Powiat Przemyski - strona główna

Powiat Przemyski Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl /16/ 678 50 54 starostwo@powiat.przemysl.pl
x

PETYCJA

Page

Wydawanie wypisów z uproszczonych planów urządzenia lasu oraz zaświadczeń stanowiących załącznik do Planu inwestycji sporządzanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego PROW na lata 2014-2020

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

ul. Plac Dominikański 3
37-700 Przemyśl

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

pokój nr 52 (I p.)
tel. /16/ 678 50 54

Naczelnik Wydziału – Zbigniew Kaszycki

pokój nr 53 (I p.)
tel. /16/ 678 50 54 (w. 353)

  1. PODSTAWA PRAWNA:

art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 256) w związku z § 4 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019r poz. 587)

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydział Ochrony Środowiska Leśnictwa i Rolnictwa

Kontakt:
pokój 52
tel.: (16) 678-50 54 w. 152

3. DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

wniosek o wydanie wypisu z UPUL

wniosek o wydanie zaświadczenia

4. OPŁATA SKARBOWA:

za wydanie zaświadczenia – 17 zł

Zgodnie art. 6 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019r poz. 1000 ze zm.) obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Urząd Miejski w Przemyślu 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003

Dowód wpłaty (przelewu) należy przedłożyć w Staroście Przemyskiemu w Przemyślu, Plac. Dominikański 3 pok. 52 celem dołączenia jej do akt sprawy.

5. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 7 dni.

6. TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.

 

Do pobrania:

 

Partnerzy

dps-huwniki
lo_dubiecko
odswiezamy_nasze_miasta
osrodek
pckin_zamek
pcpr_banner
poki_banner
poradnia
zielona_linia
zs_nienadowa
banner_psnz
logo_llp
Mapa powiatu

Kontakt

Kontakt

Adres: Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl
Telefon: 166 785 054
E-mail: starostwo@powiat.przemysl.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30