Aktualności
2. FESTIWAL ZIEMI PRZEMYSKIEJ

Drugi Festiwal Ziemi Przemyskiej, będący dorocznym pokazem dorobku kulturalnego gmin powiatu przemyskiego, zgromadził 7 lipca br. na placu w Huwnikach (gmina Fredropol) liczną grupę wykonawców, wystawców jak i publiczności.

 

 

 

Podobnie jak przed rokiem w Medyce jury oceniające urozmaicone propozycje poszczególnych gmin miało dużo pracy. Na zakończenie, jako gwiazda wieczoru, na hutnickiej scenie wystąpił zespół Papa Dance. 

 

 

Organizatorem festiwalu było Centrum Kulturalne w Przemyślu, Starostwo Powiatowe w Przemyślu oraz Gmina Fredropol, zaś honorowym patronatem objęli tę imprezę – Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Starosta Przemyski.

A oto zwycięzcy festiwalu:

Gmina Krzywcza – Grand Prix Marszałka Województwa Podkarpackiego za całokształt dorobku kulturalnego

Gmina Medyka – Nagroda Starosty Przemyskiego za najlepszy program artystyczny

Gmina Bircza – Nagroda Dyrektora Centrum Kulturalnego z Przemyśla za prezentacje rękodzieła artystycznego

Gmina Fredropol – Nagroda Centrum Kulturalnego i Firmy DDD z Przemyśla za stoisko kulinarne

 

 

Nagrody za najciekawszy element prezentacji:

Gmina Krasiczyn – za kreatywność tworzenia potraw ze szpinakiem i zaangażowanie młodzieży w promocję gminy

Gmina Żurawica – za estetykę stoiska z jadłem oraz za wierne odtwarzanie haftów na strojach ludowych  

Gmina Stubno – za tradycje smaków prezentowanych potraw

Gmina Przemyśl – za żonglerkę z piłką w wykonaniu Konrada Grzesika z Grochowiec

Gmina Orły – za niekonwencjonalne kompozycje kulinarne.

Panachyda 2013 w Pikulicach

30 czerwca na Ukraińskim Cmentarzu Wojennym w Przemyślu – Pikulicach odbyła się doroczna panachyda czyli nabożeństwo żałobne ku pamięci spoczywających w tym miejscu żołnierzy ukraińskich armii. Wśród przybyłych licznie osób reprezentujących społeczność ukraińską nie zabrakło też przedstawicieli samorządowych władz Przemyśla i Powiatu Przemyskiego.

 

 

Wieniec na mogile złożyli m.in. Jan Bartmiński – przewodniczący Rady Miasta Przemyśla, wiceprezydent miasta Grzegorz Hayder, a w imieniu starosty Jana Pączka – Piotr Worosz, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji.

SZLAKIEM PODKARPACIA

 

Odsłonięcie pomnika w Kalwarii Pacławskiej

23 czerwca br. uroczyście odsłonięto w Kalwarii Pacławskiej pomnik poświęcony - jak głosi napis: „Ofiarom zbrodni OUN i UPA z lat 1939 – 1948 poległym w obronie tej ziemi i cywilnej ludności.”

 

 

Na tablicy widnieją nazwiska dziesięciu poległych: milicjantów MO z Rybotycz i Kalwarii Pacławskiej, żołnierzy WOP ze strażnicy w Kalwarii oraz miejscowego żołnierza AK. Fundatorami pomnika było Społeczeństwo Gminy Fredropol oraz Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Odsłonięcia pomnika dokonali przedstawiciele rodzin ofiar. Przy pomniku złożono też wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze.

 

 

W uroczystości uczestniczył przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski oraz – reprezentujący starostę – Piotr Worosz, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji.

Na planie filmu promocyjnego

W sobotę 15 czerwca br. w Wiosce Fantasy w Kuńkowcach rozpoczęto zdjęcia do filmu promocyjnego kręconego przez ekipę firmy MEDIA-FILM z Rzeszowa na zlecenie Starostwa Powiatowego, według scenariusza Jana Miszczaka. 

 

 

W pierwszym filmowym dniu, oprócz miłośników nurtu fantasy (odzianych w „stroje regulaminowe”) w grodzie pojawiły się regionalne zespoły artystyczne: Szkolny Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej „Trójczyce”, Harcerska Orkiestra Dęta Hufca Ziemi Przemyskiej z Żurawicy oraz Kapela Ludowa „Orzechowiacy”.

 

 

Obraz realizowany obecnie będzie niejako dopełnieniem wcześniejszego filmu, tworząc w sumie dwuczęściową, zwartą tematycznie, całość świadczącą zarówno o kultywowaniu tradycji jak i współczesnych osiągnięciach. Ekipa MEDIA-FILM zrealizowała w ubiegłym roku – również na zlecenie starostwa - film „Ziemia Przemyska” koncentrujący się na zabytkach, historii i walorach przyrodniczych naszego powiatu. Film prezentowany był w telewizji i został wysoko oceniony przez znawców i publiczność.

MISTRZ ORTOGRAFII

W dniu 14 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu odbył się XI finał „Spotkań Ortograficznych” dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla o tytuł „MISTRZA ORTOGRAFII” pod honorowym patronatem Starosty Przemyskiego Pana Jana Pączka.

W pierwszym etapie tego konkursu uczestniczyło 223 uczniów z 9 gmin (Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno) i 7 szkół przemyskich (SP nr 1, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 11, SP nr 15, SP nr 16, SP Muzyczna.) W tym roku drugi etap spotkań odbył się w zmienionej formie. 23 maja 2013 roku w ZSzOI w Przemyślu spotkało się 47 laureatów konkursów gminnych i szkolnych. Wszyscy uczestnicy tego etapu otrzymali dyplomy za udział przygotowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu oraz słodki upominek od organizatorów konkursu. Do trzeciego etapu – XI finału Spotkań Ortograficznych zostało zakwalifikowanych 19 uczniów ze szkół: SP Bircza, SP Dubiecko, SP Fredropol, SP Hureczko, SP Kaszyce, SP Hermanowice, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 11, SP nr 15, SP nr 16 i SP Muzyczna.

 

 

Zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii otrzymała Oliwia Cieleń – uczennica SP we Fredropolu, przygotowana do konkursu przez p. Annę Górkę.  Tytuł wicemistrza zdobyła Magdalena Cebeńko – uczennica SP w Birczy, przygotowana przez p. Irenę Kulon. Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Kielar z SP w Hermanowicach, uczennica p. Izabeli Wityk, Julia Łyszczarz z SP nr 15, uczennica p. Marty Szymańskej, Jakub Tomaszewski z SP nr 16, uczeń p. Agnieszki Zięby. Uroczyste podsumowanie konkursu zaszczycili swoją obecnością Pan Marek Kudła – Wicestarosta Powiatu Przemyskiego, Pani Janina Mielnikiewicz – Kierownik Oddziału Kuratorium Oświaty w Przemyślu, Pan Piotr Worosz – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji, Pani Alina Dąbek – menadżer wydawnictwa MAC. 

Pan Wicestarosta Marek Kudła wręczył zwycięzcom konkursu wspaniałe nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe, a Pani Kierownik Janina Mielnikiewicz – podziękowania nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu. Z rąk Pana Naczelnika Piotra Worosza wszyscy uczestnicy finałowych zmagań ortograficznych otrzymali dyplomy za udział, a Pani Alina Dąbek wręczyła im nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo MAC. Dyplomy dla uczniów i nauczycieli, jak co roku, przygotowało Starostwo Powiatowe. W pracach komisji konkursowej uczestniczyły panie: Elżbieta Malec, Dorota Mazurek, Elżbieta Musiał, Aneta Rudnicka, Danuta Wojdylak.  Jury wyraziło uznanie dla wspaniałej znajomości zasad ortograficznych finalistów spotkań oraz bardzo wysokiego poziomu konkursu.

 

 

Czas oczekiwania na wyniki konkursu został ciekawie zapełniony przez Gospodarzy. Uczniowie po poczęstunku odwiedzili Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, wystawę „Retro” w szkolnej bibliotece oraz obejrzeli interesujący występ artystyczny. Zaproszeni Goście wyrazili swoje uznanie i podziękowania za wieloletnią działalność i popularyzację poprawności ortograficznej wśród uczniów paniom Alicji Dobosz i Marcie Kostce.  Konkurs cieszy się od lat niesłabnącą popularnością i na stałe wpisał się do kalendarza imprez oświatowych organizowanych na szczeblu powiatowym.

Program Wspomagania Wsi

Fundacja Wspomagania Wsi w województwie podkarapackim realizuje dwa programy pożyczkowe. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.fww.org.pl

I Turniej Piłki Nożnej Samorządowców Powiatu Przemyskiego

8 czerwca br. na kompleksach boisk sportowych Orlik w Nienadowej i Dubiecku, odbył się I Turniej Piłki Nożnej Samorządowców Powiatu Przemyskiego o Puchar Starosty Przemyskiego. W rozgrywkach wzięły udział reprezentacje z sześciu gmin: Gminy Przemyśl, Gminy Dubiecko, Gminy Medyka, Gminy Orły, Gminy Krasiczyn i z Gminy Krzywcza.

 

 

Po zagorzałym i uczciwym pojedynku zwyciężyła reprezentacja Gminy Medyka,

 

 

2 miejsce zajęła reprezentacja Gminy Dubiecko,

 

 

zaś na 3 miejscu uplasowała się drużyna z Gminy Krasiczyn.

 

 

Zwycięzcy oraz zdobywcy miejsc 2 i 3 otrzymali puchary Starosty Przemyskiego, medale i dyplomy.

 

 

Najlepszym strzelcem turnieju został zawodnik z Gminy Dubiecko D. Antosiak.

 

Absolutorium dla Zarządu

Najważniejszym punktem obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Przemyskiego, w dniu 6 czerwca 2013 roku, było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Przemyskiego za rok 2012. Ożywionej dyskusji nie było, zarząd otrzymał od radnych solidną porcję pochwał.

 


Radni jednogłośnie głosują za udzieleniem absolutorium.

 

Za udzieleniem absolutorium głosowali wszyscy, obecni na sali, radni. Nieco wcześniej, również jednogłośnie, przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2012. Miłym akcentem sesji było udekorowanie starosty Jana Pączka - Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” przyznanym przez Ministra Obrony Narodowej.

 


Mjr Robert Kuca, zastępca komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu,
dekoruje starostę Jana Pączka Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”

BIAŁA KSIĘGA

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP to efekt dwuletniej pracy prawie 200 ekspertów, prowadzonej na polecenie Prezydenta RP w ramach Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. W przedsięwzięcie zaangażowani byli m.in. przedstawiciele niezależnych ośrodków analitycznych, uczelni oraz struktur rządowych.

W skali Polski to pionierskie opracowanie. Po raz pierwszy w jednym dokumencie spójnie przedstawiony i oceniony został cały system bezpieczeństwa państwa – obejmujący sferę obronną, społeczną i gospodarczą. Ukazuje ona również wzajemne relacje i zależności pomiędzy tymi elementami.

W publikacji można znaleźć odpowiedzi na pytania: Jaki jest dziś stan bezpieczeństwa Polski i jakie są nasze interesy narodowe w tej dziedzinie? Jakich zmian w środowisku bezpieczeństwa możemy oczekiwać w nadchodzących latach i jaka powinna być strategia działania Polski w tych zmieniających się warunkach? I wreszcie – jak przygotować potrzebne do tego siły i środki, czyli szeroko rozumiany system bezpieczeństwa państwa.

Biała Księga jest adresowana do wszystkich: organów władzy rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, instytucji analitycznych, młodzieży i środowisk akademickich, a także każdego obywatela z osobna. To spełnienie obowiązku rzetelnego informowania społeczeństwa o sprawach bezpieczeństwa Polski i Polaków. Główną rolą Białej Księgi jest upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie i krzewienie wiadomości społecznej w tej dziedzinie – w myśl idei, że bezcennym kapitałem każdego nowoczesnego państwa są obywatele rozumiejący jego potrzeby, w tym tę żywotną, jaką jest troska o wspólne bezpieczeństwo.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.spbn.gov.pl – zapraszam do odwiedzenia jej i podzielenia się z nami swoimi refleksjami

Informacja dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej

 Informacja dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej.

 informacja o projekcie.doc

 

e-BOK w PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Karpacki Oddział Handlowy w Tarnowie, spełniając oczekiwania swoich Klientów uruchomiło bezpłatną aplikację internetową - Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta „e-BOK” wraz z usługą „eko-faktura”.

Aplikacja e-BOK jest dostępna przez 24 godz./dobę pod adresem internetowym: www.ebok.pgnig.pl. Korzystając z e-BOK Klienci mają możliwość sprawdzania historii zużycia paliwa gazowego, monitorowania salda na rachunku rozliczeniowym, terminu płatności, podawania stanu gazomierza, opłacania faktur za pobrane paliwo gazowe, zmiany danych kontaktowych, wyjaśniania wątpliwości i zgłaszania reklamacji, a w przypadku wyboru usługi „eko-faktura” również podglądu wygenerowanych faktur. Usługa „eko-faktura” polegająca na zastąpieniu faktur tradycyjnych w formie papierowej fakturami w formie elektronicznej, umożliwia natychmiastowe dostarczenie faktury do Klienta tuż po jej wystawieniu, bez zwłoki związanej z wysłaniem jej w postaci tradycyjnego listu. Zachęcamy Naszych Klientów do rejestrowania się w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta PGNIG.

Święto Konstytucji 3 Maja

222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczczono w Przemyślu Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej w intencji Ojczyzny z udziałem Kompanii Honorowej WP, Orkiestry, Chóru Magnificat i pocztów sztandarowych. Dalsza część uroczystości odbywała się na Wzgórzu Zamkowym, gdzie składano kwiaty i wieńce przy pamiątkowym obelisku. Nowym akcentem tegorocznego święta było złożenie przyrzeczenia strzeleckiego przez uczniów I klasy II Liceum Ogólnokształcącego.

 

 

Starosta Powiatu Przemyskiego Jan Pączek i Wicestarosta Marek Kudła składają kwiaty przy kamieniu upamiętniającym uchwalenie Konstytucji 3 Maja

Eliminacje Powiatowe XIV Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego

Dnia 27 kwietnia br. w sali gimnastycznej Gimnazjum w Krzywczy odbyły się eliminacje powiatowe XIV Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego. Organizatorem eliminacji powiatowych był Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowe w Przemyślu zaś współorganizatorem Wójt Gminy Krzywcza – Pan Witold Szpytman. Do rozgrywek zgłosili się zawodnicy z gmin Powiatu Przemyskiego ok. 60 uczestników. Po uroczystym otwarciu eliminacji powiatowych Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego dokonanym przez Piotra Worosza – Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji rozpoczęły się mecze eliminacyjne.

Do finału wojewódzkiego w Rzeszowie zakwalifikowali się zdobywcy I i II miejsca w każdej z kategorii wiekowych Zwycięzcy otrzymali statuetki ufundowane przez Starostę Przemyskiego – Pana Jana Pączka, laureaci I – III miejsca pamiątkowe dyplomy. Zwycięzca w kat. mężczyzn 56 lat został nagrodzony pucharem ufundowanym przez Wójta Gminy Krzywcza – pana Witolda Szpytmana.

KONDOLENCJE

 Panu Janowi Pączkowi

Staroście Przemyskiemu

wyrazy głębokiego współczucia, 
zrozumienia i duchowego wsparcia


z powodu śmierci

OJCA

składają

Rada i Zarząd Powiatu Przemyskiego
oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego w Przemyślu
Finały Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej Amatorów

6 marca br. w hali sportowej w Medyce odbył się Finały Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej Amatorów o Puchar Starosty Przemyskiego.

 

W rozgrywkach wzięli udział zwycięscy półfinałów powiatowych z gmin: Bircza, Krzywcza, Fredropol, Orły.

 

 

Po zagorzałym i uczciwym pojedynku zwyciężyła reprezentacja gminy Bircza, 2 miejsce zajęła reprezentacja gminy Fredropol, zaś na 3 miejscu uplasowała się drużyna z gminy Krzywcza.

 

 

Zwycięzcy oraz zdobywcy miejsc 2 i 3 otrzymali puchary Starosty Przemyskiego, zaś za postawę fair play została nagrodzona reprezentacja gminy Orły.

 

 

Wszystkie uczestniczące w Turnieju drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.

II Międzynarodowym Turnieju Siatkówki o Puchar Starosty Lubelskiego

Dziesięć zespołów wzięło udział w tegorocznym II Międzynarodowym Turnieju Siatkówki o Puchar Starosty Lubelskiego. Zawody z udziałem reprezentacji samorządów w tym z Powiatu Przemyskiego, firm i instytucji z Polski, i Ukrainy, odbyły się w miniony weekend w Niemcach pod Lublinem.

 

 

Po oficjalnym otwarciu Turnieju drużyny udały się na dwie hale, aby wyłonić niedzielnych półfinalistów. W grupie "A" zagrały reprezentacje gmin Bychawa i Niemce, powiatu przemyskiego, a także Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i ukraińskiego Rejonu Korzec. W grupie "B" rywalizowały zespoły z gminy Wólka, Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Powiatu Lubelskiego, a także Rejonu Pustomyty na Ukrainie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Zwycięzcą grupy A okazała się Komenda Wojewódzka Policji z Lublinie., drugie miejsce zajął ukraiński Rejonu Korzec. W grupie B z pierwsze miejsce zajął Rejon Pustomyty zaś drugie miejsce przypadło Powiatowi Lubelskiemu.

Drugi dzień turnieju miał charakter bardzo ostrej i emocjonującej rywalizacji. Półfinały wyłoniły finalistów Turnieju, którymi okazały się ekipy z Rejonu Korzec z Ukrainy oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

 

 

O trzecie miejsce zawzięcie walczyły ekipy Powiatu Lubelskiego z zaprzyjaźnionym Rejonem Pustomyty z Ukrainy. Gościnnym okazali się gospodarze Turnieju czyli Powiat Lubelski, który uległ kolegom z Ukrainy dwa do jednego.

Finał przyniósł również wiele emocji, pierwszego seta wygrała Komenda Wojewódzka Policji, w drugiej partii górą był Rejon Korzec. Po zaciętym tie breaku lepszym okazał zespół Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Ostateczne wyniki:

I miejsce zajęła drużyna KWP w Lublinie
II miejsce zajęła drużyna Rejon Korzec Ukraina
III miejsce zajęła drużyna Rejon Pustomyty – Ukraina
IV miejsce zajęła drużyna Powiatu Lubelskiego

"Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu"

W dniu 19 marca 2013r o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”.

 

 

Decyzją komisji konkursowej do II etapu konkursu zakwalifikowano prace poniżej wymienionych uczestników:

W I grupie wiekowej

I miejsce zajęła Sara Radochońska – Szkoła Podstawowa w Grochowcach
II miejsce zajęła Magdalena Cebeńko – Szkoła Podstawowa w Birczy
III miejsce zajął Patryk Pankiewicz - Szkoła Podstawowa w Birczy

Wyróżnienie:

Liliana Grabka – Szkoła Podstawowa w Nehrybce
Michał Partyka – Szkoła Podstawowa w Buszkowicach

W II grupie wiekowej

I miejsce zajął Wojciech Bardziński – Szkoła Podstawowa w Grochowcach
II miejsce zajęła Aleksandra Górka - Szkoła Podstawowa w Grochowcach
III miejsce zajęła Gabriela Szybiak – Publiczne Gimnazjum w Nienadowej

Wyróżnienie:

Kamila Kocaj – Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dubieckim
Miłosz Sura - Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dubieckim

W III grupie wiekowej

I miejsce zajęła Wiktoria Prajzner – Gimnazjum w Grochowcach
II miejsce zajęła Ewa Lechowicz – Publiczne Gimnazjum w Birczy
III miejsce zajęła Aleksandra Pelc - Gimnazjum w Grochowcach

Wyróżnienie:

Kamila Maculak – Publiczne Gimnazjum w Birczy
Bernadetta Fedyk – Gimnazjum w Grochowcach

W IV grupie wiekowej

I miejsce zajęła Joanna Szmyd – Środowiskowy Dom Samopomocy w Birczy
II miejsce zajęła Jolanta Mikoś - Środowiskowy Dom Samopomocy w Birczy
III miejsce zajął Piotr Kud - Środowiskowy Dom Samopomocy w Birczy

XIV JARMARK RĘKODZIEŁA LUDOWEGO

Plebiscyt "Lekarz Roku 2012"

9 marca br. rozstrzygnięto plebiscyt „Lekarz Roku 2012” zorganizowany przez tygodnik „Gazeta Przemyska”. Patronat honorowy nad tym plebiscytem objęli: wojewoda podkarpacka Małgorzata Chomycz - Śmigielska, marszałek województwa podkarpackiego Mirosław Karapyta, prezydent Przemyśla Robert Choma, starosta przemyski Jan Pączek oraz wójtowie okolicznych gmin.

 

 

Zwycięzcami plebiscytu z terenu powiatu przemyskiego zostali: Lucyna Brzyska – Fynyk z Kormanic w kategorii: lekarz specjalista pierwszego kontaktu oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Asklepios” z Birczy w kategorii: placówka medyczna. Laureaci, oprócz regulaminowych laurów, otrzymali upominki i listy gratulacyjne od starosty Jana Pączka, które wręczył Piotr Worosz – naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury ni Promocji.

Strona 48 z 60
««   20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone