Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
x

Wypożyczalnia

Page

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia na okres nieprzekraczający 1 roku

Wymagane dokumenty

 • wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia (druk do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej),
 • orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdami, jeżeli było wydane skierowanie,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, jeżeli było wydane skierowanie,
 • w przypadku konieczności zmiany danych niezbędna jest kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach
  z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie
  o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • do okazania dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport, a w przypadku niezgodności danych także poświadczenie zameldowania.

 

Sposób załatwienia

Po złożeniu wniosku i dokonaniu stosownej opłaty tj.

 • opłata ewidencyjna w wysokości: 0,50 zł

Organ dokonuje sprawdzenia danych i w przypadku pozytywnej weryfikacji wydaje prawo jazdy znajdujące się w depozycie tut. Urzędu.

W przypadku konieczności zmiany danych zawartych w dokumencie po dokonaniu łącznej opłaty: 100,50 zł:

 • 100 zł za wydanie prawa jazdy oraz
 • 0,50 zł opłata ewidencyjna

Organ w terminie 2 dni składa zamówienie na nowe prawo jazdy w PWPW w Warszawie

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu który decyzję wydał.

 

Opłaty

 • Opłatę uiszcza się w kasie – parter pokój nr 1 (czynna poniedziałek – czwartek  od godz. 7.45 – 15.00, piątek od godz. 7.45 – 14.45)
 • lub na rachunek bankowy nr 73 1020 4391 0000 6302 0201 7838

 

UWAGI

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy należy drukować dwustronnie, wybierając najlepszą jakość druku, przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu
  i zachowaniu pełnego nasycenia czerni.
  W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne będzie ponowne jego złożenie na druku dostępnym w tut. Urzędzie. Przepraszamy za ewentualne niedogodności.
 • Informację na temat tego, czy druk prawa jazdy jest już gotowy do odbioru
  w tut. Urzędzie można sprawdzić na stronie:
  info-car.pl, podając imię, nazwisko i nr PESEL.

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r. poz. 341
  z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
  z 2018r. poz. 2096 z późn. zm),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.),
 • oraz przepisy wykonawcze.

 

Kontakt

Wydział Komunikacji i Dróg

37- 700 Przemyśl

Plac Dominikański 3

 

II piętro pokój nr 100

tel. (16) 678–50–54 wew. 300

fax: (16) 678-27-60

email: starostwo@powiat.przemysl.pl

 

Godziny pracy

od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl
Adresy skrytki ePUAP:
ovn0u41j5j/skrytka
ove0u41j5j/SkrytkaESP

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30