Aktualności
DYPLOMY DLA DZIAŁACZY KULTURY

23 maja br. w krasiczyńskim zamku odbyły się Regionalne Obchody Dnia Działacza Kultury zorganizowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu, Wójta Gminy Krasiczyn oraz miejscowy Gminny Ośrodek Kultury. Uroczystość ta była okazją do uhonorowania wyróżniających się działaczy oraz pracowników zajmujących się upowszechnianiem kultury.

 

 

Otrzymali oni listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, natomiast Starosta Przemyski Jan Pączek wyróżnił dyplomami uznania 16 osób z terenu powiatu przemyskiego.

I TARGI PRACY PWSW

 

Debata z udziałem ministra

19 maja br. w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej odbyła się debata pod hasłem „Rok 2014 rokiem młodych na rynku pracy”. Gościem honorowym był Władysław Kosiniak - Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej, a w debacie tej uczestniczyli również: Jan Pączek - Starosta Przemyski, prof. Krzysztof Knapik - Rektor PWSW, Magdalena Andrzejak-Klecha - Komendant Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Iwona Kurcz-Krawiec - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

 

 

Minister Kosiniak - Kamysz zapowiedział duże zmiany w sposobie prowadzenia polityki pracy, dla której priorytetem w 2014 roku ma być pomoc w znalezieniu zatrudnienia zarówno przez osoby młode, jak i te po pięćdziesiątym roku życia, a także apelował, by studenci efektywnie wykorzystywali okres studiowania, zdobywali praktyczne umiejętności. Zaznaczył, że dyplom ukończenia studiów wyższych nie powinien oznaczać zakończenia edukacji, gdyż „cała Europa uczy się przez całe życie". 

 

 

W trakcie debaty i po jej zakończeniu studenci mieli okazję porozmawiać z najmłodszym ministrem w polskim rządzie. Natomiast przedstawiciele władz przemyskiej uczelni zaprezentowali gościom nową bazę naukowo-dydaktyczną.

 

"Zaczynamy od bajek"

 

TURNIEJ SZACHOWY

 

XV Podkarpacka Olimpiada Tenisa Stołowego

10 maja br. w Gimnazjum w Krzywczy odbyły się eliminacje powiatowe XV Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego. Organizatorem był Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowe w Przemyślu zaś współorganizatorem Wójt Gminy Krzywcza – Pan Witold Szpytman. Do rozgrywek zgłosili się zawodnicy z gmin: Dubiecko, Fredropol, Krzywcza, Krasiczyn. Po uroczystym otwarciu dokonanym przez Wójta Gminy Krzywcza, rozpoczęły się mecze eliminacyjne.

 

 

Zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane przez Starostę Przemyskiego – Pana Jana Pączka, laureaci I – III miejsca pamiątkowe dyplomy zaś zwycięzca w kat. mężczyzn 56 lat nagrodzony został pucharem ufundowanym przez Wójta Gminy Krzywcza. 

 

 

Wyniki eliminacji powiatowych XV Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego:

kategoria dziewczyny do 13 lat

1. Sas Justyna - Fredropol
2. Ślimak Martyna - Krzywcza
3. Hop Ewelina - Krzywcza
4. Leszczak Sabina - Krzywcza
5. Sycz Wiktoria - Fredropol
6. Rostecka Magda - Krzywcza

kategoria chłopcy do 13 lat

1. Krzysik Oskar - Krasiczyn
2. Sas Kamil - Fredropol
3. Halik Damiann - Krasiczyn
4. Gonet Wiktor - Krzywcza
5. Dudek Adam - Dubiecko
6. Martyn Piotr - Krzywcza
7. Ślimak Miłosz - Krzywcza

kategoria  dziewczyny 14-16 lat

1. Antosiak Monika - Dubiecko
2. Mickiewicz Kinga - Krasiczyn

kategoria  chłopcy 14-16 lat

1. Grzegorzak Radosław - Dubiecko
2. Sowula Adam - Dubiecko
3. Kielar Łukasz - Fredropol
4. Sidor Sylwester - Krasiczyn
5. Bartłomiej Pankiewicz - Krasiczyn
6. Marcin Ulanowski - Dubiecko
7. Marcin  Arkadiusz - Krzywcza

kategoria mężczyźni 17-19 lat

1. Dyl Mateusz - Krzywcza
2. Dragonik Ireneusz - Krzywcz

kategoria kobiety 17-19 lat

1. Pankiewicz Ewa - Krasiczyn
2. Ślimak Anna - Krzywcza

kategoria mężczyźni 20-39 lat

1. Malarczyk Jarosław - Fredropol
2. Kot Arkadiusz - Krasiczyn
3. Sycz Andrzej - Fredropol
4. Grochoła Piotr - Krasiczyn
5. Dudek Roman - Dubiecko

kategoria mężczyźni  40-49 lat

1. Jarosław Antosiak - Dubiecko
2. Marcin Majda - Dubiecko
3. Michał Owiszko - Przemyśl
4. Józef  Sidor - Krasiczyn

kategoria mężczyźni  50-59 lat

1. Paweł Żyro - Fredropol
2. Władysław Malinowski - Krasiczyn

Dzień Słowacki

W dniu 4 maja 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyła się międzynarodowa konferencjia pt. „Potencjał turystyczny pogranicza polsko-słowackiego”. Było to przedsięwzięcie realizowane z projektu „Promocja turystyczna kluczem rozwoju gospodarczego pogranicza polsko-słowackiego” dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013”.

 


Pan Ondriej Mudry - Starosta Powiatu Humenne

 

Liczna, ponad 40 osobowa delegacja słowacka wraz ze starostą Powiatu Humenne Panem Ondriejem Mudrym miała okazję wysłuchać prezentacji strony polskiej dotyczącej w.w. projektu który wygłosiła Pani Jadwiga Żmuda (Pracownik Starostwa Powiatowego) oraz wystąpień Pana Dariusza Terendija (Firma Cybernet Webfabryka) i Pana Zdzisława Szeligi, który w obrazowy sposób przedstawił Walory Turystyczne Powiatu Przemyskiego. Po krótkiej przerwie swoje prezentacje wygłosiła z kolei strona słowacka a dotyczyły one walorów przyrodniczych i turystycznych Powiatu Humenne. Na koniec obrad głos zabrał przedstawiciel Koła Przewodników Turystycznych PTTK w Przemyślu, opowiadając o szeroko rozumianej turystyce w rejonie pogranicza polsko-słowackiego. W przerwach między wystąpieniami jak i po nich prowadzone były ożywione rozmowy i dyskusje polsko-słowackie.

 


Starosta Przemyski Jan Pączek, Prezydent Przemyśla Robert Choma
i Starosta Powiatu Humenne Ondriej Mudry otwierają Dzień Słowacki

 

Po zakończeniu konferencji dalsze punkty programu odbywały się na przemyskim rynku, gdzie w ramach Dnia Słowackiego swoje kramy rozbili wystawcy ze Słowacji jak i z Polski na których to można było zobaczyć, jak i kupić wiele wyrobów kultury ludowej, jak produkty garncarskie, rzeźbiarskie i kuchni regionalnej. Na scenie rynku przemyskiego Starosta Przemyski Jan Pączek, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma oraz Starosta Powiatu Humenne Ondriej Mudry uroczyście otworzyli kulturalną część Dnia Słowackiego. Na scenie zaprezentował się zespół „Chemlon”, który cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców Przemyśla. 

 


Występ wokalny zespołu "Chemlon" z Powiatu Humenne

 


Występ taneczny słowackiego zespołu "Chemlon"

Święto Konstytucji 3 Maja


Apel wojskowy na Wzgórzu Zamku Kazimierzowskiego

 

223 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczczono w Przemyślu Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej w intencji Ojczyzny z udziałem Kompanii Honorowej WP, Orkiestry, Chóru Magnificat i pocztów sztandarowych. Dalsza część uroczystości odbywała się na Wzgórzu Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu, gdzie po uroczystym apelu i odśpiewaniu Hymnu Państwowego składano kwiaty i wieńce przy obelisku upamiętniającym podpisanie aktu konstytucji.  Uczniowie I klasy II Liceum Ogólnokształcącego podobnie jak rok wcześniej złożyli uroczystą przysięgę Strzelecką. 

 


Starosta Przemyski Jan Pączek składa uroczysty wieniec

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja przy pomniku Orląt Przemyskich uroczyście – w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego – wciągnięto na maszt białoczerwoną flagę.  Organizatorami obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej byli: Prezydent Miasta Przemyśla, Rada Miejska w Przemyślu oraz Dowództwo Garnizonu Przemyśl. Ważnym punktem obchodów było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamięci generała Mieczysława Boruty - Spiechowicza na ścianie willi „Zofiówka”, w której w latach międzywojennych mieszkał generał. Wśród uczestników tej uroczystości – oprócz Prezydenta Przemyśla Roberta Chomy i wiceprezydenta Wojciecha Błachowicza – nie zabrakło wicestarosty Powiatu Przemyskiego Pana Marka Kudły.

 

Trzy koncerty

Trzy koncerty (dwa w Przemyślu i jeden w Dubiecku) dała w dniach 1 – 3 maja grupa muzyków (Antoni Pilch, Julia Doszna, Zuzanna Plichówna i Kapela Brodów) realizując projekt pod nazwą „Pieśni Słonne” propagujący autentyczny folklor muzyczny z okolic Dubiecka, a w szczególności twórczość nieżyjących już miejscowych muzyków – Władysława Piroga i Wojciecha Pilcha. Wykonywano również utwory spisane w XIX wieku przez Oskara Kolberga w tomie „Przemyskie”. Organizatorem tego przedsięwzięcia była Fundacja Lutnia Staropolska, przy wsparciu m.in. samorządów miasta i powiatu przemyskiego oraz gminy Dubiecko.

 


Koncert na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu

Kraina upartych niepogód

W sierpniu 2012 roku na łamach czasopisma samorządowego „Ziemia Przemyska” ukazał się artykuł o pracy doktorskiej Andrzeja Gliwy zakończony refleksją – czy aby uda się tę cenną i obszerną dysertację wydać w formie książkowej. Udało się. Edytorem (liczącej ponad 1100 stron) pozycji jest przemyskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 1 maja na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbyła się promocja książki „Kraina upartych niepogód. Zniszczenia wojenne na obszarze ziemi przemyskiej w XVII wieku”. Dodatkową atrakcją promocji była okolicznościowa wystawa obrazów Timura Karima (Tatara zamieszkałego na terenie powiatu przemyskiego) ilustrujących tatarskie napady na ziemię przemyską w XVII wieku. Andrzej Gliwa uhonorowany został listem gratulacyjnym starosty przemyskiego Jana Pączka.

 


Od prawej: Andrzej Gliwa, Lucjan Fac (prowadzący spotkanie) i Timur Karim

Konferencja na temat możliwości pozyskania środków unijnych w latach 2014-2020

W dniu 29 kwietnia 2014 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu miała miejsce konferencja na temat możliwości pozyskania środków unijnych w latach 2014-2020 na rozwój przedsiębiorczości i ochronę środowiska. Współorganizatorami byli Poseł na Sejm RP Pan Mieczysław Kasprzak oraz Kapituła Europejskiego Salonu Sukcesu w Przemyślu.

 

 

Konferencję otworzył Pan Starosta Jan Pączek występujący w roli gospodarza. W obradach uczestniczył także Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma. Swoje referaty poza Panem Posłem Mieczysławem Kasprzakiem wygłosili Pani Bożena Kasprzak – Lublińska – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, Pan Sławomir Majman – Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S. A. w Warszawie oraz Pan Ryszard Ochwat – Dyrektor Biura Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Konferencja cieszyła się sporym zainteresowaniem słuchaczy, którzy mieli możliwość dyskusji i zadawania pytań w dalszej części spotkania. Na koniec odbyła się konferencja prasowa, na której to dziennikarze mogli przeprowadzić wywiady z wcześniej występującymi referentami.

DZIEŃ SŁOWACKI

JARMARK TURYSTYCZNY-DZIEŃ SŁOWACKI

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

KWIETNA NIEDZIELA

13 kwietnia, w Niedzielę Palmową w Klubie „Piwnice CK” w Przemyślu, tradycyjnie już po raz XV odbyła się „Kwietna Niedziela” – Jarmark Rękodzieła Ludowego. Wydarzenie cieszy się każdego roku niesłabnącą popularnością. Piwnice CK, zamieniają się tego dnia w gwarny i wesoły jarmark, który licznie odwiedzają zarówno ludowi twórcy, którzy prezentują swoje rękodzieło, jak i zwiedzający, którzy oprócz podziwiania tradycyjnego rzemiosła, z chęcią zakupują ludowe dekoracje, aby w niepowtarzalny sposób upiększyć swe wielkanocne stoły i koszyki. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Powiatu Przemyskiego, Jan Pączek.

Tego roku, na 14 stoiskach przygotowanych przez CK, swoje prace prezentowali twórcy z czterech powiatów terenu Pogranicza Nadsańskiego. Dzięki temu, można było dostrzec zróżnicowanie zdobień i detali stosowanych w rękodziele poszczególnych miejscowości. Elementem, który najczęściej gościł u poszczególnych wystawców, był najbardziej oczywisty atrybut Świąt Wielkanocnych – pisanka. Jednak każde jajko było niepowtarzalne, co zagwarantowało użycie zróżnicowanych technik. Można było podziwiać i zakupić farbowane naturalnymi surowcami pisanki zdobione techniką drapaną, wykonywane metodą batikową, czy też jajka „ubrane” w koronkowe koszulki – frywolitki. Szczególny podziw wśród odwiedzających wzbudzały jajka ozdobione misternie wyklejonymi wzorami i motywami wykonanymi z nici, bibuły, lub wstążek oraz ażurowe wydmuszki. Ciekawe i nowatorskie było też użycie do zdobień typowych, wiosennych roślin – bazi. Oprócz pisanek, na stoiskach można było obejrzeć warsztat pracy twórców: wyplatanie wiklinowych koszyków, czy szydełkowanie kunsztownych serwet. Tworzywem często i chętnie wykorzystywanym przez twórców, była także bibuła, z której wykonane były najpopularniejsze wiosenne kwiaty. Na Jarmarku, nie zabrakło też haftu krzyżykowego – były nim zdobione świąteczne kartki. Oryginalnie prezentowało się również stoisko w całości poświęcone drewnianej płaskorzeźbie i rzeźbie.

Warto podkreślić, że jarmark dostarczył wrażeń nie tylko dla oka. Zespół „Krzeczowiczanki” z Krzeczowic (Gmina Kańczuga) zadbał o odpowiednią oprawę wydarzenia. Zwiedzający mogli zakosztować przygotowane przez nich tradycyjne dla Wielkanocy w tym regionie potrawy – żurek na prawdziwym zakwasie, oraz domowe wędliny podawane z chrzanem i słodką, drożdżową bułką. Ponadto „Krzeczowiczanki” uświetniły też „Kwietną Niedzielę” swoim występem muzycznym. W oryginalnych, ludowych strojach Zespół wykonał a capella pieśni charakterystyczne dla okresu wielkopostnego: „Jak Nam tu Nastała ta Kwietna Niedziela”, „Gdy Miły Jezus Był w Betaniji” oraz „Jest Wysoka Drabina”. Końcowym akcentem nawiązującym już do Zmartwychwstania Pańskiego, była pieśń „Otrzyjcie Już Łzy Płaczący”.

Podczas Jarmarku, również po raz piętnasty został rozstrzygnięty konkurs na pisankę wielkanocną, w którym jury niezmiennie kierowało się dwiema zasadami – ścisłym nawiązaniem do tradycji wykonywania oraz samodzielnym przygotowaniem, na każdym etapie tworzenia.

XXXVII Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Dnia 11 kwietnia 2014 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyły się XXXVII Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.  

 

 

W konkursie udział wzięły dzieci i młodzież według następujących grup wiekowych:

Grupa I (szkoły podstawowe)
Grupa II ( gimnazja)
Grupa III ( szkoły ponadgimnazjalne)

 

W wyniku rozgrywek finałowych zwyciężyli:

I grupa (szkoły podstawowe)

1. Roksana Zając - SP w Nizinach - 2 pkt
2. Galanty Tomasz - SP w Sufczynie - 1 pkt
3. Stawarz Weronika - SP w Łętowni - 1 pkt (po dogr.)

 

 

II grupa (gimnazja)

1. Maculak Kamila - Gimnazjum w Birczy - 3 pkt
2. Drozd Aneta - Gimnazjum w Orłach - 2,7 pkt
3..Maciejowski Tomasz - Gimnazjum w Hermanowicach - 2,5 pkt

 

 

III grupa (szkoły ponadgimnazjalne)

1. Kazieczko Kamil - I LO w Przemyślu - 3 pkt
2. Wiśniowski Andrzej - Technikum nr 4 w P-ślu - 1 pkt
3. Kostecki Michał - I LO w Przemyślu - 0,5 pkt

KONKURS WIELKANOCNY

Dnia 8 kwietnia 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbył się Konkurs Wielkanocny organizowany przez LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”. 

Celem Konkursu jest wyłonienie i promowanie lokalnego dziedzictwa kulinarnego oraz tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

W konkursie uczestniczyło osiem Kół Gospodyń z terenu LGD:

  1. Stowarzyszenie Gospody ń Wiejskich w Hucie Brzuskiej
  2. Świetlica wiejska w Lesznie
  3. Świetlica Wiejska w Torkach
  4. Gminne Centrum Kulturalne w Medyce
  5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kosienice
  6. Koło Gospodyń Wiejskich w Kniażycach
  7. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Torki „NIE TYLKO DLA SIEBIE”
  8. Stowarzyszenie Kulturalne „JAWOR”.

 

 

Oceny potraw dokonała komisja konkursowa w składzie:

1. Gerard Szczygieł – Przewodniczący
2. Grażyna Poczynek – Członek Zarządu LGD
3. Agnieszka Mościszko – pracownik ODR w Przemyślu.

 

Wyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie Kulturalne „JAWOR” w Pikulicach. Wszyscy uczestnicy za udział otrzymali cenne nagrody.

DNI OTWARTE

 

III Międzynarodowy Turniej Siatkówki o Puchar Starosty Lubelskiego

W ostatni weekend marca w Niemcach (Powiat Lubelski) odbył się III Międzynarodowy Turniej Siatkówki o Puchar Starosty Lubelskiego. W zawodach uczestniczyło 12 zespołów, reprezentujących firmy i samorządy z powiatów lubelskiego i przemyskiego oraz dwóch zaprzyjaźnionych rejonów z Ukrainy. Patronatem sportowym imprezy był jeden z najlepszych klubów siatkarskich w Polsce "Jastrzębski Węgiel", a wśród patronów honorowych byli Marszałek Województwa Lubelskiego, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie i Wójt Gminy Niemce.

 

 

Turniej odbywał się w czterech grupach systemem "każdy z każdym". Po dwie najlepsze drużyny awansowały do ćwierćfinałów. Na tym etapie rywalizację zakończyła m.in., reprezentacja Powiatu Lubelskiego, która uległa zespołowi z Powiatu Przemyskiego.

W półfinałach TKKF "Skarbek" Bogdanka przegrała z ekipą z ukraińskiego Rejonu Korzec w Obwodzie Rówieńskim, a Rejon Pustomyty pokonał Powiat Przemyski. W ukraińskim finale turnieju Pustomyty wygrały z Korcem, a mecz o trzecie miejsce zakończył się zwycięstwem "Bogdanki". Reprezentacja Powiatu Lubelskiego, ze starostą Pawłem Pikulą w składzie, ostatecznie zajęła miejsca 5 - 8. Oprócz już wymienionych grup, w zawodach wzięły udział także zespoły Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, gmin Bychawa, Głusk, Niemce i Wólka, Lokalnej Grupy Działania "Kraina Wokół Lublina" oraz firmy "Perła Browary Lubelskie".

Zwycięscy oraz zdobywcy 2 i 3 miejsca odebrali puchary, a dodatkową nagrodę dla najsympatyczniejszej drużyny otrzymał zespół Powiatu Przemyskiego. 

Strona 44 z 60
««   20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone