Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
x

Informacja dotycząca pomocy Ukrainie

Single

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty „Małe granty”

OGŁOSZENIE

Do Starostwa Powiatowego w Przemyślu wpłynęła w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) uproszczona oferta na realizację zadania publicznego.

Zarząd Powiatu Przemyskiego uznając celowość oferty zamierza zlecić stowarzyszeniu realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Przyjęta oferta:

  1. Uczniowski Klub Sportowy Pancerni Żurawica – „Organizacja Zawodów Sportowych w unihokeju o zasięgu ogólnopolskim – Przemyski Pancerny Unihokej 2022”

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej www.powiat.przemysl.pl w zakładce Aktualności,
  3. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.), każdy w terminie 7 dni  od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać do dnia 24 czerwca 2022 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  1. pisemnie – w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl,
  2. drogą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ove0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30