Aktualności
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego - PRZEDŁUŻONY TERMIN

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

20 czerwca 2018 roku odbyła się XLIX Sesja Rady Powiatu Przemyskiego V Kadencji. Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok, wraz ze sprawozdaniem finansowym, oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Przemyskiego.
Skarbnik Powiatu - Agnieszka Paryga przedstawiła pełne dane dotyczące budżetu za rok 2017 oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ogółem w 2017 roku osiągnięto dochody w wysokości 50.830.411,36 zł, co stanowi 105,12 proc. wielkości planowanej. Dochody majątkowe wyniosły 2.737.087,64 zł, czyli 72, 97 proc. wielkości planowanej.
Natomiast wydatki budżetowe to 44.959.275,09 zł, co stanowi 93,11 proc. wielkości planowanej. Wydatki majątkowe wyniosły 9.179.232,32 zł, czyli 95,32 proc. wielkości planowanej.
W trakcie dyskusji jako pierwszy głos zabrał Józef Zubik Przewodniczący Komisji Budżetowo – Finansowej, który sukces powiatowych finansów określił mianem systematycznego „pączkownia budżetu”. W imieniu radnych klubu PiS głos zabrała Radna Powiatu Bożena Ryczan, która zasugerowała poprawę współpracy między klubami w Radzie i zaznaczyła, że będzie głosowała za przyjęciem absolutorium. Gratulacje złożył również Wiceprzewodniczący Rady Władysław Maciupa, podkreślając że inwestycje były zrealizowane przy bardzo racjonalnym wydatkowaniu środków i stąd powstała nadwyżka budżetowa.
Starosta Przemyski Jan Pączek wyeksponował udział naczelników, dyrektorów i pracowników powiatowych jednostek w realizacji budżetu oraz projektów unijnych. Do podziękowań i gratulacji przyłączył się również Przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Adamski  dziękując dodatkowo wójtom gmin z terenu powiatu przemyskiego za współpracę przy realizacji inwestycji drogowych, po czym odczytał projekt uchwały o udzieleniu Zarządowi Powiatu Przemyskiego absolutorium. 
Absolutorium zostało przyjęte jednogłośnie, co nie było żadnym zaskoczeniem, a raczej kontynuacją kilkuletniej tradycji. W imieniu wójtów głos zabrał Wiesław Bembenek, który podziękował zarządowi za współpracę i wspaniałe wyniki budżetowe. Osobne podziękowania otrzymała Elżbieta Głodowska - Dyrektor Zespołu Szkół w Nienadowej za wzorowe prowadzenie placówki. Jednym z ostatnich punktów obrad było podjęcie uchwały o obniżce pensji Starosty Przemyskiego wynikające ze zmian ustawowych wprowadzonych przez rząd. Obniżkę przegłosowano, choć większość radnych wstrzymała się od głosu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Samorządowe Spotkania Przygraniczne 2018

16 czerwca br. w Pustomytach  na Ukrainie odbyły się Samorządowe Spotkania Przygraniczne, które zainaugurowała Pani Halyna Hyczka - Przewodnicząca Rady Rejonowej w Pustomytach wraz z zaproszonymi gośćmi ,w tym Starostą Przemyskim Janem Pączkiem. Do Pustomyt przyjechało 8 drużyn, w tym trzy z Polski, by rywalizować w turnieju piłki nożnej i siatkowej.
W rywalizacji w piłce nożnej pierwsze miejsce zajęła drużyna z Pustomyt, tocząc w finale niezwykle zacięty bój z drużyną z Mościsk, która to ostatecznie uległa i zajęła drugie miejsce. Na podium znalazł się również Powiat Lubelski. O pierwsze miejsce w turnieju piłki siatkowej starły się reprezentacje Pustomyt i Mościk. Pewnym wygraną w dwóch setach drużyna z Pustomyst zapewniła sobie zwycięstwo w turnieju.
Z trybun drużyna Powiatu Przemyskiego była wspierana przez Starostę Przemyskiego Jana Pączka, Sekretarza Powiatu Przemyskiego Jerzego Góralewicza, Ryszarda Gołębiowskiego oraz  delegację ze Starostwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powitanie Lata w Villi Bolestraszyce

Przy pięknej słonecznej pogodzie, 10 czerwca br. po raz drugi odbyło się Powitanie Lata w Villi  Bolestraszyce. Od godz. 16:00  na scenie można było posłuchać występów zespołów z Przemyśla:  młodzieżowy zespół działający przy Zespole Szkół Muzycznych im. A. Malawskiego – REVOLT oraz wszystkim już  dobrze znani bluesowi Simple Music Team. Zaproszonych gości oraz licznie zgromadzoną publiczność  przywitali podczas uroczystego otwarcia imprezy Starosta Przemyski Jan Pączek, Wójt Gminy Żurawica Krzysztof Składowski oraz przedstawiciele Państwa Barbary i Wiesława Kieryk właścicieli Villi Bolestraszyce.  O godz. 18:00 na scenie zagościli tancerze ze
Szkoły Tańca A-Z z Przemyśla, którzy swoim pokazem układów tanecznych, a potem nauką tańca dla publiczności przygotowali grunt pod dalszą taneczną zabawę, przy muzyce i animacjach grupy Disco Polo Show.
W końcu o godz. 21:00 nadszedł czas na Gwiazdę wieczoru, czyli zespół EXAITED, przy którym bardzo dobrze bawili się zarówno młodsi i starsi uczestnicy imprezy. Po koncercie gwiazdy na scenę powrócili w dobrych humorach Panowie z zespołu Disco Polo Show wraz ze swoimi tancerzami, a po nich na scenie pojawił się zespół ILUZER, z którym dyskoteka trwała do białego rana.

Wszystkim uczestnikom imprezy dziękujmy za liczne przybycie, mamy nadzieję, że Powitanie Lata w Bolestraszycach na długo pozostanie w Waszej pamięci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaczytany Przemyśl

8 czerwca 2018 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu już po raz trzeci zorganizowała flash mob "Zaczytany Przemyśl". Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli Jan Pączek – Starosta Przemyski oraz Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla. Akcja flash mob „Zaczytany Przemyśl” ma na celu ukazanie czytania jako modnej i atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego wśród każdej grupy wiekowej dzieci, młodzieży czy też osób starszych.
W tym niezwykłym manifeście na cześć książki, wzięło udział kilkuset uczniów i nauczycieli z następujących przemyskich szkół: Szkoły Podstawowej Nr 11, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO, CKZiU Nr 2, ZSEiO, SOSW Nr 1 i SOSW Nr 3 w Przemyślu.
Wspólnie z młodzieżą swoje ulubione książki czytał również  Pan Jan Pączek – Starosta Przemyski.

 

 

 

 

 

III Igrzyska Dzieci i Młodzieży (Nie)Pełnosprawnej - "jerzyk 2018"

Dnia 8 czerwca 2018 r., na stadionie „Juwenia” w Przemyślu odbyły się III Igrzyska Dzieci i Młodzieży (Nie)Pełnosprawnej – „jerzyk 2018” pod patronatem honorowym Starosty Przemyskiego Jana Pączka oraz Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy.
Organizatorem imprezy była Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym – „jerzyk” i Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu.  To prawdziwe święto sportu rozpoczęło się uroczystym przemarszem i odpaleniem znicza olimpijskiego. Igrzyska są wielkim przeżyciem dla wszystkich uczestników, wielu z nich pojawia się na zawodach od samego początku, wyczekując tego dnia przez cały rok.
W zawodach brali udział m.in., uczniowie: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Przemyślu oraz wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na 1 w Przemyślu.
Starosta Przemyski ufundował i przekazał osobiście upominki dla każdego uczestnika igrzysk.

 

 

 

 

 

 

200 - lecie Powiatu Saarpfalz

W dniach 28.05.2018 – 30.05.2018 w Homburgu (Niemcy) przebywała delegacja Powiatu Przemyskiego na zaproszenie Starosty Powiatu Saarpfalz Dra Teophila Gallo. W ramach spotkań partnerskich ustalony termin przypadał na 200 lecie istnienia Powiatu Saarpfalz. Nie była to jedyna ważna uroczystość. Równie ważnym wydarzeniem było podpisanie listu intencyjnego w sprawie zawarcia umowy współpracy pomiędzy Powiatem Saarpfalz reprezentowany przez Dr. Theophila Gallo i Rejonem Pustomyty na Ukrainie, w imieniu którego podpis złożyła Halina Hyczka. Oba te samorządy są od lat partnerami Powiatu Przemyskiego i to właśnie dzięki naszemu zaangażowaniu powstanie nowe partnerstwo – niemiecko-ukraińskie. Do podpisania tego listu doszło podczas oficjalnej sesji Rady Powiatu Saarpfalz, na której nasz powiat reprezentowali m.in.: Marek Kudła Wicestarosta Przemyski,  Ryszard Adamski Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego, Zbigniew Blecharczyk i Ryszard Gołębiowski - Członkowie Zarządu Powiatu Przemyskiego oraz Jerzy Góralewicz Sekretarz Powiatu. Inicjatorzy nowego partnerstwa zgodnie podkreślali zasługi władz naszego powiatu w powstaniu tego partnerstwa. Rozszerzenie współpracy inspirować będzie nowe inicjatywy. Delegacja odwiedziła między innymi Rezerwat Biosfery Bliesgau, Muzeum Rzymskie w Homburg-Schwarzenacker, ruiny dawnej twierdzy Schlossberg, Park Kulturowy Bliesbruck-Reinheim oraz Spohns Haus – „zieloną szkołę”, gdzie w przyszłym roku będzie uczyć się młodzież ze szkół Powiatu Przemyskiego. Pobyt młodzieży sfinansowany będzie przez stronę niemiecką. Jest to niebywała okazja nie tylko do nauki, zawierania nowych przyjaźni ale i do ćwiczeń językowych i pogłębiania znajomości języka niemieckiego. Głównym celem współpracy jest wymiana młodzieży, a między innymi właśnie o tym będą rozmowy kiedy zawita do nas delegacja z Powiatu Saarpfalz na czele z Dr. Theophilem Gallo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.06.2018 - POWITANIE LATA W VILLI BOLESTRASZYCE - ZAPRASZAMY

Uroczystość nadania sztandaru szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Ujkowicach

Dnia 04 czerwca 2018r. odbyła się uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujkowicach. Sztandar jest dla całej społeczności szkolnej symbolem Polski, Narodu, Małej Ojczyzny, przypomina historię i tradycję naszego kraju. To znak, który łączy uczniów obecnych z tymi, którzy opuszczą już progi szkoły bądź z tymi, którzy do niej przybędą. To specyficzne, ponadczasowe ogniwo spajające pokolenia.
W kościele parafialnym w Ujkowicach odbyła się z tej okazji uroczysta Msza Św., odprawiona przez ks. Biskupa Stanisława Jamrozka, w czasie której został poświęcony sztandar przez Jego Ekscelencję. Następnie wszyscy udali się na boisko szkolne, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.
W tym wydarzeniu wzięli udział m.in.: Jan Pączek  - Starosta Powiatu Przemyskiego, Marek Rząsa - Poseł na Sejm RP, Piotr Pilch – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Mariusz Kurpyta – Radny Powiatu Przemyskiego oraz Andrzej Huk – Wójt Gminy Przemyśl.
Po prezentacji sztandaru uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie i odśpiewali hymn szkoły. Następnie poczty sztandarowe zostały wyprowadzone, a honorowi goście i przyjaciele szkoły przybili symboliczne gwoździe na pamiątkowej tablicy.

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY do udziału w konkursie "Twoja ulubiona trasa rowerowa"

Zapraszamy do udziału w I edycji konkursu dla mieszkańców woj. podkarpackiego "Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie podkarpackim"

Więcej informacji:

Regulamin:

Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców

VIII Rajd Rowerowy - Rowerem Przez Polskę - ZAPRASZAMY

Pod hasłem „GRAND PRIX AMATORÓW NA SZOSIE Rowerem przez Polskę” na terenie całego kraju (w każdym województwie!) odbędzie się w sumie 16 rajdów przygotowanych z myślą o miłośnikach jazdy na rowerze w wyjątkowo malowniczych okolicznościach przyrody. Cała zabawa potrwa trzy miesiące, a w tym czasie można wystartować w dowolnej liczbie rajdów.
10 czerwca zapraszamy na VIII Rajd do woj. podkarpackiego! Spotykamy się w Dybawce tuż obok Przemyśla – i stamtąd wyruszymy na niecodzienny trawers malowniczym i wciąż mało znanym szlakiem w głąb Pogórza Przemyskiego. Niewątpliwie będzie to jeden z najbardziej wymagających etapów w tegorocznej Edycji – patrząc na profil, bez ryzyka można nawet ocenić, że „na papierze” najtrudniejszy Dystans pełny: 108 km; łączne przewyższenie: 1.920 m. I choć tych kilka solidnych podjazdów nawet dla okazjonalnych kolarzy nie powinno stanowić zbyt wielkiej przeszkody, to już tempo ich pokonywania może się tu bardzo różnić.
W tle rowerowych zmagań z urokami krajobrazu rozegra się także pasjonująca walka o nagrody, bowiem na zdobywcę największej ilości punktów w Klasyfikacji Generalnej Cyklu czeka sprzęt sportowo-turystyczny o wartości 3,5 tys. zł! W odróżnieniu jednak od zwykłych zawodów, o główne wygrane niekoniecznie będą rywalizować najszybsi Uczestnicy, a raczej ci, którym ta zabawa najbardziej przypadnie do gustu i… sprawi najwięcej frajdy :) Atrakcyjnych nagród, upominków i wyróżnień będzie oczywiście dużo więcej, a ich łączna pula przekroczy 30 tys. zł!
Wydarzenie rozgrywane jest pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Opis trasy, harmonogram dnia, mapę oraz garść przydatnych informacji można znaleźć na podstronie wydarzenia: http://rajdydlafrajdy.pl/edycja-2018/podkarpackie oraz https://www.facebook.com/rajdydlafrajdy/, a także w naszym Strava-Klubie: www.strava.com/clubs/287421/group_events/325988 (chętni znajdą tam ślad trasy do pobrania).

 

Przemyska Panachyda 2018

3 czerwca na Ukraińskim Cmentarzu Wojennym przy ul Kasztanowej w Przemyślu - Pikulicach odbyła się tradycyjna panachyda czyli nabożeństwo żałobne poświęcone pochowanym tu żołnierzom, którzy w 1920 roku walczyli pod dowództwem Semena Petlury w wojnie polsko-bolszewickiej, ramię w ramię z Polakami, pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego. Wcześniej przez miasto przeszła procesja uformowana po mszy św. odprawionej w katedrze obrządku greckokatolickiego, z udziałem m.in. licznych potomków „petlurowców”. Po wspólnej modlitwie przy monumencie upamiętniającym ukraińskich żołnierzy składano wieńce i kwiaty oraz palono znicze. Nie zabrakło też symbolicznego wieńca od Starosty Przemyskiego.

 

 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Komunikat

Finał konkursu "MISTRZ ORTOGRAFII"

23 maja 2018 r. w Zespole Szkół w Birczy odbył się już XVI finał „Spotkań Ortograficznych” dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla o tytuł „MISTRZA ORTOGRAFII”. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął  Starosta Przemyski Pan Jan Pączek i Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch.
Konkurs jak co roku cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów jak i przygotowujących ich nauczycieli.

W tegorocznym Spotkaniu Ortograficznym brali udział: Pan Jerzy Góralewicz – Sekretarz Powiatu Przemyskiego,  Pan Wojciech Bobowski – Przewodniczący Rady Gminy Bircza, Pan Piotr Worosz – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Pani Dorota Kaleta – wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Pani Alina Dąbek – menadżer regionalny Wydawnictwa MAC.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki.

 

 

 

 

ŚWIĘTO STRAŻY GRANICZNEJ

21 maja 2018 r. obchodzono na przemyskim Rynku Święto Straży Granicznej.
Uroczystość rozpoczął apel z udziałem zarówno „pograniczników” jak i przedstawicieli innych służb mundurowych: Policji, Służby Więziennej, Wojska Polskiego i Państwowej Straży Pożarnej.
Nie mogło zabraknąć władzy powiatu i miasta na czele z Starostą Przemyskim Janem Pączkiem oraz Prezydentem Miasta Przemyśla Robertem Chomą. Odegrano Hymn Państwowy, podniesiono Flagę Państwową oraz oddano Salwę Honorową. Obchody były również okazją do wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie. Kulminacyjnym punktem tego wydarzenia była widowiskowa defilada.

 

 

 

 

 


 

INFORTECA- przeżyjmy to jeszcze raz
Strona 9 z 59
««   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone