Aktualności
Oferty realizacji zadania publicznego w Powiecie Przemyskim

W związku z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przedstawiamy poszczególne oferty:

Dialog Obywatelski o Polsce i Europie

16 kwietnia 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyła się debata obywatelska o miejscu Polski w Europie z udziałem Witolda Naturskiego, przedstawiciela Komisji Europejskiej w Polsce. Wzięli w niej udział parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów i innych instytucji oraz pracownicy przemyskiej uczelni i studenci. Ci ostatni mieli okazję uzyskać informacje m.in. na temat przebiegu kariery zawodowej w strukturach instytucji europejskich. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Mieczysław Kasprzak – Poseł na Sejm RP, Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Jerzy Góralewicz – Sekretarz Powiatu Przemyskiego oraz Wojciech Bakun – Prezydent Miasta Przemyśla, a także przedstawiciele policji i linii kolejowej 102.

 
 
 
 
Fot. Damian Kanikuła/ PWSW 
Zmiana czasu pracy KASY w okresie świątecznym

Uprzejmie informujemy, iż KASA Starostwa Powiatowego w Przemyślu dnia 19 kwietnia (piątek) będzie czynna do godz. 14:30.

Pamięć o ofiarach Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia 2019 r. w kościele Ojców Karmelitów Bosych pw. Świętej Teresy w Przemyślu odprawiona została uroczysta Msza Święta upamiętniająca ofiary – dokonanej przed  79. laty przez stalinowskich oprawców - Zbrodni Katyńskiej. W tej mszy wzięli udział m.in.: przedstawiciele samorządu (w tym Wicestarosta Przemyski Marek Kudła), parlamentarzyści, służby mundurowe, harcerze, młodzież i oczywiście członkowie rodzin katyńskich.  Po liturgii złożono wieńce i kwiaty przy tablicach z nazwiskami ofiar ludobójstwa na polskich oficerach, umieszczonych na jednym z filarów karmelickiego kościoła. Uroczystość uświetniła Salezjańska Orkiestra Dęta „Augustino”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Sybiracy z Przemyśla https://photos.app.goo.gl/zHrWnfe4dipbTqCJ8

Przemyskie Targi Pracy

12 kwietnia 2019 r. w siedzibie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu, odbyły się kolejne już Targi Pracy pod hasłem „Twoje Decyzje - Twoja Praca - Twoja Kariera". Przemyskie Targi Pracy od lat cieszą się wielkim zainteresowaniem zarówno wystawców jak i osób poszukujących pracy. Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z ofertami instytucji państwowych, służb mundurowych, a także firm z branży finansowej, handlowej i usługowej. Organizatorami wydarzenia byli: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Przemyślu. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Starosta Przemyski Jan Pączek, Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun, inni przedstawiciele władz samorządowych, szefowie straży, inspekcji i służb m.in. Krajowej Administracji Skarbowej, Policji, PSP, Straży Miejskich oraz instytucji wspierających lokalny rynek pracy, a przede wszystkim wiele osób zainteresowanych pozyskaniem pracy. 

 
 
 
 
 
 
Fot. Agata Czereba
Poświęcenie nowych ambulansów w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu

Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Amatorów

6 kwietnia 2019 r. po raz kolejny w hali sportowej w Medyce odbył się Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Amatorów. Zwyciężyła reprezentacja gminy Dubiecko, II miejsce zajęła reprezentacja gminy Krzywcza zaś III miejsce przypadło reprezentacji gminy Krasiczyn. Zwycięzcy otrzymali puchary Starosty Przemyskiego oraz pamiątkowe dyplomy.
Puchary i dyplomy wręczył pan Ryszard Adamski – Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego. 
Organizatorem turnieju był Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu przy współpracy z Urzędem Gminy w Medyce.
Składamy podziękowania Wójtowi za pomoc w organizacji turnieju.

 

 
 
 
 
 
 
"Kwietna Niedziela" - Jarmark Rękodzieła Ludowego

 

Posiedzenie Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego

4 kwietnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu, odbyło się posiedzenie Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego. Zapoznali się oni z problematyką rodzin zastępczych przedstawioną przez Panią Jolantę Jabłońską -Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie. Pan Piotr Worosz – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji zrelacjonował kwestię organizacji Dożynek Powiatowych w miejscowości Rokszyce - Gmina Krasiczyn. W spotkaniu wziął także udział Starosta Przemyski – Jan Pączek.

 

 

 

Konkurs Wielkanocny 2019

Dnia 3 kwietnia 2019 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbył się Konkurs Wielkanocny organizowany przez Lokalną Grupę Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”. W konkursie wzięło udział 12 grup: Koło Gospodyń Wiejskich w Krasiczynie, Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „Buszkowiczanki”, Koło Gospodyń Wiejskich w Żurawicy, Koło Gospodyń Wiejskich w Kormanicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Kniażycach, Stowarzyszenie Aktywni Razem Zadąbrowie, Stowarzyszenie im. Ks. Jana Twardowskiego działające na rzecz rozwoju Hermanowic, Koło Gospodyń Wiejskich w Nowosiółkach Dydyńskich „Pokolenie”, Koło Gospodyń Wiejskich w Żurawicy im. Świętego Andrzeja Boboli, Stowarzyszenie Kulturalne „Jawor” w Pikulicach, Koło Gospodyń Wiejskich „Ale Babki” w Stubnie oraz Medyckie Koło Gospodyń. 
Celem konkursu była aktywizacja i integracja członków społeczności lokalnej oraz kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulinarnego.
W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Jan Pączek – Starosta Przemyski, Jerzy Góralewicz – Sekretarz Powiatu, Piotr Pilch - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Wójtowie gmin: Marek Iwasieczko, Tadeusz Bobek, Bogusław Słabicki, Tomasz Szeleszczuk, Mariusz Śnieżek oraz Członkowie władz LGD,
Komisja po dokonaniu degustacji i burzliwych obradach postanowiła przyznać wyróżnienia i nagrody rzeczowe wszystkim Uczestnikom.
Miło, pięknie, smacznie, świątecznie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XLII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

Dnia 29 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Dubiecku odbył się XLII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Jury eliminacji powiatowych w składzie: mł. bryg. Jacek Dudek, mł. bryg. Piotr Majka, Agnieszka Cynowska-Porada – przedstawiciel Powiatu, kpt. Łukasz Zieliński, asp. Marcin Buczek po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowało do finału:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy 1 do 6)

1. Karolina Gaweł - SP w Orłach - 30 pkt.

2. Katarzyna Hołyszko - SP w Zadąbrowiu - 28 pkt.

3. Rafał Zając - SP w Orłach - 27 pkt.

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy 7 i 8 i gimnazja klasy 3)

1. Dominika Dymon - SP w Dubiecku - 30 pkt.

2. Gabriela Worotyłko - Gimnazjum w Dubiecku - 30 pkt.

3. Julia Kurasz - Gimnazjum w Dubiecku - 29 pkt.

4. Klaudia Ilba - SP w Drohojowie - 29 pkt.

III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne)

1. Aleksandra Gaweł - II LO w Przemyślu - 30 pkt.

2. Katarzyna Kamińska - LO w Dubiecku - 28 pkt.

3. Arletta Szybiak - LO w Dubiecku - 27 pkt.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (szkoła podstawowe klasy 1 do 6)

1. Karolina Gaweł - SP w Orłach - 9 pkt.

2. Rafał Zając - SP w Orłach - 9 pkt.

3. Katarzyna Hołyszko - SP w Zadąbrowiu  - 1 pkt.

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy 7 i 8 i gimnazja klasy 3)

1. Julia Kurasz - Gimnazjum w Dubiecku - 6 pkt.

2. Dominika Dymon - SP w Dubiecku - 3 pkt.

3. Klaudia Ilba -  SP w Drohojowie - 3 pkt.

4. Gabriela Worotyłko - Gimnazjum w Dubiecku - 2 pkt.

III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne)

1. Aleksandra Gaweł - II LO w Przemyślu - 9 pkt.

2. Katarzyna Kamińska - LO w Dubiecku - 5 pkt.

3. Arletta Szybiak - LO w Dubiecku - 0 pkt.

Młodzież jak zwykle nie zawiodła, wykazała się dużym zaangażowaniem oraz znajomością zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Nagrody w konkursie ufundowane były przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu, które wręczał Sekretarz Powiatu Jerzy Góralewicz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przekazanie obowiązków dowódcy batalionu

29 marca w Jednostce Wojskowej w Żurawicy odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy I Batalionu Czołgów im. płk Józefa Koczwary przez odchodzącego na emeryturę ppłk dypl. Wiesława Szczepankiewicza. Jego obowiązki będzie czasowo pełnić dotychczasowy zastępca mjr Marcin Sudek. Podczas uroczystego apelu, z zachowaniem całego ceremoniału wojskowego, ustępującemu po 37 latach służby dowódcy gratulacje i życzenia składali zarówno przedstawiciele służb mundurowych, jak i osoby cywilne. W imieniu Starosty Przemyskiego Jana Pączka podziękowanie za wierną służbę i krzewienie patriotyzmu złożył Wicestarosta Przemyski Marek Kudła. 

Warto nadmienić, iż sformowany w 1993 roku batalion, będący częścią 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, odnosi znaczące sukcesy we współzawodnictwie z innymi jednostkami, brał m.in. udział w międzynarodowych ćwiczeniach, a także desygnował żołnierzy do składów Polskich Kontyngentów Wojskowych.
 
 
 
 
 
XXI Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych w Reczpolu

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.03.26

  INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.03.25

 INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

Konkurs na Pisankę Wielkanocną

 

Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl

Porozumienie w sprawie Powiatowej Biblioteki Publicznej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.03.14

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

Bitwa Regionów - Ogólnopolski Konkurs Kulinarny

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w ramach działań promocyjnych, przy wsparciu i pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje ogólnopolski konkurs kulinarny mający promować najlepsze tradycyjne potrawy z całej polski. BITWA REGIONÓW jest konkursem skierowanym do Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji skupiających Koła Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń skupiających kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in. promocja i pielęgnowania lokalnych tradycji kulinarnych.

Strona 5 z 63
««   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone