmu RP pana Marka Kuchcińskiego oraz Starostę Przemyskiego pana Jana Pączka wręczane były przez pana Tadeusza Bobka - Wójta Gminy Krasiczyn.
 
OGŁOSZENIE - MISTRZOSTWA POWIATU PRZEMYSKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ

W dniu 20 czerwca 2015 r. odbędą się Mistrzostwa Powiatu Przemyskiego w Piłce Nożnej Pracowników Samorządowych. Zawody zostaną zorganizowane na kompleksie boisk Orlik w Nienadowej i Dubiecku. Organizatorami mistrzostw są przewodniczący rady powiatu, starosta przemyski i wójt gminy Dubiecko. Szczegółowy regulamin rozgrywek został umieszczony poniżej.

pobierz regulamin klikając link poniżej:

regulamin piłka nożna 2015

 

XVI Podkarpacka Olimpiada Tenisa Stołowego
16 maja br. w gminie Bircza odbyły się eliminacje powiatowe XVI Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego. Organizatorem zawodów jak co roku był Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu, zaś współorganizatorem Wójt Gminy Bircza - Grzegorz Gągola. 
 
 
 
Do rozgrywek zgłosili się zawodnicy z gmin: Bircza, Dubiecko, Krasiczyn, Fredropol, Stubno i Żurawica - 53 uczestników. Rozpoczęcia zawodów jak również wręczenia nagród dokonał Jerzy Góralewicz - Sekretarz powiatu przemyskiego. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowali się zdobywcy I i II miejsca w każdej z kategorii wiekowych. 
Zwycięzcy nagrodzeni zostali pucharami ufundowanymi przez Starostę Przemyskiego oraz Wójta Gminy Bircza jak również pamiątkowymi dyplomami, które otrzymali także zdobywcy miejsc II i III w każdej kategorii wiekowej. Najmłodszą zawodniczką była Oliwia Majda z Dubiecka. 
 
 
 
 
Wyniki eliminacji Powiatowej Podkarpackiej Olimpiady w tenisie stołowym:
 
Dziewczyny w wieku do 13 lat:
1. Kozak Amelia - Żurawiica
2. Solarczyk Izabela - Stubno
 
Dziewczyny 14 - 16 lat:
1. Staszkiewicz Kinga - Dubiecko
2. Jarema Martyna - Dubiecko
 
Kobiety 20 -39 lat:
1. Pankiewicz Ewa - Krasiczyn
2. Pudysz Beata - Dubiecko
 
Kobiety 40 - 55 lat:
1. Binko Alicja - Dubiecko
 
Chłopcy w wieku do 13 lat:
1. Krzysik Olaf - Krasiczyn
2. Halik Damian - Krasiczyn
 
Chłopcy 14 - 16 lat:
1. Krzysik Oskar - Krasiczyn
2. Sidor Sylwester - Krasiczyn
 
Chłopcy 17 - 19 lat:
1. Front Piotr - Dubiecko
2. Brożyna Arkadiusz - Dubiecko
 
Mężczyźni 20 -39 lat:
1. Żurawski Arkadiusz - Dubiecko
2. Grochoła Piotr - Krasiczyn
 
Męźczyźni 40 - 55 lat:
1. Antosiak Jarosław - Dubiecko
2. Majda Marcin - dubiecko
 
Mężczyźni powyżej 55 lat:
1. Żyro Paweł - Fredropol
2. Pankiewicz Bronisław - Bircza
 
Niepełnosprawni - kobiety:
1. Halulko Marzena - Bircza
2. Kaczmarz Monika - Bircza
 
Niepełnosprawni -mężczyźni:
1. Taras Dariusz - Bircza
2. Wierzbicki Jarosław 
 
Najmłodszy zawodnik:
1. Majda Oliwia - Dubiecko
 

 

CENTRALNE OBCHODY STRAŻY GRANICZNEJ

W dniach 14 – 15 maja odbywały się w Przemyślu centralne obchody 24. rocznicy powołania Straży Granicznej. Głównym punktem obchodów był uroczysty apel na przemyskim Rynku w którym uczestniczyła Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska wraz z Sekretarzem Stanu w MSW Piotrem Stachańczykiem.

Pani Minister wraz z Komendantem Głównym Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominikiem Traczem, po spotkaniu ze Starostą Przemyskim Janem Pączkiem, udali się na Rynek, gdzie świętowano rocznicę. Zasłużeni funkcjonariusze zostali uhonorowani medalami i odznaczeniami oraz  mianowani na wyższe stopnie. Uroczystość uświetnił pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej tejże formacji.

Obchodom 24. rocznicy powołania Straży Granicznej towarzyszył piknik oraz miasteczko mundurowe. Na odwiedzających Rynek w Przemyślu czekały specjalnie na tę okazję przygotowane: wystawa fotograficzna, stoiska informacyjne, a także pokaz sprzętu jednostek organizacyjnych chroniących nasze granice oraz służb współdziałających. Dzień wcześniej odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona patronowi Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej – generałowi Janowi Tomaszowi "Jur" - Gorzechowskiemu. W uroczystościach nie zabrakło filmowego akcentu, czyli aktorów i producentów serialu "Wataha" nagrywanego w Bieszczadach.
 
 
Strona 41 z 63
««   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone