Aktualności
Transgraniczna debata

Władze powiatów – przemyskiego i bieszczadzkiego, wspólnie z zaprzyjaźnionymi samorządami zza wschodniej granicy, usilnie zabiegają o transgraniczne usprawnienia, a zwłaszcza o ożywienie ruchu i handlu przygranicznego. Tym właśnie zagadnieniom poświęcone było niedawne, kwietniowe spotkanie w Starym Samborze. W spotkaniu tym (oprócz Przewodniczącego Starosamborskiej Rady Rejonowej Wołodimira Horbowego oraz Starosty Przemyskiego Jana Pączka i Starosty Bieszczadzkiego Krzysztofa Gąsiora) uczestniczyli m.in.: Konsul Generalny RP we Lwowie Grzegorz Opaliński, Przewodniczący Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Jerzy Marek Nowakowski oraz Generalny Sekretarz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska Dawid Lasek i Sekretarz Powiatu Przemyskiego Jerzy Góralewicz. Podczas spotkania omówiono między innymi zagadnienia związane z małym ruchem granicznym, stanem przygotowań do uruchomienia „Wschodniego Partnerstwa” i budową nowych polsko – ukraińskich przejść granicznych. Dyskutowano również nad konkretnymi propozycjami działań oraz projektami, które mogły być finansowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013”.

Eliminacje powiatowe w ramach X Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego

W ubiegłą sobotę 4 kwietnia we Fredropolu przeprowadzono eliminacje powiatowe w ramach X Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego. Przy promieniach wiosennego słońca rozegrano przeszło 100 pojedynków! Bój był zacięty, nagrodą przecież było przejście do wojewódzkiego szczebla Olimpiady jak i tytuł Mistrza Powiatu Przemyskiego. Awans do zawodów wojewódzkich zapewniało zdobycie I i II miejsca we wszystkich grupach wiekowych. W ten sposób Powiat Przemyski w finale X Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego, która odbędzie się w Rzeszowie w dniu 13 czerwca br, w Regionalnym Centrum Widowiskowo- Sportowym „Podpromie”, weźmie udział 19 naszych reprezentantów, w kategoriach wiekowych:

 

Dziewczęta do lat 13
1. Antosiak Monika (Dubiecko)
2. Urban Kornelia (Krzywcza)

Chłopcy do lat 13
1. Górny Marcin (Krasiczyn)
2. Bem Arkadiusz (Fredropol)

Dziewczęta 14-16 lat
1. Radoń Aneta (Fredropol)
2. Dyl Elżbieta (Krzywcza)

Chłopcy 14-16 lat
1. Pękalski Grzegorz (Krzywcza)
2. Urban Jakub (Krzywcza)

Kobiety 17-19 lat
1. Staszkiewicz Kornelia (Krzywcza)
2. Mac Iwona (Krzywcza)

Mężczyźni 17-19 lat
1. Hanasko Damian (Fredropol)
2. Staszkiewicz Bartłomiej (Krzywcza)

Kobiety 20-44 lat
1. Ścibior Bernadeta (Krzywcza)
2. Kurzyńska Marzena (Krzywcza)

Mężczyźni 20-44 lat
1. Polak Łukasz (Krzywcza)
2. Nienadowski Daniel (Fredropol)

Mężczyźni pow. 45 lat
1. Jakubów Zbigniew (Dubiecko)
2. Żyro Paweł (Fredropol)

Mężczyźni kat. niepełnosprawni
1. Gergont Krzysztof (Dubiecko)

Trzymamy za was kciuki! Powodzenia!

XI Międzynarodowe Mistrzostwa Radnych w Halowej Piłce Nożnej - Wolsztyn 2009

27 marca 2009 roku w Wolsztynie (woj. wielkopolskie) odbyły się XI Międzynarodowe Mistrzostwa Radnych w Halowej Piłce Nożnej. W eliminacjach wzięło udział 14 drużyn reprezentujących powiaty, które wyraziły chęć stanięcia w szranki.

Drużyna Powiatu Przemyskiego  z wicestarostą Panem Markiem Kudłą na czele dzielnie broniła dobrego imienia Starostwa. Jedyną zagraniczną drużyną,która wzięła udział w rozgrywkach była drużyna z Niemiec z powiatu Dahme-Spreewald. Nie zdołali oni pokonać naszej reprezentacji, zwyciężyliśmy 5:1. 

Po dwóch dniach eliminacji wyłoniono 8 drużyn, które zagrały w finale. Przemyski team po zaciętych walkach ostatecznie uplasował na zasłużonym 4 miejscu.

Program: Wyższe kwalifikacje szansą na lepszą pracą

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu zakładów pracy na wykwalifikowanych pracowników oraz konieczności podnoszenia kwalifikacji przez pracowników, rozpoczęła realizację projektu „Wyższe kwalifikacje szansą na lepszą pracę”.

W ramach realizowanego projektu oferujemy bezpłatne szkolenia z zakresu:

 

 • obsługi programu CATIA (80 h)
 • obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (210h)

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

 

 • pracujące  (zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej)
 • powyżej 45 roku życia
 • z wykształceniem co najwyżej średnim
 • zamieszkujące na terenie woj. podkarpackiego

 

Szkolenia odbywać się będą w soboty i niedziele. Uczestnictwo w każdym szkoleniu jest bezpłatne, potwierdzone certyfikatem lub zaświadczeniem.

Organizujemy szkolenia zamiejscowo – po zebraniu się min. 13 chętnych osób.

Bliższe informacje: można uzyskać w , Biurze Projektu: ul. Wolności 164, 39-300 Mielec, tel. 17 773 82 52/58 ,fax. 17 773 82 55, email: egorska@marr.com.pl, akędzior@marr.com.pl oraz na stronie internetowej www.marr.com.pl

Zważywszy na bardzo ważny społeczny cel projektu oraz korzyści jakie może on przynieść ich uczestnikom zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji o projekcie i prowadzonym naborze na Państwa stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń (ulotka w załączeniu). Rekrutacja trwa do 31 marca 2009 r. stąd też czasu jest już niewiele dlatego bardzo prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.

W załączeniu przesyłamy szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w szkoleniach.

Człowiek najlepsza inwestycja!

Ewa Górska
tel. 017/ 773 82 52 fax. 017/773 82 61
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
ul. Chopina 18, 39-300 Mielec

Dzień Kobiet!

9 marca po starostwie rozeszła się wieść... "wszystkie Panie proszone są do sali konferencyjnej". Domyśliłyśmy się w jakiej sprawie zostałyśmy zebrane w tym jednym miejscu. Tak, Starosta Pan Jan Pączek, Wicestarosta Pan Marek Kudła oraz Sekretarz Pan Jerzy Góralewicz w imieniu męskiej kardy Starostwa Powiatowego w Przemyślu chcieli uczcić Dzień Kobiet.

Pan Starosta przywitał nas serdecznymi życzeniami, oraz przypomniał krótko historię naszego święta, które jest obchodzone od prawie 100 lat!   Temu wyjątkowemu spotkaniu towrzyszła bardzo miła atmosfera oraz uśmiechy, które nie znikały z naszych twarzy. Poczęstowano nas pysznym ciasteczkiem i każda z Pań obdarowana została, jak nakazuje tradycja kwiatuszkiem, który wręczał sam Pan Starosta.

66 ROCZNICA PACYFIKACJI KASZYC

7 marca br. w Kaszycach (gm. Orły) zebrali się miszkańcy i przedstawiciele władz, aby uczcić pamięć rodaków, niejednokrotnie swoich bliskich- ofair pacyfikacji 1943 roku.

Obchody rozpoczeły się przedstawieniem, w którym brały udział dzieci z Kaszyc, przybliżając zgromadzonym tragiczne wersety historii sprzed 66 lat. O godz.10.00 rozbrzmiały pierwsze słowa modlitwy w intencji ofiatr pacyfikacji. Msza zakończyła się wspólnym odmówieniem różańca, a nastęnie wszyscy zebrani przemaszerowali w uroczystej procesji na cmantarz, gdzie spoczywają ciała 115 zamordowanych Kaszyczan.

W obchodach rocznicy pacyfikacji wzięli udział: Starosta Powiatu Przemyskiego Pan Jan Pączek oraz Wójt Gminy Orły Pan Ryszard Cząstka, którzy złożyli wieńce na mogile “Tych, którzy zginęli za to, że byli Polakami".

REGULAMIN IV KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
pt. „CUDA NATURY POGÓRZA PRZEMYSKIEGO”

 

Organizatorem Konkursu jest Powiat Przemyski przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

I. Cele konkursu fotograficznego pt.: „Cuda Natury Pogórza Przemyskiego”

 

 1. Ukazanie fascynującego piękna, kryjącego się w niezliczonych zakątkach Pogórza Przemyskiego, jego niezwykłych miejsc, pomników przyrody, osobliwości flory i fauny.
 2. Wzbudzenie chęci poznawania przyrody w terenie, rozbudzanie pasji badawczej.
 3. Prezentacja Pogórza Przemyskiego – dokumentacyjno-artystyczna.

 

II. Założenia:

 

 1. Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony jest dla fotografów - amatorów w wieku do lat 26 i jest wolny od wszelkich opłat. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie.
 2. Tematyka nadesłanych prac obejmować może jedynie obszar Pogórza Przemyskiego, wszystkie nadesłane prace powinny być związane z tematyką konkursu i wykonane nie wcześniej niż w 2008 r.
 3. Zdjęcia muszą być wykonane osobiście przez uczestników konkursu, mogą być wcześniej publikowane i brać udział w innych konkursach.
 4. Uczestnik może zgłosić na konkurs nie więcej niż 5 fotografii.
 5. Na konkurs należy przesłać zdjęcia czarno-białe, lub kolorowe w formacie minimalnym 15 x 21 cm, lub w formie cyfrowej w formacie JPG bądź GIF, TIF w rozdzielczości minimalnej 2048 x 1536 pixeli. Zdjęcia powinny być w formie jednorodnej nie mogą stanowić syntezy dwóch lub większej ilości fotografii (tzw. collage).
 6. Zgłoszone na konkurs fotografie muszą być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą tytuł i miejsce wykonania fotografii. W przypadku fotografii dostarczonych na nośniku cyfrowym – fotografie należy ponumerować zgodnie z numeracją na karcie zgłoszenia. Do zdjęć należy dołączyć kartę zgłoszenia zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, e-mail i telefon autora (w przypadku osób niepełnoletnich dołączyć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych), tytuły i opisy prac, (co przedstawiają) oraz miejsce i czas ich wykonania.
 7. Prace należy złożyć do dnia 25 września 2009 r. w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu (II piętro pok. 85) lub przesłać pocztą w usztywnionych kopertach na adres: Starostwo Powiatowe w Przemyślu Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl (decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie należy umieścić dopisek Wydział PEK „Konkurs Fotograficzny”.
  Za zniszczenie lub zgubienie przesyłek nadesłanych pocztą lub za pośrednictwem innego przewoźnika organizatorzy nie biorą odpowiedzialności.
 8. Odbitki zdjęć nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
 9. Autorzy fotografii w razie potrzeby wykonania powiększeń, poproszeni zostaną o udostępnienie oryginału nośnika, z którego wykonana została odbitka.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych.
 11. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:
  1. posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęcia do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w formie książkowej.
  2. przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r.), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania - Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z póź. zm.).
 12. Fotografie bez metryczki i karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.
 13. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Starostwa Powiatowego w Przemyślu.
 14. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.powiat.przemysl.pl

 

III. Rozstrzygnięcie konkursu.

 

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 16.10.2009 r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu. Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatorów jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród.
 2. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:
  I nagroda – Aparat fotograficzny cyfrowy
  II nagroda – Cyfrowa ramka na zdjęcia
  III nagroda – Odtwarzacz DVD
  Komisja konkursowa przewiduje możliwość przyznania wyróżnień uhonorowanych dodatkowymi nagrodami.
 3. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na inną, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 4. W przypadku wygrania nagrody przez osoby niepełnoletnie nagrodę odbiera ta osoba w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Przemyślu - www.powiat.przemysl.pl
 6. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez jury.
 7. Wysłane zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków konkursu określonego w niniejszym regulaminie.
 8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

 

Pobierz kartę zgłoszeniową - www.powiat.przemysl.pl/filemanager/File/karta.doc

Powiatowe Eliminacje Piłki Siatkowej Mężczyzn

28 lutego br. w sali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Krzywczy odbyły się Powiatowe Eliminacje Piłki Siatkowej Mężczyzn, organizowane przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu oraz Wójta Gminy Krzywcza. Akces do rozgrywek złożyły reprezentacje następujących gmin: Birczy, Krzywczy, Krasiczyna, Medyki, Fredropola, Orłów, Stubna i Żurawicy.

Po zaciętym pojedynku zwyciężyła reprezentacja gminy Stubno, 2 miejsce zajęła reprezentacja gminy Krzywcza, zaś na 3 miejscu uplasowała się drużyna z Medyki. Zwycięzcy oraz zdobywcy miejsc 2 i 3 otrzymali puchary Starosty Przemyskiego, które wręczył Pan Wacław Pawłowski - Członek Zarządu Powiatu Przemyskiego.

Za postawę fair play uhonorowana została pucharem ufundowanym przez Wójta Gminy Krzywcza - Pana Witolda Szpytmana, drużyna z Gminy Bircza. Wszystkie uczestniczące w Turnieju drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Otwarcie biura Europe Direct

W dniu 28.02.2009r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się Seminarium pt. "Jak lepiej wykorzystać polską obecność w Unii Europejskiej?" – połączone z uroczystym otwarciem Punktu Informacyjnego Europe Direct. Otwierając Punkt Europe Direct Starosta Przemyski Jan Pączek mówił jak ważne jest to wydarzenie dla mieszkańców naszego powiatu, całego regionu. „Komisja Europejska wybrała nas do prowadzenia tego punktu z pośród bardzo wielu chętnych przyznając złożonemu przez nas wnioskowi wysoką ocenę” – podkreślił J. Pączek.

W seminarium wzięli udział zaproszeni goście m.in. przedstawiciele władz samorządowych powiatu i miasta Przemyśla, organizacji pozarządowych, dyrektorzy szkół. Zgromadzeni wysłuchali wykładu Dominika Łazarza – Dyrektora Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie pt.: „Przegląd programów operacyjnych na lata 2007-2013 (NSRO). Źródła informacji i pomocy przy tworzeniu i realizacji projektów”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 omówił Adam Janusz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Zaś dyrektor biura Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Zapałowskiego przedstawił informacje na temat Parlamentu Europejskiego, przygotowań do wyborów do PE oraz zaprezentował, na czym polega i jak wygląda praca europosła.

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granicy Powiatu Przemyskiego

Starosta Przemyski informuje wszystkich mieszkańców Powiatu Przemyskiego, iż realizując uchwałę Nr XXIX/185/2009 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 30 stycznia 2009 r., w dniach od 24.02.2009 r. do 02.03.2009 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w przedmiocie zmiany granicy gmin naruszającej granice powiatu, polegającej na włączeniu do miasta Przemyśla:

 • obszaru sołectwa Kruhel Wielki z gminy Krasiczyn,
 • obszaru sołectwa Hurko i obszaru sołectwa Hureczko z gminy Medyka,
 • obszaru sołectwa Nehrybka i obszaru sołectwa Krówniki z gminy Przemyśl

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie głównej, klikając baner KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIANY GRANIC POWIATU PRZEMYSKIEGO. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia tej podstrony gdzie obejrzeć można mapę zmian i pobrać ankietę.

"W Żłóbku Nadzieja"

W dniu 25 stycznia 2009 roku w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Trójczycach (gmina Orły) odbył się koncert noworoczny pod hasłem "W Żłóbku Nadzieja" w którym wystąpili: Szkolny Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej "Trójczyce" pod kierunkiem Pani Renaty Budzyńskiej oraz Chór ze Szkoły Muzycznej z Obroszyn (Ukraina), którym kieruje Pani Halyna Hadzetska.

„Hej kolęda kolęda”, „Tańce górali spiskich”, „Tańce i zabawy śląskie” w wykonaniu „Trójczyc” oraz taneczne i wokalne występy młodych artystów ze Szkoły Muzycznej z Obroszyn wzbudziły niezwykłe wrażenie wśród zaproszonych gości i zgromadzonej publiczności.

Gospodarzem koncertu był prezes Stowarzyszenia Przyjaciół „Trójczyc” Jan Pączek (zarazem starosta przemyski). Podczas pobytu i spotkań młodzież miała okazję nie tylko do nawiązania kontaktów i przyjaźni, ale również do lepszego poznania kultury i dorobku folklorystycznego obu regionów, była to znakomita okazja do wymiany poglądów, a przede wszystkim do wspólnego kolędowania.

Drogi ponad podziałami

Razem można więcej – ta prosta, wręcz banalna zasada, nie zawsze bywa stosowana w praktyce, a szkoda bo efekty zazwyczaj można wówczas osiągać lepsze. Prawdę tę wzięli sobie do serca samorządowcy powiatu przemyskiego i to zarówno ci na szczeblu gminy, jak i powiatu, podejmując wspólne działania aby poprawić stan lokalnych dróg.

Co prawda utrzymanie i modernizacja sieci dróg powiatowych leży w gestii powiatu, ale z dróg tych korzystają wszyscy, najczęściej zaś mieszkańcy gmin. Stąd koncepcja wspólnych przedsięwzięć, realizowanych i finansowanych wspólnie przez samorządy powiatu i gmin.

- W minionym roku zasada ta była konsekwentnie realizowana – mówi Janusz Hołyszko, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – na remonty dysponujemy kwotą przeszło 3,5 miliona, zaś na inwestycje drogowe przeszło 2,5 miliona złotych. W obu segmentach połowa tych funduszy pochodzi z budżetu powiatu, a połowa to dofinansowanie gmin. Dzięki temu zwiększyliśmy znacznie nasze możliwości, mamy lepszą pozycję w staraniach o środki z zewnątrz i możemy realizować więcej zadań. Zdaję też sobie sprawę z faktu, że społeczne oczekiwania są znacznie większe niż nasze możliwości, niemniej postęp jest zauważalny. Przeszło 30 kilometrów dróg, jakie w tym roku udało się zmodernizować to dobry wynik, najlepszy od lat…

Drogi w trudnym, podgórskim terenie narażone są na destrukcyjne działanie sił natury. W grudniu 2007 roku zakończono, wycenione na 2,4 mln złotych, prace przy likwidacji sporego osuwiska w Sufczynie na trasie Nienadowa – Bircza również, w Skopowie i Drohobyczce. Były to kosztowne, wycenione na przeszło 2 mln złotych inwestycje, jednak większość środków pochodzi ze Skarbu Państwa. Zeszłoroczne powodzie szczególnie dały się we znaki w dolinie Wiaru, który jest rzeką górską, a więc dość kapryśną. Wylały też niektóre niewielkie potoki, czyniąc wiele szkód w infrastrukturze drogowej. Około 1,4 mln złotych przeznaczono na naprawy zniszczonych dróg: Bircza – Huwniki – granica państwa oraz Makowa – Arłamów.

Z innych realizowanych w tym roku ważniejszych zadań wymienić można kilka inwestycji koncentrujących się na przebudowie dróg powiatowych: Aksmanice – Nowosiółki Dydyńskie (wartość prawie 350 tys. zł), Radymno – Walawa – Przemyśl (480 tys. zł), droga Krzywcza – Prom – Olszany na odcinku Chołwice – Mielnów (515 tys. zł). Węgierka – Średnia – Krzywcza (625 tys. Zł) czy Iskań – Jawornik Ruski (425 tys. zł).

Rok 2008 okazuje się w sumie rokiem rekordowym. Na remonty, inwestycje i utrzymanie dróg wydano około 14 mln złotych. Rok wcześniej wydatkowano około 6 milionów.

Wszystko wskazuje na to, że w roku bieżącym na drogach powiatowych będzie wiele się działo. Wnioski złożone do RPO Województwa Podkarpackiego uzyskały pozytywną ocenę i zakwalifikowały się do dofinansowania. Wniosek na drogę nr 1818 R Radymno - Medyka zakwalifikował się z 1 miejsca natomiast wniosek na drogę nr 2042 R Wara – Stara Bircza z 24 miejsca. Wartość obydwu wniosków opiewa na kowtę ok. 18,5 mln zł. Przebudowanych zostanie blisko 37 km dróg. Również w ramach Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. Schetynówek) 1 wniosek uzyskał pozytywną ocenę zajmując 4 miejsce na liście rankingowej. Wniosek złożono na przebudowę drogi 1777 R Pruchnik – Nienadowa – Bircza na odcinku Nienadowa – Bircza, wartość wniosku ok. 6 mln zł. zaś przebudową zostanie objętych blisko 29 km drłóg. We wszystkich tych przedsięwzięciach udział biorą samorządy Gminne tj. Gmina Medyka, Stubno, Bircza i Dubiecko.

Ponadto kontynuowane będą prace na drogach, realizowane wespół z samorządami Gminnymi jak również będziemy w dalszym ciągu zabiegać o środki z zewnątrz w chwili gdy tylko nadarzy się okazja.

Punkt informacyjny EUROPE DIRECT
Punkt Informacyjny „EUROPE DIRECT”
w Przemyślu
Starostwo Powiatowe
Pl. Dominikański 3
37-700 Przemyśl
II piętro, pok. nr 66
Tel. 016 678 50 54 w. 266 i 285
Fax: 016 678 27 60
Punkt czynny:
w poniedziałki-piątki w godz. 7.30-15.30
we wtorki w godz.8.00 – 16.00

 

Z dniem 1 stycznia 2009 r. Powiatowy Punkt Informacji Europejskiej przy Starostwie Powiatowym w Przemyślu został przekształcony w Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT w Przemyślu. Starostwo Powiatowe w Przemyślu otrzymało dotację na jego prowadzenie od Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Przedstawicielstwo w ramach konkursu wyłoniło instytucje, gdzie będą funkcjonowały punkty informacyjne sieci EUROPE DIRECT w latach 2009-2012. Tym samym od  stycznia 2009 r. powiat przemyski  dołączył do grona regionów, w których funkcjonują Punkty Informacyjne EUROPE DIRECT.

Głównym zadaniem Punktu jest zapewnienie łatwego dostępu do informacji, porad, sugestii i pomocy w odpowiedzi na pytania dotyczące polityk Unii Europejskiej, jej programów czy inicjatyw, w szczególności w obszarach, które mają bezpośredni wpływ na życie mieszkańców regionu. Punkt prowadzić będzie działania informacyjno – szkoleniowo - doradcze, w sposób dostosowany do lokalnych potrzeb. W punkcie można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania Unii i jej polityki oraz dotrzeć do praktycznych informacji na wiele tematów, a szczególności dotyczących dostępnych funduszy europejskich i zasad korzystania z nich przez różnych beneficjentów. Z usług Punktu mogą korzystać wszystkie osoby i instytucje zainteresowane tematyką europejską.

Powiat przemyski na półmetku kadencji

Półmetek czteroletniej kadencji to dobry czas na krótkie podsumowanie. Coś już zostało zrobione, jest też jeszcze czas aby kontynuować to co zaczęto. Starosta przemyski Jan Pączek, zapytany o priorytety i najważniejsze dokonania ostatnich dwóch lat wymienia trzy tematy drogi, sprawę długu po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej oraz rozwój współpracy transgranicznej i międzynarodowej.

 

Wspólny problem - drogi

Samo tylko przyjęcie założenia, że poprawa stanu dróg powiatowych jest sprawą priorytetową niewiele by dało przy nader skromnym budżecie, jakim dysponuje powiat przemyski (w gestii którego znajduje się 483 km dróg). Dlatego też władze powiatu wystąpiły do gmin z propozycją podjęcia wspólnych działań w tym zakresie. Do realizacji drogowych inwestycji finansowanych po połowie przez budżet powiatu i budżety poszczególnych gmin, przystąpiły praktycznie wszystkie gminne samorządy, „dorzucając" w tym roku do powiatowej puli przeszło 3 min złotych. Dzięki temu znacznie zwiększyły się możliwości starania o dodatkowe fundusze. W sumie na remonty i inwestycje drogowe w 2008 roku wydano około 14 min złotych. To znacznie więcej niż w latach poprzednich, a plany mierzone złożonymi wnioskami są jeszcze ambitniejsze. M.in. złożono wnioski do Regionalnego Systemu Operacyjnego   Województwa Podkarpackiego na przebudowę dróg: Radymno, Medyka oraz Wara - Stara Bircza o wartości kosztorysowej przeszło 18 min złotych.
- Cieszę się, że znaleźliśmy wsparcie ze strony gmin, że sprawy te potraktowane zostały po gospodarsku, ponad politycznymi podziałami. Ludzi nie interesuje jaki status ma dana droga, tylko czy można po niej wygodnie i bezpiecznie jeździć. Koncepcja współpracy sprawdziła się w praktyce i będzie kontynuowana – podkreśla starosta Jan Pączek.

 

Prawie po długu

Podjęta we wrześniu 2001 roku decyzja o postawieniu w stan likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej skutkowała przejęciem przez powiat przemyski sporych zobowiązań wobec wierzycieli likwidowanej jednostki (co warte podkreślenia, zlokalizowanej głównie na terenie miasta Przemyśla, a więc poza terenem powiatu przemyskiego). Przez kilka lat próbowano zmagać się z tym problemem, spłacając cząstkowo długi, negocjując z wierzycielami, parokrotnie przesuwając termin ostatecznej likwidacji. Borykano się przy tym z problemem lawinowo rosnących odsetek. Byli pracownicy SP ZOZ domagali się wypłaty należności przychodząc grupowo na sesje Rady Powiatu, a także organizując pikiety i inne formy protestu. Na koniec 2006 roku dług po SP ZOZ wynosił przeszło 8 min złotych.

W 2007 roku zdecydowano ostatecznie zakończyć likwidację. Spłacono w tymże roku prawie 4,3 min złotych, zaś w roku 2008 prawie 1,2 miliona. Spore oszczędności uzyskano w wyniku indywidualnych negocjacji z wierzycielami. Obecnie do spłaty pozostało jeszcze około 1,8 min złotych. Są to głównie zobowiązania wobec: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Izby Skarbowej i Szpitala Wojewódzkiego, a terminy spłaty objęto specjalnym porozumieniem. Decyzja o zakończeniu likwidacji była odważna acz ryzykowna, obawiano się, że przejęcie tych zobowiązań przez powiat ograniczy możliwości inwestycyjne samorządu. Na szczęście tak się nie stało, a współudział gmin w inwestycjach drogowych jeszcze te możliwości zwiększył.

 

Współpraca międzynarodowa

Powiat przemyski podpisał umowy o współpracy z samorządami kilku krajów: Ukrainy (Żółkiew, Brody, Mościska, Stary Sambor i od niedawna Pustomyty), Węgier (Heves), Słowacji (Humenne). Od lat uczestniczy również w najrozmaitszych projektach międzynarodowych realizowanych pod egidą Unii Europejskiej.

W ostatnim okresie zintensyfiko­wane zostały kontakty z przygranicznymi obwodami samorządowymi zza wschodniej granicy. Mając przed sobą perspektywę organizacji przez Polskę i Ukrainę turnieju „Euro 2012", warto już teraz występować z lokalnymi inicjatywami, które mogą uzyskać wsparcie finansowe z unijnych programów. Obiecująco przedstawia się też perspektywa rychłego podpisania porozumienia z kolejnym partnerem, tym razem niemieckim samorządem powiatem Homburg w Kraju Saary. Niezależnie od kontaktów samorządowych na bieżąco realizowane są też liczne projekty międzynarodowe współfinansowane ze środków unijnych m.in. w 2007 roku uruchomiono w przemyskim starostwie Transgraniczny Punkt Informacji Europejskiej „Euro - Kontakt". Swoistą kontynuacją tej inicjatywy jest uruchomiony w tym roku - punkt informacyjny sieci „Europe Direct". Wymienić też warto inne międzynarodowe przedsięwzięcia, takie jak chociażby: udział w projekcie dotyczącym zabytkowej architektury militarnej (koordynatorem jest strona węgierska z Komarom) czy projekcie mającym pomóc ludziom starszym z demencją (koordynowanym przez francuskie stowarzyszenie „Cefras" z Nantes), a także projekcie dotyczącym odnawialnych źródeł energii.

Trzy wzmiankowane wątki tylko fragmentarycznie przybliżają powiat przemyski, który choć do bogatych nie należy, to jednak funkcjonuje nie gorzej od tych znacznie zasobniejszych.

Betlejemskie Światełko Pokoju

„Nieśmy płomień braterstwa” to hasło rozbrzmiewało podczas tegorocznej uroczystości przekazania Betlejemskiego Światełka Pokoju w przeddzień prawosławnych i greckokatolickich Świąt Bożego Narodzenia. Władze Powiatu Przemyskiego wspólnie z harcerzami Hufca Ziemi Przemyskiej Związku Harcerstwa Polskiego w miejscu planowanej budowy polsko – ukraińskiego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice przekazały Betlejemskie Światełko Pokoju harcerzom z Ukrainy i delagacji Powiatu Starosamborskiego. Tym samym zapoczątkowana została nowa lokalna, transgraniczna tradycja. Uczestnicy uroczystości odśpiewali kolędy polskie i ukraińskie, o idei „Światełka Betlejemskiego” mówiła harcmistrz Jadwiga Turek – Komendantka Hufca Ziemi Przemyskiej ZHP. Kapłani – rzymskokatolicki i greckokatolicki poświęcili opłatki i prosforę, którymi podzielili się zarówno samorządowcy, jak i harcerze, młodzież szkolna i funkcjonariusze służb granicznych życząc sobie aby ta granica łączyła a nie dzieliła oba narody, i aby jak najszybciej powstało przejście graniczne łączące Powiat Przemyski z Powiatem Starosamborskim.

W uroczystości udział wzięli Pan Antoni Blecharczyk - Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, Pan Jan Pączek - Starosta Przemyski, Pan Marek Kudła – Wicestarosta Przemyski, Pan Jerzy Góralewicz – Sekretarz Powiatu Przemyskiego, Pan Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla, płk Dominik Tracz – Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, ks. Stanisław Czenczek, Pan Mieczysław Kasprzak – Poseł RP, Pan Wołodymir Horbowy – Starosta Starosamborski. Harcerze z Polski i Ukrainy.

Świąteczne Życzenia Bożonarodzeniowe

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech nadchodzący Nowy 2009 Rok,
będzie dla nas wszystkich czasem 
spełnienia pragnień i marzeń,
niech upływa w atmosferze życzliwości 
i wzajemnego zrozumienia.

Jan Pączek - Starosta Przemyski
Antoni Blecharczyk - Przewodniczący Rady Powiatu
Marek Kudła - Wicestarosta Przemyski

Uroczysta Sesja Rady Powiatu

W dniu 19 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyła się uroczysta Sesja Rady Powiatu Przemyskiego.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Biskup Marian Rojek, przedstawiciele władz samorządowych miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego, służb mundurowych, jednostek organizacyjnych powiatu.

Jak co roku uroczystą sesję uświetnił swoim występem Szkolny Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej - „Trójczyce”. Wspólne kolędowanie, życzenia i dzielenie się opłatkiem – wprowadziło zgromadzonych we wspaniałą Bożonarodzeniową atmosferę.
 

Rozstrzygnięcie powiatowych konkursów plastycznych

III POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ i PLASTYCZNY KONKURS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

 

17 grudnia b.r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się rozstrzygnięcie organizowanych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji dwóch konkursów plastycznych dla Szkół Podstawowych III Powiatowego konkursu na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową i konkursu „Moja mała ojczyzna” połączone z pokonkursową wystawą prac uczniów.

Nadesłano blisko 160 prac. Jury postanowiło przyznać następujące miejsca:

• w konkursie na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową:
I miejsce otrzymała Julia Orowicz uczennica Szkoły Podstawowej w Orzechowcach
II miejsce otrzymała Patrycja Laskowska uczennica Zespołu Szkół w Birczy
III miejsce otrzymała Małgorzata Blecharczyk uczennica Szkoły Podstawowej w Żurawicy

Komisja wyróżniła również prace następujących osób: Patryka Dykasa ucznia SP w Orzechowcach, Edyty Materlak SP w Orzechowcach, Nikoli Środek SP w Buszkowicach, Anety Bałaty SP w Orzechowcach, Pauliny Karszyń SP nr 16 w Przemyślu

• w konkursie „Moja mała ojczyzna” wygrali następujący uczniowie:
I miejsce otrzymała Dominika Kalnikowska uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Orzechowcach
II miejsce otrzymała Klaudia Kucaj uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawla II w Orzechowcach
III miejsce otrzymała Justyna Półchłopek uczennica Szkoły Podstawowej w Buszkowicach

Osobami wyróżnionymi są: Sabina Koterbicka uczennica SP w Olszanach, Marlena Polak uczennica SP w Lesznie, Bartek Gala uczeń SP nr 2 w Żurawicy, Ewelina Kic uczennica SP w Ujkowicach, Anna Warzecha uczennica SP im. Władysława Jagiełły w Medyce.

III konkurs plastyczny - "ŚWIĄTECZNA KARTKA BOŻONARODZENIOWA"

REGULAMIN
III POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 

Organizator:
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu

Cele konkursu:

 • utrwalenie i przechowywanie ponadczasowych tradycji kulturowych poprzez znak graficzny,
 • wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych, rodzinnych,próba zachęcenia uczniów do osobistego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia i refleksji nad sensem świętowania,
 • popularyzacja plastycznej twórczości uczniowskiej,
 • pobudzenie wyobraźni i wyzwolenie ekspresji uczniów.

 

Tematyka:
Kartka Świąteczna – obrzędy, zwyczaje oraz symbole związane z misterium Świąt Bożego Narodzenia i szczególna atmosfera im towarzysząca.

Technika:
Kredka – ołówkowa (wymiary prac w formacie A5).
Uwaga: Nie należy wykorzystywać błyszczących materiałów zdobiących.

Warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych powiatu przemyskiego. Każda szkoła może dostarczyć 3 prace po wcześniejszej weryfikacji.

Opis prac:
Prace powinny być opisane na odwrocie, drukowanym pismem: Autor (pełne imię i nazwisko), wiek, klasa, placówka (pełna nazwa i adres oraz telefon, fax., e-mail), imię i nazwisko, telefon kontaktowy nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana.

Termin i miejsce nadsyłania prac:
Prace należy nadesłać lub składać osobiście do dnia 10 grudnia 2008 r. (środa) na adres: Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji, Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /II piętro, pokój nr 91, 87/ z dopiskiem: „Kartka Świąteczna”.

Ogłoszenie wyników:
Wręczenie nagród odbędzie się dnia 17 grudnia 2008 /środa/ o godz. 10.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Pl. Dominikański 3, II piętro, sala nr 62.

Nagrody:
Dla zdobywców miejsc I – III przewidziane są nagrody rzeczowe.
Prace nagrodzone i wyróżnione otrzymają ponadto dyplomy.

Postanowienia końcowe:
Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę. Organizator nie zwraca prac. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

Informacje pod numerem telefonu (016) 678-50-54 w. 291 lub 285

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

Konkurs plastyczny

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH KLAS IV-VIPOWIATU PRZEMYSKIEGO
"POWIAT PRZEMYSKI – MOJA MAŁA OJCZYZNA"

 

Organizator:
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu.

Cele konkursu:
Celem konkursu jest kształtowanie i wzmacnianie więzi uczniów z ich małą ojczyzną, poprzez wzbudzenie zainteresowania młodych ludzi dziedzictwem kulturowym i naturalnym powiatu przemyskiego – jego walorami krajobrazowymi, historycznymi i turystycznymi. Chcemy, by młodzi ludzie zobaczyli w swojej okolicy wyjątkowość krajobrazu, przyrody, ciekawą architekturę i spróbowali utrwalić w pracy plastycznej swoje doświadczanie urody ich małej ojczyzny.

Tematyka konkursu:
Tematem konkursu jest powiat przemyski, jego walory przyrodniczo – krajobrazowe, turystyczne, dziedzictwo kulturowe, historyczne.

Uczestnicy konkursu:
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI z terenu powiatu przemyskiego.

Warunki uczestnictwa:
Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę w formacie A4 lub A3 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.). Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres i telefon szkoły oraz imię, nazwisko oraz tel. Kontaktowy nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.  Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska we wszelkich materiałach promocyjnych wydawanych przez Organizatora.

Termin i miejsce nadsyłania prac:
Prace należy nadesłać lub składać osobiście do dnia 28 listopada 2008 r. (piątek) na adres: Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji, Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /II piętro, pokój nr 91/ 87, z dopiskiem: „Powiat Przemyski – moja mała ojczyzna””.

Ogłoszenie wyników:
Wręczenie nagród połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej odbędzie się dnia 5 grudnia 2008 r. o godz. 10.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Pl. Dominikański 3 II piętro sala nr 62.

Nagrody:
Zdobywcy I – III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. Prace nagrodzone i wyróżnione otrzymają dyplomy. W grudniu 2008 roku prace uczestników konkursu "Powiat przemyski – moja mała ojczyzna" zostaną pokazane na Ukrainie w rejonach partnerskich powiatu przemyskiego.

Postanowienia końcowe:
Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę. Organizator nie zwraca prac. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

Informacje pod numerem telefonu (016) 678-50-54 w. 291 lub 285

Serdecznie zapraszamy udziału!

Strona 57 z 59
««   19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone