Aktualności
PROŚBA

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W PRZEMYŚLU informuje, że na stronie www.psouu-przemysl.pl/ mogą Państwo pobrać bezpłatny program do rozliczania deklaracji podatkowych za rok 2011. Program został napisany na zamówienie PSOUU Koło w Przemyślu celem zebrania środków z 1% podatku, które usprawnią funkcjonowanie w/w placówki.

Pamięć o Sybirakach

72 rocznicę deportacji na Sybir uczczono w Przemyślu Mszą Świętą odprawioną w kościele Świętej Trójcy, a także modlitwą i złożeniem kwiatów przy tablicy Sybiraków umieszczonej w przyklasztornym murze.

 

 

Uczestnicy tej uroczystości – wśród których nie zabrakło starosty Jana Pączka - zapalili też symboliczne znicze na rampie kolejowej w Bakończycach, skąd przed laty Sowieci wywozili mieszkańców Przemyśla i okolic na „Nieludzką Ziemię”.

 

PODPISANIE PROTOKOŁU WYKONAWCZEGO

Starosta Przemyski Jan Pączek podpisał protokół wykonawczy z Przewodniczącym Administracji Rejonowej w Gródku, Obwód Lwowski Jurijem Wizniakiem do Umowy o Współpracy Transgranicznej Między Powiatem Przemyskim i Rejonem Gródek na rok 2012 - 2013.

 

 

Wizyta Konsula Generalnego RP ze Lwowa

Starosta Jan Pączek spotkał się 7 lutego br. z Jarosławem Drozdem – Ambasadorem Tytularnym i Konsulem Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie. Podczas spotkania w starostwie (w którym uczestniczył również konsul Piotr Matusiak) omawiano przede wszystkim sprawy dotyczące: małego ruchu granicznego, wydawania wiz dla obywateli Ukrainy oraz przygotowań do sprawnej i bezpiecznej komunikacji podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej „Euro 2012”.

 

 

Ambasador Drozd interesował się również zagadnieniami związanymi ze współpracą powiatu przemyskiego z partnerskim rejonami z obwodu lwowskiego – Mościskami, Gródkiem, Pustomytami oraz Starym Samborem.

KONCERT NOWOROCZNY

29 stycznia 2012 roku w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Kaszycach (gmina Orły) odbył się koncert noworoczny pod hasłem „To dla Ciebie Jezusku”, w którym wystąpili: Szkolny Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej "Trójczyce" oraz Zespół Folklorystyczny z Gródka (Ukraina).

 

„Tańce Ziemi Rzeszowskiej”, „Tańce Kaszubskie”, „Suita Łowicka”, „Tańce Beskidu Żywieckiego” w wykonaniu „Trójczyc” oraz taneczne i wokalne popisy artystów z Gródka zostały nagrodzone głośnymi brawami przez zaproszonych gości i licznie zgromadzoną publiczność.

 

 

Podczas koncertu młodzież miała okazję nie tylko do nawiązania kontaktów i przyjaźni, ale również do lepszego poznania kultury i dorobku folklorystycznego obu regionów, była to znakomita okazja do wymiany doświadczeń, a przede wszystkim do wspólnego kolędowania.

 

Powiatowy budżet

Uchwalenie budżetu na rok 2012 było najważniejszym punktem obrad podczas XVI sesji Rady Powiatu Przemyskiego. 25 stycznia 2012 roku radni podjęli w tej sprawie jednogłośną decyzję. Tegoroczny budżet tym różni się od poprzednich, że po raz pierwszy od wielu lat dochody przewyższają wydatki, czyli – mówiąc potocznie - jest to budżet „na plusie”.

 


Radni powiatu przemyskiego uchwalają tegoroczny budżet

Przemyska prezentacja w Bratysławie

Przedstawiciele powiatu przemyskiego promowali w Bratysławie województwo podkarpackie, a w szczególności ziemię przemyską, podczas Międzynarodowych Targów Turystyki „Slovakiatour” oraz Międzynarodowych Targów Gastronomicznych „Danubius Gastro”. W ramach tych targów, 20 stycznia br., odbyła się - zorganizowana przez Ambasadę RP w Bratysławie – prezentacja turystyczno - kulinarna pod nazwą: „Smaki i magia polskich regionów". Podczas tej prezentacji wystąpił m.in. Włodzimierz Szeląg, dyrektor Oddziału Polskiej Organizacji Turystycznej we Wiedniu, odpowiedzialny za promocję turystyczną Polski w krajach środkowej Europy oraz przedstawiciele województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego i podkarpackiego. Podkarpackie zostało do tej imprezy dokooptowane dzięki wysokiej ocenie książki „100 podkarpackich produktów tradycyjnych”, autorstwa Zdzisława Szeligi i Waldka Sosnowskiego, wydanej przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu, w której przedstawiono zarówno dziedzictwo kulinarne jak i atrakcyjność turystyczną naszego regionu. Podczas imprezy w Bratysławie kilkudziesięciu gości, wśród których dominowali przedstawiciele mediów, zapoznało się z prezentacją multimedialną przedstawioną przez Jerzego Góralewicza – sekretarza powiatu przemyskiego i Zdzisława Szeligę – inspektora w przemyskim starostwie.

 

 

Targi „Slovakiatour” oraz „Danubius Gastro” należą do najpopularniejszych imprez targowych na Słowacji. W 2011 roku w targach wzięło udział ponad 700 wystawców z 22 państw, zajmując łącznie powierzchnię ponad 34 tys. m2. Targi odwiedziło 73 tysięcy zwiedzających i akredytowało się 485 dziennikarzy krajowych i zagranicznych.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2012

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (administrator programu) ogłosiła rozpoczęcie Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego realizowanego w ramach Programu „Równać Szanse 2012” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem Programu „Równać Szanse” jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych) określonych samodzielnie i realistycznie.

Niezbędne informacje dot. konkursu znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl

XIV Galicyjski Salon Sukcesu

14 stycznia 2012 roku w hotelu „Marko” odbył się XIV Galicyjski Salon Sukcesu zorganizowany przez Kapitułę Salonu składającą się z prezesów 8 współpracujących ze sobą organizacji. Są to : Przemyski Konwent Społeczno-Gospodarczy, Regionalna Izba Gospodarcza, Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, Przemyska Kongregacja Kupiecka, Cech Rzemiosł Różnych, Centrum Kulturalne w Przemyślu, Stowarzyszenie „ Projekt Polska”, Lwowska Kongregacja Kupiecka.

Wśród gości – których przywitał Starosta Przemyski Jan Pączek - byli m.in.: Senator RP - Andrzej Matusiewicz, Poseł RP– Marek Rząsa, Poseł RP – Piotr Tomański, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Anna Kowalska, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie - Władysław Kaniewski, Przewodnicząca przemyskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce – Maria Tucka oraz wielu ludzi biznesu, kultury, samorządowców i działaczy społecznych.

 

 

Bohaterami pierwszej części Salonu byli: Prezydent Miasta Przemyśla – Robert Choma, Deputowany Rady Lwowa, a zarazem Dyrektor Opery Lwowskiej - Tadeusz Eder oraz Prezes Firmy „Piotruś Pan” - Aleksander Baczyk, z którymi wywiady przeprowadzał Jan Miszczak. Wywiadom tym towarzyszyły występy artystyczne. Występowali m.in.: soliści Opery Lwowskiej, Kapela „Ta-joj” z Przemyśla, Kapela „Zabawa” ze Lwowa oraz chór pod kierownictwem Olgi Popowicz. Na zakończenie pierwszej części Salonu Starosta Przemyski - Jan Pączek i Przewodniczący Kapituły Salonu - Jan Piszak wręczyli gościom tradycyjne medale „Lidera Sukcesu”.

 

 

W drugiej części Salonu odbył się Opłatek Wielokulturowy, celebrowany przez kapłanów 3 wyznań chrześcijańskich : rzymskokatolickiego, greckokatolickiego oraz prawosławnego, zakończony wspólną kolacją wigilijno-noworoczną w oprawie kolęd polskich i ukraińskich (program ten powstał dzięki współpracy Centrum Kulturalnego w Przemyślu oraz ośrodków kultury ze Lwowa). Nie zabrakło też Balu Noworocznego w oprawie grupy muzycznej „ INES”.

ZIELONY WĘGIEL

17.01.2012 roku odbyły się uroczystości związane z obchodami 20-lecia działalności Firmy FLUID S.A. w Sędziszowie. Firma jest posiadaczem kilkunastu patentów związanych z ekologicznymi technologiami dla potrzeb ciepłownictwa i energetyki.

 

 

Dzięki wynalazkowi firmy z Sędziszowa mamy szansę na spełnienie ostrych unijnych norm, które nakazują elektrowniom produkowanie prądu także ze źródeł odnawialnych. Najbardziej znanym jest patent na produkcje tzw. „zielonego węgla”. Jest to produkt posiadający dużo efektywniejsze parametry niż węgiel kamienny a zarazem posiadający tzw. „zielony certyfikat”, oznacza to iż jest zaliczony do ekologicznych paliw odnawialnych.

 

 

Z okazji 20-lecia działalności firmy Fluid zaproszonych zostało wiele delegacji polskich i zagranicznych - z miast, które zainteresowane są zakupem technologii i budową zakładu produkującego „Zielony węgiel”. Jedną z nich była przemyska delegacja  na czele z Janem Pączkiem Starostą Powiatu Przemyskiego oraz  Markiem Rząsą Posłem RP.

W trakcie imprezy odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej  Sędziszowskiej fabryki.

PRZEKAZANIE BETLEJEMSKIEGO ŚWIATEŁKA POKOJU

5 stycznia 2012 r. w miejscu planowanego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice odbyło się już po raz czwarty uroczyste przekazanie „Betlejemskiego Światełka Pokoju” przedstawicielom władz partnerskich Rejonów na Ukrainie oraz ukraińskim harcerzom – przez władze Powiatu Przemyskiego oraz Komendę Hufca Ziemi Przemyskiej.

 

 

W uroczystości udział wzięli także Marek Rząsa Poseł na Sejm RP oraz Andrzej Matusiewicz Senator RP, Grzegorz Hayder Zastępca Prezydenta Miasta, Wójtowie Gmin Powiatu Przemyskiego, Komendanci i Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej a także młodzież ze szkół z terenu Powiatu Przemyskiego. Jest to kontynuacja pięknej idei braterstwa, której historię przybliżyła Pani Komendant Hufca Ziemi Przemyskiej – harcmistrz Jadwiga Turek.

 

 

Ceremoniał rozpoczęli muzycy z Harcerskiej Orkiestry Dętej z Żurawicy. Pan Jerzy Góralewicz – sekretarz Powiatu Przemyskiego przywitał wszystkich przybyłych gości a następnie zgromadzeni mieli możliwość odśpiewania kolęd. Kilka ciepłych słów i życzeń wszystkim zebranym przekazał Pan Jan Pączek – Starosta Przemyski, a po nim życzenia składał Pan Wołodimir Horbowy – Starosta Rejonu Stary.

 

 

Po kolędach i przekazaniu „Betlejemskiego Światełka” ksiądz Stanisław Czenczek oraz kapłani obrządku greckokatolickiego poświęcili opłatki i prosforę. Po czym wszyscy nawzajem składali sobie życzenia i łamali się opłatkiem.

 

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

4 stycznia 2012 w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Przemyśla i Powiatu. Spotkaniu przewodniczył starosta Jan Pączek, a obecny był także współprzewodniczący komisji – prezydent Przemyśla Robert Choma.

 

 

Sprawozdania z realizacji zadań w roku 2011 złożyli przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa na naszym terenie.

 

 

Dominującym wątkiem obrad były sprawy związane z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej „EURO 2012”, a przede wszystkim zagrożenia dla Przemyśla i powiatu związane z przemieszczaniem się kibiców na mecze we Lwowie. Wnioski z kompleksowej analizy tych zagadnień przedstawione wkrótce zostaną wojewodzie podkarpackiemu.

ZAPROSZENIE STAROSTY PRZEMYSKIEGO

 

 

Starosta Przemyski

Jan Pączek


serdecznie zaprasza


na uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju,
które odbędzie się 5 stycznia 2012 r.
o godz. 9.00 (CZASU POLSKIEGO)
w miejscu planowanego przejścia granicznego
Malhowice - Niżankowice.

Życzenia Bożonarodzeniowe

Niech Bożonarodzeniowa Tajemnica napełni nasze serca pokojem,
radością i nadzieją w tych świątecznych wyjątkowych chwilach,
które spędzamy w rodzinnym domu z najbliższymi,
przy blasku choinki i wśród rozbrzmiewających słów kolędy: 

„Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, dobrym bycie,
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą,
I wszystkie wioski z miastami,
A Słowo ciałem się stało,
i mieszkało między nami”

Niech Nowy Rok 2012 będzie dla nas wszystkich czasem spełnienia marzeń
i upływa w atmosferze życzliwości oraz wzajemnego zrozumienia.


Jan Pączek - Starosta Przemyski  

Ryszard Adamski - Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego

Marek Kudła - Wicestarosta Przemyski

SZLACHETNA PACZKA

Uroczysta Sesja Rady Powiatu Przemyskiego

21 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyła się uroczysta Sesja Rady Powiatu Przemyskiego.

 

 

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Arcybiskup Józef Michalik, przedstawiciele władz samorządowych miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego, przedstawiciele służb mundurowych, jednostek organizacyjnych powiatu oraz delegacje z Ukrainy.

 

 

Jak co roku uroczystą sesję uświetnił swoim występem Szkolny Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej - „Trójczyce”.

 

 

Wspólne kolędowanie, życzenia i dzielenie się opłatkiem – wprowadziło zgromadzonych we wspaniałą Bożonarodzeniową atmosferę.

BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO POKOJU

19 grudnia br. na przemyskim Rynku, harcerze przekazali mieszkańcom Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego Betlejemskie Światełko Pokoju.

 

 

Akcja "Betlejemskie Światło Pokoju" została zorganizowana po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii i jest żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości. Symbolicznego zapalenia ognia na przemyskim rynku dokonał Prezydent Robert Choma, który również złożył mieszkańcom życzenia bożonarodzeniowe.

 

 

W tym wydarzeniu wzięli udział Zastępcy Prezydenta Miasta, Jan Bartmiński Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi, Pan Marek Kudła Wicestarosta Powiatu Przemyskiego i Pan Jerzy Góralewicz Sekretarz Powiatu Przemyskiego. Przedstawiciele duchowieństwa przewodzili wspólnej modlitwie i dokonali poświęcenia opłatków, którymi dzielili się zebrani, składając sobie życzenia.

Wigilijne stoły w starostwie

9 grudnia 2011 roku w Starostwie Powiatowym rozstrzygnięto konkurs na najlepsze potrawy i aranżację stołu wigilijnego zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Przemyska”.

 

 

W konkursie uczestniczyły Koła Gospodyń Wiejskich oraz społeczne stowarzyszenia z terenu powiatu przemyskiego. Jury pod przewodnictwem Jadwigi Żmudy przyznało pierwszą nagrodę Medyckiemu Kołu Gospodyń honorując oryginalne ciastka tzw. łamańce z makiem. Natomiast wyróżnienie (za staropolskie gołąbki z maczką grzybową) przypadło Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Leszna.

 

 

Uczestniczący w tej imprezie starosta Jan Pączek pogratulował wszystkim kulinarnej pomysłowości i podziękował za starania o podtrzymywanie Bożonarodzeniowej tradycji.

Konkurs pn. "Stroik świąteczny, Szopka Bożonarodzeniowa"

15 grudnia 2011 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom i uczestnikom powiatowego konkursu pn. ,,Stroik świąteczny, Szopka Bożonarodzeniowa”. Organizatorem konkursu był Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu. Uczestników powitał i wręczył nagrody Jerzy Góralewicz – Sekretarz powiatu przemyskiego. W konkursie udział wzięło 21 uczniów szkół podstawowych oraz z gimnazjum powiatu przemyskiego. Laureaci oraz uczestnicy konkursu wraz ze swoimi opiekunami mieli możliwość obejrzenia wszystkich stroików, które wpłynęły na konkurs.

W konkursie nagrody otrzymali w kategorii Szkół Podstawowych:
 I nagroda – Justyna Mazur (Hermanowice)
 II nagroda – Klaudia Kucaj (Orły)
 III nagroda - Patrycja Haręzga  (Nrhrybka)

W konkursie nagrody otrzymali w kategorii Gimnazjum:
I nagroda – Kamil Tomaszewski (Nienadowa)
 II nagroda – Iza Majcher (Hermanowice)
 III nagroda - Gabriela Szybiak (Nienadowa)

 

 

Pozostali uczestnicy konkursu zostali wyróżnieni i również otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy a nauczyciele – opiekunowie podziękowania.

 Szczególne podziękowania Organizatorzy konkursu składają nauczycielom – opiekunom za zaangażowanie i przygotowanie swoich uczniów do udziału w konkursie:

Paniom: Renacie Pelc, Ewie Gawczyńskiej, Teresie Nyrce, Beacie Nehrebeckiej, Bożenie Koreckiej – Szczerbie, s. Maryli Mach.

Razem na EURO 2012

25 listopada 2011 r. na wyjazdowej sesji Rady Powiatu Przemyskiego podczas posiedzenia Rejonowej Rady w Pustomytach podpisany został Protokół Wykonawczy do Umowy Transgranicznej między Powiatem Przemyskim i Rejonem Pustomyty na lata 2012 i 2013. Nasza współpraca trwa już od 3 lat. Co roku wspólnie przyjmujemy do realizacji działania z zakresu pisania i realizacji wspólnych projektów unijnych, edukacji, kultury, gospodarki oraz sportu. W 2011 r. złożyliśmy wspólny projekt w ramach: Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007- 2013.

 

 

„Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów przygranicznych Polski i Ukrainy”
Wartość projektu : 515 000 EURO

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości dróg i bezpieczeństwa drogowego na terenach bezpośrednio przylegających do granicy na terenie powiatu przemyskiego po stronie polskiej i stadionu mistrzostw Euro 2012 w powiecie pustomytskim na Ukrainie.

Cele szczegółowe projektu to:
- poprawa infrastruktury komunikacyjnej w powiece przemyskimi pusomytowskim,
- zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem,
- stworzenie warunków dla wzrostu zatrudnienia,
- zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez polepszenie jakości dróg,
- wyrównanie standardów jakości dróg w regionie do poziomu europejskiego,
- zapobieganie dyskryminacji mieszkańców obszarów wiejskich powiatu, wynikającej z utrudnień dostępu do lokalnych centrów rozwoju i restrukturyzacji, poprzez poprawę jakości usług transportowych,
- stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych firm oraz rozwojowi istniejących podmiotów gospodarczych.

 

 

Radni Powiatu Przemyskiego mieli również możliwość zwiedzić stadion we Lwowie, czwartą arenę na Ukrainie na przyszłoroczne piłkarskie mistrzostwa EURO 2012.

Strona 55 z 62
««   22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone