Aktualności
Rozpoczęcie prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Przemyskiego do 2020 r.

Zarząd Powiatu Przemyskiego informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu "Strategii Rozwoju Powiatu Przemyskiego do 2020 r." na podstawie Uchwały nr V/39/2015 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 2 marca 2015 r. Obecnie w Starostwie Powiatowym w Przemyślu opracowywane są materiały do części diagnostycznej Strategii, obejmującej ocenę stanu społeczno-gospodarczego Powiatu Przemyskiego. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu Strategii w formie pisemnej na adres Starostwa Powiatowego
w Przemyślu, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji pl. Dominikański 3 37-700 Przemyśl, w formie elektronicznej na adres: promocja@powiat.przemysl.pl lub jotzmuda@wp.pl , jak też ustnie w siedzibie Starostwa Powiatowego.
Kontakt telefoniczny: 16 678 50 54 w. 266 lub 285.

Termin składania uwag i wniosków 30 kwietnia 2015 r.
 
Turniej Piłki Siatkowej 2015

W dniu 28.03.2015 roku  w hali sportowej w Medyce odbył się jak co roku Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej . Gotowość do udzialu w rozgrywkach złożyły reprezentacje następujących gmin: Birczy, Dubiecka Krzywczy, Krasiczyna, Medykii i Przemyśla. 

Rozgrywki toczyły się na dwóch boiskach. Po zaciętym pojedynku zwycięzyła reprezentacja gminy Dubiecko. 2 miejsce zajęła drużyna z gminy Medyka, zaś na miejscu 3 uplasowała się reprezentacja gminy Krzywcza. Zwycięzcy oraz zdobywcy miejsc 2 i 3 otrzymali puchar Starosty Przemyskiego. Za postawę fair play została wyróżniona drużyna z gminy Przemyśl. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy. 


 

Rok "Sokoła" w Przemyślu

W ostatniej dekadzie marca 2015 roku obchodzono 130. rocznicę założenia w Przemyślu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Z tej okazji w miejscowym Archiwum Państwowym odbyła się sesja naukowa zorganizowana przez przemyskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Ważnym punktem obchodów była też uroczystość w dawnej siedzibie „Sokoła”, zaadaptowanej obecnie na Centrum Kulturalne, na którą przybili członkowie „gniazd sokolich” z kilku miast naszego regionu. Wysłuchano prelekcji o historii „Sokoła” oraz otwarto okolicznościową wystawę. Organizatorzy obchodów rocznicy  przemyskiego „Sokoła” otrzymali listy gratulacyjne od starosty przemyskiego Jana Pączka (w dawnej sali „Sokoła” list odczytał wicestarosta Marek Kudła). 

Rok 2015 ogłoszony został przez Radę Miejską w Przemyślu „Rokiem Sokoła”. Zapewne będzie więc jeszcze wiele okazji do przypominania dorobku tej organizacji. Przemyskie „gniazdo sokole” skupiało bowiem wybitnych społeczników i gorących patriotów; ludzi głęboko oddanych nie tylko problematyce podnoszenia sprawności fizycznej i duchowej, ale przede wszystkim zajmujących się rozbudzeniem idei niepodległościowych.

Aktualizacja planów gospodarowania wodami

"Ankieta do aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce"

                                                                     link do ankiety

                                                                                             www.apgw.kzgw.gov.pl/pl/kontakt/ankieta 

 

PLEBISCYT "LEKARZ ROKU 2014"

 Już po raz trzeci wybierano najlepszych lekarzy i placówki medyczne w konkursowym plebiscycie „Gazety Przemyskiej”. 14 marca 2915 r. na Zamku Kazimierzowskim podsumowano konkurs i nagrodzono laureatów wyłonionych w głosowaniu esemesowym. Jednym z patronów honorowych plebiscytu był starosta przemyski Jan Pączek, natomiast dyplomy i upominki dla laureatów z tereny powiatu przemyskiego wręczał wicestarosta Marek Kudła. Imprezę uświetnił występ kwartetu gitarowego z Zespołu Szkół Muzycznych w Przemyślu.

 
 
 
 
 
 
 
 
Oto pełna lista laureatów plebiscytu „Lekarz Roku 2014”:
 
NAJLEPSZY LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZEMYŚLU
1 miejsce
Małgorzata Gofryk-Lewiarz 
2 miejsce
Jolanta Krużel
3 miejsce
Włodzimierz Karbowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAJLEPSZY LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W POWIECIE PRZEMYSKIM
1 miejsce
Maria Leszczyńska - Maćkowice
2 miejsce
Tomasz Śliwiński - Stubno 
3 miejsce
Wojciech Blecharczyk Żurawica 
 
NAJLEPSZY LEKARZ SPECJALISTA 
1 miejsce
Andrzej Szpiech
2 miejsce
Janusz Danieluk
3 miejsce
Maciej Kuligowski
 
NAJLEPSZY LEKARZ PEDIATRA
1 miejsce
Wiesław Morawski 
2 miejsce
Jacek Świętochowski
3 miejsce
Anna Seidel-Pilecka
 
NAJLEPSZY LEKARZ STOMATOLOG 
1 miejsce
Norbert Świrk
2 miejsce
Małgorzata Kęnska
3 miejsce
Marcin Skóra 
 
NAJLEPSZA PLACÓWKA MEDYCZNA W PRZEMYŚLU 
1 miejsce
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CITODENT" s.c. Małgorzata i Łukasz Kęnska
2 miejsce
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Podkarpackie Centrum Zdrowia Psychicznego" s.c. Jacek Barket, Maciej Kuligowski
3 miejsce
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al-Ma-Med
 
NAJLEPSZA PLACÓWKA MEDYCZNA W POWIECIE PRZEMYSKIM 
 
1 miejsce
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRAKTYKA w Stubnie Tomasz Śliwiński spółka partnerska lekarzy
2 miejsce
NZOZ Medyk - Żurawica
3 miejsce
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ASKLEPIOS w Birczy Wojciech Tomaka spółka cywilna
 
 
 
 
Pamięć o pacyfikacji w Kaszycach

 7 marca, jak co roku, uczczono w Kaszycach pamięć o ofiarach pacyfikacji dokonanej w 1943 roku przez hitlerowców i współpracujących z nimi ukraińskich nacjonalistów. Ofiarami krwawej pacyfikacji padło 119 mieszkańców (w tym wiele kobiet i dzieci). Spoczywają oni na miejscowym cmentarzu w zbiorowej mogile.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia wykorzystano dzięki uprzejmości Klubu Biało-Czerwoni Kaszyce

 

W tym miejscu koncentrują się rokrocznie uroczystości z apelem poległych oraz składaniem wieńców i kwiatów. W 72 rocznicę pacyfikacji, przypominano tamte wydarzenia, utrwalając pamięć o tragicznej przeszłości i oddając hołd ofiarom tego bestialstwa. W uroczystościach nie zabrakło przedstawicieli Powiatu Przemyskiego starosty przemyskiego Jana Pączka i Janusza Hołyszki dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, którzy złożyli wieniec na zbiorowej mogile.

"Wiedeń w Krakowie, Kraków w Wiedniu"

 Została  ogłoszona trzecia edycja konkursu “Wiedeń w Krakowie, Kraków w Wiedniu”.

Jednym z honorowych patronów tego konkursu jest  Starosta Przemyski Jana Pączek.

Wszystkie informacje o  konkursie na http://wieninkrakau.uek.krakow.pl/
 
Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

 Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, obchodzony oficjalnie od 1 marca 2011 roku,  coraz mocniej wpisuje się w świadomość Polaków. Mieszkańcy Przemyśla i powiatu przemyskiego uczcili pamięć żołnierzy antykomunistycznego podziemia biorąc udział zarówno w uroczystościach kościelnych i modlitwach w intencji bohaterów, jak i w prelekcjach, pokazach filmów i innych okolicznościowych imprezach.

 

 

Przedstawiciele naszego powiatu ze starostą Janem Pączkiem oddali hołd „żołnierzom wyklętym” składając kwiaty przy memorialnym murze opactwa sióstr Benedyktynek oraz przy tablicy poświęconej żołnierzom Armii Krajowej znajdującej się przy Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.

 

 

 

Do 16 marca br. należy zgłosić imienną uczestników rajdu w biurze PTTK ul. Waygarta 3 w Przemyślu. Istnieje możliwość ubezpieczenia uczestników Rajdu przez O/PTTK - (0,65zł od osoby – należy wtedy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania i datę urodzenia).
 
Rajd Wiosenny "witamy wiosnę na szlaku"

 Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Urząd Miejski w Przemyślu, Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze zapraszają na Rajd Wiosenny “witamy wiosnę na szlaku” 20 marzec 2015 (piątek)

 
Regulamin Rajdu
 
CEL:
- poznanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych
i kulturowych Pogórza Przemyskiego
- popularyzowanie uprawiania turystyki pieszej 
- kultywowanie tradycji żegnania zimy i witania wiosny
 
TERMIN:
- 20 marzec (piątek) 2015r.
 
TRASY RADJU: 
Nr I: Spotkanie w rynku przy fontannie z misiem. 
Zamek – Park Miejski - Brama Sanocka Górna – Wzgórze Trzech Krzyży – Kopiec – altana pod Kopcem.
Długość trasy: 3 km
Przewodnik: Stanisława Bańcarz
 
Nr II: Spotkanie w rynku przy fontannie z misiem. 
Zamek – Park Miejski – Brama Sanocka Dolna – Kruhel Mały – Zielonka – Kopiec – altana pod Kopcem.
Długość trasy: 6 km
Przewodnik: Grzegorz Hrymak.
 
PROGRAM:
-zbiórka wszystkich uczestników 20 marca 2015 r. o godz. 930 przy fontannie z misiem 
- przejście trasy rajdowej z przewodnikiem turystycznym
- konkurs przyrodniczo - krajoznawczy z nagrodami przy ognisku (zapewniamy gorącą herbatę) kiełbasa i chleb we własnym zakresie uczestników
- konkurs na najatrakcyjniejszą Marzannę
- palenie Marzanny
- zakończenie Rajdu ok. 13:00.
 
WARUNKI UCZESTNICTWA:
- wykonana Marzanna,
- każdy uczestnik Rajdu powinien posiadać ubiór turystyczny odpowiedni do aktualnych warunków atmosferycznych,
- zobowiązuje się uczestników rajdu do przestrzegania zasad poruszania się po lesie i zabranie do plecaka dobrego humoru!!!!
- opiekunowie grup szkolnych opiekują się młodzieżą podczas rajdu,
- obowiązek ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków spoczywa na opiekunach grup,
- w ubiorze mile widziane symbole wiosny (wianki, kwiatki, kolorowe ubrania itp.)
 
INFORMACJA:
Do 16 marca br. należy zgłosić imienną uczestników rajdu w biurze PTTK ul. Waygarta 3 w Przemyślu. Istnieje możliwość ubezpieczenia uczestników Rajdu przez O/PTTK - (0,65zł od osoby – należy wtedy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania i datę urodzenia).
 
Ogólnopolski program pn "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym..."
Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie pn, “Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Akcja prowadzona jest przez Szpital Wojewódzki im. w. Ojca Pio w Przemyślu.
 
Szkolne Prezentacje Artystyczne

 Starosta Przemyski Jan Pączek obją Honorowym Patronatem XI Przegląd Scenicznej Twórczości Dziecięcej "Szkolne Prezentacje Artystyczne". Finał Regionalny, poprzedzony eliminacjami powiatowymi, odbędzie się 16 kwietnia 2015 r. w Sali Centrum Kulturalnego w Przemyślu. 

Regulamin_Szkolnych_Prezentacji_Artystycznych.pdf

MIĘDZYNARODOWY PUCHAR KARPAT W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

 

ŚWIĘTO PĄCZKA W ŻURAWICY
"Święto Pączka" czyli tradycyjny Tłusty Czwartek uroczyście i niezwykle słodko rozpoczyna ostatni tydzień karnawału – zapusty, z tej okazji Gminie Żurawica odbył się coroczny konkurs na najsmaczniejszego pączka. W „Święcie Pączka” biorą udział stowarzyszenia, koła gospodyń oraz różne formalne i nieformalne grupy i osoby fizyczne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W tym roku w imprezie promującej tradycje „ostatków” udział wzięły:
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kosienice;
- Koło Gospodyń Wiejskich Wyszatyce;
- Koło Gospodyń Wiejskich Orzechowce;
- Koło Gospodyń Wiejskich Żurawica;
- Restauracja „GALEON” (Buszkowice – Barbara Ochenduszko);
- Piekarnia „Marcel” (Bolestraszyce).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W trakcie imprezy z krótkim programem wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurawicy (wraz z opiekunką p. Jolantą Królikowską) oraz Państwo Elżbieta i Czesław Szumełdowie. Wśród zaproszonych gości (radnych, sołtysów, nauczycieli i mieszkańców), znajdowali się członkowie gremium jurorskiego: Jan Pączek – Starosta Przemyski, Maria Pączek, Aleksandra Pączek – nauczycielki z Żurawicy oraz ks. Dziekan Marian Hofman.
Komisja konkursowa, która zgodnie z Regulaminem konkursu miała dokonać wyboru najsmaczniejszego pączka, w tej kwestii była jednomyślna: wobec obfitości i różnorodności łakoci, rozstrzygnięcie mogło być tylko jedno – wszyscy prezentujący swoje wyroby zajęli 1 miejsce. 
Każda z organizacji prezentujących swoje wyroby – oprócz dyplomu i słodyczy – otrzymała nagrody książkowe, ufundowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska”.   Oprócz słodyczy zaproszeni goście i mieszkańcy mogli częstować się owocami pochodzącymi z gospodarstwa sadowniczego Pana Tadeusza Szeligi.
 
 
 
ESKULAPY 2014
    11 lutego podczas uroczystej gali w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie nagrodzono laureatów XIV edycji Plebiscytu Eskulap 2014. Gratulacje zwycięzcom, wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym, życząc kolejnych zawodowych sukcesów złożyli: Marek Kudła Wicestarosta Przemyski, a w imieniu zarządu województwa Stanisław Kruczek.
   Zwycięzców wybrali sami pacjenci. Ideą konkursu jest promowanie jak największego grona lekarzy z województwa podkarpackiego poprzez wybór lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty oraz lekarza stomatologa, praktykujących na terenie województwa, którzy cieszą się największym autorytetem wśród pacjentów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista laureatów XIV edycji Plebiscytu Eskulap 2014:
 
LAUREAT W KATEGORII - LEKARZ RODZINNY:
lek. Bogdan Kotula, spec. medycyny rodzinnej, przyjmuje w Ośrodkach Zdrowia ZOZ nr 2 w Błażowej, Futomie i Piątkowej 
W kolejności drugie i trzecie miejsce w kategorii lekarza rodzinnego zajęli:
lek. Ewa Pasela-Ściegienny, spec. medycyny rodzinnej, przyjmuje w Centrum Medycznym MEDYK w Rzeszowie przy ul. Łukasiewicza 88,
lek. Konrad Skolimowski, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w Przychodni Rodzinnej SOKRATES NZOZ w Rzeszowie przy ul. Granicznej 4B/2b
 
LAUREAT W KATEGORII - LEKARZ SPECJALISTA:
lek. Marek Wiśniowski, specjalista gastroenterolog przyjmuje w Centrum Medycznym MEDYK w Rzeszowie przy ul. Szopena 1
W kolejności drugie i trzecie miejsce w kategorii lekarza specjalisty zajęli:
lek. Bożena Nowak specjalista chorób płuc, pracuje w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4, 
lek. Zenon Zymróz, specjalista ginekolog, przyjmuje w Pradni Ginekologiczno Położniczej w SP ZOZ w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 2
 
 
 
 
 
 
LAUREAT W KATEGORII - LEKARZ STOMATOLOG:
lek. dent. Magdalena Siuta, przyjmuje w Centrum Medycznym MEDYK w Rzeszowie przy ul. Powstańców Warszawy 28
W kolejności drugie i trzecie miejsce w kategorii lekarza stomatologa zajęły:
lek. dent.  Małgorzata Kęnska przyjmuje w NZOZ CITODENT w Przemyślu przy ul. Krasińskiego 26, 
lek. dent. Paweł Strzępek przyjmuje w Gabinecie Stomatologicznym ALBADENT w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze 46
 
I MIEJSCE W KATEGORII PLACÓWKA MEDYCZNA 2014 WOJ. PODKARPACKIEGO (Wyboru dokonała Kapituła)
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Fryderyka Chopina - Rzeszów, ul. Szopena 2, Dyrektor Witold Wiśniewski
WYRÓŻNIENIA W KATEGORII PLACÓWKA MEDYCZNA 2014 WOJ. PODKARPACKIEGO
Nowe Techniki Medyczne Sp. z o.o. SZPITAL SPECJALISTYCZNY IMIENIA ŚWIĘTEJ RODZINY - Rudna Mała 600, Prezes Tadeusz Pieniążek 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUXMED - Rzeszów, ul. Jagiellońska 23/3, Dyrektor dr n. med. Marian Futyma,  
DYPLOM UZNANIA W KATEGORII PLACÓWKA MEDYCZNA 2014 WOJ. PODKARPACKIEGO
SZPITAL SPECJALISTYCZNY - Jasło, ul. Lwowska 22, Dyrektor Michał Burbelka
 
Medale za Zasługi dla Obronności Kraju
     W dniu 11 lutego 2015r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyła się uroczystość wręczenia srebrnych medali „za Zasługi dla Obronności Kraju” nadanych przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom, których trójka i więcej dzieci wzorowo pełniło służbę wojskową.
 
 
 
 
 
 
 
     Uroczystość wręczenia medali dokonali: Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu ppłk Tadeusz Homa, Starosta Przemyski Jan Pączek oraz Wójtowie Gmin: Krzywcza, Krasiczyn, Przemyśl, Medyka.
 
 
 
 
INFORMACJA

 

DOTYCZY OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA KONSUMENTOM INFORMACJI NA TEMAT OBECNYCH PRODUKOWANEJ I SERWOWANEJ ŻYWNOŚCI SKŁADNIKÓW LUB INNYCH SUBSTANCJI MOGĄCYCH POWODOWAĆ ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI

Inspektor.pdf 

INFORMACJA
PAMIĘĆ O SYBIRAKACH

8 lutego br. odbyła się uroczystość upamiętniająca 75. Rocznicę Deportacji na Sybir mieszkańców Przemyśla i okolic. W intencji Sybiraków i ich rodzin w kościele Św. Trójcy odprawiona została Msza Św. Po jej zakończeniu uczestnicy złożyli okolicznościowe wiązanki przy tablicy Sybiraków umieszczonej w przyklasztornym murze.

 

 

 

 

Wśród składających wiązanki nie zabrakło Marka Kudły Wicestarosty Przemyskiego oraz Roberta Chomy Prezydenta Miasta, w wydarzeniu wzięli także udział: Andrzej Matusiewicz Senator RP, Władysław Bukowski Przewodniczący Rady Miejskiej, Robert Bal Wiceprzewodniczący wraz z radnymi, Sybiracy i ich rodziny, przedstawiciele organizacji społecznych, duchowieństwo oraz mieszkańcy Przemyśla. 

 

 

 

 

Druga część rocznicowych obchodów wywózki odbyła się na rampie kolejowej Bakończyce, skąd przed laty Sowieci wywozili mieszkańców Przemyśla i okolic na „Nieludzką Ziemię”. Tam uczestnicy zapalili znicze. Nie zabrakło wspomnień świadków tamtych tragicznych wydarzeń. Spotkanie na rampie zakończyły: okolicznościowy wiersz oraz wspólne odśpiewanie Hymnu Sybiraków. 

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne w sprawie mikrodotacji odbędzie się
w Starostwie Powiatowym w Przemyślu

sala nr 62

13 lutego 2015 r. godz. 10.00

 

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM WE LWOWIE

Pod honorowym patronatem Starosty Przemyskiego w dniu 3 lutego br. we Lwowie odbyło się międzynarodowe seminarium o tematyce „Oświata na Ukrainie i w Polsce. Problemy. Perspektywy rozwoju”. Seminarium otworzył Starosta Przemyski - Jan Pączek, który zaznaczył, że to spotkanie jest wynikiem podpisania w dniu 19 stycznia br. Deklaracji ws. ustanowienia Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży oraz Porozumienia o współpracy w dziedzinie oświaty. 

 

 

W spotkaniu uczestniczyli: Andrij Sadowyj – mer Lwowa, Jarosław Drozd – konsul Generalny RP we Lwowie, Jan Pączek- Starosta Przemyski, Halyna Sliczna – dyrektor departamentu polityki społecznej Lwowskiej Miejskiej Rady, Switlana Knyszyk – naczelnik w wydziale Oświaty i Nauki LODA, Zoriana Dovhanyk – pełnomocnik naczelnika zarządzania oświatą departamentu polityki społecznej Lwowskiej Miejskiej Rady, Roman Hrynczuk – dyrektor Szkoły Średniej nr 34 im. Markiana Szaszkiewicza. Prelegentami seminarium byli : Janina Mielnikiewicz - Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Przemyślu – „Oświata w Polsce”, Elżbieta Tarnawska – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji UM w Przemyślu – „Struktura zarządzania oświatą w Przemyślu”, Piotr Worosz –  Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji w Starostwie Powiatowym w Przemyślu – „Struktura zarządzania oświatą w Polsce”, Małgorzata Blicharska - kierownik dydaktyczny PCEN w Przemyślu – „Proces edukacji w szkole podstawowej”, Elżbieta Głodowska – dyrektor Zespołu Szkół im. A. Fredry w Nienadowej – „Proces edukacyjny w technikum i szkole zawodowej”, Agnieszka Tereszczak – „Proces edukacyjny w liceum”, Jan Semków – dyrektor gimnazjum imienia 2 Pułku Pancernego w Żurawicy – „Proces edukacyjny w gimnazjum”, Piotr Pipka – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Markiana Szaszkiewicza w Przemyślu – „Proces edukacyjny w szkole nr 2 im. Markiana Szaszkiewicza w Przemyślu”.

 

 

Strona 43 z 63
««   23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone