Aktualności
Otwarcie Bramy Przemyskiej

10 listopada 2012 roku starosta Jan Pączek (wraz z kilkunastoma innymi osobami) wziął udział w symbolicznym przecięciu wstęgi podczas uroczystego otwarcia nowej drogi obwodowej Przemyśla, wraz z mostem na Sanie, noszącym symboliczną nazwę – Brama Przemyska. Gospodarzem tej uroczystości był prezydent Przemyśla Robert Choma. Z tej okazji przybył też do Przemyśla premier Donald Tusk, który pogratulował tym wszystkim, którzy przyczynili się do sfinalizowania udanej inwestycji.

 

 
Moment przecięcia symbolicznej wstęgi

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - SZANSĄ NA SUKCES

IX Powiatowa Olimpiada Sportowa pod hasłem - Igrzyska Radości Zdrowiem Przyszłości

Uczniowie klas I - IV Szkół Podstawowych z terenu gmin: Przemyśl, Żurawica, Medyka, Orły oraz miasta Przemyśl dnia 06.10.2012 r. wzięli udział w rozgrywkach sportowych, które odbyły się na stadionie Klubu Sportowego GROM w Wyszatycach. Było 72 uczestników. Olimpiada już kolejny raz była zorganizowana pod patronatem Jana Pączka – Starosty Powiatu Przemyskiego oraz PSAC.F. Grupa Regionalna Przemyśl.

Olimpiada miała uroczystą oprawę profesjonalnie prowadzoną przez p. Annę Pempuś. Był przemarsz prezentacja drużyn, wciągnięcie flagi na maszt-wspólnymi siłami p. Dyrektora Józefa Zubika, Posła na Sejm RP Marka Rząsy i przedstawiciela Posła na Sejm RP Piotra Tomańskiego.

 

 

Ogień olimpijski przyniesiony przez sztafetę uczestników zapalili Dyrektor ZS w Wyszatycach p. Józef Zubik oraz z-ca p. Beata Oś-Oziembłowska.

Następnie odśpiewano hymn, który zaintonowały uczennice klasy II Szkoły Podstawowej w Wyszatycach, których wychowawcą jest główny organizator p. Halina Kamińska.

Po tak uroczystym otwarciu i wystąpieniach zaproszonych gości zawodnicy przystąpili do IX MARATONU, który odbywał się z podziałem na grupy wiekowe i płeć.

 

 

Po tak dużym wysiłku klasy przystąpiły do poszczególnych konkurencji. Było mnóstwo zabawy, śmiechu. Publiczność dopisała. Gospodarze i Jerzy Urban Sołtys Wsi Wyszatyce zaproszeni Goście, Nauczyciele, Rodzice i Sędziowie stanęli na wysokości zadania. Wszystkie zarówno klasy freinetowskie jak i gościnnie uczestniczące z terenu gminy Żurawica zdobyły ufundowane przez sponsorów: puchary, medale, nagrody rzeczowe, dyplomy, słodycze i napoje, które wręczali: p. Monika Paczkowska przedstawiciel Starosty Powiatu Przemyskiego oraz p. Dyrektor ZS w Wyszatycach i za –ca. Dyrektora. Starosta ufundował Puchary dla Gospodarzy, klas i nagrody rzeczowe, Poseł na Sejm RP Piotr Tomański ufundował nagrodę dla szkoły, nagrodził też najmłodszego uczestnika L.Grabkę.

 

 

Olimpiadzie przyświecała myśl barona Pierre de Coubertina – twórcy nowożytnych igrzysk olimpijskich „W życiu ważny jest nie triumf, lecz walka, istotną rzeczą jest nie zwyciężać, lecz umiejętnie toczyć rycerski bój”.

Zgodnie z tą ideą uczniowie toczyli „rycerskie boje” w blaskach jesiennego słońca, w miłej, przepojonej duchem walki atmosferze. Gospodarze imprezy przyjęli wszystkich uczestników i gości bardzo serdecznie. W sobotę w wolnym czasie są jeszcze chętni by zorganizować tak piękną i dużą imprezę. Są to ludzie, którym przyświeca „zdrowie przez sport, zdrowa sportowa rywalizacja, rozwój duchowy i uśmiech na twarzach najmłodszych dzieci jest zapłatą za włożony trud.

Symbolika taka jest uwieczniona na fladze, która łopotała na lekkim wietrze nad głowami uczestników olimpiady. Serdecznie zapraszamy na kolejną jubileuszowa, której organizację podjęła się szkoła Podstawowa w Bolestraszycach. O terminie X Powiatowej Olimpiady Sportowej w 2013 roku możecie dowiedzie się ze strony internetowej www.freinet.pl.

Konferencja w Medzilaborcach

„III sektor w Euroregionie Karpackim - wyzwania na przyszłość" to tytuł konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Słowacja – Północ w Medzilaborcach na Słowacji. 28 września w obradach i podsumowaniu uczestniczyła delegacja Powiatu Przemyskiego ze starostą Janem Pączkiem i przewodniczącym Rady Powiatu Przemyskiego Ryszardem Adamskim.

 

 

Konferencję zrealizowano w ramach projektu „Systemowy projekt sieciowy Euroregionu Karpackiego”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Dziesięciolecie polskiej szkoły średniej w Mościskach

27 września br. obchodzono w Mościskach dziesięciolecie funkcjonowania Ogólnokształcącej Szkoły Średniej nr 3 z polskim językiem nauczania. W uroczystości tej wzięła udział delegacja Powiatu Przemyskiego w składzie: starosta Jan Pączek, wicestarosta Marek Kudła, przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski i sekretarz powiatu Jerzy Góralewicz.

 


Gratulacje od starosty Jana Pączka i przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego Ryszarda Adamskiego

 

Przekazali oni szkolnej społeczności liczne materiały szkoleniowe i zestawy książek oraz ufundowali urządzenie wielofunkcyjne do pracowni komputerowej. Dyrektor szkoły Teresa Teterycz otrzymała list gratulacyjny od starosty Jana Pączka, a wszyscy uczestnicy obchodów mieli okazję obejrzeć popisy artystyczne w wykonaniu uczniów.

 


Popisy uczniów

Transgraniczna współpraca gmin

Gminy Powiatu Przemyskiego i Rejonu Pustomyty na Ukrainie zacieśniają współpracę. 26 września w Krasiczynie uroczyście podpisano umowę o współpracy transgranicznej pomiędzy gminami: Krasiczyn i Pasieki Zubrzyckie. W umowie tej określono główne obszar współpracy dotyczące m.in.: wspólnych projektów przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej; inicjatywy dotyczące sfery kultury, edukacji, ochrony zdrowia, kultury turystycznej, sportu i turystyki; wymiany młodzieży; a także promocji naszych „małych ojczyzn” na forum międzynarodowym. Warto dodać, że wcześniej podpisane zostały podobne porozumienia pomiędzy gminami: Orły i Sołonka, Fredropol i Sokolniki, Dubiecko i Zimna Woda.

 


Wójt Gminy Krasiczyn Jerzy Kowalski i przewodniczący Rady Gminy Pasieki Zubrzyckie
Wołodymyr Kernycki z egzemplarzami podpisanej umowy

Aktywizacja bezrobotnych 50+ w Powiecie Przemyskim

EKOLOGICZNY KONKURS "PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU"

W dniu 1 września br. rozpoczęła się XIV Edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. W związku z powyższym proszę o rozpropagowanie infomacji o Konkursie i jego idei wśród  przedsiębiorstw oraz placówek oświatowych z terenu województwa podkarpackiego.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU DOSTEPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ

www.przyjazni-srodowisku.pl

Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy

W dniach 14-16 września 2012 roku w Regionalnym Centrum Sportowo – Widowiskowym „Podpromie" im. Jana Strzelczyka w Rzeszowie odbyło się "Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy" w związku z realizacją projektu „Alpejsko – Karpacki Most Współpracy", współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wzięli w nim udział Samorządowcy, politycy, naukowcy i eksperci z dziesięciu krajów europejskich.  Jak stwierdził Dawid Lasek koordynator Projektu Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy - Chcemy nie tylko wyciągać rękę po pomoc do Unii Europejskiej, ale też pokazać nasz potencjał gospodarczy.

 

 

Jednocześnie dodał, że w słabo rozwiniętych regionach górskich problemów nie brakuje, dlatego Forum miało służyć poszukiwaniu skutecznych rozwiązań. Np. niektóre kantony w Szwajcarii 20, 30 lat temu miały podobne problemy z jakimi borykają się dziś polscy samorządowcy, warto więc wykorzystać ich doświadczenie. Spotkania i dyskusje towarzyszyły targom, w których uczestniczyło ponad 120 wystawców prezentujących swoją ofertę, produkty i możliwości współpracy.

 

 

Podczas targów zaprezentowało się kilkudziesięciu wystawców z Polski, Szwajcarii, Austrii, Ukrainy, Słowacji, Rumunii, Chorwacji, hiszpańskiej Katalonii, Włoch oraz rosyjsko-estońsko-łotewskiego euroregionu Psków-Liwonia. Były miasta i regiony, hotele, producenci żywności (zwłaszcza tradycyjnej i ekologicznej, np. wedlin, wina, serów), firmy turystyczne, ale także innowacyjne przedsiębiorstwa jak Eko-Hybres czy Eko-Karpaty. Impreza została zorganizowana przez Euroregion Karpacki – Polska wspólnie ze Stowarzyszeniem Pro Carpathia.

 

 

Wśród prezentacji wielu regionów, powiatów i gmin nie mogło zabraknąć powiatu przemyskiego, którego stoisko odwiedziło wielu uczestników targów i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Pokazaliśmy nie tylko wspaniałe walory przyrodnicze i turystyczne naszego pięknego zakątka Polski ale również prace rodzimych rzemieślników i artystów. Odwiedzający mieli okazję podziwiać wspaniałą kolekcję fajek Zbigniewa Bednarczyka właściciela Pracowni Fajek Bróg z Ostrowa pod Przemyślem oraz niesamowitą kolekcję ikon pisanych przez Agnieszkę Wydrzyńską a także rzeźby Jacka Wydrzyńskiego.

DNI DOBROSĄSIEDZTWA

Po raz drugi Starosta Powiatu Przemyskiego oraz Prezydent Miasta Przemyśla przy współpracy z Marszałkiem  Województwa Podkarpackiego, Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej oraz Izbą Celną w Przemyślu byli inicjatorami Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa, które odbyły się w dniach 8–9 września 2012 roku, na polsko – ukraińskiej granicy, w miejscu, gdzie planowana jest budowa przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice.

 

 

Przygotowaniom do tego wydarzenia po stronie ukraińskiej patronowali Starosta Powiatu Starosamborskiego oraz przedstawiciele ukraińskich lokalnych samorządów. Patronat nad wydarzeniem objął Aleksander Baczyk  Konsul Honorowy Ukrainy w Przemyślu. Głównym punktem „dni” była estrada na której występowały liczne zespoły z Polski i Ukrainy.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom liczne atrakcje, jak: jarmark wyrobów rzemieślniczych, piknik kulinarny, loty balonem, dyskotekę, nie zabrakło również sportowego akcentu tego wydarzenia. Zorganizowany Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dobrosąsiedztwa wygrała drużyna przemyskiej Izby Celnej.

KONFERENCJA BABĘ ZESŁAŁ BÓG

 

Impreza współfinansowana ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.”

 

PROGRAM_KONFERENCJI.doc

Regulamin konkursu.doc

ZGŁOSZENIE.rtf

 

DOŻYNKI POWIATOWE

2 września 2012 r. w Dubiecku odbyły się Dożynki Powiatowe zorganizowane przez Radę i Zarząd Powiatu Przemyskiego, Radę i Wójta Gminy Dubiecko oraz Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Przemyskiego. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się Mszą Świętą. Po nabożeństwie nastąpiło poświęcenie i prezentacja wieńców dożynkowych oraz dzielenie się chlebem. Oficjalnego otwarcia dożynek dokonali: Jan Pączek - Starosta Przemyski, Zdzisław Blecharczyk – Wójt Gminy Dubiecko, Maria Jakubowska – Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu.

W trakcie uroczystości Starosta Przemyski - Jan Pączek wraz z Prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu – Marią Jakubowską wyróżnili odznaczeniami „Zasłużony dla Rolnictwa” Tadeusza Kopackiego, Annę Glesman, Stanisława Wolańskiego, Mirosława Cymbałko, Dariusza Małachowskiego: Odznakę honorową „Zasłużony dla Powiatu Przemyskiego” z rąk Ryszarda Adamskiego - Przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego i Starosty Przemyskiego otrzymali: Swietłane Knyszyk, Zbigniew Blecharczyk, Jerzy Kowalski, Andrzej Dziadek, Janusz Liszewski, Alicja Pietruszka – Zasadny, Maria Guzdek, Maria Ryzner – Feduniewicz, Józef Szyszlak, Krzysztof Pobuta. Kolejnymi odznaczeniami wręczanymi podczas uroczystości dożynkowych były odznaczenia Świętego Izydora Oracza dla Andrzeja Finik, Tomasza Radochońskiego, Artura Fiałkowicza Działaczy Społecznych Zasłużonych na Rzecz Rolnictwa, które wręczył Zbigniew Bojko Przewodniczący Rady Podkarpackiej Izby Rolniczej oraz Jan Pączek Starosta.

Okazale prezentowały się stoiska Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przemyślu, KRUS-u, Ośrodka Doradztwa Rolniczego oddział Przemyśl, Stoisko Europedirect, stoiska rzemieślników z Niemiec, sprzętu rolniczego Rol-Mech, wystawy z wyrobami DECOUPAGE, kosmetykami, rękodziełem, obrazami, wyrobami szydełkowymi i olejami z zakładów tłuszczowych „Białoboki”.

W części artystycznej wystąpili: Harcerska Orkiestra Dęta Hufca Ziemi Przemyskiej z Żurawicy, Szkolny Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej „TRÓJCZYCE”, Zespół Pieśni i Tańca „Sanowiacy” i Kapela „Młoda Harta”, Grupa taneczna "Volkstanzgruppe Lautzkirchen/Saar e.V.", Zespół z Krasiczyna oraz Mr. Pollack.

Liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów i serdeczna atmosfera sprawiły, że dożynkowa zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

PROGRAM EUROPEJSKICH DNI DOBROSĄSIEDZTWA

EUROPEJSKIE DNI DOBROSĄSIEDZTWA

DOŻYNKI POWIATOWE

Spotkanie z wiceministrem gospodarki Mieczysławem Kasprzakiem

Wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak, przy szczelnie zapełnionej sali obrad Starostwa Powiatowego, spotkał się 20 lipca w Przemyślu z lokalnymi przedsiębiorcami, przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji gospodarczych, samorządowcami; słowem - ludźmi żywo zainteresowanymi rozpowszechnianiem wszelkich prorozwojowych trendów w naszym regionie. Głównymi wątkami spotkania – zorganizowanego z inicjatywy starosty Jana Pączka – były sprawy związane ze strategią rozwoju gospodarczego naszego zakątka kraju.

 

 

W trakcie dyskusji wiceminister Kasprzak podkreślał strategiczną rolę, dokonanych w ostatnim okresie, inwestycji drogowych, które mają być katalizatorem korzystnych zmian, zachęcając potencjalnych inwestorów do wykorzystania możliwości jakie oferują, funkcjonujące w naszym województwie, strefy i podstrefy ekonomiczne. Zapewniał, że Ministerstwo Gospodarki będzie wspierać wszelkie inicjatywy inwestycyjne, zwłaszcza te związane z programami innowacyjnymi, logistyką i ekologią.

 

 

Bezpośrednio po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa, w której ministrowi Mieczysławowi Kasprzakowi towarzyszyli: starosta Jan Pączek i wiceprezydent Przemyśla Wojciech Błachowicz.

Festiwal Ziemi Przemyskiej

8 lipca festiwalowa scena na stadionie w Medyce świeciła jasno nie tylko światłem reflektorów. Zespoły wokalne i muzyczne, prezentacje taneczne i teatralne, tańce ludowe, orkiestry dęte, grupy śpiewacze, a nawet kabarety – słowem paleta młodszych i starszych wykonawców.

 

 

Gminy ze smakiem

Festiwal Ziemi Przemyskiej zgromadził wiele zacnych gospodyń dzielnie prezentujących kulinarne przysmaki swoich gmin, a stoły uginały się od rogalików z miodem, smażonych pasztecików czy gołąbków z mięsem. Komisja oceniająca miała smakowitą robotę. Gdyby nie to, że stoisk było dziesięć, a potraw jeszcze więcej, na pewno niejeden z jurorów zgodziłby się na dokładkę.

 

 

Było na co popatrzeć

Ziemia Przemyska, jak długa i szeroka, kryje w sobie bogactwo rękodzieł i tradycji zdobniczych. Podczas festiwalu wędrówka po tych skarbach odbywała się od stoiska do stoiska.  Wizyta w Orłach to okazja do podziwiania przedmiotów dekorowanych techniką decoupage. Następnie spokojnym krokiem docieramy do Żurawicy, by zrywać nietypowe kwiaty z bibuły. Na tym wycieczka się nie kończy. Przed nami Krasiczyn, a tam akwarele i obrazy olejne. Nie zapominajmy o pięknym Dubiecku, gdzie możemy przyjrzeć się sztuce haftu krzyżykowego.

Festiwal zgodnie z założeniami zaprezentował dorobek kulturalny gmin powiatu przemyskiego. Medyka jest bogatsza o tytuł na najlepszą gminę, zaś my wzbogaciliśmy się o coś równie cennego  - poznaliśmy siebie nawzajem! Do zobaczenia podczas drugiej edycji Festiwalu Ziemi Przemyskiej!

Nowy etap we współpracy pomiędzy powiatem przemyskim a województwem Heves

Wizytę delegacji węgierskiej w dniach 17–20 czerwca traktować można jako nowy etap we współpracy pomiędzy powiatem przemyskim a województwem Heves, która została zapoczątkowana w 2003 r. popisaniem w dniu 1 marca „Porozumienia o partnerstwie, przyjaźni i współpracy między obu regionami”.

 

 

Porozumienie to jest realizowane, aczkolwiek w ostatnim okresie (dodajmy – okresie dużych zmian w funkcjonowaniu administracji naszych „bratanków”) zostało nieco wyhamowane. Teraz ma się to zmienić. W Przemyślu i na terenie powiatu gościli: Robert Szabo – przewodniczący Rady Województwa Heves, Istvan Herman JR - wiceprzewodniczący Rady Województwa Heves, Victor Barta – dyrektor Urzędu Województwa Heves, Daniel Zelei - dyrektor Gabinetu Przewodniczącego Rady Województwa Heves, a także Tibor Gal – właściciel renomowanej wytwórni win.

 

 

Węgierscy goście (przebywający po raz pierwszy w Przemyślu i okolicach) wzięli udział w dwudniowym seminarium na temat współpracy transgranicznej oraz wymiany doświadczeń polsko-węgierskich (szczegółowe tytuły we wcześniejszym zaproszeniu). Zwiedzali też Przemyśl i niektóre forty Twierdzy Przemyśl (Borek i Salis Soglio). Duże wrażenie zrobiły na nich ekspozycje w Mizeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Złożyli wieńce na grobach żołnierzy węgierskich poległych w pierwszej wojnie podczas walk o twierdzę (na cmentarzu Zasańskim i Głównym). Złożyli też wieniec przy tablicy poświęconej pamięci węgierskiego poety Gezy Gyoniego (1884–1917), który jako saper bronił przemyskiej twierdzy, a zmarł w rosyjskiej niewoli. Tibor Gal zaprezentował też ofertę współpracy w dziedzinie winiarstwa.

Jednogłośne absolutorium dla starosty Jana Pączka

Radni Powiatu Przemyskiego (zarówno ci z koalicji rządzącej jak i z opozycji), na sesji 20 czerwca 2012 r., jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu Przemyskiego absolutorium za rok 2011. Podstawą takiej decyzji były pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, a sposób wykonania budżetu nie wzbudził wśród radnych żadnych kontrowersji.

 


Starosta Przemyski Jan Pączek dziękuje za otrzymane absolutorium

 

O dobrym gospodarowaniu powiatowymi finansami mówili m.in. obecni na sesji parlamentarzyści: senator Andrzej Matusiewicz i posłowie Marek Rząsa i Piotr Tomański. Starosta (a zarazem przewodniczącym Zarządu) Jan Pączek podziękował tym wszystkim którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Konkurs malarski Barwy Podkarpacia

 

Strona 41 z 51
««   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone