Aktualności
Polsko - słowacki projekt współfinansowany przez Euroregion Karpacki

 

 

Promocja turystyczna kluczem rozwoju gospodarczego
pogranicza polsko-słowackiego”

Powiat Przemyski wraz ze swoim słowackim partnerem Powiatem Humenne realizuje projekt „Promocja turystyczna kluczem rozwoju gospodarczego pogranicza polsko-słowackiego”.  Dofinansowanie na ten cel pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 i z budżetu państwa.

Projekt ten jest zorientowany głównie na podniesienie atrakcyjności  i pobudzenie gospodarcze obszaru pogranicza polsko-słowackiego poprzez rozwój turystyki.

Dzięki projektowi Powiat Przemyski i Powiat Humenne opracują specjalny portal internetowy poświęcony miejscom i obiektom o znaczeniu turystycznym z multimedialną mapą turystyczną  pogranicza polsko-słowackiego, która będzie stale aktualizowana i uzupełniana. Otrzymają również 3.000 wydanych przewodników turystycznych w 4 językach (polskim, słowackim, angielskim i niemieckim), zawierających informacje o miejscach i wydarzeniach o znaczeniu turystycznym, w tym na temat bazy noclegowej i gastronomicznej, szlaków turystycznych, atrakcji i wydarzeń turystycznych.  Dostarczy on pełnej informacji o regionie pogranicza polsko-słowackiego, tj. usługach, miejscach godnych zwiedzenia, szlakach turystycznych i kulturowych, komunikacji, itp.

Aktywna promocja turystyczna za pomocą portalu internetowego i przewodnika turystycznego powinna przynieść wzrost zainteresowania tym regionem i zwiększenie liczby turystów odwiedzających pogranicze polsko-słowackie w sezonie i poza sezonem turystycznym. W efekcie bezpośrednie korzyści uzyskają mieszkańcy tego obszaru, właściciele bazy noclegowej i gastronomicznej z uwagi na zwiększony ruch turystyczny, przynoszący większe dochody i nowe miejsca pracy tworzone w celu zapewnienia zwiększonej obsługi tych obiektów.

W maju 2014 r. zorganizowana będzie impreza promocyjna  Pt. Dzień Słowacki podczas Jarmarku Turystycznego w Przemyślu - z występami zespołów polskich i słowackich, prezentacją produktów regionalnych (w tym kulinarnych) i wyrobów rzemieślniczych. Dzięki tej imprezie mieszkańcy Ziemi Przemyskiej i turyści będą mieli możliwość poznania kultury i dziedzictwa partnerów słowackich.

Zakończenie projektu planowane jest w czerwcu 2014 r.

Wartość projektu to ok. 49 tys. EUR, w tym wkład Powiatu  Przemyskiego  to tylko ok. 2,5 tys. EUR, z budżetu państwa pochodzi prawie 5 tys. EUR, zaś dofinansowanie z funduszy unijnych wynosi ok. 42 tys. EUR.

 

  

"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiegow ramach Programu Współpracy Trangranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013."

Pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej

Reprezentanci władz samorządowych Powiatu Przemyskiego – ze starostą Janem Pączkiem i wicestarostą Markiem Kudłą - złożyli hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej. 11 lipca br. złożono wieńce i zapalono znicze przy Rondzie Ofiar Wołynia.

 

 

Natomiast w niedzielę, 14 lipca, odprawiona została w Archikatedrze Przemyskiej uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Michalika z udziałem pocztów sztandarowych, służb mundurowych i orkiestry wojskowej. Dalsza część uroczystości odbyła się na Cmentarzu Wojskowym przy grobie wołyńskim. 

 

 

Tuż przed trzydniowymi obchodami Rada Powiatu Przemyskiego podjęła 10 lipca rezolucję w której czytamy m.in: „W 70 rocznicę ludobójstwa dokonanego na ludności Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, Rada Powiatu Przemyskiego składa hołd wszystkim Polakom, którzy padli ofiarą masowych mordów dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i na pozostałych terenach Rzeczpospolitej”. Rada potępiając tych „którzy dokonali ludobójstwa na obywatelach II RP i jednocześnie wyraża uznanie i wdzięczność tym Ukraińcom, którzy z narażeniem własnego życia nieśli pomoc swoim polskim sąsiadom”. Rada zwróciła się też do parlamentarzystów o ustanowienie 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian.

KONKURS

 

KONKURS PLASTYCZNY

 

2. FESTIWAL ZIEMI PRZEMYSKIEJ

Drugi Festiwal Ziemi Przemyskiej, będący dorocznym pokazem dorobku kulturalnego gmin powiatu przemyskiego, zgromadził 7 lipca br. na placu w Huwnikach (gmina Fredropol) liczną grupę wykonawców, wystawców jak i publiczności.

 

 

 

Podobnie jak przed rokiem w Medyce jury oceniające urozmaicone propozycje poszczególnych gmin miało dużo pracy. Na zakończenie, jako gwiazda wieczoru, na hutnickiej scenie wystąpił zespół Papa Dance. 

 

 

Organizatorem festiwalu było Centrum Kulturalne w Przemyślu, Starostwo Powiatowe w Przemyślu oraz Gmina Fredropol, zaś honorowym patronatem objęli tę imprezę – Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Starosta Przemyski.

A oto zwycięzcy festiwalu:

Gmina Krzywcza – Grand Prix Marszałka Województwa Podkarpackiego za całokształt dorobku kulturalnego

Gmina Medyka – Nagroda Starosty Przemyskiego za najlepszy program artystyczny

Gmina Bircza – Nagroda Dyrektora Centrum Kulturalnego z Przemyśla za prezentacje rękodzieła artystycznego

Gmina Fredropol – Nagroda Centrum Kulturalnego i Firmy DDD z Przemyśla za stoisko kulinarne

 

 

Nagrody za najciekawszy element prezentacji:

Gmina Krasiczyn – za kreatywność tworzenia potraw ze szpinakiem i zaangażowanie młodzieży w promocję gminy

Gmina Żurawica – za estetykę stoiska z jadłem oraz za wierne odtwarzanie haftów na strojach ludowych  

Gmina Stubno – za tradycje smaków prezentowanych potraw

Gmina Przemyśl – za żonglerkę z piłką w wykonaniu Konrada Grzesika z Grochowiec

Gmina Orły – za niekonwencjonalne kompozycje kulinarne.

Panachyda 2013 w Pikulicach

30 czerwca na Ukraińskim Cmentarzu Wojennym w Przemyślu – Pikulicach odbyła się doroczna panachyda czyli nabożeństwo żałobne ku pamięci spoczywających w tym miejscu żołnierzy ukraińskich armii. Wśród przybyłych licznie osób reprezentujących społeczność ukraińską nie zabrakło też przedstawicieli samorządowych władz Przemyśla i Powiatu Przemyskiego.

 

 

Wieniec na mogile złożyli m.in. Jan Bartmiński – przewodniczący Rady Miasta Przemyśla, wiceprezydent miasta Grzegorz Hayder, a w imieniu starosty Jana Pączka – Piotr Worosz, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji.

SZLAKIEM PODKARPACIA

 

Odsłonięcie pomnika w Kalwarii Pacławskiej

23 czerwca br. uroczyście odsłonięto w Kalwarii Pacławskiej pomnik poświęcony - jak głosi napis: „Ofiarom zbrodni OUN i UPA z lat 1939 – 1948 poległym w obronie tej ziemi i cywilnej ludności.”

 

 

Na tablicy widnieją nazwiska dziesięciu poległych: milicjantów MO z Rybotycz i Kalwarii Pacławskiej, żołnierzy WOP ze strażnicy w Kalwarii oraz miejscowego żołnierza AK. Fundatorami pomnika było Społeczeństwo Gminy Fredropol oraz Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Odsłonięcia pomnika dokonali przedstawiciele rodzin ofiar. Przy pomniku złożono też wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze.

 

 

W uroczystości uczestniczył przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski oraz – reprezentujący starostę – Piotr Worosz, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji.

Na planie filmu promocyjnego

W sobotę 15 czerwca br. w Wiosce Fantasy w Kuńkowcach rozpoczęto zdjęcia do filmu promocyjnego kręconego przez ekipę firmy MEDIA-FILM z Rzeszowa na zlecenie Starostwa Powiatowego, według scenariusza Jana Miszczaka. 

 

 

W pierwszym filmowym dniu, oprócz miłośników nurtu fantasy (odzianych w „stroje regulaminowe”) w grodzie pojawiły się regionalne zespoły artystyczne: Szkolny Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej „Trójczyce”, Harcerska Orkiestra Dęta Hufca Ziemi Przemyskiej z Żurawicy oraz Kapela Ludowa „Orzechowiacy”.

 

 

Obraz realizowany obecnie będzie niejako dopełnieniem wcześniejszego filmu, tworząc w sumie dwuczęściową, zwartą tematycznie, całość świadczącą zarówno o kultywowaniu tradycji jak i współczesnych osiągnięciach. Ekipa MEDIA-FILM zrealizowała w ubiegłym roku – również na zlecenie starostwa - film „Ziemia Przemyska” koncentrujący się na zabytkach, historii i walorach przyrodniczych naszego powiatu. Film prezentowany był w telewizji i został wysoko oceniony przez znawców i publiczność.

MISTRZ ORTOGRAFII

W dniu 14 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu odbył się XI finał „Spotkań Ortograficznych” dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla o tytuł „MISTRZA ORTOGRAFII” pod honorowym patronatem Starosty Przemyskiego Pana Jana Pączka.

W pierwszym etapie tego konkursu uczestniczyło 223 uczniów z 9 gmin (Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno) i 7 szkół przemyskich (SP nr 1, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 11, SP nr 15, SP nr 16, SP Muzyczna.) W tym roku drugi etap spotkań odbył się w zmienionej formie. 23 maja 2013 roku w ZSzOI w Przemyślu spotkało się 47 laureatów konkursów gminnych i szkolnych. Wszyscy uczestnicy tego etapu otrzymali dyplomy za udział przygotowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu oraz słodki upominek od organizatorów konkursu. Do trzeciego etapu – XI finału Spotkań Ortograficznych zostało zakwalifikowanych 19 uczniów ze szkół: SP Bircza, SP Dubiecko, SP Fredropol, SP Hureczko, SP Kaszyce, SP Hermanowice, SP nr 4, SP nr 6, SP nr 11, SP nr 15, SP nr 16 i SP Muzyczna.

 

 

Zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii otrzymała Oliwia Cieleń – uczennica SP we Fredropolu, przygotowana do konkursu przez p. Annę Górkę.  Tytuł wicemistrza zdobyła Magdalena Cebeńko – uczennica SP w Birczy, przygotowana przez p. Irenę Kulon. Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Kielar z SP w Hermanowicach, uczennica p. Izabeli Wityk, Julia Łyszczarz z SP nr 15, uczennica p. Marty Szymańskej, Jakub Tomaszewski z SP nr 16, uczeń p. Agnieszki Zięby. Uroczyste podsumowanie konkursu zaszczycili swoją obecnością Pan Marek Kudła – Wicestarosta Powiatu Przemyskiego, Pani Janina Mielnikiewicz – Kierownik Oddziału Kuratorium Oświaty w Przemyślu, Pan Piotr Worosz – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji, Pani Alina Dąbek – menadżer wydawnictwa MAC. 

Pan Wicestarosta Marek Kudła wręczył zwycięzcom konkursu wspaniałe nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe, a Pani Kierownik Janina Mielnikiewicz – podziękowania nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu. Z rąk Pana Naczelnika Piotra Worosza wszyscy uczestnicy finałowych zmagań ortograficznych otrzymali dyplomy za udział, a Pani Alina Dąbek wręczyła im nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo MAC. Dyplomy dla uczniów i nauczycieli, jak co roku, przygotowało Starostwo Powiatowe. W pracach komisji konkursowej uczestniczyły panie: Elżbieta Malec, Dorota Mazurek, Elżbieta Musiał, Aneta Rudnicka, Danuta Wojdylak.  Jury wyraziło uznanie dla wspaniałej znajomości zasad ortograficznych finalistów spotkań oraz bardzo wysokiego poziomu konkursu.

 

 

Czas oczekiwania na wyniki konkursu został ciekawie zapełniony przez Gospodarzy. Uczniowie po poczęstunku odwiedzili Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, wystawę „Retro” w szkolnej bibliotece oraz obejrzeli interesujący występ artystyczny. Zaproszeni Goście wyrazili swoje uznanie i podziękowania za wieloletnią działalność i popularyzację poprawności ortograficznej wśród uczniów paniom Alicji Dobosz i Marcie Kostce.  Konkurs cieszy się od lat niesłabnącą popularnością i na stałe wpisał się do kalendarza imprez oświatowych organizowanych na szczeblu powiatowym.

Program Wspomagania Wsi

Fundacja Wspomagania Wsi w województwie podkarapackim realizuje dwa programy pożyczkowe. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.fww.org.pl

I Turniej Piłki Nożnej Samorządowców Powiatu Przemyskiego

8 czerwca br. na kompleksach boisk sportowych Orlik w Nienadowej i Dubiecku, odbył się I Turniej Piłki Nożnej Samorządowców Powiatu Przemyskiego o Puchar Starosty Przemyskiego. W rozgrywkach wzięły udział reprezentacje z sześciu gmin: Gminy Przemyśl, Gminy Dubiecko, Gminy Medyka, Gminy Orły, Gminy Krasiczyn i z Gminy Krzywcza.

 

 

Po zagorzałym i uczciwym pojedynku zwyciężyła reprezentacja Gminy Medyka,

 

 

2 miejsce zajęła reprezentacja Gminy Dubiecko,

 

 

zaś na 3 miejscu uplasowała się drużyna z Gminy Krasiczyn.

 

 

Zwycięzcy oraz zdobywcy miejsc 2 i 3 otrzymali puchary Starosty Przemyskiego, medale i dyplomy.

 

 

Najlepszym strzelcem turnieju został zawodnik z Gminy Dubiecko D. Antosiak.

 

Absolutorium dla Zarządu

Najważniejszym punktem obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Przemyskiego, w dniu 6 czerwca 2013 roku, było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Przemyskiego za rok 2012. Ożywionej dyskusji nie było, zarząd otrzymał od radnych solidną porcję pochwał.

 


Radni jednogłośnie głosują za udzieleniem absolutorium.

 

Za udzieleniem absolutorium głosowali wszyscy, obecni na sali, radni. Nieco wcześniej, również jednogłośnie, przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2012. Miłym akcentem sesji było udekorowanie starosty Jana Pączka - Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” przyznanym przez Ministra Obrony Narodowej.

 


Mjr Robert Kuca, zastępca komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu,
dekoruje starostę Jana Pączka Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”

BIAŁA KSIĘGA

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP to efekt dwuletniej pracy prawie 200 ekspertów, prowadzonej na polecenie Prezydenta RP w ramach Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. W przedsięwzięcie zaangażowani byli m.in. przedstawiciele niezależnych ośrodków analitycznych, uczelni oraz struktur rządowych.

W skali Polski to pionierskie opracowanie. Po raz pierwszy w jednym dokumencie spójnie przedstawiony i oceniony został cały system bezpieczeństwa państwa – obejmujący sferę obronną, społeczną i gospodarczą. Ukazuje ona również wzajemne relacje i zależności pomiędzy tymi elementami.

W publikacji można znaleźć odpowiedzi na pytania: Jaki jest dziś stan bezpieczeństwa Polski i jakie są nasze interesy narodowe w tej dziedzinie? Jakich zmian w środowisku bezpieczeństwa możemy oczekiwać w nadchodzących latach i jaka powinna być strategia działania Polski w tych zmieniających się warunkach? I wreszcie – jak przygotować potrzebne do tego siły i środki, czyli szeroko rozumiany system bezpieczeństwa państwa.

Biała Księga jest adresowana do wszystkich: organów władzy rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, instytucji analitycznych, młodzieży i środowisk akademickich, a także każdego obywatela z osobna. To spełnienie obowiązku rzetelnego informowania społeczeństwa o sprawach bezpieczeństwa Polski i Polaków. Główną rolą Białej Księgi jest upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie i krzewienie wiadomości społecznej w tej dziedzinie – w myśl idei, że bezcennym kapitałem każdego nowoczesnego państwa są obywatele rozumiejący jego potrzeby, w tym tę żywotną, jaką jest troska o wspólne bezpieczeństwo.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.spbn.gov.pl – zapraszam do odwiedzenia jej i podzielenia się z nami swoimi refleksjami

Informacja dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej

 Informacja dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej.

 informacja o projekcie.doc

 

e-BOK w PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Karpacki Oddział Handlowy w Tarnowie, spełniając oczekiwania swoich Klientów uruchomiło bezpłatną aplikację internetową - Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta „e-BOK” wraz z usługą „eko-faktura”.

Aplikacja e-BOK jest dostępna przez 24 godz./dobę pod adresem internetowym: www.ebok.pgnig.pl. Korzystając z e-BOK Klienci mają możliwość sprawdzania historii zużycia paliwa gazowego, monitorowania salda na rachunku rozliczeniowym, terminu płatności, podawania stanu gazomierza, opłacania faktur za pobrane paliwo gazowe, zmiany danych kontaktowych, wyjaśniania wątpliwości i zgłaszania reklamacji, a w przypadku wyboru usługi „eko-faktura” również podglądu wygenerowanych faktur. Usługa „eko-faktura” polegająca na zastąpieniu faktur tradycyjnych w formie papierowej fakturami w formie elektronicznej, umożliwia natychmiastowe dostarczenie faktury do Klienta tuż po jej wystawieniu, bez zwłoki związanej z wysłaniem jej w postaci tradycyjnego listu. Zachęcamy Naszych Klientów do rejestrowania się w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta PGNIG.

Święto Konstytucji 3 Maja

222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczczono w Przemyślu Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej w intencji Ojczyzny z udziałem Kompanii Honorowej WP, Orkiestry, Chóru Magnificat i pocztów sztandarowych. Dalsza część uroczystości odbywała się na Wzgórzu Zamkowym, gdzie składano kwiaty i wieńce przy pamiątkowym obelisku. Nowym akcentem tegorocznego święta było złożenie przyrzeczenia strzeleckiego przez uczniów I klasy II Liceum Ogólnokształcącego.

 

 

Starosta Powiatu Przemyskiego Jan Pączek i Wicestarosta Marek Kudła składają kwiaty przy kamieniu upamiętniającym uchwalenie Konstytucji 3 Maja

Eliminacje Powiatowe XIV Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego

Dnia 27 kwietnia br. w sali gimnastycznej Gimnazjum w Krzywczy odbyły się eliminacje powiatowe XIV Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego. Organizatorem eliminacji powiatowych był Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowe w Przemyślu zaś współorganizatorem Wójt Gminy Krzywcza – Pan Witold Szpytman. Do rozgrywek zgłosili się zawodnicy z gmin Powiatu Przemyskiego ok. 60 uczestników. Po uroczystym otwarciu eliminacji powiatowych Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego dokonanym przez Piotra Worosza – Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji rozpoczęły się mecze eliminacyjne.

Do finału wojewódzkiego w Rzeszowie zakwalifikowali się zdobywcy I i II miejsca w każdej z kategorii wiekowych Zwycięzcy otrzymali statuetki ufundowane przez Starostę Przemyskiego – Pana Jana Pączka, laureaci I – III miejsca pamiątkowe dyplomy. Zwycięzca w kat. mężczyzn 56 lat został nagrodzony pucharem ufundowanym przez Wójta Gminy Krzywcza – pana Witolda Szpytmana.

KONDOLENCJE

 Panu Janowi Pączkowi

Staroście Przemyskiemu

wyrazy głębokiego współczucia, 
zrozumienia i duchowego wsparcia


z powodu śmierci

OJCA

składają

Rada i Zarząd Powiatu Przemyskiego
oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego w Przemyślu
Finały Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej Amatorów

6 marca br. w hali sportowej w Medyce odbył się Finały Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej Amatorów o Puchar Starosty Przemyskiego.

 

W rozgrywkach wzięli udział zwycięscy półfinałów powiatowych z gmin: Bircza, Krzywcza, Fredropol, Orły.

 

 

Po zagorzałym i uczciwym pojedynku zwyciężyła reprezentacja gminy Bircza, 2 miejsce zajęła reprezentacja gminy Fredropol, zaś na 3 miejscu uplasowała się drużyna z gminy Krzywcza.

 

 

Zwycięzcy oraz zdobywcy miejsc 2 i 3 otrzymali puchary Starosty Przemyskiego, zaś za postawę fair play została nagrodzona reprezentacja gminy Orły.

 

 

Wszystkie uczestniczące w Turnieju drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Strona 50 z 62
««   22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone