Aktualności
Rajd Wiosenny "witamy wiosnę na szlaku"

 Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Urząd Miejski w Przemyślu, Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze zapraszają na Rajd Wiosenny “witamy wiosnę na szlaku” 20 marzec 2015 (piątek)

 
Regulamin Rajdu
 
CEL:
- poznanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych
i kulturowych Pogórza Przemyskiego
- popularyzowanie uprawiania turystyki pieszej 
- kultywowanie tradycji żegnania zimy i witania wiosny
 
TERMIN:
- 20 marzec (piątek) 2015r.
 
TRASY RADJU: 
Nr I: Spotkanie w rynku przy fontannie z misiem. 
Zamek – Park Miejski - Brama Sanocka Górna – Wzgórze Trzech Krzyży – Kopiec – altana pod Kopcem.
Długość trasy: 3 km
Przewodnik: Stanisława Bańcarz
 
Nr II: Spotkanie w rynku przy fontannie z misiem. 
Zamek – Park Miejski – Brama Sanocka Dolna – Kruhel Mały – Zielonka – Kopiec – altana pod Kopcem.
Długość trasy: 6 km
Przewodnik: Grzegorz Hrymak.
 
PROGRAM:
-zbiórka wszystkich uczestników 20 marca 2015 r. o godz. 930 przy fontannie z misiem 
- przejście trasy rajdowej z przewodnikiem turystycznym
- konkurs przyrodniczo - krajoznawczy z nagrodami przy ognisku (zapewniamy gorącą herbatę) kiełbasa i chleb we własnym zakresie uczestników
- konkurs na najatrakcyjniejszą Marzannę
- palenie Marzanny
- zakończenie Rajdu ok. 13:00.
 
WARUNKI UCZESTNICTWA:
- wykonana Marzanna,
- każdy uczestnik Rajdu powinien posiadać ubiór turystyczny odpowiedni do aktualnych warunków atmosferycznych,
- zobowiązuje się uczestników rajdu do przestrzegania zasad poruszania się po lesie i zabranie do plecaka dobrego humoru!!!!
- opiekunowie grup szkolnych opiekują się młodzieżą podczas rajdu,
- obowiązek ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków spoczywa na opiekunach grup,
- w ubiorze mile widziane symbole wiosny (wianki, kwiatki, kolorowe ubrania itp.)
 
INFORMACJA:
Do 16 marca br. należy zgłosić imienną uczestników rajdu w biurze PTTK ul. Waygarta 3 w Przemyślu. Istnieje możliwość ubezpieczenia uczestników Rajdu przez O/PTTK - (0,65zł od osoby – należy wtedy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania i datę urodzenia).
 
Ogólnopolski program pn "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym..."
Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie pn, “Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Akcja prowadzona jest przez Szpital Wojewódzki im. w. Ojca Pio w Przemyślu.
 
Szkolne Prezentacje Artystyczne

 Starosta Przemyski Jan Pączek obją Honorowym Patronatem XI Przegląd Scenicznej Twórczości Dziecięcej "Szkolne Prezentacje Artystyczne". Finał Regionalny, poprzedzony eliminacjami powiatowymi, odbędzie się 16 kwietnia 2015 r. w Sali Centrum Kulturalnego w Przemyślu. 

Regulamin_Szkolnych_Prezentacji_Artystycznych.pdf

MIĘDZYNARODOWY PUCHAR KARPAT W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

 

ŚWIĘTO PĄCZKA W ŻURAWICY
"Święto Pączka" czyli tradycyjny Tłusty Czwartek uroczyście i niezwykle słodko rozpoczyna ostatni tydzień karnawału – zapusty, z tej okazji Gminie Żurawica odbył się coroczny konkurs na najsmaczniejszego pączka. W „Święcie Pączka” biorą udział stowarzyszenia, koła gospodyń oraz różne formalne i nieformalne grupy i osoby fizyczne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W tym roku w imprezie promującej tradycje „ostatków” udział wzięły:
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kosienice;
- Koło Gospodyń Wiejskich Wyszatyce;
- Koło Gospodyń Wiejskich Orzechowce;
- Koło Gospodyń Wiejskich Żurawica;
- Restauracja „GALEON” (Buszkowice – Barbara Ochenduszko);
- Piekarnia „Marcel” (Bolestraszyce).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W trakcie imprezy z krótkim programem wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurawicy (wraz z opiekunką p. Jolantą Królikowską) oraz Państwo Elżbieta i Czesław Szumełdowie. Wśród zaproszonych gości (radnych, sołtysów, nauczycieli i mieszkańców), znajdowali się członkowie gremium jurorskiego: Jan Pączek – Starosta Przemyski, Maria Pączek, Aleksandra Pączek – nauczycielki z Żurawicy oraz ks. Dziekan Marian Hofman.
Komisja konkursowa, która zgodnie z Regulaminem konkursu miała dokonać wyboru najsmaczniejszego pączka, w tej kwestii była jednomyślna: wobec obfitości i różnorodności łakoci, rozstrzygnięcie mogło być tylko jedno – wszyscy prezentujący swoje wyroby zajęli 1 miejsce. 
Każda z organizacji prezentujących swoje wyroby – oprócz dyplomu i słodyczy – otrzymała nagrody książkowe, ufundowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska”.   Oprócz słodyczy zaproszeni goście i mieszkańcy mogli częstować się owocami pochodzącymi z gospodarstwa sadowniczego Pana Tadeusza Szeligi.
 
 
 
ESKULAPY 2014
    11 lutego podczas uroczystej gali w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie nagrodzono laureatów XIV edycji Plebiscytu Eskulap 2014. Gratulacje zwycięzcom, wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym, życząc kolejnych zawodowych sukcesów złożyli: Marek Kudła Wicestarosta Przemyski, a w imieniu zarządu województwa Stanisław Kruczek.
   Zwycięzców wybrali sami pacjenci. Ideą konkursu jest promowanie jak największego grona lekarzy z województwa podkarpackiego poprzez wybór lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty oraz lekarza stomatologa, praktykujących na terenie województwa, którzy cieszą się największym autorytetem wśród pacjentów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista laureatów XIV edycji Plebiscytu Eskulap 2014:
 
LAUREAT W KATEGORII - LEKARZ RODZINNY:
lek. Bogdan Kotula, spec. medycyny rodzinnej, przyjmuje w Ośrodkach Zdrowia ZOZ nr 2 w Błażowej, Futomie i Piątkowej 
W kolejności drugie i trzecie miejsce w kategorii lekarza rodzinnego zajęli:
lek. Ewa Pasela-Ściegienny, spec. medycyny rodzinnej, przyjmuje w Centrum Medycznym MEDYK w Rzeszowie przy ul. Łukasiewicza 88,
lek. Konrad Skolimowski, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w Przychodni Rodzinnej SOKRATES NZOZ w Rzeszowie przy ul. Granicznej 4B/2b
 
LAUREAT W KATEGORII - LEKARZ SPECJALISTA:
lek. Marek Wiśniowski, specjalista gastroenterolog przyjmuje w Centrum Medycznym MEDYK w Rzeszowie przy ul. Szopena 1
W kolejności drugie i trzecie miejsce w kategorii lekarza specjalisty zajęli:
lek. Bożena Nowak specjalista chorób płuc, pracuje w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli przy ul. Staszica 4, 
lek. Zenon Zymróz, specjalista ginekolog, przyjmuje w Pradni Ginekologiczno Położniczej w SP ZOZ w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 2
 
 
 
 
 
 
LAUREAT W KATEGORII - LEKARZ STOMATOLOG:
lek. dent. Magdalena Siuta, przyjmuje w Centrum Medycznym MEDYK w Rzeszowie przy ul. Powstańców Warszawy 28
W kolejności drugie i trzecie miejsce w kategorii lekarza stomatologa zajęły:
lek. dent.  Małgorzata Kęnska przyjmuje w NZOZ CITODENT w Przemyślu przy ul. Krasińskiego 26, 
lek. dent. Paweł Strzępek przyjmuje w Gabinecie Stomatologicznym ALBADENT w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze 46
 
I MIEJSCE W KATEGORII PLACÓWKA MEDYCZNA 2014 WOJ. PODKARPACKIEGO (Wyboru dokonała Kapituła)
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Fryderyka Chopina - Rzeszów, ul. Szopena 2, Dyrektor Witold Wiśniewski
WYRÓŻNIENIA W KATEGORII PLACÓWKA MEDYCZNA 2014 WOJ. PODKARPACKIEGO
Nowe Techniki Medyczne Sp. z o.o. SZPITAL SPECJALISTYCZNY IMIENIA ŚWIĘTEJ RODZINY - Rudna Mała 600, Prezes Tadeusz Pieniążek 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUXMED - Rzeszów, ul. Jagiellońska 23/3, Dyrektor dr n. med. Marian Futyma,  
DYPLOM UZNANIA W KATEGORII PLACÓWKA MEDYCZNA 2014 WOJ. PODKARPACKIEGO
SZPITAL SPECJALISTYCZNY - Jasło, ul. Lwowska 22, Dyrektor Michał Burbelka
 
Medale za Zasługi dla Obronności Kraju
     W dniu 11 lutego 2015r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyła się uroczystość wręczenia srebrnych medali „za Zasługi dla Obronności Kraju” nadanych przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom, których trójka i więcej dzieci wzorowo pełniło służbę wojskową.
 
 
 
 
 
 
 
     Uroczystość wręczenia medali dokonali: Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu ppłk Tadeusz Homa, Starosta Przemyski Jan Pączek oraz Wójtowie Gmin: Krzywcza, Krasiczyn, Przemyśl, Medyka.
 
 
 
 
INFORMACJA

 

DOTYCZY OBOWIĄZKU PRZEKAZYWANIA KONSUMENTOM INFORMACJI NA TEMAT OBECNYCH PRODUKOWANEJ I SERWOWANEJ ŻYWNOŚCI SKŁADNIKÓW LUB INNYCH SUBSTANCJI MOGĄCYCH POWODOWAĆ ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI

Inspektor.pdf 

INFORMACJA
PAMIĘĆ O SYBIRAKACH

8 lutego br. odbyła się uroczystość upamiętniająca 75. Rocznicę Deportacji na Sybir mieszkańców Przemyśla i okolic. W intencji Sybiraków i ich rodzin w kościele Św. Trójcy odprawiona została Msza Św. Po jej zakończeniu uczestnicy złożyli okolicznościowe wiązanki przy tablicy Sybiraków umieszczonej w przyklasztornym murze.

 

 

 

 

Wśród składających wiązanki nie zabrakło Marka Kudły Wicestarosty Przemyskiego oraz Roberta Chomy Prezydenta Miasta, w wydarzeniu wzięli także udział: Andrzej Matusiewicz Senator RP, Władysław Bukowski Przewodniczący Rady Miejskiej, Robert Bal Wiceprzewodniczący wraz z radnymi, Sybiracy i ich rodziny, przedstawiciele organizacji społecznych, duchowieństwo oraz mieszkańcy Przemyśla. 

 

 

 

 

Druga część rocznicowych obchodów wywózki odbyła się na rampie kolejowej Bakończyce, skąd przed laty Sowieci wywozili mieszkańców Przemyśla i okolic na „Nieludzką Ziemię”. Tam uczestnicy zapalili znicze. Nie zabrakło wspomnień świadków tamtych tragicznych wydarzeń. Spotkanie na rampie zakończyły: okolicznościowy wiersz oraz wspólne odśpiewanie Hymnu Sybiraków. 

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne w sprawie mikrodotacji odbędzie się
w Starostwie Powiatowym w Przemyślu

sala nr 62

13 lutego 2015 r. godz. 10.00

 

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM WE LWOWIE

Pod honorowym patronatem Starosty Przemyskiego w dniu 3 lutego br. we Lwowie odbyło się międzynarodowe seminarium o tematyce „Oświata na Ukrainie i w Polsce. Problemy. Perspektywy rozwoju”. Seminarium otworzył Starosta Przemyski - Jan Pączek, który zaznaczył, że to spotkanie jest wynikiem podpisania w dniu 19 stycznia br. Deklaracji ws. ustanowienia Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży oraz Porozumienia o współpracy w dziedzinie oświaty. 

 

 

W spotkaniu uczestniczyli: Andrij Sadowyj – mer Lwowa, Jarosław Drozd – konsul Generalny RP we Lwowie, Jan Pączek- Starosta Przemyski, Halyna Sliczna – dyrektor departamentu polityki społecznej Lwowskiej Miejskiej Rady, Switlana Knyszyk – naczelnik w wydziale Oświaty i Nauki LODA, Zoriana Dovhanyk – pełnomocnik naczelnika zarządzania oświatą departamentu polityki społecznej Lwowskiej Miejskiej Rady, Roman Hrynczuk – dyrektor Szkoły Średniej nr 34 im. Markiana Szaszkiewicza. Prelegentami seminarium byli : Janina Mielnikiewicz - Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Przemyślu – „Oświata w Polsce”, Elżbieta Tarnawska – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji UM w Przemyślu – „Struktura zarządzania oświatą w Przemyślu”, Piotr Worosz –  Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji w Starostwie Powiatowym w Przemyślu – „Struktura zarządzania oświatą w Polsce”, Małgorzata Blicharska - kierownik dydaktyczny PCEN w Przemyślu – „Proces edukacji w szkole podstawowej”, Elżbieta Głodowska – dyrektor Zespołu Szkół im. A. Fredry w Nienadowej – „Proces edukacyjny w technikum i szkole zawodowej”, Agnieszka Tereszczak – „Proces edukacyjny w liceum”, Jan Semków – dyrektor gimnazjum imienia 2 Pułku Pancernego w Żurawicy – „Proces edukacyjny w gimnazjum”, Piotr Pipka – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Markiana Szaszkiewicza w Przemyślu – „Proces edukacyjny w szkole nr 2 im. Markiana Szaszkiewicza w Przemyślu”.

 

 

Sesja budżetowa z Orzechowiakami

Uchwalenie budżetu na rok 2015 było najważniejszym punktem obrad IV sesji Rady Powiatu Przemyskiego. Uchwałę tę 16 radnych podjęło jednogłośnie. Najważniejsze parametry budżetu to dochody, określone na 38.048.130 zł. oraz wydatki - 39.256.300 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 1.172,170 zł pokryty będzie z długoterminowego kredytu bankowego.

 

 

Z inwestycji jakie realizowane będą w roku bieżącym warto wymienić przykładowo: powiatowy odcinek, realizowanego przy znacznym unijnym wsparciu, ogólnopolskiego projektu Trasy Rowerowe Polski Wschodniej (wkład własny powiatu to 2.560.4467 zł), a także inwestycje drogowe.

 

 

Miłym akcentem na zakończenie sesji był występ zespołu i kapeli „Orzechowiacy” z Orzechowiec. Swoje muzyczne i wokalne umiejętności zaprezentowało kilka pokoleń „Orzechowiaków”, potwierdzając swój talent i kulturotwórczą pasję.

Przegląd kolędniczy w Huwnikach

28 stycznia w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach odbył się XVI Przegląd Twórczości Kolędniczej. Po mszy świętej odprawionej w miejscowej kaplicy  na scenie prezentowali się pensjonariusze domów pomocy społecznej z Rudy Różanieckiej, Krosna, Moczarów, Sośnicy, Jarosławia, Przemyśla, Moszczanów, Huwnik, Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Przeworsku, Zgromadzenia Braci Albertynów w Przemyślu.

 

 

 

Wśród publiczności oklaskującej występy nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, w tym starosty przemyskiego Jana Pączka, który pogratulował wykonawcom i podziękował opiekunom za ich trud podtrzymania kolędniczych tradycji.

Święto Jordanu w Przemyślu

Święto Objawienie Pańskiego, zwane popularnie Jordanem, jako że upamiętnia chrzest Jezusa Chrystusa w rzece Jordan, obchodzono 19 stycznia 2015 roku w Przemyślu.

 

 

 

Po Liturgii Pontyfikalnej w soborze pw. Św. Jana Chrzciciela odprawionej pod przewodnictwem arcybiskupa Jana Martyniaka – Metropolity Przemysko – Warszawskiego procesjonalnie udano się nad San, gdzie odbył się obrzęd poświęcenia wody. Oprócz grekokatolików w uroczystościach wzięli również wierni obrządku rzymskiego. Nie zabrakło włodarzy powiatu i miasta –starosty przemyskiego Jana Pączka i prezydenta Roberta Chomy.

 

Komisjia Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

W dniu 12 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego, któremu przewodniczyli Starosta Przemyski Jan Pączek oraz Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma.

 

 

W komisji wzięli udział także: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, Z-ca Komendanta Miejskiego Policji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych oraz Komendant Straży Ochrony Kolei.

 

 

Celem Komisji była ocena realizacji zadań za 2014 r. oraz przedstawienie priorytetów na 2015 r. 

Śpiewające Dzwony Podola

Zaimprowizowanym koncertem w sali narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu 12 stycznia br. zakończyło się kolejne polskie tournée chóru „Dzwony Podola” z Kijowa.

 

 

Powracający na Ukrainę kijowscy muzycy koncertowali wcześniej w kilku miastach (m.in. w kościele Mariackim w Krakowie).

 

 

W trakcie przemyskiego występu artyści zaprezentowali zarówno utwory z klasycznego repertuaru jak i kilka kolęd. Wręczyli również staroście Janowi Pączkowi dyplom za dotychczasową współpracę i okazywaną życzliwość.

 

Spotkanie samorządowców

9 stycznia 2015 roku w starostwie odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów Gmin Powiatu Przemyskiego.

 

 

Starosta Jan Pączek przedstawił zebranym (wśród których byli nowo wybrani wójtowie) urzędników kierujących wydziałami starostwa, a także zaproponował model współpracy na całą rozpoczynającą się kadencję. Omówił także zadania inwestycyjne zrealizowane na terenie powiatu w kadencji 2010–2014 oraz plany inwestycyjne na rok 2015.

 

 

Ponadto sytuację na lokalnym rynku pracy scharakteryzowała Iwona Kurcz – Krawiec – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu. W dalszej części spotkania obradowali w swoim gronie wójtowie, którzy wybrali nowego przewodniczącego Konwentu Wójtów Gmin Powiatu Przemyskiego, Został nim Tadeusz Bobek – wójt Gminy Krasiczyn.

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PRZEMYSKIEGO

Informujemy, że od 12.01.2015 r. Starostwo Powiatowe w Przemyślu
uruchomiło terminal płatniczy, który umożliwi płacenie opłat administracyjnych
za pomocą kart płatniczych każdego typu. 


Takie rozwiązanie obejmuje opłaty związane ze wszystkimi czynnościami realizowanymi
w Wydziale Komunikacji i Dróg w związku z rejestrowaniem pojazdu lub wydaniem prawa jazdy.


Realizacja opłaty za pomocą karty płatniczej jest obciążona prowizją, którą ponosi klient w wysokości 2,00 zł.
Prowizja będzie pobierana przez operatora.

PRZEKAZANIE BETLEJEMSKIEGO ŚWIATEŁKA POKOJU

30 grudnia 2014 r. w miejscu planowanego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice odbyło się już po raz siódmy uroczyste przekazanie „Betlejemskiego Światełka Pokoju” przedstawicielom władz partnerskich Rejonów na Ukrainie oraz ukraińskim harcerzom - przez władze Powiatu Przemyskiego oraz Komendę Hufca Ziemi Przemyskiej.

 

 

W uroczystości udział wzięli Marek Rząsa Poseł na Sejm RP oraz Mieczysław Kasprzak Poseł RP, Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla, Radni Powiatu Przemyskiego, Wójtowie Gmin Powiatu Przemyskiego, Komendanci i Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, delegacje ze Straży Pożarnej i Policji, a także mieszkańcy Powiatu Przemyskiego i Niżankowic.

Jerzy Góralewicz – Sekretarz Powiatu Przemyskiego przywitał wszystkich gości, kilka ciepłych słów i życzeń wszystkim zebranym przekazali Jan Pączek – Starosta Przemyski oraz  Orest Bonk – Starosta Rejonu Stary Sambor.

 

 

 

Po wspólnym kolędowaniu i przekazaniu „Betlejemskiego Światełka” ksiądz Stanisław Czenczek oraz kapłani obrządku greckokatolickiego poświęcili opłatki i prosforę. Po czym wszyscy nawzajem składali sobie życzenia i łamali się opłatkiem.

 

Strona 46 z 66
««   26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone