Podkarpacie stawia na zawodowców


-???-

PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW


Projekt realizowany w Zespole Szkół w Nienadowej im. Aleksandra Fredry w ramach umowy partnerskiej nr WND-POKL.09.02.00-18-001/12 "Podkarpacie stawia na zawodowców"
Czas trwania projektu: VI.2012 - X.2014-???- | -???-