Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl

Page

Zawiadomienie o nabyciu pojazdu

Wymagane dokumenty

–  wypełniony WNIOSEK o nabyciu pojazdu,

–  dokument własności potwierdzający nabycie pojazdu,

–  dowód tożsamości (do okazania przy wstawiennictwie osobistym),

–  pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela.

Termin i sposób załatwienia

Zawiadomienie o nabyciu pojazdu właściciel składa osobiście lub przesyła za pośrednictwem poczty.

Przyjęcie i potwierdzenie faktu zgłoszenia nabycia pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

–  ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110 t.j. z dnia 2020.01.24)

–  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach ( DZ.U.2016.1088 )

–  ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2019.1579 )

 

Opłaty

Za przyjęcie zawiadomienia o nabyciu pojazdu opłat nie pobiera się.

W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł

 

Opłatę skarbową należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu nr

 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg

37-700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

II piętro pokój nr 103, 104, 105

tel. (16) 678-50-54  w. 203, 204, 205

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ove0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30