Aktualności
EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

W dniu 26 września w całej Europie obchodzony jest Europejski Dzień Języków. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszanach oraz Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie już po raz kolejny przyłączyły się do obchodów tego święta. Mottem imprezy było hasło: „ Razem odkryjmy Europę”. W tym dniu nauczyciele obu szkół zorganizowali wspólne warsztaty językowe.

 

    

 

Uczniowie klas młodszych przygotowali krótkie prezentacje na temat kilku krajów Unii Europejskiej, mieli też możliwość sprawdzenie swojej wiedzy w różnych quizach i grach. Uczniowie klas I-III wzięli również udział w konkursie plastycznym na flagę kraju europejskiego.

Uczniowie klas IV-VI wzięli udział w prezentacji multimedialnej „Razem odkryjmy Europę”, nowo nabytą wiedzę mogli wykorzystać w quizie, który odbył się w kolejnym etapie warsztatów. Następnie uczniowie wzięli udział w konkursie „Do jakiego kraju należy ta flaga?”, poprawne odpowiedzi w części konkursowej nagradzane była małym upominkiem. Kulminacyjnym punktem warsztatów był udział w grze interaktywnej z wykorzystaniem Internetu pt. „Odkryjmy Europę”. Każdy uczestnik zwycięskiej drużyny otrzymał pakiet gadżetów promujących Powiat Przemyski.

 

   

 

Honorowy patronat nad XII Europejskim Dniem Języków objął Starosta Przemyski Pan Jan Pączek, który nie tylko podniósł rangę XII Europejskiego Dnia Języków, ale równocześnie chcąc podkreślić ważność idei przyświecającej hasłu „Razem odkryjmy Europę” dla wszystkich uczniów uczestniczących w grach, zabawach i quizach ufundował upominki, za które organizatorzy, w imieniu uczniów i rodziców serdecznie dziękują.

XII Europejski Dzień Języków cieszył się wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony uczniów. Wszyscy uczestnicy warsztatów mieli ogromną frajdę ze wspólnej zabawy i nauki.

SZKOLNY JUBILEUSZ

13 października 2013 świętowano Jubileusz 60-lecia funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Bolestraszycach. Uroczystość  stała  się okazją spotkania nie tylko byłych absolwentów czy nauczycieli, ale również dała możliwość prezentacji młodych uczniowskich talentów. Patronem szkoły jest Piotr Michałowski, najwybitniejszy polski malarz doby romantyzmu , który przez  pewien czas mieszkał i tworzył w Bolestraszycach. Postać ta inspiruje uczniów do twórczej aktywności. Na ręce dyrektor szkoły Renaty Haśkiewicz – Kudły złożono wiele gratulacji i podziękowań. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli Powiatu Przemyskiego. Gratulacje składali starosta Jan Pączek i wicestarosta Marek Kudła.

 

WYRÓŻNIENI PEDAGODZY

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Przemyski uhonorował nagrodami wyróżniających się pedagogów.  W tym roku otrzymali je: Alicja Atak - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku.; Krzysztof Kiełbasa -  kierownik Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół  im. A Fredry w Nienadowej (w imieniu starosty Jana Pączka nagrody wręczał Piotr Worosz, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji) oraz Anna Ostrowska  – psycholog, logopeda z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej  Dla Powiatu Przemyskiego, która odebrała nagrodę z rąk starosty Jana Pączka.

 

     

 

 

      

 

 

    

 

 

  

INICJATYWA USTANOWIENIA 11 LIPCA DNIEM PAMIĘCI MĘCZEŃSTWA KRESOWIAN?

Starosta Przemyski w imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, utworzonego w celu przygotowania obywatelskiego projektu ustawy w sprawie uczczenia ofiar masowych mordów na Wołyniu i ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian, zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Powiatu Przemyskiego o włączenie się w prace tego Komitetu poprzez składanie podpisów na listach popierających projekt ustawy. By ten projekt ustawy mógł trafić pod obrady Parlamentu musi uzyskać minimum 100 tysięcy ważnych podpisów popierających projekt. W związku z tym konieczne jest zaangażowanie wszystkich ludzi, którzy poprą projekt, przekażą informację o inicjatywie innym osobom i będą zachęcać do jej poparcia.

Przywrócenie prawdy historycznej o tragedii Polaków i innych narodowości na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej to spełnienie obowiązku żyjących wobec niewinnie pomordowanej społeczności polskiej.

Zaangażowanie Państwa osobiste, a także innych osób, którym zależy na uczczeniu niewinnie pomordowanej ludności polskiej, pozwoli na pozytywne i oczekiwane zakończenie podjętej inicjatywy.

Punkt zbierania podpisów obywateli, którzy udzielają poparcia dla projektu ustawy w sprawie ustanowienia dnia 11lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian. W Starostwie podpisy zbierane są w punkcie informacyjnym przy wejściu głównym w holu.

Projekt ustawy znajdą Państwo tutaj
Wykaz obywateli udzielających poparcia jest tutaj

JUBILEUSZ NA UKRAINIE - DYWOSTRUNY

W sobotę 25.09.2013 we Lwowie odbył się koncert jubileuszowy z okazji 15- lecia  powstania  Narodowego Ukraińskiego Zespołu Bandurzystek Dywostruny. Delegacja Powiatu Przemyskiego w osobach  Starosty Przemyskiego Jana Pączka i Sekretarza Powiatu Jerzego Goralewicza miała okazję uczestniczyć w tym  doniosłym wydarzeniu. Należy zaznaczyć, iż zespół powstał w 1998 roku  i do dnia dzisiejszego na swoim koncie posiada wiele sukcesów artystycznych. Koncert jubileuszowy po raz kolejny stał się okazją  do prezentacji niezwykłego talentu muzycznego bandurzystek, które aktywnie występują w całej Europie biorąc udział w konkursach i międzynarodowych festiwalach  m.in „Srebrne Struny” (Tarnopol 2000 ) oraz na międzynarodowym festiwalu w Moskwie w 2008 uzyskując nagrodę Grand prix.


      
   

Repertuar zespołu  „DYWOSTRUNY” to utwory ukraińskich kompozytorów -klasyków, utwory kultury narodowej tworzące programy tematyczne: „ Ukraińskie Boże Narodzenie”, „Łesia Ukrainka”, „Taras Szewczenko”, „Ukraińskie pieśni narodowe” i inne. Prezentowany program artystyczny w pełni popularyzuje ukraińską kulturę i poezję narodową wśród młodego pokolenia.

Będąc w Polsce zespól ten niejednokrotnie  występował  na uroczystościach  i imprezach organizowanych przez Powiat Przemyski wykonując również polskie utwory, czym zaskarbił sobie przyjaźń i uznanie widowni.

 

KONFERENCJA STAROSTY DS. OBRONNYCH

W dniu 2 października o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyła się konferencja Starosty do spraw obronnych. Udział w niej wzięli Wójtowie Gmin Powiatu Przemyskiego, przedstawiciele Służb, Inspekcji i Straży jak również naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Przemyślu. 

 

    

ĆWICZENIA OBRONY CYWILNEJ W POWIECIE PRZEMYSKIM

W dniach 25.09.2013 , 26.09.2013 odbyły się Powiatowe ćwiczenia obrony cywilnej na terenie powiatu przemyskiego pt:„Koordynacja i kierowanie działaniami oc podczas prowadzenia akcji ratunkowych w przypadku wystąpienia zagrożeń ludzi i środowiska naturalnego, wywołanymi siłami przyrody i innymi katastrofami”.

Udział w nich wzięli: Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Birczy, Dubiecku, Krzywczy, Powiatowe Centrum Zarządzania  Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Przemyślu, obsady służby dyżurnej Wójta Gminy Bircza, Dubiecko, Krzywcza– 50 % obsady, drużyna wykrywania zagrożeń –  50% obsady, drużyny wykrywania i alarmowania w Gminie Bircza, Dubiecko, Krzywcza– 50 %  obsady, punkty alarmowe 50 % obsady   na terenie gmin biorących udział w ćwiczeniu, drużyna PCK w Przemyślu– 60% obsady, Komenda Miejska PSP  w Przemyślu , Komenda Miejska Policji w Przemyślu , Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: OSP Bircza, Dubiecko, Krzywcza, Nadleśnictwo Bircza, Gimnazjum w Nienadowej,   Szkoła Medyczna,  Pogotowie ratunkowe.

Miejscem przeprowadzenia ćwiczenia były:

  • epizod 1 – Nadleśnictwo Bircza – z radarów znika niewielka awionetka przewożąca kilka osób. Po bezskutecznych próbach nawiązania łączności z załogą samolotu pracownicy lotniska informują o zaistniałej sytuacji Policję i Straż Pożarną wskazując ostatnie miejsce maszyny. Rozpoczyna się akcja poszukiwawcza. Liczba poszkodowanych około 5 – 8 osób w różnym wieku.
  • epizod 2 –  pożar w Gimnazjum w Nienadowej– prowadzenie akacji ratowniczej (gaszenie pożaru) ewakuacja poszkodowanych uczniów.

 

 

OGŁOSZENIE STAROSTY PRZEMYSKIEGO

Starosta Premyski ogłasza konsultacje  Programu Współpracy Powiatu Przemyskiego  z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku.

Aby zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia kliknij tutaj.

Całościowy Program Współpracy Powiatu Przemyskiego  na 2014 rok znajdziesz tutaj.

OSTRÓW NA ROCKOWO

W dniu 22 września 2013 roku w miejscowości Ostrów k/Przemyśla odbyła się IV edycja cyklicznej imprezy pt. „Rzeszowski Przegląd Autorski – RzePA”. Głównym założeniem imprezy była  przede wszystkim  prezentacja zespołów, ich umiejętności i dorobku artystycznego skupionych wokół wielu stylów muzycznych i promocja ich autorskiej twórczości. Zagrali m.in. Syndrom Kreta, Stacja Kamczatka, Sztajemka, Wowa z Charkowa, Dave Nilaya z zespołem Fabryka oraz zwycięzca zeszłorocznej edycji CHEAP TOBACCO. Gwiazdą wieczoru był zespół THE CHILLOUD.

Impreza została zorganizowana przy współudziale Wójta Gminy Przemyśl i Starosty Przemyskiego Jana Pączka, który objął patronat honorowy nad całością imprezy.

 

  

ROCZNICA AGRESJI ZSRR NA POLSKĘ

We wtorek 17 września 2013 roku odbyły się uroczystości związane z obchodami 74 rocznicy sowieckiej napaści na Polskę. Centralnym punktem była Eucharystia odprawiona o godz. 16.00 w przemyskiej bazylice archikatedralnej w Przemyślu, w intencji ofiar sowieckiej agresji i żyjących sybiraków. Po zakończeniu mszy o 17:30, pomimo deszczowej pogody, wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli na Cmentarz Wojskowy, gdzie przy Grobie Katyńskim oficjalnymi wystąpieniami Stanisławy Żak Sekretarza Oddziału Związku Sybiraków, Marka Rząsy Posła na Sejm RP, Andrzeja Matusiewicza Senatora RP oraz Roberta Chomy Prezydenta Miasta rozpoczęła się druga część uroczystości, w której brała również udział orkiestra wojskowa oraz poczty sztandarowe.

Po odczytaniu apelu poległych i odegraniu hymnu Sybiraków, przedstawiciele władz samorządowych, a wśród nich Starosta Przemyski Jan Pączek oraz  Wicestarosta Marek Kudła, a także przedstawiciele służb mundurowych i stowarzyszeń złożyli wieńce i wiązanki kwiatów  przy Grobach Katyńskich.

 

  

   

 

VII POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO -POŻARNICZE OSP POWIATU PRZEMYSKIEGO

W dniu 15 września 2013 r. na stadionie sportowym klubu sportowego „Bizon” w Medyce rozegrane zostały VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Przemyskiego.

W zawodach udział wzięło łącznie 20 drużyn, tj.: 

  • 12 męskich (grupa A),
  • 5 kobiecych (grupa C) ,
  • 1 MDP Dziewczęta,
  • 2  MDP Chłopcy .

 

Zawody rozegrano w konkurencjach sztafeta pożarnicza 7x 50 m z przeszkodami, ćwiczenie bojowe oraz rozwinięcie bojowe MDP i bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami MDP. Organizatorem zawodów była Komenda Miejska PSP w Przemyślu pod kierownictwem Komendanta Miejskiego PSP st. bryg. Tadeusza Kudyby i Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przemyślu pod przewodnictwem Prezesa dh Witolda Kazienko. Gospodarzem zawodów była Gmina Medyka pod kierownictwem Wójta Marka Iwasieczko     i  OSP Medyka na czele z Prezesem dh Dawidem Chachurą.

 

 

 

Zawody sędziowała komisja złożona z funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu pod przewodnictwem Sędziego Głównego mł. bryg. Artura Domagalskiego. Zabezpieczenie medyczne zawodów stanowiła Grupa Ratownictwa przy PCK w Przemyślu pod kierownictwem Pana Łukasza Szarugi.

Zawody obserwowali goście honorowi : ks. Prałat Mieczysław Rusin – kapelan strażaków Archidiecezji Przemyskiej, bryg. Ireneusz Szpyrka – Przedstawiciel Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Pan Jan Pączek – Starosta Przemyski, Pan Ryszard Adamski – Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, Pan Marek Kudła – Wicestarosta Przemyski, Pan Jerzy Góralewicz  – Sekretarz Powiatu Przemyskiego, Pani Agnieszka Cynowska – Porada – Pełnomocnik Starosty ds. Współpracy ze Służbami, Strażami     i Inspekcjami, płk poż. w st. spocz. mgr Stanisław Lula – Prezes Honorowy Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Przemyślu, Wójtowie Gmin Powiatu Przemyskiego, Prezesi i Komendanci Gminni ZOSP RP oraz działacze samorządowi.

 

 

Podczas zawodów Komendant Miejski PSP w Przemyślu st. bryg. Tadeusz Kudyba został odznaczony przez Starostę Powiatu Przemyskiego Jana Pączka oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego Ryszarda Adamskiego odznaką honorową „Zasłużony dla Powiatu Przemyskiego”.

  

Klasyfikacja generalna zawodów:

Grupa MDP Dziewczęta:

1  miejsce OSP Niziny.

 

Grupa MDP Chłopcy:

1  miejsce OSP Niziny,
2  miejsce OSP Kniażyce.

 

Grupa C:

1  miejsce OSP Kupiatycze,
2  miejsce OSP Reczpol,
3  miejsce OSP Walawa.

 

Grupa A:

1  miejsce OSP Bolestraszyce,
2  miejsce OSP Dubiecko,
3  miejsce OSP Ujkowice.

 

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy a drużyny, które zajęły miejsca od 1 do 3  w poszczególnych grupach otrzymały puchary ufundowane przez Komendanta Miejskiego PSP i Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP  a także nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Przemyskiego i Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP.

 


W podziękowaniu za okazaną gościnność i zaangażowanie w przygotowanie zawodów Komendant Miejski PSP w Przemyślu wręczył Wójtowi Gminy Medyka pamiątkową statuetkę przedstawiającą strażaka wraz z dedykacją.

 

Tekst i zdjęcia: Marek Ochenduszka

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa - Granica 480

W dniach 7 i 8 września 2013 roku po raz trzeci odbyły się Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa na granicy w punkcie 480, w miejscu planowanej budowy przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice. Impreza została zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Powiat Przemyski i Urząd Miasta Przemyśla.

W ciągu dwóch dni otwarte było tymczasowe przejście graniczne; w tym czasie odnotowano 11 500 odpraw.

Na scenie umieszczonej dokładnie pośrodku granicy występowały amatorskie i profesjonalne zespoły muzyczne oraz taneczne zarówno z Polski jak i z Ukrainy. Wystąpili m.in.: Cztery Kilo Obywatela, Eden Expres oraz zespoły ukraińskie, jak zespół Natalki Karpi. Wieczorną dyskotekę prowadzoną przez DJ- a Hubertusa rozświetlał specjalnie przygotowany pokaz laserów. Drugiego dnia organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla najmłodszych – wesołe miasteczko, zabawy i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, animacje dla dzieci prowadzone do późnego wieczora przez Krakowski Teatr Uliczny „Scena Kalejdoskop”.

Ważnym elementem Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa było, jak co roku, Forum Transgraniczne, na temat Europejskich i krajowych możliwości wsparcia rozwoju regionalnego i współpracy transgranicznej. W dalszym ciągu odbyła się modlitwa ekumeniczna i oficjalne otwarcie uroczystości, którego dokonali: Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, I Zastępca Przewodniczącego Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Bohdan Matolycz, Starosta Przemyski Jan Pączek, Przewodniczący Starosamborskiej Rady Rejonowej Orest Bonk, Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma oraz Wolodymyr Ceheńko – Przewodniczący Starosamborskiej Rejonowej Administracji Państwowej.

Kulminacją uroczystości było wspólne wykonanie hymnu Unii Europejskiej przez Harcerską Orkiestrę Dętą Hufca Ziemi Przemyskiej z Żurawicy i orkiestrę Surmy Haliczyny ze Lwowa, a następnie utworzenie „łańcucha przyjaźni” przez uczestników zarówno ze strony polskiej jak i ukraińskiej. Na scenie zaprezentowały się młodzieżowe zespoły taneczne, a wśród nich Golden Dance oraz tancerze ze Szkoły Tańca AZ z Przemyśla. Zwieńczeniem tegorocznych Dni Dobrosąsiedztwa był koncert gwiazdy wieczoru – Kozak System z Kijowa.

  

                 

                  

  

Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

"Ambasadorzy Kultury" w Kraju Saary

W dniach 23.08 – 25.08 2013 r. delegacja powiatu przemyskiego przebywała z oficjalną wizytą w zaprzyjaźnionym powiecie Saarpfalz /Niemcy/. Wśród zaproszonych przez Starostę Powiatu Saarpfalz – Clemensa Lindemanna byli: Szkolny Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej ,,Trójczyce”, członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, rzemieślnicy – artyści z powiatu przemyskiego /Agnieszka i Jacek Wydrzyńscy/ oraz przedstawiciele władz samorządowych powiatu przemyskiego: Starosta Przemyski – Jan Pączek oraz Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego – Ryszard Adamski.

 

 

W programie wizyty znalazły się m.in. wykłady i dyskusje dotyczące dokształcania w starszym wieku, warsztaty dla rzemieślników – artystów, zwiedzanie Europejskiego Parku Kultury, Muzeum Urzędu Celnego w Habkirchen, Mostu Przyjaźni między Frauenberg /Francja/ a Habkirchen /Niemcy/. Szczególne znaczenie miał udział delegacji powiatu przemyskiego w obchodach jubileuszu 50 lat Traktatu Elizejskiego, w którym uczestniczyła strona francuska oraz w Święcie ,,Biosfery” 2013 w Niedewurzbach.

 

 

Podczas obu imprez swój dorobek taneczny zaprezentowali tancerze ze Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej ,,Trójczyce”. Ich występy spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i aplauzem ze strony widowni, a także prasy niemieckiej.

 

Dożynki Powiatowe 2013 w Małkowicach

Mszą Świętą koncelebrowaną przy kościele Najświetniejszej Maryi Panny w Małkowicach 1.09.2013 o godzinie  12:00 rozpoczęły się dożynki powiatowe  Msza dziękczynna za plony prowadzona była przez ks. Jerzego Sowę Po mszy korowód wieńcowy przeszedł na stadion  gdzie Starosta Przemyski Jan Pączek, Wójt gminy Orły Bogusław Słabicki oraz prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu  Przemyskiego Maria Jakubowska przywitali przybyłych  gości i podziękowali wszystkim za przybycie. Szczególne wyrazy uznania przypadły Pani Edycie Hunc za zaprojektowanie  i wykonanie scenografii  scenicznej.

 

 

Coroczną tradycją dożynek jest  wręczanie odznaczeń „Zasłużeni dla Rolnictwa”. Odznaczenia te wręczyli poseł Mieczysław Kasprzak   Mieczysław Golba, Andrzej Matusiewicz, następującym osobom: Janowi Pączkowi, Ryszardowi Gołębiowskiemu Krzysztofowi Kołodziejczykowi, Władysławowi Malinowskiemu  Bogusławowi Słabickiemu, Władysławowi Bukowskiemu, Andrzejowi  Borsukowi, Janowi Jara, Andrzejowi Dziadek, Stanisławowi Lenar, Władysławowi  Bielechowi i Zbigniewowi Kusnierzowi.

 Chwilę potem nastąpiła jeszcze jedna podniosła uroczystość wręczenia odznaczeń Założony dla Powiatu Przemyskiego Starosta Przemyski- Jan Pączek, oraz Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Adamski odznaczyli: Panią Alicję Król, Pana Jana Miszczaka, Pana Tadeusza Kudybę, Szkolny Zespół Ludowy  Ziemi Przemyskiej „Trójczyce” w Trójczycach, Harcerską Orkiestrę Dętą „Hufca Ziemi Przemyskiej” w Żurawicy oraz Chór „Gloria” Babicach.

 

 

Należy zaznaczyć, że odznaczenia  te nadawane są osobom  fizycznym  i organizacjom  społecznym  za szczególne osiągnięcia mające wpływ  na rozwój Powiatu Przemyskiego w następujących obszarach: działalność samorządowa, społeczna, edukacyjno -kulturalna, gospodarcza.

Podczas uroczystości dożynkowej nie mogło zabraknąć wręczenia odznaczeń  „Świętego Izydora Oracza” Panom: Arkadiuszowi Dźwierzynieckiemu, Piotrowi Makarowskiemu, Jozefowi Homina, Ryszardowi Sebzdzie, Markowi Kudła, Ryszardowi Adamskiemu, Janowi Januszowi i Marcinowi Finik.  Odznaczenia te zostały wręczone przez Zbigniewa Bojko Przewodniczącego Podkarpackiej Izby Rolniczej.

Po części oficjalnej prawdziwą atrakcją imprezy były wystąpienia artystyczne w wykonaniu Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej, Zespołu wokalno- muzycznego „Aglet” z gimnazjum w Żurawicy, Harcerskiej Orkiestry Dętej Hufca Ziemi Przemyskiej z Żurawicy ukraińskiego Zespołu  Bandurzystek „Dywostruny”, oraz Szkoły Tańca A-Z. Najbardziej wytrwali mogli po godzinie 19, bawić się przy muzyce  zespołu „Hello” Uwieńczeniem imprezy był pokaz sztucznych ogni po godzinie 22.

 

Przygraniczna rekreacja sportowa

Powiat Przemyski od lat uczestniczy w rozlicznych przedsięwzięciach rekreacyjno-sportowych organizowanych po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy. Aktywność na tym polu to wynik porozumień podpisywanych przez lokalne samorządy, zarówno powiatowe jak i gminne.

Jedną z takich inicjatyw – z udziałem reprezentacji Powiatu Przemyskiego - był Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej rozegrany w maju br. w Sołonce w Rejonie Pustomyty.

 

Zawodnicy

 

Natomiast 17 sierpnia br. w Gródku rywalizowano w dwóch dyscyplinach: piłce nożnej i siatkówce, podczas VI Samorządowych Spotkań Przygranicznych. Jest to cykliczna impreza z udziałem reprezentacji powiatów: przemyskiego i bieszczadzkiego oraz ukraińskich rejonów – Stary Sambor, Pustomyty, Mościska i Gródek. Spotkania te nie ograniczyły się li tylko do zmagań na boiskach. Nie zabrakło parady zespołów sportowych; można też było wysłuchać koncertu piosenek polskich i ukraińskich. Dwukrotnie (na rozpoczęcie i zakończenie) odegrano i odśpiewano hymny obu państw.

 


Sportowo najlepsze w obu konkurencjach okazały się ekipy z Gródka,
natomiast reprezentanci Powiatu Przemyskiego uplasowali się
„tuż za pudłem”, czyli na czwartych miejscach.

Uchwała - Zasłużony dla Powiatu Przemyskiego

W dniu 6.08.2013 roku Rada Powiatu Przemyskiego podjeła Uchwałę w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Powiatu Przemyskiego" - pełną treść uchwały znajdziesz  tutaj

Polsko - słowacki projekt współfinansowany przez Euroregion Karpacki

 

 

Promocja turystyczna kluczem rozwoju gospodarczego
pogranicza polsko-słowackiego”

Powiat Przemyski wraz ze swoim słowackim partnerem Powiatem Humenne realizuje projekt „Promocja turystyczna kluczem rozwoju gospodarczego pogranicza polsko-słowackiego”.  Dofinansowanie na ten cel pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 i z budżetu państwa.

Projekt ten jest zorientowany głównie na podniesienie atrakcyjności  i pobudzenie gospodarcze obszaru pogranicza polsko-słowackiego poprzez rozwój turystyki.

Dzięki projektowi Powiat Przemyski i Powiat Humenne opracują specjalny portal internetowy poświęcony miejscom i obiektom o znaczeniu turystycznym z multimedialną mapą turystyczną  pogranicza polsko-słowackiego, która będzie stale aktualizowana i uzupełniana. Otrzymają również 3.000 wydanych przewodników turystycznych w 4 językach (polskim, słowackim, angielskim i niemieckim), zawierających informacje o miejscach i wydarzeniach o znaczeniu turystycznym, w tym na temat bazy noclegowej i gastronomicznej, szlaków turystycznych, atrakcji i wydarzeń turystycznych.  Dostarczy on pełnej informacji o regionie pogranicza polsko-słowackiego, tj. usługach, miejscach godnych zwiedzenia, szlakach turystycznych i kulturowych, komunikacji, itp.

Aktywna promocja turystyczna za pomocą portalu internetowego i przewodnika turystycznego powinna przynieść wzrost zainteresowania tym regionem i zwiększenie liczby turystów odwiedzających pogranicze polsko-słowackie w sezonie i poza sezonem turystycznym. W efekcie bezpośrednie korzyści uzyskają mieszkańcy tego obszaru, właściciele bazy noclegowej i gastronomicznej z uwagi na zwiększony ruch turystyczny, przynoszący większe dochody i nowe miejsca pracy tworzone w celu zapewnienia zwiększonej obsługi tych obiektów.

W maju 2014 r. zorganizowana będzie impreza promocyjna  Pt. Dzień Słowacki podczas Jarmarku Turystycznego w Przemyślu - z występami zespołów polskich i słowackich, prezentacją produktów regionalnych (w tym kulinarnych) i wyrobów rzemieślniczych. Dzięki tej imprezie mieszkańcy Ziemi Przemyskiej i turyści będą mieli możliwość poznania kultury i dziedzictwa partnerów słowackich.

Zakończenie projektu planowane jest w czerwcu 2014 r.

Wartość projektu to ok. 49 tys. EUR, w tym wkład Powiatu  Przemyskiego  to tylko ok. 2,5 tys. EUR, z budżetu państwa pochodzi prawie 5 tys. EUR, zaś dofinansowanie z funduszy unijnych wynosi ok. 42 tys. EUR.

 

  

"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiegow ramach Programu Współpracy Trangranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013."

Pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej

Reprezentanci władz samorządowych Powiatu Przemyskiego – ze starostą Janem Pączkiem i wicestarostą Markiem Kudłą - złożyli hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej. 11 lipca br. złożono wieńce i zapalono znicze przy Rondzie Ofiar Wołynia.

 

 

Natomiast w niedzielę, 14 lipca, odprawiona została w Archikatedrze Przemyskiej uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Michalika z udziałem pocztów sztandarowych, służb mundurowych i orkiestry wojskowej. Dalsza część uroczystości odbyła się na Cmentarzu Wojskowym przy grobie wołyńskim. 

 

 

Tuż przed trzydniowymi obchodami Rada Powiatu Przemyskiego podjęła 10 lipca rezolucję w której czytamy m.in: „W 70 rocznicę ludobójstwa dokonanego na ludności Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, Rada Powiatu Przemyskiego składa hołd wszystkim Polakom, którzy padli ofiarą masowych mordów dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i na pozostałych terenach Rzeczpospolitej”. Rada potępiając tych „którzy dokonali ludobójstwa na obywatelach II RP i jednocześnie wyraża uznanie i wdzięczność tym Ukraińcom, którzy z narażeniem własnego życia nieśli pomoc swoim polskim sąsiadom”. Rada zwróciła się też do parlamentarzystów o ustanowienie 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian.

KONKURS

 

KONKURS PLASTYCZNY

 

Strona 47 z 60
««   20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone