Aktualności
Turniej Mikołajkowy w Birczy

Turniej halowy w piłce nożnej szkół podstawowych
„Mikołajki 2007”

 

Dnia 5 grudnia 2007 r. w hali Birczańskiego Klubu Sportowego „Leśnik” w Birczy odbyły się już po raz dziesiąty „Mikołajki piłkarskie” dla kas V powiatu przemyskiego ziemskiego.

W turnieju wzięły udział następujące szkoły: SP – Bircza, SP – Leszczawa, SP – Lipa, SP Krasiczyn, SP – Madyka, SP Stubno.

W klasyfikacji końcowej pierwsze miejsce zdobyła SP – Medyka (opiekun Artur Kulas), drugie – SP Stubno (opiekun Daniel Zielenkiewicz), trzecie SP – Bircza (opiekun Zbigniew Chaszczyn), czwarte SP – Huwniki (opiekun Bogusław Podwyszyński), piąte SP – Leszczawa (opiekun Ryszard Frąc), szóste SP – Lipa (opiekun Elżbieta Goleniowska) i siódme SP – Krasiczyn (opiekun Piotr Cisek).
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięskie zespoły puchary i piłki. Królem strzelców został Karol Górka ze szkoły w Medyce. Najlepszym bramkarzem turnieju okazał się Łukasz Ryczan ze szkoły w Krasiczynie, a najlepszymi zawodnikami Rafał Mikulec ze Stubna i Wiktor Feduń z Birczy.  Wymienieni zawodnicy otrzymali nagrody indywidualne.

Dziesiąty jubileuszowy turniej zorganizowany był przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Urzędu Gminy w Birczy, Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Birczy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Birczy, Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Birczy, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Żaki” działającego przy Zespole Szkół w Birczy i Pana Krzysztofa Kowalskiego. Mikołajkowe rozgrywki cieszą się dużą popularnością w szkołach powiatu przemyskiego. Od lat gospodarzem imprezy jest jej inicjator – Pan Zbigniew Chaszczyn – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Birczy, a nad całością turnieju czuwa Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Przemyślu.

 

Międzygimnazjalny konkurs

Najlepsi recytatorzy

Ewelina Rabska, uczennica Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drohojowie zwyciężyła w rozegranym pod koniec maja - Powiatowym Międzygimnazjalnym Konkursie Recytatorskim pod hasłem "A to Polska właśnie". Dalsze miejsca zajęli: drugie - Joanna Chorwat z Gimnazjum nr 1 w Przemyślu; trzecie - Beata Noga z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drohojowie.

Patronem i fundatorem nagrody dla zwyciężczyni był starosta przemyski Jan Pączek, zaś miejscem recytatorskiej rywalizacji było drohojowskie gimnazjum.

Obchody uroczystości Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 3 maja br. w Żurawicy odbyły się uroczyste obchody święta Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z udziałem Pocztów Sztandarowych i Harcerskiej Orkiestry Dętej ZHP z Gimnazjum w Żurawicy.

Następnie Starosta Powiatu Przemyskiego Pan Jan Paczek, Wójt Gminy Żurawica Pan Piotr Tomański, oraz delegacje gminne złożyli kwiaty pod pomnikiem w Żurawicy.

Po zakończeniu części oficjalnej, zgromadzeni goście udali się do Auli Gimnazjum w Żurawicy, gdzie miała miejsce akademia przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętej Królowej Jadwigi, oraz Gimnazjum im. 2 Pułku Pancernego w Żurawicy.

Nie obyło się bez atrakcji dla najmłodszych w postaci zjeżdżalni dmuchanych i toru samochodowego.

 


Poczty Sztandarowe. Fot.: P. Worosz

 


Koncert Harcerskiej Orkiestry Dętej ZHP
w Żurawicy. Fot.: P. Worosz

 


Akademia przygotowana przez uczniów Gimnazjum
i Szkoły Podstawowej w Żurawicy. Fot.: P. Worosz

Otwarcie SOW

W dniu 27 kwietnia br. w Korytnikach odbyło się oficjalne otwarcie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W uroczystości udział wzięli: Dariusz Iwaneczko Wicewojewoda Podkarpacki, Jan Pączek Starosta Powiatu Przemyskiego oraz zaproszeni goście.

Ośrodek utworzony został w grudniu ubiegłego roku, swoim zasięgiem obejmuje teren całego powiatu przemyskiego. Placówka zapewnia specjalistyczną bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną, socjalną i medyczna. Oferuje również program pracy połączony z pobytem na okres trzech miesięcy. Ośrodek podjął także współprace z Powiatowym Zespołem do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla mieszkańców powiatu przemyskiego.

Dyrektorem ośrodka jest Pan Piotr Hryniszyn.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem: Specjalistyczny Ośrodek Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach. Korytniki 1 37-741 Krasiczyn. Tel/fax (016) 671-85-94 (całodobowo).

 


Uroczyste otwarcie Ośrodka. Fot.: Z. Szeliga

 


W uroczystości wzieli udział Ks. S. Bartmiński,
Wicewojewoda D.Iwaneczko,
Dyrektor SOW P. Hryniszyn, Starosta Przemyski J. Pączek,
Przewodniczący Rady Powiatu A. Blecharczyk,
Sekretarz J. Góralewicz.
Fot. Zdzisław Szeliga

VIII Olimpiada Podkarpacka Tenisa Stołowego

W dniu 28 kwietnia br. odbyły się w Krzywczy eliminacje powiatowe do VIII Podkarpackiej Olimpiady w Tenisie Stołowym zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu. Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:

w kategorii dziewcząt do lat 14:
   1 miejsce - Dyl Elżbieta
   2 miejsce - Durma Izabela
   3 miejsce - Romaneńko Jolanta
w kategorii chłopców do lat 14:
   1 miejsce - Kot Arkadiusz
   2 miejsce - Pawłowski Mateusz
   3 miejsce - Pękalski Grzegorz
w kategorii kobiet w wieku 15-20 lat:
   1 miejsce - Staszkiewicz Kornelia
   2 miejsce - Staszkiewicz Karolina
   3 miejsce - Opałka Paulina
w kategorii mężczyzn w wieku 15-20 lat:
   1 miejsce - Hanasko Damian
   2 miejsce - Pękalski Łukasz
   3 miejsce - Polak Adam
w kategorii kobiet w wieku 21-45 lat:
   1 miejsce - Ścibor Bernadetta
   2 miejsce - Ślimak Anna
   3 miejsce - Opałka Marzena
w kategorii mężczyzn w wieku 21-45 lat:
   1 miejsce - Majda Marcin
   2 miejsce - Lewandowski Jarosław
   3 miejsce - Raczkowski Grzegorz
w kategorii mężczyzn w wieku powyżej 45 lat:
   1 miejsce - Jakubów Zbigniew
   2 miejsce - Czyżyk Zdzisław
   3 miejsce - Buś Henryk
W kategorii mężczyzn niepełnosprawnych 1 miejsce zajął Rusinowski Tomasz.
Najmłodszą uczestniczką zawodów była ośmioletnia Monika Antosiak z Dubiecka.
Ranking gmin przedstawia się następująco:
   1 miejsce - Krzywcza
   2 miejsce - Dubiecko
   3 miejsce - Fredropol

 


Wręczanie pucharów. Fot. Wioletta Fil

 


Eliminacje powiatowe VIII Olimpiady Podkarpackiej
Tenisa Stołowego w Krzywczy.
Fot. Piotr Worosz

Powiatowy turniej piłki siatkowej

Osiem amatorskich drużyn reprezentujących gminy powiatu przemyskiego rywalizowało w (rozegranym 10 lutego 2007 roku w sali gimnastycznej Gimnazjum w Żurawicy) Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Przemyskiego.

Zwyciężyła reprezentacja gminy Krzywcza, pokonując w finale 2 - 1 Dubiecko; w meczu o trzecie miejsce Fredropol pokonał Żurawicę 2 - 0. Dalsze miejsca zajęły: 5/6 - Stubno i Bircza, zaś 7/8 - Orły i Przemyśl.

Zwycięzcy oraz zdobywcy miejsc "na pudle" otrzymali puchary wręczane przez wicestarostę przemyskiego Jana Rabę. Za postawę "fair play" reprezentacja gminy Przemyśl wyróżniona została pucharem ufundowanym przez Wójta Gminy Żurawica.
Organizatorem turnieju było Starostwo Powiatowe w Przemyślu przy współpracy z Urzędem Gminy w Żurawicy.

Zanim wyłoniono najlepszą czwórkę turnieju, rywalizowano w grupach. Oto wyniki tej rywalizacji:

Grupa A

Fredropol - Bircza    2:1
Krzywcza - Bircza    2:0
Orły - Bircza      0:2
Fredropol - Krzywcza   0:2
Fredropol - Orły     2:1
Krzywcza - Orły     2:0

Grupa B

Stubno - Żurawica    1:2
Stubno - Przemyśl    2:0
Stubno Dubiecko     2:1
Żurawica - Przemyśl   2:0
Żurawica - Dubiecko   1:2
Przemyśl - Dubiecko   0:2

 


Ostatni "czas" przed wygraną.
Fot. Wioletta Fil

 


Wicestarosta Przemyski Jan Raba wręcza
puchar zwycięskiej drużynie.
Fot. Wioletta Fil


Zaciekła walka przy siatce.
Fot. Wioletta Fil

DOŻYNKI POWIATOWE

Rada i Zarząd Powiatu Przemyskiego
Rada i Wójt Gminy Żurawica
oraz Stowarzyszenie Sołtysów
Powiatu Przemyskiego


zapraszają na

DOŻYNKI POWIATOWE

które odbędą się na Stadionie LKS "Żurawianka"
w Żurawicy 2 września 2007 r. (niedziela)

 

PROGRAM

1015 - Uroczysta Msza Św. w Kościele Parafialnym w Żurawicy Dolnej
1130 - Przemarsz Korowodu Dożynkowego na Stadionie LKS Żurawianka
1200 - Uroczystości dożynkowe połączone z wręczaniem wieńców dożynkowych
1430 - Występy artystyczne:

 • Kapela "Orzechowiacy" z Orzechowiec
 • Zespół "Akord" z Żurawicy
 • Kapela "Dynowiacy" z Dynowa
 • Zespół "Trójczyce" z Trójczyc
 • Harcerska Orkiestra Dęta z Gimnazjum w Żurawicy

1700 - Mecze piłki nożnej oldboi o puchar Wójta Gminy Żurawica
1700 - 1800 - Wystawa motocykli z konkursem na najoryginalniejszy model
2000 - Zabawa taneczna do białego rana

- wstęp wolny -

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

- całodniowy piknik,
- wystawa sprzętu rolniczego, ogrodniczego, ratowniczego, policyjnego i wojskowego,
- wystawy zwierząt futerkowych i ptactwa hodowlanego,
- degustacja dań regionalnych,
- kontynuacja akcji charytatywnej - "Spełniamy marzenia",
- atrakcje dla dzieci (zjeżdżalnie, zamki dmuchane, samochodziki)
- przejażdżki konno i bryczką,
- strzelnica
i wiele innych atrakcji

WSPÓŁORGANIZATOR

CENTRUM KULTURALNE w Przemyślu
Firma Kateringowa GALICJA z Radymna

ZAPRASZAMY

Konkurs fotograficzny

Przeszło 250 fotogramów 28 autorów wpłynęło na konkurs fotograficzny pod hasłem "Piękno powiatu przemyskiego" zorganizowany przez Starostwo Powiatowe, a rozstrzygnięty 28 września 2006 roku. Jury, obradujące pod przewodnictwem Piotra Worosza - naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego Edukacji, Kultury i Promocji, miało trudny orzech do zgryzienia, gdyż poziom prac był dość wyrównany. Choć konkurs adresowany był do amatorów, to jednak praktycznie nie znalazły się w nim prace określane jako zupełna amatorszczyzna, zaś te najlepsze śmiało mogą rywalizować w gronie profesjonalistów. Ostatecznie najwyżej oceniono propozycje Andrzeja Dańki z Leszczawy Dolnej. Drugie miejsce zdobyła Ewa Orpik z Przemyśla, zaś trzecie Bogusława Janowska. Przyznano także siedem wyróżnień. Otrzymali je: Paulina Olechowska z Żurawicy, Radosław Michalski z Warszawy oraz Renata Filipowicz, Katarzyna Włoch, Tomasz Trojnar, Konrad Sarkady i Mariusz Lechowicz (wszyscy z Przemyśla). Laureaci i uczestnicy konkursu spotkali się w starostwie podczas uroczystości wręczania nagród i wyróżnień oraz otwarcia wystawy pokonkursowej. - Cieszę się z efektów naszego konkursu, a zwłaszcza z faktu, że nie brakuje osób obdarzonych pasją i wrażliwością artystyczną, zainspirowanych pięknem ziemi przemyskiej, którzy to piękno potrafią utrwalić na fotografii - powiedział starosta Stanisław Bajda, gratulując zarówno nagrodzonym, jak i tym, których laury na razie ominęły.

 


Laureat pierwszej nagrody Andrzej Dańko
wraz ze starostą Stanisławem Bajdą przez planszą
ze zwycięskimi zdjęciami. Fot. Zdzisław Szeliga

Konkurs Bożonarodzeniowy

20 grudnia 2006 roku w Starostwie Powiatowym otwarto pokonkursową wystawę oraz rozdano nagrody i wyróżnienia w (zorganizowanym przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji Kultury i Promocji) konkursie plastycznym dla gimnazjalistów z powiatu przemyskiego na świąteczną kartkę o tematyce Bożonarodzeniowej. Na konkurs wpłynęło 29 prac wykonanych przez uczniów szkół gimnazjalnych w Kalnikowie, Stubnie, Ujkowicach, Ostrowie, Nehrybce, Wyszatycach, Hermanowiczach, Fredropolu i Krasiczynie. Ostatecznie jury pod przewodnictwem artysty plastyka Marka Mikruta przyznało następujące nagrody: pierwszą - Jowicie Piejko z gimnazjum w Ujkowicach, drugą Kamili Solce (gimnazjum w Wyszatycach) i trzecią - Karolinie Balawejder (gimnazjum we Fredropolu). Ponadto przyznano pięć wyróżnień. Otrzymali je: Andżelika Hrynkiewicz, Aleksandra Dębowska (obie gimnazjum w Ujkowicach), Danuta Paduch (gimnazjum w Hermanowiczach, Patrycja Borycka (gimnazjum w Kalnikowie) oraz Marcin Kraus (gimnazjum w Krasiczynie).

 


Starosta Jan Pączek wręcza nagrodę Jowicie Piejko,
zdobywczyni pierwszej nagrody. Fot. Zdzisław Szeliga

Polsko-ukraińskie koncertowanie "Podajmy sobie ręce w tańcu i piosence"

Sala Wiejskiego Domu Kultury w Trójczynach (gmina Orły) była w 28 stycznia 2007 roku miejscem koncertu noworocznego pod hasłem "Z kolędą i tańcem do Jezuska" w którym wystąpili: Szkolny Zespół Ludowy Ziemi przemyskiej "Trójczyce" oraz Zespół Folklorystyczny "Prolisok" z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu.

Przy nadkomplecie publiczności oklaskiwano taneczne i wokalne występy młodych artystów z obu zespołów. Impreza ta - co ciekawe - była elementem projektu "Podajmy sobie ręce w tańcu i piosence" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC.45-osobowy zespół "Prolisok", pod kierownictwem Jurija Dobusza, gościł na terenie powiatu przemyskiego przez trzy dni. "Trójczyce" utrzymują przyjacielskie kontakty "Prosolikiem" od blisko trzech lat, jednak wspomniany unijny projekt zaplanowano na czas od 1 maja 2006 do końca kwietnia 2007. Stosowne porozumienie podpisano pomiędzy Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej "Trójczyce" i Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu.

Gospodarzem koncertu był prezes Stowarzyszenia Przyjaciół "Trójczyn" Jan Pączek (zarazem starosta przemyski), który powiedział: - Cieszę się, że nasza sąsiedzka współpraca owocuje takimi koncertami jak ten. Podczas pobytu w Trójczynach młodzież z Drohobycza miała okazję nie tylko do nawiązania kontaktów i przyjaźni z polskimi partnerami, ale również do lepszego poznania kultury i dorobku folklorystycznego naszego regionu, była to znakomita okazja do wymiany poglądów, a przede wszystkim do wspólnego kolędowania i podejmowania wspólnych przedsięwzięć artystycznych...

 


"Rodzinne"zdjęcie zespołów "Prolisok" i "Trójczyce".
Fot. Zdzisław Szeliga

Konkurs szachowy

 17.09 2006 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbył się XXXIII Otwarty Indywidualny Turniej Szachowy o "Złotą Wieżę". Zwycięzcą w tym turnieju został Marcin Muc.

 


Uczestnicy XXXIII Turnieju Szachowego o "Złotą Wieżę",
wśród nich Marcin Muc (pierwszy z lewej).
Fot. Zdzisław Szeliga

Mistrzowie ortografii

Przeszło 360 uczniów klas trzecich ze szkół podstawowych wszystkich gmin powiatu przemyskiego oraz miasta Przemyśla przystąpiło do rywalizacji w piątej edycji dorocznych "Spotkań Ortograficznych". Przez pierwszy etap konkursu przeszło 98 uczniów, spośród których wyłoniono finałową dwudziestkę.

Finał odbył się 17 maja w Zespole Szkół w Birczy. Ostatecznie tytuł Mistrza Ortografii V "Spotkań Ortograficznych" zdobyła Oliwia Gefert, uczennica Szkoły Podstawowej w Wyszatycach (nauczyciel - Zofia Hemon), zaś wicemistrzem została Małgorzata Babiarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu (nauczyciel - Grażyna Szamla). Dalsze miejsca zajęli: trzecie - Barbara Ostrowska (SP 16 w Przemyślu, nauczyciel - Teresa Galikowska - Tobiasz); czwarte - Patryk Mikitka (SP w Medyce, nauczyciel - Ewa Kotyla); piąte Paulina Ustianowska (SP Buszkowice, nauczyciel - Teresa Fac) i Jakub Jaciów (SP 16 w Przemyślu, nauczyciel - Agnieszka Zięba).

Nagrodę główną (ufundowaną przez Starostę Przemyskiego) wręczył zwyciężczyni wicestarosta Jan Raba.

Pomysłodawcami i organizatorami konkursu byli pedagodzy ze szkół podstawowych w Birczy i Dubiecku oraz przemyskiej "szesnastki". Patronat nad imprezą objął starosta przemyski Jan Pączek.

 


Uczniowie klas III rywalizują
o tytuł Mistrza Ortografii.
Fot. Archiwum.

Powiatowy Konkurs Plastyczny na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu organizuje II edycję Powiatowego Konkursu Plastycznego na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową, adresowanego do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych znajdujących się na terenie powiatu przemyskiego.

Tematyka Konkursu dotyczy obrzędów, zwyczajów oraz symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i towarzyszącą im szczególną atmosferą. Każda szkoła może dostarczyć 3 prace po wcześniejszej weryfikacji. Prace należy nadesłać lub składać osobiście do dnia 3 grudnia 2007 roku na adres: Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji, Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Pl. Dominikański 3, 37 - 700 Przemyśl /II piętro, pokój nr 91, 87/ z dopiskiem: "Kartka Świąteczna". Szczegóły Konkursu znajdują się w Regulaminie. (pobierz)

Nagrody:
I miejsce - odtwarzacz DVD
II miejsce - odtwarzacz MP4
III miejsce - odtwarzacz MP3

Prace nagrodzone i wyróżnione otrzymają ponadto dyplomy.
Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w w/w przedsięwzięciu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pt.: "Piękno Powiatu Przemyskiego"

Uprzejmie informujemy, że w Starostwie Powiatowym w Przemyślu zakończyła się II edycja konkursu dla fotoamatorów pt.: "Piękno Powiatu Przemyskiego". Konkurs miał na celu ukazanie piękna pogórza przemyskiego, odkrycie na nowo osobliwości przyrody, zapomnianych zabytków architektury i urokliwych zakątków Ziemi Przemyskiej.

Na Konkurs wpłynęły prace 14 wykonawców. Wszystkie z nich odpowiadały kryteriom przedstawionym w regulaminie.
Po dokonaniu oceny prac jury postanowiło przyznać nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce, oraz wyróżnić 5 uczestników konkursu.

Decyzją jury nagrody otrzymały następujące osoby:

I nagroda - Drukarka fotograficzna - Dorota Kwaśna za zdjęcie nr 7 "BARWY NIEBA" Wola Krzywiecka
II nagroda - Odtwarzacz DVD - Bogusława Janowska za zdjęcie nr 7 "REZERWAT BRODUSZURKI 1"
III nagroda - Odtwarzacz MP 4 - Maciej Kuligowski za zdjęcie nr 4 "ZAKOLE SANU" Krasiczyn

Wyróżnienia - kupony na wykonanie 30 odbitek - otrzymali:

1. Anna Pragłowska za zdjęcie nr 6 "STAW W PARKU KRASICZYŃSKIM"
2. Paulina Olechowska za zdjęcie nr 9 "CICHA WODA BRZEGI RWIE"
3. Remigiusz Kwieciński za zdjęcie nr 3 "JESIEŃ NAD SANEM"
4. Ewa Horbaczek za zdjęcie nr 2 "KAPLICA PRZY DRODZE Z GRUSZOWEJ DO HUWNIK"
5. Kamil Baryła za zdjęcie nr 9 "WIAR PÓŹNYM LATEM ZA POSADĄ RYBOTYCKĄ"

18 października odbyło się otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem przez Starostę Przemyskiego Pana Jana Pączka nagród laureatom.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy.

 


Rozstrzygnięcie konkursu. Fot.: Z. Szeliga

 


Barwy Nieba. Fot.: Dorota Kwaśna

Na Tanecznej Tęczy Marzeń

Szkolny Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej "Trójczyce"
przystąpił do programu
"Na Tanecznej Tęczy Marzeń"
prowadzonego w ramach projektu
Wyrównywania Szans Edukacyjnych.

 

Program realizowany jest w Trójczycach w Gminie Orły.

Celem programu jest:

 

 • Rozbudzanie, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich, tańcem, folklorem, zachowaniem kultury- polskiej i dziedzictwa narodowego, kreowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicami kraju, kształtowanie dobrych relacji między członkami grup folklorystycznych podczas przeglądów, koncertów, festiwali.
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień humanistycznych, dziennikarskich poprzez poznawanie różnych form wypowiedzi, doskonalenie sprawności językowej, podnoszenie poziomu orografii.
 • Prezentowanie efektów pracy w wydawanej gazetce zespołowej "Majdaneczek". Przygotowanie do wykonywania zawodu dziennikarza.
 • Wspieranie rozwoju własnych zainteresowań, zachęcenie do podejmowania aktywności edukacyjnej w nauce języka angielskiego, znoszenie bariery językowej.
 • Statutowym celem działania stowarzyszenia jest propagowanie i kultywowanie tradycji i folkloru regionu Ziemi Przemyskiej oraz innych regionów Polski poprzez rozwój szeroko pojętej kultury tanecznej, muzycznej i wokalnej.

 

Realizacja celów programu przewidziana jest w formie zajęć pozaszkolnych, które odbywać się będą w czasie wolnym uczniów tj. w czasie wakacji, w soboty i popołudnia niektórych dni tygodnia.
Warsztaty z zakresu tańca ludowego, baletu i warsztaty dziennikarskie są kontynuacją dotychczasowych działań zespołu. W ramach realizacji programu oferta zajęć pozaszkolnych rozszerzona została o kółko języka angielskiego. Uczestniczący w zajęciach tancerze będą mogli doskonalić znajomość j. angielskiego, a także praktyczne posługiwanie tym językiem.
Sprawdzeniem efektywności będzie umiejętność nawiązania kontaktów z tancerzami z Serbii, Turcji w czasie pobytu na festiwalach.
Żeby osiągnąć ten cel stowarzyszenie działa na rzecz Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej "Trójczyce", zabiega o środki finansowe na potrzeby zespołu, upowszechnia folklor, kulturę ludową, organizuje koncerty, przeglądy itp. nawiązuje kontakty, współdziała z innymi organizacjami i instytucjami w dziedzinie kultury.


Program realizowany jest przez:

 

 • warsztaty taneczne - taniec ludowy
 • warsztaty taneczne - balet
 • kółko j. angielskiego
 • warsztaty dziennikarskie

 

Programem objętych jest 48 osób - członków zespołu.

 

Święto Niepodległości 2007

Powiatowe i gminne uroczystości z okazji Święta Niepodległości, zorganizowane w Birczy, rozpoczęto od zapalenia zniczy oraz złożenia wieńców i kwiatów na grobach poległych żołnierzy, spoczywających na Cmentarzu Komunalnym w Birczy. Następnie, po Apelu Poległych, w asyście orkiestry dętej OSP z Walawy, uczestnicy uroczystości przeszli z cmentarza do kościoła, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta.

Kolejnym punktem obchodów była okolicznościowa akademia w Gminnym Ośrodku Kultury. Na wstępie Józef Żydownik - Wójt Gminy Bircza w imieniu organizatorów tj. Rady i Zarządu Powiatu Przemyskiego oraz Rady i Zarządu Gminy Bircza powitał uczestników, w tym: parlamentarzystów, przedstawicieli samorządu województwa podkarpackiego, radnych powiatowych, przedstawicieli jednostek wojskowych, kombatantów, a także przedstawicieli instytucji wspierających powiat przemyski i gminę Bircza. Następnie odbyła się część artystyczna przygotowana przez nauczycieli i uczniów Gimnazjum nr 1 w Birczy.

Jednym z najważniejszych punktów programu było nadanie Piotrowi Aleksandrowi Krukowi, dyrektorowi Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Bircza", w dowód uznania za szczególne zaangażowanie w pozyskiwaniu środków finansowych na rzecz swojej "małej ojczyzny". Pan Kruk jest bardzo zaangażowany w pozyskiwanie pomocy finansowej m.in. na remonty dróg gminnych i powiatowych, kościoła parafialnego w Birczy, świetlicy w Hucie Brzuskiej. Wspiera też finansowo i rzeczowo birczański Klub Sportowy "Leśnik", GOK w Birczy oraz działalność Letniego Ośrodka Wypoczynkowego Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Łomnej.

Władze powiatowe, reprezentowane przez przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego - Antoniego Blecharczyka, wicestarostę Pana Marka Kudłę oraz sekretarza powiatu - Jerzego Góralewicza dodatkowo uhonorowały Piotra A. Kruka pamiątkową grawerką za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej powiatu przemyskiego oraz działalność na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.

 


Delegacja Powiatu Przemyskiego.
Od prawej: Antoni Blecharczyk - Przewodniczący Rady Powiatu,
Marek Kudła - Wicestarosta Przemyski,
Jerzy Góralewicz - Sekretarz Powiatu.
Fot. Józef Piotrowski

 

* * * * *

 

W przeddzień obchodów Święta Niepodległości, 10 listopada br., w hali sportowej w Birczy odbyły się zawody strzeleckie w strzelaniu z karabinka sportowego.

Indywidualnie pierwsze miejsce zajął Roman Droździak, zdobywając puchar Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie. Drugi był Zdzisław Czyżyk, zaś trzeci - Bartłomiej Siewarga.

W kategorii zawodników młodszych, pierwsze miejsce zajął Jakub Droździak. Czołowi strzelcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
W godzinach popołudniowych w hali sportowej "Pilawa" w Birczy odbył się turniej piłki siatkowej o Puchar Starosty Przemyskiego, w którym wzięło udział 3 zespoły reprezentujące gminy: Bircza, Fredropol i Stubno. Zwyciężyli gospodarze zdobywając puchar; drugie miejsce zajęła reprezentacja Stubna, a trzecie - Fredropola.

Dodatkową atrakcją było otwarcie w Biurze Informacji Turystycznej w Birczy wystawy fotograficznej Piotra Kruka pt. "Słoneczny Półwysep Chorwacja".

 


Honorowy Obywatel Birczy Piotr Kruk.
Fot. Piotr Worosz

Strona 57 z 57
««   17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone