Aktualności
ODZNAKI PZPN i OZPN

Podczas uroczystości otwarcia „Orlika" w Nienadowej, działacze PZPN odznaczyli najbardziej - dla realizacji tego przedsięwzięcia - zasłużone osoby z powiatu przemyskiego.

I tak:

Srebrne Odznaki Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej otrzymali: przewodniczący rady powiatu przemyskiego Ryszard Adamski, starosta Jan Pączek i wicestarosta Marek Kudła, zaś brązowe: skarbnik powiatu Agnieszka Paryga oraz członkowie zarządu powiatu przemyskiego - Wacław Pawłowski i Ryszard Gołębiowski.

 

 

Ponadto:

Złote Odznaki Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jarosławiu otrzymali: ks.Franciszek Partyka, dyrektor LO w Dubiecku - Alicja Atak i dyrektor Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej - Józef Szyszlak. 

Srebrne odznaki OZPN w Jarosławiu otrzymali z kolei: radny powiatowy Zdzisław Tereszczak i sołtys Nienadowej Maria Sztur,
zaś brązowe: naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji starostwa - Piotr Worosz oraz naczelnik Wydziału Urbanistyki  Architektury i Budownictwa - Wiesław Czekierda. 

Odznaki wręczali: prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej - Kazimierz Greń i poseł Mieczysław Golba.

Moje Boisko - ORLIK 2012

18 kwietnia br. odbyło się uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych, położonych przy Zespole Szkół im. A. Fredry w Nienadowej (Gmina Dubiecko). Inwestycję zrealizowano w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012". Swoją obecnością uroczystość zaszczycili Małgorzata Chomycz - Śmigielska Wojewoda Podkarpacki, przedstawiciele parlamentarzystów: Andrzej Matusiewicz, Marek Rząsa, Mieczysław Golba a także Anna Kowalska Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Maciej Lewicki Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Ryszard Adamski wraz z Radnymi Powiatu, Marek Kudła Wicestarosta Przemyski, Jerzy Góralewicz Sekretarz Powiatu Przemyskiego, Zbigniew Blecharczyk Wójt Gminy Dubiecko, Przewodniczący Rady Gminy Dubiecko Stanisław Jureczko wraz z Radnymi, Naczelnicy Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Dyrektorzy Szkół oraz władze wsi Nienadowa. Wśród gości znaleźli się także działacze sportowi m.in. Kazimierz Greń Dyrektor PZPN i trenerzy, przedstawiciele wykonawców oraz projektantów obiektu ale także młodzież, która będzie korzystać z boisk.

 

 

W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Przemyskiego Starosta Przemyski Jan Pączek podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania inwestycji. Następnie dokonano oficjalnego przecięcia wstęgi a proboszcz parafii w Nienadowej poświęcił obiekt. Podczas spotkania uczniowie ze Zespołu Szkół wystąpili z okolicznościowym programem artystycznym.

Inwestycja była finansowana z budżetu państwa w kwocie, 500 000,00 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego 333 000,00 pozostała kwota pochodziła z budżetu Powiatu Przemyskiego.

Tym samym Powiat Przemyski zyskał nowy obiekt sportowy, który będzie służyć młodzieży naszego powiatu.

Lekcja europejska z europosłem Elżbietą Łukacijewską - Parlament bez tajemnic

Pani Elżbiety Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego spotkała się w dniu 16 kwietnia 2012 r. z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego w Starostwie Powiatowym w Przemyślu. Przedmiotem spotkania była m.in. prezentacja działalności Parlamentu Europejskiego oraz zapoznanie uczniów z pracą europosła.

 

 

Spotkanie odbyło się w ramach tzw. „lekcji europejskich” organizowanych dla uczniów lokalnych szkół przez Punkt Informacyjny „Europe Direct” przy Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

Pani Poseł bardzo interesująco omówiła funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego oraz opowiedziała wiele ciekawych informacji dotyczących Unii Europejskiej.

W spotkaniu uczestniczyło przeszło 60 osób, były to delegacje wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych regionu, w tym przede wszystkim członkowie szkolnych klubów europejskich oraz młodzież z klas maturalnych z nauczycielami.

W „lekcji europejskiej” uczestniczyły również Panie Katarzyna Stępak i Ewa Nowak–Koprowicz, które zaprezentowały działalność Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej oraz Punktu „EURODESK” przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

 

Ponadto w związku z organizowanym przez Punkt „Europe Direct” w Przemyślu Konkursem Wiedzy o Unii Europejskiej dla młodzieży szkół ponadgimnzajalnych, Pani Jadwiga Żmuda – Koordynator Punktu przedstawiła zasady uczestnictwa w Konkursie. Finał Konkursu odbędzie się w Dniu Europy, tj. 9 maja 2012 r. Główną nagrodą będzie wyjazd 6 uczniów - zwycięzców Konkursu do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, ufundowany przez Panią Elżbietą Łukacijewską.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

 

Półfinały Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej Amatorów.

31 marca 2012 roku w Gminie Dubiecko, Gminie Bircza i Gminie Fredropol odbyły się Półfinały Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej Amatorów. W rozgrywkach brały udział drużyny z Powiatu Przemyskiego. Turnieje rozegrano systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów w oparciu o przepisy PZPS. Zwycięzcy oraz zdobywcy miejsc 2 i 3 otrzymali puchary Starosty Przemyskiego oraz pamiątkowe dyplomy.

Do rundy finałowej awansowały reprezentacje z Gminy Dubiecko, Gminy Bircza i Gminy Fredropol oraz finaliści ubiegłorocznego Turnieju Piłki Siatkowej z Gminy Krzywcza.

Finałowy Turniej Piłki Siatkowej Amatorów odbędzie się 21 kwietnia br. w Hali Sportowej w Medyce.

XIV Sejmik Folklorystyczny

1 kwietnia 2012 w Reczpolu - Gmina Krzywcza - odbył się XIV Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych. Podczas spotkania uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Reczpolu wystąpili z okolicznościowym programem artystycznym, a chór „Gloria” z koncertem pieśni pasyjnych.

 

 

Po występach artystycznych rozstrzygnięto wielkanocne konkursy, które swoim zasięgiem obejmowały cały powiat przemyski. W tym roku, wzorem lat ubiegłych, rozstrzygnięto konkurs na tradycyjną palmę wielkanocną, konkurs na tradycyjne ciasto wielkanocne (babę lub mazura wielkanocnego) oraz na najładniejszą pisankę.

 

 

Na zakończenie imprezy uczestnicy Sejmiku mieli okazję zakupić pisanki na kiermaszu, obejrzeć wystawę prac pokonkursowych oraz degustować ciasta wielkanocne.

XIV Sejmik Folklorystyczny

 

20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą tak nas malują

23.03.20l2r w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pod hasłem: ,,20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą tak nas malują”. 

 

 

Uczestników powitał i wręczył nagrody Pan Marek Kudła Wicestarosta Przemyski. Szczególne podziękowania skierowane były w stronę nauczycieli - opiekunów za zaangażowanie i przygotowanie swoich uczniów do udziału w konkursie.

TRENING AKCJI KURIERSKIEJ

22.03.2012r na terenie Powiatu Przemyskiego odbył się trening akcji kurierskiej. Uczestnikami treningu byli: Starostwo Powiatowe - Obsada Akcji Kurierskiej, Urzędy Gmin Powiatu Przemyskiego - Obsada Akcji Kurierskiej. Trening polegała na sprawdzeniu obiegu informacji w systemie meldunkowym z gminami, natomiast praktyczne uruchomienie akcji kurierskiej odbyło się w relacji Starostwo Powiatowe - Urząd Gminy Żurawica, gdzie wystąpiły utrudnienia, które polegały na blokadzie wejścia do Urzędu Gminy w Żurawicy przez agresywnych kibiców i podpaleniu samochodu. W treningu również brali udział zaproszeni goście: Szef WSzW w Rzeszowie, Zastępca Szefa WSzW w Rzeszowie, Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień, Wojskowi Komendanci Uzupełnień, Zastępcy Wojskowych Komendantów Uzupełnień: Jarosław, Jasło, Nisko, Mielec, Rzeszów, Sanok.

DZIEŃ KOBIET

8 marca Starosta Jan Pączek, Wicestarosta Marek Kudła oraz Sekretarz Jerzy Góralewicz w imieniu męskiej kardy Starostwa Powiatowego w Przemyślu uczcili Dzień Kobiet.

 

 

Pan Starosta przywitał Panie zgromadzone w sali konferencyjnej serdecznymi życzeniami, każda z Pań obdarowana została symbolicznym kwiatkiem.

 

Jubileusz biblioteki

6 marca w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 60-lecia tej placówki.

 

 

W gronie licznie przybyłych na tę uroczystość gości był wicestarosta Marek Kudła, który pogratulował dyrekcji i pracownikom tej placówki oraz wręczył okolicznościowy list od starosty Jana Pączka.

Dzielny posterunkowy

Posterunkowy Witold Młot odbierał 5 marca gratulacje i podziękowania za uratowanie od śmierci dwóch młodych mieszkańców Przemyśla, pod którymi załamał się lód na Sanie.

 

 

W imieniu starosty przemyskiego list gratulacyjny wraz z upominkiem wręczył dzielnemu funkcjonariuszowi wicestarosta Marek Kudła.

Nowi wicekomendanci

1 marca podkarpacki komendant wojewódzki policji insp. Zdzisław Stopczyk wręczył nominacje nowym zastępcom komendanta miejskiego policji w Przemyślu.

 

 

Otrzymali je: podinspektor Wojciech Kiełtyka oraz nadkomisarz Mariusz Rabka.

 

 

W uroczystości tej uczestniczył starosta Jan Pączek, który uhonorował obu funkcjonariuszy okolicznościowymi pismami.

PROJEKT PARASOLOWY - Powiat Przemyski - Rejon Mościska

2.03.2012 r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się spotkanie dot. Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

 

 

Współpraca - na szlaku do Euro 2012

23-24 lutego 2012 r. we Lwowie odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów, polityków i ludzi biznesu z Przemyśla, Stalowej Woli i Lwowa. Organizatorami cyklu konferencji pod nazwą „Współpraca – na szlaku do Euro 2012" byty stowarzyszenia: Przemyski Konwent Społeczno - Gospodarczy oraz Lwowska Kongregacja Kupiecka. 

 

 

Wsparcie poprzez aktywny udział polskiej delegacji udzielili: posłowie Renata Butrym i Marek Rząsa oraz Starosta Przemyski Jan Pączek. W szerokiej delegacji ludzi biznesu uczestniczyli m.in. Roma Stępka prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Przemyślu oraz Jan Piszak- prezes Przemyskiego Konwentu Społeczno - Gospodarczego. Konwencja spotkania to rozmowa o problemach rozwoju transgranicznego obu gospodarek lokalnych w regionach lwowskim i przemyskim, wspólnych pomysłach na rozwój regionu w której aktywnie i na bieżąco uczestniczyli przedstawiciele władz obu regionów.

 

 

Tym razem myślą przewodnią była próba wypracowania wspólnych możliwości inwestycji proekologicznych po obu stronach granicy. W celu dalszego kontowania i konkretyzowania rozpoczętych rozmów strony postanowiły przygotować projekt powołania wspólnej Galicyjskiej Izby Przemysłowo Handlowej jako podmiotu ukierunkowanego na rozwój terenów pogranicza i dokonywania wspólnych działań biznesowych. Według projektu założycielami Izby były stowarzyszenia z Podkarpacia i okręgu lwowskiego; członkami honorowymi zaś przedstawiciele władz samorządowych z obu województw.

 

 

Na zakończenie, delegacja polska złożyła kwiaty na grobach Orląt Lwowskich.

Życzenia i wzruszenia

27 lutego uroczyście w Starostwie Powiatowym uroczyście pożegnano, odchodzącą na emeryturę, Bogusławę Fac pełniącą dotychczas funkcję Geodety Powiatowego oraz naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu.

 

 

Gratulacjom i życzeniom i wzruszeniom nie było końca. Pani Bogusława otrzymała m.in. listy dziękczynne i podarunki od przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego Ryszarda Adamskiego, starosty Jana Pączka, od współpracowników oraz od licznie przybyłej na tę uroczystość geodezyjnej braci z całego województwa podkarpackiego.

Współpraca transgraniczna

27 lutego w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie podczas którego omawiano wspólne przedsięwzięcia jakie podejmowane będą w latach 2012 – 2013 przez Powiat Przemyski, Rejon Starosamborski na Ukrainie oraz Miasto Przemyśl.

 

 

Uściślono wiele kwestii zapisanych w przygotowywanym protokole wykonawczym do umowy o współpracy pomiędzy Powiatem Przemyskim a Regonem Starosamborskim. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: starosta Jan Pączek, przewodniczący Rady Rejonowej w Starym Samborze - Wołodymyr Horbowyj, a prezydenta Przemyśla reprezentowała Henryka Kaszycka – Paniw – sekretarz Miasta Przemyśla.

Jubileusz przewodników turystycznych

Jubileusz 60-lecia Przewodnictwa Przemyskiego świętowali 25 lutego członkowie Koła Przewodników Turystycznych Oddziału PTTK.

 

 

Podczas spotkania w jednej z sal trasy podziemnej w budynku Urzędu Miejskiego spotkali się przewodnicy różnych pokoleń oraz goście i sympatycy z różnych stron kraju oraz z zagranicy. Przemyscy przewodnicy uhonorowani zostali okolicznościowym pismem starosty Jana Pączka.

Ora et labora

Ora et labora (módl się i pracuj) – pod tym hasłem członkowie Koła Przewodników Turystycznych PTTK w Przemyślu zorganizowali 21 lutego obchody Światowego Dnia Przewodnika Turystycznego. Tym razem mieszkańcy Przemyśla zwiedzali kościół Św. Trójcy i opactwo sióstr Benedyktynek.

 

 

Tłumy zwiedzających miały okazję zobaczyć klasztorne miejsca na co dzień niedostępne dla postronnych, spróbować klasztornych potraw, obejrzeć inscenizację teatralną, wysłuchać koncertu, a także uczestniczyć w aukcji staroci czy warsztatach benedyktyńskich. Patronat nad impreza objęli: Prezydent Miasta Przemyśla i Starosta Przemyski.

Wielokulturowość i tolerancja

Wielokulturowość, tolerancja i historia Europy Środkowo – Wschodniej to zagadnienia omawiane 17 lutego br. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej podczas spotkania z udziałem grupy słowackich naukowców i ekspertów zajmujących się problematyką środkowoeuropejską zorganizowanego w ramach projektu finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszechradzki. Szczególnym gościem był prof. Rudolf Chmel – wicepremier Słowacji.

 


Wicepremier Słowacji Rudolf Chmel (w środku) wraz z uczestnikami spotkania

 

Ze strony polskiej uczestnikami spotkania byli redaktorzy „Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego”. Kwartalnik ten współpracuje z partnerskimi pismami z Czech, Węgier i Słowacji. Ostatnio w dwóch kolejnych numerach słowackiego periodyku „OS – Obywatelskie Społeczeństwo” ukazały się dwa artykuły Zdzisława Szeligi dotyczące Ziemi Przemyskiej w przekładzie Milicy Novakovej.

Strona 54 z 62
««   22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone