Aktualności
Gmina Dubiecko w rzeszowskiej telewizji

Gmina Dubiecko, położona wśród malowniczych wzgórz Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego, słynie ze…
słynnych ludzi, którzy albo się tu urodzili, jak np. bp Ignacy Krasicki, zwany księciem poetów polskich,  albo odwiedzali te strony, jak m. in. Aleksander hrabia Fredro, Wincenty Pol czy Franciszek Karpiński, gdyż piękno tutejszej przyrody dawało im natchnienie do tworzenia wspaniałych dzieł. A samo Dubiecko, będące siedzibą gminy, to jedna z najstarszych miejscowości tego regionu, która zachowała swój urok i rangę także dzięki temu, że była siedzibą znamienitych rodów: Kmitów, Stadnickich, Krasickich i Konarskich.

Dziś gmina Dubiecko to miejsce wielu turystycznych atrakcji, zarówno bogatej historii i cennych zabytków, jak i zakątków urzekających swą nadzwyczajną urodą. To także mała ojczyzna ludzi z wielkimi pasjami.

I o tym niezwykłym miejscu na Podkarpaciu, nie do końca jeszcze odkrytym, opowiada film „Gmina Dubiecko”, który 15 bm. (sobota) o godz. 19.15 wyemituje TVP Rzeszów.

Scenariusz i realizacja Jan Miszczak.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2018.12.05

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

Ogłoszenie o naborze do nowo powstałej Placówki Wsparcia Dziennego

Starostwo Powiatowe w Przemyślu ogłasza nabór do nowo powstajacej Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Przemyskiego, która będzie funkcjonować na parterze w budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Nienadowej.

Dokumenty do pobrania:

 

Zaproszenie do wsparcia akcji MIKOŁAJ BEZ GRANIC 2018

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 27 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas którego, został omówiony stan przygotowania powiatowych służb, inspekcji i straży do okresu zimowego.
Zadania w tym zakresie szczegółowo przedstawili: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Miejski Policji oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
Starosta Przemyski wydał służbom  rekomendacje prowadzenia bieżącej analizy sytuacji pogodowych, zapewnienia sprawnego realizowania zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, wzmożenia działań prewencyjnych mających na celu monitorowanie sytuacji osób narażonych na wychłodzenie organizmu w okresie utrzymywania się niskich temperatur, a także ścisłej współpracy wszystkich powiatowych służb przy reagowaniu na ewentualne sytuacje kryzysowe.
Celem zapewnienia właściwego i szybkiego przepływu informacji o wystąpieniu zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu mieszkańców powiatu przemyskiego Starosta Przemyski wydał Zarządzenie nr 69/2018 w sprawie wymiany informacji w systemie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu przemyskiego, w którym zobowiązał wszystkie powiatowe służby, inspekcje, straże, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych  oraz gminne jednostki samorządu terytorialnego w powiecie do składania informacji w zakresie swojej właściwości o sytuacji kryzysowej, a także wystąpieniu okoliczności prowadzących do zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, zagrożenia środowiska, bezpieczeństwa i utrzymania porządku publicznego na terenie powiatu przemyskiego.

 

 

 

Pierwsza Sesja VI Kadencji Rady Powiatu Przemyskiego - Uchwały

W załączniku Uchwały podjęte na Sesji VI Kadencji Rady Powiatu Przemyskiego.

Załącznik - Uchwały

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

W załączeniu ostrzeżenie meteorologiczne.

Ostrzeżenie

Pierwsza Sesja Rady Powiatu Przemyskiego VI Kadencji

Sprostowanie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Pierwsza Sesja Rady Powiatu Przemyskiego VI Kadencji

W dniu 20 listopada 2018 r. po raz pierwszy zebrała się nowo wybrana Rada Powiatu Przemyskiego VI kadencji. Na początku członkowie rady złożyli uroczyste ślubowanie. Obrady rozpoczął Wojciech Bobowski – radny senior. Pierwszym punktem był wybór nowego Przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego, Uchwałą Nr I/1/2018 został nim Ryszard Adamski, który poprowadził dalsze obrady. Uchwałą Nr I/2/2018 wybrano Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego, którym został Władysław Maciupa. Następnym punktem obrad był wybór Starosty Przemyskiego, którym Uchwałą Nr I/4/2018 został Jan Pączek. Starosta zaproponował kandydaturę Wicestarosty, Uchwałą Nr I/5/2018 wybrany został radny Marek Kudła. W dalszym ciągu Uchwałami Nr I/6/2018, I/7/2018, I/8/2018 powołano na wniosek Starosty Przemyskiego członków Zarządu Powiatu Przemyskiego, którymi zostali: Zbigniew Blecharczyk, Ryszard Gołębiowski, Jan Semków.

 

 

 

 

 

 

Konkurs "Kardynał Adam Stefan Sapieha - Wielki Syn Swojej Ojczyzny"

Dnia  16.11.2018 r. w zamku Zespołu Zamkowo – Parkowego w Krasiczynie odbyło się rozstrzygnięcie I edycji Konkursu „Kardynał Adam Stefan Sapieha – Wielki Syn Swojej Ojczyzny” organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych Powiatu Przemyskiego, którzy mogli rywalizować w trzech kategoriach:
- konkurs plastyczny „Sapieha oczami dziecka” dla uczniów klas IV – VI, gdzie miejsca zajęli:
ex aequo I miejsce:
BARBARA KIJOWSKA Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu,
MAJA KURASZ Szkoła Podstawowa im. A. Fredry we Fredropolu,
II miejsce – KLAUDIA TOPOLSKA Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie
III miejsce – KINGA HOLICKA Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie
Wyróżnienie – AMELIA KRUPSKA Szkoła Podstawowa im. A. Fredry we Fredropolu
- konkurs na prezentację multimedialną o życiu i działalności kard. A. S. Sapiehy dla uczniów klas VII – VIII oraz oddziałów gimnazjalnych:
I miejsce – WIKTORIA SIKOŃ Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie,
II miejsce – NATALIA MOŚCISZKO Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie,
III miejsce – DIANA SUSZCZAK Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie,
Wyróżnienie – KLAUDIA ŚWIETLICKA Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszanach.
- konkurs wiedzy o życiu i działalności kard. A. S. Sapiehy dla uczniów klas VII –VIII oraz oddziałów gimnazjalnych.
I miejsce – PATRYCJA AMAROWICZ Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie,
II miejsce – JOANNA OWARZANA Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie,
III miejsce – NATALIA MOŚCISZKO Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie,
Patronat nad konkursem objęli: Kuria Metropolitarna w Przemyślu; Parafia pw. Św. Marcina w Krasiczynie; Starostwo Powiatowe w Przemyślu; Zespół Zamkowo – Parkowy w Krasiczynie; Gmina Krasiczyn, Gminna Biblioteka Publiczna w Krasiczynie.

 

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Pierwsza sesja nowej Rady Powiatu Przemyskiego

20 listopada 2018 roku o godz. 10:00, odbędzie sie pierwsza sesja VI kadencji Rady Powiatu Przemyskiego.

Transmisja na żywo pod linkiem poniżej:
https://transmisja.esesja.pl/przemyslpowiat

Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej
Pomnik Niepodległości w Drohojowie

11 listopada 2018 roku w Drohojowie, uroczyście poświęcono pomnik z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości ku czci Ojców Narodu, dzięki którym możemy żyć i pracować w wolnej Polsce. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym p.w. M. B. Częstochowskiej w Drohojowie, koncelebrowaną przez ks. Andrzeja Stopyrę - Proboszcza Parafii Wacławice i Administratora Parafii w Drohojowie oraz ks. Grzegorza Delmanowicza. Po mszy z programem słowno - muzycznym wystąpiły dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drohojowie. Po części artystycznej wszyscy udali się pod pomnik.  Poświęcenia dokonał ks. Andrzej Stopyra. Uroczystości prowadził prezes Stowarzyszenia Wspólna Sprawa w Drohojowie Janusz Hołyszko, a kwiaty przy pomniku składali: Jan Pączek - Starosta Przemyski, Bogusław Słabicki - Wójt Gminy Orły, Małgorzata Hawro - Przewodnicząca Rady Gminy Orły, Ryszard Żuk i Stanisław Bratkowski - Przedstawiciele Stowarzyszenia Wspólna Sprawa w Drohojowie, Anna Wojtowicz i Leszek Wasiewicz z Samorządu Wsi Drohojów, Łucja Góra - Radna Gminy Orły oraz Mieczysław Piwiński, Grzegorz Niemiec i Maciej Hołyszko - druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Drohojowie.

 

 

 

 

 

Fot. I. Griń

9 listopada 2018 r. - 3. Dziecięcy Festiwal "Piosenka w Mundurze"

W piątek 9 listopada 2018 roku na scenie Zamku Kazimierzowskiego już po raz trzeci odbył się Dziecięcy Festiwal „Piosenka w Mundurze”, którego organizatorami są: Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Prezydent Miasta Przemyśla, Starosta Przemyski, Dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK. Partnerami projektu są służby mundurowe województwa podkarpackiego. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Wojewoda Podkarpacki   Ewa Leniart i Marszałek Województwa  Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Instytut Pamięci Narodowej. Nie bez powodu wybrano Przemyśl na miejsce, w którym odbywa się festiwal, bowiem stacjonował tu kiedyś jeden z największych garnizonów Wojska Polskiego w kraju.
Celem festiwalu jest popularyzacja tradycyjnych i współczesnych polskich piosenek wojskowych i patriotycznych, konfrontacja umiejętności wokalno-instrumentalnych młodych wykonawców, a także wzbogacenie edukacji patriotycznej oraz narodowej dzieci i młodzieży poprzez piosenkę. Konkurs skierowany jest do dzieci z podkarpackich szkół podstawowych, nad którymi patronat sprawują służby mundurowe oraz szkół współpracujących ze służbami mundurowymi.
Prezentacje konkursowe wykonawców z całego Podkarpacia odbywały się w dwóch kategoriach: soliści i zespoły wokalne w dwóch kategoriach wiekowych – klasy I-IV szkoły podstawowej oraz klasy V – VIII i III Gimnazjum.
Komisja konkursowa w składzie: Elżbieta Bernatek, Dominika Osypanko, Monika Rosicka, Marzena Sopel-Zając, Piotr Pruchnicki, Piotr Worosz po wysłuchaniu wszystkich wykonawców postanowiła przyznać następujące miejsca w poszczególnych kategoriach oraz wyróżnienia. I tak:

WYRÓŻNIENIE w kategorii – solista klasa I – IV
    Sara Stec – SP w Szebniach
WYRÓŻNIENIE w kategorii – solista klasa V – VIII i III Gimnazjum
    Julia Mielniczek – SP nr 16 w Przemyślu
    Karol Choma – SP nr 14 w Przemyślu
Nie przyznano miejsca 1 w kategorii zespół klasa I – IV.
3 miejsce w kategorii – zespół klasa I – IV
    Wesoła Gromada – SP w Leszczawie Dolnej
3 miejsce w kategorii – zespół klasa V – VIII i III Gimnazjum
    Patriotyczne Trytytki – SP w Baryczy
3 miejsce w kategorii – solista klasa I – IV
    Kamila Zawada – SP w Szebniach
3 miejsce w kategorii – solista klasa V – VIII i III Gimnazjum
    Natalia Ruchlewicz – SP nr 17 w Rzeszowie
2 miejsce w kategorii – zespół klasa I – IV
    Krasne Ludki – SP w Krasnem
2 miejsce w kategorii – zespół klasa V – VIII i III Gimnazjum
    Wiktoria Pelc i Weronika Trojanowska – SP nr 10 w Jarosławiu
2 miejsce w kategorii – solista klasa I – IV
    Natalia Krysa – SP w Małej
2 miejsce w kategorii – solista klasa V – VIII i III Gimnazjum
    Monika Balawender – SP nr 5 w Jarosławiu
1 miejsce w kategorii – zespół klasa V – VIII i III Gimnazjum
    PO-ZIOMKI – SP w Horyńcu-Zdroju
1 miejsce w kategorii – solista klasa I – IV
    Emilia Sikora – SP w Domaradzu
1 miejsce w kategorii – solista klasa V – VIII i III Gimnazjum
    Igor Buła – SP w Piwodzie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Tomasz Beliński

 

Przemyska Giełda Staroci

PRÓBA URUCHOMIENIA SYSTEMÓW ALARMOWYCH

Konkurs ofert - nieodpłatna pomoc prawna

Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.:” Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa w 2019 r.”

Załączniki do pobrania:

Uchwała

Załącznik do Uchwały

Pikniki "Służymy Niepodległej"

10 listopada br. (sobota) o godz. 13.00, w siedemnastu polskich miastach we wszystkich województwach rozpoczną się pikniki pod hasłem „Służymy Niepodległej” zorganizowane z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Więcej informacji pod linkiem:

Strona 5 z 59
««   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone