Aktualności
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.03.13

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

Oferta Ochotniczego Hufca Pracy

Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś informuje, iż Ochotnicze Hufce Pracy organizują w roku szkolnym 2019/2020 naukę w 22 zawodach, m.in. kucharz, fryzjer, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych itp., umożliwiających jednocześnie realizację przygotowania zawodowego w trakcie pracy. Zatrudnienie i przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się na podstawie indywidualnych umów o pracę, na zasadach dotyczących pracowników młodocianych. Ta sama młodzież korzysta z przysługujących jej świadczeń socjalnych, a okres przygotowania zawodowego jest jej zaliczany do stażu pracy. Takie przygotowanie młodego człowieka do wejścia na rynek pracy daje gwarancje przyszłego zatrudnienia.
Bliższych informacji dotyczących oferty OHP udzielają Konga Warchoł (k.warchol@ohp.pl), kierownik zespołu ds. szkoleniowo – pedagogicznych w PWK OHP w Rzeszowie oraz Marlena Bożek (m.bozek@ohp.pl), starszy referent ds. kształcenia, wychowania i programów w PWK OHP w Rzeszowie pod nr tel. 17 852 39 10 w. 29.

 

Przemyska Giełda Staroci

Pamięć o ofiarach ludobójstwa w Hucie Pieniackiej sprzed 75 lat

10 marca 2019 roku w Przemyślu odbyła się uroczystość ku czci ofiar ludobójstwa dokonanego przed 75 laty w Hucie Pieniackiej, Korościatynie oraz innych miejscowościach na dawnych polskich Kresach i Podkarpaciu.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele pw. Św. Trójcy koncelebrowaną pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika, z udziałem m.in.: Greckokatolickiego Arcybiskupa Eugeniusza Popowicza i Duszpasterza Ormian Księdza Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego. Następnie  wszyscy uczestnicy udali się pod mur klasztorny, gdzie złożono kwiaty przy tablicy memorialnej, zapalono znicze pamięci oraz modlono się w intencji ofiar ludobójstwa i pojednania.
W uroczystości wzięli udział m.in.: Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego - Ryszard Adamski, Wojciech Bobowski, Jan Janusz - Członkowie Rady Powiatu oraz Jerzy Góralewicz - Sekretarz Powiatu Przemyskiego.
Rocznicowe obchody zorganizowali: Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu im. ks. Bronisława Mireckiego, Przemyskie Rodziny Kresowe, Klub Inteligencji Katolickiej, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Salezjańska Orkiestra Dęta "Augustino" pod dyrekcją Krzysztofa Polniaka oraz parafia Św. Trójcy w Przemyślu.

 

 

 

 

 

 

 

XXI Sejmik Folklorystyczny związany z obchodami świąt wielkanocnych

Zapraszamy do udziału w XXI Sejmiku Folklorystycznym związanym z obchodami świąt wielkanocnych, który odbędzie się dnia 7 kwietnia br. w Reczpolu. W ramach organizowanego Sejmiku zostaną przeprowadzone konkursy m.in. na najładniejszą pisankę oraz  na palmy wielkanocne, a także współzawodnictwo gospodyń wiejskich w pieczeniu ciast świątecznych. Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Karta zgłoszenia - Kiermasz

2. Karta zgłoszenia - Palma, Ciasto

3. Karta zgłoszenia - Pisanka

4. Regulamin - Ciasto, Palma

5. Regulamin - Pisanka

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.03.11

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

8 MARCA DZIEŃ KOBIET

Informacja o wynikach naboru

Zapraszamy do składania wniosków na realizację zadań "Małe granty"
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.03.05

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

Konferencja Oświatowa na Ukrainie

26 lutego 2019 r. w Twirży na Ukrainie, odbyło się Międzynarodowe Seminarium poświęcone zmianom w oświacie. W pierwszej części konferencji Pani Switłana Knyszyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Twirży. Dokonała prezentacji swojej szkoły oraz nauczycieli w niej uczących. W drugiej części, odbyły się otwarte lekcje pokazowe w różnych klas. Po lekcjach przedstawiono swoje wrażenia z zaprezentowanych, nowoczesnych metod pedagogicznych. W dalszej części do głosu poproszono Starostę Przemyskiego Jana Pączka, który w prezentacji na temat reformy oświaty w Polsce przedstawił problematykę zmian w edukacji od roku 1999 do chwili obecnej. Przybliżył też uczestnikom konferencji szkoły, które prowadzone są przez Powiat Przemyski. Pozostali zaproszeni goście przedstawiali zmiany w ukraińskiej reformie nauczania. Trudno jest przewidzieć w jakim kierunku pójdą te zmiany, ale najważniejsze, aby nauczyciele zachowali zapał i chęć do pracy oraz serce do przekazywania dzieciom i młodzieży swojej wiedzy, w tak fascynujący i porywający sposób jak dotychczas.

 

 

 

 

Prestiżowa statuetka Strażackiego Oscara - FLORIANY 2019
"Koperta życia" Pomoże żyć bezpiecznie !

Decyzją Zarządu Powiatu Przemyskiego podjęto inicjatywę przystąpienia do ogólnopolskiej akcji „Koperta życia” dedykowanej szczególnie seniorom, osobom mieszkającym samotnie, przewlekle chorym.
Dzięki wypełnionej karcie informacyjnej, która zawiera podstawowe informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, uczuleniach umieszczonej w specjalnej plastikowej kopercie oznaczonej nadrukiem i przechowywanej w lodówce pracownicy pogotowia ratunkowego będą mogli skorzystać z informacji w niej zawartych w tym m.in. o stanie zdrowia co niejednokrotnie przyczyni się do podjęcia odpowiednich działań ratujących ludzkie życie.
‘Koperta życia” stanowi nieocenioną pomoc w podjęciu przez lekarzy i  ratowników medycznych szybkiej i trafnej decyzji w oparciu o  kluczowe dane  o stanie zdrowia pacjenta.  Pozwala w szybki sposób zapoznać się z niezbędnymi informacjami w okolicznościach,  gdy o ludzkim życiu często decydują minuty.
Miejsce przechowywania „Koperty życia” nie jest przypadkowe i oznaczone jest specjalną naklejką, która również umieszczana jest na wewnętrznej stronie drzwi wejściowych do mieszkania.
Dzięki przejrzystemu systemowi przechowywania dokumentacji medycznej udzielenie pomocy będzie szybsze, łatwiejsze a co z tym się wiąże wzrośnie szansa na podjęcie efektywnych działań ratujących życie i zdrowie chorego.
„Koperty życia” na terenie Powiatu Przemyskiego kolportuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu przy współpracy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej działających na terenie poszczególnych Gmin naszego Powiatu.  

 

LOKAL DO WYNAJĘCIA W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO

OGŁOSZENIE

Do wynajęcia LOKAL w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu przy Placu Dominikańskim 3 (wejście od strony ul. Rynek) z przeznaczeniem BIUROWO – USŁUGOWYM, o łącznej powierzchni 71 m2 w tym 3 pomieszczenia o powierzchni 16 m2, 31 m2,
24 m2.

INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD
NR TEL. 600 318 290 LUB 696 455 593

 

Pamięć o ofiarach deportacji

10 lutego 2019 odbyły się uroczystości upamiętniające 79. rocznicę deportacji Polaków na Sybir, zorganizowane przez Związek Sybiraków Oddział w Przemyślu, Urząd Miejski, Centrum Kulturalne i Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Świętej Trójcy na Zasaniu odprawioną pod przewodnictwem ks. prał. Stanisława Czenczka. Wzięli w niej udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, włodarze miasta i powiatu z Prezydentem Miasta Przemyśla Wojciechem Bakunem i Starostą Przemyskim Janem Pączkiem, a przede wszystkim sybiracy, ich rodziny oraz młodzież i mieszkańcy miasta.

Po Mszy Świętej kontynuowano uroczystości przy pamiątkowej tablicy Sybiraków znajdującej się w murze klasztornym, gdzie wartę honorową pełnili harcerze oraz członkowie grupy rekonstrukcji historycznej. Odmówiono modlitwę Anioł Pański, dzielono się wspomnieniami oraz złożono wieńce i zapalono znicze.

Następnie zebrani udali się na rampę kolejową na Bakończycach, gdzie w historycznym miejscu deportacji Polaków na „na nieludzką ziemię”, modlono się i odśpiewano Hymn Sybiraków oraz złożono kwiaty i ułożono krzyż z zapalonych zniczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przemyska Giełda Staroci

X Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałęk

31 stycznia 2019 r. w Polskim Domu Katolickim w Żurawicy odbył się X Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek – III edycja międzynarodowa, zorganizowany przez Panią Renatę Haśkiewicz – Kudłę; członkini PSAPC Freineta oraz Dyrektor SP w Bolestraszycach.
Uczestnicy zaprezentowali swój kunszt wokalny wraz z elementami tradycyjnych obrzędów kolędniczych. Spotkanie miało na celu podtrzymanie i kultywowanie polskiej tradycji kolędowania oraz było przykładem na to, że śpiew jednoczy ludzi niezależnie od wieku.
W X Powiatowym Przeglądzie Kolęd brali udział m.in. uczniowie:  ZS Nehrybka, SP Bolestraszyce, SP Leszno, ZS Wyszatyce, SP nr 14 w Przemyślu, SP w Buszkowice, ZSP w Kosienicach, SP nr 1 i 2 Żurawica, Przedszkole Kraina Marzeń z Buszkowic, Młodzież z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Przemyślu. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez Starostę Przemyskiego.
Powiat Przemyski reprezentował Wicestarosta Przemyski Marek Kudła. Wśród zaproszonych gości był także: Wójt Gminy Żurawica Tomasz Szeleszczuk oraz ks. Dziekan Marian Hofman.

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.02.04

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.02.01

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 2019.01.31

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ WYDAŁ OSTRZEŻENIE

KLIKNIJ TEN LINK BY ODCZYTAĆ

Strona 6 z 63
««   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone