Aktualności
BEZPŁATNE ZAJĘCIA dla osób 50+

Konkurs

Ogłoszono zasady drugiej edycji konkursu „Wiedeń w Krakowie, Kraków we Wiedniu” organizowanego przez Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W tym roku poszerzono konkursową formułę; konkursowe motto nie posiada ograniczeń jedynie do dwóch wzmiankowanych miast, ale terytorialnie obejmuje obszar całej dawnej Galicji. Stąd też wśród patronów honorowych konkursu (obok m.in.: prof. Normana Daviesa, prof. Andrzeja Zolla czy pisarza Martina Pollacka) znalazł się również starosta przemyski Jan Pączek. Szczegóły konkursu w zamieszczonym obok plakacie.

 

Kondolencje

Panu Markowi Iwasieczko
Wójtowi Gminy Medyka
i całej Jego Rodzinie


wyrazy serdecznego współczucia i zrozumienia
z powodu śmierci
Ojca Włodzimierza Iwasieczko
składają

Rada i Zarząd Powiatu Przemyskiego

Wyrazy współczucia

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Wojciecha Inglota

Twórcy firmy INGLOT Cosmetics,
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu i Radnego III kadencji
Honorowego Konsula Ukrainy w Przemyślu,



Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego i szczerego współczucia
składają
Rada i Zarząd Powiatu Przemyskiego
oraz Pracownicy Starostwa

 

Turystyczne "rozrywki magnackie"

21 lutego br. obchodzono w Przemyślu Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego zorganizowany przez miejscowe Koło Przewodników Turystycznych PTTK pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla i Starosty Przemyskiego.

 


Starosta Jan Pączek przemawia podczas oficjalnego otwarcia imprezy.

 

Tym razem głównym wątkiem imprezy były „rozrywki magnackie” serwowane licznie przybyłej publiczności w dawnym pałacu Lubomirskich na Bakończycach (będącym obecnie siedzibą Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej).

 


„Rozrywki magnackie” przed pałacem Lubomirskich.

  

Przez kilka godzin można było wziąć udział w licznych pokazach, grach terenowych, zwiedzić pałac, obejrzeć wystawy i degustować potrawy przygotowane przez kulinarnych mistrzów z Zamku w Dubiecku oraz wysłuchać koncertu operetkowego.

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA OSÓB 50+

Wizyta w Powiecie Saarpfalz

3 - 6.02.2013 r. w ramach Projektu Comenius Regio „Uczenie się przez całe życie” delegacja z Powiatu Przemyskiego spotkała się z partnerami z Powiatu Saarpfalz w Niemczech. Myślą przewodnią wizyty była „Współpraca polsko-niemiecka na rzecz zwiększenia konkurencyjności szkolnictwa ponadgimnazjalnego”; „Lepsza szkoła”.

 

 

Delegacja uczestniczyła nie tylko w spotkaniach roboczych, na których omawiano tematy dotyczące szkolnictwa, ale także brała udział w wizytach studyjnych w szkołach partnerskich.

 

 

Pobyt w Kraju Saary był okazją do podzielenia się doświadczeniem zawodowym na płaszczyźnie międzynarodowej, a także służył wzmocnieniu europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie.

 


Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski wręcza medal
ZASŁUŻONY DLA POWIATU PRZEMYSKIEGO Hansowi Bollingerowi

UWAGA WŚCIEKLIZNA

Pamięć o wypędzonych na "nieludzką ziemię"

Akcją „Zapal znicz wypędzonym” uczczono w Przemyślu 73. rocznicę sowieckich deportacji na Sybir. Po Mszy Świętej odprawionej w kościele Świętej Trójcy, złożono wieńce i kwiaty przy tablicy Sybiraków umieszczonej w przyklasztornym murze.

 

 

Uczestnicy tej uroczystości – wśród których był m.in. wicestarosta przemyski Marek Kudła - udali się na rampę kolejową w Bakończycach (skąd przed laty sowieci wywozili mieszkańców Przemyśla i okolic na „nieludzką ziemię”), gdzie zapalono symboliczne znicze.

 

GMO

27 stycznia 2013 roku w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Trójczycach (gmina Orły) odbył się koncert noworoczny pod hasłem „Radujmy się bracia”, w którym wystąpili: Szkolny Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej "Trójczyce" oraz Narodowy Zespół Bandurzystek „DYWOSTRUNY” pod kierownictwem i dyrygenturą Pani Oksany Szałaj - (UKRAINA).

 

 

„Tańce Lachów Sądeckich”, “Tańce Śląskie”, “Popularne, Ludowe Zabawy Dziecięce”, „Program Kolędniczy” w wykonaniu „Trójczyc” oraz popisy artystów z Ukrainy zostały nagrodzone głośnymi brawami przez zaproszonych gości i licznie zgromadzoną publiczność.

 

 

Podczas koncertu młodzież miała okazję nie tylko do nawiązania kontaktów i przyjaźni, ale również do lepszego poznania kultury obu regionów, była to również znakomita okazja do wymiany doświadczeń, a przede wszystkim do wspólnego kolędowania.

150 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

22 stycznia 1863 w dzień wybuchu Powstania Styczniowego Tymczasowy Rząd Narodowy ogłosił manifest, którym wzywał narody polski, litewski i białoruski do walki z zaborcą, zarazem uroczyście ogłaszał zniesienie różnic stanowych oraz natychmiastowe uwłaszczenie.

 

 

Klęska powstania była ogromnym wstrząsem dla Polaków. Wśród znacznej części społeczeństwa zapanowało przeświadczenie o beznadziejności wszelkiej walki zbrojnej. Rząd carski stopniowo likwidował resztki autonomii Królestwa Polskiego, którego nazwę zmieniono na Kraj Nadwiślański.

 

 

W 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego Starosta Przemyski Jan Pączek wraz z Naczelnikiem Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Piotrem Woroszem oraz Naczelnikiem Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego i Spraw Obywatelskich Stanisławem Rogałą uczcili pamięć poległych w walkach zapalając znicze na kwaterach poległych pochowanych na Cmentarzu Głównym przy ul. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. Znajduje się tam ziemia z mogił uczestników powstań listopadowego i styczniowego, które było największym polskim powstaniem narodowym.

Betlejemskie Światło Pokoju w Niżankowicach

Betlejemskie Światło Pokoju zapalane jest co roku w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem i przekazywane przez skautów do 25 państw. Harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego otrzymują je od skautów słowackich, by nieść je do rodzin, szkół, szpitali, kościołów, urzędów, instytucji, mediów.

 

 

Betlejemskie Światełko Pokoju, niesione od 21 lat harcerską sztafetą przez całą Polskę, 4 stycznia 2013 r. już po raz piąty, zostało tradycyjnie przekazane przez władze Powiatu Przemyskiego oraz Komendę Hufca Ziemi Przemyskiej przedstawicielom władz partnerskich Rejonów na Ukrainie oraz ukraińskim harcerzom w Niżankowicach (Ukraina).

W uroczystości udział wzięli: Andrzej Matusiewicz Senator RP, przedstawiciele władz województwa podkarpackie, Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego wraz z Radnymi, Prezydent Miasta Przemyśla, Przewodniczący Rady Miasta Przemyśla, Wójtowie Gmin Powiatu Przemyskiego, Komendanci i Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz mieszkańcy Niżankowic.

 

 

Ceremoniał rozpoczęli muzycy z Harcerskiej Orkiestry Dętej z Żurawicy. Kilka ciepłych słów i życzeń wszystkim zebranym przekazał Jan Pączek – Starosta Przemyski, a także Wołodimir Horbowy – Starosta Rejonu Stary Sambor, Andrzej Matusiewicz Senator RP oraz Konsul Marcin Zieniewicz z Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Po wspólnym kolędowaniu i przekazaniu „Betlejemskiego Światełka” ksiądz Stanisław Czenczek oraz kapłani obrządku greckokatolickiego poświęcili opłatki i prosforę. Po czym wszyscy – wszystkim składali życzenia i łamali się opłatkiem.

 

 

Tegoroczną ceremonię przekazania Światła mieszkańcom Niżankowic zakończył koncert Chóru Gloria z Babic, który odbył się w Kościele Świętej Trójcy w Niżankowicach.

Noworoczne spotkanie pracowników ze Starostą

Starosta Przemyski Jan Pączek w dniu 31.12.2012 r. po zakończeniu pracy, spotkał się z pracownikami urzędu i złożył Wszystkim życzenia Noworoczne. Żeby ten Nowy Rok spełnił wszystkie zamierzenia i oczekiwania oraz był pełen szczęścia, miłości i wzajemnego szacunku.

 

Betlejemskie Światło Pokoju

W Europie Betlejemskie Światło Pokoju już po raz dwudziesty szósty rozniesione zostało do miast i miasteczek. Wzorem lat ubiegłych również na przemyskim rynku odbyło się uroczyste spotkanie podczas, którego Harcerze przekazali mieszkańcom Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego Betlejemskie Światło Pokoju, które zagościło w domach podczas Świąt Bożego Narodzenia.

 

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

FILM ZIEMIA PRZEMYSKA

20 GRUDNIA O GODZ. 18.00 w TELEWIZJI RZESZÓW

można będzie obejrzeć film pt."ZIEMIA PRZEMYSKA",

zrealizowany na zlecenie Starostwa Powiatowego w Przemyślu w reż. Jana Miszczaka.

Spotkanie ze studentami

Starosta Jan Pączek spotkał się ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Głównym tematem spotkania były sprawy związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej oraz rynek pracy w regionie i problemy trans graniczne. Gospodarzem spotkania był prof. dr hab. Jarosław Moklak, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych PWSP.

 


Starosta Jan Pączek i profesor Jarosław Moklak

 

Najpiękniejsza ozdoba choinkowa - Choinka 2012

W dniu 19 grudnia 2012 r. w Muzeum Historii Miasta Przemyśla rozstrzygnięto konkurs na Najpiękniejszą ozdobę choinkową – Choinka 2012. Komisja oceniała 605 prac, które wykonało 524 dzieci.

 

 

W konkursie wzięło udział 9 szkół podstawowych i 9 przedszkoli z Przemyśla oraz 27 szkół z okolic Przemyśla - (Bircza, Buszkowice, Darowice, Drohojów, Dubiecko, Fredropol, Hermanowice, Hureczko, Iskań, Kalników, Kupiatycze, Łętownia, Maćkowice, Małkowice, Nienadowa, Niziny, Orły, Ostrów, Radymno, Reczpol, Siedliska, Sierakośce, Trójczyce, Torki, Wyszatyce, Zadąbrowie, Żurawica).

 


Przekazanie nagrody dla Szkoły Podstawowej w Trójczycach

 

Prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  • Przedszkolaki /5-6 lat/
  • Klasy I – III
  • Klasy IV – VI

 

Po obejrzeniu prac Komisja wyłoniła 39 uczestników przyznając nagrody i wyróżnienia:

Przedszkolaki (5-6)
Wyróżnienie
Kacper Swatek – Przedszkole nr 9
Maja Zawadzka – Przedszkole nr 12
Hubert Perłak – Przedszkole nr 12

III miejsce
Jowita Derewońko – Przedszkole nr 14
Emma Hemerling – Przedszkole nr 3
Michał Biały – Przedszkole nr 3

II miejsce
Patryk Orłów – Przedszkole nr 4

I miejsce
Honorata Kupiniak – Przedszkole nr 12

 

Kl. I-III
Wyróżnienie
Martyna Smuczek – Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurawicy
Gabriela Grzech – Szkoła Podstawowa w Iskani

III miejsce
Julia Nowak Szkoła – Podstawowa w Dubiecku Swietlica

II miejsce
Marcela Hausman – Szkoła Podstawowa nr 14
Klaudia Wnorowska – Szkoła Podstawowa w Łętowni

I miejsce
Oskar Marek – Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurawicy

 

Kl. IV-VI
Wyróżnienie
Martyna Presnal – Szkoła Podstawowa Drohojowie
Kamila Sołdar – Szkoła Podstawowa Wyszatyce

III miejsce
Bartosz Pyra – Szkoła Podstawowa Dubiecko

II miejsce
Kamila Lewicka SOSW nr 1

I miejsce
Szkoła Podstawowa w Trójczycach (nagroda zbiorowa) :
Patrycja Choma
Magda Golec
Jakub Homa
Dominik Grabowski
Gabriela Grasza
Małgorzata Kaszuba
Paulina Siara
Sara Strzałkowska
Karolina Wasyłyk
Kinga Wielgosz
Eryka Woźniak
Wiktoria Gaweł
Wiktoria Pelc Stroik

 

Kl. I-III
III miejsce
Oliwia Rodzeń – Szkoła Podstawowa nr 15

II miejsce
Gabriela Kucaj – Szkoła Podstawowa w Orłach

I miejsce
Malwina Kucaj – Szkoła Podstawowa w Orłach

 

Kl. IV-VI
III miejsce
Bartłomiej Krępuszewski – Szkoła Podstawowa w Wyszatycach

II miejsce
Ola Woś – Szkoła Podstawowa w Drohojowie

I miejsce
Wiktoria Sopel – Szkoła Podstawowa w Drohojowie

Nagrody dla uczestników zostały ufundowane przez:

Jan Pączek - Starosta Przemyski
Robert Choma - Prezydent Miasta Przemyśla
Wojciech Władyczyn - Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
Teresa Bystrzycka.

Turniej Mikołajkowy w Medyce

15.12.2012r. w hali sportowej w Medyce odbył się I Turniej Mikołajkowy w badmintonie pod patronatem Starosty Przemyskiego Jana Pączka. Do turnieju zgłosiło się ponad 60 zawodników i zawodniczek z powiatu przemyskiego w różnych grupach wiekowych. Turniej zastał rozegrany w kat. do IV klasy szkoły podstawowej, w kat. V-VI klasy szkoły podstawowej, kategorii szkoły gimnazjalniane i ponad gimnazjalne oraz dorośli. Organizatorami turnieju byli: UKS Jagiellonka Medyka, Wójt Gminy Medyka oraz Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Medyce. Medalami i pucharami, które ufundowało Starostwo Powiatowe Przemyśl podzielili się zawodnicy i zawodniczki z Dubiecka i Medyki, poniżej wyniki podane przez sędziów zawodów Darka Sabramowicza i Artura Kulasa:

 

 

Wyniki:

Kat. do klasy IV sp.

Dziewczyny:
1. Bukowińska Amelia – Dubiecko
2. Gierlach Agnieszka – Medyka
3. Pietnica Karolina - Medyka

Chłopcy:
1. Spławiński Mateusz - Dubiecko
2. Dudziak Jakub - Dubiecko
3. Horst Marcin - Medyka

Kat. do klasy V-VI

Dziewczyny:
1. Bukowińska Klaudia – Dubiecko
2. Dudziak Aleksandra.-Dubiecko
3. Dudziak Izabella -Dubiecko

Chłopcy:
1. Krupczak Patryk – Medyka
2. Kordek Jakub – Medyka
3.Cwynar Maciej – Medyka

Kat. szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne:

Kat. dziewczyny:
1. Kordek Klaudia – Medyka
2. Szklarczyk Martyna – Medyka
3. Niemiec Aleksandra- Medyka

Kat. Chłopcy:
1. Spławiński Kamil – Dubiecko
2. Front Piotr – Dubiecko
3. Dudziak Artur – Dubiecko

Dorośli:
1. Bukowiński Krystian – Dubiecko
2. Zawalski Tomasz – Przemyśl
3. Pantoła Robert - Dubiecko.

Strona 49 z 60
««   20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone