Aktualności
Ogłoszenie o naborze do nowo powstałej Placówki Wsparcia Dziennego

Starostwo Powiatowe w Przemyślu ogłasza nabór do nowo powstajacej Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Przemyskiego, która będzie funkcjonować na parterze w budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Nienadowej.

Dokumenty do pobrania:

 

Zaproszenie do wsparcia akcji MIKOŁAJ BEZ GRANIC 2018

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 27 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas którego, został omówiony stan przygotowania powiatowych służb, inspekcji i straży do okresu zimowego.
Zadania w tym zakresie szczegółowo przedstawili: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Miejski Policji oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
Starosta Przemyski wydał służbom  rekomendacje prowadzenia bieżącej analizy sytuacji pogodowych, zapewnienia sprawnego realizowania zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, wzmożenia działań prewencyjnych mających na celu monitorowanie sytuacji osób narażonych na wychłodzenie organizmu w okresie utrzymywania się niskich temperatur, a także ścisłej współpracy wszystkich powiatowych służb przy reagowaniu na ewentualne sytuacje kryzysowe.
Celem zapewnienia właściwego i szybkiego przepływu informacji o wystąpieniu zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu mieszkańców powiatu przemyskiego Starosta Przemyski wydał Zarządzenie nr 69/2018 w sprawie wymiany informacji w systemie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na terenie powiatu przemyskiego, w którym zobowiązał wszystkie powiatowe służby, inspekcje, straże, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych  oraz gminne jednostki samorządu terytorialnego w powiecie do składania informacji w zakresie swojej właściwości o sytuacji kryzysowej, a także wystąpieniu okoliczności prowadzących do zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, zagrożenia środowiska, bezpieczeństwa i utrzymania porządku publicznego na terenie powiatu przemyskiego.

 

 

 

Pierwsza Sesja VI Kadencji Rady Powiatu Przemyskiego - Uchwały

W załączniku Uchwały podjęte na Sesji VI Kadencji Rady Powiatu Przemyskiego.

Załącznik - Uchwały

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

W załączeniu ostrzeżenie meteorologiczne.

Ostrzeżenie

Pierwsza Sesja Rady Powiatu Przemyskiego VI Kadencji

Sprostowanie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Pierwsza Sesja Rady Powiatu Przemyskiego VI Kadencji

W dniu 20 listopada 2018 r. po raz pierwszy zebrała się nowo wybrana Rada Powiatu Przemyskiego VI kadencji. Na początku członkowie rady złożyli uroczyste ślubowanie. Obrady rozpoczął Wojciech Bobowski – radny senior. Pierwszym punktem był wybór nowego Przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego, Uchwałą Nr I/1/2018 został nim Ryszard Adamski, który poprowadził dalsze obrady. Uchwałą Nr I/2/2018 wybrano Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego, którym został Władysław Maciupa. Następnym punktem obrad był wybór Starosty Przemyskiego, którym Uchwałą Nr I/4/2018 został Jan Pączek. Starosta zaproponował kandydaturę Wicestarosty, Uchwałą Nr I/5/2018 wybrany został radny Marek Kudła. W dalszym ciągu Uchwałami Nr I/6/2018, I/7/2018, I/8/2018 powołano na wniosek Starosty Przemyskiego członków Zarządu Powiatu Przemyskiego, którymi zostali: Zbigniew Blecharczyk, Ryszard Gołębiowski, Jan Semków.

 

 

 

 

 

 

Konkurs "Kardynał Adam Stefan Sapieha - Wielki Syn Swojej Ojczyzny"

Dnia  16.11.2018 r. w zamku Zespołu Zamkowo – Parkowego w Krasiczynie odbyło się rozstrzygnięcie I edycji Konkursu „Kardynał Adam Stefan Sapieha – Wielki Syn Swojej Ojczyzny” organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych Powiatu Przemyskiego, którzy mogli rywalizować w trzech kategoriach:
- konkurs plastyczny „Sapieha oczami dziecka” dla uczniów klas IV – VI, gdzie miejsca zajęli:
ex aequo I miejsce:
BARBARA KIJOWSKA Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu,
MAJA KURASZ Szkoła Podstawowa im. A. Fredry we Fredropolu,
II miejsce – KLAUDIA TOPOLSKA Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie
III miejsce – KINGA HOLICKA Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie
Wyróżnienie – AMELIA KRUPSKA Szkoła Podstawowa im. A. Fredry we Fredropolu
- konkurs na prezentację multimedialną o życiu i działalności kard. A. S. Sapiehy dla uczniów klas VII – VIII oraz oddziałów gimnazjalnych:
I miejsce – WIKTORIA SIKOŃ Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie,
II miejsce – NATALIA MOŚCISZKO Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie,
III miejsce – DIANA SUSZCZAK Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie,
Wyróżnienie – KLAUDIA ŚWIETLICKA Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszanach.
- konkurs wiedzy o życiu i działalności kard. A. S. Sapiehy dla uczniów klas VII –VIII oraz oddziałów gimnazjalnych.
I miejsce – PATRYCJA AMAROWICZ Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie,
II miejsce – JOANNA OWARZANA Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie,
III miejsce – NATALIA MOŚCISZKO Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie,
Patronat nad konkursem objęli: Kuria Metropolitarna w Przemyślu; Parafia pw. Św. Marcina w Krasiczynie; Starostwo Powiatowe w Przemyślu; Zespół Zamkowo – Parkowy w Krasiczynie; Gmina Krasiczyn, Gminna Biblioteka Publiczna w Krasiczynie.

 

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Pierwsza sesja nowej Rady Powiatu Przemyskiego

20 listopada 2018 roku o godz. 10:00, odbędzie sie pierwsza sesja VI kadencji Rady Powiatu Przemyskiego.

Transmisja na żywo pod linkiem poniżej:
https://transmisja.esesja.pl/przemyslpowiat

Ogłoszenie o naborze na członka komisji konkursowej
Pomnik Niepodległości w Drohojowie

11 listopada 2018 roku w Drohojowie, uroczyście poświęcono pomnik z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości ku czci Ojców Narodu, dzięki którym możemy żyć i pracować w wolnej Polsce. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym p.w. M. B. Częstochowskiej w Drohojowie, koncelebrowaną przez ks. Andrzeja Stopyrę - Proboszcza Parafii Wacławice i Administratora Parafii w Drohojowie oraz ks. Grzegorza Delmanowicza. Po mszy z programem słowno - muzycznym wystąpiły dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drohojowie. Po części artystycznej wszyscy udali się pod pomnik.  Poświęcenia dokonał ks. Andrzej Stopyra. Uroczystości prowadził prezes Stowarzyszenia Wspólna Sprawa w Drohojowie Janusz Hołyszko, a kwiaty przy pomniku składali: Jan Pączek - Starosta Przemyski, Bogusław Słabicki - Wójt Gminy Orły, Małgorzata Hawro - Przewodnicząca Rady Gminy Orły, Ryszard Żuk i Stanisław Bratkowski - Przedstawiciele Stowarzyszenia Wspólna Sprawa w Drohojowie, Anna Wojtowicz i Leszek Wasiewicz z Samorządu Wsi Drohojów, Łucja Góra - Radna Gminy Orły oraz Mieczysław Piwiński, Grzegorz Niemiec i Maciej Hołyszko - druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Drohojowie.

 

 

 

 

 

Fot. I. Griń

9 listopada 2018 r. - 3. Dziecięcy Festiwal "Piosenka w Mundurze"

W piątek 9 listopada 2018 roku na scenie Zamku Kazimierzowskiego już po raz trzeci odbył się Dziecięcy Festiwal „Piosenka w Mundurze”, którego organizatorami są: Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Prezydent Miasta Przemyśla, Starosta Przemyski, Dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK. Partnerami projektu są służby mundurowe województwa podkarpackiego. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Wojewoda Podkarpacki   Ewa Leniart i Marszałek Województwa  Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Instytut Pamięci Narodowej. Nie bez powodu wybrano Przemyśl na miejsce, w którym odbywa się festiwal, bowiem stacjonował tu kiedyś jeden z największych garnizonów Wojska Polskiego w kraju.
Celem festiwalu jest popularyzacja tradycyjnych i współczesnych polskich piosenek wojskowych i patriotycznych, konfrontacja umiejętności wokalno-instrumentalnych młodych wykonawców, a także wzbogacenie edukacji patriotycznej oraz narodowej dzieci i młodzieży poprzez piosenkę. Konkurs skierowany jest do dzieci z podkarpackich szkół podstawowych, nad którymi patronat sprawują służby mundurowe oraz szkół współpracujących ze służbami mundurowymi.
Prezentacje konkursowe wykonawców z całego Podkarpacia odbywały się w dwóch kategoriach: soliści i zespoły wokalne w dwóch kategoriach wiekowych – klasy I-IV szkoły podstawowej oraz klasy V – VIII i III Gimnazjum.
Komisja konkursowa w składzie: Elżbieta Bernatek, Dominika Osypanko, Monika Rosicka, Marzena Sopel-Zając, Piotr Pruchnicki, Piotr Worosz po wysłuchaniu wszystkich wykonawców postanowiła przyznać następujące miejsca w poszczególnych kategoriach oraz wyróżnienia. I tak:

WYRÓŻNIENIE w kategorii – solista klasa I – IV
    Sara Stec – SP w Szebniach
WYRÓŻNIENIE w kategorii – solista klasa V – VIII i III Gimnazjum
    Julia Mielniczek – SP nr 16 w Przemyślu
    Karol Choma – SP nr 14 w Przemyślu
Nie przyznano miejsca 1 w kategorii zespół klasa I – IV.
3 miejsce w kategorii – zespół klasa I – IV
    Wesoła Gromada – SP w Leszczawie Dolnej
3 miejsce w kategorii – zespół klasa V – VIII i III Gimnazjum
    Patriotyczne Trytytki – SP w Baryczy
3 miejsce w kategorii – solista klasa I – IV
    Kamila Zawada – SP w Szebniach
3 miejsce w kategorii – solista klasa V – VIII i III Gimnazjum
    Natalia Ruchlewicz – SP nr 17 w Rzeszowie
2 miejsce w kategorii – zespół klasa I – IV
    Krasne Ludki – SP w Krasnem
2 miejsce w kategorii – zespół klasa V – VIII i III Gimnazjum
    Wiktoria Pelc i Weronika Trojanowska – SP nr 10 w Jarosławiu
2 miejsce w kategorii – solista klasa I – IV
    Natalia Krysa – SP w Małej
2 miejsce w kategorii – solista klasa V – VIII i III Gimnazjum
    Monika Balawender – SP nr 5 w Jarosławiu
1 miejsce w kategorii – zespół klasa V – VIII i III Gimnazjum
    PO-ZIOMKI – SP w Horyńcu-Zdroju
1 miejsce w kategorii – solista klasa I – IV
    Emilia Sikora – SP w Domaradzu
1 miejsce w kategorii – solista klasa V – VIII i III Gimnazjum
    Igor Buła – SP w Piwodzie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Tomasz Beliński

 

Przemyska Giełda Staroci

PRÓBA URUCHOMIENIA SYSTEMÓW ALARMOWYCH

Konkurs ofert - nieodpłatna pomoc prawna

Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.:” Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa w 2019 r.”

Załączniki do pobrania:

Uchwała

Załącznik do Uchwały

Pikniki "Służymy Niepodległej"

10 listopada br. (sobota) o godz. 13.00, w siedemnastu polskich miastach we wszystkich województwach rozpoczną się pikniki pod hasłem „Służymy Niepodległej” zorganizowane z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Więcej informacji pod linkiem:

OSA przy Zespole Szkół im. A. Fredry w Nienadowej

Powiat Przemyski zakończył projekt realizowany w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności – edycja 2018. Obiekt powstał przy Zespole Szkół im. A. Fredry w Nienadowej w pobliżu kompleksu boisk Orlik. Całkowity koszt realizacji wyniósł 49957,56 zł. Projekt współfinansowany był ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach projektu OSA zainstalowano tam m.in. urządzenia sportowe: orbitrek, wyciskanie + wyciąg, wioślarz, odwodziciel + steper, motyl interakcyjny, stół do szachów i warcabów. Kompleks OSA objęty jest całodobowym monitoringiem.

 

 

 

 

 

 

Konkurs na "Stroik Bożonarodzeniowy"

Zapraszamy do udziału w corocznym konkursie na „Stroik Bożonarodzeniowy”

 

Regulamin, karta zgłoszenia

Klauzula informacyjna

Strona 9 z 63
««   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   »»
Strona główna  •  Powiat  •  Sprawy mieszkańców  •  O Powiecie  •  Aktualności
Copyright © 2018 - Powiat Przemyski | Wszelkie prawa zastrzeżone