Aktualności
Eliminacje powiatowe XII Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego

Dnia 2 kwietnia br. w sali gimnastycznej Gimnazjum w Krzywczy odbyły się eliminacje powiatowe XII Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego. Organizatorem eliminacji powiatowych był Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowe w Przemyślu zaś współorganizatorem Wójt Gminy Krzywcza – Pan Witold Szpytman. Do rozgrywek zgłosili się zawodnicy z gmin: Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krzywcza, Krasiczyn - 80 uczestników. Po uroczystym otwarciu eliminacji powiatowych Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego dokonanym przez Wójta Gminy Krzywcza – Pana Witolda Szpytmana, rozpoczęły się mecze eliminacyjne.

 

 

Do finału wojewódzkiego w Rzeszowie zakwalifikowali się zdobywcy I i II miejsca w każdej z kategorii wiekowych. Najmłodszym uczestnikiem rozgrywek zostały 10-letnie bliźnięta: Justyna i Kamil Sas z gminy Fredropol. Zwycięzcy oraz najmłodsi uczestnicy otrzymali statuetki ufundowane przez Starostę Przemyskiego – Pana Jana Pączka, laureaci I – III miejsca pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcy w kat. kobiet i mężczyzn 40 – 55 lat nagrodzeni zostali pucharami ufundowanymi przez Wójta Gminy Krzywcza – pana Witolda Szpytmana.

 


Nagrody wręczył Pan Wacław Pawłowski – członek
Zarządu Powiatu Przemyskiego oraz Wójt Gminy Krzywcza.

 

Reprezentacja powiatu przemyskiego w finale wojewódzkim "XII Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego”

Kategoria do 13 lat – dziewczęta
1. Antosiak Monika – Dubiecko
2. Pekalska Karolina – Dubiecko

Kategoria 14 – 16 lat – dziewczęta
1. Urban Kornelia – Dubiecko
2. Urban Aleksandra – Dubiecko

Kategoria 17-19 lat – kobiety
1. Radoń Aneta - Fredropol
2. Staszkiewicz Kornelia – Krzywcza

Kategoria 20-39 lat- kobiety
1. Pankiewicz Ewa – Krasiczyn

Kategoria 40 – 55 lat – kobiety
1. Kwaśna Kazimiera – Krzywcza

Kategoria do 13 lat - chłopcy:
1. Bal Marcel – Dubiecko
2 .Front Robert – Dubiecko

Kategoria 14-16 lat – chłopcy
1. Szybiak Wojciech – Dubiecko
2. Brożyna Arkadiusz – Dubiecko

Kategoria 17-19 lat - mężczyźni
1. Hanasko Damian – Fredropol
2. Dutkowski Sylwester – Dubiecko

Kategoria 20-39 lat - mężczyźni
1. Malarczyk Jarosław – Fredropol
2. Żurawski Arkadiusz – Dubiecko

Kategoria 40-55 lat - mężczyźni

1. Antosiak Jarosław – Dubiecko
2. Sidor Józef – Krasiczyn

Kategoria 56 lat powyżej
1. Malarczyk Henryk – Fredropol
2. Jakubów Zbigniew – Dubiecko

REGULAMIN KONKURSÓW NA PISANKI, PALMY, BABY I MAZURKI WIELKANOCNE

Starosta Przemyski,

Wójt Gminy Krzywcza,
Gminne Centrum Kultury w Krzywczy z siedzibą w Babicach,

Biblioteka i Świetlica Wiejska w Reczpolu,

 Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywczy

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie

NA PALMY, BABY I MAZURKI WIELKANOCNE
XIII SEJMIKU FOLKLORYSTYCZNEGO ZWIĄZANEGO Z OBCHODAMI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH,

17 KWIETNIA 2011 ROKU

oraz

KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ PISANKĘ

 

Regulamin Konkursu na PALMĘ.doc

Regulamin konkurs na pisankę.doc
 KARTA ZGŁOSZENIOWA-PISANKA.doc

Konkurs przegląd filmowy "Śmieć(i)My"

Wszystkich zainteresowanych informujemy o organizowanym przez Fundację „Pro terra” Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Poznaniu konkursie Przegląd filmowy „Śmieć(i)My”, którego głównym sponsorem jest spółka REMONDIS.

Celem Konkursu jest szeroko zakrojona akcja edukacyjna popularyzująca problematykę ochrony środowiska oraz zagrożenia wynikające z rosnącej ilości odpadów i problemy, jakie z tego faktu wynikają.

Organizatorzy Konkursu zapraszają do udziału w Konkursie, nakręcenia filmów, o charakterze edukacyjnym, poruszających tematyki gospodarki odpadami lub przesłania już istniejących. Film nie może trwać dłużej niż 12 minut.


Do udziału w konkursie zapraszają uczniów wszystkich typów szkół, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe lub inne podmioty.

Prace konkursowe można zgłaszać w dwóch kategoriach:, jako filmy amatorskie lub profesjonalne, w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku.

Regulamin Przeglądu jest dostępny na stronie www.proterra.pl

Dodatkowych informacji oraz odpowiedzi na wszelkie pytania można uzyskać pod telefonem: 61 654 55 05 lub 601 161 668 lub drogą mailową smiecimy@proterra.pol

Koordynator projektu Edyta Grynhoff.

Ogłoszenie o konkurskie ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

Zarząd  Powiatu Przemyskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań

z zakresu kultury fizycznej i sportu. 

 

Konkurs.pdf

Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Amatorów

20 lutego br. w hali sportowej w Medyce odbył się Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Amatorów o Puchar Starosty Przemyskiego. Akces do rozgrywek złożyły reprezentacje następujących gmin: Birczy, Krzywczy, Krasiczyna, Medyki, Fredropola, Orłów i Żurawicy.

 

 

Po zaciętym pojedynku zwyciężyła reprezentacja gminy Krzywcza, 2 miejsce zajęła reprezentacja gminy Bircza, zaś na 3 miejscu uplasowała się drużyna z gminy Dubiecko. Zwycięzcy oraz zdobywcy miejsc 2 i 3 otrzymali puchary Starosty Przemyskiego. Za postawę fair play reprezentacja gminy Fredropol wyróżniona została także pucharem. Wszystkie uczestniczące w Turnieju drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.

 

OGŁOSZENIE!

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Przemyska" ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. obsługi biura i zarządzania projektami Stowarzyszenia LPG "Ziemia Przemyska".

 

LGD.pdf

Przekazanie "Betlejemskiego Światełka Pokoju"

W dniu 5 stycznia 2011 r. w miejscu planowanego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice odbyło się już po raz trzeci uroczyste przekazanie „Betlejemskiego Światełka Pokoju” przedstawicielom władz partnerskich Rejonów na Ukrainie oraz ukraińskim harcerzom – przez władze Powiatu Przemyskiego oraz Komendę Hufca Ziemi Przemyskiej. W uroczystości udział wzięli również Wójtowie Gmin Powiatu Przemyskiego, Komendanci i Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej a także młodzież ze szkół gimnazjalnych z terenu gminy Fredropol. Jest to kontynuacja pięknej idei braterstwa, której historię przybliżyła Pani Komendant Hufca Ziemi Przemyskiej – harcmistrz Jadwiga Turek.

 

 

Ceremoniał rozpoczęli muzycy z Harcerskiej Orkiestry Dętej z Żurawicy. Pan Jerzy Góralewicz – sekretarz powiatu przemyskiego przywitał wszystkich przybyłych gości a następnie zgromadzeni mieli możliwość odśpiewania kolęd oraz obejrzeli jasełka przygotowane przez harcerzy oraz piastunów. Kilka ciepłych słów i życzeń wszystkim zebranym przekazał Pan Jan Pączek – Starosta Przemyski, a po nim życzenia składali Pan Wołodimir Horbowy – Starosta Rejonu Stary Sambor i Pan Iwan Mudryj – Zastępca Przewodniczącego Rady Rejonu Pustomyty.

 

 

Po kolędach i przekazaniu „Betlejemskiego Światełka” ksiądz Stanisław Czenczek oraz kapłani obrządku greckokatolickiego poświęcili opłatki i prosforę. Po czym wszyscy – wszystkim składali życzenia i łamali się opłatkiem. I w tym momencie ziściło się, choć na chwilę, życzenie Starosty Przemyskiego by granica, póki jeszcze istnieje, łączyła a nie dzieliła nasze narody.

 

I Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych 2011

30 stycznia 2011 w Babicach pod honorowym patronatem Starosty Przemyskiego – pana Jana Pączka oraz Wójta Gminy Krzywcza – pana Witolda Szpytmana odbędzie się I Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych i Jasełkowych 2011.

 

Regulamin.doc

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

Boże Narodzenie to szczególny czas, który napełnia nas
pokojem, radością, ciepłem oraz nadzieją na lepsze jutro.
Niech te Święta spędzane w rodzinnym gronie
będą również okazją do refleksji
nad cudem jakim jest ludzkie życie
- największy dar jaki otrzymuje każdy z nas.
Niech Nowy Rok 2011 spełni wszystkie zamierzenia
i oczekiwania oraz pomoże nam osiągnąć stawiane sobie cele.

 

Jan Pączek - Starosta Przemyski
Ryszard Adamski - Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego
Marek Kudła - Wicestarosta Przemyski

Uroczysta Sesja Rady Powiatu Przemyskiego

W dniu 22 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyła się uroczysta Sesja Rady Powiatu Przemyskiego.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. Biskup Adam Szal, przedstawiciele władz samorządowych miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego, posłowie, przedstawiciele służb mundurowych, jednostek organizacyjnych powiatu oraz delegacje z Ukrainy.

 

 

Jak co roku uroczystą sesję uświetnił swoim występem Szkolny Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej - „Trójczyce”. Wspólne kolędowanie, życzenia i dzielenie się opłatkiem – wprowadziło zgromadzonych we wspaniałą Bożonarodzeniową atmosferę.

NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA CHOINKOWA

Dnia 16 grudnia br. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyło sie rozstrygnięcie konkursu na  NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ . Imprezę honorowym patronatem objął Starosta  Przemyski, Prezydenta Miasta Przemyśla a patronat medialny: Eska, Życie Podkarpackie, Toya.

W dniu 9 grudnia 2010 r. Komisja oceniała 753 prace, które wykonało 654 dzieci.
W konkursie wzięły udział dzieci z 54 placówek szkolno-wychowawczych z Przemyśla i okolic.:

- Przedszkola: nr 2, 3, 11, 12, 13, 15, 19, 20, Sióstr Felicjanek w Przemyślu ,
Przedszkole w Żurawicy – łącznie 10

- Placówka Całodobowa SOSW nr 1, SOSW nr 1, Zespół Szkół Muzycznych,
Świetlica Wzrastanie Przemyśl, Świetlica Wzrastanie Radymno, NSP nr 1 im. Heleny Modrzejewskiej, SP nr 4, 5, 6, 7, 11, 14, 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu – łącznie - 15

- Szkoły Podstawowe: Babice, Bachów, Bircza, Buszkowice, Drohojów, Dubiecko, Fredropol, Hucisko Nienadowskie, Huta Brzuska, Krasiczyn, Krzywcza, Lipa, Nehrybka, Nienadowa, Niziny, Olszany, Orły, Ostrów, Ruszelczyce, Siedliska, Sierakośce, Sufczyna,Torki, Trójczyce, - łącznie - 24

- Gimnazjum nr 1, 3, 7, Salezjańskie, SOSW w nr 1 w Przemyślu,
Gimnazjum w Birczy, Fredropolu, - łącznie 7.

Prace były oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
- przedszkola,
- klasy I – III szkoły podstawowej,
- klasy IV - VI szkoły podstawowej,
- gimnazjum. 
Po obejrzeniu prac Komisja wyłoniła 37 dzieci przyznając im nagrody
i wyróżnienia.

  Każdy z uczestników konkursu otrzymał dyplom a osoby wyróżnione nagrody.
Nagrody dla uczestników ufundowali:


1. Jan Pączek – Starosta Przemyski
2. Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla
3. Teresa Bystrzycka
4. Stanisław Radyk - Notariusz
5. Bogdan Szymanik (BOSZ)
6. Janusz Bator Zakład usługowo-produkcyjny „MONTEL-BR” S.C.
7. Przemysław Włodek - Lasy Państwowe
8. Jacek Rybienik Kwiaciarnia Ager
9. Mariusz Jerzy Olbromski Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej


Zanim wręczono nagrody odbyło się wspólne kolędowanie zainicjowane przez młodzież z Placówki Całodobowej Specjalnego Ośrodka Szkolono – Wychowawczego a świąteczny charakter imprezy podkreślił występ dzieci z Przedszkola nr 3 w Przemyślu, które wystawiły Jasełka.

ROZWIAZANIE POWIATOWEGO KONKURSU PN. "Stroik świąteczny"

W dniu 21 grudnia 2010 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom i uczestnikom powiatowego konkursu pn. ,,Stroik świąteczny”. Organizatorem konkursu był Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu. Uczestników powitał i wręczył nagrody Jerzy Góralewicz – Sekretarz powiatu przemyskiego. W konkursie udział wzięło 26 uczniów z klas IV – VI szkół podstawowych powiatu przemyskiego z Babic, Reczpola, Ruszelczyc, Orłów, Orzechowiec, Ostrowa, Nehrybki i Torek. Laureaci oraz uczestnicy konkursu wraz ze swoimi opiekunami mieli możliwość obejrzenia wszystkich stroików, które wpłynęły na konkurs.

 

 

W konkursie nagrody otrzymali:
I nagroda ex aequo – Klaudia Kucaj, kl. V SP Orły i Patrycja Łukaczyk – kl. V, SP Orzechowce,
II nagroda – Kamil Grzegorzak – kl. IV SP Ruszelczyce
III nagroda – Karolina Haręzga – kl. V, SP Nehrybka,

Wyróżnienia otrzymali:
Patrycja Burdziak – kl. VI, SP Babice,
Wiktoria Baran – kl. IV, SP w Torkach,
Dawid Szpytman – kl. VI, SP Reczpol,
Krystian Linda – kl. VI, SP Ruszelczyce,

Pozostali uczestnicy konkursu również otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy a nauczyciele – opiekunowie podziękowania.

Szczególne podziękowania Organizatorzy konkursu składają nauczycielom – opiekunom za zaangażowanie i przygotowanie swoich uczniów do udziału w konkursie:

Paniom: Annie Majdzie, Beacie Wąsowicz, Joannie Bednarz, Bronisławie Buś, Renacie Pelc, Ewie Gawczyńskiej, Annie Bobrowicz, Teresie Nyrce, Teresie Głowacz i Agacie Wiśniowskiej.

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w oresie zimowym.

 

Komunikat.pdf

KAMPANIA "BIAŁA WSTĄŻKA"

KAMPANIA "BIAŁEJ WSTĄŻKI"

MĘŻCZYŹNI PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET    

 

 

„Twoja niemoc – rodzi przemoc”

Kampania ,,Białej Wstążki” została stworzona przez mężczyzn i jest głównie adresowana do nich. Rozpoczęła się ona w 1991 r. w Kanadzie, gdzie w ciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tys. mężczyzn w tym kraju założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcami przemocy wobec kobiet i będą reagować, widząc przemoc. Akcja była wyrazem protestu przeciwko "masakrze w Montrealu”.

 

Kampania zmierza do włączenia mężczyzn w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. 

Kampania trwa od 25 listopada do 6 grudnia. Daty te odnoszą się m.in. do rocznicy śmierci sióstr Mirabal oraz rocznicy wspomnianej masakry w Montrealu. W tym okresie organizatorzy kampanii zachęcają mężczyzn aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. Zwracają się też z prośbą do wszystkich znaczących osób, aby zechciały swoim autorytetem wesprzeć tę akcję.

 

Z kart historii...
Patria, Minerva i Maria Teresa Mirabal były aktywistkami politycznymi i symbolem oporu Dominikany przeciwko dyktaturze Trujillo. Były często aresztowane za swą działalność w obronie demokracji i praworządności. 25 listopada 1960 roku siostry Mirabal zostały zamordowane przez tajną policję w pobliżu Rufino de la Cruz, dokąd przyjechały by odwiedzić swych aresztowanych mężów. Zbrodnia ta poruszyła cały naród i przyśpieszyła upadek dyktatury Trujillo. Dzień 25 listopada, upamiętniający życie i śmierć sióstr Mirabal został uznany przez ONZ w roku 1999 za Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet.

 

W dniu 6 grudnia 1989 roku 25 – letni mężczyzna Marc Lepine wszedł do budynku Politechniki Uniwersytetu w Montrealu niosąc automat kaliber 223. Strzelając zabił 14 kobiet i ranił 13 innych osób: 9 kobiet i 4 mężczyzn. Oświadczył, iż uczynił to, ponieważ uznał za niewłaściwe, by kobiety kończyły studia techniczne, gdyż zabierają miejsca mężczyznom. Zanim popełnił samobójstwo zostawił list w którym zamieścił listę 19 najbardziej znienawidzonych przez niego kobiet. W roku 1991 Rząd Kanady ogłosił 6 grudnia Narodowym Dniem Pamięci i Działania w obliczu Przemocy Wobec Kobiet. Odtąd co roku mężczyźni i chłopcy są zachęcani do noszenia białej wstążki pomiędzy 25 listopada a 6 grudnia.

Akcja ta obecnie prowadzona jest w 55 krajach.

  

 W dniu 28 października 2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Pl. Dominikański 3
odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w ramach konkursu plastycznego
na plakat ilustrujący hasło Kampanii „Biała Wstążka 2010” pt. „TWOJA NIEMOC – RODZI PRZEMOC”
Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych i uczniów
z gimnazjum z terenu Powiatu Przemyskiego i Miasta Przemyśla.

 

PROTOKÓŁ.doc

I SESJA IV KADENCJI RADY POWIATU PRZEMYSKIEGO

1 grudnia br. nowa Rada Powiatu Przemyskiego IV kadencji spotkała się po raz pierwszy na uroczystej sesji. Radni złożyli ślubowanie i przystąpili do wyboru Przewodniczącego Rady, którym został Ryszard Adamski oraz Wiceprzewodniczących - Władysława Maciupę i Jana Semków. Następnie decyzją Rady Powiatu stanowisko Starosty Przemyskiego, uzyskując poparcie wszystkich radnych będzie ponownie piastował Jan Pączek zaś funkcję Wicestarosty także jednogłośnie objął Marek Kudła.

 

 

Radni IV kadencji Powiatu Przemyskiego:
Ryszard Adamski
Józef Zubik
Jan Pączek
Marek kudła
Renata Muszak
Ryszard Gołębiowski
Krystyna Mac
Kazimierz Kapłon
Krzysztof Kołodziejczyk
Władysław Maciupa
Krzysztof Majcher
Wacław Pawłowski
Witold Szumełda
Julian Sieradzki
Józef Piotrowski
Adam Kamiński
Jan Semków
Zbigniew Blecharczyk
Henryk Sowa

Konsultacje

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU PRZEMYSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2011 ROKU

 

POBIERZ

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PRZEMYSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2011 ROKU

 

POBIERZ

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY W PRZEMYŚLU

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY W PRZEMYŚLU
PN. „W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH”
PATRONAT: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Patronat honorowy: Prezydent Miasta Przemyśla, Starosta Przemyski
Patronat medialny: Życie Podkarpackie, Nowiny

Organizatorzy:
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Przemyślu, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu, Urząd Miejski w Przemyślu, Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Urząd Marszałkowski w Rzeszowie – Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Przemyślu, Starostwo Powiatowe - Punkt Informacyjny „Europe Direct” w Przemyślu, Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, O/Z w Przemyślu.

PRZEMYŚL 18-22 PAŹDZIERNIK 2010

 

POBIERZ PROGRAM

24.09.2010 r. uroczyste wręczenie Odznaczeń za Długoletnią Służbę

24 września br. na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbyła się uroczystość, podczas której Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta w asyście Wiesława Jurkiewicza - Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla wręczył kilkadziesiąt odznaczeń państwowych, przyznanych przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złote Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę. 

 

 

Laury zostały przyznane działaczom i pracownikom Stowarzyszeń społeczno-kulturalnych jak i pracownikom samorządowym m.in. Starostwa Powiatowego w Przemyślu.

 

 

W krótkim programie artystycznym przed zgromadzonymi w sali teatralnej na Zamku Kazimierzowskim wystąpili uczniowie z Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Malawskiego w Przemyślu, zespół i soliści z Klubu Garnizonowego oraz Szkoła Tańca „A-Z”.

Promocja albumu "Barwy Ziemi Przemyskiej"

13 września na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbyła się promocja albumu „Barwy Ziemi Przemyskiej” autorstwa Zdzisława Szeligi (tekst) i Waldka Sosnowskiego (fotografie) wydanego przez Starostwo Powiatowe, a współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

 

 

Licznie przybyłych gości przywitała Renata Nowakowska - Dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, na którą wpływ miało bez wątpienia miejsce - reprezentacyjna sala kominkowa Zamku Kazimierzowskiego. O historii zamku i jego niegdysiejszych gospodarzach – starostach przemyskich mówił Lucjan Fac, historyk, nauczyciel I LO w Przemyślu Promocję albumu urozmaiciła wystawa fotografii, którą przybyli goście mogli podziwiać w trakcie imprezy. Autorzy albumu Zdzisław Szeliga oraz Waldemar Sosnowski mówili o pomyśle stworzenia publikacji, innej niż wszystkie dotychczasowe. Zachęcali również zgromadzonych do wpisu w pamiątkowym egzemplarzu albumu, który krążył po sali. Jako pierwsi uczynili to: Starosta Przemyski - Jan Pączek i Wiceprezydent Przemyśla - Dariusz Iwaneczko.

Fotografie albumu „Barwy Ziemi Przemyskiej” ukazują piękno naszej „Małej Ojczyzny”. W krótkim wstępie autorstwa Zdzisława Szeligi opisane są dzieje rozległej niegdyś, historycznej ziemi przemyskiej, począwszy od pierwszych wzmianek a skończywszy na czasach współczesnych. Album podzielono na pięć części: Barwy Ziemi Przemyskiej;Od tysiąca lat Przemyśl; Z konieczności i wyboru – twierdza; Perły, perełki, osobliwości; Skarb tej ziemi - przyroda. Warto przewertować strony albumu i zobaczyć perfekcyjnie uchwycony w obiektywie Waldka Sosnowskiego ten niewielki skrawek naszego prastarego dziedzictwa - ziemi przemyskiej.

Album „Barwy Ziemi Przemyskiej” będzie można nabyć w przemyskich księgarniach.

Dożynki Powiatowe w Krasiczynie

5 września 2010 na zamku w Krasiczynie odbyły się Dożynki Powiatowe zorganizowane przez Radę i Zarząd Powiatu Przemyskiego, Radę i Wójta Gminy Krasiczyn oraz Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Przemyskiego. Uroczystości dożynkowe rozpoczęła polowa Msza Święta na zamkowym dziedzińcu.

Oficjalnego otwarcia dożynek dokonali: Jan Pączek - starosta przemyski, Jerzy Kowalski – wójt gminy Krasiczyn, Maria Jakubowska – prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego oraz Janusz Czarski- dyrektor Zamku w Krasiczynie. Swoją obecnością dożynki uświetnili m.in.: wojewoda podkarpacki - Mirosław Karapyta, wicemarszałek Sejmiku Województwa Podkarpackiego - Stanisław Bajda, posłowie na Sejm RP: Mieczysław Kasprzak, Wojciech Pomajda, Marek Rząsa, Piotr Tomański, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego - Andrzej Matusiewicz, przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego - Antonii Blecharczyk, radni powiatu przemyskiego, wójtowie gmin oraz zaproszeni goście.

 

 

Honory starostów dożynek pełnili: Monika Winiarska – sołtys wsi Krzaczkowa oraz Andrzej Borsuk – sołtys Olszan. W trakcie uroczystości wojewoda Mirosław Karapyta wraz posłem Mieczysławem Kasprzakiem wyróżnili odznaczeniami „Zasłużony dla rolnictwa”: Zbigniewa Żaka – wójta gminy Fredropol, Janusza Słabickiego – wójta gminy Stubno, Janusza Szabagę – wójta gminy Żurawica, Witolda Szpytmana - wójta gminy Krzywcza oraz Ryszarda Adamskiego – sekretarza gminy Medyka.

Podczas całej imprezy towarzyszył zebranym na dziedzińcu zamkowym deszcz, który nieco zmoczył przybyłych, ale nie zepsuł panującej tam gorącej atmosfery. Nie można było narzekać na brak atrakcji. Okazale prezentowały się stoiska wystawców w krużgankach oraz na placu nieopodal zamku, gdzie m.in. odbywały się liczne konkursy i zabawy dla dzieci prowadzone przez panie ze Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta. W części artystycznej na scenie wystąpili m.in.: Szkolny Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej „Trójczyce”, zespół wokalny “Supełek” z Gminnego Ośrodka Kultury w Krasiczynie, zespół wokalny “Promyk” ze Szkoły Podstawowej w Olszanach, Harcerska Orkiestra Dęta z Żurawicy, Szkoła Tańca „A-Z” z Przemyśla oraz zespół taneczny z Gródka (Ukraina).

Strona 49 z 54
««   14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone